Kwartierstaat van Maria Petronella (Marie) Laduk

Generatie 1 (proband)

1966omazuidwijkladuk.jpg frans_zuidwijk-2.jpg
1 1966OmaZuidwijkLaduk
2 Frans Zuidwijk-2
1 Maria Petronella (Marie) Laduk (afb. 1), geboren op 17-05-1898 om 22:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1898.
Notitie bij de geboorte van Marie: Getuigen bij de aangifte:Nicolaas van de Ruit, 35 jr, broodbakker en Pieter Jacob van der Bel, 27 jr, koetsier, beiden wonende te Den Haag
Marie is overleden op 17-03-1993 in Den Haag, 94 jaar oud.
Beroepen:
vanaf ca. 1915     Werkster (Marie was op jonge leeftijd al in dienst getreden van de familie Boekholt. De heer des huizes H.E. Boekholt was de directeur/eigenaar van het toenmalige Scala-theater in Den Haag. Zij heeft het heel erg naar haar zin gehad bij die familie.Schoonmaken was haar hobby en is dat ook haar hele leven gebleven. Zij heeft daar heel erg lekker leren koken. De (klein)kinderen hebben nog veel van haar kookkunsten mogen genieten.)
vanaf ca. 1965     Toiletjuffrouw bij Madurodam (Marie was jarenlang toiletjuffrouw bij recreatiepark Madurodam te Den Haag. Marie hield van poetsen en zij zorgde ervoor dat de toiletten kraakhelder waren.
En dat zij bij Madurodam werkte was ook fijn voor haar kleinkinderen, die gratis naar binnen mochten als zij bij hun Oma op bezoek gingen.)
Marie:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 12-03-1919 in Den Haag met Johannes Hendrik (Joop) Bruinewoud, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-09-1922 in Den Haag.
Notitie bij het huwelijk van Marie en Joop: Ter gelegenheid van het huwelijk kreeg Marie een legaat uit het Clara van Sparwoudefonds. Dit fonds is bij wet van 3 april 1922 opgeheven.
Het huwelijk is afgekondigd op 15 februari 1919.
Getuigen bij het huwelijk:
Gerardus Jacobus Romijn (53 jr)
Johan Brouwer (41 jr)
Bij de scheiding was Maria de eiseres en Johannes de gedaagde. Johannes ging teveel met vrienden (en vriendinnen?) op stap. Hij had stiekem het potje met geld verbrast dat Marie had gespaard voor de baby-uitzet voor Jan.
Joop is geboren op 05-10-1893 om 13:00 in Den Haag, zoon van Jan Bruinewoud en Anna Maria Arends. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1893. Joop is overleden op 17-03-1939 in Den Haag, 45 jaar oud. Joop trouwde later op 19-11-1924 in Den Haag met Maria Petronella Cecilia Uittedewillige (1893-±1970).
Adres:
1923     Zorgvlietstraat 28, Den Haag
Beroepen:
Arbeider
1924     Machinebankwerker
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1924 in Loosduinen met Franciscus Johannes (Frans) Zuidwijk (afb. 2), 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marie en Frans: Maria Petronella was zwanger toen zij trouwde met Franciscus Johannes. Zij was gescheiden echtgenote van Johannes Hendrik Bruinewoud. Afkondiging van het huwelijk is gedaan op zaterdag 17 mei 1924. Zij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd (akte van huwelijkse voorwaarden d.d. 15-5-1924 voor M.J. Telchuijs, notaris te Loosduinen).
Frans is geboren op 08-08-1880 om 13:30 in Loosduinen, zoon van Franciscus Zuidwijk en Hendrina Geertruida de Bock. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1880.
Notitie bij de geboorte van Frans: Andere getuige bij de aangifte: Willem Voortman, rijksveldwachter, 62 jr.
Geboren in het huis wijk B nr. 66
Frans is overleden op 28-02-1950 in Den Haag, 69 jaar oud (oorzaak: Aangereden door een auto toen hij op de fiets reed). Hij is begraven op 03-03-1950 in Den Haag, RK begraafplaats St. Jozef.
Notitie bij overlijden van Frans: Tijdens een fietstocht na een cafébezoek is Frans overreden door een voertuig vlakbij het toenmalige weeshuis Groenestein.
Uit de akte van zijn nalatenschap d.d. 3-8-1954 (notaris Antonie Kleijn te Loosduinen) bleek dat de nalatenschap niet anders werd aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het saldo (eigendommen na aftrek van schulden) van zijn nalatenschap was f 20.535,39.
Adres:
(Woont aan de Nieuweweg in Loosduinen, later toebehorend aan Monster. Heeft tot zijn overlijden ook gewoond in de Gevers Deynootstraat 61 te Loosduinen.)
Beroep:
Tuinder (Bij zijn overlijden had hij een tuin gelegen in de Dijkpolder te Poeldijk, gemeente Monster, kadastraal bekend, sectie K, nummers 3422, 3423, 3424, 3425 en 3426 in totaal groot 4,91 hectare)
Functie:
Bestuurslid Loosduinse groentenveiling (Frans was in 1924 lid van de bouwcommissie van de Loosduinse groentenveiling en is tot aan zijn dood lid van het bestuur geweest.)
Religie:
RK
Vermeld:
tot 1950     Aandeelhouder (Uit zijn testament blijkt dat Frans Zuidwijk investeerde in plannen op het gebied van woningbouw etc. Hij had de volgende aandelen:
- 9 obligaties a f 500,-- 5% Glashandel H.L. Zalmé & Zn. NV
- 5 aand. à f 1000,-- N.V. Dahlia Mij. Tot Expl. Van Onroerende Goederen NV
- 3 aand. à f 500,-- Sanitair Technisch Bureau De Bock N.V.
- 2 aand. à f 1000,-- Mij. Tot Expl. Van Onr. Goederen Molenvliet)
Kind van Marie en Frans:
wim_zuidwijk-1.jpg
3 Wim Zuidwijk-1
I. Wilhelmus Johannes Zuidwijk (afb. 3), geboren op 01-06-1939 in Loosduinen. Wilhelmus is overleden op 17-07-1990 in Den Haag, 51 jaar oud. Hij is gecremeerd op 20-07-1990 in Den Haag.
Notitie bij Wilhelmus: Als gevolg van een ernstig auto-ongeluk (tegen een boom gereden) lange tijd in coma gelegen. Nadat hij uit de coma was bijgekomen, was hij ernstig gehandicapt.
Adres:
(De laatste jaren van zijn leven heeft Wim in Argentinië gewoond.)
Beroep:
(Wim heeft samen met zijn broer Piet een biologisch dynamische groentezaak gehad aan de Laan van Meerdervoort; Daarna heeft hij een verzekeringsagentschap (Inter Holland) gehad.)

Generatie 2 (ouders)

opa-laduk-2.jpg
4 Opa-Laduk-2
2 Antonie (Toon) Laduk (afb. 4), geboren op 27-05-1865 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Toon: In de trouwakte staat 24-06-1865 als geboortedatum vermeld.
Toon is overleden op 27-04-1959 in Den Haag, 93 jaar oud.
Adressen:
Den Haag
Haagweg 377, Den Haag (Heeft volgens de kaart van het bevolkingsregister in 20 jaar op 14 verschillende adressen gewoond.)
vanaf 14-06-1888     Oranjekazerne, Den Haag
van 08-08-1893 tot 04-10-1893     Vrouwensteeg 17, Haarlem (Antonie en Pieternella en zoon Antonie zijn daarna vertrokken naar Den Haag.)
Beroep:
Koetsier (Na zijn pensionering als koetsier heeft Antonie nog 12,5 jaar bij het autobedrijf Louwman en Parqui te Wassenaar gewerkt. Daar heeft hij auto´s gewassen en vogels gevoerd. Later is uit de verzameling dieren daar het Dierenpark Wassenaar ontstaan. Nu is daar een automuseum.)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 26-10-1892 in Den Haag met de 30-jarige Pieternella Brems.
Notitie bij het huwelijk van Toon en Pieternella: Antonie heeft Pieternella leren kennen toen hij gelegerd was in Den Haag.
Pieternella en Antonie woonden in Den Haag toen zij trouwden.
Het huwelijk is afgekondigd op 16 en 23 oktober 1892.
Overige getuigen: Gerardus den Drijver, Tuinman, 23; Albertus Cornelis van Deene, Agent van politie, 27 en Ludovicus Antonius de Groot, 37 jr.
pieternella_brems.jpg
5 Pieternella Brems
3 Pieternella Brems (afb. 5), geboren op 23-04-1862 om 21:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1862.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Getuigen bij de aangifte: Barend Hendrik Wieligmans, 30 jr, schoenmaker en Casper Koenen, 68 jr
Pieternella is overleden op 02-08-1947 om 01:00 in Den Haag, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1947.
Adres:
Den Haag
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Laduk, geboren op 10-02-1893 om 23:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1893.
Notitie bij de geboorte van Antonie: Andere getuige bij de aangifte: Jacobus Albertus Grandia, 26 jr, grenadier
Antonie is overleden op 21-12-1944 in Batavia, 51 jaar oud. Hij is begraven in Erevelden, Indonesië.
Notitie bij overlijden van Antonie: Antonie was Vliegenier en is tijdens de tweede wereldoorlog omgekomen. Niet bekend op welk ereveld Antonie begraven is of herdacht wordt.
Beroep:
Vliegenier
anna___oma_zuidwijk.jpg
6 Anna (L) en Maria (R) bij de familie Boekholt waar Maria werkte
II. Johanna Maria Elisabeth (Anna) Laduk (afb. 6), geboren op 27-10-1895 om 23:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1895. Anna trouwde, 33 jaar oud, op 19-12-1928 in Den Haag met Evert van der Horst, 36 jaar oud. Evert is geboren op 04-11-1892 in Den Haag.
Notitie bij Evert: Zoon van Hindrik van der Horst
III. Maria Petronella (Marie) Laduk, geboren op 17-05-1898 in Den Haag (zie 1).
IV. Johannes Hendrik (Jan) Laduk, geboren op 07-02-1901 om 02:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1901.
Notitie bij Jan: Dochter van Antonie Matheus Cornelis van der Splinter en van Pieternella Johanna Godvree
Beroepen:
1924     Bakker te Den Haag
1927     Fabrieksarbeider
Vermeld:
vanaf 05-11-1935     Vermeld in de krant omdat hij een rijwiel heeft gewonnen ("Op Reis door het gebruik van Hollandsch Zwitsersche Reepen. De prijswinnaars van october.....Hr. J.H. Laduk, Max Havelaarstr. 21, den Haag...")
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1927 in Den Haag met Gerardina Theresia van der Splinter, 22 jaar oud. Gerardina is geboren op 12-06-1905 in Den Haag. Gerardina is overleden op 24-07-1946 om 08:15 in Den Haag, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1946.
Notitie bij overlijden van Gerardina: Geboren en wonend te Den Haag
Notitie bij Gerardina: Dochter van Antonie Matheus Cornelis Splinter van van Pieternella Johanna Godoree
V. Pieternella Antonia (Nel) Laduc, geboren op 09-02-1904 om 22:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1904. Nel is overleden op 23-01-1970 in Rijswijk, 65 jaar oud. Nel trouwde, 21 jaar oud, op 01-04-1925 met Marinus Johannes van Eijk, 21 jaar oud. Marinus is geboren op 17-07-1903 in Gouda.
Notitie bij Marinus: Zoon van Johanna Cornelia Flux. Stiefvader is Pieter van Vlaardingen
Beroep:
Loswerkman

Generatie 3 (grootouders)

4 Antonie Laduk, geboren op 20-11-1833 om 23:00 in Haarlem. Antonie is overleden op 11-07-1913 in Haarlem, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonie: Overleden Jansstraat
Adres:
Haarlem (In de huwelijksakte van zoon Antonie staat vermeld dat hij te Haarlem woonde)
Beroep:
van 1864 tot 1873     Koopman/Winkelier (In het adresboek van de gemeente Haarlem staat vermeld: St. Ursulasteeg, 5-564)
Antonie trouwde (2), 40 jaar oud, op 06-05-1874 in Haarlem met Francina Rooijers (1852-1929), 22 jaar oud. Dit huwelijk werd ontbonden op 13-01-1891 in Haarlem (Kwaadwillige verlating door Antonie. Francina was eiseres).
Hij trouwde (1), 30 jaar oud, op 03-08-1864 in Haarlem met de 34-jarige
5 Elisabeth Oosterom, geboren op 10-02-1830 in Bergambacht. Elisabeth is overleden op 20-12-1869 in Haarlem, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: In het bevolkingsregister staat een verwijzing naar folie 183
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie (Toon) Laduk, geboren op 27-05-1865 in Haarlem (zie 2).
II. Elizabeth Suzanna Laduk, geboren op 25-07-1866 in Haarlem. Elizabeth is overleden op 13-02-1945 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-1945 in Amsterdam, Noorderbegraafplaats.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Opvallend is dat Elizabeth lang na het overlijden is begraven. Vergunning voor de begrafenis is verleend op 22-2-1945. Op de kaart staat vermeld dat zij op 7 maart 1945 om 11:00 (pro deo) is begraven in graf 10-05-P-025. Het graf is geruimd.
Adressen:
vanaf 01-03-1926     Marco Polostraat 239, Amsterdam
vanaf 06-11-1941     Valeriusplein 8, Amsterdam
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 31 jaar oud, op 25-08-1897 in Amsterdam met Johannes Muylard, 43 jaar oud. Johannes is geboren op 10-02-1854 in Haarlem. Johannes is overleden op 08-12-1932 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 01-03-1926     Marco Polostraat 239, Amsterdam
III. Pieter Laduk, geboren op 08-12-1869 in Haarlem. Pieter is overleden op 21-12-1869 in Haarlem, 13 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Pieter is een dag na zijn moeder overleden
6 Johannes Christiaan Brems, geboren op 16-03-1823 om 02:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1823.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Getuigen van de aangifte: Willem Koppenaal (36 jr) en Johannes de Liefde (36 jr) beiden timmerlieden wonende te Den Haag.
Johannes is overleden op 02-05-1892 om 21:00 in Den Haag, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1892.
Notitie bij overlijden van Johannes: Johannes Christiaan was weduwnaar van Maria Kroeg (Krug)
Overleden na een kortstondig lijden
Adres Korte Groenewegje no. 51 (in overlijdensadvertentie)
Beroep:
Schoenmaker (Vermeld in 1861 en 1862. Johannes woonde in Den Haag)
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 18-09-1861 in Den Haag met de 35-jarige Maria Kroeg.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Christiaan en Maria woonden in Den Haag toen zij trouwden.
Het huwelijk is afgekondigd op de eerste en de achtste september.
Getuige Johan Christoffel Brems is een neef van de bruidegrom. Overige getuigen: Johan Marschall, Oppasser?, 59 jr; Barend Hendrik Wieligmans, Schoenmaker, 29 jr; Jacobus Smit, Oppasser?, 44 jr.
7 Maria Kroeg, geboren op 18-06-1826 om 16:00 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1826.
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboren in het huis D866 in de Raamstraat
Gewettigd bij het huwelijk van de ouders in 1829; zie trouwregister 1829 fo 32 n.34
Maria is overleden op 19-03-1891 om 15:30 in Den Haag, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1891.
Beroep:
Werkster
Vermeld:
vanaf 21-07-1856     Verhuist in 1856 van Dordrecht naar Den Haag
vanaf 20-01-2018     Puzzeltocht in Dordrecht met het thema Maria Kroeg en haar voorouders (Op 20 januari 2018 is voor de familie Alsemgeest-Zuidwijk een vooroudertocht gehouden door het prachtige oude centrum van Dordrecht. In de tocht werden de voorouders van Maria Kroeg belicht.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieternella Brems, geboren op 23-04-1862 in Den Haag (zie 3).
II. Wilhelmina Brems, geboren op 15-08-1863 om 09:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1863.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Getuigen bij de aangifte: Barend Hendrik Wieligmans (31 jr), Schoenmaker en Hendrik Keijser (31 jr), tuinman. Beiden wonende te Den Haag
Wilhelmina is overleden op 20-02-1864 om 19:00 in Den Haag, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1864.
III. Apolonia Barendina Hendrika Brems, geboren op 16-01-1865 om 12:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1865.
Notitie bij de geboorte van Apolonia: Getuigen bij de aangifte: Barend Hendrik Wieligmans, 33jr, schoenmaker en Pieter van den Berg, 40 jr, metselaar.
Apolonia is overleden op 10-03-1868 om 09:00 in Den Haag, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1868.
IV. Antonet Brems, geboren op 11-10-1867 om 10:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1867. Antonet is overleden op 26-08-1868 om 24:00 in Den Haag, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1868.
V. Johannes Christiaan Brems, geboren op 14-07-1870 om 04:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1870.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Getuigen bij de aangifte: Barend Hendrik Wieligmans, 38 jr en Willem Cornelis Bakman, 74 jr. Beiden schoenmakers en wonende te Den Haag.
Johannes is overleden op 18-04-1926 in Den Haag, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1926.
Beroep:
Huisschilder
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 26-07-1893 in Den Haag met Johanna den Drijver, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 06-04-1875 om 01:30 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1875. Johanna is overleden op 14-01-1928 om 15:00 in Den Haag, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1928.
Notitie bij Johanna: Dochter van Leendert den Drijver, tuinder en Ludewey Schoenmaker
Beroep:
Dienstbode

Generatie 4 (overgrootouders)

laduk_jacobus_regiment_kurassiers_nr_9.jpg
7 Laduk Jacobus regiment kurassiers nr 9
8 Jacobus le Duc (afb. 7), geboren op 21-10-1783 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 26-10-1783 in Amsterdam, Nieuwe kerk.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geboortejaar onzeker: in bevolkingsregister staat 1787 vermeld; volgens het trouwregister zou het 1793 moeten zijn. Maar de doopvermelding is 1783 en dit klopt ook weer met de leeftijd bij overlijden. De in de huwelijksakte vermelde ouders kloppen wel.
Getuigen doop: Jacobus Verlee en Johanna Barreveld
Jacobus is overleden op 05-02-1860 om 08:00 in Haarlem, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1860.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overleden in het huis aan de Lange Wijngaardstraat wijk 6, nr. 39. Jacobus was 76 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Men nam het niet zo nauw met de naamgeving.Jacobus is onder verschillende namen gevonden. In het bevolkingsregister Haarlem vermeld als Laduuk.
Ook vermeld als la Duk en Laduk
Adres:
Wijngaardstraat 34, Haarlem (In het bevolkingregister staan meerdere (onleesbare) adressen te Haarlem vermeld)
Beroep:
Opperman
Vermeld:
Ontving gratifacatie voor de slag bij Waterloo (Behoorde tot het regiment Kurassiers nr. 9. Voor de gratificatie kwamen alle militairen in aanmerking die onder bevel van de Hertog van Welligton betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815, bij de blokkades en belegeringen in Frankrijk of die zich in Frankrijk bij het geallieerde leger hadden gevoegd.)
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 08-12-1819 in Haarlem met de 24-jarige Esther (Hesje) van Gasteren.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Hesje: BG en BD woonden in de Nieuwe Kruisstraat te Haarlem, BG zijnde uit den dienst van de 9e afdeeling kurassiers ontslagen;
BD vader br ook: Van Garsten; Jacobus was 26 en Esther 24
9 Esther (Hesje) van Gasteren, geboren op 15-08-1795 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 03-12-1795 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Hesje: Doop aan huis, remonstrants
Hesje is overleden op 21-01-1889 om 10:00 in Haarlem, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1889.
Notitie bij overlijden van Hesje: Overleden in het huis aan de Damstraat no. 36
Notitie bij Hesje: Voornaam ook vermeld als Hester en achternaam ook als Van Garsten
Adres:
Wijngaardstraat 34, Haarlem (In het bevolkingregister staan meerdere (onleesbare) adressen te Haarlem vermeld)
Beroep:
vanaf 1819     Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik la Duk, geboren op 14-02-1821 om 22:30 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Ouders wonende in de Nieuwe Kruisstraat, wijk 6 no. 184
Hendrik is overleden op 08-08-1855 om 08:00 in Haarlem, 34 jaar oud.
Beroepen:
Fabriekswerker
van 1849 tot 1855     Schoenmaker
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1847 in Haarlem met Christina Damiaans, 23 jaar oud. Christina is geboren op 10-03-1824 om 16:00 in Haarlem, dochter van Hendrik Damiaans en Joanna Margaretha Ruijten (Ruiten). Christina is overleden op 23-08-1888 om 05:00 in Haarlem, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christina: Overleden in het huis aan de Leidsche Vaart no. 25
Notitie bij Christina: Dochter van Hendrik Damiaans en Joanna Margaretha Ruijten
II. Johannes (la) Laduk (Duc), geboren in 1823 in Haarlem. Johannes is overleden op 08-03-1887 in Haarlem, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Kraaienhorstergracht
Beroepen:
van 14-05-1835 tot na 14-05-1885     Steendrukker (Op 14 mei 1875 adverteerde Drukkerij Met & Meylink te Haarlem met een advertentie t.g.v. het 40-jarig jubileum van J. Laduk. Er werd melding gedaan van zijn "naauwgezette pligtsvervulling en een zedelijk gedrag".
Op 14 mei 1885 plaatste de drukkerij weer een advertentie, nu t.g.v. het 50-jarig jubileum)
vanaf 1860     Opperman
Religie:
Gereformeerd
Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 05-05-1852 in Haarlem met Gerarda Catharina Engelen, 25 of 26 jaar oud. Gerarda is geboren in 1826 in Haarlem. Gerarda is overleden op 19-11-1906 in Haarlem, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Gerarda: Dochter van Maria Engelen
III. Antje Laduk, geboren op 24-12-1824. Antje is overleden op 28-04-1829 in Haarlem, 4 jaar oud.
IV. Maria Laduk, geboren op 13-04-1827. Maria is overleden op 23-04-1827 in Haarlem, 10 dagen oud.
V. Antje Laduk, geboren op 16-07-1829 in Haarlem. Antje is overleden op 21-06-1903 om 15:00 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Antje woonde op het Teerplein 5 en was vanaf 7 deccember 1898 40 dagen verpleegd in het buitengasthuis afdeling Vrouwen Verband. Op 16 januari 1899 vertrok zij naar het armenhuis.
Zij is overleden in het huis, Muidergracht 14 te Amsterdam (stedelijk armenhuis)
Antje trouwde, 34 jaar oud, op 16-03-1864 in Haarlem met Roelof Liesveld, 33 jaar oud. Roelof is geboren op 31-05-1830 om 04:30 in Arnhem, zoon van Evert Jan Liesveld en Hendrica Adriana de Winkel.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Ida is bij het huwelijk van Roelof en Antje erkend
Roelof is overleden op 29-07-1895 in Haarlem, 65 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Zoon van Evert Jan Liesveld en Hendrica Adriana de Winkel
Beroepen:
Korporaal hoefsmid
vanaf 1886     Boekdrukker
VI. Antonie Laduk, geboren op 20-11-1833 in Haarlem (zie 4).
VII. Jacobus Laduk, geboren in 1835 in Haarlem. Jacobus is overleden vóór 15-11-1884, ten hoogste 49 jaar oud.
Adres:
1874     Amsterdam
Beroep:
Arbeider
Jacobus trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 21-06-1871 in Amsterdam met Suzanna Kuitert, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Suzanna: Jacobus Laduk, fabriekarbeider, milicien, geboren te Haarlem, wonend te Amsterdam, 35 jr; Susanna Kuiters, naaister, geboren te Bergen op Zoom, wonend te Amsterdam, 37 jr.
Suzanna is geboren op 05-07-1833 in Bergen op Zoom. Suzanna is overleden op 24-06-1895 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Notitie bij Suzanna: Achternaam ook geschreven als Kuiters
Adres:
van 15-11-1884 tot 24-06-1895     O Rechtboomsloot 64, Amsterdam
VIII. Franciscus le Duc, geboren op 29-09-1839 in Haarlem. Franciscus is overleden op 29-06-1840 om 08:00 in Haarlem, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1840.
Notitie bij overlijden van Franciscus: Overleden in het het huis in de Nieuwe Kruisstraat wijk 6, no. 176
10 Cornelis Oosterom, geboren op 18-12-1785 in Benschop. Cornelis is overleden op 26-10-1854 in Velsen, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Vermeld staat Velsen (Jan Gijsenvaart)
Notitie bij Cornelis: Achternaam ook vermeld als Oostrom
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 19-05-1822 in Benschop met de 24-jarige
11 Sijgje (Sijtje) Boere, geboren op 08-05-1798 in Polsbroek. Zij is gedoopt op 13-05-1798 in Polsbroek. Sijtje is overleden op 21-03-1881 in Schoten, 82 jaar oud.
Adres:
Velsen (Woonde in 1864 te Velsen)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Oosterom, geboren omstreeks 1822 in Benschop.
Adres:
1864     Schoten
Beroepen:
vanaf 1849     Arbeider
vanaf 1864     Tuinknecht
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-11-1849 in Velsen met Geertruijda van Zaadel, ongeveer 21 jaar oud. Geertruijda is geboren omstreeks 1828 in Velsen. Geertruijda is overleden op 31-01-1879 in Haarlem, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Geertruijda: Dochter van Willem van Zaadel en Petronella Brama
(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, op 12-07-1882 in Haarlem met Melia de Ruijter, 55 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Melia: Bruidegom is weduwnaar van Geertruyda van Zaadel, Bruid is weduwe van Dirk de Vink.
Overige getuigen huwelijk: Wilhelmus de Vink, 25 jr, werkman, zoon van de bruid; Dirk Schreinders, 35 jr, werkman en Pieter Paulus Jung, 30 jr, werkman bekenden.
Melia is geboren op 01-02-1827 in Zuid-Waddinxveen.
Notitie bij Melia: Dochter van Jan de Ruijter en Maria Schouten
II. Pieter Oosterom, geboren omstreeks 1824 in Benschop.
Adres:
1864     Velsen
Beroepen:
Tuinknecht
vanaf 1855     Werkman
Pieter trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-11-1855 in Haarlem met Henderika Hendrijette Spijker, 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Henderika: Henderika woonde aan de Varkenmarkt.
Henderika is geboren op 09-06-1810 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 24-06-1810 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Henderika: Doopgetuigen bij de doop van Henderika Hendrijette: Juriaan Spijker en Vroutje van Oost
Henderika is overleden op 19-02-1900 in Vogelenzang, 89 jaar oud.
Notitie bij Henderika: Dcohter van Hendrik Spijker en Susanna Catarina Schaalekamp
III. Elisabeth Oosterom, geboren op 10-02-1830 in Bergambacht (zie 5).
12 Carel Philip Brems, geboren op 03-03-1799 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Carel: Ev. Luth. doop
Carel is overleden op 19-09-1869 om 04:00 in Den Haag, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1869.
Notitie bij Carel: Carel Philip heeft veel verschillende beroepen gehad en is waarschijnlijk ook veel verhuisd (dit blijkt uit de overlijdensaktes van de jong overleden kinderen)
Beroepen:
vanaf 1823     Fusilier bij de negende afdeling Infanterie in garnisoen te Den Haag
vanaf 1825     Bediende
vanaf 1825     Wijnkopersknecht
vanaf 1861     Warmoesier
vanaf 19-06-1862     Sjouwer (Vermeld in een lijst met mensen die bedeling krijgen.)
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 02-01-1823 in Den Haag met de 23-jarige Petronella (Pieternella) Kortekaas.
Notitie bij het huwelijk van Carel en Pieternella: Pieternella was hoogzwanger toen zij trouwde.
Getuigen bij het huwelijk: Jahannes Gerardus Beglinger, 26 jr, Bediende; Johan Lodewijk Schoor, 23, Behanger; Johannes Franciscus Granier, 23 jr, timmerman; Samuel Martinus Baak, 27 jr; allen wonende te Den Haag
13 Petronella (Pieternella) Kortekaas, geboren op 27-10-1799 in Wassenaar. Zij is gedoopt op 27-10-1799 in Wassenaar.
Adres:
Den Haag (In 1823 en in 1861 is vermeld dat Pieternella in Den Haag woont.)
Beroep:
Dienstbode / Huisvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Christiaan Brems, geboren op 16-03-1823 in Den Haag (zie 6).
II. Christiaan Fredrik Brems, geboren op 17-04-1825 om 12:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1825.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Getuigen bij de aangift: Jacobus Hendrik Knies, 71 jr, sjouwer en Philip Zeller, 29 jr, bediende, beiden wonende te Den Haag.
Christiaan is overleden op 21-07-1825 om 12:00 in Den Haag, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1825.
Notitie bij overlijden van Christiaan: Overleden in het huist Wijk P339
III. Engelina Wilhelmina Brems, geboren op 17-08-1826 om 05:30 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1826.
Notitie bij de geboorte van Engelina: Getuigen bij de aangifte: Johannes Gerardus Beglinger, 29 jr, bediende en Pieter van den Berg, 38 jr, schipper, beiden wonende te Den Haag
Engelina is overleden op 27-02-1827 om 04:00 in Den Haag, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1827.
Notitie bij overlijden van Engelina: Overleden in het huis wijk P 430.
IV. Maria Dorothea Brems, geboren op 05-10-1827 om 20:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1827.
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen bij de aangifte: Johan Lodewijk Schoor, 28 jr, behanger en Joseph Verhulst, 53 jr, broodbakker, beiden wonende te Den Haag
Maria is overleden op 04-02-1920 om 08:00 in Den Haag, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1920.
Beroep:
Dienstbode
Maria trouwde, 29 jaar oud, op 19-11-1856 in Den Haag met Pieter (Piet) Wijnvoort, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Piet: Pieter was weduwnaar van Anna Maria Josepha Hubertina Beckers
Piet is geboren op 25-12-1819 om 22:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1819. Piet is overleden op 24-07-1897 om 19:30 in Den Haag, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1897.
Notitie bij Piet: Zoon van Pieter Wijnvoor en van Anna Margaretha Kretzmuller
Beroepen:
Stukadoor
Vleesverkoper
V. Willem Frederik Brems, geboren op 07-12-1830 om 23:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1830. Willem is overleden op 18-12-1830 om 19:00 in Den Haag, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1830.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden in het huis wijk M 199
VI. Apolonia Brems, geboren op 01-08-1832 om 07:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1832. Apolonia is overleden op 20-02-1890 om 08:00 in Den Haag, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1890.
Beroep:
Dienstbode
Apolonia trouwde, 25 jaar oud, op 23-06-1858 in Den Haag met Barend Hendrik Wieligmans, 25 jaar oud. Barend is geboren op 17-09-1832 om 21:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1832. Barend is overleden op 19-07-1916 om 02:00 in Den Haag, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1916.
Notitie bij overlijden van Barend: Barend Hendrik was echtgenoot van Elisabeth Weytze, eerder weduwnaar van Apolonia Bremsn
Notitie bij Barend: Zoon van Johannes Gerardus Wieligmans, oppasser en Sophia Wilhelmina Jans
Beroep:
Schoenmaker
VII. Anna Catharina (Johanna Catharina) Brems, geboren op 22-01-1836 om 22:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1836.
Notitie bij de geboorte van Anna: Getuigen bij de aangifte: Johannes Vervoort, 34 jr en Johannes Miestel, 23 jr, schoenmakers, beiden wonende te Den Haag
Anna is overleden op 18-02-1838 om 03:00 in Den Haag, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1838.
Notitie bij overlijden van Anna: Overleden in het huis Wijk P362
VIII. Wilhelmina Christina Brems, geboren op 07-12-1838 om 11:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1838.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Getuigen bij de aangifte: Johan Martinus Bach, 40 jr, baardscheerder en Petrus van der Heidens, 42 jr. warmoezier, beiden wonende te Den Haag
Wilhelmina is overleden op 14-07-1907 om 21:30 in Den Haag, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1907. Wilhelmina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1866 in Den Haag met Philippus Rutgerus Winkler, 39 jaar oud. Philippus is geboren op 28-09-1826 om 01:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1826. Philippus is overleden op 18-06-1868 om 04:30 in Den Haag, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1868.
Notitie bij Philippus: Zoon van Hendrik Arnold Winkler en van Maria Jacoba Hopman
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 20-11-1878 in Den Haag met Johannes Roberti, 42 jaar oud. Johannes is geboren op 17-05-1836 om 01:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1836. Johannes is overleden op 17-04-1899 om 06:00 in Den Haag, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1899.
Notitie bij overlijden van Johannes: Johannes was echtgenoot van Wilhelmina Christina Brems en eerder wediwmaar van Maria Johanna Ravens.
Notitie bij Johannes: Zoon van Pieter Jacobus Roberti en van Jelletje Visser
Beroep:
IJzerdraaier
IX. Carel Philip Brems, geboren op 13-01-1846 om 10:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1846. Carel is overleden op 03-03-1846 om 20:00 in Den Haag, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1846.
14 Wijnandus (Winand) Krug, geboren op 16-03-1799 in Maaseik, België. Winand is overleden op 04-09-1876 om 04:00 in Dordrecht, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Winand: Overleden aan de Vischstraat D no. 885. Dit is het gasthuis dat tot 1877 achter de Waalse Kerk lag.
Notitie bij Winand: Achternaam ook vermeld als Kroeg
Beroepen:
vanaf 05-06-1818     Militair (in 1818 aangenomen voor de tijd van 6 jaar en geplaatst bij het Bataillon Pontonniers
6-1-1821: korporaal
dec. 1821 overgegaan naar het Bataillon der veld-artillerie tot 1823 (afgescheiden)
1824 gereëngageerd voor 6 jaar
1826: Pontonnier
17-12-1828 gepasporteerd (ontslagen)
Ook vermeld in 1832 als militair en in 1833 als korporaal)
vanaf 1829     Schrijnwerker
vanaf 1853     Scheepmaker
van 1861 tot 04-09-1876     Timmerman (Wijnandus woonde in 1861 te Dordrecht in de Mariënbornstraat C 807; Daarvoor woonde hij in de Vest C 792)
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 15-04-1829 in Dordrecht met de 23-jarige Antoinetta van Benthem.
Notitie bij het huwelijk van Winand en Antoinetta: BG weet niet waar zijn vader en grootouders het laatst gewoond hebben en of deze zijn overleden. Bij het huwelijk worden de kinderen Margrita, Maria en Cornelia Maria erkend.
15 Antoinetta van Benthem, geboren op 01-06-1805 in Dordrecht. Zij is gedoopt op 26-07-1805 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Antoinetta: Geboren voor het huwelijk van haar ouders
Antoinetta is overleden op 16-04-1846 om 16:30 in Dordrecht, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antoinetta: Overleden in de Vischstraat D no. 885. Dit is het gasthuis dat tot 1877 achter de Waalse Kerk lag.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margrita Kroeg, geboren op 22-01-1825 om 02:30 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1825.
Notitie bij de geboorte van Margrita: Geboren in het huis D680 in de Claanstraat?
Margrita is overleden op 02-01-1892 om 17:00 in Dordrecht, 66 jaar oud. Margrita trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1853 in Dordrecht met Maarten van Zutphen, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Margrita en Maarten: BG, weduwnaar van Jacomina van der Panne;
Maarten is geboren op 30-04-1827 in Gouda. Maarten is overleden na 1863, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Maarten: Zoon van Maarten van Zutphen en en Neeltje Hordijk
Beroepen:
vanaf 1853     Scheepmaker
vanaf 1862     Zeeman
Vermeld:
vanaf 1863     Vertrokken naar Oost-Indië (Bij trouwen verklaart dochter dat haar vader in 1863 vertrokken is naar Oost-Indie en daarna niets meer van zich heeft laten horen.)
II. Maria Kroeg, geboren op 18-06-1826 in Dordrecht (zie 7).
III. Cornelia Maria Kroeg, geboren op 16-07-1828 in Dordrecht. Cornelia is overleden op 05-02-1830 om 15:00 in Dordrecht, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overleden in het huis D194 in de Raamstraat
IV. Maria Cornelia Kroeg, geboren op 27-04-1830 in Dordrecht. Maria is overleden op 28-02-1915 om 21:00 in Amsterdam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1915.
Notitie bij overlijden van Maria: Geboren te Dordrecht en wonend te Amsterdam
Beroepen:
vanaf 1862     Dienstbaar
vanaf na 1875     Schoonmaakster
Vermeld:
vanaf 11-02-1913     (Is na het overlijden van haar man bij haar schoonzoon Jacob Kools gaan wonen)
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1862 in Amsterdam met Jan Frederik Adolph Bos, 28 jaar oud, nadat zij op 16-01-1862 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: BG is vrijgesteld van dienst omdat hij te klein was; woonde Elandstraat nr 8 te Amsterdam; BD woonde Prinsengracht 252 te Amsterdam
Jan is geboren op 07-01-1834 in Amsterdam. Jan is overleden op 22-11-1912 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: Zoon van Cornelis Jacob Bos, aanspreker en Gerritje Meijer
Beroep:
vanaf 1862     Timmerman
V. Wijnandus (Wijnand) Kroeg, geboren op 02-04-1832 in Dordrecht. Wijnand is overleden op 22-10-1832 om 15:00 in Dordrecht, 6 maanden oud.
VI. Antoinetta Kroeg, geboren op 30-11-1833 om 07:00 in Oss.
Notitie bij de geboorte van Antoinetta: De vader was als korporaal bij de veertiende afdeling infanderie gestationeerd te Oss
Antoinetta is overleden op 17-08-1834 in Maastricht, 8 maanden oud.
VII. NN Krug, levenloos geboren zoon, geboren op 19-06-1835 in Maastricht.
VIII. Pieternella Johanna Krug, geboren op 12-05-1836 in Maastricht. Pieternella is overleden op 21-02-1897 om 07:30 in Dordrecht, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Overleden in het huis aan den Noordendijk no. 85
Pieternella:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 07-09-1870 in Dordrecht met Anthonij van Kuilenburg, 32 jaar oud. Anthonij is geboren op 07-02-1838 in Strijen. Anthonij is overleden op 08-08-1885 in Nieuwer Amstel, 47 jaar oud.
Notitie bij Anthonij: Zoon van Hendrikus Anthonie van Kuilenburg en van Martijntje Lucas
Beroep:
vanaf 1870     Arbeider en tuinman
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 17-07-1889 in Dordrecht met Pieter Bade, 54 jaar oud. Pieter is geboren op 03-02-1835 in Zutphen.
Notitie bij de geboorte van Pieter: BG weduwnaar van Trijntje Burger, vroeger getrouwd geweest mat Johanna Maria Krieger; BD weduwe van Anthonij van Kuilenburg
Pieter is overleden op 07-12-1920 in Dordrecht, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Echtgenoot van Anna Dorothea Dolam (met wie hij na het overlijden van Pieternella in 1900 was gehuwd)
Notitie bij Pieter: Zoon van Berendina Bade
Beroep:
vanaf 1897     Smid
IX. Wijnandus Kroeg, geboren in 1838 in Maastricht.
X. Joannes Wijnandus Krug, geboren op 04-07-1838 in Maastricht. Joannes is overleden vóór 19-12-1924, ten hoogste 86 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1872     Timmerman
Vermeld:
vanaf 1868     Opname van 22 dagen in het buitengasthuis te Amsterdam
Joannes:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 20-03-1872 in Dordrecht met Wilhelmina de Jong, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 05-01-1851 in Dordrecht. Wilhelmina is overleden vóór 21-05-1891, ten hoogste 40 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: Dochter van Johannes de Jong, zakkendrager en Anna Geertruida Erlings
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 21-05-1891 in Amsterdam met Annetje Scheepmaker, 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Annetje: BG wonende te Nieuwer Amstel, weduwnaar van Wilhelmina de Jong; BD wonend te Amsterdam, weduwe van Balthasar Bernhart Menke
Annetje is geboren op 11-02-1844 in Vreeland. Annetje is overleden op 19-12-1924 in Nieuwveen, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Annetje: Oud 80 jaar en 10 maanden; weduwe van Johannes Wijnandus Krug
Notitie bij Annetje: Dochter van David Scheepmaker en Hendrieka Driezen
XI. Jesaias Kroeg, geboren op 09-10-1840 in Dordrecht. Jesaias is overleden op 16-02-1926 om 07:00 in Dordrecht, 85 jaar oud.
Beroep:
Kuiper (Vermeld in bevolkinsregister)
Jesaias:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-02-1867 in Dordrecht met Christina Diederieka Ponsen, 31 jaar oud. Christina is geboren op 30-01-1836 in Dordrecht. Christina is overleden op 01-02-1881 om 23:30 in Dordrecht, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1881.
Notitie bij overlijden van Christina: Overleden in het huis E939 aan den Spuiweg
Notitie bij Christina: Dochter van Dirk Ponsen en Jenneke de Meer
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 21-09-1881 in Dordrecht met Dirkje Cornelia Ponsen, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jesaias en Dirkje: BD weduwe van Krijn Knoppers
Dirkje is geboren op 08-07-1839 in Dordrecht. Dirkje is overleden op 30-05-1902 in Dordrecht, 62 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: Dochter van Dirk Ponsen en Jenneke de Meer
(3) trouwde, 62 jaar oud, op 26-12-1902 in Dordrecht met Pietertje Dirkszwager, 64 jaar oud. Pietertje is geboren op 10-01-1838 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: BD weduwe van Jacob Stigelis
Pietertje is overleden op 23-04-1927 in Dordrecht, 89 jaar oud.
Notitie bij Pietertje: Dochter van Bastiaan Dirkszwager en Agatha Hoogendijk
XII. Johannes Hermanus Kroeg, geboren op 23-03-1843 om 23:30 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboren in de Marienbornstraat C no 816
Johannes is overleden op 10-04-1886 in Amsterdam, 43 jaar oud.
Adressen:
van 29-10-1875 tot 28-12-1876     Linker Rottekade 99, Rotterdam (Daarna vertrokken naar Den Haag)
van 29-09-1880 tot 05-07-1881     Delft (Kwamen uit Den Haag en vertrokken naar Nieuwer Amstel)
Beroep:
Steenslijper
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1867 in Dordrecht met Maria Gijsbertha van der Burg, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Hun kind Johannus Wijnandus is erkend bij dit huwelijk
Maria is geboren op 07-03-1844 in Utrecht. Maria is overleden na 21-02-1912, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Maria: Dochter van Johannes van der Burg en Gijsbertha Geertruijde van Gorkom;
Adressen:
van 29-10-1875 tot 28-12-1876     Linker Rottekade 99, Rotterdam (Daarna vertrokken naar Den Haag)
van 29-09-1880 tot 05-07-1881     Delft (Kwamen uit Den Haag en vertrokken naar Nieuwer Amstel)
van 11-1886 tot 1912     Amsterdam (Woont in 1912 nog in Amsterdam)
Vermeld:
vanaf 1899     Testament bij Notaris W.E. van Berckel te Delft
XIII. Anthonetta Kroeg, geboren op 10-02-1845 in Dordrecht. Anthonetta is overleden op 31-05-1845 om 21:00 in Dordrecht, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Anthonetta: Overleden in het huis in de Marienbornstraat C no 816

Generatie 5 (betovergrootouders)

1782_ev_spin-en-werkhuis_amsterdam_nw_prinsegracht-roeterstraat.jpg
8 1782 ev Spin-en-werkhuis Amsterdam Nw Prinsegracht-Roeterstraat
16 Joannis (Johannes) Le Duck (afb. 8). Hij is gedoopt op 15-03-1750 in Amsterdam, Westerkerk. Johannes is overleden op 17-02-1804 in Amsterdam, Spin- en werkhuis, 53 jaar oud (oorzaak: Verval van krachten). Hij is begraven op 20-02-1804 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Johannes: Overleden aan ’Uijtteering". Vermoedelijk was er sprake van een vrijwllige opname (wegens armoede of landloperij)
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 22-05-1778 in Amsterdam met de 33-jarige Annetje (Antje) Verhaar.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Antje: BG van Amsterdam, gereformeert, in de tuijn Dwarstraat; BD van Amsterdam, gereformeerd, woont als voorn, ouders doot, Geass. met Hendrik Scholten buijten de Saagmoolenpoort
17 Annetje (Antje) Verhaar. Zij is gedoopt op 12-02-1745 in Amsterdam, Westerkerk. Antje is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1800 in Amsterdam, Westerkerk (kerkhof).
Notitie bij overlijden van Antje: In de Louwrierstraat B & R (baar en roef): Mond. kind
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Leduc. Hij is gedoopt op 28-05-1779 in Amsterdam, Westerkerk.
II. Jacobus le Duc, geboren op 21-10-1783 in Amsterdam (zie 8).
18 Antonius (Antonie) van Gasteren. Hij is gedoopt op 24-04-1768 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Antonie: Als moeder staat Adriana vermeld. Mogelijk is hier een schrijffout gemaakt, omdat in het trouwregister alleen een Hendrina van Alem is gevonden. Hendrina is ook bij andere dopen vermeld.
Antonie is overleden op 06-05-1817 om 10:00 in Haarlem, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1817.
Notitie bij overlijden van Antonie: Overleden in het huis gelegen in de Kleine Houtstraat, wijk 3, nr. 247
Adres:
vanaf 1814     St. Pieterstraat achter de Utrechtse Dom Wijk 6 no. 209, Utrecht
Beroep:
Wever
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1791 in Culemborg met de 21-jarige
19 Clementia Ruichaver, geboren op 22-09-1770 in Delft. Zij is gedoopt op 30-09-1770 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Clementia: Aan huis gedoopt. Bij de doop staat vermeld: "Extract gegeven 20 Nov. 1791; Een tweede extract gegeven den 5 van Aug. 1803."
Clementia is overleden op 16-01-1821 om 19:00 in Haarlem, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1821.
Notitie bij overlijden van Clementia: Overleden in de Kleine Houtstraat wijk 3 nr. 247.
Notitie bij Clementia: Achternaam ook vermeld als Ruuhaaver en Ruichhoven. Clementia ondertekent zelf met Ruykhaaver
Adres:
vanaf 1814     St. Pieterstraat achter de Utrechtse Dom Wijk 6 no. 209, Utrecht
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna van Gasteren, geboren op 15-09-1790 in Culemborg. Zij is gedoopt op 07-11-1796 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Remonstrants gedoopt
Johanna is overleden op 13-04-1873 in Utrecht, 82 jaar oud.
Beroep:
Dienstmaagd (Ten huijze van den Heer Lodewijk Oudshoorn, op de Breedestraat te Utrecht)
Vermeld:
vanaf 14-09-1864     Huwelijksjubileum (Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad 14-9-1864:
Vijftigjarige Huwelijks-Vereeniging van WILHELMUS PETRUS LEBLANC en JOHANNA VAN GASTEREN
Utrecht, 14 Sept. 1864)
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1814 in Utrecht met Guilhelmus Petrus (Wilhelmus Petrus) (Willem) le Blanc, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willem: Guilhelmus Petrus Le Blans, dragonder bij de tweede compagnie, tweede regiment ligte draonders, geboren en wonend te Utrecht’ 21 jr, Johanna van Gasteren, dienstmeid, geboren te Culemburg wonend te Utrecht, 23 jr.
Hij is gedoopt op 05-12-1792 in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Willem: RK gedoopt in ’t Dorstige Hert Steegje
Willem is overleden op 10-04-1866 om 24:00 in Utrecht, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Wonende in de Naauwe Watersteeg C 507 te Utrecht
Notitie bij Willem: Zoon van Joannes le Blanc, tamboer, en Margaretha Claessens
Beroepen:
vanaf 1814     Dragonder onder de tweede Compagnie van den Ritmeester Ch. de Gignon
van 1826 tot 1866     Kleermaker (In 1826 Kleermaker wonend aan het Vreeburg te Utrecht)
Vermeld:
vanaf 14-09-1864     Huwelijksjubileum (Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad 14-9-1864:
Vijftigjarige Huwelijks-Vereeniging van WILHELMUS PETRUS LEBLANC en JOHANNA VAN GASTEREN
Utrecht, 14 Sept. 1864)
II. Henricus van Gasteren. Hij is gedoopt op 19-12-1792 in Culemborg.
III. Francina van Gasteren, geboren op 18-03-1794 in Culemborg. Zij is gedoopt op 29-09-1794 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Francina: Doop aan huis, remonstrants
IV. Esther (Hesje) van Gasteren, geboren op 15-08-1795 in Amsterdam (zie 9).
V. Hendrina van Gasteren, geboren op 17-11-1796 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 02-09-1803 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Doop aan huis, remonstrants.
Getuige Maria Peeselman
Hendrina is overleden op 21-08-1854 in Bennebroek, 57 jaar oud (oorzaak: Overleden ’na een smartelijk lijden van 14 weken’).
Beroep:
vanaf 1823     Dienstbode
Hendrina trouwde, 26 jaar oud, op 26-02-1823 in Bennebroek met Johannes Everhardus Manschot, 30 jaar oud. Hij is gedoopt op 13-05-1792 in Aalten.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Nederduits gereformeerd gedoopt
Johannes is overleden op 23-01-1867 in Amsterdam, 74 jaar oud (oorzaak: Overleden ’na eene korte ongesteldheid’).
Notitie bij Johannes: Zoon van Hendricus Manschot en Anna Maria Martens
Beroepen:
vanaf 1823     Smidsknecht
vanaf 1888     Winkelier
20 Willem Cornelis Oostrom. Hij is gedoopt op 25-12-1744 in Willige Langerak. Willem is overleden op 05-12-1826 in Benschop, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1826.
Notitie bij overlijden van Willem: Echtgenoot van Maria Klarenbeek; Eerder gehuwd met Lijsbeth Benschop. Als moeder staat in Genlias Geertrui Langelaan in plaats van Geertrui Vurens vermeld
Willem trouwde (2), 52 jaar oud, op 20-08-1797 in Benschop met Maria Klarenbeek (1779-1832), 17 of 18 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
21 Lijsbeth (Elizabeth) Benschop. Zij is gedoopt op 25-02-1753 in Benschop. Lijsbeth is overleden op 06-06-1795 in Benschop, 42 jaar oud. Zij is begraven op 11-06-1795 in Benschop.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertrui Willems Oostrom, geboren op 23-12-1781 in Benschop.
II. Aart Willems Oostrom, geboren op 16-03-1783 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Aart: Doopgetuige Aeltie Benschop
Aart is overleden op 16-12-1848 in Benschop, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1848.
Notitie bij overlijden van Aart: In 1848-1849 heerste er een cholera-epidemie in heel Nederland. Waarschijnlijk zijn Aart en een dag later zijn vrouw Willemeintie daar aan overleden.
Aart trouwde, 26 jaar oud, op 01-10-1809 in Benschop met Willemeintie (Willemijntje) Benschop, 20 jaar oud, nadat zij op 16-09-1809 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan. Willemijntje is een dochter van Sijmen Jans Benschop en Maria de Vries. Zij is gedoopt op 10-05-1789 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: Getuige doop: Lena de Jong
Willemijntje is overleden op 17-12-1848 in Benschop, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Willemijntje was weduwe van Aart
In 1848-1849 heerste er een cholera-epidemie in heel Nederland. Waarschijnlijk zijn Aart en een dag later zijn vrouw Willemeintie daar aan overleden.
III. Cornelis Oosterom, geboren op 18-12-1785 in Benschop (zie 10).
IV. Aaltje Oostrom. Zij is gedoopt op 04-03-1787 in Benschop. Aaltje is overleden op 14-03-1842 in Benschop, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1842.
V. Klaas Willems Oostrom. Hij is gedoopt op 13-07-1788 in Benschop.
VI. Klaas Oostrom, geboren in Benschop. Hij is gedoopt op 12-07-1789 in Benschop. Klaas is overleden op 28-11-1866 in Benschop, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1866.
Notitie bij overlijden van Klaas: Klaas was weduwnaar van Niesje.
Klaas trouwde, 30 jaar oud, op 12-12-1819 in Benschop met Niesje Boele, 19 jaar oud. Niesje is geboren op 13-10-1800 in Benschop, dochter van Kornelis Arijens Boele en Grietje (Margrietje) Baas. Zij is gedoopt op 19-10-1800 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Niesje: Getuige doop: Annigje de Vos
Niesje is overleden op 30-09-1840 in Benschop, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1840.
VII. Seimen Willems Oostrom. Hij is gedoopt op 14-04-1791 in Benschop. Seimen is overleden vóór 14-06-1794, ten hoogste 3 jaar oud.
VIII. Siemon Oosterom, geboren op 14-06-1794 in Benschop. Hij is gedoopt op 22-06-1794 in Benschop. Siemon is overleden op 17-01-1849 in Polsbroek-Noord, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1849.
Beroep:
vanaf 1833     Boerenknecht
Siemon trouwde, 39 jaar oud, op 08-08-1833 in Polsbroek-Noord met Aaltje de Pater, 25 jaar oud, nadat zij op 28-07-1833 in Polsbroek-Noord in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Siemon en Aaltje: JM geboren te Benschap en wonend te Noord Polsbroek; JD geboren te Bonrepas en wonend te Noord Polsbroek
Aaltje is geboren op 23-03-1808 in Bonrepas, dochter van Hendrik de Pater en Maria Potuit. Zij is gedoopt op 27-03-1808 in Polsbroek, ger. kerk.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Getuige Ariaantje de Pater
Aaltje is overleden op 24-12-1852 in Polsbroek-Noord, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1852.
Notitie bij Aaltje: Dochter van Hendrik de Pater en Maria Potuit
Beroep:
vanaf 1833     Boeren dienstmeid
22 Pieter Eersten Boere. Hij is gedoopt op 27-02-1763 in Benschop. Pieter is overleden vóór 28-09-1829, ten hoogste 66 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 23-11-1787 met de 23 of 24-jarige Jannigje Cornelis Lekkerkerker. Pieter en Jannigje gingen op 08-11-1787 in Benschop in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jannigje: JM en JD, beide geboren en wonend te Benschop
23 Jannigje Cornelis Lekkerkerker, geboren in 1763. Zij is gedoopt op 30-10-1763 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Jannigje: Doopgetuige Annigje Duiker
Jannigje is overleden op 28-09-1829 in Abcoude-Proostdij, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1829.
Notitie bij overlijden van Jannigje: Cornelis Boere, zoon, was aangever. Overledene laat kinderen na. Jannigje was weduwe van Pieter
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilligje (Hilletje) Boere. Zij is gedoopt op 14-09-1788 in Benschop. Hilletje is overleden op 04-01-1824 om 01:00 in Haastrecht, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hilletje: Overleden in huis nr. 118
Hilletje trouwde met Johannes (Hannes) Boere. Hannes is geboren op 12-09-1789 in Alphen aan den Rijn. Hij is gedoopt op 13-09-1789 in Alphen aan den Rijn.
Notitie bij de geboorte van Hannes: Doopgetuigen Hannis Gito en Annigje van Naas
Hannes is overleden op 27-01-1854 om 22:00 in Moordrecht, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hannes: Overleden in huis nr. 123. Johannes was echtgenoot van Neeltje Bloot en was vroeger gehuwd geweest met Hilletje Boere
Notitie bij Hannes: Zoon van Teunis Boer(e) en Pietertje van Leeuwen
Beroep:
Arbeider
II. Lena Boere. Zij is gedoopt op 18-10-1789 in Lopik.
Notitie bij de geboorte van Lena: Neeltie getuigde voor Peet Lena Alblas, huijsvrouw van Cornelis Lekkerkerk
Lena is overleden op 02-09-1861 in Haastrecht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1861. Lena trouwde, 25 jaar oud, op 18-02-1815 in Haastrecht met Jan van Eijk, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1792 in Haastrecht. Jan is overleden op 21-06-1866 in Haastrecht, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1866.
Notitie bij Jan: Zoon van Leendert van Eijk en Neeltje den Glimmen
III. Pietertje Boere. Zij is gedoopt op 20-11-1791 in Polsbroek.
IV. Adriana Boere, geboren op 22-01-1793 in Polsbroek. Zij is gedoopt op 27-01-1793 in Polsbroek. Adriana is overleden op 15-07-1831 in ’s-Heeraartsberg en Bergambacht, 38 jaar oud. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 14-01-1820 in Bergambacht met Cornelis Stolker, 28 of 29 jaar oud. Cornelis is geboren in 1791 in ’s-Heeraartsberg en Bergambacht. Cornelis is overleden op 04-02-1841 in ’s-Heeraartsberg en Bergambacht, 49 of 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1841.
Notitie bij Cornelis: Zoon van Pieter Stolker en Johanna Starrenburg
V. Cornelia Boere, geboren op 15-06-1794 in Polsbroek. Zij is gedoopt op 22-06-1794 in Polsbroek.
VI. Cornelis Boere, geboren op 01-05-1795 in Polsbroek-Zuid. Hij is gedoopt op 01-05-1795 in Polsbroek. Cornelis is overleden op 27-11-1860 in Bodegraven, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1860.
Beroep:
Veehouder
Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 21-12-1821 in Benschop met Lena (Helena) Benschop, 25 jaar oud. Helena is geboren op 29-03-1796 in Benschop, dochter van Dirk Benschop en Cornelia Alblas. Zij is gedoopt op 02-04-1796 in Benschop. Helena is overleden vóór 13-03-1836, ten hoogste 39 jaar oud.
Notitie bij Helena: Dochter van Dirk Benschop en Cornelia Alblas
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 13-03-1836 in Ouder-Amstel met Reijertje (Rijkje) Kool, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Rijkje: Cornelis was weduwnaar van Lena Benschop
Rijkje is geboren op 14-03-1814 in Abcoude-Proostdij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1814. Rijkje is overleden vóór 19-08-1852, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Rijkje: Dochter van Jan Kool en Jannetje Neuteboom
(3) trouwde, 57 jaar oud, op 19-08-1852 in Weesperkarspel met Engeltje Barreveld, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Engeltje: Cornelis was weduwnaar van zijn tweede echtgenote Rijkje Kool. In het jaar dat hij met zijn eerste echtgenote Lena trouwde, werd zijn derde echtgenote Engeltje geboren!
Engeltje is geboren op 11-09-1820 in Maarsseveen, dochter van Jan Barreveld en Eijtje Hannesse. Engeltje is overleden op 03-06-1875 in Alkemade, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1875.
Notitie bij overlijden van Engeltje: Echtgenote van Cornelis van Rij; was eerder weduwe van Cornelis Boere en van Jacob Berckenkamp
Notitie bij Engeltje: Dochter van Jan Barreveld en Eijtje Hannesse
VII. Ernst Boere, geboren op 20-11-1796 in Polsbroek. Hij is gedoopt op 27-11-1796 in Polsbroek.
VIII. Sijgje (Sijtje) Boere, geboren op 08-05-1798 in Polsbroek (zie 11).
IX. Neeltje Boere, geboren op 22-03-1800 in Polsbroek. Zij is gedoopt op 23-03-1800 in Polsbroek. Neeltje is overleden op 09-07-1847 in Papekop, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1847. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 15-02-1826 in Snelrewaard met Willem Kok, 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Willem: Bg weduwnaar van Adriana van Puffelen
Willem is geboren in 1778 in Papekop.
Notitie bij Willem: Zoon van Eldert Kok en Cornelia Koorenvaar
X. Evert Boere, geboren op 30-07-1801 in Polsbroek. Hij is gedoopt op 02-08-1801 in Polsbroek. Evert is overleden op 05-07-1837 in Waverveen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-?-1837. Evert trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1827 in Stein met Annigje Burggraaf, 21 jaar oud. Annigje is geboren op 21-09-1806 in Benschop. Zij is gedoopt op 28-09-1806 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Annigje: Getuige doop: Annigje Langerak
Notitie bij Annigje: Dochter van Arij Dirks Burggraaf en Geertruij Bouthoorn
XI. Cornelia Boere. Zij is gedoopt op 06-03-1803 in Polsbroek.
XII. Jannigje Boere, geboren op 02-04-1804 in Polsbroek. Zij is gedoopt op 08-04-1804 in Polsbroek.
XIII. Jannigje Boere, geboren op 13-08-1805 in Polsbroek. Zij is gedoopt op 18-08-1805 in Polsbroek.
XIV. Pieter Boere, geboren op 08-07-1807 in Polsbroek. Hij is gedoopt op 12-07-1807 in Polsbroek.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuige doop: Jessie Boere
XV. Pieter Boere, geboren op 16-04-1809 in Polsbroek. Hij is gedoopt op 23-04-1809 in Polsbroek. Pieter is overleden vóór 12-02-1863, ten hoogste 53 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1835 in Stein met Grietje van den Edel, ongeveer 24 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1811.
Notitie bij Grietje: Dochter van Dirk van den Edel en Neeltje Verburg
XVI. Gerrit Boere, geboren op 17-03-1811 in Zuid-Polsbroek. Hij is gedoopt op 24-03-1811 in Polsbroek.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Getuige doop: Jannigje Lekkerkerker
Gerrit is overleden op 08-10-1840 in Vlist, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1840. Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1833 in Vlist met Heijltje Oskamp, 20 jaar oud. Heijltje is geboren op 14-11-1812 in Bergambacht. Heijltje is overleden op 30-03-1883 in Nieuwerkerk aan den IJssel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1883.
Notitie bij Heijltje: Dochter van Cornelis Oskamp en Jannigje Dekker
Op 2-2-1883 te Nieuwerkerk aan den IJssel gehuwd met Jacob van Wieringen
1788_uniformen_zwitsere_en_hollandse_garde_cgbrems.jpg
9 1788 Uniformen Zwitsere en Hollandse garde CGBrems
24 Christiaan Gerhard Brems (afb. 9), geboren omstreeks 1755 in Diepholz, Duitsland. Christiaan is overleden op 28-02-1811 in Den Haag, ongeveer 56 jaar oud (oorzaak: Borstkwaal).
Notitie bij overlijden van Christiaan: 56 jr., NH, overleden aan een borstkwaal in het Voorburgstraatje Nr. 221, 4 minderjarige kindereren (Het Voorburgstraatje is waarschijnlijk het huidige Lamgroen, dat destijds werd aangeduid als ’t Laentje nae Voorburgh’)
In de huwelijksacte van zoon Carl Philipp staat vermeld, dat in de doodacte abusievelijk de naam Christiaan Brems in plaats van Christiaan Gerhard Brems is vermeld.
Notitie bij Christiaan: Achternaam ook vermeld als Braemes
Functie:
vanaf 1788     Soldaat (in het regiment van de Zwitserse Garde onder de compagnie van de generaal majoor de Vernand
NB: Van 1672 tot 1796 diende een compagnie Zwitsers (Cent-Suisses) als persoonlijke bewaker voor de stadhouder van de Nederlandse Republiek)
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 09-11-1788 in Scheveningen met de 23-jarige Maria Dorothea Wolff. Christiaan en Maria gingen op 26-10-1788 in Den Haag in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Maria: JM. soldaat van Diepholz en JD van Bergen op den Zoom, beide Luthersch
25 Maria Dorothea Wolff. Zij is gedoopt op 09-06-1765 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Maria: Lutherse doop
Getuige: N.D. Stein
De doop is in de kantlijn van het doopboek vermeld
Maria is overleden op 21-06-1827 om 20:00 in Den Haag, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1827.
Notitie bij overlijden van Maria: Overleden in het huis wijk M nr 1, 62 jaar, geboren te Bergen op Zoom en wonend te Den Haag
Ouders niet bekend
Beroep:
Breister Manessile
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Christiaan Brems. Hij is gedoopt op 12-07-1789 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Ev. Luth. doop
Beroep:
van 31-10-1810 tot 31-10-1818     Kanonnier 2e klasse (Artilerie te voet)
II. Christiaan Hendrik Brems. Hij is gedoopt op 10-06-1792 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Ev. Luth. doop
Getuige Christiaan Hendrik van Dom
III. Engellina Willemina Brems, geboren op 08-01-1795 in Den Haag. Zij is gedoopt op 11-01-1795 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Engellina: Ev. Luth. doop
Getuige Engellina Willemina Mielle
Engellina is overleden op 03-07-1871 om 04:00 in Den Haag, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1871.
Beroep:
Dienstbode
Engellina trouwde, 27 jaar oud, op 06-03-1822 met Johannes Gerhardus Beglinger, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op 15-06-1796 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NH doop in de Grote Kerk
Getuigen Johannes Beglinger
Johannes is overleden op 19-07-1866 om 02:30 in Den Haag, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1866.
Notitie bij overlijden van Johannes: Volgens de familieadvertentie in het Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage overleden na een langdurige ziekte
Notitie bij Johannes: Zoon van Lambertus Beglinger en van Gesina Rensink
Beroep:
Fuselier bij de 6e compagnie van het 3e battaillon der 9e afd. infanterie in het garnizoen te Den Haag
IV. Carel Philip Brems, geboren op 03-03-1799 in Den Haag (zie 12).
V. Christiaan Frederik Brems, geboren op 18-10-1802 in Den Haag. Hij is gedoopt op 24-10-1802 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Ev. Luth. doop
Christiaan is overleden op 29-04-1868 om 15:00 in Den Haag, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1868.
Beroep:
1827     Warmoesier
Christiaan trouwde, 24 jaar oud, op 15-08-1827 in Den Haag met Petronella Johanna Margaretha (Pieternella) Bach, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 19-04-1801 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Ev. Luth. doop
Getuigen: Pieter Hollander en Johanna Margaritha Bach
Pieternella is overleden op 10-06-1874 om 03:00 in Den Haag, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1874.
Notitie bij Pieternella: Dochter van Johan Christoffel Bach en van Gijsbertha Westenberg
Beroep:
1827     Werkster
VI. Catharina Elisabeth Brems, geboren op 09-06-1808 in Den Haag. Zij is gedoopt op 12-06-1808 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Ev. Luth. doop
Getuige Elisabeth Brems
Catharina is overleden op 27-11-1856 om 04:00 in Den Haag, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1856.
Beroep:
Dienstbode
Catharina trouwde, 32 jaar oud, op 05-05-1841 in Den Haag met Gerrit Gunzeln, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Gerrit: Gerrit heeft verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven.
Gerrit is geboren op 25-07-1809 in Den Haag. Hij is gedoopt op 30-07-1809 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Prot. doop in de Groote kerk, getuige Alida Meuris
Wonend op de Geest Wijk D no. 206
Gerrit is overleden op 27-12-1862 in Den Haag, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1862.
Notitie bij Gerrit: Zoon van Johan Godlof Gunzel en Clara Catharina Wijdekop
Beroep:
1840     Behanger
26 Gijs Janse (Gijsbert) Kortekaas. Hij is gedoopt op 26-02-1766 in Wassenaar.
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: RK gedoopt
Gijsbert is overleden op 19-06-1830 in Wassenaar, 64 jaar oud.
Beroepen:
Arbeider (Woonde in 1823 in Wassenaar)
vanaf 1818     Kavelbaas/dijkwerkersbaas
Gijsbert trouwde (2), 52 jaar oud, op 16-10-1818 in Wassenaar met Anna Pietersdr Kortekaas (1779-1867), 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op 21-05-1786 in Oegstgeest, RK kerk met de 25-jarige Niesje Willensdr van der Salm (zie 27 hieronder). Gijsbert en Niesje gingen op 06-05-1786 in Oegstgeest in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Niesje: BG van Wassenaar en BD van Noordwijk, Beide wonend te Oegstgeest
27 Niesje Willensdr van der Salm. Zij is gedoopt op 15-02-1761 in Noordwijk. Niesje is overleden op 21-09-1816 om 23:00 in Wassenaar, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1816.
Notitie bij overlijden van Niesje: Woonde in het huis nr 23i te Wasenaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Kortekaas. Zij is gedoopt op 28-03-1787 in Vijf Huizen.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Oegstgeest, RK kerk, locatie Vijf Huizen
Cornelia is overleden op 21-11-1852 in Wassenaar, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1852. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1810 in Wassenaar met Bartholomeus Gijsbertsz (Bart) Snelderwaard, 25 jaar oud, nadat zij op 11-08-1810 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Bart: Cornelia en Bart kregen 13 kinderen
Bart is een zoon van Gijs Baerthoutsz Snelderwaart en Cnelia Jansd van Berge. Hij is gedoopt op 17-10-1784 in Wassenaar. Bart is overleden op 04-01-1852 in Wassenaar, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1852.
Beroep:
Arbeider/opziener der duinen
II. Willem Gijsz Kortekaas. Hij is gedoopt op 09-12-1788 in Oegstgeest.
Notitie bij de geboorte van Willem: Oegstgeest, RK kerk, locatie Leijdsche Weg
Willem is overleden op 02-02-1850 in Wassenaar, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1850. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1815 in Wassenaar met Maria (Marijtje) Oosterveer, 26 of 27 jaar oud. Maria is geboren in 1788 in Wassenaar. Zij is gedoopt op 26-04-1793 in Wassenaar. Maria is overleden op 16-03-1864 in Wassenaar, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1864.
III. Jannetje Gijsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 06-01-1791 in Oegstgeest.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Oegstgeest, RK kerk
Andere doopgetuige: Keetje Noorover
Jannetje is overleden op 17-10-1791 in Wassenaar, 9 maanden oud.
IV. Joanna Gijsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 06-09-1792 in Wassenaar. Joanna is overleden op 02-08-1869 in Wassenaar, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1869. Joanna trouwde, 21 jaar oud, op 28-04-1814 in Wassenaar met Godefridus Goverdsz van Wouw, 33 jaar oud. Hij is gedoopt op 05-02-1781 in Wassenaar. Godefridus is overleden op 31-03-1866 in Wassenaar, 85 jaar oud.
V. Wilhelmina Gijsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 29-09-1795 in Wassenaar. Wilhelmina is overleden op 09-04-1873 in Wassenaar, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1873. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1818 in Wassenaar met Adrianus Arisz Wensveen, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 14-09-1794 in Wassenaar. Adrianus is overleden op 04-10-1869 in Wassenaar, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1869.
Notitie bij Adrianus: Zoon van Arij Wensveen en Marijtje van der Ploeg
VI. Petronella (Pieternella) Kortekaas, geboren op 27-10-1799 in Wassenaar (zie 13).
VII. Pleuntje Gijsdr Kortekaas, geboren op 19-03-1803 in Wassenaar. Zij is gedoopt op 19-03-1803 in Wassenaar.
28 Jean Herman Krug.
Notitie bij overlijden van Jean: Bij het overlijden van zoon Winand staat dat niet bekend is waar zijn vader is overleden
Notitie bij Jean: Bij het huwelijk is ’Jean Herman’ en bij de militaire registratie ’Johannes Cornelis’ als vader vermeld; achternaam ook vermeld als Kroucke, Kroeg
Hij trouwde met
29 Marie Margaretha Timmermans, geboren in 1766. Marie is overleden op 24-02-1812 in Maaseik, België, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marie: Overleden in het huis Rue dela Meuse, 46 jaar oud
Beroep:
tot 1812     Dagarbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Wijnandus (Winand) Krug, geboren op 16-03-1799 in Maaseik, België (zie 14).
30 Jezaias van Benthem. Hij is gedoopt op 01-09-1773 in Dordrecht. Jezaias is overleden op 01-03-1833 om 23:30 in Dordrecht, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jezaias: Overleden in het huis C 1079 Vest
Beroepen:
vanaf ca. 1795     Loodgieter
tot 1833     Stadswerker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 13-07-1805 in Dordrecht met de 23-jarige Maria van Papendrecht. Jezaias en Maria gingen op 27-06-1805 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jezaias en Maria: JM, meerderjarig zijnde heeft de vader aan de kampbewaarder van huwelijkzaken gedeeclareerd, zig tegen dit huwelijk niet te zullen verzetten; JD met schriftelijk consent van haren vader Arij van Papendrecht; beiden geboren te Dordrecht en beiden wonende in de Raamstraat
31 Maria van Papendrecht. Zij is gedoopt op 24-05-1782 in Dordrecht. Maria is overleden op 14-03-1855 in Brielle, 72 jaar oud.
Adres:
vanaf 16-04-1846     Brielle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Maria van Benthem, geboren op 26-12-1802 in Dordrecht. Zij is gedoopt op 31-12-1802 in Dordrecht. Cornelia is overleden op 21-02-1880 in Rotterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Weduwe van Johannes Snip; eerder weduwe van Stephanus Johannes Snip
Beroep:
vanaf 1840     Dienstbode
Cornelia:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 06-05-1840 in Rotterdam met Stephanus Johannes Snip, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Stephanus: BG en BD wonend in Rotterdam
Stephanus is geboren op 28-08-1814 in Rotterdam. Stephanus is overleden op 23-02-1850 in Rotterdam, 35 jaar oud.
Notitie bij Stephanus: Zoon van Vicent Snip, kleermaker en Maria Steenbreker
Beroep:
vanaf 1840     Kleermaker
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 22-07-1863 in Rotterdam met Johannes Snip, 77 jaar oud. Hij is gedoopt op 02-02-1786 in Rotterdam, Grote kerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: in de Zwanesteeg Agterklooster
Johannes is overleden op 08-11-1869 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Eerder weduwnaar van Maartje Maas
Notitie bij Johannes: Zoon van Steeven Snip en Kornelia Trossenburg (Trotsenberg)
II. Antoinetta van Benthem, geboren op 01-06-1805 in Dordrecht (zie 15).
III. Maria van Benthem, geboren op 09-05-1807 in Dordrecht. Zij is gedoopt op 22-05-1807 in Dordrecht. Maria is overleden op 22-03-1871 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Adres:
Molenwerf 401, Rotterdam (Vermeld in BR 1850-1862)
Beroep:
vanaf 1836     Naaister
Maria:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 10-08-1836 in Rotterdam met Willem Adrianus Smits, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: BG wonend Molenweg te Rotterdam; BD wonen Kwakernaat
Willem is geboren op 15-06-1808 in Rotterdam. Willem is overleden op 26-11-1841 in Rotterdam, 33 jaar oud.
Notitie bij Willem: Zoon van Adrianus Smits en Johanna Petronella Voogt
Beroep:
vanaf 1836     Schoolonderwijzer
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 19-01-1848 in Rotterdam met George Lodewijk Maas, 30 jaar oud. George is geboren op 06-06-1817 in Rotterdam. George is overleden op 30-03-1885 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij George: Zoon van Hendrik Maas en Petronella Janse
Adres:
Molenwerf 401, Rotterdam (Vermeld in BR 1850-1862)
Beroep:
vanaf 1848     Stukadoor
IV. N.N. van Benthem, geboren in 07-1810. N.N. is overleden, geen maand oud. Hij of zij is begraven op 14-07-1810 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van N.N.: Het kraamkind van Jesaijas van Benthem in de Raamstraat letter D 630
V. N.N. van Benthem, levenloos geboren zoon, geboren op 13-12-1812 in Dordrecht. Hij is begraven op 15-12-1812 in Dordrecht.
VI. Margaretha van Benthem, geboren op 06-03-1815 in Dordrecht. Margaretha is overleden op 22-08-1877 in Bellingwolde, 62 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1840     Naaister
Margaretha:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1840 in Dordrecht met Roelof Geerts Luchtenberg, 34 of 35 jaar oud. Roelof is geboren in 1805 in Wedde. Roelof is overleden op 06-04-1845 in Brielle, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Zoon van Geert Engels Luchtenberg en Aaltje Roelfs Steenhuis
Beroep:
vanaf 1840     Sergeant bij de Meneurs en Sappeurs
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 17-01-1851 in Brielle met Anthonie van Loon, 30 jaar oud. Anthonie is geboren op 07-05-1820 in Dordrecht. Anthonie is overleden op 22-08-1894 in Brielle, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anthonie: Op het moment van overlijden weduwnaar van Hendrica Alida Visser (waarmee hij op 29-10-1879 te Brielle was gehuwd)
Notitie bij Anthonie: Zoon van Matthijs van Loon en Alida Kalfsvleesch
Beroep:
Schipper
VII. N.N. van Benthem, levenloos geboren dochter, geboren om 18:00. Zij is begraven op 17-11-1817 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van N.N.: Levenloos geboren in het huis D 630 - 591 in de Raamstraat
VIII. N.N. van Benthem, levenloos geboren dochter, geboren op 03-10-1818 om 10:00 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van N.N.: Geboren in in Raamstraat
Zij is begraven op 05-10-1818 in Dordrecht.
IX. N.N. van Benthem, levenloos geboren zoon, geboren om 23:00. Hij is begraven op 24-12-1819 in Dordrecht.
X. N.N. van Benthem, levenloos geboren zoon, geboren op 28-08-1821 in Dordrecht. Hij is begraven op 30-08-1821 in Dordrecht.
XI. Jesaijas van Benthem, geboren op 30-03-1824 in Dordrecht. Jesaijas is overleden op 12-10-1881 in Rotterdam, 57 jaar oud.
Beroep:
Zeeman
Jesaijas trouwde, 45 jaar oud, op 14-04-1869 in Rotterdam met Jacoba Vermaas, 46 jaar oud. Jacoba is geboren op 16-07-1822 in Brielle. Jacoba is overleden op 28-06-1896 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacoba: Weduwe van Jesaijas van Benthem; eerder weduwe van Martinus Verschoor en daarna van Johannes de Quant
Notitie bij Jacoba: Zoon van Hendrik Vermaas en Elisabeth Pelkman

Generatie 6 (oudouders)

dirk_leduck_kromme_tuinstraat.jpg
10 Dirk Leduck Kromme Tuinstraat
32 Dirk Le Duc (afb. 10). Hij is gedoopt op 01-01-1716 in Amsterdam, Noorderkerk. Dirk is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op 25-02-1755 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Dirk: In de Krommetuijnstraat
Vermoedelijk gaat het om deze Dirk Leduck omdat hij 3 kinderen nalaat en zijn vrouw ook op dat kerkhof is begraven.
Hij ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 05-09-1738 in Amsterdam met de 23-jarige Trijntje Helmers (Helmus).
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Trijntje: BG van Amsterdam in de Lourierstraat; BD van Amsterdam in de Roosegracht
33 Trijntje Helmers (Helmus). Zij is gedoopt op 19-12-1714 in Amsterdam, Noorderkerk. Trijntje is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 12-04-1796 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Anjeliersdwarstraat?
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham (Abram) Leduk. Hij is gedoopt op 19-07-1739 in Amsterdam, Nieuwe kerk. Abram trouwde met Engeltje Smit, nadat zij op 01-07-1763 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Abram en Engeltje: BG van Amsterdam, gereformeert, in de Eglantierstraat; BD van Amsterdam, gereformeert, oud 29 jaren, in de Anjelierstraat, geass. met haar vader Joseph Smit
Engeltje is geboren in 1734 in Amsterdam. Engeltje is overleden, 62 of 63 jaar oud. Zij is begraven op 12-12-1797 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
II. Dirk la Duck. Hij is gedoopt op 29-04-1742 in Amsterdam, Noorderkerk.
III. Eliesabeth la Duuk. Zij is gedoopt op 09-12-1744 in Amsterdam, Noorderkerk.
IV. Dirk Le Duk. Hij is gedoopt op 29-09-1747 in Amsterdam, Westerkerk.
V. Joannis (Johannes) Le Duck, gedoopt op 15-03-1750 in Amsterdam, Westerkerk (zie 16).
VI. Jannetje Leduck. Zij is gedoopt op 10-06-1753 in Amsterdam, Nieuwe kerk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Andere getuigde doop: Barentje Krap
Jannetje is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 11-08-1779 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof. Jannetje ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 17-05-1776 in Amsterdam met Daniel Karstens, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Daniel: BG van Amsterdam, gereformeert, In de Blomstraat, geass. met sijn vader Hendrik Karstens; BD van Amsterdam, gereformeert, in de tuijn Dwarsstraat
Hij is gedoopt op 23-08-1750 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Daniel: Getuigen doop: Daniel Karstens en Antje Prechts
Daniel is overleden op 14-01-1789 in Amsterdam, Spin- en werkhuis, 38 jaar oud (oorzaak: Tering (tuberculose)).
Notitie bij Daniel: Zoon van Hendrik Karstens en Elisabeth Hansen; achternaam ook vermeld als Kertens. Na het overlijden van Jannetje is Daniel op 3 mei 1781 getrouwd met Grietje de Vries
34 Cornelis Dirksz (Kreles) Verhaar, geboren op 06-03-1712 in Aarlanderveen. Kreles is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1757 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Kreles: op ’t Realen eijland voor bij de Taanstraat, laat ? kind na
Kreles ging in ondertrouw (2), 39 jaar oud, op 29-10-1751 in Amsterdam met Jannetje de Ruijter (geb. 1721), 29 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw (1), 30 jaar oud, op 18-10-1742 in Amsterdam met de 29-jarige Marretje Gerrits (Mareijtje) Beset (zie 35 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Kreles en Mareijtje: BG van Aarlanderveen oud 30 jaar op ’t Bikkens Eijland sijn vader Dirk Cornelisz Verhaar tot Aarlanderveen; BD Weduwe van Pieter Matthijsz Steen in de Palmstraat (beiden zijn goed ingeburgerd).
driehoekstraat_amsterdam_marretje_beset.jpg
11 Driehoekstraat Amsterdam Marretje Beset
35 Marretje Gerrits (Mareijtje) Beset (afb. 11). Zij is gedoopt op 06-09-1713 in Amsterdam, Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Mareijtje: Andere doopgetuige: Gerrit Albertsz
Mareijtje is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1750 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Mareijtje: Marretje Beset, huijsvrouw van Cornelis Verhaar in de Slooterdijkstraat laat 3 kind. na baar in R
Vermeld:
vanaf 28-11-1741     Verkoop huis (Pieter Steen en Marritje Gerrits Beset verkopen huis aan de Driehoekstraat te Amsterdam.
Omschrijving: Het Witte Lam, huis en erf, het vierde huis van de Palmgracht (Braak))
Mareijtje ging in ondertrouw (1), 25 jaar oud, op 30-04-1739 in Amsterdam met Pieter Matthijsz Steen (1693-1742), 45 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Verhaar. Hij is gedoopt op 06-12-1743 in Amsterdam, Westerkerk.
II. Annetje (Antje) Verhaar, gedoopt op 12-02-1745 in Amsterdam, Westerkerk (zie 17).
III. Aaltje Verhaar. Zij is gedoopt op 12-07-1747 in Amsterdam, Noorderkerk.
36 Henricus (Hendrik) van Gasteren. Hij is gedoopt op 19-11-1738 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Doopgetuige Maria van Claasen
Hendrik is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 25-12-1786 in Culemborg, Barbarakerk.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Met 4 klokken in de Ba-kerk, voor openen graf en voor de baar 13-"-
Vermeld:
vanaf 22-01-1782     Begrafenis kind in Barbarakerk, Culemborg (’t Kind van de weduwnaar Hendrik van Gasteren Pro deo)
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1764 in Culemborg met de 24-jarige Hendrina van Alem. Hendrik en Hendrina gingen op 24-09-1764 in Culemborg in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Hendrina en Hendrik vond plaats op 09-10-1764 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrina: Jongman geassisteert met zijn vader Meerten van Gasteren en jonge dogter met coonsent van de Heeren van de Weeskamer, beide geboren en wonend te Culemborg
37 Hendrina van Alem. Zij is gedoopt op 21-07-1740 in Culemborg. Hendrina is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1800 in Culemborg, Barbarakerk.
Notitie bij overlijden van Hendrina: Weduwe van Hendrik van Gasteren op het kerkhoff met een klok ... Pro Deo
Notitie bij Hendrina: Ook vermeld als Adriana
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Hendrikszn (Meerten) van Gasteren. Hij is gedoopt op 19-07-1765 in Culemborg. Meerten is overleden op 19-03-1841 in Culemborg, 75 jaar oud.
Beroep:
Stoelenmaker
Vermeld:
vanaf 26-06-1807     Begraven kind te Culemborg, Barbara-kerk (26-6-1807: Een kind van Maarten van Gasteren bij avond op ’t Kerkhof, Pro deo)
Meerten trouwde, 23 jaar oud, op 18-11-1788 in Culemborg met Maria Blekendaal, 24 jaar oud, nadat zij op 03-11-1788 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-11-1788 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Meerten en Maria: Andere getuige: Joannes Bliekendaal
Zij is gedoopt op 01-01-1764 in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuige Joanna de Veu, RK gedoopt te Utrecht, Catharijnesteegje
Maria is overleden op 14-08-1829 om 11:00 in Culemborg, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Buiten beroep, wonende te Culenborg, gehuwd met Marinus van Gasteren, geboren te Utrecht uit Cornelis Blikkendaal en Maria (achternaam moeder niet bekend). Oud 70 jaar
Notitie bij Maria: Dochter van Cornelis Blikkendaal en Maria Hazenbosch; achternaam ook vermeld als Bliekendaal
Volgens het overlijdensregister ongeveer in 1759 geboren. Rond die datum geen doop kunnen vinden
II. Antonius van Gasteren. Hij is gedoopt op 30-11-1766 in Culemborg.
III. Antonius (Antonie) van Gasteren, gedoopt op 24-04-1768 in Culemborg (zie 18).
IV. Joannes van Gasteren. Hij is gedoopt op 16-12-1770 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Joannes: RK
Joannes is overleden op 07-10-1837 om 04:00 in Culemborg, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1837.
Notitie bij overlijden van Joannes: huis no. 1
Beroep:
Portier
Joannes trouwde, 23 jaar oud, op 11-01-1794 met Anna (Maria) Ruichaver, 26 jaar oud. Zie 38,II voor persoonsgegevens van Anna.
V. Maria Anna van Gasteren. Zij is gedoopt op 07-05-1773 in Culemborg. Maria is overleden, 23 jaar oud (oorzaak: Bevalling). Zij is begraven op 10-04-1797 in Culemborg, Barbarakerk.
Notitie bij overlijden van Maria: begraven van de huisvrouw van Lambert Copier
Maria trouwde, 21 jaar oud, op 29-07-1794 in Culemborg met Lambertus Copier, 22 jaar oud, nadat zij op 14-07-1794 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Lambertus: minderjarige JM en JD
Het echtpaar kreeg 2 kinderen, Cornelia Copier gedoopt op 2-4-1795, en Hendrik Copier gedoopt op 3 april 1797
Lambertus is geboren op 07-11-1771 in Culemborg. Lambertus is overleden op 17-11-1838 om 16:00 in Culemborg, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1838.
Notitie bij overlijden van Lambertus: Overleden in het huis no. 738, 69 jaar, weduwenaar van Maria van Gasteren en daarna van Johanna van Alem geboren en wonend te Culemborg
Lambertus trouwde later op 21-08-1798 in Culemborg met Joanna van Alem (1768-vóór 1823).
Notitie bij Lambertus: Zoon van Gerardus Copier en Cornelia Schippers
Op 19-12-1823 als weduwnaar van Joanna van Alem, gehuwd met Catharina Scheffer Dekkers
Beroep:
vanaf 1823     Stoelenmaker
VI. Bartholomeus van Gasteren. Hij is gedoopt op 10-10-1775 in Culemborg.
Onderscheiding:
vanaf 13-09-1817     Ontving 29,10 guldens als gratificatie voor zijn bijdrage in de slag bij Waterloo (Sappeur - Artillerie - Bataljon Pontonniers, Mineurs en Sappeurs)
VII. Adam van Gasteren. Hij is gedoopt op 06-05-1778 in Culemborg.
VIII. Henrica van Gasteren. Zij is gedoopt op 16-12-1780 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Henrica: Goopgetuige Gijsberta Plasman
38 François Maartensz (Frans) Ruijghaver. Hij is gedoopt op 23-03-1733 in Den Haag, Remonstrantse kerk. Frans is overleden in 1809, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Vermeld in het boek van het Clara van Sparwoudefonds:
"Door zijn overlijden is zijn aandeel gedevolveerd op zijne 3 nagelaten kinderen Jan, Clementia en Hester Ruijghaver.
Notitie bij Frans: Ook vermeld als Ruijghoven
Beroepen:
van 19-04-1757 tot 1759     Matroos bij de VOC (Vertrok op 19-4-1757 met het schip Vrouwe Elisabeth; aankomst Kaap 3-8-1757; vertrek Kaap 18-8-1757; Aankomst Indie 26-10-1757.
Op 28-10-1758 voer hij weer terug naar Nederland, waar hij op 24-6-1759 aankwam.)
van 26-06-1779 tot 26-09-1780     Schrijver op een schip (’Den eersten schrijver F. Ruichaver’ heeft een journaal bijgehouden op ’s lands schip Jason gedurende de reis naar St. Eustatius)
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 11-11-1764 in Rotterdam met de 20-jarige Johanna Esbeek. Frans en Johanna gingen op 19-10-1764 in Rotterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Johanna: Jongeman van en wonend te ’s-Gravenhage; Jongedochter van Rotterdam wonend Rijstuijn
Ondertrouw op 21-10-1764 geregistreerd te Den Haag
39 Johanna Esbeek. Zij is gedoopt op 05-01-1744 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doop remonstrants
Johanna is overleden op 26-09-1826 om 05:00 in Utrecht, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Wonende te Utrecht aan het Steenweg Wijk D nr. 429 en aldaar overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Ruichaver. Hij is gedoopt op 10-12-1765 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aan huis gedoopt
Andere doopgetuigen: Grootvader en grootmoeder Esbeek; Jakobus van der Chijs (Ouderling)
II. Anna (Maria) Ruichaver, geboren op 24-10-1767. Zij is gedoopt op 02-11-1767 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Anna: Aan huis gedoopt
In het doopregister van Anna staat vermeld ’Ext. gegeven 30 maart 1795’
In het boekdeel Delft staat zij vermeld als Anna Maria.
Anna is overleden op 30-05-1843 in Culemborg, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1843. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 11-01-1794 met Joannes van Gasteren, 23 jaar oud. Zie 36,IV voor persoonsgegevens van Joannes.
III. Jan Francoiszoon Ruijchaver, geboren op 16-07-1769 in Delft. Hij is gedoopt op 25-07-1769 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Jan: Aan huis gedoopt. Doopgetuigen Jan Esbeek en Anna de Haas
Jan is overleden op 09-01-1834 in Rotterdam, 64 jaar oud (oorzaak: Overleden na ’eene korte ziekte’).
Beroep:
Handelaar in koffie en thee (Sloot in 1794 een contract van compagnieschap met zijn oom Jan Esbeel inzake het drijven van een koffie- en theehandel; in dit contract is sprake van gereedschappen tot het branden van koffie ">).)
Functie:
Correspondent, ouderling, commissielid, assessor, procureur (Correspondent van de Onderlinge Brand-Waarborg-Maatschappij; commissielid van de Commissie belast met het opzigt over de Weezen en het Onderwijs; Assessort Delftschevaart, F 222)
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 17-04-1796 met Anthonetta Maarschalk, 20 jaar oud, nadat zij op 01-04-1796 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anthonetta: JM van Delft, wonend Hoogstraat; JD van Rotterdam wonend Hoogstraat
Zij is gedoopt op 28-11-1775 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Anthonetta: Doopgetuigen: Hendrik van Grol en Elizabet van der Voort
Anthonetta is overleden op 14-01-1831 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anthonetta: "Bijna 35 jaren was zij mijne getrouwe Gade, voor onze kinderen was zij eene liefderijke Verzorgster. Met acht hunner staar ik haar weenende na. J. Ruijchaver Fz"
Notitie bij Anthonetta: Dochter van Hendriki Maarschlk en Willemijna van der Voort
IV. Clementia Ruichaver, geboren op 22-09-1770 in Delft (zie 19).
V. Hester Ruichaver, geboren op 19-12-1774 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 29-12-1774 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hester: Remonstrans gedoopt
Hester trouwde, 31 jaar oud, op 25-05-1806 in Utrecht met Cornelis de Lange, 29 jaar oud, nadat zij op 11-05-1806 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-05-1806 in Utrecht, remonstrantse kerk. Hij is gedoopt op 25-08-1776 in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Doopgetuige: Mechteld van Loenen
Cornelis is overleden op 06-01-1817 in Batavia, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1818.
Notitie bij Cornelis: Zoon van Basiaan de Lange en Hermijntje van Benthem
Beroep:
vanaf 1811     Timmerman (Wonende achter Clarenburg te Utrecht)
40 Cornelis Pieterse (Ariensz) Oostrum, geboren omstreeks 1715 in Jaarsveld. Cornelis is overleden in 1774 in Willige Langerak, ongeveer 59 jaar oud.
Vermeld:
Woont in 1739 op een hofstede in Willige Langerak
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-05-1737 in Willige Langerak met de ongeveer 23-jarige Geertruij Hendriksdr Vurens. Cornelis en Geertruij gingen op 19-04-1737 in Willige Langerak in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Geertruij: JM van Jaarsveld en JD van Willige Langerak
41 Geertruij Hendriksdr Vurens, geboren omstreeks 1714 in Willige Langerak.
Vermeld:
vanaf 1787     Vertrekt naar Nieuwerkerk op de IJssel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Oostrum. Hij is gedoopt op 09-02-1738 in Willige Langerak.
II. Hendrik Oostrum. Hij is gedoopt op 17-05-1739 in Willige Langerak. Hendrik is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1806 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Begraven van den armen van Willige Langera f 1-16-
III. Jannigje Oostrum. Zij is gedoopt op 22-01-1741 in Willige Langerak.
IV. Arij Oostrum. Hij is gedoopt op 11-10-1742 in Willige Langerak.
V. Willem Cornelis Oostrom, gedoopt op 25-12-1744 in Willige Langerak (zie 20).
VI. Jan Oostrum. Hij is gedoopt op 24-09-1747 in Willige Langerak.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopgetuige Bastiaantje Stigter
Jan is overleden op 20-08-1818 in Willige Langerak, 70 jaar oud.
Vermeld:
tot 20-08-1818     Rentenier
vanaf 05-03-1821     Afhandeling nalatenschap (no 14. 5 maart 1821. Procuratie Aaltje van Oosterom minderj. dochter van Arie Pieterse van Oosterom, overleden en Aartje Alblas, hertrouwd. (Aaltje is kleindochter van wijlen Pieter van Oosterom te W.L. ). Betreft de nalatenschap van wijlen haar oudoom Jan van Oosterom.)
vanaf 25-04-1821     Inventaris nalatenschap (no 25. apr. 1821. Inventaris van wijlen Jan van Oosterom, rentenier te W.L. overleden 20 aug. 1818. Ten verzoeke van Aaldert van Oosterom, bouwman te W.L. en Cornelis Oosterling, arbeider te W.L.
Onroerend goed t.w.v. f 4150 waaronder huizen, erven, tuinen, boomgaarden en land van de Kerklaan te Willige Langerak tot de gemenelands vliet.)
VII. Willemtje Oostrum. Zij is gedoopt op 21-12-1750 in Willige Langerak.
VIII. Cornelis Oostrum. Hij is gedoopt op 17-10-1752 in Willige Langerak.
IX. Aaltie Oostrum. Zij is gedoopt op 08-01-1758 in Willige Langerak.
Notitie bij de geboorte van Aaltie: Doopgetuige: Aagje Sliedrecht
Aaltie is overleden op 01-01-1838 om 21:00 in Ouderkerk a/d IJssel, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltie: Weduwe van wijlen Willem Lingen
Als leeftijd wordt 82 jaar vermeld. Maar geen geboorte kunnen vinden van een Aaltje in het desbetreffende jaar.
Adres:
vanaf 1777     Schoonhoven (In 1777 vertrokken van Willige Langerak naar Schoonhoven)
Aaltie trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1783 in Capelle aan den IJssel met Willem Jansz Lingen.
Notitie bij het huwelijk van Aaltie en Willem: "JM gebooren en woonende alhier; JD geboore van Willige Langerak, onlangs gewoond hebbende tot Nieuwerkerk op d’IJssel en jegenwoordig woonende alhier"
Willem is geboren in Capelle aan den IJssel. Willem is overleden vóór 01-01-1838 in Nieuwerkerk aan den IJssel.
X. Jacobus Oostrum. Hij is gedoopt op 06-04-1760 in Willige Langerak.
42 Aart Gerrits Benschop. Hij is gedoopt op 17-08-1721 in Benschop, ger. kerk. Aart is overleden na 25-07-1789, minstens 67 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-12-1747 in Benschop met de 32-jarige Aaltie Sijmens Benschop.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Aaltie: JM geboren en wonende in Benschop; JD geboren in Goudriaen en wonend te Benschop
43 Aaltie Sijmens Benschop, geboren in Goudriaen. Zij is gedoopt op 27-10-1715 in Noordeloos. Aaltie is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 25-07-1789 in Oudewater.
Notitie bij overlijden van Aaltie: Van Honkop op ’t kerkhof
Kinderen uit dit huwelijk:
I. NN Benschop, geboren in 1748. NN is overleden, geen jaar oud. Hij of zij is begraven op 25-06-1748 in Benschop.
Notitie bij overlijden van NN: Bij avond op ’t kerkhof beg. een kind van Aart Gerritze Benschop -10 -
II. Niesje Benschop. Zij is gedoopt op 21-12-1749 in Benschop. Niesje is overleden op 04-01-1817 in Lexmond, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1817. Niesje trouwde met Hendrik Springer. Hendrik is geboren omstreeks 1753. Hendrik is overleden op 03-10-1836 in Lexmond, ongeveer 83 jaar oud.
III. Willemijntje Benschop. Zij is gedoopt op 19-09-1751 in Benschop. Willemijntje is overleden op 15-03-1820 in Benschop, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1820. Willemijntje trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1776 in Benschop met Cornelis Teunisz Capiteijn, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Cornelis: JM en JD beijde gebooren en woonende te Benschop
Hij is gedoopt op 04-12-1740 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuige doop: Arriaentie Cornelis Kapiteijn
Cornelis is overleden op 03-04-1811 in Benschop, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1811.
Notitie bij Cornelis: Zoon van Teunis Cornelisz Kapiteijn & Margje Huijge Muijlwijck
IV. Lijsbeth (Elizabeth) Benschop, gedoopt op 25-02-1753 in Benschop (zie 21).
V. Gerrit Benschop. Hij is gedoopt op 07-07-1754 in Benschop. Gerrit is overleden op 21-10-1814 om 12:00 in Waarder, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1814.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overleden ten zijnen woonhuize in den ouderdom van zestig jaren
VI. Aaltje Benschop. Zij is gedoopt op 28-12-1755 in Benschop. Aaltje is overleden op 28-11-1831 in Kamerik-Houtdijken, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1831. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 10-03-1782 in Zwammerdam, ger. kerk met Eimert Versteeg, 28 jaar oud, nadat zij op 23-02-1782 in Zwammerdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Eimert: JM geboren te Bergambagt en wonend te Zwammerdam; JD geboren te Benschop en wonend te Zwammerdam
Hij is gedoopt op 26-08-1753 in Bergambacht, ger. kerk. Eimert is overleden op 29-07-1827 om 08:00 in Woerden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1827.
Notitie bij overlijden van Eimert: Overleden`in de woning op het Jaagpad in de Pannenbakkerij
Notitie bij Eimert: Zoon van Jan (Johannes) Eimerden Versteeg en Ariaantje Hendriks de Kok
Beroep:
vanaf 1813     Daggelder
VII. Sijmen Aartsz Benschop. Hij is gedoopt op 12-03-1758 in Benschop.
44 Ernst Teunisz Boere. Hij is gedoopt op 25-07-1725 in IJsselstein. Ernst is overleden op 21-05-1774 in Benschop, 48 jaar oud. Hij is begraven op 27-05-1774 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Ernst: Op 21 mei met twee klokken beluid; op 27 dito op het koor begraven 6-6-.-
Begraven in het graf no. 17 (koor) in de NH kerk te Benschop
Notitie bij Ernst: De naam van Eerst is in de doopregisters bij de eerste kinderen ’Boer’. Bij de doop van de kinderen in latere jaren wordt ’Boere’ vermeld.
Ernst is weduwnaar van Iefje Sijmense (Eefje) Benschop (1722-1757), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 26-04-1750 in Benschop, zie 86,X.
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op 14-01-1759 in Benschop met de 25-jarige Hilligje Pieterze Lekkerkerker (zie 45 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Ernst en Hilligje: Toen Ernst met Hilligje trouwde was hij weduwnaar van IJvie. Bruid(JD) en bruidegom waren geboren in en woonden te Benschop
45 Hilligje Pieterze Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 25-01-1733 in Benschop. Hilligje is overleden op 08-03-1802 in Benschop, 69 jaar oud. Zij is begraven op 16-03-1802 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Hilligje: 8 maart met twee klokken beluid Hilligje Lekkerkerker wed.e Ernst Boere en de 16e dit in de kerk begraven f 6-6-
Begraven in graf 98 van de NH kerk te Benschop
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijgje Boer. Zij is gedoopt op 16-09-1759 in Benschop. Sijgje is overleden op 01-04-1846 om 18:00 in Benschop, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1846.
Notitie bij overlijden van Sijgje: Sijgje was weduwe van Gerrit Lekkerkerker
Sijgje trouwde, 40 jaar oud, op 24-11-1799 in Benschop met Gerrit Lekkerkerker, 40 jaar oud, nadat zij op 09-11-1799 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Sijgje en Gerrit: Meerderjarig jongman, geboren en wonend alhier en meerderjarige JD, mede alhier geboren en woonachtig
Zie 46,I voor persoonsgegevens van Gerrit.
II. Lijsbeth Boer. Zij is gedoopt op 24-05-1761 in Benschop.
III. Pieter Eersten Boere, gedoopt op 27-02-1763 in Benschop (zie 22).
IV. Egie (Aegie) Eerst Boere. Zij is gedoopt op 04-11-1764 in Benschop. Egie trouwde, 22 jaar oud, op 24-08-1787 in Benschop met Jan Cornelis Hogendoorn, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egie en Jan: JM geboren te Benschop en wonend te Noord Polsbroek; JD geboren en wonend te Benschop
Hij is gedoopt op 27-08-1758 in Polsbroek.
Notitie bij Jan: Zoon van Cornelis Jans Hogendoorn en Cornelia Krijns van Nes
V. Teunis Boere. Hij is gedoopt op 02-11-1766 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Teunis: Getuige doop: Lijsbeth de Keuningh
Teunis is overleden op 02-05-1777 in Benschop, 10 jaar oud. Hij is begraven op 07-05-1777 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Teunis: 2 mei met twee klokken beluid een zoontje van de wed.e van Ernst Boere genaamd Teunis, oud 1,5 jaar en 7 dito in de kerk begraven
VI. Johannes Boere. Hij is gedoopt op 10-07-1768 in Benschop. Johannes is overleden op 10-09-1770 in Benschop, 2 jaar oud. Hij is begraven op 13-09-1770 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Johannes: 10 sept. met twee klokken beluid een kind van Eerst Boere en 13 dito in de kerk begraven f 4-10-
VII. Lijsbeth (Leisje) Boere. Zij is gedoopt op 01-04-1770 in Benschop. Leisje is overleden op 23-11-1844 in Lange Ruige Weide, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1844. Leisje trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1795 in Benschop met Hermanus Gielen Baartwijk, 29 jaar oud, nadat zij op 11-04-1795 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Leisje en Hermanus: JM en JD
Hij is gedoopt op 05-05-1765 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Getuige doop: Cornelia Schinkel
Hermanus is overleden op 18-02-1832 in Lange Ruige Weide, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1832.
Notitie bij Hermanus: Zoon van Giel Laurens Baartwijk en Crijntje Schinkel
VIII. Johannes Eerstz (Hannes) Boere. Hij is gedoopt op 29-03-1772 in Benschop. Hannes is overleden op 20-06-1828 in Lopik, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1828. Hannes:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 03-08-1803 in Lopik met Jannigje (Annigie) Aalsburg. Jannigje is overleden op 25-02-1806 in Lopik (oorzaak: Bevalling).
Notitie bij overlijden van Jannigje: Een ontijdig geboren kindje bij de moeder in de kist. Begraven in kerk
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 01-11-1807 in Willige Langerak met Adriana Benjamins Verveer, 29 jaar oud, nadat zij op 17-10-1807 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hannes en Adriana: Weduwnaar van Jannigje Aalsburg, geboren te Benschop en wonend te Lopik; weduwe van Jan van Dijk, geboren onder Jaarsveld en wonend in Willige Langerak
Zij is gedoopt op 06-12-1777 in Jaarsveld, ger. kerk. Adriana is overleden op 06-12-1831 in Jaarsveld, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1831.
Notitie bij overlijden van Adriana: Adriana was weduwe van Johannes
Notitie bij Adriana: Dochter van Benjamin Verveer en Annigje Bosch
IX. Arriaentie Boere. Zij is gedoopt op 28-11-1773 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Arriaentie: Tweeling
Arriaentie is overleden op 23-05-1777 in Benschop, 3 jaar oud. Zij is begraven op 29-05-1777 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Arriaentie: 23 mei met twee klokken beluid een kind van de weduwe van Ernts Boere, de 29e dito in de kerk begraven f 7-10-
X. IJvie (Iefje) Boer. Zij is gedoopt op 28-11-1773 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Iefje: Tweeling
Iefje is overleden op 22-10-1853 in Benschop, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1853.
Notitie bij overlijden van Iefje: Iefje was weduwe van Pieter Verwaal
Iefje trouwde, 29 jaar oud, op 13-03-1803 in Benschop met Pieter Verwaal, nadat zij op 19-02-1803 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Iefje en Pieter: JM geboren te Lekkerkerk en wonende te Stolwijk; JD geboren en woonachtig te Benschop
Pieter is geboren in Lekkerkerk. Pieter is overleden op 13-02-1821 in Polsbroek-Noord. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1821.
46 Cornelis Gerritse Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 05-02-1736 in Benschop.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1759 in Benschop met de 25-jarige Lena Aartze Alblas.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lena: JM geboren en wonende te Benschop, JD geboren te Willige Langerak en laatst wonende in Benschop
47 Lena Aartze Alblas. Zij is gedoopt op 06-04-1733 in Willige Langerak. Lena is overleden op 23-09-1819 in Benschop, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1819. Zij is begraven op 29-09-1819 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Lena: Lena was huisvrouw van C. Lekkerkerker, 86 jaar
Begraven in graf no 97 van de protestantse kerk
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 28-10-1759 in Benschop. Gerrit is overleden vóór 1846, ten hoogste 87 jaar oud. Gerrit trouwde, 40 jaar oud, op 24-11-1799 in Benschop met Sijgje Boer, 40 jaar oud, nadat zij op 09-11-1799 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Sijgje: Meerderjarig jongman, geboren en wonend alhier en meerderjarige JD, mede alhier geboren en woonachtig
Zie 44,I voor persoonsgegevens van Sijgje.
II. Neeltje Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 22-02-1761 in Benschop. Neeltje is overleden op 01-06-1816 in Benschop, 55 jaar oud. Zij is begraven op 06-06-1816 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Huisvrouw van Aart v.d. Vlist, 55 jaar
Begraven in graf nr. 49 van de protestantse kerk
Neeltje trouwde, ten hoogste 37 jaar oud, vóór 1798 met Arij van der Vlist, ten hoogste 44 jaar oud. Arij is een zoon van Jacobus Leenderts van der Vlist en Grietje Joostens Gros. Hij is gedoopt op 01-12-1754 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Arij: doopgetuige: Marrigje Geerlofze
Arij is overleden op 05-06-1817 om 19:00 in Benschop, 62 jaar oud. Hij is begraven op 05-06-1817 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Arij: Oud 63 jaar gehuwd geweest met Neeltje Lekkerkerker
III. Aart Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 28-03-1762 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Aart: Getuige doop: Lijsbet Alblas
Aart is overleden op 03-01-1817 in Benschop, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1817. Hij is begraven op 08-01-1817 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Aart: Begraven in graf no 97 van de protestantse kerk
IV. Jannigje Cornelis Lekkerkerker, geboren in 1763 (zie 23).
V. Hendrik Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 28-04-1765 in Benschop. Hendrik trouwde met Gijsje Holl.
VI. Pietertie Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 14-02-1768 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Pietertie: Getuige doop: Lijsje Alblas
VII. Hilligje Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 20-01-1771 in Benschop. Hilligje is overleden op 02-08-1850 in Benschop, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1850. Hilligje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-09-1793 in Benschop met Arnoldus Manschot, nadat zij op 24-08-1793 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hilligje en Arnoldus: JM geboren te Lichtenvoorde; JD geboren te Benschop, beide wonende te Benschop
Arnoldus is geboren in Lichtenvoorde. Arnoldus is overleden vóór 1810.
Vermeld:
vanaf 1801     Begraven kind (Begraven in graf 26 van de protestantse kerk te Benschop:
30-9-1801: begraven een kind van Arnoldus Manschot)
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1810 met Hendrik Manschot, ongeveer 33 jaar oud. Hendrik is geboren in 1777. Hendrik is overleden op 13-02-1861 in Polsbroek, 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1861.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aangegeven door kleinzoon: Hendrik de Heer
VIII. Pieter Cornelisz Lekkerkerker, geboren op 13-10-1773 in Benschop. Hij is gedoopt op 23-10-1774 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Getuige doop: Barber Alblas
Pieter is overleden op 18-08-1844 in Benschop, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1844. Pieter:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 01-09-1805 in Benschop met Cornelia Jacobs Majen, 24 jaar oud, nadat zij op 17-08-1805 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Cornelia: JM en JD te Benschop geboren en wonend
Zij is gedoopt op 01-07-1781 in Benschop. Cornelia is overleden op 13-09-1819 in Benschop, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1819. Zij is begraven op 17-09-1819 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Begraven in graf 5 van de protestantse kerk
Notitie bij Cornelia: Dochter van Jacobus Majen en Leisie (Elizabet) Warrij
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 27-11-1839 in Benschop met Hanna (Johanna) de Jong, 44 of 45 jaar oud. Hanna is geboren in 1794 in Jutphaas, dochter van Willem de Jong en Annigje Kouwenhoven. Hanna is overleden op 09-07-1869 in Benschop, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1869.
Notitie bij overlijden van Hanna: Weduwe van Pieter Lekkerkerker en eerder weduwe van Bastiaan Hooikaas
Notitie bij Hanna: Dochter van Willem de Jong en Annigje Kouwenhoven
50 Johann Wolff.
Hij trouwde met
51 Catharina Hiemes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Dorothea Wolff, gedoopt op 09-06-1765 in Bergen op Zoom (zie 25).
52 Jan Jacobsz Kortekaas. Hij is gedoopt op 21-12-1729 in Wassenaar. Jan is overleden op 07-08-1808 in Wassenaar, 78 jaar oud. Hij is begraven op 11-08-1808 in Wassenaar.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1756 in Wassenaar met de 25-jarige Cornelia Christiaansdr (Neeltje) Noordover. Jan en Neeltje gingen op 07-05-1756 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Neeltje en Jan vond plaats op 23-05-1756 in Wassenaar.
53 Cornelia Christiaansdr (Neeltje) Noordover. Zij is gedoopt op 17-07-1730 in Wassenaar. Neeltje is overleden op 05-11-1804 in Wassenaar, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1804. Zij is begraven op 12-11-1804 in Wassenaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Christiaen Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 22-02-1757 in Wassenaar. Christiaen is overleden op 06-01-1758 in Wassenaar, 10 maanden oud.
II. Jacob Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 27-02-1758 in Wassenaar. Jacob is overleden op 11-11-1762 in Wassenaar, 4 jaar oud.
III. Christiaen Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 10-01-1760 in Wassenaar. Christiaen is overleden op 06-12-1841 in Wassenaar, 81 jaar oud. Christiaen trouwde met Magdalena Kouwenhoven. Magdalena is geboren omstreeks 1762 in Rijswijk. Magdalena is overleden op 18-05-1835 in Wassenaar, ongeveer 73 jaar oud.
IV. Pleuntje Jansdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 19-08-1761 in Wassenaar. Pleuntje is overleden op 01-09-1761 in Wassenaar, 13 dagen oud.
V. Joris Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 14-10-1762 in Wassenaar. Joris is overleden op 02-07-1831 in Wassenaar, 68 jaar oud.
VI. Pleuntie Jansdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 01-07-1764 in Wassenaar. Pleuntie is overleden op 15-10-1777 in Wassenaar, 13 jaar oud.
VII. Gijs Janse (Gijsbert) Kortekaas, gedoopt op 26-02-1766 in Wassenaar (zie 26).
VIII. Jacobus Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 19-10-1767 in Wassenaar. Jacobus is overleden op 03-09-1834 in Wassenaar, 66 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1794 in Wassenaar met Margarita Bartsdr van der Velden, 26 jaar oud, nadat zij op 02-05-1794 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Margarita is een dochter van Bart Huijgsz Velden en Cornelia Jansdr Obdam. Zij is gedoopt op 27-10-1767 in Wassenaar. Margarita is overleden op 25-01-1803 in Wassenaar, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 21-07-1805 in Wassenaar met Machtildis Cornelisdr Klaverweijde, 31 jaar oud, nadat zij op 05-07-1805 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Machtildis is een dochter van Cnelis Leendersz Claverweijde en Adriaantje Jansdr van Eijck. Zij is gedoopt op 06-09-1773 in Wassenaar. Machtildis is overleden op 06-11-1808 in Wassenaar (in ´t Dorp), 35 jaar oud. Zij is begraven op 10-11-1808 in Wassenaar.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 14-05-1809 in Den Haag met Adriana Gerrits, nadat zij op 23-04-1809 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-05-1809 in Den Haag.
IX. Clementia Jansdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 18-08-1769 in Wassenaar. Clementia is overleden op 12-05-1820 in Wassenaar, 50 jaar oud. Clementia trouwde, 42 jaar oud, op 28-05-1812 in Wassenaar met Dirk Claasz Kortekaas, 52 jaar oud. Dirk is een zoon van Claas Pietersz Kortekaas en Trijntje Dirksdr van den Blonk(enburg). Hij is gedoopt op 20-03-1760 in Wassenaar. Dirk is overleden op 17-05-1831 in Wassenaar, 71 jaar oud.
X. Judocus Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 03-10-1773 in Wassenaar. Judocus is overleden op 23-11-1844 in Wassenaar, 71 jaar oud. Judocus trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1799 in Wassenaar met Maria Hendriksdr Remmerswaal, 20 jaar oud, nadat zij op 26-04-1799 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 20-01-1779 in Wassenaar. Maria is overleden op 12-08-1823 in Wassenaar, 44 jaar oud.
Notitie bij Maria: Dochter van Hendrik Crijnsz Remmerswaal en Elisabeth Hermansdr van Wissen
XI. Joannes Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 20-09-1779 in Wassenaar.
54 Willem Arisz van der Salm. Hij is gedoopt op 12-02-1727 in Wassenaar. Willem is overleden op 27-07-1801 in Noordwijk aan Zee, 74 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 29-04-1759 in Noordwijk met de 22 of 23-jarige Willemijntje Willemsdr Steenvoorden. Willem en Willemijntje gingen op 15-04-1759 in Noordwijk in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Willemijntje en Willem vond plaats op 02-04-1759 in Noordwijk.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemijntje: Jongman geboore te Wassenaar en woonende te Noordwijk; jongedogter geboore en woonende te Noordwijk
RK gehuwd; opvallend is dat het kerkelijk huwelijk eerder dan het burgerlijk huwelijk is geregistreerd.
55 Willemijntje Willemsdr Steenvoorden, geboren in 1736. Willemijntje is overleden op 25-06-1809 in Noordwijk, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1809. Zij is begraven.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aangifte op 28 junij van het overlijden op 25 junij van Willemijntje Steenvoorden, wed. van Willem van der Zalm, 73 jaar, wonende Oude Zeestraat
nalatende 5 kinderen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieternelletje Willemsdr van der Salm. Zij is gedoopt op 27-01-1755 in Noordwijk.
II. Ari Willemsz van der Salm. Hij is gedoopt op 08-07-1759 in Noordwijk.
III. Niesje Willensdr van der Salm, gedoopt op 15-02-1761 in Noordwijk (zie 27).
IV. Wilm Willemsz van der Salm. Hij is gedoopt op 29-07-1762 in Noordwijk.
V. Wilm Wilmsz van der Salm. Hij is gedoopt op 12-04-1764 in Noordwijk. Wilm is overleden op 16-06-1831 om 06:00 in Noordwijk-Binnen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1831.
Notitie bij overlijden van Wilm: Overleden in het huis no. 351
Geboren te Noordwijk binnen en aldaar woonachtig, weduwenaar van Marijtje Klase Vink
Wilm trouwde, 27 jaar oud, op 25-12-1791 in Noordwijk met Marijtje Claasdr Vink, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilm en Marijtje: Getuigen Pieternelletje van der Salm en Huibertje van der Hulst
Zij is gedoopt op 12-04-1764 in Noordwijk. Marijtje is overleden op 02-11-1797 in Noordwijk aan Zee, 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marijtje: Wilem W. van der Zalm doet aangifte van het lijk van zijn vrouw Marijtie Klaasz Vink overleeden te Noordwijk aan Zee
Pro deo
VI. Pieter Willemsz van der Salm. Hij is gedoopt op 30-04-1766 in Noordwijk.
VII. Pieternelletje Willemsdr van der Salm. Zij is gedoopt op 24-12-1767 in Noordwijk.
VIII. Leendert Willemsz van der Salm. Hij is gedoopt op 07-01-1769 in Noordwijk.
IX. Dirk Willemsz van der Salm. Hij is gedoopt op 27-08-1770 in Noordwijk.
X. Mareitje Willemsdr van der Salm. Zij is gedoopt op 31-05-1773 in Noordwijk.
XI. Huigje Willemsdr van der Salm. Zij is gedoopt op 26-02-1776 in Noordwijk.
58 Gérard Timmermans.
Hij trouwde met
59 Elisabeth Bovendeert.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marie Margaretha Timmermans, geboren in 1766 (zie 29).
1755-ca-groothoofd_door_arie_van_wanum.jpg
12 1755-ca-Groothoofd door Arie van Wanum
60 Jezaias (Esias) van Benthem (afb. 12), geboren omstreeks 1735 in Dordrecht. Esias is overleden, ongeveer 72 jaar oud (oorzaak: Galkoorts). Hij is begraven op 27-06-1807 in Dordrecht, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Esias: Jesaijas van Bentem, in de Wijnstraat bij ’t Groothoofd. Laat kinderen na. Letter B no. 146 met den Lijkenkoets ten tien uuren begraven; 72 1/2 jaar, galkoortze
Beroep:
vanaf 1794     Broodbakker (1794 - Bakker van Bentum vermeld als buur van De Roode Leeuw gelegen op de hoek van de Wijnstraat en de Palingstraat
1806 - Vermeld bij het Regt van patent op adres B126)
Vermeld:
vanaf 17-12-1765     Koopt huis (Jezijas van Bentum koopt voor 1500 gulden van Hendrik van Bentum, ook wonend in Dordrecht, zijn huis en erf genaamd de Hopsak, staande en gelegen in de Wijnstraat bij ’t Groot Hooft binnen Dordrecht. Daarnaast ligt de Herberg de Rooden Leeuw van Jurriaan de Swart en aan de andere kant het huis van Mattheus de Haan. Jezaijas neemt tot zijn last de hypotheekbrief van 1.000,- guldens d.d. 2-3-1751 welke Petronelle Kool ofwel nu haar erfgenamen ’daarop sprekende hebben’ met een rente van 4% Met een custingsbrief van 500 guldens.)
vanaf 16-12-1800     Langstlevende-testament bij Notaris G Telders
vanaf 15-07-1807     Het testament wordt getoond aan de weeskamer te Dordrecht (Testament is van 16 december 1800 (Notaris G. Telders). Langstlevende - Cornelia Vonk - accepteert de voogdij.)
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 22-10-1769 in Dordrecht met de 25-jarige Cornelia Gerritsdr Vonk. Esias en Cornelia gingen op 07-10-1769 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Esias en Cornelia: JM - woont in de Wijnstraat bij t Groothooft geassisteert met zijn vader; JD woont in de Wijnstraat, beiden van Dordrecht; BD geassisteerd met haar vader Gerrit Vonk
61 Cornelia Gerritsdr Vonk. Zij is gedoopt op 21-10-1744 in Dordrecht. Cornelia is overleden op 15-12-1814 om 13:30 in Dordrecht, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Weduwe van Jesajas van Benthem; Overleden in het huis in de Wijnstraat (B126 en 112)
Beroep:
van 01-07-1807 tot 1814     Broodbakster (Betaalt op 1-7-1807 als broodbakker patentrecht op het adres B126
1812: Vermeld in het belastingregister als broodbakker op een heel huis B112)
Vermeld:
vanaf 16-12-1800     Langstlevende-testament bij Notaris G Telders
vanaf 19-10-1813     Betaalt grondbelasting (Voor bebouwde eigendommen in Dordrecht 110,30 Totaal kosten 1,67)
vanaf 15-08-1815     Verkoop huis in de grotekerksbuurt te Dordrecht aan Johan Willem Schult (Door de erfgenamen van Cornelia?)
vanaf 15-08-1815     Verkoop huis in de Wijnstraat te Dordrecht (Huis wordt verkocht aan Gerrit Veth; door de erfgenamen van Cornelia?)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta van Benthem. Zij is gedoopt op 02-12-1770 in Dordrecht.
II. Aletta van Benthem. Zij is gedoopt op 18-12-1771 in Dordrecht. Aletta is overleden op 25-03-1848 om 14:30 in Dordrecht, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aletta: Weduwe van Corstiaan de Kiewit, overleden in het huis op de Spuiweg E n342
Aletta trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1792 in Dordrecht met Corstiaan Kivit, nadat zij op 25-02-1792 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aletta en Corstiaan: JM woont op den tweeden Cingel bij den Voordendijk, geassisteerd met zijn vader Tobias Kievit; JD woont in de Wijnstraat bij ’t Groothooft.
Corstiaan is geboren in Dordrecht. Corstiaan is overleden vóór 25-03-1848.
III. Jezaias van Benthem, gedoopt op 01-09-1773 in Dordrecht (zie 30).
IV. Gerrit van Benthem. Hij is gedoopt op 03-03-1775 in Dordrecht. Gerrit is overleden op 31-01-1795 in Dordrecht, 19 jaar oud (oorzaak: Koliek).
Notitie bij overlijden van Gerrit: Oud 19 jaar, bij ’t Groothooft
V. Cornelia van Benthem. Zij is gedoopt op 02-12-1777 in Dordrecht. Cornelia is overleden op 02-06-1848 om 13:00 in Dordrecht, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overleden in het huis in de Vriesestraat C n1659
Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op 18-05-1811 in Dordrecht met Jan Hercules van Mechelen.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jan: JM wonende op de Varkenmarkt, ouders dood en meerderjarig volgens verklaring van zijn grootvader Hercules van der Beek; JD wonende in de Wijnstraat bij ’t Gronthoofd met schriftelijk consent van haar moeder Cornelia Vonk, weduwe van Jesaijas van Benthem
Jan is geboren in Schoonhoven. Jan is overleden op 17-12-1812 in Dordrecht.
VI. Lucas van Benthem. Hij is gedoopt op 01-03-1784 in Dordrecht. Lucas is overleden op 25-05-1842 om 17:00 in Dordrecht, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lucas: Ongehuwd; Overleden in het huis C1079 op de Vest
62 Arij van Papendrecht. Hij is gedoopt op 27-10-1735 in Dordrecht. Arij is overleden, 71 jaar oud (oorzaak: Galkoorts). Hij is begraven op 25-08-1807 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Arij: Overleden ten huize van Jezaias van Benthem in de Raamstraat D n630. Laat kinderen na uit het eerste en derde huwelijk
Notitie bij Arij: Opvallend is dat Arij is opgevoed in het Heilige Geesthuijs, terwijl de ouders nog leefden bij het huwelijk. Hij heeft schippers in de familie; wellicht was zijn vader ook een schipper.
Het valt op dat Arij geen kinderen vernoemt naar zijn ouders. Wel hebben twee van zijn dochters eenzelfde naam als zijn zussen.
Beroep:
vanaf 1770     Zeilmakersknecht
Vermeld:
vanaf 20-03-1767     Langstlevende testament bij Notaris Anthony Bax (Op 28-3-1792 verklaart Ari van Papenrecht (handtekening zonder letter d) op basis van dit testament de voogdij aan te nemen)
van 22-01-1770 tot 17-09-1771     Eigenaar huis en erf in de Suikerstraat te Dordrecht (f 525; Gekocht van Engel Boon; tussen het huis van Jacob ’t Hooft en de Weduwe Rosendaal. Het huis is belast met een hypotheek. In 1771 wordt het huis verkocht aan Jan Volkert Sitters.)
van 1789 tot 1804     Geregistreerd in het register 25e penning (Legt in 1789 een eed af op de bezitting in ’De Hoge Nieuwstraad tot de Dwarskade & terug’
In 1804 vermeld voor het adres A491)
vanaf 1798     Vermeld als stemgerechtigde te Dordrecht - adres A491 (12-6-1798: Kan niet schrijven - ondertekent met X
10-7-1798: Leeden van de 4e Grondvergadering in de Lakenhal boven - present
18-12-1798: Leden van de 4e Grondvergadering in de Witte Valk - afwezig
9-4-1799: Leden van de 4e Grondvergadering in de Lakenhal boven - afwezig
22-5-1801: Burgers behoorende tot de Grondvergadering No. 4 in de Lakenhal, boven - afwezig
1803/1805: Vijfde grondvergadering A460-B25 - adres A491
Het adres is hetzelfde als kadasternr F 81. Nu het monumentale pandje Hoge Nieuwstraat 99)
vanaf 27-09-1804     Eigenaar huis en erf in het Torenstraatje te Dordrecht (Arij koopt of verkoopt voor f 200,- op 27-9-1804 Een Huis en Erf, staande en gelegen in het Torenstraatje binnen deze Stad, getekend C 505, naast het huis van Maarten de Roo aan de een en dat van Hendrik Sim aan de andere zijde)
Arij trouwde (2), 56 jaar oud, op 27-05-1792 in Dordrecht met Willemina Duchon (1749-1795), 42 jaar oud. Arij trouwde (3), 60 jaar oud, op 04-06-1796 in Dordrecht met Geertuida (Geertruij) Smit (1761-1803), 34 of 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 29-11-1761 in Dordrecht met de 21-jarige Maria van der Kuijp (zie 63 hieronder). Arij en Maria gingen op 12-11-1761 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Maria: JM woont inde Vleeshouwerstraat, gemunieert (beschermd) met een attestatie van de binnevooght van het H. Geesthuijs dat int’ selve huijs opgevoed & gealimenteerd is geweest; JD woont als voren, beijde van Dordrecht.
63 Maria van der Kuijp. Zij is gedoopt op 20-11-1740 in Dordrecht. Maria is overleden, 51 jaar oud. Zij is begraven op 03-03-1792 in Dordrecht, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Maria: Huijsvrouw van Arie van Papendrecht op de Hooge Nieuwstraat, laat kindren na
Vermeld:
vanaf 20-03-1767     Langstlevende testament bij Notaris Anthony Bax (Op 28-3-1792 verklaart Ari van Papenrecht (handtekening zonder letter d) op basis van dit testament de voogdij aan te nemen)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie van Papendrecht. Hij is gedoopt op 12-11-1761 in Dordrecht. Arie is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 17-01-1763 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Arie: ’t minderjarig kindt van Arij van Papendregt in de Vlijshouwerstraet, de ouders leeven; Beste grafft
II. Berbera van Papendrecht. Zij is gedoopt op 28-12-1763 in Dordrecht. Berbera is overleden op 20-12-1839 om 06:30 in Dordrecht, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berbera: Huisvrouw van Gerrit Izak Schut, Overleden in het huis D no 879 op het Bagijnhof
Vermeld:
vanaf 11-02-1810     Langstlevende testament bij Notaris A.A. van den Oever te Dordrecht (Van het testament wordt door de Weeskamer te Dordrecht een extract gemaakt na het overlijden van Aerd)
Berbera:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1791 in Dordrecht met Aerd (Aart) van Zetten, 22 jaar oud, nadat zij op 21-04-1791 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Berbera en Aart: JM woont op de Nieuwehaven met schriftenlek consent van zijne moeder Elizabet Kooijmans wed.e Bart van Zetten; JD woont op de Voorstraat bij de Beurs
Hij is gedoopt op 30-10-1768 in Zoelen. Aart is overleden op 18-02-1810 in Dordrecht, 41 jaar oud (oorzaak: Tering (tuberculose)). Hij is begraven op 22-02-1810 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Aart: Aart van Zetten op de Vest, bij den Hil, Letter D N. 897 laat een kind na, beste graft.
Notitie bij Aart: Zoon van Bart van Zetten en Elisabeth Cooijman
Vermeld:
vanaf 11-02-1810     Langstlevende testament bij Notaris A.A. van den Oever te Dordrecht (Van het testament wordt door de Weeskamer te Dordrecht een extract gemaakt na het overlijden van Aerd)
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 21-08-1816 in Dordrecht met Gerrit Izak Schut, 55 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berbera en Gerrit: Weduwnaar van Maria Vonkenberg; weduwe van Aart van Zetten
Hij is gedoopt op 07-09-1760 in Dordrecht. Gerrit is overleden op 10-05-1844 in Dordrecht, 83 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Zoon van Gerrit Izak Schut en Johanna van Babel
Vermeld:
vanaf 1816     Schoenmaker
III. Margrita (Margarita) van Papendrecht. Zij is gedoopt op 13-08-1766 in Dordrecht. Margarita is overleden op 01-01-1843 in Dordrecht, 76 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 24-09-1804     Langstlevende testament bij Notaris T. Pestorius te Dordrecht (Na het overlijden van Pieter is een extract gemaakt door de weeskamer te Dordrecht)
Margarita:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1790 in Dordrecht met Pieter de Meer, 25 jaar oud, nadat zij op 20-05-1790 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Margarita en Pieter: JM woont in de Krommen Elleboog, geadsisteert met zijn vader Abrahem de Neer; JD woont op de Hoge Nieuwstraat
Hij is gedoopt op 24-05-1765 in Dordrecht. Pieter is overleden, 39 jaar oud (oorzaak: Pleuris). Hij is begraven op 16-02-1805 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Pieter: Pieter de Meer ind Krommen Elboog laat geen kinderen na, beste graft
Notitie bij Pieter: Zoon van Abraham de Meer en Arijaantje de Jong
Vermeld:
vanaf 24-09-1804     Langstlevende testament bij Notaris T. Pestorius te Dordrecht (Na het overlijden van Pieter is een extract gemaakt door de weeskamer te Dordrecht)
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 09-05-1807 in Dordrecht met Hendrik Noorenburg, 44 jaar oud, nadat zij op 23-04-1807 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Margarita en Hendrik: Weduwnaar wonende in de Raamstraat, wed.e Pieter de Meer, wonende op de Wollewevershaven
Hendrik is geboren in Hardinxveld. Hij is gedoopt op 30-01-1763 in Dordrecht.
Notitie bij Hendrik: Zoon van Caspar Norenburg en Cornelia van Helden
Beroep:
vanaf 1823     Scheepmaker
Vermeld:
vanaf 03-04-1826     Koopt een huis op de Varkenmarkt te Dordrecht
vanaf 04-07-1827     Verkoopt huis op de Hellingen te Dordrecht
IV. Trijntje van Papendrecht. Zij is gedoopt op 16-08-1772 in Dordrecht. Trijntje is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 21-09-1772 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Het minderjarig kint van Arie van Papendregt op de Kruijsweg, bijde ouder leven, gemeen graft
V. Cornelis van Papendregt. Hij is gedoopt op 31-10-1773 in Dordrecht. Cornelis is overleden. Hij is begraven in Den Haag.
Beroep:
van 1815 tot 1828     Kabinetwerker
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 11-11-1794 in Dordrecht met Johanna Volkers, 34 of 35 jaar oud, nadat zij op 23-10-1794 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Johanna: JM woont op de Hoge Nieuwstraat; JD woont op de Nieuwehaven met schriftelijk consent van haar vader Otto Volkers
Johanna is geboren in 1759 in Tiel. Johanna is overleden op 03-11-1854 om 08:00 in Dordrecht, 94 of 95 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: 95 jaar, weduwe van Cornelis van Papendrecht, overleden de ’s-Gravenhage. Johanna is overleden in het Achterom
Notitie bij Johanna: Dochter van Otto Volkers en Huibertje de Kluif (Kruif)
VI. Theodorus van Papendrecht. Hij is gedoopt op 25-12-1776 in Dordrecht. Theodorus is overleden op 18-05-1850 om 20:00 in Dordrecht, 73 jaar oud.
Beroep:
tot 1850     Zakkendrager
Theodorus trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1799 in Dordrecht met Alida van Waijenoije, 22 jaar oud, nadat zij op 25-04-1799 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Alida: JM wonende in de Heerheimansuisstraat; JD wonende op de Voorstraat bij de Munt, de bruid is ouderloos
Zij is gedoopt op 02-08-1776 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Alida: NH gedoopt
Alida is overleden op 04-09-1851 in Dordrecht, 75 jaar oud.
Notitie bij Alida: Dochter van Johannes van Waijenoije en Aeltje van Beusekom
VII. Maria van Papendrecht, gedoopt op 24-05-1782 in Dordrecht (zie 31).
VIII. Teuntje van Papendrecht. Zij is gedoopt op 31-10-1784 in Dordrecht. Teuntje is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 08-03-1785 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Teuntje: Het meerderjarig kint van Arie van Papendregt op de Hogennstraat (Hoge Nieuwstraat?); de ouders leven; best graft
NB ’meerderjarig’ is waarschijnlijk een schrijffout. Geen broers of zussen kunnen vinden die dan in aanmerking zouden kunnen komen

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Abraham (Abram) Leduck. Hij is gedoopt op 15-02-1688 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Abram: Getuigen doop: Jan Bonte en Sara del Zenne (Sara del Tombe?)
Abram is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1744 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Abram: Meester Passementwerker in de Louwerierstraat tuschen de eerste en tweede Dwarsstraat ; Laat na 3 onm. kinderen
Beroep:
van 1710 tot 1750     Passementwerker (Bij zijn overlijden als meester-passementswerker vermeld.

Passement is een vorm van decoratief borduurwerk of kantkloswerk, dat vervaardigd wordt door een gespecialiseerd kleermaker, de passementwerker, die belegsels, borduurwerk, tressen, of garnering van goud- of zilverdraad vervaardigt, voor op kleding. In passement zit soms ook kant, zijde, kralen of ander materiaal ter decoratie verwerkt.

Passementen werden veel op kostuums van bijvoorbeeld hoogwaardigheidsbekleders toegepast, en vergen veel handwerk om ze te maken. Ook vindt men dikwijls passement aan lampekappen, theatergordijnen, kleedjes en als ruches.)
Hij ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 17-10-1710 in Amsterdam met de 23-jarige Elijsabet (Lijsbet) Buttelaer.
Notitie bij het huwelijk van Abram en Lijsbet: Abraham le Duck van Amsterdam passementswerker oud 23 jaren op de Baangraft ouders doodt geass. met zijn broeder Michiel le Duck & Llijsbet Bottelaars van Amsterdam oud 24 jaren in de Egelantierstraat geass met haar moeder Geertruij Groesbeek
65 Elijsabet (Lijsbet) Buttelaer. Zij is gedoopt op 18-10-1686 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Lijsbet: Getuigen doop: Pieter van Solingen en Catrina Rams
Lijsbet is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 12-09-1756 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Lijsbet: Weduwe van Abraham Leduck in de Egelantierstraat bij de tweede Dwarstraat 2:d:L-0
Notitie bij Lijsbet: Ook vermeld als Bettelaar, Bittelaar en Bottelaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham le Duck. Hij is gedoopt op 30-12-1711 in Amsterdam, Noorderkerk. Abraham is overleden vóór 28-03-1788, ten hoogste 76 jaar oud. Abraham ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 24-05-1737 in Amsterdam met Annighje (Anna) van Rijssel, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Anna: BG van Amsterdam in de Lourierstr.; BD van Vianen in de Loojerstr. Geass met haar vader Barent van Rijsel
Zij is gedoopt op 05-10-1710 in Vianen. Anna is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 28-03-1788 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij Anna: Dochter van Bernt van Rijssell en Aeltje van der Gast
II. Anna Leduk. Zij is gedoopt op 29-04-1714 in Amsterdam, Nieuwe kerk.
III. Dirk Le Duc, gedoopt op 01-01-1716 in Amsterdam, Noorderkerk (zie 32).
IV. Marike (Maria) Leduk. Zij is gedoopt op 14-07-1717 in Amsterdam, Nieuwe kerk. Maria trouwde met Abram Passchier Krul. Abram is overleden op 02-12-1773 in Java, Indonesië.
Vermeld:
van 1750 tot 1774     In dienst van de VOC (Abraham Passchier Krul van Amsterdam, soldaat, vrouw Marial Laduk
Op 26-12-1750 vertrek naar Azië met het schip Nieuwstad, 2-5-1751 aankomst Kaap, 14-5-1751 vertrek Kaap, 26-7-1751 aankomst Indië
2-12-1773 Is zonder iets na te laten op Java overleden
Op 21-2-1774 is f 249-11-6 uitbetaald aan het Aalmoesniersweeshuijs (als alimenterende een kind))
V. Anna Leeduck (Le Duk). Zij is gedoopt op 24-09-1719 in Amsterdam, Westerkerk. Anna is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 30-03-1786 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof. Anna ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 27-10-1741 in Amsterdam met Hendrick Elderenbos, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Hendrick: BG van Amsterdam in de Slootstraat geass. met Sijn vader Arent Elderenbos; BD van Amsterdam in de Lourierstr.
Hij is gedoopt op 29-12-1719 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrick: Getuigen doop: Kasper Rog en Femmetje Boddens
Hendrick is overleden, ten hoogste 66 jaar oud. Hij is begraven vóór 30-03-1786.
Notitie bij Hendrick: Zoon van Arent Elderenbos en Anna ter Maat
VI. Jacobus le Duck. Hij is gedoopt op 12-10-1721 in Amsterdam, Westerkerk. Jacobus is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 15-09-1796 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof. Jacobus:
(1) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 18-02-1746 in Amsterdam met Aaltje (Alida) Klijn, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Alida: BG van Amsterdam in de Negelantierstr; BD van Amsterdam op de Lelijgragt, ouders doot, geass. met haar motje Aletta Leduk
Zij is gedoopt op 02-05-1723 in Amsterdam, Noorderkerk. Alida is overleden vóór 04-10-1765, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij Alida: Achternaam ook vermeld als: Colijn en Cleijn; Dochter van Cornelis Klijn en Cornelia Roestraat
(2) ging in ondertrouw, 43 jaar oud, op 04-10-1765 in Amsterdam met Eva Bewier, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Eva: BG van Amsterdam, gereformeerd, weduwnaar van Alida Kleijn op de Lelijgragt; BD van Amsterdam, gereformeerd, weduwe van Jacob Servers, in de Roosestraat
Eva is geboren omstreeks 1740 in Amsterdam. Eva is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Zij is begraven op 31-05-1777 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij Eva: Dochter van Jan Bewier en Pieternella Schuur
Woonde bij haar huwelijk op 11-9-1761 in de Tweede Leliedwarsstraat en was toen 21 jaar
(3) ging in ondertrouw, 56 jaar oud, op 06-08-1778 in Amsterdam met Hendrica Gubels.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Hendrica: BG van Amsterdam, gereformeert, laatst weduwnaar van Eva Bewier op de Prinsegragt; BD van Campen, gereformeert, weduwe van Harmanus Smit in de Anjelierstraat
Hendrica is geboren in Kampen. Zij is begraven op 16-09-1805 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
VII. Elisabet Leduck. Zij is gedoopt op 16-01-1724 in Amsterdam, Westerkerk.
VIII. Sara Leduk. Zij is gedoopt op 29-08-1725 in Amsterdam, Nieuwe kerk. Sara ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 02-09-1746 in Amsterdam met Johannes Pietersz (Jan) Groenevelt, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sara en Jan: BG in de Trijnstr. Geass met sijn moeder Grietie Jonkers; BD in de Negenlantiersstraat
Hij is gedoopt op 30-01-1724 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij Jan: Zoon van Pieter Groenevelt en Margareta Jonkhorst
IX. Lijsbet le Duck. Zij is gedoopt op 18-01-1728 in Amsterdam, Westerkerk.
X. Isaac le Duck. Hij is gedoopt op 21-01-1731 in Amsterdam, Westerkerk. Isaac is overleden vóór 21-08-1767, ten hoogste 36 jaar oud.
Vermeld:
van 1754 tot 1756     Bosschieter bij de V.O.C. (van 1754 tot en met 1756 is Ysak Leduk van Amsterdam bosschieter in ’t schip Overnes. Onder de betaling een uitkering aan M. Leduk van 150 gld. Dit zou zijn vrouw Marritje kunnen zijn.
Het zou om deze Icaac Le Duck kunnen gaan.)
Isaac trouwde, 22 jaar oud, op 15-04-1753 in Amsterdam, Nieuwe kerk met Marritje (Martine, Maria) le Duc, 19 jaar oud, nadat zij op 30-03-1753 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Isaac en Martine, Maria: BG van Amsterdam, in de Negelantiersstraat; BD van Amsterdam, in de Looijerstraat, geass. met haar vader Pieter Leduk
Martine, Maria is een dochter van [waarschijnlijk] Pieter (Pierre) Leduc en Marta Boom. Zij is gedoopt op 09-04-1734 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Martine, Maria: doopgetuigen: Jan Roelofse en Antje Boom
Als moeder saat abusievelijk Marta Smal in plaats van Marta Boom vermeld.
Martine, Maria is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 08-07-1800 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Martine, Maria: Marretje La Ducq
Martine, Maria ging later in ondertrouw op 21-08-1767 in Amsterdam met Andries Uldriks Paauw (1730-na 1792).
66 Dirck Fredriks Helmers. Hij is gedoopt op 04-08-1677 in Amsterdam, Oude kerk. Dirck is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1749 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Dirck: Vermoedelijk is deze Dirck in 1749 overleden.
Op de Angeliersgragt tussen de eerste en tweede Brug.
Notitie bij Dirck: Achternaam ook vermeld als Helm
Beroep:
vanaf 1706     Fulpwerker (Fluweelwerker)
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1708 in Amsterdam met de 24-jarige Marritje (Marretje) Gompelman.
Notitie bij het huwelijk van Dirck en Marretje: BG in de Crommetuijnstraet geass. met Sijn moeder Annetje Hendriks; BD in de Tuijnstraat
67 Marritje (Marretje) Gompelman. Zij is gedoopt op 17-10-1683 in Haarlem, NH kerk.
Notitie bij de geboorte van Marretje: Doopgetuige: Anna Claes Schoute
Marretje is overleden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 03-03-1748 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Marretje: Huisvrouw van Dick Helmers in de Roosestraat bij de Baangragt; baar en Kleed met 2 L.. 1 onmondig kint Graf DsN
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frerick Helmers. Hij is gedoopt op 24-08-1708 in Amsterdam, Westerkerk. Frerick is overleden na 11-07-1765, minstens 56 jaar oud. Frerick trouwde, 25 jaar oud, op 26-02-1734 in Amsterdam met Aefje (Agata) (Agie) van Heukelom, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frerick en Agie: BG in de Roosestr; BD woont als voorn. ouders doot, geassist. met haar broeder Abraham van Heukelom
Zij is gedoopt op 18-09-1712 in Amsterdam, Westerkerk. Agie is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 11-07-1765 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij Agie: Dochter van Claas van Huekolom en Jannetje Claas van Toorenburgh
II. Isaac Helmers. Hij is gedoopt op 21-04-1710 in Amsterdam, Westerkerk. Isaac is overleden, 11 dagen oud. Hij is begraven op 02-05-1710 in Amsterdam, Westerkerkhof.
III. Annetje Helmers. Zij is gedoopt op 22-06-1712 in Amsterdam, Nieuwe kerk. Annetje trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1735 in Amsterdam met Gerrit Gerritsen, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Gerrit: BG: in de Negelantierstr., ouders doot, geass. met Hendrik Scholten; BD in de Roosestr.
Gerrit is geboren in 1707 in Zutphen.
IV. Trijntje Helmers (Helmus), gedoopt op 19-12-1714 in Amsterdam, Noorderkerk (zie 33).
V. Marie Helmers. Zij is gedoopt op 15-01-1717 in Amsterdam, Westerkerk. Marie is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 14-08-1718 in Amsterdam, Westerkerkhof.
VI. Dirck Helmers. Hij is gedoopt op 27-09-1719 in Amsterdam, Noorderkerk. Dirck is overleden, 4 dagen oud. Hij is begraven op 01-10-1719 in Amsterdam, Westerkerkhof.
VII. Dirck Helmers. Hij is gedoopt op 20-12-1720 in Amsterdam, Westerkerk. Dirck trouwde met Jacoba (Kooba) Stuijmer.
VIII. Jan Helmers. Hij is gedoopt op 17-12-1723 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij Jan: Achternaam ook vermeld als Hellem
IX. Gerbrant Helmers. Hij is gedoopt op 13-12-1726 in Amsterdam, Westerkerk. Gerbrant is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1796 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof. Gerbrant trouwde, 21 jaar oud, op 11-10-1748 in Amsterdam met Zwaantje Meijderinck (Meijnders), 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerbrant en Zwaantje: BG op de Blomgracht; BD op de Oude Schans, ouders doot
Zij is gedoopt op 13-06-1723 in Amsterdam, Amstelkerk. Zwaantje is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 09-06-1796 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
Notitie bij Zwaantje: Dochter van Barent Meijderik en Geertruij Helders
68 Dirk Cornelisz Verhaar.
Hij trouwde met
69 Marijtje Cornelis van der Storm. Zij is begraven op 20-01-1752 in Aarlanderveen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Magteltie Verhaar. Zij is begraven op 05-08-1745 in Aarlanderveen.
II. Cornelis Dirksz (Kreles) Verhaar, geboren op 06-03-1712 in Aarlanderveen (zie 34).
III. Aaltje Verhaar, geboren op 14-04-1721 in Aarlanderveen. Aaltje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-1788 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
70 Gerrit Jantse (Gert) Beset. Hij is gedoopt op 20-03-1689 in Amsterdam, Kerk de Posthoorn.
Notitie bij de geboorte van Gert: Achternaam vader vermeld als Bissot
Gert is overleden na 24-01-1751, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Gert: Achternaam ook vermeld als Bissot
Gert is weduwnaar van Annetje Jans (ovl. vóór 1712).
Hij ging in ondertrouw (2), 23 jaar oud, op 02-09-1712 in Amsterdam met de 27-jarige Annetje Mattheusz (Antje) Heffelt (zie 71 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Gert en Antje: Gerrit Jansz van A(msterdam) Weduwnaar van Annetje Jans, in de Palmstraet; BD oud 28 jare, op de Korte Prinsengracht, geasst. met haer moeder Annetjie Jansz
71 Annetje Mattheusz (Antje) Heffelt. Zij is gedoopt op 01-11-1684 in Amsterdam, Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Antje: Doopgetuigen: Andries hendricks Bruijn; Aeltje Jans
Antje is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 24-01-1751 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Antje: op ’t Reale Eijland in de Vierwindestraat, baar R
Notitie bij Antje: Achternaam ook vermeld (1x) als Lefvelt / Hessels
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marretje Gerrits (Mareijtje) Beset, gedoopt op 06-09-1713 in Amsterdam, Noorderkerk (zie 35).
II. Jan Gerritsz Beset. Hij is gedoopt op 03-02-1715 in Amsterdam, Nieuwe kerk. Jan is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1757 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Gerritsz Best en zijn huijsvrouw Neeltije Gerritsz van Leeuwen op de Zoutkeetsgragt bij de bokkehang laat 1 kind na
Jan:
(1) trouwde met Elisabet (Leijsie) van der Aar, nadat zij op 30-04-1739 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Leijsie: BG in de Vierwindestr.; BD van Waverveen oud 23 jaar woond als voorn. ouders doot, geass. met haar suster Antje Veraar
Zij is gedoopt op 15-08-1717 in Waverveen.
Notitie bij de geboorte van Leijsie: Doopgetuige: Annetje Willemse
Leijsie is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 21-04-1746 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Leijsie: Op ’t Reale Eijland op de Soutkeetgracht bij de bootke hangsbaars
Notitie bij Leijsie: Achternaam ook vermeld als Veraar; Dochter van Jan Willemse van der Aer en Neeltje Meertens
(2) ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 08-07-1746 in Amsterdam met Neeltje Gerris van Leeuwen, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: BG weduwnaar van Elisabet van der Aart op de Sandhoek; BD woont op Oude Weteringe, geass. met haar vader Gerrit van Leeuwen
Neeltje is geboren in 1720 in Oude Wetering. Neeltje is overleden, 36 of 37 jaar oud. Zij is begraven op 22-03-1757 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Jan Gerritsz Best en zijn huijsvrouw Neeltije Gerritsz van Leeuwen op de Zoutkeetsgragt bij de bokkehang laat 1 kind na
III. Matheus Beset. Hij is gedoopt op 04-09-1716 in Amsterdam, Westerkerk.
IV. Barbertje Gerrits (Barendje) Beset. Zij is gedoopt op 22-12-1717 in Amsterdam, Noorderkerk. Barendje is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 17-08-1766 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Barendje: Op het Smallepat, 2 kinderen
Barendje:
(1) ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 12-02-1745 in Amsterdam met Christoffel Brom, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barendje en Christoffel: BG van Stadtijn op het ReijalenEijland ouders doot, geass. met Christiaan Klement; BD woond als voorn. Geass. met haar vader Gerrit Janse Beset
Christoffel is geboren in 1707. Christoffel is overleden vóór 25-08-1758, ten hoogste 51 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 40 jaar oud, op 25-08-1758 in Amsterdam met Cornelis Meleen, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barendje en Cornelis: BG van Euland Luiters oud 23 jaer in de Dommenstraat ouders dood geass. met Jannetje Chiristiaan; BD weduwe van Christoffel Bron, woond als boven
Cornelis is geboren in 1735.
V. Cornelis Beset. Hij is gedoopt op 15-03-1719 in Amsterdam, Noorderkerk.
72 Martinus (Maarten) van Gasteren. Hij is gedoopt op 15-10-1714 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Maarten: Oud-Katholieke doop
Maarten is overleden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 20-04-1795 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Maarten: Op het kerkhoff met een klok; voor de klok en de baar 4.-.-
Hij trouwde, 18 jaar oud, op 19-01-1733 in Culemborg met de 22-jarige Maria Anna Hendriks van Groen. Maarten en Maria gingen op 05-01-1733 in Culemborg in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Maarten vond plaats op 20-01-1733 in Culemborg, rk kerk.
Notitie bij het huwelijk van Maarten en Maria: Meerderjarige jongeman geassisteert met zijn moeder Johanna Rijnberk, weduwe van Meeuwis van Gasteren; Bruid geassisteerd met haar vader Hendrik Dirkse van Groen; beide alhier woonachtig.
Andere trouwgetuigeAntonia Werkhoven
73 Maria Anna Hendriks van Groen. Zij is gedoopt op 26-01-1710 in Culemborg, herv. kerk.
Notitie bij de geboorte van Maria: NG gegedoopt
Maria is overleden, 85 jaar oud. Zij is begraven op 28-04-1795 in Culemborg, Barbarakerk.
Notitie bij overlijden van Maria: De weduwe van Maarten van Gasteren op het kerkhoff met een klok, geremitteert (betaald)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bartholomeus (Mees) van Gasteren. Hij is gedoopt op 02-02-1734 in Culemborg. Mees is overleden vóór 19-06-1782, ten hoogste 48 jaar oud. Mees:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1759 in Culemborg met Hendrietta (Hendrina) Smits, 26 jaar oud, nadat zij op 24-09-1759 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-10-1759 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Mees en Hendrina: Trouwgetuigen: Gijsberta van Dortmont, Everarda Smits
Zij is gedoopt op 31-08-1733 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Doopgetuige Gertrudie Wambas
Hendrina is overleden vóór 1777, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: Dochter van Cornelus Smits en Cornelia Hagemans (Hagenaers)
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 29-10-1776 in Culemborg met Wijntje (Wijnanda) van der Bijl.
Notitie bij Wijnanda: Wijntje is na het overlijden van Mees op 19-6-1782 getrouwd met Teunis van Leeuwen
II. Maria van Gasteren. Zij is gedoopt op 30-03-1736 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuige: Maria van Dortmont
III. Henricus (Hendrik) van Gasteren, gedoopt op 19-11-1738 in Culemborg (zie 36).
IV. Adam van Gasteren. Hij is gedoopt op 15-04-1741 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Adam: Doopgetuige Catharina Brillie
Adam is overleden op 12-07-1809 in Culemborg, 68 jaar oud. Hij is begraven op 15-07-1809 in Culemborg, Barbarakerk.
Notitie bij overlijden van Adam: Ongehuwd 69 jr,
Op het kerkhof, niets ontvangen
V. Cunera (Keuntje) van Gasteren. Zij is gedoopt op 30-04-1744 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Keuntje: Andere doopgetuige: Maria van Blense
VI. Joanna van Gasteren. Zij is gedoopt op 16-08-1746 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige Maria Blinse
Joanna is overleden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 02-06-1811 in Culemborg, Barbarakerk.
Notitie bij overlijden van Joanna: Huisvrouw van Johannes Meijkamp op het kerkhof nihil
Joanna trouwde, 37 jaar oud, op 22-06-1784 in Culemborg met Joannes Meijkamp.
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Joannes: Andere getuige: Neeltje Dijsselsteeg
VII. Maria van Gasteren. Zij is gedoopt op 06-11-1748 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Maria: Andere doopgetuigen: Maria van Blensen
VIII. Maria van Gasteren. Zij is gedoopt op 19-02-1751 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuige: Anna Catharina van Dortmont
IX. Joanna Maria van Gasteren. Zij is gedoopt op 02-10-1753 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuige Maria van Blinse
Joanna is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1781 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Joanna: Joanna van Gasteren
74 Anthonie van Alem. Hij is gedoopt op 08-03-1715 in Oijen, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Anthonie: Plaats geboorte is Puiflijk of Alphen
Doopgetuigen: Goswinus van Linden en Gerarda Thomasse
Anthonie is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1764 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Anthonie: Met een klok op ’t kerkhoff, pro deo
Vermeld:
Begraven kind (Culemborg
16-2-1764: is begraven ’t kind van Anth. van Alen, bij avond op t’ kerkhof. Pro deo)
vanaf 1770     Vermeld als invwoner van Culemborg (De weduwe van Anthonij van Alem)
Anthonie trouwde (2), 48 jaar oud, op 23-08-1763 in Culemborg met Aaltje de Weerd.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 06-05-1738 in Culemborg met de ongeveer 22-jarige Johanna van Loon (zie 75 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Anthonie vond plaats op 06-05-1738 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Anthonie en Johanna: JM geboortig van Puiffelijk met schriftelijke consent van sijn Vader Jan van Alem; JD geboortig van Beest; beijde alhier woonagtig.
Andere trouwgetuigen: Catharina van Heukelom en Joanna van Wekhoven
75 Johanna van Loon, geboren omstreeks 1716 in Beesd. Johanna is overleden, ongeveer 44 jaar oud. Zij is begraven op 01-02-1760 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Johanna: De huijsvrouw van Anthonij van Alem met een klok op ’t Kerkhoff, pro deo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes (Joes) van Alem. Hij is gedoopt op 20-03-1739 in Culemborg. Joes is overleden op 10-05-1816 in Culemborg, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joes: Huis no 308 in de Nieuwstad
Joes trouwde, 24 jaar oud, op 16-08-1763 in Culemborg met Joanna (Jannigje) Stappershoef, 18 jaar oud, nadat zij op 25-07-1763 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-08-1763 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Joes en Jannigje: jongman; beide geboren wonend te Culemborg
Zij is gedoopt op 14-07-1745 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Jannigje: RK doop - getuigen Anna van Vught en Joanna van Maesacker
Notitie bij Jannigje: Dochter van Antonii Stappershoef en Hendrina van Maesacker
II. Hendrina van Alem, gedoopt op 21-07-1740 in Culemborg (zie 37).
III. Henricus van Alem. Hij is gedoopt op 20-06-1741 in Culemborg. Henricus is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 06-08-1800 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Henricus: ’Op het kerkhoff met een klok, niets betaalt’
Vermeld:
van 1795 tot 1800     Begraven kinderen (Begraven te Culemborg van niet met name genoemde kinderen van Hendrik van Alem: 12-3-1795; 14-8-1797 en 11-1-1800
Allen op het kerkhof begraven pro deo)
Henricus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-08-1767 in Culemborg met Elisabeth (Lijsje) Smits, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 20-07-1767 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-08-1767 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Lijsje: Merderjarig JM geboren onder Gorlberdingen (buurtschap bij Culemborg) en meerderjarige jonge dogter met schriftelijk consent van haer moeder, zijn geboortig alhier en beide wonende te Culenborgh
Lijsje is geboren omstreeks 1743 in Culemborg.
(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, na 1779 met Elisabeth van den Berge, minstens 32 jaar oud. Zij is gedoopt op 23-03-1747 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: RK doop, getuigen: Maria van der Grint en Margarita van Dyck
Elisabeth is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op 03-04-1788 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Begraven de huijsvr. van Hendrik van Alem met een klok op ’t kerkhoff - geremitteerd
Notitie bij Elisabeth: Dochter van Evert van den Bergh en Maria Wasberg
IV. Henrica van Alem. Zij is gedoopt op 21-05-1744 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Henrica: Andere doopgetuige Gijsberta Vermeulen
V. Anna Maria van Alem. Zij is gedoopt op 20-10-1745 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuige: Eva van Walsteijn
VI. Aertje van Alem. Zij is gedoopt op 02-08-1747 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Aertje: Doopgetuige Helena Vermeulen pro Joanna van Loon
Aertje is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1790 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Aertje: Op ’t kerkhof met een klok geremitteert
VII. Petronella van Alem. Zij is gedoopt op 04-03-1749 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Andere doopgetuige: Cornelia de Weerdt en Elijsabeth van Alem
VIII. [vader:waarschijnlijk] Agnetis (Agnes) van Alem, geboren omstreeks 1750. Agnes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 21-04-1778 in Culemborg met Nicolaas Petersz (Claas) Vermeulen, 37 jaar oud, nadat zij op 06-04-1778 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Claas: Weduwnaar van Grietje Kuijk geboren en wonend op Redichem (bij Culemborg), JD geboren en wonend te Culemborg
Het echtpaar had al twee kinderen.
Hij is gedoopt op 26-06-1740 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Claas: RK doop: getuige Joanna Vermeulen
Claas is overleden op 19-03-1819 in Culemborg, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Claas: Nikolaas was echtgenoot van Ceclia Schoute
Notitie bij Claas: Zoon van Petrus Vermeulen en van Gertrudis van der Vorst
Vermeld:
tot 1819     Arbeider
76 Maarten (Martinus) Ruyghaver. Hij is gedoopt op 19-04-1689 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Tweeling met Maartjen. Beide dopen zijn afzonderlijk vermeld
Martinus is overleden op 16-01-1761 in Den Haag, 71 jaar oud (oorzaak: Verzweering in de lever).
Notitie bij overlijden van Martinus: 72 jr. 2e kl. f 5,-
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1722 in Den Haag met de 23-jarige Clementia Adriaans (Mensje) de Wildemans. Martinus en Mensje gingen op 03-05-1722 in Den Haag in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Mensje: JM van ’s-Gravenhage; JD van en wonende bij Vianen. Attestatie gegeven van ’s-Gravenhage
Ondertrouw ook vermeld op 10-5-1722
Getrouwd in de Scheveningsche kerk
77 Clementia Adriaans (Mensje) de Wildemans. Zij is gedoopt op 20-10-1698 in Vianen, NH kerk. Mensje is overleden op 09-05-1770 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie bij Mensje: Gedoopt als Mensje Wijldemanen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adrianus Maartensz. (Arij) Ruijghaver. Hij is gedoopt op 26-03-1723 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Arij: "Heeft Ds Voegen gedoopt een kint genaamt Adrianus wiens moeder is Clementia de Wildemans, huijsvrouw van Maarten Ruijghaver die over den doop gestaan heeft met zijn vader Lambert Ruijghaver.
Arij is overleden op 23-01-1798 in Den Haag, 74 jaar oud (oorzaak: Verval van krachten). Hij is begraven op 25-01-1798 in Den Haag, Nieuwe kerk.
Notitie bij overlijden van Arij: 2e klasse, impost f 15,-
Beroep:
Grutter
Vermeld:
vanaf 04-04-1770     Vermeld als schuldeiser (Gouda:
Eiser: Egbertus Fek als gemachtigde van Adrianus Ruyghaver en diens zijn vrouw, wonende te Den Haag
Gedaagde: Teunis van Pothuizen
Zaak: Eist betaling van É 7.- over 14 weken huishuur tot 10 stuivers per week.
Vonnis: Conform de eis, te betalen met de helft op a.s. zaterdag over 8 dagen en de andere helft op 1 mei a.s.)
Arij ging in ondertrouw, 72 jaar oud, op 17-06-1795 in Den Haag met Neeltje (Nela) Lorié, 65 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Nela: JM wonend te Den Haag; JD wonend te Gouda
Zij is gedoopt op 30-10-1729 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Nela: Remonstrants gedoopt
Nela is overleden op 23-11-1802 in Den Haag, 73 jaar oud (oorzaak: Verval van krachten). Zij is begraven op 02-12-1802 in Den Haag.
Notitie bij overlijden van Nela: Weduwe van Adrianus
Notitie bij Nela: Dochter van Jan Lorjee (uit Den Haag begraven te Gouda op 19-1-1763) en Jannegje Melligers (begraven te Gouda Op 28-1-1752)
II. Cornelis Ruyghaver. Hij is gedoopt op 17-11-1724 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Gedoopt door D. Klinkhamer
Andere getuige: Clementia de Wildemans (niet vermeld of dit dezelfde is als de moeder)
III. Lambertus Maartensz. Ruyghaver, geboren op 05-11-1726 in Den Haag. Hij is gedoopt op 05-11-1726 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Getuige: de huisvrouw van N. Burgers
Lambertus is overleden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 14-03-1807 in Delft. Lambertus trouwde, 47 jaar oud, op 09-10-1774 in Delfshaven met Elisabeth de Kok, nadat zij op 24-09-1774 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-10-1774 in Delfshaven.
Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Elisabeth: JM wonend Koornmarkt en JD wonend Geerweg te Delft
Zij is begraven op 02-03-1810 in Delft.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Elisabeth was weduwe
Notitie bij Elisabeth: Dochter van Margaretha de Kok en (?)
IV. Pieternella Maartens Ruyghaver. Zij is gedoopt op 24-11-1729 in Den Haag, Remonstrantse kerk. Pieternella is overleden na 04-12-1801, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Petronella was op 4-12-1801 in Utrecht nog getuige bij de doop van kleindochter Johanna Petronella de Morré
Pieternella:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 20-05-1749 in Den Haag met Gijsbertus (Gijsbert) Wildemans, 25 jaar oud, nadat zij op 03-05-1749 in Vianen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-05-1749 in Den Haag, Engelse kerk.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Gijsbert: JM geboren en wonende onder Vianen; JD geboren en wonende in ’s-Gravenhage.
Gijsbert is een zoon van François Adriaans de Wildemans (zie 154,II) en Maria Peek. Hij is gedoopt op 24-02-1724 in Vianen. Gijsbert is overleden vóór 14-07-1758, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ook Guisbert genoemd
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 01-08-1758 in Vianen met Jan de Bruijn.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Jan: Petronella is hertrouwd met Jan
BG JM geboren op Freeswijk, ouders genaamt de Voort en aldaar wonende; BD weduwe van Gijsbert Wildemans, geboren in ’s-Gravenhage en wonende alhier
Getrouwd aan huis.
Jan is geboren in Vreeswijk. Jan is overleden op 08-03-1780 in Vreeswijk.
Notitie bij Jan: Zoon van Jan de Bruin
V. François Maartensz (Frans) Ruijghaver, gedoopt op 23-03-1733 in Den Haag, Remonstrantse kerk (zie 38).
78 Joannes (Jan) Esbeek, geboren in Leiden. Hij is gedoopt op 26-10-1704 in Leiden.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop remonstrants; Doopgetuige Geertrui van Veen
Jan is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op 01-05-1778 in Rotterdam, Franse kerk.
Notitie bij overlijden van Jan: Toerijstuijn; overledene liet na 4 meerderjarige kinderen
Beroep:
Metselaar
Vermeld:
Vermeld als erflater (In 1778 verkochten de nagelaten kinderen van Jan Esbeek sr., Hester, Martinus en Jan, het huis van hun vader in de Toerijstuin N.z. (proth.no. 3768) voor f 2000.— in gereed geld en een rentebrief van f910.—).)
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 14-12-1727 in Rotterdam met de 19-jarige Anna de Haas. Jan en Anna gingen op 28-11-1727 in Rotterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Jongeman van Leiden; jongedochter wonend Rotterdam
In de collectie van het Rijksmuseum bevindt zich een wijnglas uit 1752 op het 25-jarig huwelijk van Jan Esbeek en Anna de Haas: Wijnglas van helder, kleurloos glas. Op conische voet. De balustervormige stam met twee samengestelde knoppen, drie knoppen en twee banden met luchtbellen. De trechtervormige kelk heeft een afgeronde bodem. Op de kelk, tussen rocailles met bloemtakken en bladranken, boven een fontijn met een waterspuwend kind en voor een gekroond anker met twee tortelduiven, grijpen twee handen in elkaar die voortkomen uit wolken onder een stralende zon en een brandend hart. Op de andere zijde van het glas het opschrift: TER GEDAGTENIS // VAN DE // 25 IAARIGE // TROUWDAG // VAN // IAN ESBEEK // EN // ANNA DE HAAS // GEVIERD // 4 DECEMBER // 1752.
79 Anna de Haas. Zij is gedoopt op 06-05-1708 in Rotterdam. Anna is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1773 in Rotterdam, Franse kerk.
Notitie bij overlijden van Anna: Toerijstuijn; Huisvrouw van Jan Esbeek; overledene liet na 4 meerderjarige kinderen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. NN Esbeek. Hij of zij is begraven op 04-04-1730 in Rotterdam, St Jans kerkhof.
Notitie bij overlijden van NN: Rijstuijn in ’t midden
II. Johanna Esbeek. Zij is gedoopt op 19-12-1728 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doop remonstrants; Doopgetuigen Bastiaan Esbeek en Marija Wijnans
Johanna is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-1733 in Rotterdam, St Jans kerkhof.
Notitie bij overlijden van Johanna: Rijstuin bij de metselaar, overledene was 4 jaar
III. Hester Esbeek. Zij is gedoopt op 12-08-1731 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hester: Doop remonstrants
Hester is overleden op 28-09-1798 in Rotterdam, 67 jaar oud. Zij is begraven op 02-10-1798 in Rotterdam, Prinsenkerk.
Notitie bij overlijden van Hester: 2 Lomberstraat over Bonet; overledene liet na 1 meerderjarig kind
Hester trouwde, 35 jaar oud, op 28-09-1766 in Rotterdam met Jan Junior de Quack, 36 jaar oud, nadat zij op 10-09-1766 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hester en Jan: Jongeman en jongedochter van Rotterdam wonend Rotterdam.
Jan is geboren in Rotterdam. Hij is gedoopt op 20-07-1730 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zoon van Johannes de Quack en Cresia de Pree
Jan is overleden op 05-11-1792 in Rotterdam, 62 jaar oud. Hij is begraven op 08-11-1792 in Rotterdam, Franse kerk.
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene liet na 1 meerderjarig kind; G. Cingel bij G. Poort
IV. Johanna Esbeek. Zij is gedoopt op 14-06-1733 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doop remonstrants
Johanna is overleden, 15 dagen oud. Zij is begraven op 29-06-1733 in Rotterdam, St Jans kerkhof.
Notitie bij overlijden van Johanna: Rijstuin bij de metselaar
V. Jan Esbeek. Hij is gedoopt op 20-06-1734 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop remonstrants; Doopgetuigen Fop Reeneman en Marija Esbeek
Jan is overleden, 20 dagen oud. Hij is begraven op 10-07-1734 in Rotterdam, St Jans kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jan: Rijstuin bij de metselaar
VI. Martinus Esbeek. Hij is gedoopt op 26-05-1735 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Doop remonstrants
Martinus is overleden op 14-10-1811 in Rotterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-1811 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Martinus: Rijtuyn L 77; overledene liet na 4 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind
Martinus trouwde, 25 jaar oud, op 19-04-1761 in Rotterdam met Margareta Kruijt, 28 jaar oud, nadat zij op 03-04-1761 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Margareta: Jongeman van Rotterdam, wonend Rotterdam; jongedochter van Rotterdam, wonend Rotterdam
Margareta is geboren in Rotterdam. Zij is gedoopt op 30-09-1732 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Margareta: Doopgetuigen: Pieter Everaers en Margareta Kruijt
Margareta is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven in 03-1780 in Leiden, Pieterskerk.
Notitie bij overlijden van Margareta: Overleden/begraven tussen 11 en 18 maart 1780
Notitie bij Margareta: Dochter van Pieter Kruijt en Helena Everaers
VII. Johanna Esbeek. Zij is gedoopt op 16-03-1737 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doop remonstrants; Doopgetuigen Fop Reeneman en Marija Esbeeck
Johanna is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 02-09-1738 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Johanna: Rijstuin naast caen; overledene was 1 jaar
VIII. NN Esbeek, levenloos geboren kind, geboren in 1739. Hij of zij is begraven op 20-06-1739 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: Kraamkind; Rijstuin b.d. metselaer
IX. Jan Junior Esbeek. Hij is gedoopt op 17-12-1741 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop remonstrants en in huis gedoopt; Doopgetuigen Maerten de Haas en Celia de Haas
Jan is overleden op 17-11-1800 in Rotterdam, 58 jaar oud. Hij is begraven op 21-11-1800 in Rotterdam, Franse kerk.
Notitie bij overlijden van Jan: Lomberstraat over Bonet
Zijn broer Martinus en compagnon Jan Ruychaver worden als executeurs testamentair vermeld.
Jan Esbeek jr. overleed aan langzaam verval van krachten in een huis aan de Lombardstraat. De overlijdensadvertentie, ondertekend door zijn broer Martinus, spreekt van ’zijne bekende braafheid, die hem de algemeene achting had doen verwerven’.
Beroep:
Handelaar in koffie en thee (Sloot in 1794 een contract van compagnieschap met zijn oom Jan Esbeek inzake het drijven van een koffie- en theehandel; in dit contract is sprake van gereedschappen tot het branden van koffie ">). Vóór dit jaar heeft Esbeek die handel alleen gedreven: zo betrok hij in 1791 een partij thee van de Kamer
Amsterdam der V.O.C.)
Functie:
tot 16-03-1798     Raadslid Gemeente Rotterdam (Gedurende zijn raadslidmaatschap was Jan commissaris van de droogmakerijen.)
Vermeld:
Tuinhuis en woning in Rotterdam (Jan bezat een tuinhuis met tuin aan de Jodenlaan in Rubroek (proth. no. 188 Buiten), dat hij in 1787 voor f 2400.— verkocht) en een huis aan de Hoogstraat N.z., hoek Lamsteeg (proth. no. 400), dat hij in 1792 kocht voor f 370.— in gereed geld en een rentebrief van f 5000.— "), In 1801 verkochten zijn executeurs testamentair (zijn broer Martinus en zijn compagnon Jan Ruychaver) dit huis voor f 4580.— in contanten en een rentebrief van f 1900.— ").)
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 19-03-1769 in Rotterdam met Helena de Leeuw, 45 jaar oud, nadat zij op 03-03-1769 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Helena: Jongeman en jongedochter van Rotterdam wonend Rotterdam
Helena is geboren in Rotterdam. Zij is gedoopt op 12-11-1723 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Helena: Doopgetuigen: Pieter Everaars en Marija Everaars
Helena is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 18-03-1784 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Helena: Woonde aan de Botersloot bij de Vleeshal.
Notitie bij Helena: Dochter van Dammiaan de Leeuw en Johanna Everaars
Vermeld:
Vermeld als erfgename (In 1780 verkocht Jan Esbeek, als lasthebber van Johanna de Leeuw en als echtgenoot van Helena de Leeuw, beide erfgenamen van Dammiaan de Leeuw en Johanna Everaars, een huizencomplex aan de Wijnhaven N.z. en Wijnstraat Z.z. samen voor f 3586.— in gereed geld en rentebrieven tot een bedrag van f 7500.—)
X. NN Esbeek, levenloos geboren kind, geboren in 1742. Hij of zij is begraven op 03-12-1742 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: Kraamking, Rijstuin b.d. metselaar
XI. Johanna Esbeek, gedoopt op 05-01-1744 in Rotterdam (zie 39).
XII. NN Esbeek, levenloos geboren kind, geboren in 11-1744. Hij of zij is begraven op 13-11-1744 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: Kraamkind; Rijstuijn - de metselaar
XIII. Bastiaan Esbeek. Hij is gedoopt op 09-01-1746 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: Doop remonstrants in huis gedoopt
XIV. Celia Esbeek. Zij is gedoopt op 07-12-1749 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Celia: Remonstrants gedoopt
Celia is overleden, 10 jaar oud. Zij is begraven in 05-1760 in Rotterdam, Grote kerk.
Notitie bij overlijden van Celia: Grote kerk eigen; Rijstuin naast Caan; overledene was 10 jaar
80 Pieter Arijens van Oostrum, geboren omstreeks 1676.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Vernoemd naar grootvader van moederskant Pieter Jacobsz
Pieter is overleden op 30-09-1747 in Jaarsveld, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Het echtpaar Pieter en Jannigje hebben dezelfde overlijdensdatum. In het register staat vermeld:
".. ’t lijk van Pieter van Oosterom neffens ook zijn huijsvrouw voor kerke geregtigh: van beijde de lijken voor ’t ligten den zarke"
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
vanaf 1724     Getuigt in een akte van april 1724 over de krankzinnigheid van zijn schoonzus Aertje Teunis Bloos
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
vanaf 27-11-1752     Vermeld in verzoek bij afhandeling nalatenschap (Leendert de Veerman, wonend te Jaarsveld verklaart dat hij in huwelijk bij wijlen zijn eerste huisvrouw Pietertje van Oosterom 4 kinderen heeft verwekt: Cathrijntje 16 jaar; Jannigje 13 jaar; Jan 11 jaar en Arij de Veerman 9 jaar.
Zijn vrouw is te Jaarsveld overleden, evenals haar ouders Pieter Oosterom en Jannigje Cornelisze Boode. Zijn vrouw was voor een negende deel erfgename in hun nalatenschap. Leendert is niet in staat zijn kinderen te alimenteren, omdat hij met zijn arbeid een gering daggeld verdient. Uit de de nalatenschap van de grootouders van de voornoemde kinderen is een kapitaal van ruim 300 gulden gekomen. Hij heeft de voogden/weesmannen in december 1749 verzocht enig geld uit die nalatenschap aan hem toe kennen voor kleding en benodigdheden van zijn kinderen. Hij heeft wel iets gehad van de voogden (Joost Baltenze van Tienhoven en Claas Oosterom), maar zij weigerden de uitkering te continueren zonder toestemming van drossaart en schout. De toesteming wordt op 27-11-1752 gegeven.)
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1699 in Jaarsveld met de ongeveer 19-jarige Jannigje Cornelis (Annigje) Bode. Pieter en Annigje gingen op 14-07-1699 in Jaarsveld in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Annigje: JM en JD beide wonend in Jaarsvelt
81 Jannigje Cornelis (Annigje) Bode, geboren omstreeks 1680 in Jaarsveld.
Notitie bij de geboorte van Annigje: Minderjarig op 26-1-1698
Annigje is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1747 in Jaarsveld, NH kerk.
Notitie bij overlijden van Annigje: Het echtpaar Pieter en Jannigje hebben dezelfde begraafdatum: 30-9-1747.
’In de kerk ’t lijk van Pieter van Oosterom, neffens ook zijn Huijsvrouw voor kerke geregtigd van beijde de lijken f 2 en voor ’t ligten den zarke f 5’.
Notitie bij Annigje: Achternaam ook vermeld als Booi
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
vanaf 27-11-1752     Vermeld in verzoek bij afhandeling nalatenschap (Leendert de Veerman, wonend te Jaarsveld verklaart dat hij in huwelijk bij wijlen zijn eerste huisvrouw Pietertje van Oosterom 4 kinderen heeft verwekt: Cathrijntje 16 jaar; Jannigje 13 jaar; Jan 11 jaar en Arij de Veerman 9 jaar.
Zijn vrouw is te Jaarsveld overleden, evenals haar ouders Pieter Oosterom en Jannigje Cornelisze Boode. Zijn vrouw was voor een negende deel erfgename in hun nalatenschap. Leendert is niet in staat zijn kinderen te alimenteren, omdat hij met zijn arbeid een gering daggeld verdient. Uit de de nalatenschap van de grootouders van de voornoemde kinderen is een kapitaal van ruim 300 gulden gekomen. Hij heeft de voogden/weesmannen in december 1749 verzocht enig geld uit die nalatenschap aan hem toe kennen voor kleding en benodigdheden van zijn kinderen. Hij heeft wel iets gehad van de voogden (Joost Baltenze van Tienhoven en Claas Oosterom), maar zij weigerden de uitkering te continueren zonder toestemming van drossaart en schout. De toesteming wordt op 27-11-1752 gegeven.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willemtie Pieters van Oostrum, geboren in Jaarsveld. Zij is begraven op 02-06-1777 in Lopik.
Notitie bij overlijden van Willemtie: Wilmpje Oosterom, wed. van Arien Pieterse de Bruijn. Laat kinders na.
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
Willemtie trouwde op 30-05-1728 in Lopik met Arien Pietersz de Bruijn, 38 jaar oud, nadat zij op 14-05-1728 in Lopik in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willemtie en Arien: JM van en won. Lopik; JD geboren en won. Jaarsveld
Hij is gedoopt op 12-04-1690 in Lopik. Arien is overleden op 11-09-1752 in Lopik, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arien: Laat vrouw en kinders na
Notitie bij Arien: Zoon van Pieter Adriaensz de Bruijn en Hadeweij Jans Ooms
Voor zijn huwelijk met Willemtie was Arien op 16-8-1726 in ondertrouw gegaan met Evereintje Cooltis. Van een huwelijk is het niet gekomen, omdat Evereintje op 10-9-1726 is overleden.
II. Pietertje van Oostrum. Pietertje is overleden vóór 12-1749.
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
vanaf 02-11-1752     Vermeld in de boeken van de weeskamer te Jaarsveld (Leendert de Veerman, wonend te Jaarsveld verklaart dat hij in huwelijk bij wijlen zijn eerste huisvrouw Pietertje van Oosterom 4 kinderen heeft verwekt: Cathrijntje 16 jaar; Jannigje 13 jaar; Jan 11 jaar en Arij de Veerman 9 jaar.
Zijn vrouw is te Jaarsveld overleden, evenals haar ouders Pieter Oosterom en Jannigje Cornelisze Boode. Zijn vrouw was voor een negende deel erfgename in hun nalatenschap. Leendert is niet in staat zijn kinderen te alimenteren, omdat hij met zijn arbeid een gering daggeld verdient. Uit de de nalatenschap van de grootouders van de voornoemde kinderen is een kapitaal van ruim 300 gulden gekomen. Hij heeft de voogden/weesmannen in december 1749 verzocht enig geld uit die nalatenschap aan hem toe kennen voor kleding en benodigdheden van zijn kinderen. Hij heeft wel iets gehad van de voogden (Joost Baltenze van Tienhoven en Claas Oosterom), maar zij weigerden de uitkering te continueren zonder toestemming van drossaart en schout. De toesteming wordt op 27-11-1752 gegeven.)
Pietertje trouwde met Leendert de Veerman.
Vermeld:
vanaf 02-11-1752     Vermeld in de boeken van de weeskamer te Jaarsveld (Leendert de Veerman, wonend te Jaarsveld verklaart dat hij in huwelijk bij wijlen zijn eerste huisvrouw Pietertje van Oosterom 4 kinderen heeft verwekt: Cathrijntje 16 jaar; Jannigje 13 jaar; Jan 11 jaar en Arij de Veerman 9 jaar.
Zijn vrouw is te Jaarsveld overleden, evenals haar ouders Pieter Oosterom en Jannigje Cornelisze Boode. Zijn vrouw was voor een negende deel erfgename in hun nalatenschap. Leendert is niet in staat zijn kinderen te alimenteren, omdat hij met zijn arbeid een gering daggeld verdient. Uit de de nalatenschap van de grootouders van de voornoemde kinderen is een kapitaal van ruim 300 gulden gekomen. Hij heeft de voogden/weesmannen in december 1749 verzocht enig geld uit die nalatenschap aan hem toe kennen voor kleding en benodigdheden van zijn kinderen. Hij heeft wel iets gehad van de voogden (Joost Baltenze van Tienhoven en Claas Oosterom), maar zij weigerden de uitkering te continueren zonder toestemming van drossaart en schout. De toesteming wordt op 27-11-1752 gegeven.)
III. Arie Pieters van Oostrum, geboren omstreeks 1705 in Jaarsveld. Arie is overleden vóór 17-10-1747, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Arie was is in het testament van zijn ouders als voogd genoemd maar leefde niet meer toen de nalatenschap moest worden afgehandel (17-10-1747)
Vermeld:
Vertrokken naar Tienhoven bij Ameide (Met Aaltie Vurens)
vanaf 21-07-1740     Testament te Willige Langerak (21 juli 1740 des morgens 6 uur. Testament. Comp. Arie Oosterom en Aaltie Vurens, ziek te bed leggende, echtelieden te W.L. Voogden Pieter en Cornelis Oosterom en Jan Vurens.)
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
vanaf 21-07-1762     Afhandeling nalatenschap (21 juli 1762. Gecomp. Pieter van Oostrom, Hendrik van Oostrom, Willem van Oostrom, Cornelis van Oostrom en Willempje van Oostrom ter eenre, mitsgaders Jan van Oostrom ter andere zijde, kinderen en erfgen. van Ary van Oostrom en Aaltje Vuurens alhier gewoond hebb. en overleden. Verklaarden dat zal hebben Jan van Oostrom in volle eigendom een huis en erve gelegen te W.L. bij de kerk aldaar. Bel. t.n. de wed. Judocus van Wijngaarden en t.z. Pieter de Groot. Belast met hypotheek van f 900,- gepass. t. b. van de erfgen. van wijlen de heer Johannis van der Geer van date 31 maart 1750.
Item nog een huisje met schuur, berg en boomgaard groot 1H, gelegen als voren, bel. t.n. het kerkhof en t.z. de heer Andries de Bruyn. En verder alle roerende goederen, koebeesten enz.)
Arie trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 04-09-1729 met Aaltie Hendriks Vurens, ten hoogste 25 jaar oud. Zie 82,IV voor persoonsgegevens van Aaltie.
IV. Grietje Pieters van Oostrum, geboren omstreeks 1708. Grietje is overleden in 1772 in Willige Langerak, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Op de lidmatenlijst staat 1772 als overlijdensjaar vermeld
Adres:
van 1729 tot 1744     Jaarsveld (Verhuisd van Willige Langerak naar Jaarsveld en later weer teruggekeerd)
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
vanaf 06-06-1777     Afhandeling nalatenschap (fol. 65. 6 juni 1777. Eigen voor Peeter de Hoop. Gecomp. Pieter Stigter, Ary Stigter, Cornelis Hooykaas, geh. met Jannigje Stigter, Cornelis Willem Stigter, Jan Stigter en Pieter Stigter, nog Pieter en Ary Stigter in qualiteit als voogden over Mergje Koolwijk, nagelaten minderj. dochter van Ary Koolwijk, geh. met Hendrikje Stigter te samen erfgenamen van wijlen Jan Stigter, dragen na
veiling 9 apr. 1777 over t. b. van Peeter de Hoop een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met 24M land en uiterwaard in het boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. bel. t.o. aan de hofstede met 16M de erven Jacobus van der Weyden en t.w. de koper. En van de overige 8M ten oosten en ten westen de wed. Cornelis Sliedrecht. Koopprijs f 3500,-)
Grietje trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vóór 1729 met Jan Pieters Stigter, ten hoogste 24 jaar oud. Jan is geboren in 1705. Jan is overleden in 1777, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Op de lidmatenlijst is 1777 als overlijdensjaar vermeld
Vermeld:
vanaf 06-06-1777     Afhandeling nalatenschap (fol. 65. 6 juni 1777. Eigen voor Peeter de Hoop. Gecomp. Pieter Stigter, Ary Stigter, Cornelis Hooykaas, geh. met Jannigje Stigter, Cornelis Willem Stigter, Jan Stigter en Pieter Stigter, nog Pieter en Ary Stigter in qualiteit als voogden over Mergje Koolwijk, nagelaten minderj. dochter van Ary Koolwijk, geh. met Hendrikje Stigter te samen erfgenamen van wijlen Jan Stigter, dragen na
veiling 9 apr. 1777 over t. b. van Peeter de Hoop een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met 24M land en uiterwaard in het boveneind van W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. bel. t.o. aan de hofstede met 16M de erven Jacobus van der Weyden en t.w. de koper. En van de overige 8M ten oosten en ten westen de wed. Cornelis Sliedrecht. Koopprijs f 3500,-)
V. Ariaantje Pietersze van Oostrom, geboren omstreeks 1714 in Jaarsveld.
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
Ariaantje ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op 06-07-1736 in Ameide met Joost Baltensz van Tienhoven, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ariaantje en Joost: Weduwnaar van Lijsbet Cornelisse Steenkamer, wonend te Ameijde; JD van Jaarsveld
Joost is geboren omstreeks 1702 in Jaarsveld.
VI. Cornelis Pieterse (Ariensz) Oostrum, geboren omstreeks 1715 in Jaarsveld (zie 40).
VII. Claas Pietersz van Oostrum, geboren omstreeks 1718.
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
Claas ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 06-04-1742 in Jaarsveld met Bastiaentje Claese Stigter.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Bastiaentje: att. van Gorinchem
VIII. Claasje van Oostrum, geboren omstreeks 1720. Claasje is overleden op 12-01-1790 in Benschop, ongeveer 70 jaar oud. Zij is begraven op 19-01-1790 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Claasje: Den 12 januarij met twee klokken beluijd en den 19e dito in de kerk begr. f 6-6-
Begraven in graf 39 van de NH Kerk te Benschop: de vrouw van Dirk Verbree
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
Claasje trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 19-01-1748 met Dirk Verbree, ten hoogste 30 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1718. Dirk is overleden op 17-12-1794 in Benschop, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 23-12-1794 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Dirk: Den 17e december met twee klokken beluid en den 23e dtio in den kerk begraven f 6-6-
Begraven in graf 39 van de NH Kerk te Benschop
IX. Ernst Pietersz van Oostrom, geboren omstreeks 1723. Ernst is overleden vóór 16-08-1772, ten hoogste 49 jaar oud.
Vermeld:
van 17-10-1747 tot 19-01-1748     Regeling voogdij en verkopen uit nalatenschap (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.

ORA Jaarsveld 19-1-1748: Overdracht uit nalatenschap door: Cornelis van Oosterom, Claas van Oosterom, Ernst van Oosterom, Arij de Bruijn getrouwd met Willempje van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Joost Baltussen van Thienhoven getrouwd met Aantje van Oosterom, Dirk Verbree getrouwd met Claasje van Oosterom plus de voogden vermeld in de voorgaande akte van 17-10-1747 over de minderjarige kinds kinderen van Pieter van Oosterom en Annigje Cornelis. Zij dragen over aan Willem Janse Veen een hofstede, bestaand uit huis, 2 bergen en 2 schuren genaamd "t Gooijlandt met 18 mergen hennip-, bouw- wei-, hooi- of griendland staande en gelegen bij ’t Koek-koekse Veer in de polder Vijffhoven te Jaarsveld, strekkend uit de halve kade wetering van Lopig tot over de Hogendijk in de diepte van de Lek en voor een gedeelte in de Halven Dijk, ten oosten de kerk van Jaarveld en ten westen Hanrik Verveer. De kade achter de getransporteerd hofstede wordt vergund aan Jan Borger den Oskam, waar zijn huisje op staat en bij hem in erfpacht is.
Ook wordt overgedragen 3 morgen hooiland, in de polder Wiel en een boomgaard van 4 hond met griendland, in de polder Wiel.

Op dezelfde dag dragen de hierboven vermelde personen over aan Tonis Lakerveldt de helft van 3,5 mergen weiland, gelegen de polder Vijfhoeven.)
Ernst trouwde met Gerrigje Claasse Stichter. Gerrigje is geboren omstreeks 1725.
Notitie bij Gerrigje: Dochter van Claas Stichter en Zwaantje den Haan
Adres:
vanaf 1779     Jaarsveld (Vermeld op lidmatenlijst: in 11779 naar Jaarsveld vertrokken)
herberg_willige_langerak.jpg
13 herberg Willige Langerak
82 Hendrik Jansz Vurens (afb. 13), geboren omstreeks 1677 in Jaarsveld. Hendrik is overleden op 20-01-1739 in Willige Langerak, ongeveer 62 jaar oud.
Beroep:
Herbergier in Willige Langerak (Vermeld in het boek "Geheym-schryver van staat- en kerke der Vereenigde Nederlanden". De tyd der Jaarmaarkt of Kermis, is ons niet bekent, maar de Herberg daar men zig hier van bedienen kan, staat beneves de kruyn van den Dyk, op de hoek van de Kerkstraat, en is daar in woonachtig de Gerechts-Bode deeser Plaats.)
Functie:
Gerechtsbode
Vermeld:
Vermeld in het lidmatenregister van de NH kerk te Willige Langerak (Hendrik Vurens - gestorven den 20ste Jan. 1739
Willemje Borst. gestorven)
vanaf 12-07-1704     Koopt onroerend goed te Willige Langerak (12 juli 1704. Eigen voor Heyndrik Jansz Vuren. Gecomp. Heyndrik Hoek won. te W.L. verklaarde te transporteren aan Heyndrik Janse Vuren won. te Jaarsveld zeker huys, schuur en berg te W.L. staande op de grond van het land competerende de stad Sch. bij de kerk. bel. t.z. de dijksloot van de Hogendijk ende t.n. de Tiendeweg voor f 790,- ( op deze huyzinge was nog een hypotheek van f 400,-))
vanaf 05-03-1724     Erfpacht huis, erf en land te Willige Langerak (5 maart 1724. Gecomp. Hendrik Vurens in eeuwige erfpacht uitgegeven t. b. van Aert en Bastiaen Alblas, Willem Cooyman te samen broers en swaagers te W.L. Huis en erve en omtr. 25R land te W.L. bij de waal. Bel. t.o. de Weled. Mevr. van W.L. en t.w. de weg van d. tiendeweg, noorden de tiendeweg en t.z. de griend van de voorn. Hendrik Vurens voor f 2,- jaarlijks.)
vanaf 12-03-1749     Verkoop uit nalatenschap (Gecomp. de voogden over de minderj. erfgenamen van wijlen Willempje Borst, wed.van Hendrik Vurens. Dragen over aan Pieter Oostrom, bode van W.L. zekere schone en welgelegen en neringrijke herberg met kookhuis, schuur, berg en erve met 11M wei, hennip en boomgaardland met uitterwaard van 2M onder W.L. Bel. t.o. de wed. Adriaan Faay en t.w. stadsland voor f 2630,-)
vanaf 24-03-1749     Vermeld bij afhandeling nalatenschap (24 maart 1749. Voor schout en schepenen van Tienhoven. Arie Vurens en Johanna van Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven als voogden over de kinderen zoo van Arie Oostrom als van Jan Vermeulen. Zij maken magtig Jacobus Vurens, broeder van comp. om uit naam van de erfgenamen van Hendrik Vurens en Willempje Borst de goederen over te dragen.)
vanaf 04-12-1749     Scheiding en verdeling nalatenschap (4 dec. 1749. Scheiding en verdeling nalatenschap van wijlen Willemtje Borst, in leven wed. van Hendrik Vuurens.
Verkocht meubilair f 187,- De erfgenamen hebben onder malkanderen verkocht goud, zilver en klederen, o. a. aan Jan Vermeulen in huwelijk hebb. Maria Vuurens voor f 33-13-00
Ontvangen van Pieter Oostrom over de koop van een herberg met kookhuis, schuur, berg en erve met 11 mergen wei, hooi, hennip en boomgaardland waarvoor een uiterwaard groot omtr. 2M gelegen te W.L. voor f 2630,-
Nog ontvangen van Jan Mourak voor de koop van 3M 3H grientland onder W.L. voor f 1000,-
Verder was nog geleend door Jan Vermeulen f 430,-
Ontvangen van de wed. Cornelis Sliedrecht de kooppenningen van een huis en erve met 5H boomgaard en grientland te W.L. f 500,-
Ontvangen van Bastiaan Saypen de rest van huur van een hofstede met 11M lND F 112,-
Nog Ontv. van Corn. Oostrom de rest van 3 jaar huur van hostede en landerijen mei 1748 f 58,- 12st.
Nog Ontv. huur hofstede mei 1749 f 100,-
Nog Ontv. wed. Corn. Sliedrecht 4 jaar huur van een huis en boomgaard f 83,- 11st.
Betaald aan de kinderen om op de begrafenis int zakje te geven f 1,-)
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-06-1702 in Lopik met de 19-jarige Willempje Ariens Borst.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Willempje: JM van Jaarsveld; JD van Lopik
83 Willempje Ariens Borst (afb. 13). Zij is gedoopt op 18-12-1682 in Lopik. Willempje is overleden vóór 12-03-1749 in Willige Langerak, ten hoogste 66 jaar oud.
Beroep:
Herbergier in Willige Langerak (Vermeld in het boek "Geheym-schryver van staat- en kerke der Vereenigde Nederlanden". De tyd der Jaarmaarkt of Kermis, is ons niet bekent, maar de Herberg daar men zig hier van bedienen kan, staat beneves de kruyn van den Dyk, op de hoek van de Kerkstraat, en is daar in woonachtig de Gerechts-Bode deeser Plaats.)
Vermeld:
Vermeld in het lidmatenregister van de NH kerk te Willige Langerak (Hendrik Vurens - gestorven den 20ste Jan. 1739
Willemje Borst. gestorven)
vanaf 12-03-1749     Verkoop uit nalatenschap (Willige Langerak: Gecomp. de voogden over de minderj. erfgenamen van wijlen Willempje Borst, wed.van Hendrik Vurens. Dragen over aan Pieter Oostrom, bode van W.L. zekere schone en welgelegen en neringrijke herberg met kookhuis, schuur, berg en erve met 11M wei, hennip en boomgaardland met uitterwaard van 2M onder W.L. Bel. t.o. de wed. Adriaan Faay en t.w. stadsland voor f 2630,-)
vanaf 24-03-1749     Vermeld bij afhandeling nalatenschap (24 maart 1749. Voor schout en schepenen van Tienhoven. Arie Vurens en Johanna van Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven als voogden over de kinderen zoo van Arie Oostrom als van Jan Vermeulen. Zij maken magtig Jacobus Vurens, broeder van comp. om uit naam van de erfgenamen van Hendrik Vurens en Willempje Borst de goederen over te dragen.)
vanaf 04-12-1749     Scheiding en verdeling nalatenschap (Scheiding en verdeling nalatenschap van wijlen Willemtje Borst, in leven wed. van Hendrik Vuurens.
Verkocht meubilair f 187,- De erfgenamen hebben onder malkanderen verkocht goud, zilver en klederen, o. a. aan Jan Vermeulen in huwelijk hebb. Maria Vuurens voor f 33-13-00
Ontvangen van Pieter Oostrom over de koop van een herberg met kookhuis, schuur, berg en erve met 11 mergen wei, hooi, hennip en boomgaardland waarvoor een uiterwaard groot omtr. 2M gelegen te W.L. voor f 2630,-
Nog ontvangen van Jan Mourak voor de koop van 3M 3H grientland onder W.L. voor f 1000,-
Verder was nog geleend door Jan Vermeulen f 430,-
Ontvangen van de wed. Cornelis Sliedrecht de kooppenningen van een huis en erve met 5H boomgaard en grientland te W.L. f 500,-
Ontvangen van Bastiaan Saypen de rest van huur van een hofstede met 11M lND F 112,-
Nog Ontv. van Corn. Oostrom de rest van 3 jaar huur van hostede en landerijen mei 1748 f 58,- 12st.
Nog Ontv. huur hofstede mei 1749 f 100,-
Nog Ontv. wed. Corn. Sliedrecht 4 jaar huur van een huis en boomgaard f 83,- 11st.
Betaald aan de kinderen om op de begrafenis int zakje te geven f 1,-)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Vurens.
Vermeld:
vanaf 24-03-1749     Machtiging te Willige Langerak (24 maart 1749. Voor schout en schepenen van Tienhoven. Arie Vurens en Johanna van Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven als voogden over de kinderen zoo van Arie Oostrom als van Jan Vermeulen. Zij maken magtig Jacobus Vurens, broeder van comp. om uit naam van de erfgenamen van Hendrik Vurens en Willempje Borst de goederen over te dragen.)
II. Jan Hendriks Vurens, geboren omstreeks 1702 in Willige Langerak. Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 14-05-1730 in Willige Langerak met Neeltie Alberts van Dam, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltie: JM van Willige Langerak; JD van Zuid Polsbroek
Zij is gedoopt op 20-01-1709 in Polsbroek.
Notitie bij Neeltie: Dochter van Albert Jansz van Dam en Heijltje Burgers Oskamp
III. Arie Hendriksz Vurens, geboren omstreeks 1703 in Willige Langerak.
Vermeld:
vanaf 12-10-1747     Schuldbekentenis (12 okt. 1747. Schuldbekentenis. Ary Vurens en Johanna Leenderts Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven bij Ameide zijn schuldig t. b. van Dhr. Johannis van der Geer f 600,- voor geleverde granen. Als borg een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur en 14M 5H land int boveneinde van W.L. in twee percelen, als in een huis, berg en schuur en 5M land strekk. van d. buitendijkse tee n.w. op ten halve broeyk, bel. t.o. de kinderen van Pieter Vermeulen en t.w. de wed. van de Hr. Schats.Idem 9M 5H land bestaande in hooi, wei, bouw en griendland met een uitterwaard, strekk. uit de Lek n.w. op ten halve broeyk. Bel. t.o. Pieter (Vurens of Vermeulen) en t.w. Dhr. Crebet.)
vanaf 24-03-1749     Vermeld bij afhandeling nalatenschap (24 maart 1749. Voor schout en schepenen van Tienhoven. Arie Vurens en Johanna van Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven als voogden over de kinderen zoo van Arie Oostrom als van Jan Vermeulen. Zij maken magtig Jacobus Vurens, broeder van comp. om uit naam van de erfgenamen van Hendrik Vurens en Willempje Borst de goederen over te dragen.)
Arie trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 23-04-1741 in Willige Langerak met Johanna Leenderts Sliedrecht, ongeveer 38 jaar oud, nadat zij op 07-04-1741 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Johanna: JM en JD geboren en wonend Willige Langerak
Johanna is geboren omstreeks 1703 in Willige Langerak. Johanna is overleden na 26-11-1778, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Dcohter van Leendert Sliedrecht en Jantgen Vermaat
Vermeld:
vanaf 12-10-1747     Schuldbekentenis (12 okt. 1747. Schuldbekentenis. Ary Vurens en Johanna Leenderts Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven bij Ameide zijn schuldig t. b. van Dhr. Johannis van der Geer f 600,- voor geleverde granen. Als borg een hofstede bestaande uit huis, berg en schuur en 14M 5H land int boveneinde van W.L. in twee percelen, als in een huis, berg en schuur en 5M land strekk. van d. buitendijkse tee n.w. op ten halve broeyk, bel. t.o. de kinderen van Pieter Vermeulen en t.w. de wed. van de Hr. Schats.Idem 9M 5H land bestaande in hooi, wei, bouw en griendland met een uitterwaard, strekk. uit de Lek n.w. op ten halve broeyk. Bel. t.o. Pieter (Vurens of Vermeulen) en t.w. Dhr. Crebet.)
vanaf 24-03-1749     Vermeld bij afhandeling nalatenschap (24 maart 1749. Voor schout en schepenen van Tienhoven. Arie Vurens en Johanna van Sliedrecht, echtelieden won. te Tienhoven als voogden over de kinderen zoo van Arie Oostrom als van Jan Vermeulen. Zij maken magtig Jacobus Vurens, broeder van comp. om uit naam van de erfgenamen van Hendrik Vurens en Willempje Borst de goederen over te dragen.)
IV. Aaltie Hendriks Vurens, geboren omstreeks 1704 in Willige Langerak. Aaltie is overleden omstreeks 21-07-1740, ongeveer 36 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 21-07-1740     Testament (21 juli 1740 des morgens 6 uur. Testament. Comp. Arie Oosterom en Aaltie Vurens, ziek te bed leggende, echtelieden te W.L. Voogden Pieter en Cornelis Oosterom en Jan Vurens.)
vanaf 21-07-1762     Afhandeling nalatenschap (21 juli 1762. Gecomp. Pieter van Oostrom, Hendrik van Oostrom, Willem van Oostrom, Cornelis van Oostrom en Willempje van Oostrom ter eenre, mitsgaders Jan van Oostrom ter andere zijde, kinderen en erfgen. van Ary van Oostrom en Aaltje Vuurens alhier gewoond hebb. en overleden. Verklaarden dat zal hebben Jan van Oostrom in volle eigendom een huis en erve gelegen te W.L. bij de kerk aldaar. Bel. t.n. de wed. Judocus van Wijngaarden en t.z. Pieter de Groot. Belast met hypotheek van f 900,- gepass. t. b. van de erfgen. van wijlen de heer Johannis van der Geer van date 31 maart 1750.
Item nog een huisje met schuur, berg en boomgaard groot 1H, gelegen als voren, bel. t.n. het kerkhof en t.z. de heer Andries de Bruyn. En verder alle roerende goederen, koebeesten enz.)
Aaltie trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 04-09-1729 met Arie Pieters van Oostrum, ten hoogste 24 jaar oud. Zie 80,III voor persoonsgegevens van Arie.
V. Aagje Hendriks Vurens, geboren omstreeks 1709 in Willige Langerak. Aagje is overleden na 13-10-1794, minstens 85 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 13-06-1794     Verkoop onroerend goed te Willige Langerak (13 juni 1794. Eigen voor Bastiaan de Hoop. Gecomp. Aagje Vuurens, wed. van Cornelis Sliedrecht, heeft verkocht aan Bastiaan de Hoop won. te Jaarsveld een hofstede best. uit huis, berg en schuur met 15M 2H wei, hooi, bouw en boomgaardland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. tot de Broeyk. Bel. t.o. en t.w. Cornelis de Hoop. Item 4M wei, hooi en griendland als voren strekk. van de Lek tot de Broeyk, bel. t.o. Cornelis de Hoop en t.w. Cornelis Goes, voor f 2100,- Betaald f 900,- kontant en een schuldbrief van f 1200,- a 4%)
tot 13-10-1794     Eigenaar huisje met 2 M hooi en griendland te Willige Langerak (fol. 96v. 13 okt. 1794. Eigen voor Hendrik Alblas. Gecomp. Claas Rietveld, won. sHeeraartsberg als gemachtigde van zijn schoonmoeder Aagje Vuurens wed. Cornelis Sliedrecht won. sHeeraartsberg, draagt over t. b. van Hendrik Alblas te W.L. een huisje met 2M hooi en griendland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot de tweede wetering. Bel. t.o. Pieter Vermeulen en Cornelis van Claaren en t.w. Jan Vermeulen, voor f 800,-)
Aagje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-05-1731 in Willige Langerak met Cornelis Sliedrecht, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 02-05-1731 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aagje en Cornelis: Getuige bruidegom: Leendert Sliedrecht
Cornelis is geboren omstreeks 1705 in Willige Langerak. Cornelis is overleden vóór 1763, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Zoon van Leendert Sliedrecht
Vermeld:
van 1744 tot 1745     Schepen van Willige Langerak
VI. Maria Hendriks Vurens, geboren omstreeks 1709 in Willige Langerak. Maria is overleden vóór 24-03-1749, ten hoogste 40 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 24-03-1749     Afhandeling nalatenschap (24 maart 1749. Gecomp. Bastiaan Hooykaas te W.L. en Jacobus Vurens procuratie hebbende van Arie Vurens te Ameide en voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Vermeulen en Maria Vurens, echtelieden, gewoond hebbende te W.L. en aldaar overleden. Dragen
over aan Hannes de Groot en Teunis Sjakes te Sch. zekere hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met 6M land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk. Bel. t.o. Mr. Jacob van Westerenen en t.w. de armen van Sch. f 750,-
24 maart 1749. Gecomp. Bastiaan Hooykaas te W.L. en Arie Verschoor te Tienhoven en Jacobus Vurens als voogden voor de kinderen van Jan Vermeulen en Maria Vurens, dragen over aan Teeuwis Sjakes en Hannes de Groot te Sch. 2H hennip en bouwland te W.L. Bel. t.o. Dhr. van Wevelinkhoven en t.w. de armen van W.L. met de halve Tiendeweg voor f 100,-
24 maart 1749. Gecomp. dezelfde personen, dragen over aan Hannes de Groot en Teeuwis Sjakes te Sch. 4M wei en hooiland te W.L. Bel. t.o. Willem Schipper en t.w. Gerrit de Lange met de halve Tiendeweg voor f 230,-
24 maart 1749. Gecomp. dezelfde personen, dragen over aan dezelfde kopers 4M wei, hooi en bouwland te W.L. Bel. t.o. de erven van Dhr. Hartman en t.w. de armen van W.L. met de hogendijk daaraan behorende, voor f 70,-)
Maria trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1728 met Jan Vermeulen, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1705. Jan is overleden vóór 24-03-1749, ten hoogste 44 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 24-03-1749     Afhandeling nalatenschap (24 maart 1749. Gecomp. Bastiaan Hooykaas te W.L. en Jacobus Vurens procuratie hebbende van Arie Vurens te Ameide en voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Vermeulen en Maria Vurens, echtelieden, gewoond hebbende te W.L. en aldaar overleden. Dragen
over aan Hannes de Groot en Teunis Sjakes te Sch. zekere hofstede bestaande uit huis, berg en schuur met 6M land te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot halve broeyk. Bel. t.o. Mr. Jacob van Westerenen en t.w. de armen van Sch. f 750,-
24 maart 1749. Gecomp. Bastiaan Hooykaas te W.L. en Arie Verschoor te Tienhoven en Jacobus Vurens als voogden voor de kinderen van Jan Vermeulen en Maria Vurens, dragen over aan Teeuwis Sjakes en Hannes de Groot te Sch. 2H hennip en bouwland te W.L. Bel. t.o. Dhr. van Wevelinkhoven en t.w. de armen van W.L. met de halve Tiendeweg voor f 100,-
24 maart 1749. Gecomp. dezelfde personen, dragen over aan Hannes de Groot en Teeuwis Sjakes te Sch. 4M wei en hooiland te W.L. Bel. t.o. Willem Schipper en t.w. Gerrit de Lange met de halve Tiendeweg voor f 230,-
24 maart 1749. Gecomp. dezelfde personen, dragen over aan dezelfde kopers 4M wei, hooi en bouwland te W.L. Bel. t.o. de erven van Dhr. Hartman en t.w. de armen van W.L. met de hogendijk daaraan behorende, voor f 70,-)
VII. Cornelia Hendriks Vurens, geboren omstreeks 1710 in Willige Langerak. Cornelia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14-05-1730 in Willige Langerak met Dirk van Oosten, nadat zij op 29-04-1730 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Dirk: JM van Schoonhoven en JD van Willige Langerak
Dirk is geboren in Schoonhoven.
Notitie bij Dirk: Zoon van Hendrik van Oosten
VIII. Willempje Hendriks Vurens, geboren omstreeks 1711 in Willige Langerak. Willempje is overleden na 02-07-1741, minstens 30 jaar oud.
IX. Geertruij Hendriksdr Vurens, geboren omstreeks 1714 in Willige Langerak (zie 41).
X. Wijntje Hendriks Vurens, geboren vóór 1718 in Willige Langerak. Wijntje is overleden, minstens 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1785 in Jaarsveld.
Notitie bij overlijden van Wijntje: Laatst wede. van Jan Mouwerik
Vermeld:
vanaf 1783     Vertrekt naar Jaarsveld
Wijntje:
(1) trouwde, minstens 20 jaar oud, op 18-05-1738 in Willige Langerak met Jan Alberts van Dam, 22 jaar oud, nadat zij op 02-05-1738 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Wijntje en Jan: JM van Polsbroek; JD van Willige Langerak
Hij is gedoopt op 15-12-1715 in Polsbroek. Jan is overleden vóór 16-02-1753, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Jan: Zoon van Albert Jansz van Dam en Heijltje Burgers Oskamp
Vermeld:
vanaf 16-02-1753     Vermeld bij afhandeling boedel (16 febr. 1753. Weyntje Vuerens, wed. en boedelhoudster van wijlen Jan van Dam wonende in Willige-Langerak. Medevoogd over de kinderen zijn Jacobus Vuerens te Sch. en Pieter van Oostrum te W.L.)
(2) trouwde, minstens 35 jaar oud, op 04-03-1753 in Willige Langerak met Jan Aalberts van Mourik, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op 16-02-1753 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Wijntje en Jan: JM van Jaarsveld, wonend Willige Langerak; Weduwe van Jan van Dam en wonend Willige Langerak
Jan is geboren omstreeks 1724 in Jaarsveld. Jan is overleden vóór 30-09-1785 in Willige Langerak, ten hoogste 61 jaar oud.
84 Gerrit Aerts Benschop. Hij is gedoopt op 26-10-1674 in Oudewater.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Bij de naam van de vader Gerrit Aarts staat "Benschopper" vermeld.
Hij trouwde, 45 jaar oud, op 12-11-1719 in Ottoland met de 27-jarige Willemina Cornelis (Willemijntje) Sterrenburg.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willemijntje: JM van Benschop; JD van Ottoland
85 Willemina Cornelis (Willemijntje) Sterrenburg. Zij is gedoopt op 09-12-1691 in Ottoland. Willemijntje is overleden op 29-11-1774 in Benschop, 82 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-1774 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Den 29 november met twee klokken beluijd de Wed:e van Gerrit Aartze Benschop en den 6e met december in de kerk beg. f 6-6-
Begraven in graf 9 van de NH Kerk te Benschop
Vermeld:
vanaf 1718     Vermeld in lidmatenregister Ottoland (Willemijntje Cornelis Sterrenburgh, met att. na Benschop, van Benschop)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aart Gerrits Benschop, gedoopt op 17-08-1721 in Benschop, ger. kerk (zie 42).
II. Kornelis Gerrits Benschop. Hij is gedoopt op 20-02-1724 in Benschop, ger. kerk. Kornelis is overleden op 07-08-1784 in Benschop, 60 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1784 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Kornelis: 7 aug. met 2 klokken beluid; 13 dito in de kerk begraven
Kornelis trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1747 in Benschop met Leena Gerritse van der Heede, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kornelis en Leena: JM en JD beide in Benschop geboren en wonende
Zij is gedoopt op 21-09-1721 in Benschop, ger. kerk. Leena is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 20-06-1783 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Leena: 14 juni met 2 klokken beluid; 20 dito in de kerk begraven
Notitie bij Leena: Dochter van Gerrit Andriesz van der Heeden en Ariaentie Peters van Maurick (Masrik)
III. Gerrit Gerritz Benschop. Hij is gedoopt op 23-06-1726 in Benschop. Gerrit is overleden op 03-11-1783 in Benschop, 57 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1783 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Den 3e november met twee klokken beluijd Gerrit Benschop en den 6 dito in de kerk begraven f 6-6-
Begraven in graf 9 van de NH Kerk te Benschop (zelfde graf als moeder)
86 Simon Claesz (Sijmen) Benschop. Hij is gedoopt op 25-09-1670 in Benschop. Sijmen is overleden op 26-03-1745 in Benschop, 74 jaar oud. Hij is begraven op 02-04-1745 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Sijmen: Den 26 met 2 k. beluijd en den 2e april in de kerk begr. f 9:6:0
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 16-06-1709 in Goudriaan met de 22-jarige
87 Niesje Pieters Brouwer. Zij is gedoopt op 09-03-1687 in Goudriaan. Niesje is overleden op 22-02-1725 in Goudriaan, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Niesje: Pro Deo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas Sijmenszn Benschop Benschop. Hij is gedoopt op 23-03-1710 in Goudriaan. Claas is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1768 in Schoonhoven. Claas trouwde, 23 jaar oud, op 28-06-1733 in Goudriaan met Willemtje Andriesdr den Degen, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op 25-10-1705 in Groot Ammers.
Notitie bij Willemtje: Dochter van Andries Arienszn den Degen en Geertje Jansdr de Beeld
II. Jan Sijmense Benschop. Hij is gedoopt op 14-06-1711 in Noordeloos. Jan is overleden op 03-10-1783 in Benschop, 72 jaar oud. Hij is begraven op 10-10-1783 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Jan: de 3e october met twee klokken beluijd Jan Sijmense Benschop en den 10 dito in de kerk begraven f 6-6-
Begraven in graf 38 van de NH Kerk te Benschop
Vermeld:
van 1755 tot 1756     Begraven kinderen (Begraven van niet met name genoemde kinderen van Jan Sijmonsz Benschop te Benschop:
Beluid op 13-11-1755 en begraven in de kerk op 17-11-1755 f 4:10:0
Beluid op 24-11-1756 en begraven bij avond op 25-11-1756 f 5:-:-)
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 03-12-1741 in Benschop met Ingetje Meesse van de Graaf, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Ingetje: JM geboortig van Noordeloos en JD geboortig van Benschop
Zij is gedoopt op 01-05-1712 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Ingetje: Getuige doop: Neeltje Claesdr
Ingetje is overleden op 05-11-1790 in Benschop, 78 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-1790 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Ingetje: Weduwe Jan Benschop; op 5 novem. met twee klokken beluid; op 12 dito in de kerk begraven
Begraven in graf 38 van de NH Kerk te Benschop
Notitie bij Ingetje: Dochter Mees Heijmens van der Graaf en Lijsbeth Aertdr Straver
III. Arien Benschop. Hij is gedoopt op 20-11-1712 in Noordeloos.
IV. Sijgje Benschop. Zij is gedoopt op 10-05-1714 in Noordeloos.
Notitie bij de geboorte van Sijgje: Gedoopt op Hemelvaartsdag
V. Aaltie Sijmens Benschop, geboren in Goudriaen (zie 43).
VI. Dirk Sijmens Benschop. Hij is gedoopt op 26-12-1716 in Noordeloos.
VII. Magteltje Benschop. Zij is gedoopt op 13-03-1718 in Noordeloos. Magteltje trouwde met Willem Tips.
Notitie bij het huwelijk van Magteltje en Willem: Waarschijnlijk getrouwd in Ottoland
VIII. Annigje Sijmense Benschop. Zij is gedoopt op 20-08-1719 in Noordeloos.
IX. Neeltje Benschop. Zij is gedoopt op 13-04-1721 in Noordeloos.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuige doop: Willemijntje van der Poll, huisvrouw van Pieter Ariensz van der Haven
X. Iefje Sijmense (Eefje) Benschop. Zij is gedoopt op 05-07-1722 in Noordeloos.
Notitie bij de geboorte van Eefje: Getuige doop: Maakeltje Dammens
Eefje is overleden op 11-07-1757 in Benschop, 35 jaar oud. Zij is begraven op 14-07-1757 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Eefje: 11 juli met 2 klokken beluid Iefjen Sijmonze Benschop, huisvrouw van Erst Teunisse Boere, 14 juli in de kerk begraven
Eefje trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1750 in Benschop met Ernst Teunisz Boere, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eefje en Ernst: JM geboren en wonend te Benschop, JD geboren te Noordeloos en wonend te Benschop
Zie 44 voor persoonsgegevens van Ernst.
88 Teunis Eerstz. Boer. Hij is gedoopt op 23-02-1690 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Teunis: Getuige doop: Maria Prins
Teunis is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 09-09-1765 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Teunis: Begraven in het graf no. 17 (koor) in de NH kerk te Benschop
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 02-09-1714 in Benschop met de 23-jarige Lijsbeth Maartens (Elisabeth) de Koning.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Elisabeth: JM en JD beide geboren en wonend te Benschop
89 Lijsbeth Maartens (Elisabeth) de Koning. Zij is gedoopt op 12-07-1691 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Getuige doop: Aegje Eersten
Elisabeth is overleden op 07-10-1785 in Benschop, 94 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1785 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: den 7e octob. met twee klokken beluijd en den 13e dito op het koor begraven f 6-6-.
Begraven in het graf no. 17 (koor) in de NH kerk te Benschop
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtje (Maria) Theunisse Boer. Zij is gedoopt op 30-06-1715 in Benschop. Marijtje trouwde, 20 jaar oud, op 22-01-1736 in Benschop met Jan Claasze van der Weerden.
Notitie bij het huwelijk van Marijtje en Jan: JM en JD
Jan is geboren in Puiflijk Gelderland.
II. Aegje Teunis (Eegje) Boer. Zij is gedoopt op 08-11-1716 in Benschop. Eegje is overleden op 10-05-1756 in Benschop, 39 jaar oud. Zij is begraven op 15-05-1756 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Eegje: Den 10 meij is met 2 k. beluijd Eegje Teunisse Boere, huijsvrouw van Klaas van der Vlist, en den 15 dito in de kerk begraven.
Begraven in graf nr. 53 van de NH kerk te Benschop
Eegje trouwde, 22 jaar oud, op 30-11-1738 in Benschop met Klaas Leenderts van der Vlist, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eegje en Klaas: JM en JD beide geboortig van Benschop en alhier (Benschop) woonachtig
Hij is gedoopt op 26-07-1711 in Benschop. Klaas is overleden op 26-05-1777 in Benschop, 65 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1777 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Klaas: Den 26e maij met twee klokken beluijd Klaas van den Vlist en den 2 junij in de kerk begr. f 6-6-
Begraven in graf nr. 53 van de NH kerk te Benschop
Notitie bij Klaas: Zoon van Leendert Aartsen van der Vlist en Maria Arends Schouten.
Na het overlijden van Aegje Teunis is Klaas op 12-12-1756 hertrouwd met Leijntje Jans Haaksman, JD van Lakervelt en met haar heeft hij nog 4 kinderen gekregen.
III. Martijntje Teunis Eerste Boer. Zij is gedoopt op 21-08-1718 in Benschop. Martijntje is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 01-04-1751 in Lopik.
Notitie bij overlijden van Martijntje: Laat man en kinderen na
Martijntje trouwde, 26 jaar oud, op 22-11-1744 in Benschop met Gerrit Gijsbertsz de Bruijn, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martijntje en Gerrit: JM geboren te Jaarsveld en JD geboren te Benschop, beide wonende te Benschop
Gerrit is geboren omstreeks 1722 in Jaarsveld. Gerrit is overleden, ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven op 24-07-1780 in Lopik.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Begraven op ’t Choor
Gerrit trouwde later op 19-10-1755 in Lopik met Kornelia Jacob Ariensdr Borst (1732-1786).
Notitie bij Gerrit: Zoon van Feigje Gerrits (Sophia Gerhardus) en Gijsbert de Bruijn
IV. Jannigje Teunisdr Boer (Boere). Zij is gedoopt op 19-01-1720 in Benschop. Jannigje is overleden op 12-01-1782 in Benschop, 61 jaar oud. Zij is begraven op 17-01-1782 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Jannigje: Den 12e januari met 2 klokken beluijd Jannigje Boere Huijsvrouw van Jan Joosten Gros en den 17e dito op ’t Choor begraven
Begraven in het graf no. 17 (koor) in de NH kerk te Benschop
Jannigje trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1745 in Benschop met Jan Joosten Gros, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannigje en Jan: JM en JD, beide geboren en wonende te Benschop
Hij is gedoopt op 29-10-1719 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuige doop: Beertje Jans van Wijk
Jan is overleden op 23-09-1782 in Benschop, 62 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1782 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Jan: Den 23 sept met twee klokken beluijd Jan Joosten Gros en den 26e dito op het choor begraven f 6-6-
Begraven in het graf no. 17 (koor) in de NH kerk te Benschop
Notitie bij Jan: Zoon van Joost Janse Gros en Marij Cornelissen Houtman
V. Catrijntie (Catharina) Teunis Boer. Zij is gedoopt op 29-08-1721 in Benschop. Catrijntie is overleden vóór 23-04-1747, ten hoogste 25 jaar oud. Catrijntie trouwde, 20 jaar oud, op 05-11-1741 in Benschop met Jacobus Leenderts van der Vlist, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catrijntie en Jacobus: JM en JD beide geboren en wonende te Benschop.
Na het overlijden van Catrijntje is Jacobus getrouwd met Grietje Joostens Gros
Hij is gedoopt op 18-10-1716 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Getuige doop: Marijtje Thijssen Hogendoorn
Jacobus is overleden op 19-09-1794 in Benschop, 77 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1794 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Den 19e sept. met twee klokken beluijd en den 25e dito op het choor begraven f 6-6-
Jacobus trouwde later op 23-04-1747 in Benschop met Grietje Joostens Gros (1722-1783).
Notitie bij Jacobus: Jacobus hetrouwt op 23-4-1747 als weduwnaar van Catharina met Grietje Joostens Gros en krijgt uit dat huwelijk 9 kinderen.
Zoon van Leendert Aartsen van der Vlist en Maria Arends Schouten
VI. Eerst Boer. Hij is gedoopt op 06-02-1724 in Benschop. Eerst is overleden vóór 25-07-1725, ten hoogste 1 jaar oud.
VII. Ernst Teunisz Boere, gedoopt op 25-07-1725 in IJsselstein (zie 44).
VIII. Arie Teunisz Boer. Hij is gedoopt op 14-02-1728 in Benschop. Arie is overleden op 01-06-1805 in Benschop, 77 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1805 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Arie: den 1e junij met twee klokken beluijd en den 7 dito in de kerk begraven f 10-16-
Arie:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 19-01-1755 in Benschop met Pietertie Pieters van der Kleij, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Pietertie: JM en JD geboren en wonende te Benschop
Zij is gedoopt op 04-02-1731 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Pietertie: getuige doop: Neeltje van Rietvelt (Utrecht), huisvrouw van Jacob van der Kleij
Pietertie is overleden vóór 1757, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij Pietertie: Dochter van Pieter Adriaens van der Kleij en Marrigje Pieters Burghoef
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 13-02-1757 in Benschop met Grietie Pieterse Lekkerkerker, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Grietie: Arie was weduwnaar van Pietertie Pieterse van der Kleij: Grietie was jongedochter; beide waren geboren en woonden te Benschop
Zie 90,III voor persoonsgegevens van Grietie.
IX. Teunis Boer. Hij is gedoopt op 30-11-1732 in Benschop. Teunis is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 12-04-1735 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Teunis: ’een kint van Teunis Eersten Boeren 0-10-0’
90 Pieter Jacobse Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 01-03-1691 in Benschop. Pieter is overleden op 23-09-1769 in Benschop, 78 jaar oud. Hij is begraven op 02-10-1769 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Pieter: Den 23 sept met 2 klokke beluijd Pieter Jacobze Lekkerkerker en d: 2 october in de kerk begraven f 6-6-
In de kerk graf no. 98
Functies:
van 1731 tot 1766     Burgemeester en schepen van Benschop (schepen en gezworene van Benschop (1734-1735), burgemeester van Benschop (en soms plaatsvervangend schout) (1735-1747, 1750-1752 en 1763-1766))
van 1745 tot 1749     Kerkmeester van Benschop (Armmeester van Benschop (1731-1733))
Pieter is weduwnaar van Aaltje Andriesse van Dam (1694-vóór 1731), met wie hij trouwde (1), 31 jaar oud, op 08-11-1722 in Bodegraven.
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op 28-01-1731 in Benschop met de 29-jarige Sijgje Jansd Rietveld (zie 91 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Sijgje: Weduwnaar van Aaltje Andriesse van Dam en JD
91 Sijgje Jansd Rietveld. Zij is gedoopt op 03-04-1701 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Sijgje: Getuige doop: Sijgie Leenderts
Sijgje is overleden op 20-04-1770 in Benschop, 69 jaar oud. Zij is begraven op 27-04-1770 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Sijgje: d: 20 april met twee klokke beluijd Sijgje Rietveld, wed: van Pieter Jacobze Lekkerkerker en d: 27e dito in de kerk begragen.
Begraven in graf nr 98 van de NH Kerk te Benschop
Notitie bij Sijgje: Wordt in juli 1741 als lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Benschop aangenomen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hilletje Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 09-12-1731 in IJsselstein. Hilletje is overleden op 11-01-1732 in Benschop, 1 maand oud. Zij is begraven op 15-01-1732 in Benschop, in de gereformeerde kerk.
II. Hilligje Pieterze Lekkerkerker, gedoopt op 25-01-1733 in Benschop (zie 45).
III. Grietie Pieterse Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 12-03-1735 in Benschop. Grietie is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 11-10-1808 in Wijk bij Duurstede, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Grietie: Margaretha Lekkerkerk wed. van Arie Boere, in de kerk
Grietie trouwde, 21 jaar oud, op 13-02-1757 in Benschop met Arie Teunisz Boer, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietie en Arie: Arie was weduwnaar van Pietertie Pieterse van der Kleij: Grietie was jongedochter; beide waren geboren en woonden te Benschop
Zie 88,VIII voor persoonsgegevens van Arie.
IV. Johannes Pieters Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 02-06-1737 in Benschop. Johannes is overleden op 25-07-1822 in Benschop, 85 jaar oud. Hij is begraven op 31-07-1822 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven in het graf no. 98 in de protestantse kerk
ou 85 jaar 1 maand en 3 dgn.
Vermeld:
vanaf 12-12-1807     Testament (ORA Benschop: Testament van het echtpaar Johannes Lekkerkerker en Wijntje Amoureus, wonend te Benschop. Na het overlijden van de langstlevende zijn de kinderen erfgenaam: Pieter Lekkerkerker, Teunis Lekkerkerker, Sygje Lekkerkerker, Jannigje Lekkerkerker, Cornelis Lekkerkerker.
In de boedel:
hofsteede, bestaande in een huis, berg en schuur met 28 morgen land met nog 2 morgen op Blokland - naar Cornelis Lekkerkerker - ; nz Benschop
7 morgen land - naar Sijgje Lekkerkerker -; nz Benschop
de helft in 31 morgen land - naar Teunis Lekkerkerker -; zz Benschop)
Johannes trouwde, 33 jaar oud, op 03-03-1771 in Benschop met Wijntje Teunisse Amoureus, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Wijntje: JM van Benschop, JD van Gouderak
Zij is gedoopt op 27-01-1743 in Gouderak.
Notitie bij de geboorte van Wijntje: Getuige Neeltje Theunissen Rustwat
Wijntje is overleden op 29-07-1816 in Benschop, 73 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1816 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Wijntje: Huisvrouw van Joh.s Lekkerkerker, 74 jaar, 6 maanden en 2 dagen oud
Begraven in het graf no. 98 in de protestantse kerk
Notitie bij Wijntje: Dochter van Teunis Cornelis Amoureus en Jannigje Jansdr Baas
Vermeld:
vanaf 12-12-1807     Testament (ORA Benschop: Testament van het echtpaar Johannes Lekkerkerker en Wijntje Amoureus, wonend te Benschop. Na het overlijden van de langstlevende zijn de kinderen erfgenaam: Pieter Lekkerkerker, Teunis Lekkerkerker, Sygje Lekkerkerker, Jannigje Lekkerkerker, Cornelis Lekkerkerker.
In de boedel:
hofsteede, bestaande in een huis, berg en schuur met 28 morgen land met nog 2 morgen op Blokland - naar Cornelis Lekkerkerker - ; nz Benschop
7 morgen land - naar Sijgje Lekkerkerker -; nz Benschop
de helft in 31 morgen land - naar Teunis Lekkerkerker -; zz Benschop)
V. Neeltie Pietersdr Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 17-05-1739 in Benschop. Neeltie is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1787 in Oudewater. Neeltie trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1767 in Benschop met Evert Jan Langerak.
Notitie bij het huwelijk van Neeltie en Evert: JM geboren te Barrewoutswaarder, kerkelijk behorende onder Woerden, wonend te Oudewater; JD geboren en wonend te Benschop
Evert is geboren in Barwoutswaarder.
VI. Cornelis Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 24-06-1742 in Benschop. Cornelis is overleden op 27-10-1827 in Benschop, 85 jaar oud. Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1776 in Gouderak met Emmetje Amoureus, 47 jaar oud, nadat zij op 12-04-1776 in Gouderak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Emmetje: JM geboren en wonend te Benschop; JD geboren en wonend te Gouderak
f 30:0:-
Attestatie van Benschop
Zij is gedoopt op 06-05-1728 in Gouderak.
Notitie bij de geboorte van Emmetje: ger. doop, getuige Marrigje Rustwat
Emmetje is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 01-02-1802 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Emmetje: Begraven in graf 98 van de NH kerk te Benschop
Notitie bij Emmetje: Dochter van Kornelis Amoreus en Wijntje Rustwat
92 Gerrit Jacobse Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 12-05-1689 in Benschop. Gerrit is overleden op 24-11-1774 in Benschop, 85 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1774 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Den 24 november met twee klokken beluijd Gerrit Jacobze Lekkerkerk, den 5 december in de kerk begraven f 6-6-
Begraven in graf no 97 van de NH kerk te Benschop
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 12-11-1713 in Benschop met de 17-jarige Neeltje Ariens Verburg.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Neeltje: JM en JD, beiden geboren en wonend te Benschop
93 Neeltje Ariens Verburg. Zij is gedoopt op 22-12-1695 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuige doop: Catryntje Cornelis van Vliet
Neeltje is overleden op 25-08-1758 in Benschop, 62 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1758 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Den 25 Aug: met 2 k: beluijd Neeltje Verburg huijsvrouw van Gerrit Lekkerkerker en den 30 dito in de kerk begraven 6:6:0
Begraven in graf nr 98 van de NH kerk te Benschop
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritze Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 24-12-1713 in Benschop. Hendrik is overleden vóór 18-11-1764, ten hoogste 50 jaar oud. Hendrik trouwde, 36 jaar oud, op 28-06-1750 in Benschop met Aaltje Aarts (Aegje) Stolker, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aegje: JM en JD beide geboren en wonend in Benschop.
Na het overlijden van Hendrik trouwt Aaltje op 18-11-1764 te Benschop met Arij Thomasz van Langerak.
Aegje is geboren in Benschop. Zij is gedoopt op 19-11-1719 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Aegje: Getuige doop: Neeltje Teunis Stolker
Notitie bij Aegje: Dochter van Aart Stolker en Marrigje Cornelisdr Neele
II. Jacob Gerritze Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 19-04-1716 in Benschop. Jacob is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 04-11-1790 in Polsbroek.
Notitie bij overlijden van Jacob: Begraven in graf 68. f 4.-.-
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 24-02-1743 in Benschop met Grietje Leenderts van den Berg, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Grietje: JM geboortig van Benschop; JD geboortig van Jaersvelt
Grietje is geboren omstreeks 1722 in Jaarsveld. Grietje is overleden, ongeveer 79 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-1801 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Grietje: Begraven in graf 68: Grietje van den Berg wed.e Jc. Lekkerkerker, voor huur ontvangen 4.-.-
III. Arij Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 28-11-1717 in Benschop. Arij is overleden vóór 1726 in Benschop, ten hoogste 9 jaar oud.
IV. Pieter Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 17-09-1719 in Benschop. Pieter is overleden vóór 1721 in Benschop, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Pieter Gerritze Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 06-04-1721 in Benschop. Pieter is overleden vóór 17-01-1800, ten hoogste 78 jaar oud.
Functie:
Schepen van Benschop 1751, loco schout 1764
Pieter trouwde, 35 jaar oud, op 03-04-1757 in Benschop met Neeltje Balthus Boele, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Neeltje: JM en JD, beide geboren en wonend te Benschop
Zij is gedoopt op 01-02-1733 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuige doop: Marrigje Gerrits Boele
Neeltje is overleden op 17-01-1800 in Benschop, 66 jaar oud. Zij is begraven op 23-01-1800 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Den 17e januarij met twee klokken beluijd Neeltje Boelen wed.e Pieter Lekkerkerk en den 23 in den kerk begraven f 6-6-
Begraven in graf no 97 (graf schoonvader) van de NH kerk te Benschop
Notitie bij Neeltje: Dochter van Balthus Gerrits Boele en Aafje Ariens van Glimp
VI. Aaltje Gerritse Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 09-09-1722 in Benschop. Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 18-05-1755 in Benschop met Aart Jacobs de Vries, nadat zij op 11-05-1755 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Aart: JM geboren in Heikoop en wonende in Zuid-Polsbroek, JD geboren en wonende in Benschop
Aart is geboren in Heijkoop.
VII. Hilligje Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 03-12-1724 in Benschop. Hilligje is overleden vóór 1731, ten hoogste 7 jaar oud.
VIII. Arie Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 30-05-1726 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Arie: Opvallend is dat in het doopregister op 1-9-1726 ook een Arie vermeld staat met dezelfde getuige. Of het kind is twee keer gedoopt of de doop is één keer niet doorgegaan; Of er zijn inderdaad 2 verschillende kinderen gedoopt en is het tijdverschil tussen geboorte en doop groot geweest.
Arie is overleden vóór 30-08-1728, ten hoogste 2 jaar oud.
IX. Arij Gerritze Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 30-08-1728 in Benschop. Arij trouwde, 25 jaar oud, op 23-06-1754 in Benschop met Agnes van der Stigt.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Agnes: JM en JD, beide in Benschop geboren en wonende
Agnes is geboren in Benschop.
X. Hilligje Gerritze Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 11-02-1731 in Benschop. Hilligje is overleden op 24-06-1822 om 16:00 in Noord-Polsbroek, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1822. Zij is begraven op 29-06-1822 in Polsbroek.
Notitie bij overlijden van Hilligje: Geboren te Benschop en wonend te Noord-Polsbroek
Hilligje trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1756 in Benschop met Andries Gijsbertze van Lith, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hilligje en Andries: JM en JD, beide geboren en wonende in Benschop
Hij is gedoopt op 13-06-1728 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Andries: Getuige doop Aegie Gijsberts
Andries is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1777 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Andries: Den 30e Maart in de kerk begraven (In ander register is 29 maart vermeld)
Begraven in graf no 97 van de NH kerk te Benschop (graf schoonvvader)
Notitie bij Andries: Zoon van Gijsbert Adriesz van Lith en Aegje Ariens de Ruijter
XI. Aartje Gerritse Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 28-06-1733 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Aartje: Tweeling
Aartje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 07-11-1800 in IJsselstein.
Notitie bij overlijden van Aartje: huisvr. van Cornelis van Bemmel
Aartje trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1765 in Benschop met Cornelis van Bemmel, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Cornelis: JM geboren te Achtersloot onder IJsselstein nu wonende in Benschop; JD geboren en wonende in Benschop
Ook vermeld te IJsselstein
Hij is gedoopt op 21-01-1733 in IJsselstein.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuige doop: Reimpje Willems de Woerts
Agtersloot te IJsselstein
Cornelis is overleden op 18-09-1819 in Bodegraven, 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Weduwnaar van Aartje Lekkerkerk
Notitie bij Cornelis: Zoon van Marcelis van Bemmel & Beletje Kornelis Westervliet
Achternaam ook geschreven als Van Bimmel
Vermeld:
vanaf 1816     Schoenmaker
XII. Gerrit Gerritze Lekkerkerker. Hij is gedoopt op 28-06-1733 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Tweeling
Gerrit is overleden op 07-04-1746 in Benschop, 12 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1746 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Den 7e met 2 k(lokken) beluijd Gerrit Gerritze Llekkerkerker en den 15 in de Kerk beg. 6:6:0
XIII. Cornelis Gerritse Lekkerkerker, gedoopt op 05-02-1736 in Benschop (zie 46).
94 Aart Jansz Alblas, geboren in Wilige Langerak. Aart is overleden in 1733.
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
vanaf 18-03-1720     Verhuizing van Zuid-Polsbroek naar Willige Langerak (Gerecht Zuid-Polsbroek 18-3-1720 - Akten van indemniteit voor
Jannetie Pieterse Coijman gehuwd met Aert Janse Alblas. De akte was bestemd voor een verhuizing naar Willige Langerak.)
vanaf 04-05-1721     Koopt onroerend goed te Willige Langerak (4 mei 1721. Transport. Comp. Pieter van Straaten en Jannigje Isaaks Hogendoorn won. W.L. hebben verkocht aan Aert Janse Alblas te W.L. een huis, erf en boomgaartje buiten de diepte van d. Lek n.w. zover het strekt. Bel. t.w. Pieter Boomgaart kinderen en t.o. Jacobus van der Wey, voor f 580,-)
vanaf 05-03-1724     Erfpacht huis, erf en land te Willige Langerak (5 maart 1724. Gecomp. Hendrik Vurens in eeuwige erfpacht uitgegeven t. b. van Aert en Bastiaen Alblas, Willem Cooyman te samen broers en swaagers te W.L. Huis en erve en omtr. 25R land te W.L. bij de waal. Bel. t.o. de Weled. Mevr. van W.L. en t.w. de weg van d. tiendeweg, noorden de tiendeweg en t.z. de griend van de voorn. Hendrik Vurens voor f 2,- jaarlijks.)
vanaf 06-07-1734     Verkoop huis, kookhuis, erve met uiterwaard en boomgaard in Willige Langerak (6 juli 1734. Eigen voor Hendrik Vurens. Gecomp. Cornelis Janse Vianen en Jan Vermeulen als armmeesters van de diaconiearmen van W.L. die op het huis en land van Aart Alblas hebben staan de somma van f 300,- en verscheidene jaren interest. De heer Alblas, overleden int jaar 1733 en zijn vrouw en 5 onmondige kinderen zijn ten laste van de armen. De wed. Jannigje Kooiman heeft overgegeven te verkopen de boedel. Het betreft een huis en kookhuis en erve met een uitterwaard en boomgaard daarop gelegen te W.L. strekk. van noorde van de achtermuur vant voorz. huis t.z. op tot in de lek bel. t.o. Jacobus van d. Wey en t.w. Elsie Hogendoorn. Op conditie dat de wed. Jannigje Issacke Hogendoorn haar leven lang int voorz. kookhuis zal mogen blijven wonen zonder iets te betalen. Koopprijs f 410,-)
Aart is weduwnaar van Maeijke Verveer (ovl. vóór 1719).
Hij trouwde (2) op 16-04-1719 in Polsbroek met de ongeveer 21-jarige Jannigje Pieterse Kooijman (zie 95 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Aart en Jannigje: Weduwnaar van Maijke Verveer wonende tot Willighe Langerak; JD van Zuijd-Polsbroek
95 Jannigje Pieterse Kooijman, geboren omstreeks 1698 in Zuid-Polsbroek.
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Aartsz Alblas, geboren in Willige Langerak. Jan trouwde met Geertje Theunisse de Kovel.
II. Pieter Ariensz Alblas. Hij is gedoopt op 14-01-1720 in Willige Langerak.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NH doop
Pieter is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 02-03-1774 in Willige Langerak.
Vermeld:
(fol. 146. jan 1783. Eigen voor Maria van den Hoven. Gecomp. Gosen Muys, geh. met Anna Alblas, Huybert van Vianen, geh. met Jannigje Alblas, Willem Eykelenboom, geh. met Huybertje Alblas,Lena Alblas en Johannis Eykelenboom als voogden over Aartje Alblas. Alle erfgen. van Pieter Alblas en Elisabeth Randwijk, dragen over na veiling 24 okt. 1782 t. b. van Maria van den Hoven te W.L. een huis en 5H boomgaard en bouwland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot voorwetering, bel. t.o. Cornelis Eikelenboom en t.w. Andries (Moeket) en wed. Willem van Oostrom, voor f 524,-)
Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1747 in Willige Langerak met Aafje Cornelisse Vermeulen, nadat zij op 21-04-1747 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Aafje: JM en JD beide geboren en wonende Willige Langerak
Aafje is geboren in Willige Langerak.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19-11-1752 in Willige Langerak met Lijsbeth Huijberts (Lijsge) Brandwijk, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 27-10-1752 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijsge: JD van Opperstok-Streefkerk, wonend Willige Langerak
Lijsge is geboren omstreeks 1731 in Opperstok-Streefkerk. Lijsge is overleden, ongeveer 51 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-1782 in Willige Langerak.
Notitie bij Lijsge: Dochter van Huibert Janse Brandwijk, boer, en Jannigje Jansd de Kovel
Vermeld:
(fol. 146. jan 1783. Eigen voor Maria van den Hoven. Gecomp. Gosen Muys, geh. met Anna Alblas, Huybert van Vianen, geh. met Jannigje Alblas, Willem Eykelenboom, geh. met Huybertje Alblas,Lena Alblas en Johannis Eykelenboom als voogden over Aartje Alblas. Alle erfgen. van Pieter Alblas en Elisabeth Randwijk, dragen over na veiling 24 okt. 1782 t. b. van Maria van den Hoven te W.L. een huis en 5H boomgaard en bouwland te W.L. strekk. uit de Lek n.w. op tot voorwetering, bel. t.o. Cornelis Eikelenboom en t.w. Andries (Moeket) en wed. Willem van Oostrom, voor f 524,-)
III. Lena Alblas. Zij is gedoopt op 25-12-1729 in Willige Langerak. Lena is overleden vóór 06-04-1733, ten hoogste 3 jaar oud.
IV. Lena Aartze Alblas, gedoopt op 06-04-1733 in Willige Langerak (zie 47).
104 Jacob Jansz Kortekaas. Hij is gedoopt op 04-08-1705 in Wassenaar. Jacob is overleden op 15-09-1781 in Wassenaar, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Aangegeven door Armmeesteren van de Heilige Geest Armen van Wassenaar
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 05-10-1727 in Wassenaar met de 22-jarige Marijtje Willemsdr van Outshoorn. Jacob en Marijtje gingen op 19-09-1727 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Marijtje en Jacob vond plaats op 05-10-1727 in Wassenaar.
105 Marijtje Willemsdr van Outshoorn. Zij is gedoopt op 19-12-1704 in Wassenaar. Marijtje is overleden op 06-06-1770 in Wassenaar, 65 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jacobsz Kortekaas, gedoopt op 21-12-1729 in Wassenaar (zie 52).
II. Luentie Jacobsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 07-02-1731 in Wassenaar. Luentie is overleden op 01-03-1731 in Wassenaar, 22 dagen oud. Zij is begraven op 03-03-1731 in Wassenaar.
III. Luentie Jacobsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 22-04-1732 in Wassenaar.
IV. Aplonia Jacobsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 02-03-1734 in Wassenaar. Aplonia is overleden op 26-04-1808 in Wassenaar (Duinkant), 74 jaar oud. Zij is begraven op 30-04-1808 in Wassenaar. Aplonia trouwde, 29 jaar oud, op 29-05-1763 in Wassenaar met Jan Willemsz. van Rietbroek, 32 jaar oud, nadat zij op 06-05-1763 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1763 in Wassenaar. Jan is een zoon van Willem Willebrordsz van Rietbroeck en Stijntie Corsdr Groenevelt. Hij is gedoopt op 10-11-1730 in Wassenaar.
V. Willem Jacobsz. Kortekaas. Hij is gedoopt op 18-01-1736 in Wassenaar. Willem is overleden op 06-12-1814 in Wassenaar, 78 jaar oud. Willem trouwde, 37 jaar oud, op 02-05-1773 in Wassenaar met Agata Hannisdr ten Langen, 32 jaar oud, nadat zij op 16-04-1773 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1773 in Wassenaar. Agata is een dochter van Joannes de Lange en Geurtie Teunisdr Hoogwerf. Zij is gedoopt op 25-04-1741 in Wassenaar. Agata is overleden op 25-11-1809 in Wassenaar, 68 jaar oud.
VI. Trijntie Jacobsdr Kortekaas. Zij is gedoopt op 27-08-1738 in Wassenaar. Trijntie is overleden op 23-08-1802 in Wassenaar, 63 jaar oud. Trijntie trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1763 in Wassenaar met Tijs Arisz van Velsen, 23 jaar oud, nadat zij op 28-04-1763 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1763 in Wassenaar. Tijs is een zoon van Arie Thijsz van Velsen en Jannetje Cornelisdr Moerkerken. Hij is gedoopt op 15-05-1740 in Wassenaar. Tijs is overleden op 31-03-1805 in Wassenaar, 64 jaar oud.
VII. Joris Jacobsz Kortekaas. Hij is gedoopt op 01-03-1741 in Wassenaar.
Notitie bij de geboorte van Joris: Voor de doopdatum van 1 maart lijkt NB of V te staan (geen 13 maart)
Getuigen: Jopie Warmont en Willem Oushoorn
Joris is overleden op 08-09-1759 in Wassenaar, 18 jaar oud.
VIII. Pieter Jacobsz Kortekaas. Hij is gedoopt op 07-07-1747 in Wassenaar.
106 Christiaan Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 19-01-1701 in Wassenaar. Christiaan is overleden op 08-07-1753 in Wassenaar, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-11-1727 in Wassenaar met de 24-jarige Meijnsje Gijsbertsdr (Mensje) van den Berg. Christiaan en Mensje gingen op 31-10-1727 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Mensje en Christiaan vond plaats op 16-11-1727 in Wassenaar.
107 Meijnsje Gijsbertsdr (Mensje) van den Berg. Zij is gedoopt op 07-02-1703 in Wassenaar. Mensje is overleden op 15-07-1765 in Wassenaar, 62 jaar oud. Mensje trouwde (2), 52 jaar oud, op 06-04-1755 in Wassenaar met Aelbert Jansen (ovl. 1767).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Christiaansdr Noortover. Zij is gedoopt op 08-01-1729 in Wassenaar.
II. Cornelia Christiaansdr (Neeltje) Noordover, gedoopt op 17-07-1730 in Wassenaar (zie 53).
III. Joost Christiansz Noordover. Hij is gedoopt op 11-09-1731 in Wassenaar. Joost is overleden op 27-03-1732 in Wassenaar, 6 maanden oud. Hij is begraven op 28-03-1732 in Wassenaar.
IV. Joost Christiaansz Noordover. Hij is gedoopt op 30-11-1732 in Wassenaar. Joost is overleden op 26-03-1811 in Wassenaar (in ´t Dorp), 78 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-1811 in Wassenaar. Joost trouwde, 30 jaar oud, op 27-11-1763 in Wassenaar met Willemijntje Snaas, 32 jaar oud, nadat zij op 11-11-1763 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-11-1763 in Wassenaar. Willemijntje is een dochter van Arij Pietersz Snaas en Jacoba Claasdr van Langevelt. Zij is gedoopt op 11-08-1731 in Wassenaar. Willemijntje is overleden op 02-03-1800 in Wassenaar, 68 jaar oud.
V. Gijsbert Christiaansz Noortover. Hij is gedoopt op 14-03-1734 in Wassenaar.
VI. Benjamin Christiaansz Noordover. Hij is gedoopt op 08-01-1736 in Wassenaar. Benjamin is overleden op 02-03-1796 in Wassenaar, 60 jaar oud. Benjamin trouwde, 30 jaar oud, op 18-05-1766 in Wassenaar met Apollonia Cornelisdr Langevelt, 22 jaar oud. Apollonia is een dochter van Cornelis Hendriksz van Langevelt en Antje Jansdr Obdam. Zij is gedoopt op 28-03-1744 in Wassenaar. Apollonia is overleden op 22-08-1832 in Wassenaar, 88 jaar oud.
VII. Antie Christiaansdr Noortover. Zij is gedoopt op 01-01-1738 in Wassenaar.
VIII. Sijtie Christiaansdr Noordover. Zij is gedoopt op 10-10-1739 in Wassenaar.
IX. Krijntie Christiaansdr Noortover. Zij is gedoopt op 14-04-1742 in Wassenaar. Krijntie trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 31-03-1778 met Willem van Zon.
X. Joannes Christiaansz Noortover. Hij is gedoopt op 07-01-1745 in Wassenaar.
108 Arij Jansz van der Salm. Hij is gedoopt op 24-09-1693 in Wassenaar. Arij is overleden, 97 jaar oud. Hij is begraven in 01-1791 in Lisse.
Notitie bij overlijden van Arij: Vermeld in register RK kerk
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register RK gezinnen Wassenaar 1700 (Oostdorp:
Jan Jacobs van der Salm M 45 jr; Janneke Huijge van Swieten, 47 jr; Huijgh Janse 13 jr; Jacob Janse, 12 jr; Arie Janse, 7 jr.)
Arij trouwde (2), 62 jaar oud, op 18-01-1756 in Noordwijkerhout met Anna Elisabeth Woutersdr den Broek.
Hij trouwde (1), 28 jaar oud, op 26-04-1722 in Wassenaar met de 24-jarige Pieternelletje Willemsdr Oosterveer (zie 109 hieronder). Arij en Pieternelletje gingen op 09-04-1722 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Pieternelletje en Arij vond plaats op 27-04-1722 in Wassenaar.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Pieternelletje: JM en JD wonend te Wassenaar
109 Pieternelletje Willemsdr Oosterveer. Zij is gedoopt op 02-05-1697 in Voorschoten. Pieternelletje is overleden vóór 18-01-1756 in Katwijk - Lisse?, ten hoogste 58 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Arisz van der Salm. Hij is gedoopt op 27-01-1723 in Wassenaar.
II. Wilhelmus Arisz van der Salm. Hij is gedoopt op 27-10-1724 in Wassenaar. Wilhelmus is overleden op 07-11-1724 in Wassenaar, 11 dagen oud. Hij is begraven op 08-11-1724 in Wassenaar.
III. Joanna Arisdr (Jannetie) van der Salm. Zij is gedoopt op 02-12-1725 in Wassenaar. Jannetie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 09-02-1749 in Poelgeest met Jacob Leendertsz van Roon, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetie en Jacob: Oegstgeest, RK kerk - locatie Poelgeest
Jacob is geboren omstreeks 1726.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 08-02-1750 in Rijnsburg met Pieter Gerritsz van der Son, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetie en Pieter: Oegstgeest, RK kerk - locatie Rijnsburg
Pieter is geboren omstreeks 1725.
IV. Willem Arisz van der Salm, gedoopt op 12-02-1727 in Wassenaar (zie 54).
V. Aaltie Arisdr van der Salm. Zij is gedoopt op 05-08-1729 in Wassenaar. Aaltie is overleden op 19-01-1775 in Noordwijk, 45 jaar oud. Aaltie trouwde, 31 jaar oud, op 10-08-1760 in Noordwijk, RK kerk met Sijme Leenderze Steenvoorden, 41 jaar oud. Hij is gedoopt op 30-09-1718 in Noordwijk aan Zee.
Notitie bij de geboorte van Sijme: RK doop
Doopgetuigen Cornelia en Paulus Sijmese
Sijme is overleden op 10-07-1787 in Noordwijk, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijme: Pro Deo
Notitie bij Sijme: Kind van Leendert Sijmese Steenvoorden en Trijn Jans van der Vlugt
VI. Maria Arisdr van der Salm. Zij is gedoopt op 30-08-1732 in Wassenaar. Maria is overleden op 06-01-1768 in Noordwijk, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Huijbert van der Plas geeft aan het lijk van sijn vrouw Marijtje van der Salm
pro deo
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1755 in Noordwijk met Huijbert Pietersz van der Plas, 31 jaar oud, nadat zij op 18-04-1755 in Noordwijk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Huijbert: ’Huijber Pietersen van der Plas, weduwnaar van Trijngen van der Kron, geboren en wonende te Noordwijk met Marijgen Aersen van der Salm, jongedochter geboren te Wassenaar en wonende te Noortwijkerhout’
Zie 222,XIV voor persoonsgegevens van Huijbert.
VII. Agie Arisdr van der Salm. Zij is gedoopt op 09-11-1734 in Wassenaar.
VIII. Huijg Arisz van der Salm. Hij is gedoopt op 31-03-1736 in Wassenaar.
IX. Leendert Arisz van der Salm. Hij is gedoopt op 08-12-1737 in Wassenaar.
X. Helena Arisdr van der Salm. Zij is gedoopt op 15-12-1739 in Katwijk aan de Rijn.
Notitie bij de geboorte van Helena: Doopgetuigen Willem vd Salm en Marijtie Willemsz
Oegstgeest, RK kerk, locatie Katw.Rh.
110 Willem Arense Steenvoorden. Hij is gedoopt op 11-11-1713 in Noordwijk. Willem is overleden op 19-03-1789 in Noordwijk, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Pro Deo
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 24-04-1735 in Noordwijk met de 28-jarige Agnes Pietersdr (Niesje) van der Plas. Willem en Niesje gingen op 10-04-1735 in Noordwijk in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Niesje en Willem vond plaats op 24-04-1735 in Noordwijk.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Niesje: Willem Arense van Steenvoorden jonkman wonende tot Noortwijk in de Kleij; Niesie Pieters van der Plas jongedochter wonende tot Noortwijk in de Kleij
111 Agnes Pietersdr (Niesje) van der Plas. Zij is gedoopt op 18-06-1706 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Niesje: RK doop St Bavo - Craijenst.
Doopgetuigen Jan Huijbertse en Martijje Jacobs
Niesje is overleden op 20-02-1788 in Noordwijk, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Niesje: Pro Deo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willemijntje Willemsdr Steenvoorden, geboren in 1736 (zie 55).
II. Arie Willemsz Steenvoorden. Hij is gedoopt op 15-02-1736 in Noordwijk. Arie is overleden op 07-08-1769 in Noordwijk, 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Pro Deo
Arie trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1763 in Noordwijk, RK kerk met Trijntje Claasze (Crijntje) Paardekoper, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Crijntje: Getuigen Maartje Jeroenze en Grietje Maarschalk
Op 6-10-1763 hadden zij hun zoon Wilm laten dopen
Zij is gedoopt op 19-01-1738 in Noordwijk aan Zee.
Notitie bij de geboorte van Crijntje: RK gedoopt, doopgetuige Engeltje Crijne
Notitie bij Crijntje: Dochter van Claes Janse Paerdekooper en Aegje Crijne
III. Lena Willemsdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 28-10-1739 in Noordwijk. Lena is overleden op 03-02-1824 om 01:00 in Noordwijk-Binnen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1824.
Notitie bij overlijden van Lena: Overleden te Noordwijk binnen Dwarskerkstraat 292, weduwe van Maarten Wassenaar
Lena trouwde, 33 jaar oud, op 21-11-1772 in Noordwijk, RK kerk met Maarten Leendertze Wassenaar, 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lena en Maarten: Maarten was weduwnaar van Annitje Mezen van der Raad
Hij is gedoopt op 03-01-1727 in Noordwijk.
Notitie bij de geboorte van Maarten: RK gedoopt, doopgetuigen Maarte Jacobse en Pieternelletie Maartens
Maarten is overleden op 20-01-1807 in Noordwijk, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maarten: Gewoond hebbende in de Dwarskerkstraat
Notitie bij Maarten: Zoon van Leendert Dirckse en Aeltie Maartens
IV. Susannetje Willemsdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 05-04-1744 in Noordwijk. Susannetje is overleden op 13-11-1828 in Noordwijk, 84 jaar oud.
V. Pieternelletje Willemsdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 03-03-1749 in Noordwijk.
1931-de_lants_kroon_samuel_de_jager.jpg
14 1931-De Lants Kroon Samuel de Jager
120 Jesaias (Josias) van Benthem (afb. 14). Hij is gedoopt op 01-02-1705 in Dordrecht. Josias is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 27-11-1788 in Dordrecht, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Josias: In de Wijnstraat bij ’t Groothooft; laat kinderen na - met ordinaire koetsen
Vermeld:
van 24-08-1741 tot 12-1788     Testament (Josias van Bentem en Anthonetta de Jager maken een testament op bij notaris Jacob Bendt. Dit testament is behoorlijk afgehandeld door de meerderjarige erfgenamen in december 1788)
vanaf 28-11-1746     Trouwerij in huis van Josias van Bentem (Helena Vogels, ten huyse van Josias van Bentem aan ’t Groothooft getrouwt met Joh. van Gemert)
vanaf 24-09-1748     Koopt het huis van zijn schoonmoeder (Cornelia van Kranenburg, weduwe van Hendrik de Jager, verkoopt aan Jesaias van Bentem, burger van Dordrecht, huis en erf in de Wijnstraat omtrent het Groot Hooft te Dordrecht. Naastgelegen is het huis van Obbe de Heer en aan de andere kant het bakhuis van de heer Matteus Reus. Koop voor zeshonderd guldens.
Op 24-12-1748 wordt het huis voor achthonderd guldens belast met een hypotheek. De hypotheek is afgelost op 20 maart 1764.)
vanaf 17-01-1764     Koopt huis en erf in de Wijnstraat te Dordrecht (Elisabeth en Maria van Schaak verkopen aan Jesaias van Bentum een heel huis en erf in de Wijnstraat in de Groote Kerks Buurt. Belendend het Koetshuijs van de weduwe van Ocker Repelaer en aan de andere zijde het huis van Jacob Gelderblom. Prijs achthonderd guldens en twintig guldens voor rantsoen.)
tot 19-04-1764     Verkoopt huis in de Wijnstraat te Dordrecht (Josias, burger van de stad Dordrecht, verkoopt aan Bakker, Hardus en companen, suikerraffinadeurs, een geheel huis en erf in de Wijnstraat nabij het Groothoofd, naast de raffinaderij van de kopers. Prijs 2500,- guldens)
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 09-10-1735 in Dordrecht met de 25-jarige Antonetta de Jager. Josias en Antonetta gingen op 24-09-1735 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Josias en Antonetta: JM woont bij het Groothooft; geassisteert met Cornelia van Kranenburgh - weduwe van Hendrik de Jager - haar moeder
NB: een jaar later trouwt een zus van Jesaias met een broer van Anthonetta
121 Antonetta de Jager. Zij is gedoopt op 16-05-1710 in Dordrecht. Antonetta is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 27-12-1786 in Dordrecht, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Antonetta: In de Grote Kerkebuurt; laat kind na
Josias van Bentem - de langstlevende - is tot erfgenaam aangesteld
Vermeld:
van 24-08-1741 tot 12-1788     Testament (Josias van Bentem en Anthonetta de Jager maken een testament op bij notaris Jacob Bendt. Dit testament is behoorlijk afgehandeld door de meerderjarige erfgenamen in december 1788)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jezaias (Esias) van Benthem, geboren omstreeks 1735 in Dordrecht (zie 60).
II. Hendrik van Benthem. Hij is gedoopt op 03-09-1741 in Dordrecht.
dordrecht_kloveniersdoelen.jpg
15 Dordrecht Kloveniersdoelen
122 Gerrit Vonk (afb. 15). Hij is gedoopt op 06-03-1715 in Dordrecht. Gerrit is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1789 in Dordrecht, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Gerrit: In de Doelstraat, laat kinders na, met d’ordinare koetze
Beroep:
vanaf 11-07-1766     Meester kleermaker (Op 17-5-1788 legt hij een eed van trouw af voor het gilde van de kleermakers te Dordrecht)
Vermeld:
vanaf 31-05-1745     Testament waarbij de meerderjarigen tot erfgenamen en voogden zijn aangesteld
vanaf 02-07-1754     Koopt huis, erf en looierij op het nieuwkerkhof in Dordrecht (Verkoper: Balte Romijn
In 1766 wordt voor f 100,- nog een huis en erf bijgekocht op de nieuwkerkhof. Verkoper/buur is Arij Mookhoek)
van 14-11-1758 tot 23-03-1773     Koopt hoekhuis en erf aan de Wijngaardstraat te Dordrecht (Verkoper Frans Marinusz van der Lisse; Hoek Mariënbornstraat; Het huis wordt op 23-3-1773 verkocht aan zijn zoon Lucas)
vanaf 22-07-1766     Verklaring voor het gerecht (Gerret Vonk, zijn huisvrouw Aletta van de Ruijt in het stads krankzinnig en beterhuijs, verklaart dat zijn vaste goederen niet bezwaard mogen worden zonder toestemming van de heren regenten van het voornoemde huis.)
vanaf 25-02-1790     Verkoop huis in de Wijngaardstraat te Dordrecht (De erfgenamen van Gerrit Vonk - Maria op den Berg, weduwe van Gerrit Vonk, Jesaijas van Benthem, man van Cornelia Vonk en Lucas Vonk, verkopen voor f 920,- een geheel Huis en Erve, staande en gelegen in de Wijngaardstraat nabij de Nieuwkerkstraat en uitkomende aan ’t Nieuwkerkhof is, met een agterhuisje daar annex. Koper is Johannis Koorenmans en het huis ligt tussen het huis van den Bakker Goossen en het huis van Arnoldus van Outheusden)
Gerrit trouwde (2), 66 jaar oud, op 27-11-1781 in Dordrecht met Maria op den Berg (1743-1821), 37 of 38 jaar oud.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 12-05-1737 in Dordrecht met de 26-jarige Aletta van der Ruijt (zie 123 hieronder). Gerrit en Aletta gingen op 18-04-1737 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Aletta: JM woont bij de Boomstraet; JD woont bij den Rietdijk, geassisteert met Anna van der Beek huisvrouw van Jacob Mouthaen haer muij
123 Aletta van der Ruijt. Zij is gedoopt op 09-02-1711 in Dordrecht. Aletta is overleden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 14-09-1775 in Dordrecht, Grote Kerk.
Notitie bij overlijden van Aletta: In de Wingerstraet, laat kinderen na met de ordinare coetsen
Vermeld:
van 1724 tot 1733     Opgenomen in het nieuw armhuis voor meisjes (De volgende kinderen van Rijk van der Ruijt en Cornelia van der Beek zijn opgenomen in het armhuijs:
nieuw armhuis: jongens
01-1724 tot 05-1745 Pieter van der Ruijdt (met uitzet uitgegaan)
nieuw armhuis: meisjes:
05-01-1724-05-1733: Aletta van den Ruijt (met uitzet uitgegaan))
vanaf 31-05-1745     Testament waarbij de meerderjarigen tot erfgenamen en voogden zijn aangesteld
vanaf 18-07-1766     Opgenomen in het stads krankzinnig en beterhuis te Dordrecht (18-7-1766: Voor Aletta van de Ruijt huijsvr van Gerrit Vonk wordt f 50,- betaald
22-07-1766: Verklaring voor het gerecht: Gerret Vonk, zijn huisvrouw Aletta van de Ruijt in het stads krankzinnig en beterhuijs, verklaart dat zijn vaste goederen niet bezwaard mogen worden zonder toestemming van de heren regenten van het voornoemde huis.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Vonk. Hij is gedoopt op 19-01-1738 in Dordrecht. Gerrit is overleden op 20-02-1769 in Dordrecht, 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Ongehuwd, op den Riedijk over ’t Melkpoortje met de ordenare koetsen
II. Cornelia Vonk. Zij is gedoopt op 07-05-1739 in Dordrecht. Cornelia is overleden op 24-04-1741 in Dordrecht, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Kind van Gerrit Vonck
Vermeld:
vanaf 02-05-1743     Koopt huis en erf in de Wijngaardstraat te Dordrecht (Verkoper Johannes Diesjong)
III. Lucas Vonk. Hij is gedoopt op 31-07-1740 in Dordrecht. Lucas is overleden op 27-09-1740 in Dordrecht, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Lucas: Kind van Gerrit Vonck
IV. Judith (Judik) Vonk. Zij is gedoopt op 15-09-1741 in Dordrecht. Judik is overleden op 19-01-1772 in Dordrecht, 30 jaar oud. Zij is begraven op 20-01-1772 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Judik: Ongehuwd. De ouders leven in de wijngerdstraet met de Ordienaren coetsen
V. Lucas Vonk. Hij is gedoopt op 02-02-1743 in Dordrecht. Lucas is overleden op 29-07-1745 in Dordrecht, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lucas: Kind van Gerrit
VI. Cornelia Gerritsdr Vonk, gedoopt op 21-10-1744 in Dordrecht (zie 61).
VII. Lucas Vonk, geboren op 15-11-1746 in Dordrecht. Hij is gedoopt op 16-11-1746 in Dordrecht. Lucas is overleden op 04-12-1831 in Dordrecht, 85 jaar oud.
Beroep:
van 1773 tot 1814     Schoenmaker (Legt op 7-6-1788 de eed van trouw af voor het schoenmaakersgilde in Dordrecht
Ook vermeld bij het overlijden van zijn zus in 1814)
Vermeld:
vanaf 23-02-1773     Koopt huis en erf van zijn vader hoek Wijngaardstraat / Mariënbornstraat te Dordrecht (f 100,-)
vanaf 1797     Vermeld als stemgerechtigde te Dordrecht (Lucas woonde in de Doelstraat; Betreft wijkvergadering van wijk 8 in de St. Joris Doelen)
vanaf 16-03-1813     Koopt huis en erf in de Steegoversloot te Dordrecht (Verkoper Johannes Bos)
Lucas trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1772 in Dordrecht met Maeijke van der Swits, 21 jaar oud, nadat zij op 12-09-1772 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lucas en Maeijke: JM woon in de Wijngaardstraat; JD woont in de GroteKerksbuurt, geassisteert met haar vader Pieter van der Swits
Zij is gedoopt op 18-07-1751 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Maeijke: NH gedoopt
Maeijke is overleden op 07-04-1833 om 23:30 in Dordrecht, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maeijke: Weduwe van Lucas Vonk; overleden in het huis C 694 Doelestraat
Notitie bij Maeijke: Dochter van Pieter van der Swits en Barbera van der Werken
VIII. Hendrica Vonk. Zij is gedoopt op 09-10-1748 in Dordrecht. Hendrica is overleden op 23-10-1748 in Dordrecht, 14 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Hendrica: Kind van Gerrit Vonck
IX. Pieter Vonk. Hij is gedoopt op 14-07-1751 in Dordrecht. Pieter is overleden op 01-01-1752 in Dordrecht, 5 maanden oud.
X. Pieter Vonk. Hij is gedoopt op 26-01-1753 in Dordrecht. Pieter is overleden op 09-03-1754 in Dordrecht, 1 jaar oud.
124 Hendrik Ariense van Papendregt. Hij is gedoopt op 31-03-1696 in Dordrecht. Hendrik is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1764 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Vermeld:
Woont in De Dolhuisstraat te Dordrecht (In 1753 vermeld)
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 11-01-1729 in Dordrecht met Metje van Aerhem. Hendrik en Metje gingen op 24-12-1728 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Metje: JM woont in de Dolhuijsstraet bij schriftelijk consent van Arij Hendriksen van Papendregt zijn vader; JD woont in de Dolhuijsstraet
125 Metje van Aerhem. Zij is gedoopt in Den Bommel. Zij is begraven op 11-03-1769 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Metje: Metje Smits, wed.w Hend.k van Papendregt in de Dolhuijsstraet. Laet (g)een kinders nae. Beste grafft; Gezien het adres moet het hier wel om dezelfde vrouw gaan als Metje van Aerhem. Opvallend is dat bij de vermelding van de kinderen ’geen’ of ’een’ er tussen gekrabbeld lijkt te zijn. Niet duidelijk of de letter g weer doorgestreept is.
Notitie bij Metje: Naam ook vermeld als Mettjie van Aerrem, Arnhem, Arum en Arem; Bij begrafenis vermeld als Metje Smits
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendric van Papendregt. Hij is gedoopt op 15-05-1729 in Dordrecht. Hendric is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 22-09-1730 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Hendric: t Kint van Hend. van Papendreght in de Dolhuijsst. Beijden de ouders sijn in wesen een graft gemeen
II. Arij van Papendrecht. Hij is gedoopt op 05-08-1731 in Dordrecht. Arij is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 19-03-1735 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Arij: het minderjaerig kint van Hendrick van Papenregt in de Dolhuijsstraat, bijde ouders leve, graft gemeen
III. Barbara van Papendrecht. Zij is gedoopt op 13-09-1733 in Dordrecht. Barbara is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 31-03-1735 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Barbara: het kint van Hendrik van Papenregt in de Dolhuijsstraat, beijde ouders leve, graft gemeen
IV. Arij van Papendrecht, gedoopt op 27-10-1735 in Dordrecht (zie 62).
V. Geertruij van Papendregt. Zij is gedoopt op 09-07-1738 in Dordrecht. Geertruij is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1739 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Geertruij: het kint van Hendrik van Papenregt in de Dolhuijsstraat, de ouders leven, gemeengraft van 3 voet
VI. N.N. van Papendregt, geboren in 12-1740. N.N. is overleden, geen maand oud. Hij of zij is begraven op 12-12-1740 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van N.N.: Het kraem kintie van Hendrik van Paepenregt in de Dolhuijsstraat, de ouders leve, gemeengraft
126 Cornelis Jansse van der Kuijp. Hij is gedoopt op 26-02-1696 in Dordrecht. Cornelis is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1779 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Cornelis van der Kuijp in den Oustijnenkamp. Laat kinderen na. Besten Graft.
Vermeld:
Overlijden kinderen (Op 7-4-1746 is een kind van Cornelis van der Kuijp begraven. ’t kind van Corn. van der Kuijp inde Vlijshouderstraat bijde ouders leven. Beste graft.)
Cornelis is weduwnaar van Susanna Cornelis Geerloff (1699-1739), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 02-06-1722 in Rotterdam, Gereformeerde kerk.
Hij trouwde (2), 43 jaar oud, op 17-05-1739 in Dordrecht met de 37-jarige Barbera (Berber) Weda (zie 127 hieronder). Cornelis en Berber gingen op 30-04-1739 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Berber: Cornelis van der Kuijp wed.r woont in de Kolfstraat met Baarbera Weda, jongedogter woont inde Vriesestraet.
127 Barbera (Berber) Weda. Zij is gedoopt op 28-12-1701 in Dordrecht. Berber is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 29-04-1769 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Berber: Berber Weeda, huijsvrouw van Cornelis Cuijp in de Ouwe Stijnecamp (Augustijnenkamp) laat kinderen na; Graft besonder
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van der Kuijp, gedoopt op 20-11-1740 in Dordrecht (zie 63).
II. Margrita van der Kuijp. Zij is gedoopt op 01-09-1743 in Dordrecht. Margrita is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 04-07-1770 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Margrita: Magrita van der Kuijp huisvrou van Pieter van der Ven in de Vlijshouwerstraat, Laat kinderen na. Besten Graft
Margrita trouwde, 24 jaar oud, op 27-09-1767 in Dordrecht met Pieter van der Ven, 19 jaar oud, nadat zij op 10-09-1767 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Margrita en Pieter: JM woont in de Sarisgang geassisteert met zijn moeder Susanna Oldenburg huisvrouw van Huijbert Stuiver, eertijds weduwe van Adrianus van der Ven; JD woont in de Vleeshouwerstraet; beiden van Dordrecht
Hij is gedoopt op 08-11-1747 in Dordrecht. Pieter is overleden, 23 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-1771 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bijbehorende akte niet kunnen vinden
Notitie bij Pieter: Zoon van Adrianus van der Ven en Susanna Oldenburg
III. Catharina van der Kuijp. Zij is gedoopt op 27-03-1746 in Dordrecht. Catharina is overleden, 1 dag oud. Zij is begraven op 28-03-1746 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Catharina: Dootgecomen kint van Cornelis van der Kuijp inde Vlijshoudersstraat bijde ouders leven. Beste graft

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Jean Machielsz (Jan) le Duc. Hij is gedoopt op 15-01-1651 in Amsterdam, Oude Waalse kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Godsdienst Waals-Hervormd
Jan is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1708 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Machielsz Leduk, trekwerker in de tweede Loijersdwarsstraat bij de Loijersgragtbaen 16. Laet na 4 kinderen
Beroepen:
vanaf 1674     Lakenwerker
tot 1708     Trekwerker (Een wever van figuren (stoffen))
Vermeld:
Dossier van het Diaconie-Weeshuis, hervormde gemeente te Amsterdam (8-5-1709: Kinderen van Trijntje Willems en Jan Michielsz Leduck, Willem, 15 jr en Isack, 12 jr worden opgenomen in het weeshuis.
Doopbewijs van Isack (2-9-1696, Westerkerk)
Trouwbewijs Jan Michielsz Leduck & Trijntie Willems (13-5-1674, Oude Kerk)
Begraafbewijs Trijntje Willems de Graaf in de Tweede Lijersdwarsstraat (25-4-1709, Westerkerk)
Begraafbewijs Jan Machielsz Leduk in de tweede Loijersdwarsstraat (10-5-1708, Westerkerk)
Akte: In de akte van het weeshuis over Trijntje Willems weduwe van Jan Machiels Leduck staat vermeld wat op het grootboek is geboekt. Trijntje is lidmaat geworden op 20-2-1675. De 2 minderjarige kinderen Willem en Isaack worden opgenomen, omdat er geen vermogende vrienden zijn. De in te brengen goederen zijn de vinden op de Baengracht tussen de Blomstraat (Bloemstraat) en de Gracht in de gang naast de ’penpierwinckel’. Willem ’heeft op treckwercken gegaan’ en Isack op school. Er waren geen schulden. Er wordt ook melding gemaakt van erfvaders land "Sassele/de Noot ende gelegert in de onderstad")
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1674 in Amsterdam, Oude kerk met de 19 of 20-jarige Trijntje Willems de Graaf (Bestee). Jan en Trijntje gingen op 27-04-1674 in Amsterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: Jan Michielsz, 23 jaar, woonde in de Rosedwarsstraat, geasst met zijn moeder Catlijntje Depon; Trijntje Willems, 20 jr woonde in de Blomstraat
129 Trijntje Willems de Graaf (Bestee), geboren in 1654 in Amsterdam. Trijntje is overleden, 54 of 55 jaar oud. Zij is begraven op 25-04-1709 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Trijntje: In de oude Loijersstraat bij de Loijersgragtbaen 16; laet na 4 kinderen.
Notitie bij Trijntje: De achternaam De Graaf is vermeld bij de doop van verschillende kinderen. Bij de doop van Maghgiel wordt Bestee als achternaam vermeld van Trijntje
Vermeld:
Dossier van het Diaconie-Weeshuis, hervormde gemeente te Amsterdam (8-5-1709: Kinderen van Trijntje Willems en Jan Michielsz Leduck, Willem, 15 jr en Isack, 12 jr worden opgenomen in het weeshuis.
Doopbewijs van Isack (2-9-1696, Westerkerk)
Trouwbewijs Jan Michielsz Leduck & Trijntie Willems (13-5-1674, Oude Kerk)
Begraafbewijs Trijntje Willems de Graaf in de Tweede Lijersdwarsstraat (25-4-1709, Westerkerk)
Begraafbewijs Jan Machielsz Leduk in de tweede Loijersdwarsstraat (10-5-1708, Westerkerk)
Akte: In de akte van het weeshuis over Trijntje Willems weduwe van Jan Machiels Leduck staat vermeld wat op het grootboek is geboekt. Trijntje is lidmaat geworden op 20-2-1675. De 2 minderjarige kinderen Willem en Isaack worden opgenomen, omdat er geen vermogende vrienden zijn. De in te brengen goederen zijn de vinden op de Baengracht tussen de Blomstraat (Bloemstraat) en de Gracht in de gang naast de ’penpierwinckel’. Willem ’heeft op treckwercken gegaan’ en Isack op school. Er waren geen schulden. Er wordt ook melding gemaakt van erfvaders land "Sassele/de Noot ende gelegert in de onderstad")
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje le Duk. Zij is gedoopt op 19-03-1675 in Amsterdam, Nieuwe kerk.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Andere doopgetuige IJtje Gerrits
II. Marritie (Marretje) Leduck. Zij is gedoopt op 13-06-1677 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Marretje: Getuigen doop: Daniel Sobeljong en Marritie Robbers
Marretje is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 08-05-1736 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Marretje: H(uis)v(rou)w van Pieter Keuning de oude op de Baan(rach0t tussen de Vijsel en A... bet: 39 5 kind.
Marretje trouwde met Pieter Keuning. Hij is begraven op 30-04-1758 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
III. Machgiel (Macheel) le Duck. Hij is gedoopt op 03-01-1680 in Amsterdam, Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Macheel: Getuigen doop: Jan de Soblejon en Sijtie Gerrits
Macheel is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven op 10-01-1751 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Macheel: Angeliersdwarsstraat
Beroep:
Trekwerker
Macheel trouwde, 24 jaar oud, op 16-11-1704 in Amsterdam, Nieuwe kerk met Jannetje Buttelaer, 20 jaar oud, nadat zij op 24-10-1704 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Macheel en Jannetje: BG van Amsterdam op de Louriersgragt; BD van Amsterdam op de Negelantiersgragt
Van dit echtpaar zijn 3 kleinkinderen (van de zonen Heere, Willem en Magheel) op dezelfde dag, 18 maart 1742, begraven op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam
Zie 130,II voor persoonsgegevens van Jannetje.
IV. Marijken (Marieke) Leduck. Zij is gedoopt op 15-04-1682 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Marieke: Getuige doop: Marijken Jans
Marieke ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 01-02-1709 in Amsterdam met Pieter Larooij (Lerooij), 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marieke en Pieter: BG: woont op de Baangragt, geass. met zijn moeder Grietje Meercoert; BD woon in de Loijersdwarstraat
Pieter is geboren in 1687 in Amsterdam.
Beroep:
vanaf 1709     Wever
V. Grietie Jans Leduck. Zij is gedoopt op 23-02-1684 in Amsterdam, Westerkerk. Grietie is overleden, 89 jaar oud. Zij is begraven op 24-10-1773 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Grietie: Grietje Leduck, wed.e van Gerrit Houtman, Lange Bleekerspadt
Grietie:
(1) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 19-09-1710 in Amsterdam met [waarschijnlijk] Joannes (Jan) le Duc, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietie en Jan: BG van Amsterdam, varentman, oud 28 jaren in de Louwriersdwarsstraat geass. met zijn moeder Marretie Govers; BD Grietie Jans van Amsterdam oud 20 jaren in de Blomstraat ouders doodt, geass met haar broeder Maghiel de Duck
Jan is een zoon van Philippe Machielsz (Flip) le Duc (zie 256,III) en Marritie (Marike) Govers. Hij is gedoopt op 15-02-1682 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Getuige doop Marrijken Hendrickz
Jan is overleden vóór 13-04-1731, ten hoogste 49 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 47 jaar oud, op 13-04-1731 in Amsterdam met Harmanus van Rossen, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietie en Harmanus: BG in de Joode hout tuijnen geass. met sijn moeder Hendrikie van den Burg; BD weduwe van Jan LeDuuk op de baangragt
Hij is gedoopt op 07-12-1701 in Amsterdam, Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Getuigen doop: Andries de Weij en Aefie de Weij
Harmanus is overleden, 40 jaar oud. Hij is begraven op 11-02-1742 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij Harmanus: Zoon van Jacob van Rossum en Hendrickie van den Burgh
(3) ging in ondertrouw, 59 jaar oud, op 24-05-1743 in Amsterdam met Gerrit Houtman, 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietie en Gerrit: Gerrit Houtman van A(msterdam) out 50 jaar in de Leelijstr., oud(er)s doot, geass. met sijn swager Jacobus Doornhaager; Grietje Ledu van Amsterdam wed.e Hermanus van Rossen op de Lelijgr.
Hij is gedoopt op 03-03-1695 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: RK doop, getuige Trijntie Houtmans
Gerrit is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 11-06-1769 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Hoek Lelij Gragt
Notitie bij Gerrit: Zoon van Barent Houtman en Swaentie Gerrits
VI. Lijsabet Leduck. Zij is gedoopt op 17-03-1686 in Amsterdam, Westerkerk.
VII. Abraham (Abram) Leduck, gedoopt op 15-02-1688 in Amsterdam, Westerkerk (zie 64).
VIII. Grietje Jans le Duck. Zij is gedoopt op 01-10-1690 in Amsterdam, Westerkerk. Grietje ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 04-08-1713 in Amsterdam met Hermanus (Harmen) Visser, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Harmen: BG van Amsterdam, Varentman, in de Lourierstraat, geass. met sijn Moeder Mannitje Goverts; BD van Amsterdam, oud 23 jaar, op de Lojersgrr, ouders doot, geass. met haar broeder Mighiel Leduck
Harmen is geboren in 1693 in Amsterdam.
IX. [vader:waarschijnlijk] Willem Leduck. Hij is gedoopt op 17-07-1693 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Willem: Bij deze doop staat de moeder als Trijntje Willems de Graef vermeld
Vermeld:
Dossier van het Diaconie-Weeshuis, hervormde gemeente te Amsterdam (8-5-1709: Kinderen van Trijntje Willems en Jan Michielsz Leduck, Willem, 15 jr en Isack, 12 jr worden opgenomen in het weeshuis.
Doopbewijs van Isack (2-9-1696, Westerkerk)
Trouwbewijs Jan Michielsz Leduck & Trijntie Willems (13-5-1674, Oude Kerk)
Begraafbewijs Trijntje Willems de Graaf in de Tweede Lijersdwarsstraat (25-4-1709, Westerkerk)
Begraafbewijs Jan Machielsz Leduk in de tweede Loijersdwarsstraat (10-5-1708, Westerkerk)
Akte: In de akte van het weeshuis over Trijntje Willems weduwe van Jan Machiels Leduck staat vermeld wat op het grootboek is geboekt. Trijntje is lidmaat geworden op 20-2-1675. De 2 minderjarige kinderen Willem en Isaack worden opgenomen, omdat er geen vermogende vrienden zijn. De in te brengen goederen zijn de vinden op de Baengracht tussen de Blomstraat (Bloemstraat) en de Gracht in de gang naast de ’penpierwinckel’. Willem ’heeft op treckwercken gegaan’ en Isack op school. Er waren geen schulden. Er wordt ook melding gemaakt van erfvaders land "Sassele/de Noot ende gelegert in de onderstad")
Willem trouwde met Antje Jacobs Vijst.
X. Isack Leduck. Hij is gedoopt op 02-09-1696 in Amsterdam, Westerkerk. Isack is overleden vóór 20-04-1760, ten hoogste 63 jaar oud.
Vermeld:
Dossier van het Diaconie-Weeshuis, hervormde gemeente te Amsterdam (8-5-1709: Kinderen van Trijntje Willems en Jan Michielsz Leduck, Willem, 15 jr en Isack, 12 jr worden opgenomen in het weeshuis.
Doopbewijs van Isack (2-9-1696, Westerkerk)
Trouwbewijs Jan Michielsz Leduck & Trijntie Willems (13-5-1674, Oude Kerk)
Begraafbewijs Trijntje Willems de Graaf in de Tweede Lijersdwarsstraat (25-4-1709, Westerkerk)
Begraafbewijs Jan Machielsz Leduk in de tweede Loijersdwarsstraat (10-5-1708, Westerkerk)
Akte: In de akte van het weeshuis over Trijntje Willems weduwe van Jan Machiels Leduck staat vermeld wat op het grootboek is geboekt. Trijntje is lidmaat geworden op 20-2-1675. De 2 minderjarige kinderen Willem en Isaack worden opgenomen, omdat er geen vermogende vrienden zijn. De in te brengen goederen zijn de vinden op de Baengracht tussen de Blomstraat (Bloemstraat) en de Gracht in de gang naast de ’penpierwinckel’. Willem ’heeft op treckwercken gegaan’ en Isack op school. Er waren geen schulden. Er wordt ook melding gemaakt van erfvaders land "Sassele/de Noot ende gelegert in de onderstad")
Isack ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 20-04-1719 in Amsterdam met Anna (Annetje) Schuijt (Selruijt), 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Isack en Annetje: BG in het Noortsebos, ouders doot; BD op de Fluweleburgwal geass met haar vader Jan Schuijt
Zij is gedoopt op 06-01-1690 in Amsterdam, Oude kerk. Annetje is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 20-04-1760 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Annetje: Anna Schuijt weduwe van Isack Leduck in de Vinkestraat voorbij de Dommerstraat
Notitie bij Annetje: Dochter van Jan Jansz Schuijt en Volkje Dircx
130 Heere Buttelaer. Hij is gedoopt op 31-07-1661 in Amsterdam, Oude kerk. Heere is overleden, 28 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1690 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij overlijden van Heere: Heere Butler op de Negelantiersgraft 4.-
Beroep:
vanaf 1682     Zijdegrijnwerker (grein: een weefsel van zijde)
Vermeld:
vanaf 12-09-1679     Vermeld bij verkoop onroerend goed oma (12-9-1679: Heijltie Heere, weduwe van Jan Harmensz Gla, rooijmr., geassisteerd met haar voogd, Adriaen Jansz, mr. timmerman, Here Butler, zijdegrijnwerker en Claes Sijmonsz, kistemaker?, verkoopt aan Pieter Pietersz Pronk een huis en tuin, aan de Overtoomseweg (Overtoom), buiten de nieuwe rooiing en fortificatie no.6., vooraan de weg, tot achter de Hoornsgang)
vanaf 26-05-1694     Verkoop huis en erf te Amsterdam (ORA Amsterdam, 26-5-1694: Janneke Glaa, weduwe van David Butler, geassisteert met Philip van Halmaal als voogd, Fredrick Quelenburgh, Jan Dirck Dingens en de voorn. Philip van Halmaal, ’hare vierendeele’... met Jan Butler ende Pieter Becker als man en voogd van Geertruijt Groesbeeck, eerder weduwe van Heere Butler, de twee zonen van Janneke, verkopen aan Adriaen Westveen en Jan Westveen, een huis en achterhuis met erf op de Lauriergracht aan de noordzijde op de Westerhoek van de eerste Dwersstraet of Lavendelstraat, aan de westzijde een gemeene muur en loode goot en aan de noordzijde een gemene muur, vrij en onbelast.

NB Frederick Quellenburgh was op 20-4-1691 te Amsterdam in ondertrouw gegaan met Helena Gla. Hij was 28 en zij 24 jaar oud. Helena kwam van Bengaalen, woonde in de Laurierstraet. Haar ouders waren dood en haar voogd was Corn. van der Beek. Deze Helena moet rond 1667 zijn geboren. Haar doop niet kunnen vinden.)
vanaf 11-11-1700     Verkoop uit nalatenschap (ORA Amsterdam 11-11-1700: Pieter Becker als man en voogd van Geertruijd van Groesbeek, eerder weduwe van Heere Butler die een zoon en mede-erfgenaam was van Janneke Gla in haar leven weduwe van David Butler; Petronella Verweij, weduwe van Jan Butler, een zoon en mede-erfgenaam van Janneke Gla, geassisteerd met haar voogd Pieter Wouterse, (tevens met Jan Pieterse, Hendrick Westervelt die vierendelen). Zij verkopen aan Jan van Halmaal een huis en erf in de Lavendelstraat aan de westzijde achter de loodgieterij van Adriaan en Jan Westveen,)
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 30-08-1682 in Sloten (NH) met de 17-jarige Geertruijt (van) Groesbeeck. Heere en Geertruijt gingen op 15-08-1682 in Amsterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Heere en Geertruijt: BG op de Lauriersgragt; BD in de Utrechtsestraat
1764_utrechtsestraat_van_de_utrechtse_poort.jpg
16 1764 Utrechtsestraat van de Utrechtse poort
131 Geertruijt (van) Groesbeeck (afb. 16). Zij is gedoopt op 26-04-1665 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Geertruijt: Getuigen doop: Abraham van Hensdael en Hillegont Alders
Geertruijt is overleden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 03-01-1752 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Geertruijt: Besjeshuijs (tegenwoordig museum de Hermitage)
Geertruijt ging in ondertrouw (2), 27 jaar oud, op 13-03-1693 in Amsterdam met Pieter Becker (1669-1746), 23 of 24 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eelisabet Buttelaer. Zij is gedoopt op 16-05-1683 in Amsterdam, Westerkerk. Eelisabet is overleden, 18 dagen oud. Zij is begraven op 03-06-1683 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Eelisabet: Kind van Heer Budlaar op de Louriergraft noortzij
II. Jannetje Buttelaer. Zij is gedoopt op 03-09-1684 in Amsterdam, Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: doopgetuigen Aernout Schook en Jannetje Glaa
Jannetje is overleden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 25-04-1771 in Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Uijt het Bessiehuijs
Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 16-11-1704 in Amsterdam, Nieuwe kerk met Machgiel (Macheel) le Duck, 24 jaar oud, nadat zij op 24-10-1704 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Macheel: BG van Amsterdam op de Louriersgragt; BD van Amsterdam op de Negelantiersgragt
Van dit echtpaar zijn 3 kleinkinderen (van de zonen Heere, Willem en Magheel) op dezelfde dag, 18 maart 1742, begraven op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam
Zie 128,III voor persoonsgegevens van Macheel.
III. Elijsabet (Lijsbet) Buttelaer, gedoopt op 18-10-1686 in Amsterdam, Westerkerk (zie 65).
IV. Marijke (Marike) Buttelaer. Zij is gedoopt op 26-11-1688 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Marike: Andere getuige doop: Petronelle Schock
Marike is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1745 in Amsterdam, Westerkerk (kerkhof).
Notitie bij overlijden van Marike: In de Madelievestraat bij de Anjelierstraat
Notitie bij Marike: Bij haar huwelijk vermeld als Bottelaar
Vermeld:
vanaf 18-08-1743     Testament (Casper van Regten en Marike Bottelaer, egtelieden, maken hun testament, waarbij wordt nagelaten aan de langstlevende. De moeders Alida Krijgsman en Geertruij Groesbeek krijgen de legitieme portie.)
Marike:
(1) ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 11-05-1719 in Amsterdam met Nicolaas Jonkhals, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken vóór 19-07-1743.
Notitie bij het huwelijk van Marike en Nicolaas: BG van Amsterdam, op de Negelantiersgragt, ouders doot, geassiteerd met sijn suster Catrina Jonkhals; BD woont ook op de Negelantiersgragt
Nicolaas is geboren in 1695 in Amsterdam.
(2) ging in ondertrouw, 54 jaar oud, op 19-07-1743 in Amsterdam met Casper van Regten, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marike en Casper: Op 16 juli 1743 werd bij de notaris door Alida Krijgsman een akte van huwelijksconsent opgemaakt; BG in de Madelievenstraat sijn moeder Alijda Krijgsman; BD gesepareerde vrouw van Nicolaas Jonghals
Hij is gedoopt op 24-04-1697 in Amsterdam, Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Casper: BG in de Madelievenstr, sijn moeder Alijda Krijgsman; BD gesepareerde vrouw van Nicolaas Jonghals
Casper is overleden, 63 jaar oud. Hij is begraven op 25-04-1760 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij overlijden van Casper: Agter de Oude Kerk
Notitie bij Casper: Zoon van Casper van Rechteren en Alida (Aeltje) Krijgsman
Na het overlijden van Marijke is Casper op 12-5-1746 gehuwd met Jannetje Brassart
Vermeld:
vanaf 18-08-1743     Testament (Casper van Regten en Marike Bottelaer, egtelieden, maken hun testament, waarbij wordt nagelaten aan de langstlevende. De moeders Alida Krijgsman en Geertruij Groesbeek krijgen de legitieme portie.)
V. Hermijna (Hermijntje) Butler. Zij is gedoopt op 31-12-1690 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Hermijntje: Getuigen doop: Pieter van Solingen en Johanna Butler (Janneke Gla?)
Gedoopt na het overlijden van Heere
Hermijntje is overleden, 88 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1779 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Hermijntje: Wed.e Jan Brandenburg, Slootstraat
Hermijntje ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 05-08-1718 in Amsterdam met Jan Jansz Brandenburg, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermijntje en Jan: BG woont in de Lojerstraat, geass. met zijn vader Jan Brandenburgh; BD woont op de Negelantiersgracht
Jan is geboren in 1696 in Amsterdam.
132 Frederik (Frerik) Jansz, geboren omstreeks 1646 in Oldenburg.
Beroep:
Metselaar
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 04-09-1671 in Amsterdam met de 22 of 23-jarige Annetje Hendrickx.
Notitie bij het huwelijk van Frerik en Annetje: BG ouders dood geassiteert met Jan Janss zijn neef, woont op de Angeliersgragt; BD woont in de Krommetuijnstraat
133 Annetje Hendrickx, geboren in 1648 in Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Helmers. Hij is gedoopt op 23-06-1672 in Amsterdam, Nieuwe kerk.
II. [vader:waarschijnlijk] Hendrick Fredricx Helmers (Helm). Hij is gedoopt op 02-12-1674 in Amsterdam, Oude kerk.
Beroep:
vanaf 1696     Gouddraadwerker
Hendrick trouwde, 21 jaar oud, op 26-05-1696 in Amsterdam met Marrretje Hendricks Blom, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Marrretje: BG: op de boergracht (?); BD in de Kromme tuijnstraat geassist. met haar vader Hendrik Jacobs Blom
Marrretje is geboren in 1671 in Amsterdam.
III. Dirck Fredriks Helmers, gedoopt op 04-08-1677 in Amsterdam, Oude kerk (zie 66).
IV. Grietje Frericx Helmers, geboren in 1684 in Amsterdam. Grietje is overleden, 47 of 48 jaar oud. Zij is begraven op 14-09-1732 in Amsterdam, Westerkerkhof. Grietje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-09-1710 in Amsterdam met Pieter Loogen, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Pieter: BG in de Krommetuijnstraat geass. met zijn moeder Beletie Jans; BD woont als voorn.
Pieter is geboren in 1682 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 05-03-1682 in Amsterdam, Nieuwe kerk. Pieter is overleden, 31 of 32 jaar oud. Hij is begraven op 26-07-1714 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij Pieter: Zoon van Jan Loegen en Beletjen Jans
Beroep:
vanaf 1710     Fulpwerker
V. Beatricx (Bijatris) Helmers. Zij is gedoopt op 05-02-1687 in Amsterdam, Noorderkerk. Beatricx trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1714 in Amsterdam met Cornelis Stuffers (Steffers), 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Beatricx en Cornelis: BG in de Roosestraat, geasst. met Sijn Vader Johannes Steffers; BD in de tuijnstraat
Cornelis is geboren in 1692 in Amsterdam.
Beroep:
vanaf 1714     Witwerker
134 Isack Abrahamsz Gompelman. Hij is gedoopt op 30-07-1656 in Haarlem.
Notitie bij de geboorte van Isack: NH doop: getuigen Isack Marschalck, Annetje Baltes
Isack is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1723 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Isack: In de Roosestraat bij de eerste dwarsstraat
Beroep:
Passementwerker (Persoon die garneringen van goud- en zilverdraad maakt)
Isack trouwde (2), 61 jaar oud, op 06-05-1718 in Amsterdam met Christina van ’t Houten (1677-1751), 40 of 41 jaar oud.
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 11-06-1679 in Haarlem met de 31-jarige Trijntie Gerbrants van der Kade (zie 135 hieronder). Isack en Trijntie gingen op 28-05-1679 in Haarlem in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Isack en Trijntie: gereformeerd huwelijk: JM van Haarlem, wonend in de Peperstraat en JD van Botshol wonend in de Hagestraat
135 Trijntie Gerbrants van der Kade. Zij is gedoopt op 12-01-1648 in Waverveen.
Notitie bij de geboorte van Trijntie: ND ger gedoopt
Trijntie is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 30-11-1717 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Trijntie: Huijsvrouw van Isaak Gompelman op de Lauriergragt bij de haasestraat baar 16
Vermeld:
vanaf 29-04-1669     Vermeld in lidmatenregister ger. kerk Waverveen (Trijntje van der Cade, JD van Botsholl)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abram Gompelman. Hij is gedoopt op 26-12-1680 in Haarlem. Abram is overleden vóór 04-03-1682, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Abram Gompelman. Hij is gedoopt op 04-03-1682 in Haarlem. Abram is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1748 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Abram: Op de Blom graft in de Fortuijnegang Bek m(eerderjarige) k(inderen)
Beroep:
vanaf 1706     Figuurlintwerker
Abram trouwde, 23 jaar oud, op 26-02-1706 in Amsterdam met Antje Jacobs Boskoeljan, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abram en Antje: BG van Haarlem in de Blomstraat, figuurlintwerker oud 24 jaar; BD van Amsterdam, weduwe van Huijbert Huijbertsz in de Vinkestraat
Zij is gedoopt op 08-09-1675 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij Antje: Dochter van Jacob Boskoeljan en Anna de Bruijn
Achternaam ook vermeld als Boskoljon
III. Marritje (Marretje) Gompelman, gedoopt op 17-10-1683 in Haarlem, NH kerk (zie 67).
IV. [vader:waarschijnlijk] Gerbrant Gompelman. Hij is gedoopt op 28-10-1685 in Amsterdam, Westerkerk. Gerbrant is overleden in 1712, 26 of 27 jaar oud.
Beroep:
van 19-01-1710 tot 1712     Soldaat (Als militair in dienst van de VOC uitgevaren met het schip Limburg. Overleden met het vergaan van het schip Bennebroek)
V. Trijntie Isaacs Gompelman. Zij is gedoopt op 04-04-1687 in Amsterdam, Westerkerk. Trijntie trouwde, 21 jaar oud, op 28-09-1708 in Haarlem met Egbert Lotman, ongeveer 48 jaar oud, nadat zij op 09-09-1708 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Trijntie en Egbert: Weduwnaar van Ulsen, JD van Amsterdam, beide wonende in d’Oude Raamstraat
Egbert is geboren omstreeks 1660 in Ulsen, Benthem, Duitsland.
Notitie bij Egbert: Zoon van Willem Lotman
Egbert Lotman van Benthem was eerder op 11-5-1682 te Haarlem gehuwd met Lijsbeth Jans van Aken (begraven 9-3-1708) en liet kinderen dopen op 24-3-1682 (Willem), 21-12-1684 (Lijsbeth), 4-4-1686 (Lijsbeth), 26-11-1687 (Jan), 17-10-1688 (Gerrit), 23-10-1689 (Grietie), 21-10-1691 (Dirck), 12-5-1693 (Adolph), 15-2-1696 (Marijtje), 8-10-1698 (Grietie),
Uit het huwelijk met Trijntie Isaacs de volgende kinderen: 3-5-1709 (Ysak), 26-2-1716 (Trijntje), 10-12-1717 (Johanna), 17-7-1720 (Derkie)
Vermeld:
vanaf 1694     Hulp voor verwaarloosde kinderen van zwager (Uit een boek over De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw:
"In 1694 (26-11-1694) deed Egbert Lotman als oom van de kinderen van Jan Dirx zijn beklag voor burgemeesters. Lotman had de kinderen bij zich in huis genomen, omdat hun vader zware straffen gaf en ze honger liet lijden. Desgevraagd bevestigden Jans buren dat als zijn kinderen al eten kregen, het bedorven was en dat ze bijna vergingen van het ongedierte. Ondanks zijn goede zorgen moest Lotman de kinderen teruggeven aan zijn zwager, die immers de vader was. Jan Dirx moest wel beloven zich voortaan als zodanig te gedragen."
NB: Jan Dirksz was op 26-4-1676 als weduwnaar van Rotterdam gehuwd met Grietge Willems Lotmans, JD van Ulsen. Zij kregen 5 kinderen)
VI. Neeltje Isaacs Gompelman. Zij is gedoopt op 10-04-1689 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Andere getuige doop: Annetie Jans
Neeltje is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 22-11-1761 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof. Neeltje trouwde, 29 jaar oud, op 21-07-1718 in Amsterdam met Gerrit de Geij.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Gerrit: BG van Amsterdam, weduwnaar van Anna Christiaans op de Elantsgragt; BD van Amsterdam in de Rosestraat.
Gerrit is geboren in Amsterdam. Gerrit is overleden. Hij is begraven op 26-12-1756 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
VII. Jacobus (Jacob) Gompelman. Hij is gedoopt op 05-09-1692 in Amsterdam, Westerkerk. Jacob is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1760 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Beroep:
vanaf 1713     Passementwerker
Jacob trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1713 in Amsterdam met Johanna (Anna) Benier, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Anna: BG op de Lauriersgragt; BD in het Kijserrijk geass. met haar moeder Maria Kralingen
Anna is geboren in 1684 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 27-02-1684 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuigen: Jesuas Benier, Jannetie Lucas, Elijsabet Benier
Anna is overleden op 11-01-1752 in Amsterdam, 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven op 16-01-1752 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij Anna: Dochter van Lambertus Benier en Marij Cralingen
140 Jan Gerritsz Beset. Jan is overleden vóór 01-11-1718.
Hij trouwde met
141 Barentje Andries. Zij is begraven op 01-11-1718 in Amsterdam, Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Barentje: In de Palmstraat voorbij de Dwarsstr.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijn Jans Beset. Zij is gedoopt op 17-05-1686 in Amsterdam, Kerk Brouwersgracht.
Notitie bij Jacomijn: Achternaam ook vermeld als Bissot
Jacomijn ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 02-05-1709 in Amsterdam met Jan Janse Vis, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomijn en Jan: BG opt Francepadt; BD inde Palmstraet
Jan is geboren in 1687 in Amsterdam.
Notitie bij Jan: Zoon van Jan Vis en Marretge Jans
Beroep:
vanaf 1709     Wever
II. Gerrit Jantse (Gert) Beset, gedoopt op 20-03-1689 in Amsterdam, Kerk de Posthoorn (zie 70).
142 Mattheus Harmens Heffelt. Hij is gedoopt op 14-05-1645 in Amsterdam, Nieuwezijdskapel.
Notitie bij de geboorte van Mattheus: Doopgetuigen: Chreistian Haeremans
Mattheus is overleden, 38 jaar oud. Hij is begraven op 13-04-1684 in Amsterdam, Noorderkerk en Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Mattheus: Bierdrager op de Prinsegracht over de Noorderkerk inde Prinsenhofs-gang, 2 kinderen. Hij overleed 4 dagen na het overlijden van zijn zoom Harmanus, waardoor het waarschijnlijk is dat hij op 38-jarige leeftijd aan een besmettelijke ziekte als de pest is overleden.
Beroepen:
vanaf 1670     Boekhouder
tot 13-04-1684     Bierdrager
Mattheus is weduwnaar van Neeltje Franse Swart (1640-vóór 1682), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 19-04-1670 in Amsterdam.
Hij trouwde (2), 36 jaar oud, op 15-02-1682 in Amsterdam met de 30 of 31-jarige Annetje Jansz (zie 143 hieronder). Mattheus en Annetje gingen op 23-01-1682 in Amsterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Mattheus en Annetje: BG van Amsterdam, weduwnaar van Neeltie Frans, woont int Kijtruijk; BD van Amsterdam inde Roosestraadt, ouders dood geass. met Harmpie Rijken
143 Annetje Jansz, geboren in 1651 in Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmanus Hefvelt. Hij is gedoopt op 29-11-1682 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Doopgetuigen: Martten Decker en Marritie Gerrits
Harmanus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 09-04-1684 in Amsterdam, Noorderkerk en Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Harmanus: Prinsenhofsgang
II. Catrina Hefvelt. Zij is gedoopt op 24-10-1683 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Catrina: Doopgetuigen Marritie van Akeren en Poulus van Akeren
Catrina is overleden, geen dag oud. Zij is begraven op 24-10-1683 in Amsterdam, Noorderkerk en Kerkhof.
III. Annetje Mattheusz (Antje) Heffelt, gedoopt op 01-11-1684 in Amsterdam, Noorderkerk (zie 71).
144 Meeuwis Martense (Bartholomeus) van Gasteren, geboren omstreeks 1690 in Culemborg. Bartholomeus is overleden vóór 1733, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Achternaam ook vermeld als van Gaasteren
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-08-1714 in Culemborg met de 27-jarige Johanna Jans Rijnberk. Bartholomeus en Johanna gingen op 07-08-1714 in Culemborg in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Johanna: Mees Meertensz vn Gasteren meerderjarig jongman, geassisteert met sijn moeder Maria Hopman, met Johanna Jans van Rijnberk, meerderjarige jonge dogter, geassisteert met haar moeder Barbara Hendriks, beijde geboortig en woonagtig allhier.
145 Johanna Jans Rijnberk. Zij is gedoopt op 25-01-1687 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doopgetuige: Joanna Jans
Notitie bij Johanna: Achternaam ook vermeld als Rijnberg e.a.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus (Maarten) van Gasteren, gedoopt op 15-10-1714 in Culemborg (zie 72).
II. Joannes van Gaasteren. Hij is gedoopt op 06-09-1724 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Oud-Katholieke doop
146 Hendrik Dirkse van Groen, geboren omstreeks 1678 in Culemborg.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 21-07-1701 in Culemborg, Culemborg, herv. kerk met de ongeveer 21-jarige Maria Otthen van Beusekom. Hendrik en Maria gingen op 03-07-1701 in Culemborg, herv. kerk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: JM van Culemborg en JD van Culemb., beijde won. alhier
147 Maria Otthen van Beusekom, geboren omstreeks 1680 in Culemborg. Maria is overleden, ongeveer 54 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1734 in Culemborg.
Notitie bij overlijden van Maria: De huijsvrouw van Hendrik Dirkse van Groen 4.-.
Notitie bij Maria: Achternaam ook vermeld als van Beusichem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Oth van Groen. Hij is gedoopt op 29-01-1702 in Culemborg, herv. kerk.
Notitie bij de geboorte van Oth: Tweeling met Dirck
II. Dirck van Groen. Hij is gedoopt op 29-01-1702 in Culemborg, herv. kerk.
Notitie bij de geboorte van Dirck: Tweeling met Oth
III. Gerrardus van Groen. Hij is gedoopt op 02-03-1704 in Culemborg. Gerrardus is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op 11-08-1704 in Culemborg, herv. kerk.
Notitie bij overlijden van Gerrardus: het kind van Hendrik Dirkse bij avond op het kerkhof op den arm 3,-
IV. Gerrard van Groen. Hij is gedoopt op 02-07-1705 in Culemborg, herv. kerk. Gerrard is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 01-03-1707 in Culemborg, herv. kerk.
Notitie bij overlijden van Gerrard: het kind van Hendrik Dirkse met een klok 3.-.-
V. Maria Anna de Groen. Zij is gedoopt op 09-09-1708 in Culemborg, herv. kerk.
Notitie bij de geboorte van Maria: het kind van Hendrik Dirkse met een klok op ’t kerkhof 3.-.-
Maria is overleden, 13 dagen oud. Zij is begraven op 22-09-1708 in Culemborg, herv. kerk.
VI. Maria Anna Hendriks van Groen, gedoopt op 26-01-1710 in Culemborg, herv. kerk (zie 73).
VII. Antonia Hendrics (Teunite) van Groen, geboren omstreeks 1713 in Culemborg. Teunite is overleden, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1774 in Utrecht.
Notitie bij overlijden van Teunite: Huisvrouw van Adam Anraad, buiten de Tolsteegpoort op de helling, laat na mondige kinderen, begraven gratis
Teunite trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 23-02-1734 in Culemborg met Adam van Anraet, 28 jaar oud, nadat zij op 08-02-1734 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-02-1734 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Teunite en Adam: Jongeman van Utregt en jongedogter van Culemborg alhier woonagtig
Trouwgetuigen Joanna van Werkhoven, Gerardus van Anraedt en Gertrudis Voost
Registratie in Utrecht: JM Buijten Tollsteeg en JD tot Cuijlenborg, attestatie op Cuijlenborgh
Hij is gedoopt op 11-10-1705 in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Adam: Doopgetuigen: Hendric Talle en Griti Peck
Adam is overleden, 86 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1792 in Utrecht.
Notitie bij overlijden van Adam: Buiten de Tolsteegpoort; Laat geen vrouw na, maar mondige kinderen, begr. gratis
Notitie bij Adam: Zoon van Cornelis van Anraet en Sara Talle
148 Jan van Alem.
Hij trouwde met
149 Agnetis NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [vader:waarschijnlijk] Elijsabeth van Alem.
II. Anthonie van Alem, gedoopt op 08-03-1715 in Oijen, RK kerk (zie 74).
150 Arnoldus Petrus Aartsen (Aart) van Loon, geboren omstreeks 1684 in Hoogeloon. Aart is overleden op 25-12-1762 in Beesd, ongeveer 78 jaar oud. Hij is begraven op 02-01-1763 in Beesd.
Notitie bij overlijden van Aart: Begraven op ’t Kerkhoff f 5-12-
Aart trouwde (2), ongeveer 62 jaar oud, op 30-01-1746 in Beesd met Johanna Kers (geb. ±1690), ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 26-02-1707 in Beesd met de ongeveer 21-jarige Henrica Somers (zie 151 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Aart en Henrica: Arnoldus Peeter Artsen J:M van Hoogeloon, ende Henderina Soomers J:D: van Emerick, bijde woonende alhier
151 Henrica Somers, geboren omstreeks 1686 in Emmerich.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerarda van Loon.
II. Petrus (Pieter) van Loon. Hij is gedoopt op 05-11-1711 in Beesd.
Notitie bij de geboorte van Pieter: RK doop, getuige Helena Jacobs
Pieter is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven op 14-11-1754 in Utrecht.
Notitie bij overlijden van Pieter: op t Springweg inde Blindesteeg bij de Putsteeg. laat na zijn vrouw en 3 onmondige kinderen, begraven gratis
Notitie bij Pieter: Achternaam bij doop vermeld als Pein
Pieter:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-11-1739 in Culemborg met Elisabeth Barbara van Hilversum, 25 jaar oud, nadat zij op 09-11-1739 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-11-1739 in Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Elisabeth: JM van Beest en laatst te Rotterdam gewoond hebbende; JD van Culemborg geassisteert met haar moeder
RK huwelijk - getuigen Elysabetha van de Water, Gysberta van Loon en Elysabetha Gelderman
Zij is gedoopt op 04-12-1713 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: RK doop - getuige Aletta Jans van Scherpeseel
Elisabeth is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-1746 in Utrecht.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Huijsvr. van Pieter van Loon, in de Magdalenesteegh, laat na haar man en onmondige kinderen, gratis begraven
Notitie bij Elisabeth: Dochter van Antonius van Hilversum en Cornelia Jans van Scherpeseel
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-06-1746 in Utrecht met Maria Colet.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Maria: Wed.r van Leijsie van Hilversom in de Magdalenesteegh en Maria Colet J:D: in ’t Jacobisteegje
Zij is begraven op 05-04-1768 in Utrecht.
Notitie bij overlijden van Maria: Weduwe van Pieter van Loon in ’t Drakenburgsteegje, laat na twee onmondige kinderen, begraven gratis
III. Cornelia van Loon. Zij is gedoopt op 08-01-1714 in Beesd. Cornelia is overleden vóór 21-04-1717, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Achternaam bij doop vermeld als Van Lent
IV. Johannes Carolus van Loon. Hij is gedoopt op 22-04-1715 in Beesd.
Notitie bij de geboorte van Johannes: RK doop, getuigen Cornelis La Tour en Magdalena Somers
V. Johanna van Loon, geboren omstreeks 1716 in Beesd (zie 75).
VI. Cornelia van Loon. Zij is gedoopt op 21-04-1717 in Beesd.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: RK doop: getuigen Cornelius Somers en Hermina van Loenen
Cornelia is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 19-07-1755 in Beusichem.
Notitie bij overlijden van Cornelia: op ’t Kerkhoff begraven de vrouw van Jacob de Weert in den Boerenhol
Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1743 in Beesd met Jacob Jansz de Weert, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jacob: JM geboren en wonend te Beusekom; JD geboren te Beest wonend te Everdingen
Jacob is geboren in 12-1715 in Beusichem. Hij is gedoopt op 19-12-1715 in Culemborg.
Notitie bij de geboorte van Jacob: RK doop - getuige Petronilla de Weert
Jacob is overleden na 12-10-1786, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Zoon van Joannes de Weert en Adriana de Weert
Op 18-1-1756 te Beesd gehuwd met Eva Walsteijn
VII. Gijsberta van Loon, geboren omstreeks 1720 in Beesd. Gijsberta is overleden na 1770, minstens 50 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1770     Woont te Culemborg (Daniel Vermeulen woont met vrouw en 2 kinderen langs den Leckendijk boven de stad)
Gijsberta trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 07-11-1741 in Culemborg met Daam (Daniel) Vermeulen, ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 24-10-1741 in Culemborg in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gijsberta en Daniel: Weduwnaar van Johanna van der Graaf (en daarvoor van Maria Joosten); meerderjarige JD geboortig van Beest, beide wonend te Culemborg
Daniel is geboren omstreeks 1709.
Vermeld:
vanaf 1770     Woont te Culemborg (Daniel Vermeulen woont met vrouw en 2 kinderen langs den Leckendijk boven de stad)
VIII. Henricus (Hendrik) van Loon. Hij is gedoopt op 03-01-1721 in Beesd.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: RK doop, getuigen Cornelius Somers en Johanna Curs
Hendrik is overleden op 01-06-1759 in Beesd, 38 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1759 in Beesd.
Notitie bij overlijden van Hendrik: begraven op ’t Kerkhoff 5-12-
Notitie bij Hendrik: Achternaam bij doop vermeld als Van Langerack
IX. Maria van Loon. Zij is gedoopt op 15-08-1722 in Beesd.
Notitie bij de geboorte van Maria: RK doop, getuigen Cornelius Somers en Petronilla de Bruijn
152 Lambertus Maertensz (Lambert) Ruyghaver, geboren omstreeks 1660 in Schoonhoven. Lambert is overleden, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 20-04-1730 in Den Haag.
Notitie bij overlijden van Lambert: 6-7-0
4e kl. f 3,-
Vermeld:
vanaf 03-01-1686     Vermeld in testament Jannigje Klaes Ruyghaver (ONA Schoonhoven 3-1-1686: vermeld in testament van Jannigje Klaes Ruyghaver, huysvrouwe van Cornelis Janse Oosterbaen
...
nog prelegateert zij aen Niesje, Magdaleentje, Emmida en Jannigje Maertens Ruyghaver, kinderen van haer broeder Maerten Klaesse, ijder twee silvere ducatons met twee hoofden ... vsz. Magdaleentje, Emmida, Niesje en Jannigje Maertens Ruyghaver tesamen voor de wederhelft alle de cleederen van linnen en wollen mitsg. cleynodien ter hare lijve behorende en van derselver ouders en suster aengecomen alsmede alle de inboel en huysraet die sij van deselve heeft geërft.
...
en Lambertus, Johannes, Cornelis, Jacobus, Niesje, Magdaleentje, Emmida en Jannigje Maertens Ruyghaver, kinderen van Maerten Klaesse Ruyghaver, tesamen voor de wederhelft...)
Lambert trouwde (2), ongeveer 45 jaar oud, op 21-06-1705 in Rotterdam met Maria de Haes.
Hij trouwde (1), ongeveer 27 jaar oud, op 31-08-1687 in Den Haag met de ongeveer 27-jarige Cornelia Vestus (zie 153 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Cornelia en Lambert vond plaats op 21-09-1687 in Loosduinen.
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Cornelia: jongman van Schoonhoven; weduwe van wijlen Johan van Lammeren beijde wonende alhier (Den Haag)
Getrouwd in de Loosduinsche gereformeerde kerk
153 Cornelia Vestus, geboren omstreeks 1660 in Kleef, Duitsland. Cornelia is overleden, ongeveer 44 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1704 in Den Haag.
Notitie bij overlijden van Cornelia: 3-4-
Notitie bij Cornelia: Achternaam ook vermeld als Vesters
Cornelia is weduwe van Johan van Lammeren (ovl. vóór 1687), met wie zij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, in 04-1683 in Den Haag.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinius Ruyghaver. Hij is gedoopt op 15-02-1688 in Den Haag, Remonstrantse kerk. Martinius is overleden vóór 19-04-1689, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Maarten (Martinus) Ruyghaver, gedoopt op 19-04-1689 in Den Haag, Remonstrantse kerk (zie 76).
III. Maartjen (Maria) Ruyghaver. Zij is gedoopt op 19-04-1689 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Maria: Tweeling met Maerte; Beide dopen zijn afzonderlijk vermeld
IV. Cornelis Ruyghaver. Hij is gedoopt op 15-01-1691 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Tweeling met Geertruij
Cornelis is overleden vóór 12-01-1693, ten hoogste 1 jaar oud.
V. Geertruij Ruyghaver. Zij is gedoopt op 15-01-1691 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Tweeling met Cornelis
VI. Cornelis Ruyghaver. Hij is gedoopt op 12-01-1693 in Den Haag, Remonstrantse kerk. Cornelis is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 15-09-1737 in Den Haag.
Notitie bij overlijden van Cornelis: 4e kl. f 3,-
VII. [waarschijnlijk] Florentia Ruijchaver, geboren omstreeks 1695 in Schoonhoven. Florentia is overleden op 19-06-1765 in Den Haag, ongeveer 70 jaar oud (oorzaak: Aan het water).
Notitie bij overlijden van Florentia: 70 Jaar
Notitie bij Florentia: Omdat Maertjen en de vrouw van Maerten Ruyghaver aanwezig zijn bij de doop van het eerste kind, is het waarschijnlijk dat Florentia een zus van hen is en dus een dochter van Lambertus Maertensz Ruyghaver
Florentia trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 08-11-1733 in Den Haag met Christiaen Holling, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 25-10-1733 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Florentia en Christiaen: JM van Holsteijn; JD van Schoonhoven, beide wonend alhier
Getrouwd in de Scheveningse kerk
Christiaen is geboren omstreeks 1700 in Holstein, Duitsland.
VIII. Cornelia Ruijghaever. Zij is gedoopt op 31-03-1695 in Den Haag, Remonstrantse kerk. Cornelia is overleden, 13 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1709 in Rotterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Cornelia: in ’t Raamstraat
IX. Floris Ruyghaver. Hij is gedoopt op 14-01-1697 in Den Haag, Remonstrantse kerk.
Notitie bij de geboorte van Floris: Getuigen: Madeletie Rughaver en Johannis Mailiemant
154 Adrianus (Adriaan) (de) Wildemans, geboren in Hagestein. Adriaan is overleden vóór 29-07-1762.
Beroep:
vanaf 1692     Steenbakker
Vermeld:
vanaf 04-05-1692     Staat borg voor andere steenbakker (Adrianus Wildeman, steenbakker te Vianen, staat borg voor Cornelis Maurick, steenbakker te Hagesteijn. Betreft een schuld van f 1000,- aan Adriaen van Kesteren in de Vaert)
vanaf 23-06-1696     Verkoop partij steen (Breda 23-6-1696: Maria Blommendael wed.e van Joannes de Montenegro wonend op Lexmont, Cornelia de Montenegro wed.e van Selerit? Claessen de Wael, Adrianus de Wildemans wonend te Vianen en Frederick van der Paulus wonend te Lexmont, hebben steen verkocht. In de beschrijving van de partij worden bij Adrianus Wildemans vermeld: 30.000 klinkers, 80.000 grauwe moppen en 30.000 rode moppen.)
vanaf 25-03-1710     Schuldbekentenis (Adrianus de Wildemans en Petronella Verschuer zijn als schuldenaar vermeld voor f 4500,- vanwege lening met 3 obligaties ten laste van generaliteit, als onderpand. Schuldeiser is Catharina Hermans tot Zuydwyck)
vanaf 29-07-1762     De erven van Adrianus Wildemans zijn vermeld als buur aan de Thiendweg te Hagestein
Hij trouwde op 06-06-1691 in Rotterdam met de 25-jarige Petronella Jacobs (Pieternella) Verschuur (Verschuer). Adriaan en Petronella gingen op 19-05-1691 in Rotterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Petronella: Is applicatie hiervoor. En is hier van attestatie gegeven. Ten tijde van het huwelijk woonde Adrianus te Hagestein en Pieternella te Rotterdam.
Op 10-5-1691 vermeld te Hagestein
verschuur-wildemans.jpg
17 Verschuur-Wildemans
155 Petronella Jacobs (Pieternella) Verschuur (Verschuer) (afb. 17), geboren in Rotterdam. Zij is gedoopt op 23-08-1665 in Rotterdam.
Vermeld:
vanaf 25-03-1710     Schuldbekentenis (Adrianus de Wildemans en Petronella Verschuer zijn als schuldenaar vermeld voor f 4500,- vanwege lening met 3 obligaties ten laste van generaliteit, als onderpand. Schuldeiser is Catharina Hermans tot Zuydwyck)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Fransois de Wildemans. Hij is gedoopt op 12-05-1692 in Vianen, NH kerk. Fransois is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 23-07-1692 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Fransois: Kind van Adereijaen Wildemandts; Hoechstraet
II. François Adriaans de Wildemans. Hij is gedoopt op 12-06-1693 in Vianen, NH kerk.
Vermeld:
vanaf 09-08-1724     Vermeld in akte van procuratie (De erfgenamen van Hendrick van Gessel geven procuratie om, na ontvangst kooppeningen, helft van percelen in Soudenbolgeryen en Neder Boeikop te transporteren aan Francois de Wildemans en belening te regelen by leenhof van Vianen)
vanaf 24-12-1728     Vermeld in schuldbekentenis (Francois de Wildemans assisteert schuldenaar Cornelis Gysbertsen Speek)
vanaf 1736     Eigenaar land in Vianen (Akte van transport door Pieter van Trigt en diens vrouw Jacoba Pas,
wonende te Leerdam, voor henzelf en namens Adriana Pas, Frederica
Pas, weduwe Jacobus de Crane, en Jacobus Bosman, en Hilligonda
Prins, weduwe Adrianus Pas, wonende te Vianen, tezamen erfgenamen
van hun ouders Cornelis Pas en Jenneke van Sant, aan Francois de
Wildemans van 5 morgen land in de Ganskampen in het schoutambt van
Vianen, 1736.)
François trouwde, 27 jaar oud, op 11-07-1720 in Vianen met Maria Peek.
Notitie bij het huwelijk van François en Maria: JM van Vianen; JD van Hagestein; beide wonend bij Vianen
Maria is geboren in Hagestein. Zij is begraven op 23-02-1751 in Everdingen.
III. Magheltjen de Wildeman. Zij is gedoopt op 03-01-1695 in Vianen, NH kerk.
IV. Clementia Adriaans (Mensje) de Wildemans, gedoopt op 20-10-1698 in Vianen, NH kerk (zie 77).
V. Jacobus Adriaans Wildemans. Hij is gedoopt op 13-10-1700 in Vianen. Jacobus is overleden op 06-01-1734 in Azie, 33 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 31-05-1724     Procureur (Advocaat die optreedt voor de rechtbank;
datum van admissie: 31-05-1724
recommandatie en creatie: de regerende graaf van der Lippe dd 20-01-1723
standplaats: voor de Kamer van Justitie te Vianen)
van 31-01-1733 tot 06-01-1734     Adelborst bij de VOC (Op 31-1-1733 uitgevaren met het schip ’Stad Leiden’. Uit dienst wegens overlijden in Azië. Begunstigde was M. van Lith)
Vermeld:
vanaf 04-04-1728     Procuratie - tot voeren van proces in de zaak tegen Johanna van Oostrum te Vianen (De erfgenamen van Jacobus van der haar, in leven apotheker te Utrecht geven Jacobus de Wildemans machtiging tot het voeren van een proces)
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 01-07-1728 in Zijderveld met Maria Dorothea van Lith (Lid), nadat zij op 23-05-1728 in Vianen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Maria: JM van Vianen; JD van en beide wonende in Vianen
Maria is geboren in Vianen.
VI. Maria de Wildemans. Zij is gedoopt op 14-01-1703 in Vianen.
156 Joannes Bastiaansz (Jan) Esbeek. Hij is gedoopt op 09-02-1671 in Utrecht.
Notitie bij de geboorte van Jan: Vermeld wordt Willem Bastiaans als vader; de moeder is Maria Lam en die was met Bastiaan Willems getrouwd. Bij andere dopen met Maria Lam als moeder is wel Bastiaan als vader vermeld.
Jan is overleden vóór 16-05-1733, ten hoogste 62 jaar oud.
Beroep:
Linnewever
Vermeld:
vanaf 06-02-1623     Testament bij Notaris Theodorus Schrevelius (Johannes woonde in Leiden op de Oude Hogewoert en maakt opnieuw een testament op. Hij benoemt zijn twee zonen Gerrit en Bastiaan Esbeeck tot voogden van zijn minderjarige kinderen.)
van 24-04-1698 tot 16-05-1733     Eigenaar van pand aan de Waardgracht te Leiden (Op 24-4-1698 koop Jan Esbeeck het pad en op 16-5-1733 wordt het verkocht door de voogd van het minderjarige kind van Jan Esbeek)
van 19-05-1716 tot 09-09-1717     Eigenaar van pand aan de Looierstraat, Leiden (Op 19-5-1716 koopt Jan van Esbeek het pand van Gerrit Jansz ten Bosch. Op 9-9-1717 wordt het weer verkocht)
vanaf 18-06-1717     Vermeld als voogd van Pieter Laurens Laureine (In een notariële akte benoemt Johannes Esbeek (met de overleden Frans van der Laan) voogd van Pieter Laurens Laureine, Jan Jans Uijttewaal als mede voogd. Getuige daarbij is Gerrit Esbeek.)
vanaf 30-04-1724     Testament bij Notaris Theodorus Schrevelius (Bastiiaan Esbeeck en Fob Reijneman worden door Jan Esbeek als voogden aangewezen voor de minderjarige kinderen.)
van 06-02-1725 tot 04-12-1751     Eigenaar van pand aan de Hoefstraat te Leiden (Op 6-2-1725 koopt Bastiaen Esbeeck het pand met zijn zwager Fop Reijneman; Op 3-11-1751 wordt vermeld dat dit huis uit de boedel van Johannes Esbeek is aanbedeeld aan Bastiaan en Geertruijd Esbeek. Het pand wordt op 4-12-1751 verkocht.)
van 07-10-1729 tot 16-05-1733     Eigenaar van pand aan het Vrouwenkerkhof te Leiden (Op 7-10-1729 kopen Bastiaan Esbeeck en zijn zwager Fop Rijneman als voogt van de boedel van Johannes Esbeek het pand en op 16-5-1733 wordt het door de gezamenlijke meerderjarige en minderjarige kinderen van Johannnes Esbeek weer verkocht.)
Jan trouwde (2), 37 jaar oud, op 08-02-1709 in Leiden met Maria van der Hoeven (ovl. 1749).
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 15-01-1695 in Utrecht met de 22 of 23-jarige Johanna Willems (zie 157 hieronder). Jan en Johanna gingen op 30-12-1694 in Amsterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Beide woonden in Utrecht; getuige Bastiaen Willems Esbeek is de vader.
157 Johanna Willems, geboren in 1672 in Rotterdam.
Notitie bij Johanna: Johanna stond bij de geboorte van haar eerste drie kinderen met de achternaam Uijlens vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Esbeek. Hij is gedoopt op 17-01-1696 in Leiden.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Remonstrants geoopt
II. Maria Esbeek. Zij is gedoopt op 15-04-1697 in Leiden. Maria is overleden na 04-05-1760, minstens 63 jaar oud.
Vermeld:
van 21-07-1736 tot 03-05-1760     Hadden onroerend goed aan Hogewoerd Leiden (Maria verkoopt als langstlevende op 3-5-1760 het pand aan Jan Reeneman)
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1720 in Leiden met Fop Reineman (Reeneman), 22 jaar oud, nadat zij op 05-04-1720 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Fop: Jongeman van Leijden, wonende op de Zijtgragt, vergez. met Pieter Rijneman, zijn oom, wonende in ’t Noordeijde; Jongedochter van Leijden, wonende op de Oude Hoogewoerd.
Op 9-1-1920 wordt bij notaris Schrevelius te Leiden door beiden een langstlevende-testament opgemaakt. Marija woont dan op de Hooigracht, hoek van de Hooglandse kerk Choorsteeg.
Hij is gedoopt op 21-07-1697 in Leiden. Fop is overleden vóór 03-05-1760, ten hoogste 62 jaar oud.
Notitie bij Fop: Zoon van Joannes Reijneman en Geertruy van Diestenburg
Beroep:
Meester glasmaker
Vermeld:
Hadden onroerend goed aan Hogewoerd Leiden
III. Gerrit Esbeek. Hij is gedoopt op 10-02-1699 in Leiden.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Doop remonstrants
Gerrit is overleden vóór 30-04-1724, ten hoogste 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Op 6-12-1723 was Gerrit in een testament van zijn vader benoemd als voogd. In een testament van 30-4-1724 wordt dit herroepen omdat Gerrit is overleden.
Beroep:
Broodbakker
Vermeld:
vanaf 01-12-1719     Testament bij Notaris Theodorus Schrevelius (Gerret, broodbakker en zijn huisvrouw Johanna maken een testament op.Ze woonden aan de Oude Rijn)
Gerrit ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 09-06-1719 in Leiden met Johanna van Outshoorn.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Jongman van Leijden wonende op de Oude Hoogewoerd; Jonged. van Leijden, wonende op de Nieuwe Rijn vergezeld met Maria Voegen, haar bekend.
Johanna is geboren in Leiden.
IV. Bastiaan Esbeek, geboren in Leiden. Hij is gedoopt op 22-02-1701 in Leiden. Bastiaan is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-1758 in Rotterdam, Grote kerk.
Beroep:
Schipper (Delfts)
Vermeld:
van 06-02-1725 tot 04-12-1751     Eigenaar van pand aan de Hoefstraat te Leiden (Op 6-2-1725 koopt Bastiaen Esbeeck het pand met zijn zwager Fop Reijneman; Op 3-11-1751 wordt vermeld dat dit huis uit de boedel van Johannes Esbeek is aanbedeeld aan Bastiaan en Geertruijd Esbeek. Het pand wordt op 4-12-1751 verkocht.)
van 09-04-1725 tot 04-12-1751     Eigenaar van pand aan de Langegracht, Zuidzijde (Op 9 -4-1725 koopt Bastiaan het pand met zijn zwager Fop Reijneman.
Zijn zus Geertruij verkoopt op 4-12-1751 met haar man Huijbert van den Bergh het pand als procuratiehouder van Bastiaan.)
Bastiaan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-10-1721 in Rotterdam met Maria Wijnants, nadat zij op 10-10-1721 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaan en Maria: Jongeman van Leijden; jongedochter van Rotterdam
Zij is begraven op 19-03-1750 in Rotterdam, Grote kerk.
Notitie bij overlijden van Maria: over de Oude Mosseltrap
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 14-01-1751 in Rotterdam met Eva Temmink.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaan en Eva: Weduwnaar van Leyden wonend Mosseltrap; jongedochter van Hitsert, wonend Hooftsteeg
Eva is geboren in Hitsert. Zij is begraven op 01-04-1761 in Rotterdam, Grote kerk.
Notitie bij overlijden van Eva: Grote kerk huur; aan de Mosseltrap
V. Anna Esbeek. Zij is gedoopt op 31-12-1702 in Leiden. Anna is overleden vóór 12-09-1737, ten hoogste 34 jaar oud.
Vermeld:
van 28-05-1726 tot 22-02-1744     Eigenaar van pand op de ((Marendorpse) Achtergracht in Leiden (Het pand wordt op 28-5-1726 gekocht door Lena Mombers en Johanna van Esbeeck en op 22-2-1744 is het pand verkocht aan Gerrit Wildeman)
Anna trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1732 in Rotterdam met Bastiaan Bonebacker, 26 jaar oud, nadat zij op 17-04-1732 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Bastiaan: JM wonend Utrecht; JD van Leiden
Bastiaan is een zoon van Hendrick Bonebacker en Anna Esbeeck (zie 312,IV). Hij is gedoopt op 01-02-1706 in Utrecht, Catharina kerk.
Notitie bij overlijden van Bastiaan: exacte dooptdatum niet vermeld
Bastiaan trouwde later op 29-09-1737 in Utrecht met Catharina Versteeg (geb. 1716).
VI. Joannes (Jan) Esbeek, geboren in Leiden (zie 78).
VII. Geertrui Esbeek. Zij is gedoopt op 08-10-1706 in Leiden.
Notitie bij de geboorte van Geertrui: Doop remonstrants
Geertrui is overleden, 91 jaar oud. Zij is begraven in 01-1798 in Leiden, Hooglandsche kerk.
Notitie bij overlijden van Geertrui: Weduwe van Huybert van den Bergh; Papegaais Bolwerk; begraven tussen 6 en 13 januari 1798
Vermeld:
van 10-02-1725 tot 04-12-1751     Eigenaar van huis aan de Kruisstraat te Leiden (Bastiaan Esbeeck koopt het huis op 10-2-1725. Het huis wordt verkocht door Bastiaan en Geertruijd Esbeek op 4-12-1751. Huybert van den Bergh treedt bij de verkoop op als echtgenoot van Geertruijd en procuratiehouder van Bastiaan.)
van 03-1743 tot 28-10-1768     Koop en verkoop van pand "Burgerstreng" te Leiden (In 1743 gekocht door Huijbert van den Bergh, in 1768 door Geertruij Esbeek)
van 08-10-1748 tot 07-09-1765     Eigenaar van pand Gansoord in Leiden (Huybert van den Bergh koopt het pand namens zijn vrouw Geertruij Esbeek op 8-101748. Het pand wordt weer verkocht op 7-9-1765.)
Geertrui trouwde, 41 jaar oud, op 02-03-1748 in Leiden met Huijbert van den Bergh, nadat zij op 15-02-1748 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Geertrui en Huijbert: Weduwnaar van Sara Tarsier, wonende te Schiedam, vergez. met Abraham van den Bergh, zijn zoon, wonende op de Hogelandse Kerkgragt; Jongedr. van Leijden wonende op den Nieuwen Rhijn.
VIII. Pieternelletje Esbeek. Zij is gedoopt op 09-08-1708 in Leiden.
Notitie bij de geboorte van Pieternelletje: Doop remonstrants; doopgetuige de huisvrouw van Gerrit Esbeek
Pieternelletje is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 14-03-1737 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Pieternelletje: Prinsestrt hk Stinksloot; overledene liet na 1 minderjarig kind
Pieternelletje trouwde, 27 jaar oud, op 14-08-1735 in Rotterdam met Hermanus Duremans, nadat zij op 30-07-1735 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieternelletje en Hermanus: JM van Becum in Munsterland; JD van Leijden
Hermanus is geboren in Beckum, Munsterland.
158 Maarte Claesse (Maarten) de Haas. Hij is gedoopt op 03-03-1680 in Rotterdam. Maarten is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 02-05-1755 in Rotterdam, Prinsenkerk.
Notitie bij overlijden van Maarten: Man van Hester Muijsert; Hang. over de Schrijnwerkerssteegh, Prinsenkerk eijge kelder; overledene liet na 4 meerderjarige kinderen
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 21-03-1706 in Rotterdam met de 21 of 22-jarige Hester Muijsert. Maarten en Hester gingen op 06-03-1706 in Rotterdam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Maarten en Hester: Jongeman van Rotterdam; Jongedochter van Rotterdam
159 Hester Muijsert, geboren in 1684. Zij is gedoopt op 16-12-1705 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hester: Bij haar belijdenis (doop) oud 21 jaar
Hester is overleden, 80 of 81 jaar oud. Zij is begraven op 16-04-1765 in Rotterdam, Schotse kerk.
Notitie bij overlijden van Hester: Schotse kerk eigen; overledene liet na 4 meerderjarige kinderen; Houttuin over Zevenhuissteeg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna de Haas, gedoopt op 06-05-1708 in Rotterdam (zie 79).
II. Selija de Haas. Zij is gedoopt op 23-03-1710 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Selija: Doop remonstrants
III. Seelija de Haes. Zij is gedoopt op 17-01-1712 in Rotterdam.
IV. Celia de Haas. Zij is gedoopt op 09-09-1714 in Rotterdam. Celia is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 12-05-1773 in Rotterdam, Grote kerk.
Notitie bij overlijden van Celia: "Eige kelder; Mosseltrap"
Celia trouwde, 33 jaar oud, op 31-03-1748 in Rotterdam met Jan Maliman, 24 jaar oud, nadat zij op 14-03-1748 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Celia en Jan: Jongeman en jongedochter wonend Rotterdam
Jan is een zoon van Henricus (Hendrik) Maliman en Josina Jans Verschuer. Hij is gedoopt op 20-02-1724 in Rotterdam. Jan is overleden op 07-02-1800 in Rotterdam, 75 jaar oud (oorzaak: schielijk verval van krachten). Hij is begraven op 11-02-1800 in Rotterdam, Franse kerk.
Notitie bij overlijden van Jan: G. Cingel bij Ponti; Franse kerk
Uit overlijdensadvertentie: "Myn geliefde Man, JAN MALIMAN, overleedt, dezen middag, in den ouderdom van 76 jaren, door een schielyk verval van kragten, weinige dagen minder dan 25 Jaren met my eenen gezegenden Echt beleefd hebbende. Myne Vrienden gelieven my te verschoonen van Rouwbeklag. PETRONELLA JOHANNA BRAKEL, Weduwe van Jan Maliman, Rotterdam den 7 van February 1800"
Jan trouwde later op 20-02-1775 in Rotterdam met Petronella Johanna Brakel (1738-1800).
V. Nicolaas de Haas. Hij is gedoopt op 17-08-1716 in Rotterdam. Nicolaas is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-1783 in Rotterdam, Prinsenkerk.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Prinsenkerk; Hang hoek Schrijnwerkersteeg; overledene liet na 2 meerderjarige kinderen
Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op 25-06-1747 in Rotterdam met Elizabet de Jong, nadat zij op 08-06-1747 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Elizabet: JM en JD wonend Rotterdam
Elizabet is overleden. Zij is begraven op 10-05-1769 in Rotterdam, Grote kerk.
Notitie bij overlijden van Elizabet: Grote kerk; overledene liet 2 minderjarige kinderen na; Hang hoek Schrijnwerkersteeg
VI. Johannes de Haas. Hij is gedoopt op 05-12-1717 in Rotterdam.
VII. Jacobus de Haas. Hij is gedoopt op 17-07-1719 in Rotterdam.
VIII. Catarina de Haas. Zij is gedoopt op 06-02-1722 in Rotterdam. Catarina is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1769 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Catarina: Hang midde.; overledene liet na 2 minderjarige kinderen
Catarina trouwde met Jan Isaac Bessan. Hij is begraven op 04-09-1765 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Jan: overledene liet na 3 minderjarige kinderen; N. K. H. kelder
160 Arien Eerstenz van Oostrum, geboren omstreeks 1625 in Lopikerkapel. Arien is overleden, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven in 1706 in Jaarsveld.
Functie:
van 1695 tot 1705     Buurmeester en schepen van Jaarsveld (In 1695 tot en met 1705 vermeld als schepen
In 1698 vermeld dat hij als regent is aangesteld ’van de Vijffhoeven’)
Religie:
vanaf 1673     Doet belijdenis in 1673 (Won. bij t’ Klapheck op Peter Hoppens oven)
Vermeld:
vanaf 1667     Woont in 1667 te Meerkerk
vanaf 23-09-1689     In testament vermeld als voogd over de kinderen van Bastiaen Claessen Blom en Aeltje Jacobse Swart
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 36 jaar oud, op 26-05-1661 in Lopikerkapel met de 20-jarige Marigje Claes (Grietje) Blom.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Grietje: Arien Eerstenz van Oostrum Jm van Capell met Grietgen Klaes Blom JD van Lopick
161 Marigje Claes (Grietje) Blom. Zij is gedoopt op 20-09-1640 in Lopik.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Doopgetuigen: Maijghen Andriesse
Notitie bij Grietje: Er is ook een Margjen een Maagien en Maeghjen geboren in het gezin. Gezien de huwelijksdatum wordt ervan uitgegaan dat deze Marrigje gehuwd is met Arien.
Vermeld:
vanaf 1667     Woont in 1667 te Meerkerk
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Thomas Ariensz van Oostrum, geboren omstreeks 1665 in Jaarsveld.
Notitie bij de geboorte van Thomas: Vernoemd naar overgrootvader van moederskant: Thomas Adriaensz Pelle
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
Thomas ging in ondertrouw, ongeveer 27 jaar oud, op 27-11-1692 in Lopik met Lijsbeth Jans Donker, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Thomas en Lijsbeth: JM van Jaarsveld en JD van Streefkerk
Zij is gedoopt op 11-11-1663 in Streefkerk.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Ger. doop, getuigen Arij Corn., Aegie Damis, Hadewie Bastiaens
Notitie bij Lijsbeth: Dochter van Jan Bastijaense Doncker en Neeltie Corn.
II. Maiken Adriaans (Maagje) van Oostrum. Zij is gedoopt op 28-08-1667 in Meerkerksbroek.
Notitie bij de geboorte van Maagje: Doopgetuige: Aeniten Tomas Blom. De ouders van dit kind wo. in Broeck onder Meerkerk
Vernoemd naar overgrootmoeder van moederskant Maeijchje, huisvrouw van Bastiaen Jansz Blom
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
Maagje trouwde, 25 jaar oud, op 01-01-1693 in Jaarsveld met Denijs Jansz (Nijs) Terlouw, 23 jaar oud, nadat zij op 17-12-1692 in Jaarsveld in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maagje en Nijs: JM won Meerkercksbroek; JD won. tot Jaarsveld
Hij is gedoopt op 01-09-1669 in Goudriaan.
Notitie bij de geboorte van Nijs: Zoon van Jan Teunisz en Neeltjen Pietersz Brandwijck; doopgetuigen: Thys Theunisz, Willem Petersz ende Marighjen Theunisz
Nijs is overleden vóór 11-07-1706 in Ameide, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nijs: Overleden voor de doop van zijn kind te Meerkerk op 11-7-1706
III. Ernst Ariensz (Eerst) van Oostrum. Hij is gedoopt op 20-01-1670 in Meerkerk.
Notitie bij de geboorte van Eerst: Vernoemd naar grootvader van vaderskant Eerst Adriaensz van Oostrum
Eerst is overleden op 26-03-1751 in Lopik, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eerst: Weduwnaar, laat kinderen na
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
vanaf 17-10-1747     Overdracht voogdij (ORA Jaarsveld 17-10-1747: Ernst Ariense van Oosterom, wonende te Lopik geeft te kennen dat hij met Arij van Oosterom is aangesteld tot voogden in het testament van het echtpaar Pieter van Oosterom en Jannigje Cornelis d.d. 23-8-1729 voor notaris Franschois van Hoogstraten. De testateurs en Arij van Oostrom zijn overleden en Ernst heeft de ouderdom van 79 jaar bereikt en is daarom niet in staat om de voogdij op zich te nemen. Hij stelt voor om als voogden te benoemn: Joost Baltussen van Tienhoven, getrouwd met Aantje Pieters van Oosterom, Claas van Oosterom, Jan Stigter getrouwd met Grietje van Oosterom, Leendert de Veerman, getrouwd met Pietertje van Oosterom.)
vanaf 19-01-1748     Overdracht land (ORA Jaarsveld 19-1-1748: Ernst van Oostrom als gevolmachtigde van de Heer Cornelis van Rossum, draagt over een Claas van Oosterom de helft van 3 mergen en 2 hondt land, gelegen in de polder Vijfhoeven uit de halve lijn weterinch tot Lopik. De koopsom van 10 gulden en 10 stuivers is voldaan)
Eerst ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 02-03-1690 in Lopik met Marigje Janse Doncker, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eerst en Marigje: JM van Meerkerk. won. te Jaarsveld; JD van Streefkerk won. te Lopik
Zij is gedoopt op 20-03-1667 in Streefkerk.
Notitie bij de geboorte van Marigje: ger. doop, getuigen Arij Bast. Donker, Hadewij Bat. ,Marigje Ariens
Marigje is overleden na 30-01-1729, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Marigje: Dochter van Jan Bastiaansen Doncker en Neeltje Cornelis
Adres:
vanaf 1729     Stolwijk (lidmatenlijst gezin in 1729 naar Stolwijk)
IV. Claasje van Oostrum. Zij is gedoopt op 25-08-1672 in Meerkerk.
Notitie bij de geboorte van Claasje: Vernoemd naar grootvader van moederskant Claes Bastiaensz Blom
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
Claasje trouwde, 26 jaar oud, op 04-12-1698 in Jaarsveld met Dirck Cornelisz den Bootsman, 31 jaar oud, nadat zij op 12-11-1698 in Jaarsveld in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Claasje en Dirck: JM van Zuid Polsbroek; JD van Jaarsveld
Hij is gedoopt in 07-1667 in Bergambacht, ger. kerk.
Notitie bij de geboorte van Dirck: In July een van Bootsman gen. Dirk
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
V. Marrichjen Ariens van Oostrum. Zij is gedoopt op 04-10-1674 in Lopikerkapel.
Notitie bij de geboorte van Marrichjen: Vernoemd naar grootmoeder van vaderskant Marrichje Pietersdr
Marrichjen is overleden op 06-07-1736 in Benschop, 61 jaar oud. Zij is begraven op 10-07-1736 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Marrichjen: den 6 julij met twee klokke beluijd en in de kerk beg. den 10 julij
Vermeld:
vanaf 01-11-1706     Afhandeling nalatenschap Arien Ernsten van Oostrum (Weeskamer Jaarsveld 272/473 1-11-1706: Inventaris van de nalatenschap door Grietge Claesse Blom weduwe en boedelhoudster van Arijen Ernsten van Oostrum in zijn leven buerm.r van Jaarsveld. Zij waren gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden en hadden geen testament. Zij hebben 6 kinderen in leven en meerderjarig: Tomas, Maechie, Ernst, Claesje, Marrchje en Pieter Arijense van Oostrum.
In de boedelbeschrijven o.a.: obligaties en rentebrieven; goud- en zilverwerk; f 687 contant geld; 49 kazen, koeien, boter, worsten, rookvlees, een hammetje, appelen; melkgereedschappen, tarwe, bonen, haver, hooi; linnen en kleren, 4 bedden; tinnen-, koperen-, en ijzeren eet- en kookgerei; meubels; aardewerk.
Enkele van de uitgaven en ontvangsten: Tomas Arijense van Oostrum ontvangt nog f 30,- loon voor het ploegen van het land en andere arbeid; Pieter Arijnse van Oostrum betaalt f 38,- voor een paard en f 7 voor rijsen (waarschijnlijk wilgetakken). Aan Mr. Gerrart Emans wordt pacht betaald voor een hofstede en 20 margen land. Marrichie Arijnse van Oostrum ontvangt f 40,- voor haar werk als dienstmaagd. Voor het rouwmaal de volgende consumpties: 4 tonnen bier, 60 st. zoute vis, brood, biscuit, suiker, een vet kalf e.a.

10-11-1706: Afhandeling van de nalatenschap met de kinderen: Tomas, Ernst en Piter Adriaense van Oostrum; Maechie Adriaense van Oostrum, weduwe van Nijs Janse ter Louw; Cornelis Verbree als man en voogd van Marrichje Adriaense van Oostrum; samen ook voor Dirck den Bootsman getrouwd met Claesie Arijnse van Oostrum.)
Marrichjen trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vóór 01-11-1706 met Cornelis Dirksen Verbree, ten hoogste 29 jaar oud. Hij is gedoopt op 18-02-1677 in Lopik, ger. kerk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Gelijk gedoopt met zijn zus Anna
Cornelis is overleden op 25-06-1736 in Benschop, 59 jaar oud. Hij is begraven op 30-06-1736 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Den 25 juni met 2 k. beluijd en den 30. in de kerk begraven
Cornelis is weduwnaar van Cornelia Ariens Borst (1683-na 1705), met wie hij trouwde op 18-06-1704 in Lopik, zie 166,VI.
Notitie bij Cornelis: Zoon van Dirck Verbree (moeder niet vermeld bij doop)
VI. Pieter Arijens van Oostrum, geboren omstreeks 1676 (zie 80).
1705_handtekening_cornelis_jansz_boode.jpg
18 1705 handtekening Cornelis Jansz Boode
162 Cornelis Jansen Boode (afb. 18), geboren omstreeks 1650 in Jaarsveld.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Is op 15-5-1660 ca. 10 jaar
Cornelis is overleden omstreeks 1713, ongeveer 63 jaar oud.
Functies:
van 1695 tot 1706     Schepen van Jaarsveld (Van de Vogelesangh (zie ook handtekening uit 1705))
vanaf 1701     Burgemeester van Jaarsveld
Vermeld:
vanaf 15-05-1660     Uitkoop in nalatenschap (Weeskamer Jaarsveld 390/473 15-5-1660: Regeling voor de 6 onmondige kinderen van Pietertgen Jans geprocreert bij Jan Jansen Bode. Overeenkomst tussen Jan Jansen Bode als vader en Cornelis Jansen van Sijll en Huijbert Pietersz Strick als omen en voogden over de kinderen met namen: Jan Jansen, oud 14 jaar; Grietgen Jans, oud 12 jaar; Cornelis Jansen, oud 10 jaar; Jannetgen Jans, oud 8 jaar; Catarijne Jans, 4 jaar; Marrichen Jans, 2 jaar.
Jan Jansen Bode behoudt de boedel onder voorwaarden van uitkoop.

11-6-1671: Jan Jans en Corn. Jans Boode met Corn. Jans van Sijl als voogd van Maegje Jans Boode, 16 (sic.?) jaar, verklaarden dat de penningen voldaan waren.

27-6-1680: Leendert Arisz, getrouwd met Grietje Jans de Boode; Evert Chielen, getrouwd met Catrijn Jans de Boode; Hermanus Hortensius, getrouwd met Maeijken Jans de Boode, verklaarden dat de uitkoop is voldaan.)
vanaf 17-01-1661     Overeenkomst over nalatenschap (Weeskamer Jaarsveld 391/473 17-1-1661: Overeenkomst tussen Jan Jansen Bode als vader over de kinderen verwekt bij Petergen Jans en tussen Cornelis Jansen van Sijll en Huijbert Strick als omen en voogden over de kinderen, betreffende de erfenis de kinderen aangekomen uit het overlijden van Gerrit Cornelisz Crieck en Barbara Adrijaens de overgrootouders als van Jan Cornelisz van Sijll en Trijntgen Gerrits Krieck

27-6-1680: Jan & Cornelis Jans Boode; Leendert Arisz, getrouwd met Grietje Jans; Evert Claes, getrouwd met Catharijn Jans; Hermanus Hortensius, getrouwd met Maechje Jans de Boode: zij verklaarden betaald te zijn in de nalatenschap. Betreft de verdeling van een een som van 1220 car. gulden.)
vanaf 14-02-1691     Vermeld bij scheiding boedel vader
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
vanaf 05-08-1699     Koop land in de polder de Vogelesangh (05-08-1699 fol. 65v Idem drossaard, Pieter Commertsen Hoogendoorn en Wessel Jochumsz, schepenen. Mr. Johan Breijer als speciale gemachtigde van de heere Johan van Ruijtenburgh, heere van Vlaardingen en Vlaardingerambagt (procuratie voor notrs. Magnus Neurenbergh te ’s-Gravenhage dd. 15- 01-1699, alhier geregistreerd) transporteert aan Cornelis Jansse Bode 4 h boomgaard en weijland, gelegen in de polder de Vogelesangh. Strekkende uit de oude Sloot tot over de Hoogendijck in de diepte van de Leck. Naastgeland oostwaarts de erfgenamen van de drossaard Esvelt; en westwaarts de vrouwe van Leur. Koopsom: 340 g.)
vanaf 19-03-1701     Schuldbekentenis (ORA Jaarsveld: 19-03-1701 fol. 87v Iden drossaard, Pieter Commersz Hoogendoorn en Wessel Jochumsz, schepenen. Cornelis Janssen Bode is schuldig aan de hr. Johannes van Mourick, wonende tot Vianen, 800 car.g. Intrest: 5 %/j. Hij verbindt hier aan: zekere hofstede met huijs, bergen, de bepootinge en beplantinge, mitsgaders 7 mr weij- als bouwland. Staande en gelegen in de polder de Vogelesangh. Naastgeland oostwaarts: den heere van Leur; en westwaarts: de hr Dompselaar. Opstrekkende van het buurland van Lopick tot in de diepte van de Leck. Acte is doorgehaald.
In de marge: Johan de Wael als in echt hebbende Jof. Alletta van Maurick, en uit de boedel van haar vader za. Johannis van Maurick in de voorst. plechtbrief gerechtigd zijnde, verklaart betaald te zijn. Gecasseerd dd. 17-04-1725.)
vanaf 18-08-1701     Transport van land te Jaarsveld (ORA Jaarsveld: 18-08-1701 fol. 91 Idem drossaard, Franck van Nes en Wessel Jochumsz, schepenen. Mr. Anthonij van Cuijtenburgh, raad in de vroedschap der stad Utregt als rentmeester van den Convente van Marie Magdalena, als last hebbende van de heeren Borgemessteren en Vroedschap der selver Stad (authorisatie dd. 02-02-1701, alhier geregistreerd), transporteert aan de burgemr. Cornelis Janssen Boode, 5 mr land, leggende gemeen met 2 mr leenroerigh aan den huijse van Langeraeck. Naastgeland oostwaarts: J. van Dompselaar; en westwaarts: Mr. Aarnout van Westrenen. Strekkende van de halve Dijckslooth over de Hoogendijck tot in de halve Kaweteringh. Koopsom: 2215 g 10 st.)
Cornelis trouwde (2), ongeveer 49 jaar oud, op 13-08-1699 in Jaarsveld met Deliaantje Aalders van Trigt.
Hij ging in ondertrouw (1), ongeveer 21 jaar oud, op 19-02-1671 in Jaarsveld met de ongeveer 20-jarige Willemtje Ariens Maeth alias Vinck (zie 163 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Willemtje: JM van Jaarsvelt; JD van Jaarsvelt
163 Willemtje Ariens Maeth alias Vinck, geboren omstreeks 1651 in Jaarsveld.
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Op 16-8-1656 ca. 5 jaar oud
Willemtje is overleden vóór 26-01-1698, ten hoogste 47 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 16-08-1656     Regeling voor de weeskinderen (Weeskamer Jaarsveld 382/473 16-8-1656: Regeling voor de minderjarige weeskinderen van Arijen Cornelisz Maeth verwekt bij Jannichen Jans met name: Jan Arijens, toekomende kerstmis 7 jaar; Willemtgen Arijensdr. oud 5 jaar en Meijnsien Jansdr (sic. Arijensdr), oud toekomende allerheiligen 3 jaar. De voogden sluiten een overeenkomst met Arijen Cornelisz Maeth, weduwnaer van de Jannetgen Jans, geassisteert met Claes Cornelisz Vinck zijn broer en anderzijds met Jan Aertsz Verleck, Huijbert Claessen, oud omen? met Crijn Jorisz behout oom van de kinderen. De weduwnaar behoudt de boedel met levende have, koren in de bargen op het veld op voorwaarde van onderhoud en opvoeding van zijn kinderen. Als de kinderen 20 jaar worden of trouwen, zal aan hen o.a. een derde deel van 1800 gulden worden uitgekeerd.
Vermeld in de boedel 7 morgen land gekocht van Jan Gerritsz Keijser met de huijsinge bergen en getimmerte daar op staand, gelegen in de polder van Overnes en Vogelesangh.
Geaccordeerd door schout en schepenen op 11-9-1656)
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelis (de oudste) Bode, geboren omstreeks 1672 in Jaarsveld.
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
II. Cornelis Cornelisse Boode, geboren omstreeks 1674.
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
Cornelis trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 10-05-1716 in Ameide met Ariaantje Peele van Os, nadat zij op 17-04-1716 in Ameide in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Ariaantje: JM van Jaarsveld; JD wonende in Tienhoven
III. Pietertje Cornelisse Boode, geboren in 1675 in Jaarsveld.
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
Pietertje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 13-02-1698 in Jaarsveld met Goosen Everse van Harten, nadat zij op 29-01-1698 in Jaarsveld in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pietertje en Goosen: JM van Buurmalsen en JD van Jaarsveld
Goosen is geboren in Buurmalsen.
Vermeld:
vanaf 20-01-1718     Voogd voor de kinderen van Aeltgen Jansz de Bode (Weeskamer Jaarsveld 390/573 20-1-1718: Johannis Jansz Bode wonend te Acquoij en Goossen Evertsen van Harten wonend in de baronie Langerak melden dat Aeltje Jansz de Bode is overleden en geen voogden heeft benoemd over haar twee minderjarige kinderen: Marrichje Damen, kind van Daem Evertsen van Harten zaliger (broer van Goossen); Jan Corssen Weijer zoon van Cors Jansz Weijer (nog in leven). Aeltje was een dochter van Jan Janz Bode den ouden zaliger. Johannes en Goossen worden aangesteld tot voogden.)
IV. Arij Cornelisz (Arien) Boode, geboren omstreeks 1679.
Notitie bij de geboorte van Arien: Minderjarig op 26-1-1698
Arien is overleden op 15-08-1752 in Lopik, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arien: Laat vrouw en kinders na
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
Arien trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 03-11-1699 in Jaarsveld met Maria Cornelisse van Vuuren, nadat zij op 19-10-1699 in Jaarsveld in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Maria: JM en JD beide wonende te Jaarsveld
V. Jannigje Cornelis (Annigje) Bode, geboren omstreeks 1680 in Jaarsveld (zie 81).
VI. Grietje Cornelis Bode, geboren omstreeks 1682.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Minderjarig op 26-1-1698
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
VII. Jan Cornelissen (de jongste) Bode, geboren omstreeks 1684.
Notitie bij de geboorte van Jan: Minderjarig op 26-1-1698
Jan is overleden op 10-11-1780 in Jaarsveld, ongeveer 96 jaar oud.
Functie:
vanaf 21-03-1720     Schepen van Jaarsveld
Vermeld:
vanaf 26-01-1698     Regeling voor de weeskinderen Willemtje Ariens (Weeskamer Jaarsveld 131/473 26-1-1698: Inventaris gemaakt door Cornelis Janssen Bode, burgemeester van Jaarsveld, weduwnaar van Willemtjen Adriaens.
In de boedel onder andere: een hofstede met 7 mergen land gelegen in de polder van Vogelesang; een huis en 2 mergen land gelegen in de polder de Graaff; 3 mergen land gelegen in de polder De Wiel (na het overlijden van Willemtje aangekocht); 4 mergen land gelegen te Lopik (ook aangekocht na het overlijden); 1300 gld contant geld; kleren; goud en zilver, verdeeld onder de kinderen; 2 eiken kasten; een kist; een hangend horloge; huisraad, banken, schotels, tin -, ijzer- en koperwerk, pannen, potten, spiegels, etc.; 4 bedden, linnengoed, trekmutsen, neusdoeken, slaaplakens, tafellakens en servetten; 3 wagens, een ploeg en eg, bouwgereedschap; 10 paarden, 5 melkbeesten, 2 vaarsen, 2 pinken; koren (230 gld); vlees en spek in de kuip en in de schoorsteen; 80.000 hoep en hoephout (wilgenhout); brandhout; Nog 200 gld te ontvangen landpachten; te betalen landpachten, belastingen e.d.
Adriaan Claassen Vinck en Teunis Krijnen de Hoogh worden vermeld als naaste bloedvrienden en voogden van ’s moeders zijde van de minderjarige kinderen: Arien, Jannigje, Grietjen, Jan de Bode; nog Jan en Cornelis.
Voor de kinderen is een bedrag gereserveerd van 1.575 car. gulden uit te keren bij meerderjarigheid of huwelijk.
Per kind 225 gulden (inclusief de dan volwassen Pietertje). In de akte wordt ook gesproken over de 4 minderjarig kinderen en de 3 oudsten (Jan, Cornelis en waarschijnlijk de niet genoemde Pietertgen))
Jan trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 27-09-1716 in Lopikerkapel met Aertje Teunis Bloos, nadat zij op 12-09-1716 in Lopikerkapel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aertje: JM van Jaarsveld met att.; JD won. Lopikerkapel
Vermeld:
vanaf 18-04-1724     Verzoek om Aertje op te mogen sluiten wegens krankzinnigheid (Jan Cornelissen Bode de Jongste wonende in de polder Vogelesang doet in een acte aan schout en schepenen van Jaarsveld verslag van de geestelijke gesteldheid van zijn vrouw Aertje Tuenis Bloos.Aertje heeft zich "verscheijde weken sich aengestelt en gedragen, als een openbaer dol en zinneloos mensch....dreijgende dan eens met een blank mes... dan eens met haer beenen in het water lopende, dan eens onder een eijsselijk gevloek haer klederen van haer lijf stuckent scheurende, treckende haer hair los en smerende hetselve met vet en zeep en meer andere gecke bedrijven uijtvoerende..." Getuigen zijn Jan Kornelisse Boode, Arien Teunisse Bloos, Gijsbert van Scherpenseel, Margrietije Muijlwijk en Pieter van Oostrom.)
164 Jan Jillisz Vuuren. Hij is gedoopt op 21-09-1645 in Lopik.
Notitie bij de geboorte van Jan: doopgetuigen Claes Jansz, Leentghen Jans
Vermeld:
vanaf 28-09-1651     Vermeld in boeken weeskamer Goudriaan (Weeskamer Goudriaan 44. d.d. 28-9-1651: Niesken Cornelis, won. in Goudriaen, weduwe van Jilis Ariens, geass. met Cornelis Jansz. Stout, haeren vader en gecooren voocht in desen ter eenre en Reyer Jilisz. Versloot, won. in Lopick als voogd van de nagelaeten weeskinderen van voorn. Jilis Ariens zalr. en hem sterk makende voor zijn zwager Breningh Ariens mede voogd ter andere, vertichting van de kinderen: Jan Jilisz., out 5 jaer, Aeftjen Jilisdr., out 3 jaer, Arien Jilisz., out 1 jaer.)
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Bastiaan Jansz Vuuren, geboren omstreeks 1670 in Jaarsveld. Bastiaan is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven op 02-02-1741 in Polsbroek.
Notitie bij overlijden van Bastiaan: begraven in graf 11 f 4.-.-
Functie:
vanaf 1727     Ouderling gereformeerde kerk te Langerak
Bastiaan trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1696 in Jaarsveld? met Baartje Pieters van der Pijl, ten hoogste 26 jaar oud. Baartje is geboren omstreeks 1670 in Langerak, dochter van Pieter Jansz van der Pijl en Jaapje Cornelis Stout (zie 658,IV).
II. Jillis Jansz Vuuren, geboren omstreeks 1670 in Jaarsveld?. Jillis is overleden op 09-10-1734 in Willige Langerak, ongeveer 64 jaar oud.
III. Aagje Jansz Vuuren, geboren omstreeks 1675 in Jaarsveld?. Aagje:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 01-11-1696 in Lopik met Adriaen Lauwensz (Arij) Brenningen, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aagje en Arij: JM van Lopik; JD tot Jaarsveld
Arij is geboren omstreeks 1673 in Lopik. Arij is overleden vóór 01-03-1700, ten hoogste 27 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-03-1700 in Jaarsveld met Jan Hermse van Asch, nadat zij op 01-03-1700 in Jaarsveld in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aagje en Jan: Wedr. van Neeltje Cornelis Versluijs, won. Meerkerk; wede. van Arij Louwen Breningen, won. tot Jaarsveld
IV. Eijmert Jansz Vuuren, geboren in Jaarsveld. Hij is gedoopt op 07-03-1675 in Lopik.
V. Hendrik Jansz Vurens, geboren omstreeks 1677 in Jaarsveld (zie 82).
VI. Arie Jansz Vuuren, geboren omstreeks 1680 in Jaarsveld?. Arie is overleden vóór 24-11-1725, ten hoogste 45 jaar oud.
166 Arien Gerrits Borst. Hij is gedoopt op 19-10-1651 in Lopik. Arien is overleden op 26-06-1720 in Lopik, 68 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Vermeld:
vanaf 01-06-1697     Ontvangst jaarrente te Jaarsveld (Weeskamer Jaarsveld: uit de nalatenschap van Bastiaan Corneliszn Posthoorn (Vuijck) wordt f 28 jaarrente betaald aan Arien Gerritse Borst, schipper de Lopick, op een plicht van 700 gulden, die Arien heeft op de landerijen van de kinderen , liggend onder Lopik
Betaald ieder jaar van 1-6-1697 tot en met 11-6-1704)
vanaf 04-06-1704     Transport land te Jaarsveld (ORA Jaarsveld: 04-06-1704 fol. 117v
Idem drossaard en schepenen. Jasper Jansz van Oosterlaeck en Geertgen Cornelis Fuijck, echteluijden, wonende in den Gerechte van Lopick, transporteren aan Arijen Gerritsen Bors en Marrichje Heijnricksen Oskam, echteluijden, 1 mr land, bestaande in griendinge, gelegen in de polder de Vogelesanch. Naastgeland boven oostwaarts: de erfgenamen van Claes Cornelisz Vinck; en beneden westwaarts: Dirck Heijnrixen de Ridder. Strekkende hetzelfde grientje voor van de heerlijkheid van Lopick tot achter ter halver Lijnweteringe toe. Koopsom: 304 g 13 st.)
vanaf 18-05-1710     Koopt hofstede te Willige Langerak (18 mei 1710. Eigen voor Arie Gerritse Borst. Gecomp. Catarina de Gilde, wed. van Leendert Vurens voor haar zelve en als moeder en voogdesse van haar drie minderjarige kinderen won. te Sch. mitsgaders Cornelis Vurens, zoon van Catarina de Gilde en Leendert Vurens zal. won. te Rotterdam. Dragen over aan Arie Gerrits Borst won. te Lopik de vrije eigendom van een hofstede groot 10M 4H 50R met huis, berg en schuur en bepotinge met een uiterwaard met struikbomen bestaande de zelve hofstede met de uiterwaard eerstelijk in 9M 3H land te W.L. strekk. uit de Lek tot Broeyk, bel. t.o. de weled. heer van W.L. en t.w. de erfgen. van de heer Adriaen Block, item 1M 1H 50R gelegen int boveneind van W.L. strekk. van de Tiendeweg af tot de halve achterwetering, bel t.o. Geertrui. Koopprijs f 4000,-)
vanaf 21-05-1712     Testament bij Notaris T Vosch van Avezaat, Utrecht (Testateur: Arien Gerritsen Borst
Echtgenoot: x Merrichie Hendricx Oscamp
Beroep: schipper
Woonplaats: Lopick
Inboedel, conquesten en dergelyke, en lyftocht aan langstlevende
Kunera Jans van den Heuvel, geh. met Pieter Bundervoet in Kamerik Myzyde, voordochter van testatrice, erft ook van testateur met benoeming van langstlevende tot voogd met verklaring dat kind van + Cornelia Aerts Borst by
Cornelis Dircksen Verbree nog f 100,- moet ontvangen wegens rest huwelyksgoed van de moeder)
Hij ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 17-05-1674 in Lopik met de 25-jarige Marrighen Hendricks Oskamp.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Marrighen: JM van Lopik en weduwe van Jan Ariensz Verheuvel
167 Marrighen Hendricks Oskamp. Zij is gedoopt op 14-01-1649 in Lopik. Marrighen is overleden op 12-09-1729 in Lopik, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marrighen: Laatst wed. van Arien Gerritze Borst. Laat kinderen na
Vermeld:
vanaf 04-06-1704     Transport land te Jaarsveld (ORA Jaarsveld: 04-06-1704 fol. 117v
Idem drossaard en schepenen. Jasper Jansz van Oosterlaeck en Geertgen Cornelis Fuijck, echteluijden, wonende in den Gerechte van Lopick, transporteren aan Arijen Gerritsen Bors en Marrichje Heijnricksen Oskam, echteluijden, 1 mr land, bestaande in griendinge, gelegen in de polder de Vogelesanch. Naastgeland boven oostwaarts: de erfgenamen van Claes Cornelisz Vinck; en beneden westwaarts: Dirck Heijnrixen de Ridder. Strekkende hetzelfde grientje voor van de heerlijkheid van Lopick tot achter ter halver Lijnweteringe toe. Koopsom: 304 g 13 st.)
vanaf 21-05-1712     Testament bij Notaris T Vosch van Avezaat, Utrecht (Testateur: Arien Gerritsen Borst
Echtgenoot: x Merrichie Hendricx Oscamp
Beroep: schipper
Woonplaats: Lopick
Inboedel, conquesten en dergelyke, en lyftocht aan langstlevende
Kunera Jans van den Heuvel, geh. met Pieter Bundervoet in Kamerik Myzyde, voordochter van testatrice, erft ook van testateur met benoeming van langstlevende tot voogd met verklaring dat kind van + Cornelia Aerts Borst by
Cornelis Dircksen Verbree nog f 100,- moet ontvangen wegens rest huwelyksgoed van de moeder)
Marrighen ging in ondertrouw (1), 22 jaar oud, op 26-01-1671 in Lopik met Jan Aertsz Verheuvel (ovl. vóór 1674).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrick Borst. Hij is gedoopt op 14-03-1675 in Lopik.
II. Johannes Arijensz (Jan) Borst. Hij is gedoopt op 17-12-1676 in Lopik. Jan is overleden vóór 21-12-1747, ten hoogste 71 jaar oud.
Functie:
vanaf 02-11-1717     Armenmeester van de Heilige Geestarmen te Jaarsveld
Vermeld:
vanaf 21-12-1747     Afhandeling nalatenschap (ORA Jaarsveld voor 21-12-1747: Baltus Borst, Gerrit Borst, .Pieter? Borst, Marten van der Ham getrouwd met Maria Borst, Teunis Lelieveld getrouwd met Willemijnte Borst en Bastiaan Hogenboom getrouwd met Beligje Borst, alle keinderen en erfgenamen van het echtpaar Jan Ariense Borst en Trijntje Gerritse den Uijl scheiden de nalatenschap. In de nalatenschap een plaats genaamd Waaijenhoeff met 3 morgen land gelegen in de polder Vogelesangh; een plaats met huijs, berg en schuur met 3 morgen en 3 hond land genaamd het Uijlenest, gelegen in de polder De Graaff, beide te Jaarsveld.)
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1701 in Jaarsveldkapel met Trijntje Gerritdr den Uijl, nadat zij op 28-05-1701 in Jaarsveldkapel in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Trijntje: JM van Lopik en JD van Jaarsveld, beide won. Jaarsveld
Trijntje is geboren in Jaarsveld. Trijntje is overleden vóór 21-12-1747.
Vermeld:
vanaf 21-12-1747     Afhandeling nalatenschap (ORA Jaarsveld voor 21-12-1747: Baltus Borst, Gerrit Borst, .Pieter? Borst, Marten van der Ham getrouwd met Maria Borst, Teunis Lelieveld getrouwd met Willemijnte Borst en Bastiaan Hogenboom getrouwd met Beligje Borst, alle keinderen en erfgenamen van het echtpaar Jan Ariense Borst en Trijntje Gerritse den Uijl scheiden de nalatenschap. In de nalatenschap een plaats genaamd Waaijenhoeff met 3 morgen land gelegen in de polder Vogelesangh; een plaats met huijs, berg en schuur met 3 morgen en 3 hond land genaamd het Uijlenest, gelegen in de polder De Graaff, beide te Jaarsveld.)
III. Theuntje Ariens Borst. Zij is gedoopt op 27-10-1678 in Lopik. Theuntje is overleden op 15-01-1742 in Lopik, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theuntje: Wed. van Bastiaan van Jaarsveld. Laat kinders na
Theuntje trouwde, 22 jaar oud, op 12-06-1701 in Lopik met Bastiaan Gillesz van Jaarsveld, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theuntje en Bastiaan: Beiden wonende te Lopik
Hij is gedoopt op 16-05-1669 in Lopikerkapel. Bastiaan is overleden vóór 1728, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Bastiaan: Zoon van Gielis Adriaens van Jaersvelt en van Dirckje Bastienss Vuijck
IV. Gijsbert Borst. Hij is gedoopt op 08-02-1680 in Lopik.
V. Willempje Ariens Borst, gedoopt op 18-12-1682 in Lopik (zie 83).
VI. Cornelia Ariens Borst. Zij is gedoopt op 07-12-1683 in Lopik. Cornelia is overleden na 22-03-1705, minstens 21 jaar oud. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 18-06-1704 in Lopik met Cornelis Dirksen Verbree, 27 jaar oud, nadat zij op 18-05-1704 in Lopik in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Cornelis: JM en JD van Lopik
Hij is gedoopt op 18-02-1677 in Lopik, ger. kerk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Gelijk gedoopt met zijn zus Anna
Cornelis is overleden op 25-06-1736 in Benschop, 59 jaar oud. Hij is begraven op 30-06-1736 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Den 25 juni met 2 k. beluijd en den 30. in de kerk begraven
Cornelis trouwde later vóór 01-11-1706 met Marrichjen Ariens van Oostrum (1674-1736), zie 160,V.
Notitie bij Cornelis: Zoon van Dirck Verbree (moeder niet vermeld bij doop)
VII. Gerrit Arienze Borst. Hij is gedoopt in 1686 in Lopik. Gerrit is overleden op 13-12-1734 in Lopik, 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Laat kinders na
Gerrit trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 23-04-1724 in Lopik met Neeltje Abrams Blankers.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Neeltje: JM geboren en won. Lopik; JD van Jaarsveld
Neeltje is geboren in Jaarsveld. Neeltje is overleden op 28-11-1728 in Lopik.
Notitie bij overlijden van Neeltje: huijsvrouw van Gerrit Ariense Borst. Laat man en kinderen naa.
VIII. Jacobus Arienze Borst. Hij is gedoopt op 02-07-1690 in Lopik.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geen akte gevonden
Jacobus is overleden op 07-01-1760 in Lopik, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: wed.naar van Maria de Bruijn, Laat kinders na
Jacobus:
(1) ging in ondertrouw, 38 jaar oud, op 25-07-1728 in Lopik met Anna Klaasen (Johanna) Timmerman.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: JM van Lopik en JD van Z-Polsbroek
(2) ging in ondertrouw, 47 jaar oud, op 18-08-1737 in Lopik met Maria de Bruijn, 34 jaar oud. Maria is geboren op 04-02-1703 in Ameide.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuige Gerbregt de Bruijn
Maria is overleden op 16-09-1755 in Lopik, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: tweede huijsvrouw van Jacobus Borst, laat man en voorkinders na
Notitie bij Maria: Dochter van Jan de Bruijn en Lijsbet Coppelaer
Beroep:
tot 1755     Herbergierster (Vermeld bij de nalatenschap:
De helfte in een herberge genaampt Den Blauwen Engel op f 1000,-.-.
de 1/2e in vier mer. vier hondt op f 250.-.-
de 1/2e in een huijs en schuur op f 100.-.-
de helfte in drie mergen hooijlant f 150.-.-.)
IX. Marrichjen Borst. Zij is gedoopt op 07-02-1697 in Lopik.
168 Aert Gerrits Gijsse Benschopper (Verburgh), geboren omstreeks 1640 in Benschop. Aert is overleden op 28-03-1692 in Benschop, ongeveer 52 jaar oud. Hij is begraven op 01-04-1692 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Aert: Den 18 maart is met beijde de klokken beluijt, Aart Gerritss, en is den 1 april in de kerk begraven
Vermeld:
vanaf 21-02-1678     Overdracht aan erfgenamen (IJsselstein transporten voor het gerecht 2530 inv. nr. 32 fol 119 (Doesburg)
Samuel Verhoeven, schout, Dirck van Meerlant en Cornelis van Oort, schepenen der stadt IJselsteijn
Oorkonden dat kwamen Cornelis van der Weijde voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Anna Stuijvenbergh (proc. gepasseerd voor dit gerecht op 30 Nov. 1675) en Franco van Meerlant als momber en voogd over de 3 onmondige kinderen van Roelof van Meerlant, verwekt in echte bij genoemde Anna (wier eerste man hij was) die met approbatie van de oppervoogden overdragen aan:
Aert, Arien, Jan Gerritsen, gebroeders, Cornelis Corneliss als man en voogd van Ariaentgen Gerrits, Hillichje Gerrits, jonge dochter allemaal kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gijsen, in zijn leven gewoond hebbend in Benschop de eigendom van ’ontrent vijf en een halve morgen lants, leggende in Meerloo opt nederoudelant, streckende van de legen dijck over den hogendijck tot in den oeversloot toe, dair ten noorden Jan Jansen van Nesch ende de heer schout voornoemt, ende tenzuijden dhr schout naest gelant ende gelegen sijn’.
Koopsom (3000 gld) is voldaan met het cassern van een plecht van 2550 gld, die de genoemde kinderen van Gerrit Gijsen daarop hadden staan; de resterende 450 gld zijn voldaan door ’t schrappen van de onbetaalde rente van het kapitaal.
Conditie: wanneer door de comparantes (in hun genoemde kwaliteit) binnen de 8 eerstkomende jaren het bedrag van 3000 gld zou worden gerestitueerd aan de kinderen van Gerrit Gijsen, plus de onkosten (zijnde 44-8-0), dan zullen de genoemde kinderen dit getransporteerde perceel weer teruggeven aan de comparantes, zonder verder nog enige aanspraak te behouden.
Gedaan 1678 februari 21)
vanaf 01-05-1697     Transport uit nalatenschap (IJsselstein transporten voor het gerecht no. 3028 inv. nr. 35 fol 152v (Doesburg)
Willem van Muijden. Willem de Ridder en Mr. Johan Verhoeven, schepenen vermits d’absentie van d’heer schout.
Oorkonden dat kwamen Gijsbert Glaudes van Homburg, nagelaten zoon van Glaude Gijsbertss van Homburg die weer een zoon was (en mede-erfgenaam voor de helft) van Gijsberts Aertss, Adriaan en Jan Gerrits, Gerrit Aerts namens zijn moeder Gerrigie Thonis Homburg (wednr en boedelhouder van Aart Gerrits) Jacob Gerrits Lekkerkerker getrouwd geweest met Hilletie Gerrits, Cornelis Corneliss van Vliet getrouwd geweest met Ariaantje Gerrits (die beiden ’t recht verkregen hebben door uitkoop), allemaal kinderen resp. erfgenamen van Gerrit Gijsbertss, die ook een zoon en voor de wederhelft erfgenaam was van Gijsbert Aertss.
Die overdroegen aan Dirk van Santen en Maria Klaas Brommers, echtelieden, ’de helft van sekere huysinge ende erve, staande ende gelegen alhier op de noordzijde van de Benschopperstraat, daarboven d’erfgenamen van Jacobs Gerritss van Vuuren ende beneden Henrick de Wever (of daar het met regt gelaten is) naast gehuijst ende geerft zijn, waarvan d’andere helft competeerd d’erfgenamen van Rissie Andries, in haar leven huijsvrouw van den voorn. Gijsbert Aertss. Koopsom is voldaan (270 gld). Belast met ’het roeijgeld uyt het voors. erve’. Gedaan 1697 mei 1.)
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, in 07-1673 in Oudewater met de ongeveer 25-jarige Gerrichje Tonis Homburgh.
Notitie bij het huwelijk van Aert en Gerrichje: "Aert Gerrits JM uijt Benschop; Gerrigje Tonis Homborgh, JD vam Oudewater"
Deze familie is later de naam "Benschop" gaan voeren.
169 Gerrichje Tonis Homburgh, geboren omstreeks 1648 in Oudewater. Gerrichje is overleden op 27-02-1705 in Benschop, ongeveer 57 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1705 in Benschop, hervormde kerk.
Notitie bij overlijden van Gerrichje: Den 27 febr. is met beijde de klokken beluijt, Gerrichjen Teunis Homburg, wed.e van Aart Gerrit Gijsen, en is den 6 maart in de kerk begraven.
Notitie bij Gerrichje: Dochter van Anthonis Jans van Homburgh
Vermeld:
van 1694 tot 1699     Aankoop van onroerend goed in Benschop (ORA Benschop 16-5-1694: Adriaan, Jan en Jacob Gerritsz. Lekkerkerker verkopen aan Gerrigje Teunisdr van Homburg, weduwe van Aart Gerritsz een huis met 4 morgen 3 hont eigen land op de noordzijde van Benschop voor 2000 gulden.

3-5-1699: Geertruyt en Johan Vervoorn verkopen aan Gerrigje Teunis van Homburg, wede. van Aart Gerritsz een hofstede met huis, berg, schuur met 18 morgen eigen land en 2 morgen huurland van de koning van Groot-Brittannië, op de zuidzijde van Benschop voor de som van ƒ 9500,-)
vanaf 04-05-1694     Verkoop uit boedel (ORA Benschop 4-5-1694: Gerretie Tonis Homburgh weduwe van Aerent Gerretse Benschop, verkoopt voor 136 gulden aan Carelvan Wingerden twee werven of hennip ackerties gelegen op Papenhoeff, haer aengekomen en bestorven door doode ende overlijden van haer comparantes vader zal. Tonis Janszn Homburgh)
vanaf 01-05-1697     Transport uit nalatenschap (IJsselstein transporten voor het gerecht no. 3028 inv. nr. 35 fol 152v (Doesburg)
Willem van Muijden. Willem de Ridder en Mr. Johan Verhoeven, schepenen vermits d’absentie van d’heer schout.
Oorkonden dat kwamen Gijsbert Glaudes van Homburg, nagelaten zoon van Glaude Gijsbertss van Homburg die weer een zoon was (en mede-erfgenaam voor de helft) van Gijsberts Aertss, Adriaan en Jan Gerrits, Gerrit Aerts namens zijn moeder Gerrigie Thonis Homburg (wednr en boedelhouder van Aart Gerrits) Jacob Gerrits Lekkerkerker getrouwd geweest met Hilletie Gerrits, Cornelis Corneliss van Vliet getrouwd geweest met Ariaantje Gerrits (die beiden ’t recht verkregen hebben door uitkoop), allemaal kinderen resp. erfgenamen van Gerrit Gijsbertss, die ook een zoon en voor de wederhelft erfgenaam was van Gijsbert Aertss.
Die overdroegen aan Dirk van Santen en Maria Klaas Brommers, echtelieden, ’de helft van sekere huysinge ende erve, staande ende gelegen alhier op de noordzijde van de Benschopperstraat, daarboven d’erfgenamen van Jacobs Gerritss van Vuuren ende beneden Henrick de Wever (of daar het met regt gelaten is) naast gehuijst ende geerft zijn, waarvan d’andere helft competeerd d’erfgenamen van Rissie Andries, in haar leven huijsvrouw van den voorn. Gijsbert Aertss. Koopsom is voldaan (270 gld). Belast met ’het roeijgeld uyt het voors. erve’. Gedaan 1697 mei 1.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Aerts Benschop, gedoopt op 26-10-1674 in Oudewater (zie 84).
II. Teunis Aarts Benschopper (Verburgh). Hij is gedoopt op 15-01-1677 in Oudewater.
Notitie bij de geboorte van Teunis: Bij de naam van de vader staat "Benschopper" vermeld.
Teunis is overleden, 84 jaar oud. Hij is begraven op 02-01-1762 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Teunis: Begraven in graf 39 van de NH Kerk te Benschop
Teunis trouwde, 30 jaar oud, op 04-12-1707 in Benschop met Elsje Peters Robbes.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Elsje: JM en JD van Benschop, beijde woonende in Benschop
III. Lysbeth Aarts Benschop (Verburgh), geboren omstreeks 1680 in Oudewater.
IV. Neeltie Verburgh. Zij is gedoopt op 01-10-1682 in Benschop.
V. Aeltje Aarts (Aaltie) Verburgh. Zij is gedoopt op 30-08-1685 in Benschop.
170 Cornelis Cornelisse Sterrenburg. Hij is gedoopt op 15-08-1660 in Ottoland. Cornelis is overleden op 02-09-1727 in Ottoland, 67 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1687     Molenaar
Vermeld:
vanaf 1687     Lidmaat van de protestantse kerk te Ottoland
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 04-04-1688 in Ottoland met de ongeveer 23-jarige
171 Maria Willems Obergh, geboren omstreeks 1665 in Brandwijk. Maria is overleden op 18-08-1718 in Ottoland, ongeveer 53 jaar oud. Zij is begraven op 22-08-1718 in Ottoland.
Notitie bij overlijden van Maria: Maria Willems Obergh, hvr van Cornelis Cornelisse Sterrenburgh, van Brantwijck ovl. 18-8-1718
22-8-1718 Cornelis Cornelisz Starrenburgh geeft aan het lijk van zijn vrouw Maria Obergh 3 gld
Vermeld:
vanaf 1688     Lidmaat van de protestantse kerk te Ottoland
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Garrichje Cornelis Sterrenburg. Zij is gedoopt op 20-02-1689 in Ottoland. Garrichje trouwde, 24 jaar oud, op 12-03-1713 in Ottoland met Cornelis Jans Verhoef, 26 jaar oud, nadat zij op 25-02-1713 in Ottoland in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Garrichje en Cornelis: JM wonend te Laagblokland en JD wonend te Ottoland
Hij is gedoopt op 21-04-1686 in Ottoland.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen doop: Teunis Aarts Verhoef, Jan Pieters Vasen grootvader, Crijntje Teunis Verhoef, tante
Notitie bij Cornelis: Zoon van Jan Teunis Aarts Verhoef en Neeltje Jans Vasen
II. Jacomijntje Sterrenburg. Zij is gedoopt op 24-09-1690 in Ottoland.
III. Willemina Cornelis (Willemijntje) Sterrenburg, gedoopt op 09-12-1691 in Ottoland (zie 85).
IV. Cornelia Cornelisse Sterrenburg. Zij is gedoopt op 16-01-1694 in Ottoland. Cornelia trouwde, 32 jaar oud, op 03-02-1726 in Ottoland met Paulus Jans Hartkoorn, 26 jaar oud, nadat zij op 11-01-1726 in Ottoland in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Paulus: JM wonend te Laagblokland en JD van Ottoland
Hij is gedoopt op 08-02-1699 in Ottoland.
Notitie bij de geboorte van Paulus: Doopgetuigen: Arie Paulus Hartkoorn, oom in Wijngaarden; Seijchje Dircks Hertcoorn, nicht mede won. in Wijngaarden
Notitie bij Paulus: Zoon van Jan Pauwelsen Hertcoorn en Niesje Centen Voorkoij
V. Cornelis Sterrenburg. Hij is gedoopt op 23-10-1695 in Ottoland.
VI. Arichje Sterrenburg. Zij is gedoopt op 19-05-1698 in Ottoland.
Notitie bij de geboorte van Arichje: doopgetuige: Arichje won. aan de Giessen
VII. Willem Sterrenburg. Hij is gedoopt op 12-04-1700 in Ottoland.
Notitie bij de geboorte van Willem: Andere doopgetuige: Corneis Jans de swager
Willem is overleden op 16-04-1700 in Ottoland, 4 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Corn. Starrenburgs kind
VIII. Willem Sterrenburg. Hij is gedoopt op 24-04-1701 in Ottoland.
Notitie bij de geboorte van Willem: Doopgetuige, Willem jans, oom van Gijbeland
IX. Jannichje Cornelis Sterrenburg. Zij is gedoopt op 25-11-1703 in Ottoland. Jannichje trouwde, 25 jaar oud, op 06-03-1729 in Ottoland met Sijme Hendriks, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 12-02-1729 in Ottoland in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jannichje en Sijme: JM van Giessen Nieuwkerk; JD van Ottoland
Sijme is geboren omstreeks 1701 in Giessen-Nieuwkerk.
X. Marichje Sterrenburg. Zij is gedoopt op 07-03-1706 in Ottoland.
Notitie bij de geboorte van Marichje: getuige doop: Gerrichje Jans, nicht te Ottoland
XI. Jacobus Cornelis Sterrenburg. Hij is gedoopt op 28-06-1708 in Ottoland. Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 05-03-1730 in Ottoland met Jannigje Jans Maat, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 02-02-1730 in Ottoland in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Jannigje: JM van Ottoland en JD van Langerak
Jannigje is geboren omstreeks 1706 in Langerak.
Notitie bij Jannigje: Dochter van Jan Adriaan Maat en Leentje Aartse
172 Claes Sijmonsz Benschop, geboren omstreeks 1642 in Benschop.
Notitie bij Claes: In diverse genealogieën vermeld als zoon van Machteltgen Tonisdr en Sijmon Thomassen. Nog geen sluitend bewijs gevonden
Claes trouwde (2), ongeveer 44 jaar oud, op 15-12-1686 in Goudriaan met Annighjen Dirksz Alblas.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 26-11-1665 in Benschop met de ongeveer 21-jarige Sijtjen Jansz (Sijgje) Backer (zie 173 hieronder). Claes en Sijgje gingen op 12-11-1665 in Benschop in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Claes en Sijgje: JM uit Benschop; JD van Haastregt, beide woonend in Benschop
173 Sijtjen Jansz (Sijgje) Backer, geboren omstreeks 1644 in Haastrecht. Sijgje is overleden vóór 09-05-1677, ten hoogste 33 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 08-01-1669     Overeenkomst nalatenschap Leendert Jans Backer (Notarieel archief Gouda 246 f5 8-1-1669 overeenkomst na arbitrage tussen Willempje Floren, weduwe van Leendert Jans Backer, ter eenre en de erfgenamen van Leendert Jans Backer t.a.z. over diens boedelscheiding en erfenis; de erfgen. van Leendert zijn: zijn broers Cornelis, Pieter en Dirk Jans Backer, Huijbert Jans Kannigje x Neeltje Jans, zijn zuster, Jan en Aagje Ariens, kk. van Arie Jans Backer, en Cornelis en Arie Jans Backer en Claas Simons x Sijgje Jans, kinderen van Jan Jans Backer; arbiters zijn: Adriaan van Rijswijck en Laurens Balbiaen, notaris, voor de erfgen. van Leendert en Jan Meesz steenbacker en Nicolaes Straffintvelt voor Willempje Floren; Willempje behoudt hetgeen haar is aangekomen van haar ouders: 3 morgen en 3 hond land in beneden-Haastrecht naast de boezem oost Aart Floren, west Marrigje Damen en nog een obligatie t.l.v. haar broer Aart Floren en de weeskinderen van Pauwel Floren)
van 1671 tot 1677     Boedelscheiding (Notarieel archief Gouda 248 f123 21-6-1671 Jan Ariens Backer en Dirk Cornelisz Kannigje x Aagje Ariens zaliger te Haastrecht kavelen de goederen geërfd van hun overleden grootouders Jan Ariens Backer x Geertje Jans en van hun overleden oom Leendert Jans;
Jan Ariens Backer krijgt 1/6 van een hofstede, groot 8 morgen in beneden-Haastrecht, geërfd van Leendert Jans, oost Teunis Aalberts, west Cornelis Capiteijn en Jacob Trist wed.
Dirk Cornelisz Kannigje krijgt 1/6 van een obligatie tlv Cornelis Jans Backer. Dirk doet afstand tgv Jan van de boedel van zijn schoonmoeder Marrigje Cornelis

254 f62v 9-5-1677 Claas Simons (Goudriaan), weduwnaar van Sijgje Jans Backer, mede erfgename van haar overleden oom Leendert Jans Backer te beneden-Haastrecht, transpeert zijn deel in 1/6 part van een hofstede met ca 8 morgen in beneden-Haastrecht aan Cornelis en Arie Jans Backer [zijn zwagers], die dit 1/6 part nu samen bezitten)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Claasz Benschop. Lijsbeth is overleden op 07-05-1736 in Goudriaan. Lijsbeth trouwde op 20-04-1704 in Goudriaan met Dirk Pieters Brouwer, 22 jaar oud. Zie 174,II voor persoonsgegevens van Dirk.
II. Magteltje Claasz Benschop. Zij is gedoopt op 14-09-1666 in Benschop. Magteltje is overleden op 03-12-1732 in Benschop, 66 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1732 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Magteltje: Den 3 decemb. met twee k. beluijt en den 10 decemb. inde kerk begraven f 3:5:-
Magteltje trouwde, 40 jaar oud, op 25-11-1706 in Benschop met Gerrit Baltussen Boelen, ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op 07-11-1706 in Benschop in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Magteltje en Gerrit: Weduwnaar van Neeltjen Ariensdr de Coole en JD, beijde woonend in Benschop
Gerrit is geboren omstreeks 1662 in Teckop, zoon van Balten Adriaensz (Balthus) Boel (zie 1468,IX) en Aechgen Ghijsberts Geestdorp.
Notitie bij Gerrit: Huwde op 17-1-1686 te Benschop met Neeltje de Coole (overleden op 3-10-1694). Gerrit was een jongman uit Teckkob behorende onder Camerick en zij een jongedochter van Benschop
Vermeld:
vanaf 24-04-1710     Verwerping nalatenschap (ONA Utrecht 24-4-1710: Protest door: Gerrit Boelen wonend te Benschop; Jan Leendersz Zael te Benschop, echtgenoot van Gerrigje Baltens Boel; Baltus Jansz Boel onmondige zoon van Jan Baltensz Boel en Maria Dircks de Lange (voogd Jacob Sijmens Boelhouwer).
Het begraven van (groot)moeder Aegye Gysberts Geesdorp is geschied onder repudiatie (verwerping) van de nalatenschap.)
III. Jan Benschop. Hij is gedoopt op 26-07-1668 in Benschop.
IV. Simon Claesz (Sijmen) Benschop, gedoopt op 25-09-1670 in Benschop (zie 86).
goudriaan_zuidzijde_97-98.jpg
19 Goudriaan Zuidzijde 97-98
174 Pieter Hendriksz Brouwer (afb. 19). Hij is gedoopt op 28-09-1659 in Goudriaan.
Vermeld:
vanaf 08-01-1677     Vermeld in weesboek Goudriaan (Weeskamer Goudriaan 57. d.d. 8-1-1677: Anneken Gerrits, weduwe van Hendrick Pieters Brouwer, geass. met Cornelis Pieters Broer, haer gecooren voogd, ter eenre en Ary Pieters Brouwer, dienend schepen, mitgaders Ary Jansz., won. op Peursum, beyde oomen ende voogden over het naergelaeten minderjarig kind, gen. Pieter Heyndricksz., out omtrent 18 jaer, ter andere zijde, vertichting.)
vanaf 18-08-1679     Verkoop roerende goederen aan oudtante (Goudriaan 18-8-1679: Pieter Heyndricksz., geass. met Ary Pieters Brouwer, won. beyde in Goudriaan, en Ary Jansz., won. aan de Giessen, hebben vercocht aan Annetien Heydricks, bej. dochter mede won. Goudriaan, meubels etc.)
vanaf 10-10-1679     Vermeld in nalatenschap Anna Hendrix (Goudriaan 10-10-1679: Anna Hendrix, bej. ongeh. dochter, won. op de Suytsyde van desen dorpe, testeert, verwijst naar dispositie voor Notaris Adriaen Ooms te Nieuwpoort den 14-9-1675; begeert dat Pieter Hendricksz., soone van Heyndirck Pietersz. Brouwer salr., haer test. neve, bij ‘t gemelde testament geïnstitueerd wordt in 2/3e parten van een helft van alle test. naergelaeten goederen, en prelegateert bij dese aen Pieter Hendricks. d’eene helft en aan Ary Pietersz. Brouwer, haar neve, won. binnen dese dorpe, ende Ariaentie Pieters Brouwer, huysvr. van Ary Jansz., won. in Peursum, d’andere helft; legateert alleen een gouden ring aan Aeffgien Willems dochter van Willem Aryens, won. tot Streefkerk, en aan de gemene armen van Goudriaan de helft van een werffken synde leenroerig aan den Huyse ende Baronij van Langerak, gelegen in Gouddriaan.)
vanaf 26-11-1679     Huwelijkse voorwaarden (Goudriaan 1 26-11-1679 Pieter Heyndricksz. Brouwer, j.m. won. de Suytsyde van Goudriaan, toecomende bruydegom, geass. met Annetie Gerrits, desselfs moeder, Adriaen Pieters Brouwer, out schepen van Goudriaan, desselfs oom, en Ary Jansz., won. in Peursum, desselfs behoutoom, ter eenre ende Aeltie Jans Pancken, j.d. won. in Ottoland, geass. met haer vader ende moeder Jan Teunisz. Pancken en Ariaentie Leenderts, ter andere zijde, huw. voorwaarden.)
vanaf 29-01-1680     Verdeling nalatenschap Annetien Heijndricx Brouwer (ORA Goudriaan fol 262 29-1-1680: Enerzijds: Adriaen Jansz Verheul wonend in Peurssem, getrouwd met Ariaentie Pieters voor hemzelf, Pieter Heijndricks Brouwer, onze inwoner en Pieter Cornelis van der Wal, voor zijn schoonvader Arij Pieters Brouwer, die ziek is. Zij zijn de erfgenamen van vaders zijde van Annetien Hendricx Brouwer zaliger, die te Goudriaan is overleden.
Anderzijds de erfgenamen van moederszijde van Annetien Heijndricx zaliger:
Jasper Teunisz zoon van Teunis Frederickse wonend te Streefkerk voor hemzelf als voor Sijmon Teunis, Jan Teunisz en Aertie Teunisdr, zijn broers en zus; De armmeester van Streefkerk voor de onmondige kinderen van voorn. Teunis Frederick; Merchie Schalcks wonend te Streefkerk, geassisteert met Aert Peulwijx, haar behout oom, ook voor het weeskind van Teunis Schalcken zaliger; Jannetien Stolwijck, wonend te Rotterdam voor haarzelf als voor haar zusters; Aeftgie Willems, dochter van Willem Aelbertsz en Grietgen Schalcken zaliger, wonend in Streefkerk, voor haarzelf als voor haar voorn. vader en zusters en broeders.
Zij erfen verscheidene percelen land en onroerende goederen, te Goudriaan en Streefkerk, Graveland en Peulwijck met enige rentebrieven en obligaties.
De erfgenamen verdelen de erfenis.
Naar vaderszijde gaat: de hofstede, huijsinge, bargh, schuur, beplantingen daarop met 12 mergen en vier hond land gelegen op de Zuijdzijde van Goudriaen waarop Annetien Hendricx heeft gewoond en ook overleden is, gelegen in Heijndrick Adriaens hoeve. Belend: O Arij Gerrits Boel; W Cornelis van der Burgh. Nog obligaties.
De erfgenamen van moederszijde krijgen de helft van ca. 8 hond land gelegen op Peulwijck, in de Baronie van Liesvelt; de helft van 6 mergen land gelegen te Graveland in de Barie van Liesvelt; de helft van 8 mergen land te Streefkerk in Cornelis Huijbertsz weer; de helft 3 mergen land gelegen als voorn; nog enige rentebrieven of obligaties etc.)
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 10-12-1679 in Ottoland met de ongeveer 21-jarige Aaltje Jansz Versteegh. Pieter en Aaltje gingen op 25-11-1679 in Goudriaan in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Aaltje: Goudriaan: Den 25 november bericht ontvangen, dat Pieter Hendricks Brouwer, JM van Goudriaan en Aaltjen Jantz JD van Ottoland aldaar in ondertrouw worden opgenomen
175 Aaltje Jansz Versteegh, geboren omstreeks 1658 in Ottoland.
Notitie bij Aaltje: Achternaam ook vermeld als Pancken (bij doop kinderen Versteegh)
Vermeld:
vanaf 26-11-1679     Huwelijkse voorwaarden (Goudriaan 1 26-11-1679 Pieter Heyndricksz. Brouwer, j.m. won. de Suytsyde van Goudriaan, toecomende bruydegom, geass. met Annetie Gerrits, desselfs moeder, Adriaen Pieters Brouwer, out schepen van Goudriaan, desselfs oom, en Ary Jansz., won. in Peursum, desselfs behoutoom, ter eenre ende Aeltie Jans Pancken, j.d. won. in Ottoland, geass. met haer vader ende moeder Jan Teunisz. Pancken en Ariaentie Leenderts, ter andere zijde, huw. voorwaarden.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrick Pieters Brouwer. Hij is gedoopt op 21-07-1680 in Noordeloos.
II. Dirk Pieters Brouwer (afb. 19). Hij is gedoopt op 19-09-1681 in Goudriaan. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 20-04-1704 in Goudriaan met Lijsbeth Claasz Benschop. Zie 172,I voor persoonsgegevens van Lijsbeth.
III. Cornelis Pieters Brouwer. Hij is gedoopt op 13-06-1683 in Goudriaan.
IV. Arien Pietersz Brouwer. Hij is gedoopt op 20-08-1684 in Goudriaan.
V. Niesje Pieters Brouwer, gedoopt op 09-03-1687 in Goudriaan (zie 87).
VI. Ariaantjen Pieters Brouwer. Zij is gedoopt op 25-07-1688 in Goudriaan.
Notitie bij de geboorte van Ariaantjen: Getuige doop: Ariaantjen Leenderts
VII. Anna Pietersdr Brouwer. Zij is gedoopt op 18-02-1691 in Goudriaan.
VIII. Jan Pieters Brouwer. Hij is gedoopt op 01-01-1693 in Goudriaan.
IX. Gerrit Pieters Brouwer. Hij is gedoopt op 24-02-1697 in Goudriaan. Gerrit is overleden vóór 14-05-1702, ten hoogste 5 jaar oud.
X. Gerrit Pieters Brouwer. Hij is gedoopt op 14-05-1702 in Goudriaan.
176 Eerst Teunisz Boer. Hij is gedoopt op 25-11-1655 in Benschop. Eerst is overleden op 22-08-1712 in Benschop, 56 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1716     Testament Aeltje Teunisz Boer (ONA Utrecht 20-6-1716: Testament van Aeltje Teunis Boer, weduwe van Cornelis Teunis van Vianen, wonend in Benschop.
Zij legateert aan Cornelia van Vianen, getrouwd met Cornelis Blonk, dochter van Cornelis Teunis van Vianen, een huisje, erf en schuur op de zuidwijde van Benschop bij den Dam, waar Aeltje nu woont. Voorwaarde dat Cornelia aan de erfgenamen een bedrag van 200 gld. uitkeert en 100 gld aan Helena Boef.
Haar erfgenamen zijn: Aefje Teunis Boer, weduwe van Jan Corn.s Lammen; Rigje (Rusje) Teunis Boer, getrouwd met Jan Hermense Schinckel; Trijntje Teunis Boer, weduwe van Hendrik Grovens; Arent Teunisse Boer; Adam Teunisse Boer, Andries Teunisse Boer; de kinderen van Eerst Teunisse Boer.)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 04-11-1683 in Benschop met de ongeveer 23-jarige Maria Hendrickze Prins. Eerst en Maria gingen op 21-10-1683 in Benschop in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Eerst en Maria: JM wonend te Benschop en JD van Zuijd-Polsbroek wonend te Benschop
177 Maria Hendrickze Prins, geboren omstreeks 1660 in Zuid-Polsbroek. Maria is overleden op 16-10-1713 in Benschop, ongeveer 53 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marrechie Boer. Zij is gedoopt op 10-08-1684 in Benschop. Marrechie is overleden vóór 26-05-1695, ten hoogste 10 jaar oud.
II. Petie Boer. Zij is gedoopt op 12-09-1686 in Benschop.
III. Teunis Eerstz. Boer, gedoopt op 23-02-1690 in Benschop (zie 88).
IV. Hendrick Eerstenz Boer. Hij is gedoopt op 21-02-1692 in Benschop. Hendrick is overleden vóór 11-01-1754, ten hoogste 61 jaar oud. Hendrick trouwde, 19 jaar oud, op 08-03-1711 in Benschop met Caetje Aertse Duijs.
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Caetje: JM; JD van Linschoten
Caetje is geboren in Linschoten. Caetje is overleden op 11-01-1754 in Benschop. Zij is begraven op 16-01-1754 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Caetje: met 2 K: beluijd Caatje, wed. van Hend: Erste Boere ende 16 dito in de kerk begraven
V. Marrechie Eersten Boer. Zij is gedoopt op 26-05-1695 in Benschop.
178 Maarten Ariensz de Koning. Hij is gedoopt op 26-12-1655 in Bergambacht.
Notitie bij de geboorte van Maarten: ger. doop een kind van Arij Maartense, genaamd Maarten
geboren te Stolwijk
Maarten is overleden op 07-01-1699 in Benschop, 43 jaar oud. Hij is begraven op 12-01-1699 in Benschop, ger. kerk.
Notitie bij overlijden van Maarten: Den 7 jan. met beijde de klokken beluijt; den 12 dito in de kerk begraven
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 18-11-1688 in Benschop met de 29-jarige Eijchje Gorisdr (Aeghie) den Amersfoorder. Maarten en Aeghie gingen op 04-11-1688 in Benschop in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Maarten en Aeghie: Jongeman uijt Stolwijck, jongedochter van Benschop, beiden wonende te Benschop
179 Eijchje Gorisdr (Aeghie) den Amersfoorder. Zij is gedoopt op 30-01-1659 in Benschop. Aeghie is overleden op 09-08-1701 in Benschop, 42 jaar oud. Zij is begraven op 13-08-1701 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Aeghie: Weduwe van Meerten Ariens de Coning. Den 9 aug. met beijde de klokken beluijt; den 13 dito in de kerk begraven
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaentie Maertens de Koning. Zij is gedoopt op 30-06-1689 in Benschop. Ariaentie is overleden op 15-03-1762 in Benschop, 72 jaar oud. Ariaentie trouwde, 25 jaar oud, op 20-01-1715 in Benschop met Jakob Maijen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ariaentie en Jakob: JM en JD beijde geboortig en woonagtig alhier (Benschop)
Hij is gedoopt op 15-02-1691 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Jakob: ger. doop van onecht kinde
de moeder Grietie Franken geeft als vader aan Sander Eersten
Getuigen Frank Gerritsz Maeijen en Marrechie Pieter Leenderts
II. Lijsbeth Maartens (Elisabeth) de Koning, gedoopt op 12-07-1691 in Benschop (zie 89).
III. Arijen de Koning. Hij is gedoopt op 11-03-1694 in Benschop.
IV. Aegje de Koning. Zij is gedoopt op 07-08-1695 in Stolwijk.
Notitie bij de geboorte van Aegje: Getuige doop: Neeltje Cornelis Pool
V. Goris de Koning. Hij is gedoopt op 17-01-1697 in Benschop. Goris is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-1769 in IJsselstein.
VI. Rijssie (Risje) Maertens de Koning. Zij is gedoopt op 31-07-1698 in Benschop.
benschop.jpg
20 Benschop
180 Jacob Gerrits Lekkerkerker (afb. 20). Hij is gedoopt op 25-11-1649 in Benschop. Jacob is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 02-05-1725 in Benschop.
Notitie bij Jacob: Stelt zich op 3 oktober 1708, als schepen, borg voor de armmeester van Benschop Jan Peters den Houtman, x2 (huw.voorw. op 13 MAR 1697 voor gerecht ondertekend)
Beroep:
Landbouwer
Functies:
(Burgemeester van Benschop (1710), schepen van Benschop (1711-1721), substituut-Schout van Benschop (1721))
van 1688 tot 1718     Kerkmeester, ouderling gereformeerde kerk Benschop (Kerkmeester 1689, 1721-1722
Ouderling 1716-1718)
Vermeld:
vanaf 16-06-1662     Verkoop onroerend goed te Lekkerkerk (RA Lekkerkerk R 15 376/634 16-6-1662: Claessjen Cornelisdr weduwe van Gerrit Pieters Leckerkercker, in zijn leven gewoond hebbend te Benschop, geassisteert met Michiel Cornelisz, haar broer en voogd; Pieter Gerritsz Leckerkercker haar oudste zoon en Gerrit van Hollant, gerechtsbode van Montfoort, procuratiehouder voor Willem Olofsen wonend in Blockland, weduwnaar en boedelhouder van Ingentgen Pieters, met Joris Jacobs als oudoom en Pieter Cornelis Schantsman als neef als bloedvoogden van de nagelaten kinderen van Gerrit Pieters Leckerkercker, met namen: Aechien, Willempgen, Fijtgen, Cornelis, Merchen en Jacob Gerritsz, alsook de 5 minderjarige nagelaten kinderen van Ingentgen Pieters zaliger en Willem Olofs, met namen Pieter, Oloff, Jacob, Adrijaen en Theunis Willems. Zij transporteren voor 4.150 gld. aan Jan Adrijaens Schiltman, schout van Lekkerkerk, blocklants mette huijsinge en de timmeragie etc. gelegen in de polder van den houck te Lekkerkerk in een weerlant ofte wooninge genaamd Laeu Foppen weer groot 11 mergen, strekkend voor uit de Lek, N op den Thientwegh, O Thoon Bents weer, W Pieter Thonis weer. Het is hun aanbestorven door het overlijden van Bastijaen Pieters en Merchen Jacobs, hun zwager, oom, schoonmoeder en grootmoeder.
Op 15-6, 16-6 en 17-6 verkopen de erfgenamen van Bastijaen Pietersz en Merchen Jacobsz Volcken, in haren leven gewoont hebbende ende overleden sijnde in den Houcxs polder te Lekkerkerk, ook nog wei- en hooiland in de Houcxspolder aan: Leendert Gerritsen en Bastijaen Barents te Lekkerkerk; Willem Huijgen te Lekkerkerk; Annichjen Cornelisdr, weduwe van Dirck Joost Sijmonsz te Lekkerkerk; Goris Jansz de Waert te Lekkerkerk; Thonis Pieters Lijssen, heemraad van Lekkerkerk; Wouter Gorisz te Lekkerkerk.)
vanaf 1694     Overdracht land (ORA Benschop 21-2-1694: Adriaen Gerritsz en Jan Gerritsz, gebroeders wonende in Benschop, dragen over aan Jacob Gerritsz Lekkerkerker 2/3 parten in 6 morgen 2 hondt eigen land, waarvan 1/3 is competerende Hilligje Gerrits, huisvrouw van Jacob G. Lekkerkerker.)
vanaf 16-05-1694     Verkoop onroerend goed te Benschop (ORA Benschop 16-5-1694: Adriaan, Jan en Jacob Gerritsz. Lekkerkerker verkopen aan Gerrigje Teunisdr van Homburg, weduwe van Aart Gerritsz een huis met 4 morgen 3 hont eigen land op de noordzijde van Benschop voor 2000 gulden.)
vanaf 1697     Boedelscheiding (ORA Benschop 11-2-1697: Boedelscheiding tussen Jacob Gerritsz Lekkerkerker ter eenre en de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk met Hilligje Gerritsdr Verburgh, gesteund door hun oom Adriaen Gerritsz (Verburgh))
vanaf 1723     Lidmaat van de gereformeerde kerk te Benschop (Beneden-end aan de Noort-zijde:
Jacob Gerritsen Lekkerkerker en Metje desselfs h.v.)
Jacob trouwde (2), 47 jaar oud, op 28-03-1697 in Benschop met Metje Claes Blom (±1660-±1725), ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde (1), 34 jaar oud, op 03-02-1684 in Benschop met de 27-jarige Hilligje Gerrits Verburg (zie 181 hieronder). Jacob en Hilligje gingen op 27-01-1684 in Benschop in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Hilligje: Jongeman en jongedochter van Benschop
181 Hilligje Gerrits Verburg. Zij is gedoopt op 31-08-1656 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Hilligje: Tweeling
Hilligje is overleden op 21-08-1694 in Benschop, 37 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-1694 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Hilligje: Hilligjen Gerrits, vrouw van Jacob Gerritsz Lekkerkerker
In de kerk begraven
Vermeld:
vanaf 21-02-1678     Overdracht aan erfgenamen (IJsselstein transporten voor het gerecht 2530 inv. nr. 32 fol 119 (Doesburg)
Samuel Verhoeven, schout, Dirck van Meerlant en Cornelis van Oort, schepenen der stadt IJselsteijn
Oorkonden dat kwamen Cornelis van der Weijde voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Anna Stuijvenbergh (proc. gepasseerd voor dit gerecht op 30 Nov. 1675) en Franco van Meerlant als momber en voogd over de 3 onmondige kinderen van Roelof van Meerlant, verwekt in echte bij genoemde Anna (wier eerste man hij was) die met approbatie van de oppervoogden overdragen aan:
Aert, Arien, Jan Gerritsen, gebroeders, Cornelis Corneliss als man en voogd van Ariaentgen Gerrits, Hillichje Gerrits, jonge dochter allemaal kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gijsen, in zijn leven gewoond hebbend in Benschop de eigendom van ’ontrent vijf en een halve morgen lants, leggende in Meerloo opt nederoudelant, streckende van de legen dijck over den hogendijck tot in den oeversloot toe, dair ten noorden Jan Jansen van Nesch ende de heer schout voornoemt, ende tenzuijden dhr schout naest gelant ende gelegen sijn’.
Koopsom (3000 gld) is voldaan met het cassern van een plecht van 2550 gld, die de genoemde kinderen van Gerrit Gijsen daarop hadden staan; de resterende 450 gld zijn voldaan door ’t schrappen van de onbetaalde rente van het kapitaal.
Conditie: wanneer door de comparantes (in hun genoemde kwaliteit) binnen de 8 eerstkomende jaren het bedrag van 3000 gld zou worden gerestitueerd aan de kinderen van Gerrit Gijsen, plus de onkosten (zijnde 44-8-0), dan zullen de genoemde kinderen dit getransporteerde perceel weer teruggeven aan de comparantes, zonder verder nog enige aanspraak te behouden.
Gedaan 1678 februari 21)
van 20-01-1681 tot 1694     Overdrachten (ORA Benschop 20-1-1681: Cerrit en Cornelia Leenderts Strengen dragen over aan Arien Gerritsz, Jan Gerritsz en Hilligje Gerritsdr, kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz 6 morgen en 2 hondt eigen land op de noordzijde van Benschop.

ORA Benschop 11-11-1683: De erfgenamen van Heiltje Jacobsdr, weduwe Cornelis Hendricksz de Langen dragen over aan Arien Gerritsz, Jan Gerritsz.en Hilligje Gerritsdr, kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz een hofstede met huisinge en 4 morgen, 3 hondt eigen land voor ƒ 1641,-

ORA Benschop 21-2-1694: Adriaen Gerritsz en Jan Gerritsz, gebroeders wonende in Benschop, dragen over aan Jacob Gerritsz Lekkerkerker 2/3 parten in 6 morgen 2 hondt eigen land, waarvan 1/3 is competerende Hilligje Gerrits, huisvrouw van Jacob G. Lekkerkerker.)
vanaf 1697     Boedelscheiding (ORA Benschop 11-2-1697: Boedelscheiding tussen Jacob Gerritsz Lekkerkerker ter eenre en de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk met Hilligje Gerritsdr Verburgh, gesteund door hun oom Adriaen Gerritsz (Verburgh))
vanaf 01-05-1697     Transport uit nalatenschap (IJsselstein transporten voor het gerecht no. 3028 inv. nr. 35 fol 152v (Doesburg)
Willem van Muijden. Willem de Ridder en Mr. Johan Verhoeven, schepenen vermits d’absentie van d’heer schout.
Oorkonden dat kwamen Gijsbert Glaudes van Homburg, nagelaten zoon van Glaude Gijsbertss van Homburg die weer een zoon was (en mede-erfgenaam voor de helft) van Gijsberts Aertss, Adriaan en Jan Gerrits, Gerrit Aerts namens zijn moeder Gerrigie Thonis Homburg (wednr en boedelhouder van Aart Gerrits) Jacob Gerrits Lekkerkerker getrouwd geweest met Hilletie Gerrits, Cornelis Corneliss van Vliet getrouwd geweest met Ariaantje Gerrits (die beiden ’t recht verkregen hebben door uitkoop), allemaal kinderen resp. erfgenamen van Gerrit Gijsbertss, die ook een zoon en voor de wederhelft erfgenaam was van Gijsbert Aertss.
Die overdroegen aan Dirk van Santen en Maria Klaas Brommers, echtelieden, ’de helft van sekere huysinge ende erve, staande ende gelegen alhier op de noordzijde van de Benschopperstraat, daarboven d’erfgenamen van Jacobs Gerritss van Vuuren ende beneden Henrick de Wever (of daar het met regt gelaten is) naast gehuijst ende geerft zijn, waarvan d’andere helft competeerd d’erfgenamen van Rissie Andries, in haar leven huijsvrouw van den voorn. Gijsbert Aertss. Koopsom is voldaan (270 gld). Belast met ’het roeijgeld uyt het voors. erve’. Gedaan 1697 mei 1.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claesje Jacobs Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 01-01-1685 in Benschop. Claesje is overleden op 13-12-1728 in Benschop, 43 jaar oud. Claesje trouwde, 28 jaar oud, op 31-12-1713 in Benschop met Adriaan Pieters (Arij) van Haften.
Notitie bij het huwelijk van Claesje en Arij: JM van Vianen, JD geboren en wonend te Benschop.
Arij hertrouwt als weduwnaar van Claesje (21-6-1733) met Grietje Ockers de Munnik.
Arij is geboren in Vianen.
II. Neeltje Jacobs Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 25-07-1686 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Vader ziek: in zijn plaats: Arie Gerrits en Ariaentje Gerrits
Neeltje is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 08-11-1719 in IJsselstein. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1711 in Benschop met Johannes Vermeulen.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Johannes: JM van IJsselstein en JD geboren en wonend te Benschop
Johannes is geboren in IJsselstein.
III. Gerrit Jacobse Lekkerkerker, gedoopt op 12-05-1689 in Benschop (zie 92).
IV. Pieter Jacobse Lekkerkerker, gedoopt op 01-03-1691 in Benschop (zie 90).
V. Aaltje Lekkerkerker. Zij is gedoopt op 26-02-1693 in Benschop. Aaltje is overleden op 24-04-1693 in Benschop, 1 maand oud. Zij is begraven op 27-04-1693 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Kind van Jacob Gerritsz Lekkerkerker
182 Jan Egbertsz Rietveld, geboren omstreeks 1675 in Benschop. Jan is overleden omstreeks 1729, ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-11-1698 in Benschop met de 25-jarige Grietje Corsz (Gerritje) van der Croef.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: JM van Benschop, JD van Kockengen, beide wonende te Oudewatersebroek
183 Grietje Corsz (Gerritje) van der Croef. Zij is gedoopt op 03-03-1673 in Oudewater.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: ger. doop - getuigen Abram Corssz Arijaentjen
Gerritje is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1733 in Oudewater.
Notitie bij overlijden van Gerritje: Voor den arme op ’t kerkhof
Notitie bij Gerritje: Achternaam ook vermeld als Croef, Croes, Kroes
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frijssie Janse van Rietveld. Zij is gedoopt op 18-06-1699 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Frijssie: Getuige doop: Sijgie Leenderts
II. Sijgje Jansd Rietveld, gedoopt op 03-04-1701 in Benschop (zie 91).
III. Willemijntje van Rietveld. Zij is gedoopt op 29-05-1707 in Benschop. Willemijntje trouwde, 23 jaar oud, op 12-10-1730 in Benschop met Teunis Jansz Verweij.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Teunis: JM op attestatie van Kamerik en JD van Benschop
Teunis is geboren in Kamerik.
IV. Egbert Jans van Rietveld. Hij is gedoopt op 06-10-1709 in Benschop. Egbert is overleden op 28-01-1760 in Benschop, 50 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1760 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Egbert: Den 28 jan.rij met 2 k. beluijd en den 1 februarij in de kerk begraven
Begraven in graf 27 van de NH Kerk te Benschop
Egbert trouwde met Neeltie van Elten. Neeltie is overleden op 24-06-1771 in Benschop. Zij is begraven op 01-07-1771 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Neeltie: Den 24 junij met twee klokken beluijd en den 1en julij in de kerk begraven
Begraven in graf 27 van de NH Kerk te Benschop, weduwe van Egbert Rietveldt
V. Cors van Rietveld. Hij is gedoopt op 09-07-1713 in Benschop.
VI. Ariaentje Rietveld. Zij is gedoopt op 23-02-1716 in Benschop.
184 Jacob Gerrits Lekkerkerker (dezelfde als 180).
Hij trouwde (1), 34 jaar oud, op 03-02-1684 in Benschop met de 27-jarige
185 Hilligje Gerrits Verburg (dezelfde als 181).
186 Adriaen Gerritsz (Arie) Verburgh, geboren vóór 11-1645 in Benschop. Arie is overleden op 15-10-1734 in Benschop, minstens 88 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1734 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Arie: Den 15 octob. met bijde k(lokken) beluijd Arie Gerritse Verburg en den 25 in de kerk begraven 6:6:0
Vermeld:
vanaf 21-02-1678     Overdracht aan erfgenamen (IJsselstein transporten voor het gerecht 2530 inv. nr. 32 fol 119 (Doesburg)
Samuel Verhoeven, schout, Dirck van Meerlant en Cornelis van Oort, schepenen der stadt IJselsteijn
Oorkonden dat kwamen Cornelis van der Weijde voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Anna Stuijvenbergh (proc. gepasseerd voor dit gerecht op 30 Nov. 1675) en Franco van Meerlant als momber en voogd over de 3 onmondige kinderen van Roelof van Meerlant, verwekt in echte bij genoemde Anna (wier eerste man hij was) die met approbatie van de oppervoogden overdragen aan:
Aert, Arien, Jan Gerritsen, gebroeders, Cornelis Corneliss als man en voogd van Ariaentgen Gerrits, Hillichje Gerrits, jonge dochter allemaal kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gijsen, in zijn leven gewoond hebbend in Benschop de eigendom van ’ontrent vijf en een halve morgen lants, leggende in Meerloo opt nederoudelant, streckende van de legen dijck over den hogendijck tot in den oeversloot toe, dair ten noorden Jan Jansen van Nesch ende de heer schout voornoemt, ende tenzuijden dhr schout naest gelant ende gelegen sijn’.
Koopsom (3000 gld) is voldaan met het cassern van een plecht van 2550 gld, die de genoemde kinderen van Gerrit Gijsen daarop hadden staan; de resterende 450 gld zijn voldaan door ’t schrappen van de onbetaalde rente van het kapitaal.
Conditie: wanneer door de comparantes (in hun genoemde kwaliteit) binnen de 8 eerstkomende jaren het bedrag van 3000 gld zou worden gerestitueerd aan de kinderen van Gerrit Gijsen, plus de onkosten (zijnde 44-8-0), dan zullen de genoemde kinderen dit getransporteerde perceel weer teruggeven aan de comparantes, zonder verder nog enige aanspraak te behouden.
Gedaan 1678 februari 21)
van 20-01-1681 tot 1694     Overdrachten (ORA Benschop 20-1-1681: Cerrit en Cornelia Leenderts Strengen dragen over aan Arien Gerritsz, Jan Gerritsz en Hilligje Gerritsdr, kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz 6 morgen en 2 hondt eigen land op de noordzijde van Benschop.

ORA Benschop 11-11-1683: De erfgenamen van Heiltje Jacobsdr, weduwe Cornelis Hendricksz de Langen dragen over aan Arien Gerritsz, Jan Gerritsz.en Hilligje Gerritsdr, kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz een hofstede met huisinge en 4 morgen, 3 hondt eigen land voor ƒ 1641,-

ORA Benschop 21-2-1694: Adriaen Gerritsz en Jan Gerritsz, gebroeders wonende in Benschop, dragen over aan Jacob Gerritsz Lekkerkerker 2/3 parten in 6 morgen 2 hondt eigen land, waarvan 1/3 is competerende Hilligje Gerrits, huisvrouw van Jacob G. Lekkerkerker.)
vanaf 11-02-1697     Voogd voor de kinderen van zus Hilligje Gerritsdr Verburgh
vanaf 01-05-1697     Transport uit nalatenschap (IJsselstein transporten voor het gerecht no. 3028 inv. nr. 35 fol 152v (Doesburg)
Willem van Muijden. Willem de Ridder en Mr. Johan Verhoeven, schepenen vermits d’absentie van d’heer schout.
Oorkonden dat kwamen Gijsbert Glaudes van Homburg, nagelaten zoon van Glaude Gijsbertss van Homburg die weer een zoon was (en mede-erfgenaam voor de helft) van Gijsberts Aertss, Adriaan en Jan Gerrits, Gerrit Aerts namens zijn moeder Gerrigie Thonis Homburg (wednr en boedelhouder van Aart Gerrits) Jacob Gerrits Lekkerkerker getrouwd geweest met Hilletie Gerrits, Cornelis Corneliss van Vliet getrouwd geweest met Ariaantje Gerrits (die beiden ’t recht verkregen hebben door uitkoop), allemaal kinderen resp. erfgenamen van Gerrit Gijsbertss, die ook een zoon en voor de wederhelft erfgenaam was van Gijsbert Aertss.
Die overdroegen aan Dirk van Santen en Maria Klaas Brommers, echtelieden, ’de helft van sekere huysinge ende erve, staande ende gelegen alhier op de noordzijde van de Benschopperstraat, daarboven d’erfgenamen van Jacobs Gerritss van Vuuren ende beneden Henrick de Wever (of daar het met regt gelaten is) naast gehuijst ende geerft zijn, waarvan d’andere helft competeerd d’erfgenamen van Rissie Andries, in haar leven huijsvrouw van den voorn. Gijsbert Aertss. Koopsom is voldaan (270 gld). Belast met ’het roeijgeld uyt het voors. erve’. Gedaan 1697 mei 1.)
Hij trouwde, minstens 42 jaar oud, op 05-02-1688 in Benschop met de 24-jarige Aertie Hendrix. Arie en Aertie gingen op 22-01-1688 in Benschop in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Aertie: JM van Benschop en JD van Benschop beide wonend te Benschop
187 Aertie Hendrix. Zij is gedoopt op 17-12-1663 in Benschop, ger. kerk. Aertie is overleden op 29-04-1744 in Benschop, 80 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-1744 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Aertie: Den 29e met 2 k. beluijd, Weduwe van Arie Verburg, en den 9 in de kerk begraven
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Verburgh. Hij is gedoopt op 01-02-1691 in Benschop.
II. Hendrick Verburgh. Hij is gedoopt op 26-03-1693 in Benschop.
III. Neeltje Ariens Verburg, gedoopt op 22-12-1695 in Benschop (zie 93).
IV. Hendrickie Verburgh. Zij is gedoopt op 03-09-1699 in Benschop.
V. Machteld Ariens (Magteltje) Verburgh. Zij is gedoopt op 30-04-1702 in Benschop. Magteltje is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 04-10-1779 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Magteltje: Begraven in het graf no. 26 (koor) in de NH kerk te Benschop
Magteltje trouwde, 24 jaar oud, op 25-08-1726 in Lexmond met Gijsbert Herberts Rietvelt, nadat zij op 10-08-1726 in Lexmond in ondertrouw zijn gegaan. Hij is begraven op 29-03-1766 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Begraven in het graf no. 26 (koor) in de NH kerk te Benschop
188 Jan Alblas.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Aart Jansz Alblas, geboren in Wilige Langerak (zie 94).
II. [waarschijnlijk] Annigje Alblas. Annigje trouwde vóór 1729 met Willem Pietersz Kooijman, ten hoogste 33 jaar oud. Zie 190,V voor persoonsgegevens van Willem.
III. Hendrikje Janse Alblas, geboren in Willige Langerak. Hendrikje trouwde op 15-03-1733 in Willige Langerak met Cornelis Sijmensz Deelen. Cornelis is geboren in Lekkerkerk.
IV. Bastiaen Alblas.
Vermeld:
vanaf 05-03-1724     Erfpacht huis, erf en land te Willige Langerak (5 maart 1724. Gecomp. Hendrik Vurens in eeuwige erfpacht uitgegeven t. b. van Aert en Bastiaen Alblas, Willem Cooyman te samen broers en swaagers te W.L. Huis en erve en omtr. 25R land te W.L. bij de waal. Bel. t.o. de Weled. Mevr. van W.L. en t.w. de weg van d. tiendeweg, noorden de tiendeweg en t.z. de griend van de voorn. Hendrik Vurens voor f 2,- jaarlijks.)
190 Pieter Aertsz Kooijman, geboren omstreeks 1655. Pieter is overleden op 01-01-1720 in Polsbroek, ongeveer 65 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 14-05-1671     Akte van voogdij (ORA Polsbroek Zuid 1. d.d. 14-5-1671 Pieter Aertsz. nagelaten weeskind van Aerdt Pietersz. en mede-erfgenaam van Aechtgen Aerts, syne oudt-moeye in haer leven huysvrouw van Jan Jorisz. anders gen. ‘Jan Bruynen’ in Bergambacht, verkoop van de boedel; Cornelis Pietersz. als oom en bloedvoogd van ‘t gemelde kind en Jan Cornelisz. Kooyman en Jan Huybertsz., burgemeesters van Zuid-Polsbroek.)
van 1712 tot 1719     Schuldbekentenis (RA Zuid-Polsbroek 1735 fol 152v 1-3-1712: Wouter Jansz Koyman, wonende tot Noordpolsbroek, bekent 175 gld. schuldig te zijn aan zijn neef Pieter Aertsz Koijman, wonend in Zuijd-Polsbroek.
In de marge dd 26-2-1719: Pieter Aerse Koijman bekent de som ontvangen te hebben van zijn neef Wouter Janse Koijman)
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
vanaf 05-11-1737     Testament Leena Hendricks Slappendel (ORA Polsbroek 5-11-1737: testament van Leena Hendricks Slappendel, wed. van Pieter Aersse Kooijmnan wonend te Zuid Polsbroek, kloek en gezond. Zij prelegateert aan haar zoon Teunis Pieterse Kooijman het vruchtgebruik van haar huis en erf staande te Zuid Polsbroek aan het Overtogt (Overtoom of Het Windhaas). Haar andere kinderen moeten hun broer Teunis het huis ’rustelijk ende vreedelijck’ laten bewonen zonder daarvoor huur te begeren. Teunis moet het huis behoorlijk onderhouden.)
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1680 met de ongeveer 23-jarige
191 Leentje Hendricksdr (Leena) Slappendel. Zij is gedoopt op 28-10-1657 in Polsbroek.
Notitie bij de geboorte van Leena: ND ger. gedoopt in de namiddag
Leena is overleden na 05-11-1737, minstens 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leena: Is op 6-4-1733 getuige bij doop kleinkind
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
vanaf 05-11-1737     Testament Leena Hendricks Slappendel (ORA Polsbroek 5-11-1737: testament van Leena Hendricks Slappendel, wed. van Pieter Aersse Kooijmnan wonend te Zuid Polsbroek, kloek en gezond. Zij prelegateert aan haar zoon Teunis Pieterse Kooijman het vruchtgebruik van haar huis en erf staande te Zuid Polsbroek aan het Overtogt (Overtoom of Het Windhaas). Haar andere kinderen moeten hun broer Teunis het huis ’rustelijk ende vreedelijck’ laten bewonen zonder daarvoor huur te begeren. Teunis moet het huis behoorlijk onderhouden.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis Pieterse Kooijman.
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
vanaf 05-11-1737     Testament Leena Hendricks Slappendel (ORA Polsbroek 5-11-1737: testament van Leena Hendricks Slappendel, wed. van Pieter Aersse Kooijmnan wonend te Zuid Polsbroek, kloek en gezond. Zij prelegateert aan haar zoon Teunis Pieterse Kooijman het vruchtgebruik van haar huis en erf staande te Zuid Polsbroek aan het Overtogt (Overtoom of Het Windhaas). Haar andere kinderen moeten hun broer Teunis het huis ’rustelijk ende vreedelijck’ laten bewonen zonder daarvoor huur te begeren. Teunis moet het huis behoorlijk onderhouden.)
II. Jan Pietersz Kooijman.
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
III. Aert Pieters Kooijman, geboren omstreeks 1680 in Zuid-Polsbroek. Aert is overleden vóór 12-05-1743, ten hoogste 63 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
vanaf 12-05-1743     (SAMH, OA Bergambacht inv. nr. 40 12-5-1743, akte van indemniteit van Noord-Polsbroek naar Bergambacht voor Soetje Pieters Bakhuijsen, wed. van Aert Pietersz Kooijman en haar twee kinderen Maria [vermoed. Lena], 28 jaar, en Hendrik Aertsz Kooijman, 25 jaar oud.)
Aert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-04-1706 in Polsbroek met Soetie Pieters Bakhuijsen, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aert en Soetie: JM van Zuijd-Polsbroek; JD van Noord-Polsbroek
Soetie is geboren omstreeks 1685 in Noord-Polsbroek. Soetie is overleden op 07-09-1752 in Polsbroek, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Soetie: 7 sept: is Soetije Bakhuijse van den arme op ’t kerkhoff begrave het welk dient voor memorij
Notitie bij Soetie: Dochter van Pieter Jansz Backhuijsen (gedoopt op 20-06-1649 Polsbroek - Molenaarsgraaf) en Grietje Leendertsdr (gedoopt 13-09-1651 Polsbroek)
Vermeld:
vanaf 12-05-1743     (SAMH, OA Bergambacht inv. nr. 40 12-5-1743, akte van indemniteit van Noord-Polsbroek naar Bergambacht voor Soetje Pieters Bakhuijsen, wed. van Aert Pietersz Kooijman en haar twee kinderen Maria [vermoed. Lena], 28 jaar, en Hendrik Aertsz Kooijman, 25 jaar oud.)
IV. Dirkje Pieters Kooijman, geboren omstreeks 1695 in Zuid-Polsbroek.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: ongeveer 59 jaar oud in 1754
Dirkje is overleden, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1754 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Den 2 februarij met 2 k: beluijd Dirkje Kooijman, huijsvrouw van Maarten Lekkerkerker, en den 9 dito in de kerk begraven :6:6:0
Begraven in graf nr. 63 van de NH kerk te Benschop
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
Dirkje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 19-01-1716 in Polsbroek met Meerten Pieterz Lekkerkerker, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Meerten: JM van Benschop en JD van Zuijd-Polsbroek
Hij is gedoopt op 05-10-1690 in Benschop.
Notitie bij de geboorte van Meerten: NH doop, getuige Aafie Aarts Stolwijker
Meerten is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1762 in Benschop.
Notitie bij overlijden van Meerten: Begraven in graf nr. 63 van de NH kerk te Benschop
Notitie bij Meerten: Zoon van Pieter Janssen Lekkerkerk en Lijsbeth Maartensse Stolwijker
V. Willem Pietersz Kooijman. Hij is gedoopt op 18-11-1696 in Polsbroek.
Notitie bij de geboorte van Willem: ND ger. doop, getuige Marrechje Paulus
Vermeld:
vanaf 21-02-1720     Inventaris boedel (ORA Zuid-Polsbroek 23. d.d. 21-2-1720:
Inventaris mitsgaders staet ende scheydinghe van de boedel van Pieter Aerse, en Lena Hendricks Slappendel, soo als de voorn. Pieter Aertse deselve heeft ontruijmpt en naergelaeten op den eersten januari 1720. Scheiding tussen Lena Hendriks, Jan Pietersz., Maerten Pietersz., als in huwelijk hebbende Dirckje Pieters, Teunis Pieters, Aert Jans Alblas, als in huwelijk hebbende Jannetie Pieters, Aert Pieters, en Willem Pieters, nogh geen 25 jaren oudt synde.)
vanaf 05-03-1724     Erfpacht huis, erf en land te Willige Langerak (5 maart 1724. Gecomp. Hendrik Vurens in eeuwige erfpacht uitgegeven t. b. van Aert en Bastiaen Alblas, Willem Cooyman te samen broers en swaagers te W.L. Huis en erve en omtr. 25R land te W.L. bij de waal. Bel. t.o. de Weled. Mevr. van W.L. en t.w. de weg van d. tiendeweg, noorden de tiendeweg en t.z. de griend van de voorn. Hendrik Vurens voor f 2,- jaarlijks.)
vanaf 17-05-1738     Huur land (ONA Utrecht 17-5-1738: Willem Pieterse Kooyman huurt 10 mergen bouw-, wei- en hooiland aan de Tiendwegh te Willige Langerak van het St. Jobs Gasthuys. Het land is ’strekkend uijt de diepte der Leck tot haver. Broeijdijk, O het Gasthuijs van Schoonhoven, W de kinderen van Louis van Abeel en Magtelt Jacobs Qued.)
Willem trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 1729 met Annigje Alblas. Zie 188,II voor persoonsgegevens van Annigje.
VI. Jannigje Pieterse Kooijman, geboren omstreeks 1698 in Zuid-Polsbroek (zie 95).
208 Jan Arisz Cortecaes. Hij is gedoopt op 17-06-1667 in Wassenaar. Jan is overleden vóór 15-03-1755, ten hoogste 87 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1690 in Rijswijk met de ongeveer 25-jarige Leuntje Ariensdr van Rijn. Jan en Leuntje gingen op 15-04-1690 in Rijswijk in ondertrouw.
209 Leuntje Ariensdr van Rijn, geboren omstreeks 1665. Leuntje is overleden op 15-03-1755 in Wassenaar, ongeveer 90 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijzebeth Jansdr Cortecaes. Zij is gedoopt op 06-10-1690 in Wassenaar. Lijzebeth is overleden vóór 1700, ten hoogste 10 jaar oud.
II. Arie Jansz Cortecaes. Hij is gedoopt op 27-10-1692 in Wassenaar. Arie is overleden op 04-01-1759 in Wassenaar, 66 jaar oud. Arie trouwde, 27 jaar oud, op 11-02-1720 in Wassenaar met Leuntje Pietersdr van der Bos, nadat zij op 26-01-1720 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-02-1720 in Wassenaar. Leuntje is overleden op 06-10-1765 in Wassenaar.
III. Janneke Jansdr Cortecaes. Zij is gedoopt op 17-10-1694 in Wassenaar. Janneke trouwde, 30 jaar oud, op 21-05-1725 in Wassenaar met Cornelis Jacobsz Hillenaar, 27 jaar oud, nadat zij op 03-05-1725 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-05-1725 in Wassenaar. Cornelis is een zoon van Jacob Cornelisz Hillenaar en Marijtje Jansdr van der Lubbe. Hij is gedoopt op 27-10-1697 in Wassenaar.
IV. Cornelis Jansz Cortecaes. Hij is gedoopt op 20-12-1696 in Wassenaar. Cornelis is overleden op 07-12-1770 in Wassenaar, 73 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 21-09-1721 in Wassenaar met Neeltje Hillibrandsdr van der Sman, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 04-09-1721 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-09-1721 in Wassenaar. Neeltje is geboren omstreeks 1697. Neeltje is overleden op 01-03-1759 in Wassenaar, ongeveer 62 jaar oud.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 20-11-1763 in Wassenaar met Willemijntje Willemsdr van Rijn, nadat zij op 05-11-1763 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-11-1763 in Wassenaar.
V. Geertie Jansdr Cortecaes. Zij is gedoopt op 18-02-1699 in Wassenaar. Geertie is overleden op 11-08-1765 in Wassenaar, 66 jaar oud. Geertie trouwde met Jan van der Boom.
VI. Jacob Jansz Cortecaes. Hij is gedoopt op 21-04-1701 in Wassenaar. Jacob is overleden op 07-09-1722 in Wassenaar, 21 jaar oud. Hij is begraven op 08-09-1722 in Wassenaar.
VII. Jan Jansz Cortecaes. Hij is gedoopt op 29-05-1703 in Wassenaar. Jan is overleden op 27-09-1721 in Wassenaar, 18 jaar oud. Hij is begraven op 29-09-1721 in Wassenaar.
VIII. Cornelis Jansz (de jonge) Cortecaes, geboren omstreeks 1705. Cornelis is overleden op 15-12-1758 in Wassenaar, ongeveer 53 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-05-1730 in Wassenaar met Emerentiana Hendricksdr van Haastert, 21 jaar oud, nadat zij op 05-05-1730 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-05-1730 in Wassenaar.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Emerentiana: Oegstgeest, RK kerk -locatie Catwijck op Rijn
Emerentiana is een dochter van Heijndrick Dirksz van Haastert en Weijntie Andriesse (de Graaf). Zij is gedoopt op 04-02-1709 in Katwijk aan de Rijn.
Notitie bij de geboorte van Emerentiana: Doopgetuigen Dirck Piterse en Geertie Piters
Emerentiana is overleden op 21-02-1748 in Wassenaar, 39 jaar oud.
IX. Jacob Jansz Kortekaas, gedoopt op 04-08-1705 in Wassenaar (zie 104).
X. Teeuwis Jansz Kortekaas, geboren omstreeks 1709 in Wassenaar. Teeuwis is overleden op 15-02-1759 in Wassenaar, ongeveer 50 jaar oud. Teeuwis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 26-04-1739 in Wassenaar met Anna Gijsbertsdr Snelderwaart, 26 jaar oud, nadat zij op 10-01-1739 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-04-1739 in Wassenaar. Anna is een dochter van Gijsbert Gijsbertsz Snellerwaard (Snelderwaert) (van Valkenburg) en Willemijntje Baerthoutsdr van der Clauw (zie 426,VIII). Zij is gedoopt op 09-06-1712 in Wassenaar, RK kerk. Anna is overleden op 27-03-1752 in Wassenaar, 39 jaar oud.
210 Willem Jorisz van Outshoorn. Hij is gedoopt op 15-08-1680 in Wassenaar. Willem is overleden op 07-05-1758 in Wassenaar, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: 7 meij heeft Leuntje Hillenaer aangegeven ’t lijk van haer man Wilem Joris Outshoorn
pro deo
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 24-06-1703 in Wassenaar met de 18-jarige Leuntie Willemsdr Hillenaer. Willem en Leuntie gingen op 09-06-1703 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Leuntie en Willem vond plaats op 29-06-1703 in Wassenaar.
211 Leuntie Willemsdr Hillenaer. Zij is gedoopt op 22-04-1685 in Wassenaar. Leuntie is overleden op 04-01-1764 in Wassenaar, 78 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register van rk gezinnen te Wassenaar 1700 (Willem Cornelis Hillenaar, 59 jr; Maertie Leenders van Swieten, 57 jr, Janneke, 27 jr, Leuntie, 15 jr; Jan Cornelis van Swieten, 23 jr, knecht..)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntie Willemsdr. van Outshoorn. Zij is gedoopt op 08-11-1703 in Wassenaar. Trijntie is overleden op 12-07-1705 in Wassenaar, 1 jaar oud.
II. Marijtje Willemsdr van Outshoorn, gedoopt op 19-12-1704 in Wassenaar (zie 105).
III. Catharina Willemsdr van Outshoorn, geboren in Wassenaar. Zij is gedoopt op 26-06-1706 in Voorschoten. Catharina is overleden op 03-07-1706 in Wassenaar, 7 dagen oud. Zij is begraven op 03-07-1706 in Wassenaar.
IV. Cornelis Willemsz van Outshoorn, geboren omstreeks 1708. Cornelis is overleden op 05-11-1783 in Wassenaar, ongeveer 75 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-05-1732 in Wassenaar met Jobken Jansdr (Japik) van Tol, 28 jaar oud, nadat zij op 02-05-1732 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-05-1732 in Wassenaar. Japik is een dochter van Jan Jansz van Tol en Leuntie Pietersdr Hillenaar. Zij is gedoopt op 13-03-1704 in Wassenaar.
V. Georgus Willemsz van Outshoorn, geboren in Wassenaar. Hij is gedoopt op 13-01-1715 in Voorschoten.
VI. Joris Willemsz van Outshoorn. Hij is gedoopt op 03-03-1717 in Wassenaar. Joris is overleden vóór 02-01-1742, ten hoogste 24 jaar oud. Joris trouwde, 22 jaar oud, op 08-11-1739 in Wassenaar met Jaapje Jansdr Warmont, nadat zij op 23-10-1739 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-11-1739 in Wassenaar. Jaapje is geboren in Wassenaar.
VII. Willem Willemsz van Outshoorn. Hij is gedoopt op 25-09-1718 in Wassenaar. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 15-11-1744 in Wassenaar met Marijtje Dirksdr Westerhoek, nadat zij op 30-10-1744 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-11-1744 in Wassenaar. Marijtje is geboren in Wassenaar.
VIII. Trijntie Willemsdr. van Outshoorn. Zij is gedoopt op 04-12-1719 in Wassenaar. Trijntie is overleden op 04-02-1720 in Wassenaar, 2 maanden oud. Zij is begraven op 05-02-1720 in Wassenaar.
IX. Piter Willemsz van Outshoorn. Hij is gedoopt op 14-02-1721 in Wassenaar. Piter is overleden op 02-06-1721 in Wassenaar, 3 maanden oud. Hij is begraven op 03-06-1721 in Wassenaar.
X. Pieter Willemsz van Outshoorn. Hij is gedoopt op 09-04-1723 in Wassenaar. Pieter is overleden op 12-05-1723 in Wassenaar, 1 maand oud.
XI. Catharina Willemsdr van Outshoorn. Zij is gedoopt op 25-08-1724 in Oegstgeest.
212 Joost Christiaensz Noordover, geboren omstreeks 1661.
Notitie bij de geboorte van Joost: Is in 1700 39 jaar
Joost is overleden op 16-03-1746 in Wassenaar, ongeveer 85 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1700     Katholieke gezinnen Wassenaar 1700 (Noortover Joost Christiaense M 39
Clouw, van der Crijnkie Berthoudt V 28
Cornelis 5 jr, Anna 2 jr, Agnes 4 mnd.)
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 09-05-1694 in Wassenaar met de 21-jarige Quirina (Guurtje) Baerthoutsdr (Crijntje) van der Claeuw. Joost en Crijntje gingen op 24-04-1694 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Crijntje en Joost vond plaats op 09-05-1694 in Wassenaar.
Notitie bij het huwelijk van Joost en Crijntje: JM met consent van zijn moeder en JD beide wonend te Wassenaar, Dr van Baerthout Corneisz van der Clauw
213 Quirina (Guurtje) Baerthoutsdr (Crijntje) van der Claeuw. Zij is gedoopt op 03-06-1672 in Wassenaar, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Crijntje: Andere getuige: Jan Martens
Crijntje is overleden op 08-04-1739 in Wassenaar, 66 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1700     Katholieke gezinnen Wassenaar 1700 (Noortover Joost Christiaense M 39
Clouw, van der Crijnkie Berthoudt V 28
Cornelis 5 jr, Anna 2 jr, Agnes 4 mnd.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 24-02-1695 in Wassenaar. Cornelis ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 27-02-1725 in Wassenaar met Ariaentje Dirksdr van der Moor.
II. Christiaan Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 10-02-1696 in Wassenaar. Christiaan is overleden vóór 1700, ten hoogste 4 jaar oud.
III. Willem Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 02-03-1697 in Wassenaar. Willem is overleden vóór 1700, ten hoogste 3 jaar oud.
IV. Anna Joostensdr Noordover. Zij is gedoopt op 06-05-1698 in Wassenaar. Anna is overleden op 01-03-1702 in Wassenaar, 3 jaar oud.
V. Agnes Joostensdr Noordover. Zij is gedoopt op 25-11-1699 in Wassenaar. Agnes is overleden op 19-04-1759 in Wassenaar, 59 jaar oud. Agnes trouwde, 19 jaar oud, op 23-05-1719 in Wassenaar met Nicolaus Govertsz (Claes) van Wouw, 25 jaar oud. Claes is een zoon van Govert Claesz van Wouw en Leuntje Jansdr van Swieten. Hij is gedoopt op 19-12-1693 in Voorschoten.
Notitie bij de geboorte van Claes: Doopgetuigen: Wilem Claesse en Neeltje Claes
Claes is overleden vóór 1759, ten hoogste 66 jaar oud.
VI. Christiaan Joostensz Noordover, gedoopt op 19-01-1701 in Wassenaar (zie 106).
VII. Anna Joostensdr Noordover. Zij is gedoopt op 26-04-1702 in Wassenaar. Anna is overleden op 14-08-1702 in Wassenaar, 3 maanden oud.
VIII. Willem Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 08-05-1703 in Wassenaar. Willem is overleden op 07-08-1703 in Wassenaar, 2 maanden oud.
IX. Wilhelmus Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 17-05-1704 in Wassenaar.
X. Lijzebet Joostensz Noordover. Zij is gedoopt op 22-07-1705 in Wassenaar.
XI. Bartholomeus Joostensz Noordover, geboren in Wassenaar. Hij is gedoopt op 30-09-1706 in Voorschoten. Bartholomeus is overleden op 03-02-1707 in Wassenaar, 4 maanden oud. Hij is begraven op 03-02-1707 in Wassenaar.
XII. Gijsbertus Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 05-02-1708 in Wassenaar.
XIII. Bartholomeus Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 18-01-1709 in Wassenaar. Bartholomeus is overleden op 11-08-1734 in Wassenaar, 25 jaar oud. Hij is begraven op 12-08-1734 in Wassenaar.
XIV. Joannes Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 18-01-1709 in Wassenaar. Joannes is overleden op 30-01-1709 in Wassenaar, 12 dagen oud. Hij is begraven op 31-01-1709 in Wassenaar.
XV. Benjaminus Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 04-05-1710 in Wassenaar. Benjaminus is overleden op 21-10-1710 in Wassenaar, 5 maanden oud. Hij is begraven op 22-10-1710 in Wassenaar.
XVI. Benjaminus Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 06-02-1712 in Wassenaar. Benjaminus is overleden op 30-11-1733 in Wassenaar, 21 jaar oud. Hij is begraven op 30-11-1733.
XVII. Petrus Joostensz Noordover. Hij is gedoopt op 07-04-1713 in Wassenaar. Petrus is overleden op 02-06-1714 in Wassenaar, 1 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1714 in Wassenaar.
214 Gijsbert Govertsz van der Bergh, geboren in 1670. Gijsbert is overleden op 04-12-1748 in Wassenaar, 77 of 78 jaar oud.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 17-05-1699 in Wassenaar met de 25-jarige Sophia Dirksdr (Sijtje) Wassenaer. Gijsbert en Sijtje gingen op 02-05-1699 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Sijtje en Gijsbert vond plaats op 17-05-1699 in Wassenaar.
215 Sophia Dirksdr (Sijtje) Wassenaer. Zij is gedoopt op 08-09-1673 in Wassenaar. Sijtje is overleden op 11-04-1738 in Wassenaar, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijtje: ’11 d(it)o (april) Gijsbert van den Berg heet aangegeven ’t lijk van Sijtje Dirks Wassenaer, sijn vrou voor Prodeo’
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Gijsbertz van der Bergh. Hij is gedoopt op 01-05-1700 in Wassenaar. Dirk:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1726 in Wassenaar met Annetje Cornelisdr Breroe, nadat zij op 08-11-1726 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-11-1726 in Wassenaar. Annetje is een dochter van Cornelis Leendersz Breroe. Annetje is overleden op 26-06-1735 in Wassenaar.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 15-01-1736 in Wassenaar met Marijtie Willemsdr van Rijn, nadat zij op 27-12-1735 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan.
II. Cors Gijsbertsz van der Bergh. Hij is gedoopt op 25-12-1701 in Wassenaar.
III. Meijnsje Gijsbertsdr (Mensje) van den Berg, gedoopt op 07-02-1703 in Wassenaar (zie 107).
IV. Cornelius Gijsbertsz van der Bergh. Hij is gedoopt op 30-08-1708 in Wassenaar. Cornelius is overleden op 05-09-1708 in Wassenaar, 6 dagen oud. Hij is begraven op 06-09-1708 in Wassenaar.
V. Cornelius Gijsbertsz van der Bergh. Hij is gedoopt op 17-01-1712 in Wassenaar. Cornelius trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1735 in Wassenaar met Johanna Willemsdr van Veen, 26 jaar oud, nadat zij op 04-11-1735 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-11-1735 in Wassenaar. Johanna is een dochter van Willem Cornelisz van Veen en Geurtgen Cornelisdr van Merwe. Zij is gedoopt op 23-09-1709 in Wassenaar.
VI. Cornelia Gijsbertsdr van der Bergh. Zij is gedoopt op 05-02-1714 in Wassenaar. Cornelia is overleden op 02-08-1746 in Wassenaar, 32 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aangifte is gedaan door Cornelis van der Klaauw
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1741 in Wassenaar met Henricus Claasz van der Boogh, 31 jaar oud, nadat zij op 28-04-1741 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-05-1741 in Wassenaar. Henricus is een zoon van Claas Jansz van der Boogh en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen. Hij is gedoopt op 26-02-1710 in Wassenaar. Henricus is overleden op 28-02-1759 in Wassenaar, 49 jaar oud.
VII. Pieter Gijsbertsz van den Bergh, geboren omstreeks 1718 in Wassenaar. Pieter trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-10-1743 in Wassenaar met Adriana Teeuwisdr Oosterveer, 32 jaar oud, nadat zij op 04-10-1743 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Adriana: JM geboren en wonend te Wassenaar; Weduwe geboren en wonend te Wassenaar
Adriana is een dochter van Mattheus Jansz Oosterveer en Jannetje Gerritsdr van Outshoorn. Zij is gedoopt op 20-12-1710 in Wassenaar. Adriana is overleden op 10-10-1749 in Wassenaar, 38 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Adriaantje was eerder - op 23 mei 1734 - gehuwd met Leendert Janse Ammerlaan
216 Jan Jacobsz van der Salm, geboren omstreeks 1655. Jan is overleden op 08-12-1734 in Wassenaar, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 13-12-1734 in Wassenaar.
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register RK gezinnen Wassenaar 1700 (Oostdorp:
Jan Jacobs van der Salm M 45 jr; Janneke Huijge van Swieten, 47 jr; Huijgh Janse 13 jr; Jacob Janse, 12 jr; Arie Janse, 7 jr.)
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 09-06-1682 in Wassenaar met de 28-jarige Joanna Huigsdr (Janneke) van Swieten. Jan en Janneke gingen op 23-05-1682 in Wassenaar in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Janneke en Jan vond plaats op 09-06-1682 in Wassenaar.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janneke: Jonghman en Jongedr. beijde woonende te Wassenaar
217 Joanna Huigsdr (Janneke) van Swieten. Zij is gedoopt op 10-07-1653 in Wassenaar, RK kerk. Janneke is overleden op 26-04-1720 in Wassenaar, 66 jaar oud. Zij is begraven op 29-04-1720 in Wassenaar.
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register RK gezinnen Wassenaar 1700 (Oostdorp:
Jan Jacobs van der Salm M 45 jr; Janneke Huijge van Swieten, 47 jr; Huijgh Janse 13 jr; Jacob Janse, 12 jr; Arie Janse, 7 jr.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hugo Jansz van der Salm. Hij is gedoopt op 04-04-1687 in Wassenaar. Hugo is overleden op 09-07-1726 in Wassenaar, 39 jaar oud. Hij is begraven op 11-07-1726 in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Hugo: Jan Jacobse van der Salm heeft verantwoordt aangegeven ’t lijk van Huijs Janse van der Salm sijn soon voor f 3-:-
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register RK gezinnen Wassenaar 1700 (Oostdorp:
Jan Jacobs van der Salm M 45 jr; Janneke Huijge van Swieten, 47 jr; Huijgh Janse 13 jr; Jacob Janse, 12 jr; Arie Janse, 7 jr.)
II. Jacob Jansz van der Salm. Hij is gedoopt op 10-07-1688 in Wassenaar.
Notitie bij de geboorte van Jacob: getuigen Leendert Jacobsz en Geretie Jacobs
Jacob is overleden op 16-02-1751 in Wassenaar, 62 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register RK gezinnen Wassenaar 1700 (Oostdorp:
Jan Jacobs van der Salm M 45 jr; Janneke Huijge van Swieten, 47 jr; Huijgh Janse 13 jr; Jacob Janse, 12 jr; Arie Janse, 7 jr.)
Jacob trouwde, 32 jaar oud, op 04-05-1721 in Wassenaar met Jannetje Vrancken Beijersbergen (Henegouwen), 24 jaar oud, nadat zij op 18-04-1721 in Wassenaar in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1721 in Wassenaar. Jannetje is een dochter van Frank Pietersz Beijersbergen en Apollonia Cornelisdr (Leuntie) van Wouw. Zij is gedoopt op 01-04-1697 in Wassenaar. Jannetje is overleden op 26-11-1780 in Wassenaar, 83 jaar oud.
III. Arij Jansz van der Salm, gedoopt op 24-09-1693 in Wassenaar (zie 108).
IV. Ailkie Jansdr van der Salm. Zij is gedoopt op 10-01-1695 in Wassenaar. Ailkie is overleden vóór 1700, ten hoogste 5 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 1700     Vermeld in register RK gezinnen Wassenaar 1700 (Oostdorp:
Jan Jacobs van der Salm M 45 jr; Janneke Huijge van Swieten, 47 jr; Huijgh Janse 13 jr; Jacob Janse, 12 jr; Arie Janse, 7 jr.)
218 Willem Teeuwisz Oosterveer, geboren omstreeks 1638. Willem is overleden op 15-10-1726 in Wassenaar, ongeveer 88 jaar oud. Hij is begraven op 17-10-1726 in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Willem: Lena Pieters Sonnevelt heeft aangegeven ’t lijk van Willem Teeuwisse Oosterveer, haar man. Prodeo
Notitie bij Willem: Ook vermeld als Willem Teunisz
Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 07-05-1679 in Wassenaar met de 27-jarige Helena Pieters Sollevelt. Willem en Helena gingen op 22-04-1679 in Wassenaar in ondertrouw.
219 Helena Pieters Sollevelt. Zij is gedoopt op 03-12-1651 in Loosduinen, Geref. kerk. Helena is overleden op 06-06-1730 in Wassenaar, 78 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1730 in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Helena: Arij Janse van der Salm heeft aangegeven ’t lijk van Lena Pieters Sonnevelt sijn vrouws moeder. Prodeo
Notitie bij Helena: Ook vermeld als Sonneveld
Vermeld:
vanaf 05-09-1682     Boedelverdeling (Weeskamer Monster 5-9-1682: Erfgenamen/belanghebbenden van het overleden echtpaar Pieter Dircxs Sollevelt en Diewertje Joris (overleden te Loosduinen) zijn: Cornelis en Dirck Pieters Sollevelt, Andries Arentze de Winter getrouwd met Magtelt Pieters Sollevelt en Willem Teunisse Oosterveer getrouwd met Helena Pieters van Sollevelt, meerderjarige; de weesmeesters als voogden over Maria en Jan Pieters Sollevelt en over Crijn Simonsz Sollevelt, zoon van wijlen Simon Pieters Sollevelt en Maria Vrancken, minderjarige kinderen. Zij verdelen de boedel. De erfportie bedraag 95 gulden en 14 st.)
vanaf 05-09-1682     Verkoop in nalatenschap van Pieter Dirks Sollevelt en Dievertje Jorisdr (5-9-1682: Cornelis en Dirck Pieterszoenen Sollevelt, Andries Arents de Winter als man van Magtelt Pietersdr Sollevelt, Willem Teunisz Oosterveer als man van Helena Pietersdr van Sollevelt, de weesmeesters van monster als voogden van Maria Pietersdr Sollevelt, Jan Pieters Sollevelt en Crijn Simonsz Sollevelt (minderj. zoon van Simon Pietersz Sollevelt en Maria Vranckens) erfgen. van Pieter Dirks Sollevelt en Dievertje Jorisdr. beiden overleden te Loosduinen verkopen voor 428 gld aan Pieter Willems van Rijn een huis en erf in Loosduinen. O Joris Leendertsz Rooderkerk; Z de Heerweg; W Jacob Willems Vroechop; N de klingen)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Willemsdr Oosterveer. Zij is gedoopt op 02-03-1681 in Wassenaar. Cornelia trouwde, 40 jaar oud, op 15-06-1721 in Zoeterwoude met Cornelis Jorisz van der Meer, nadat zij op 31-05-1721 in Zoeterwoude in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-06-1721 in Zoeterwoude.
II. Grietje Willemsdr Oosterveer. Zij is gedoopt op 15-06-1683 in Wassenaar. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1709 in Voorschoten met Reijer Pietersz Sonnevelt, nadat zij op 05-04-1709 in Voorschoten in ondertrouw zijn gegaan.
III. Janneke Willemsdr Oosterveer. Zij is gedoopt op 20-06-1686 in Wassenaar. Janneke trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1710 in Oegstgeest met Hendrick Claasz Langevelt, nadat zij op 17-04-1710 in Oegstgeest in ondertrouw zijn gegaan. Hendrick is geboren in Pijnacker.
IV. Marijtje Willemsdr Oosterveer, geboren omstreeks 1690. Marijtje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1715 in Voorschoten met Thomas Arisz Braverswijck, nadat zij op 29-04-1715 in Voorschoten in ondertrouw zijn gegaan.
V. Pieternelletje Willemsdr Oosterveer, gedoopt op 02-05-1697 in Voorschoten (zie 109).
220 Arie Willemsz Steenvoorden. Hij is gedoopt op 14-04-1682 in Noordwijk. Arie is overleden op 12-10-1751 in Noordwijk, 69 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 03-01-1712 in Noordwijk met de 22-jarige
221 Lena Willemsdr (Leentie) van Schie. Zij is gedoopt op 06-08-1689 in Noordwijk, RK kerk. Leentie is overleden op 23-10-1749 in Noordwijk, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Classie Arisdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 09-10-1712 in Noordwijk.
II. Willem Arense Steenvoorden, gedoopt op 11-11-1713 in Noordwijk (zie 110).
III. Huijbertie Arisdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 29-05-1715 in Noordwijk aan Zee.
IV. Trijntie Arisdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 20-10-1717 in Noordwijk. Trijntie is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 28-03-1758 in Noordwijk. Trijntie trouwde, 26 jaar oud, op 30-01-1744 in Noordwijk met Jan Huijgensz Raaphorst.
Notitie bij het huwelijk van Trijntie en Jan: RK getrouwd
Hij is begraven op 14-01-1784 in Noordwijk.
V. Florijs Arisz Steenvoorden. Hij is gedoopt op 14-01-1719 in Noordwijk.
VI. Floris Arisz Steenvoorden. Hij is gedoopt op 20-03-1720 in Noordwijk.
VII. Jeroen Arisz Steenvoorden. Hij is gedoopt op 22-05-1723 in Noordwijk.
VIII. Huijbert Arisz Steenvoorden. Hij is gedoopt op 18-02-1725 in Noordwijk.
IX. Jeroentie Arisdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 10-12-1726 in Noordwijk.
X. Jannetie Arisdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 09-03-1730 in Noordwijk.
XI. Marijtie Arisdr Steenvoorden. Zij is gedoopt op 13-07-1732 in Noordwijk. Marijtie trouwde, 26 jaar oud, op 08-07-1759 in Voorhout met Leendert Cornelisz Ruijgrok. Leendert is geboren in Voorhout.
222 Pieter Leendertsz van der Plas, geboren omstreeks 1670. Pieter is overleden op 02-03-1758 in Noordwijk, ongeveer 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Aangifte door de erfgenamen van Pieter Leenderse van der Plas 3,-
Vermeld:
vanaf 04-08-1700     Regeling nalatenschap (ORA Noordwijk 173. 4-8-1700. Neeltje Claasdr. Onderwater weduwe en boedelhoudster van Leendert Pieterszn. van der Plas is genegen haar 4 kinderen met name Dirckje Leendertsdr. gehuwd met Jan Dirckszn. Kroon, Meynsje Leendertsdr., Marytje Leendertsdr. en Claas Leendertszn. van der Plas voor haars vaders erfdeel te voldoen en geeft daarom 10 hond weiland (een gedeelte van 4 morgen 2 hond) gelegen aan de Maandagse watering, belend NO juffrouw Keysers ZO de voorsz. watering, ZW Jan Jacobszn. Holst met bruikwaar en NW Pieter Gerritszn. van der Plas haar aanbe-storven uit de goederen van Jan Leenderszn. van der Plas, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5- 1623, behelzende de gehele partij en de scheiding gepasseerd voor Jacob Boeckweyt op 5-6-1698. Mede compareerden Jan Dirckszn. Croon gehuwd met Dirckje Leendertsdr. en Maarten Pieterszn. van der Plas oom en voogd over de 3 andere kinderen welke accoord gaan met de overdracht onder de last van vruchtgebruik en eindelijk compareerde Pieter Leendertszn. van der Plas meerderjarige zoon en verklaarde dat hij met het genieten van een partij leenland gelegen in de Cley achter de woning van Simon Janszn. Paardecooper waarmede hij als oudste leenvolger beleend is, volledig accoord te gaan.)
vanaf 16-03-1720     Begraven kind (13/39v: Ontfangen van Pieter Leendertsz van der Plas een somme van drie guldens, wegens het begraven van sijn kint, hem aangegeven hebbende onder het vierde classis, hier 3-0-0)
vanaf 30-06-1720     Voogd (30-6-1720: voogd voor de kinderen van schoonzus Hubertje Hubersdr Heemskerk)
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 26-04-1699 in Lisse met de 21-jarige Willemijntje Hubertsdr (Wilhelmina) Heemskerck. Pieter en Wilhelmina gingen op 11-04-1699 in Lisse in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Wilhelmina: Jonckman wonend tot Noortwijck; Jongedochter van Noordwijkerhout wonend tot Lisse
223 Willemijntje Hubertsdr (Wilhelmina) Heemskerck. Zij is gedoopt op 24-06-1677 in Noordwijk. Wilhelmina is overleden op 23-01-1755 in Noordwijk, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: 23 januarij heeft Pieter van der Plas het leijk van zijn huijsvrouw genaamt Willempie Heemskerk aangegeven 3:-:-
Vermeld:
vanaf 02-07-1719     Nalatenschap Hubert en Agniesje (ONA Lisse 26. 02-07-1719. Rekening door Hendrik en Cornelis Hubertszn. Heemskerk overgebleven voogden over Jannetje 22 jr, Grietje 20 jr, Anna 19 jr en Agniese 17 jr nagelaten kinderen van Dammas Simonszn. Prins en Hubertje Hubertsdr. Heemskerk en kleinkinderen en voor 1/7e erfgenamen van Oude Hubert Hendrikszn. Heemskerk en Agniese Cornelisdr. Seestraten beiden overleden in de Westgeest onder Lisse vlgs testament van Oude Hubert en Agniese voor Jacob van Dorp te Lisse op 03-07-1708 verleden, zijnde de 3e voogd Cornelis Adriaanszn. de Graaf inmiddels overleden en overgeleverd door de rendanten aan Pieter Pieterszn. Arkshoek wonende Noordwijkerhout gehuwd met Anna Dammasdr. Prins, Hendrik Janszn. Korsten wonende Lisse gehuwd met Cornelia Hubertsdr. Heemskerk en zulks omen over Jannetje, Grietje en Agniese. Onroerende goederen 1/4 van een woning met 20 morgen 536 roe land in de Westgeest in de Poelpolder onder Lisse doch onder conditie dat Jan Hubertszn. Heemskerk de woning geheel mag bewonen, de 3/4e parten daarvan en het voorsz. part mag huren boven de ongelden voor 234 gld 7 st 8 p per jr. De gehele woning is op 11-02-1715 bij veiling verkocht aan Pieter Six voor 3925 gld, 1 morgen 322 roe aldaar aan Jacob Ottenszn. Cranenburg om 515 gld, 1 morgen 302 roe aan Lenard Willemszn. Oote om 545 gld; 4 gemet 91 roe in de Poelpolder aan Jacob Anthoniszn. van Egmond voor 1175 gld. Het surplus bedraagt 1032 gld 2 st 8 p.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia (Neeltje) van der Plas. Zij is gedoopt op 07-01-1700 in Noordwijkerhout.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: RK gedoopt
Neeltje is overleden op 02-06-1784 in Noordwijk, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: De kinderen van Jan Huijsman geven aan ’t lijk van haar moeder Neelte van der Plas
Pro deo
Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1725 in Noordwijk met Jan Gerbrantsz Huijsman, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Jan: JM en JD
Hij is gedoopt op 16-03-1697 in Katwijk aan de Rijn. Jan is overleden op 22-01-1762 in Noordwijk, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Heeft de weduwe haar man Yan Huijsman aangegeven pro deo
II. Leonardus Pieters (Leendert) van der Plas. Hij is gedoopt op 17-03-1701 in Noordwijkerhout.
Notitie bij de geboorte van Leendert: RK gedoopt
Leendert is overleden op 21-12-1774 in Noordwijk, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leendert: Jan de Haas geeft aan het lijk van sijn vrouws vader Leendert van Plas
Pro deo
Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 16-10-1729 in Noordwijk met Cornelia Arents Berkhout, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Cornelia: JM; JD van Alphen
Cornelia is geboren omstreeks 1707 in Alphen aan den Rijn. Cornelia is overleden op 09-04-1768 in Noordwijk, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Leendert van der Plas geeft aan het lijk van sijn vrouw Cornelia Berkhout pro deo
III. Agnes van der Plas. Zij is gedoopt op 16-11-1702 in Noordwijkerhout.
Notitie bij de geboorte van Agnes: RK gedoopt
Doopgetuigen Jan Huijbertse en Martijje Jacobs
Agnes is overleden vóór 18-07-1706, ten hoogste 3 jaar oud.
IV. Maria van der Plas. Zij is gedoopt op 14-02-1705 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Maria: RK doop St Bavo - Craijenst.
Getuigen Arij Keesen? en Gerretie Keesen
V. Agnes Pietersdr (Niesje) van der Plas, gedoopt op 18-06-1706 in Berkenrode (zie 111).
VI. Hubertus van der Plas. Hij is gedoopt op 21-02-1708 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Hubertus: RK doop St Bavo - Craijenst.
Doopgetuigen: Arij Cornelisse en Gerrittie Cornelisse
Hubertus is overleden vóór 10-02-1720, ten hoogste 11 jaar oud.
VII. Cornelius van der Plas. Hij is gedoopt op 02-05-1710 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: RK doop St Bavo - Craijenst.
Getuigen: Hendrik Jansen & Neeltie Huijbers Heemskerk
Cornelius is overleden vóór 04-05-1711, ten hoogste 1 jaar oud.
VIII. Cornelius van der Plas. Hij is gedoopt op 04-05-1711 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: RK doop St Bavo - Craijenst.
Doopgetuigen: Dirk Maartense van den Aartwegh? en Neeltie Huijbers Heemskerk
IX. Susanna van der Plas. Zij is gedoopt op 16-03-1714 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Susanna: RK doop St Bavo - Craijenst.
Tweeling met Huijbertje
Doopgetuigen Gillis Jans van der Elst & Jannetie Pieters
X. Huijbertje Pieterse van der Plas. Zij is gedoopt op 16-03-1714 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Huijbertje: RK doop St Bavo - Craijenst.
Doopgetuigen Huijbert Hendrikse Heemskerk & Gerrittie Hendricks Heemskerk
Huijbertje is overleden op 24-09-1795 in Noordwijk, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Huijbertje: Klaas Jansz Barnhoorn - het lijk van zijn vrouws moeder Huibertje van der PLas overleden te Noordwijk binnen, Prodeo
Notitie bij Huijbertje: Tweeling met Susanna
Huijbertje trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1740 in Noordwijk met Maarten Cornelisse Lopiker, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Huijbertje en Maarten: RK getrouwd
Hij is gedoopt op 27-10-1715 in Noordwijk.
Notitie bij de geboorte van Maarten: ger. doop
doopgetuigen: Gerrit Andriesse van Eijck en Meijnsie Maarten van Duiker
Maarten is overleden op 27-05-1763 in Noordwijk, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maarten: Heeft de weduwe haar man Maarte Lopiker aangegeven
prodeo
Notitie bij Maarten: Zoon van Cornelis Arisse Loopiker en Maartie Maartensz van Duiker
XI. Agatha van der Plas. Zij is gedoopt op 29-09-1715 in Berkenrode.
Notitie bij de geboorte van Agatha: RK doop St Bavo - Kraijenst.
Doopgetuigen: Cornelis Pieters en Grietje Huijberts Heemskerk
XII. Minsie Pieters (Mensje) van der Plas. Zij is gedoopt op 25-04-1718 in Noordwijk.
Notitie bij de geboorte van Mensje: RK gedoopt
Getuigen Cornelis Langevelt en Derckie Leenders
Mensje is overleden op 25-05-1774 in Noordwijk, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mensje: Hendrik van Houten geeft aan het lijk van sijn vrouw Mengsje van der Plas
pro deo
Mensje trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1745 in Noordwijk met Hendrik Henderiks van Houten.
Notitie bij het huwelijk van Mensje en Hendrik: RK huwelijk, getuigen Annitje Wouters en Grietje Jans
Notitie bij de geboorte van Hendrik: RK doop, getuigen: Corneis Hendrickse en Anna Beno
Hendrik is overleden na 18-01-1766.
Notitie bij Hendrik: Zoon van Philp Hendrickse en Trijntie Joris
XIII. Huijbert Pieterse van der Plas. Hij is gedoopt op 10-02-1720 in Noordwijk. Huijbert is overleden vóór 27-01-1724, ten hoogste 3 jaar oud.
XIV. [waarschijnlijk] Huijbert Pietersz van der Plas. Hij is gedoopt op 27-01-1724 in Noordwijk.
Notitie bij de geboorte van Huijbert: RK gedoopt
Getuigen Pieter Keese en Agniesie Dames
Huijbert is overleden op 13-03-1793 in Noordwijk, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Huijbert: Pieter van der Plas geeft aan ’t lijk van zijn vader Huijbert van der Plas, pro deo
Huijbert:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 13-02-1752 in Katwijk aan de Rijn met Catharina van der Kroon, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Catharina: Oegstgeest, RK kerk - locatie Katwijk aan de Rijn
Catharina is geboren omstreeks 1720. Catharina is overleden vóór 27-04-1755, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 04-05-1755 in Noordwijk met Maria Arisdr van der Salm, 22 jaar oud, nadat zij op 18-04-1755 in Noordwijk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Maria: ’Huijber Pietersen van der Plas, weduwnaar van Trijngen van der Kron, geboren en wonende te Noordwijk met Marijgen Aersen van der Salm, jongedochter geboren te Wassenaar en wonende te Noortwijkerhout’
Zie 108,VI voor persoonsgegevens van Maria.
240 Josias van Benthem. Josias is overleden na 09-11-1729.
Vermeld:
van 09-11-1729 tot 30-04-1736     Testament bij Notaris Andries Cant (Op 9-11-1729 wordt testament opgemaakt; op 30-4-1736 wordt een extract gemaakt door de weeskamer na het overlijden van Cornelia Kock die als weduwe van Josias van Benthem is vermeld. Hendrick van Benthem is benoemd als voogd)
Hij trouwde vóór 03-10-1687 met
241 Cornelia Kock. Cornelia is overleden vóór 30-04-1736.
Vermeld:
van 09-11-1729 tot 30-04-1736     Testament bij Notaris Andries Cant (Op 9-11-1729 wordt testament opgemaakt; op 30-4-1736 wordt een extract gemaakt door de weeskamer na het overlijden van Cornelia Kock die als weduwe van Josias van Benthem is vermeld. Hendrick van Benthem is benoemd als voogd)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus van Benthem. Hij is gedoopt op 03-10-1687 in Dordrecht. Gerardus is overleden na 03-1753, minstens 65 jaar oud.
Adres:
vanaf 27-03-1753     Wijngaardstraat, Dordrecht (Vermeld als buur)
Gerardus trouwde met Johanna Adriana Renoij.
II. Hendricus (Hendrik) van Benthem. Hij is gedoopt op 12-11-1692 in Dordrecht. Hendrik is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op 31-08-1769 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Laat geen kinderen na; bij het Groothooft; met ordinaire koetsen
Vermeld:
vanaf 04-02-1722     Testament bij Notaris Petrus van Son (Hendrick Bentem, mr. bakker en Margarita Boot, benoemen elkaar tot voogd van het minderjarige kind/de minderjarige kinderen)
vanaf 02-03-1751     Schuldbekentenis (Hendrik van Bentem is schuldig aan juffrouw Pieternella Kool de somma van duizend guldens. Schuld moet binnen een jaar voldaan worden met een rente van 4 procent. Hij verbindt aan de schuld huis en erf Den Hopsak in de Wijnstraat bij ’t Groothooft in Dordrecht.)
vanaf 17-12-1765     Verkoopt huis te Dordrecht (Jezijas van Bentum (neef van Hendrik) koopt voor 1500 gulden van Hendrik van Bentum, ook wonend in Dordrecht, zijn huis en erf genaamd de Hopsak, staande en gelegen in de Wijnstraat bij ’t Groot Hooft binnen Dordrecht. Daarnaast ligt de Herberg de Rooden Leeuw van Jurriaan de Swart en aan de andere kant het huis van Mattheus de Haan. Jezaijas neemt tot zijn last de hypotheekbrief van 1.000,- guldens d.d. 2-3-1751 welke Petronelle Kool ofwel nu haar erfgenamen ’daarop sprekende hebben’ met een rente van 4% Met een custingsbrief van 500 guldens.)
Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 03-03-1720 in Dordrecht met Margareta (Grietjen) Boot, nadat zij op 18-02-1720 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Grietjen: JM van Dordregt woont bij het Groothooft; geassisteert met Jesias van Bentem zijn vader; weduwe van Hendrik van Loose, woont bij het Groothooft
Grietjen is geboren in Werkendam. Zij is begraven op 04-06-1729 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Grietjen: Bij ’t Groothooft; met ordinaire koetsen, laat geen kinderen na
Vermeld:
vanaf 04-02-1722     Testament bij Notaris Petrus van Son (Hendrick Bentem, mr. bakker en Margarita Boot, benoemen elkaar tot voogd van het minderjarige kind/de minderjarige kinderen)
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 18-09-1729 in Dordrecht met Berbera Huijsert, nadat zij op 01-09-1729 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Berbera: Weduwnaar van Dordrecht woont bij het Groothooft; JD van Dordrecht, woont buijten de Vuijlpoort(?) bij mondeling consent van Jacobus Huijser, haer vader.
Berbera is geboren in Dordrecht. Zij is begraven op 20-01-1756 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Berbera: Laat geen kinderen na
(3) trouwde, 64 jaar oud, op 05-12-1756 in Dordrecht met Ida de Haan, nadat zij op 20-11-1756 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Ida: Weduwnaar woont in de Wijnstraat bij het Groothoofd; weduwe van Maarten Lijsjes, woont in de Prinsestraat; beide van Dordrecht
Ida is geboren in Dordrecht. Ida is overleden. Zij is begraven op 18-02-1775 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Ida: Bij het Groothooft; laat geen kinderen na
Vermeld:
vanaf 15-03-1775     Voogdij (Gerrit de Haan en Dingeman de Haan zijn voogden - zoals op 17-10-1774 vastgelegd bij testament van Ida de Haan, laatst weduwe van Hendrik van Bentem)
III. Maria Cornelia van Bentem. Zij is gedoopt op 21-07-1700 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Maria: Tweeling met Jacoba Catharina
Maria is overleden omstreeks 1750, ongeveer 50 jaar oud. Maria trouwde, 36 jaar oud, op 16-09-1736 in Dordrecht met Johannes de Jager, 24 jaar oud, nadat zij op 01-09-1736 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: JM van Dordregt, woont bij ’t Groothooft, geassisteert met zijn moeder; JD van Dordregt, woont bij ’t Groothooft. Geassisteert met Berbera Huijsens, huisvrouw van Hendrik van Bentem haer...
NB: Broer van Maria is een jaar eerder met een zus van Johannes getrouwd
Zie 242,II voor persoonsgegevens van Johannes.
IV. Jacoba Catharina van Benthem. Zij is gedoopt op 21-07-1700 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Tweeling met Maria Cornelia
Jacoba is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven in 08-1700 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Jacoba: Zowel op 13 als op 18-8-1700 staat een kind van Elyas vermeld. Beide ’aen het groot hooft’
V. Cornelia Maria van Benthem. Zij is gedoopt op 30-05-1701 in Dordrecht.
VI. Jesaias (Josias) van Benthem, gedoopt op 01-02-1705 in Dordrecht (zie 120).
242 Hendrik de Jager (afb. 12). Hij is gedoopt op 24-12-1667 in Dordrecht. Hendrik is overleden vóór 28-08-1732, ten hoogste 64 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1702     Wijnkuiper
vanaf 1722     Wijnkoper
Vermeld:
vanaf 28-08-1694     Testament (Hendrik de Jager, meesterkuijper en burger van Dordrecht, en Helena Spijkers maken een testament op)
vanaf 1702     Lid van het kuipersgilde te Dordrecht (Vermeld bij de nominaties voor de wijnkuipers op 15-2-1702 (deken); 19-2-1704 (achtman); 14-2-1719 (achtman))
vanaf 09-12-1704     Koopt huis en erf aan het groothoofd in Dordrecht (Hendrick de Jager koopt voor f 900 huis en erf van Maria van Wingerden. Het belende huis van Gerrard Vingerhoet is in gebruik als wijnkelder en pakhuis.
Op 5-11-1716 - als buur vermeld van ’t Hoff van Hollant (van Govert Denijsse van Roo) op de Klijne Vismarct omtrent ’t Grootehooft)
vanaf 04-12-1716     Betaalt familiegeld in wijk 03 te Dordrecht (1716: no. 72; 5:0:0)
vanaf 30-07-1722     Testament (Testament op langstlevende bij notaris Samuel de Moraes)
vanaf voor 28-08-1732     De weduwe van Hendrik de Jager wordt aangeslagen voor de verponding 1730 (Wijnstraat, wijk 03, nummer 104: getaxeerd op f 100 ongesplitst, oude aanslag f 15; nieuwe aanslag f 8-7)
Hendrik is weduwnaar van Aletta Spijkers (ovl. 1708), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 17-08-1692 in Dubbeldam.
Hij trouwde (2), 41 jaar oud, op 28-07-1709 in Dordrecht met de 30-jarige Cornelia van Kranenburgh (zie 243 hieronder). Hendrik en Cornelia gingen op 14-07-1709 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Cornelia: Weduwnaar woont aen ’t Groothooft; JD woont in den Augustijnecamp. Beijde van Dordrecht; BD geassisteert met haer moeder.
243 Cornelia van Kranenburgh. Zij is gedoopt op 29-04-1679 in Dordrecht. Cornelia is overleden vóór 27-03-1760, ten hoogste 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: In akte staan de erven van Cornelia van Kranenburgh vermeld
Notitie bij Cornelia: Achternaam ook vermeld als Kranendonck
Vermeld:
vanaf 11-12-1705     Afhandeling nalatenschap Ariaentje van Cranenburgh (Weeskamer Delft 11-12-1705: Mr. Jan de Bries en Sr. Cornelis de Hoojer leverden een inventaris van de boedel van Ariaentje van Cranenburgh, ongehuwde meerderjarige dr.
Tot erfgenamen zijn benoemd: de 4 kinderen van Jan van Kranenburgh haer broeder zal.r met namen Arent en Cornelia, beide meerderjarig, Pieter oud 22 en Geertruid oud 18 jaeren voor de ene helft; en de drie kinderen van Johanna van Cranenburgh haer suster zal.r geprocreert bij Adriaen Thierens met naemen Maria oud 17, Adriaen Arent 14 (of 19) ende Vincent 11 jaeren...
Op 19 oktober 1706 is de boedel gescheiden)
vanaf 10-02-1706     Regeling voogdij (Maria van Lee, weduwe van Johannes van Kranenburg en haar oudste zoon Arent van Kranenburg, haar oudste dochter Kornelia van Kranenburg, alle wonend in Dordrecht, leggen een verklaring af. Arent van Kranenburg en Hendr. Willemz Booms zijn voogden van de minderjarige kinderen)
vanaf 30-07-1722     Testament (Testament op langstlevende bij notaris Samuel de Moraan)
vanaf voor 28-08-1732     De weduwe van Hendrik de Jager wordt aangeslagen voor de verponding 1730 (Wijnstraat, wijk 03, nummer 104: getaxeerd op f 100 ongesplitst, oude aanslag f 15; nieuwe aanslag f 8-7)
vanaf 24-09-1748     Verkoopt huis aan haar schoonzoon (Cornelia van Kranenburg, weduwe van Hendrik de Jager, verkoopt aan Jesaias van Bentem, burger van Dordrecht, huis en erf in de Wijnstraat omtrent het Groot Hooft te Dordrecht. Naastgelegen is het huis van Obbe de Heer en aan de andere kant het bakhuis van de heer Matteus Reus. Koop voor zeshonderd guldens.)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta de Jager, gedoopt op 16-05-1710 in Dordrecht (zie 121).
II. Johannes de Jager. Hij is gedoopt op 20-09-1711 in Dordrecht. Johannes is overleden omstreeks 1750, ongeveer 39 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1736 in Dordrecht met Maria Cornelia van Bentem, 36 jaar oud, nadat zij op 01-09-1736 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: JM van Dordregt, woont bij ’t Groothooft, geassisteert met zijn moeder; JD van Dordregt, woont bij ’t Groothooft. Geassisteert met Berbera Huijsens, huisvrouw van Hendrik van Bentem haer...
NB: Broer van Maria is een jaar eerder met een zus van Johannes getrouwd
Zie 240,III voor persoonsgegevens van Maria.
III. Maria de Jager. Zij is gedoopt op 13-01-1713 in Dordrecht. Maria is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 16-05-1746 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Maria: Meerderjarige dochter van Hendrik de Jager, moeder is nog in leven, woont bij ’t Groothooft
IV. Samuel de Jager. Hij is gedoopt op 31-03-1715 in Dordrecht. Samuel is overleden op 11-02-1762 in Dordrecht, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Samuel: Uijt het krankzinnigen beterhuijs
V. Hendrik de Jager. Hij is gedoopt op 14-02-1717 in Dordrecht.
VI. Arent de Jager. Hij is gedoopt op 10-09-1719 in Dordrecht. Arent is overleden vóór 02-1734, ten hoogste 14 jaar oud.
244 Lucas Vonk (afb. 15). Hij is gedoopt op 02-05-1678 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Lucas: NH gedoopt
Lucas is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 12-05-1739 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Lucas: In de Doelstraat over de Munt, laet kind. na Graft besond...
Lucas trouwde (2), 49 jaar oud, op 15-02-1728 in Dordrecht met Wijntie van de Graft (ovl. 1734). Lucas trouwde (3), 59 jaar oud, op 30-06-1737 in Dordrecht met Berbera van Clootwijk (1682-1751), 55 jaar oud.
Hij trouwde (1), 33 jaar oud, op 10-05-1711 in Dordrecht met Judick (Judith) de Ruijter (zie 245 hieronder). Lucas en Judith gingen op 19-04-1711 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Lucas en Judith: JM, woont opden Boom, geassisteert met sijn swager en bij mondeling consent van sijn moeder; JD van Emmerich, woont op de Wolleweverskaaij. Bij schriftelijck consent van haer vader
245 Judick (Judith) de Ruijter, geboren in Emmerich. Zij is begraven op 04-02-1727 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Judith: In de Kerkstraat, laat kindre na
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Vonk. Hij is gedoopt op 17-07-1712 in Dordrecht. Pieter is overleden vóór 25-08-1790, ten hoogste 78 jaar oud. Pieter trouwde, 41 jaar oud, op 07-04-1754 in Dordrecht met Johanna Verschoor, nadat zij op 21-03-1754 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Johanna: JM geass. met zijn oom; Weduwe van Abraham Heijne; beide wonend op de Rietdijk
Johanna is geboren in Almkerk. Johanna is overleden op 25-08-1790 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Johanna: Laatst weduwe van Pieter Vonk in de Vriesestraat, laat kinderen na, het beste graft
II. Gerrit Vonk, gedoopt op 06-03-1715 in Dordrecht (zie 122).
III. Margrita Vonk, geboren in Dordrecht. Zij is gedoopt op 09-12-1718 in Dordrecht. Margrita is overleden omstreeks 1797, ongeveer 79 jaar oud.
Vermeld:
vanaf 15-12-1769     Langstlevende-testament bij Notaris Jan van der Star
Margrita trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1751 in Dordrecht met Gerrit Struijkmans, 30 jaar oud, nadat zij op 08-04-1751 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Margrita en Gerrit: JM woont in de Kannekoopersbuurt geassisteert met zijn behuwd broeder Jacobus van der Koog; JD woont in de Wingertstraat.
Gerrit is geboren in Dordrecht. Hij is gedoopt op 25-09-1720 in Dordrecht.
Notitie bij Gerrit: Zoon van Matthijs Struijkmans en Maria van Immerzeel
246 Rijk van der Ruijt. Hij is gedoopt op 17-05-1686 in Dordrecht. Rijk is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 26-08-1750 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Rijk: Laat kinderen na; in de Wingerstraat ten huijse van Gerrit Vonck bij de nieuwe Kerkstraat. Beste graft met een koets agter het lijk
Beroep:
vanaf 04-12-1731     Goud- en zilversmid (Is op 4-12-1731 achtman in het goud- en zilversmidsgilde)
Vermeld:
vanaf 01-?-1724     Kinderen opgenomen in het Armhuijs te Dordrecht (De volgende kinderen van Rijk van der Ruijt en Cornelia van der Beek zijn opgenomen in het armhuijs:
nieuw armhuis: jongens
01-1724 tot 05-1745 Pieter van der Ruijdt (met uitzet uitgegaan)
nieuw armhuis: meisjes:
05-01-1724-05-1733: Aletta van den Ruijt (met uitzet uitgegaan))
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1708 met de 22-jarige Cornelia (Neeltje) van der Beek. Rijk en Neeltje gingen op 17-06-1708 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Rijk en Neeltje: JM woont in de Spuijstraet bij mondeling consent van sijn moeder; JD woont in de Lommertstraet; geassisteert met Anna van der Beeck, haar suster en bij mondelingh consent van haer vader
247 Cornelia (Neeltje) van der Beek. Zij is gedoopt op 19-04-1686 in Dordrecht. Neeltje is overleden, 37 jaar oud. Zij is begraven op 27-10-1723 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Vrouw van Rijk van der Ruijt
Vermeld:
vanaf 01-?-1724     Kinderen opgenomen in het Armhuijs te Dordrecht (De volgende kinderen van Rijk van der Ruijt en Cornelia van der Beek zijn opgenomen in het armhuijs:
nieuw armhuis: jongens
01-1724 tot 05-1745 Pieter van der Ruijdt (met uitzet uitgegaan)
nieuw armhuis: meisjes:
05-01-1724-05-1733: Aletta van den Ruijt (met uitzet uitgegaan))
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van der Ruijt. Hij is gedoopt op 21-12-1708 in Dordrecht. Hendrik is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1715 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kind van Rijk
II. Aletta van der Ruijt, gedoopt op 09-02-1711 in Dordrecht (zie 123).
III. Maria van der Ruijt. Zij is gedoopt op 22-02-1713 in Dordrecht. Maria is overleden op 10-04-1715 in Dordrecht, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Kind van Rijk van der Ruijt
IV. Anna van der Ruijt. Zij is gedoopt op 21-11-1714 in Dordrecht. Anna is overleden vóór 19-10-1769, ten hoogste 54 jaar oud. Anna trouwde, 32 jaar oud, op 29-10-1747 in Dordrecht met Johannes van der Mast, 26 jaar oud, nadat zij op 12-10-1747 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: JM woont in Gorinchem; JD woont over het Stadhuijs (Lombardbrug), geassisteert met haar moeij Johanna Wilmart, huijsvrouw van Dirk van Rogge, vermits het consinement van haar vader.
Hij is gedoopt op 30-03-1721 in Gorinchem, ger. kerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doopgethuigen Abraham van der Mast en Johanna van Nouland
Notitie bij Johannes: Zoon van Jurriaan van der Mast en ..Adolff Palant; Op 19-10-1769 gehuwd met Cathrina van der Putte
V. Pieter van der Ruijt. Hij is gedoopt op 09-06-1716 in Dordrecht. Pieter is overleden op 06-01-1791 in Dordrecht, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Op ’t Slikvelt, laat geen kindren na’met ordinare koetse
Vermeld:
van 1724 tot 1745     Opgenomen in het nieuw armhuis voor jongens (De volgende kinderen van Rijk van der Ruijt en Cornelia van der Beek zijn opgenomen in het armhuijs:
nieuw armhuis: jongens
01-1724 tot 05-1745 Pieter van der Ruijdt (met uitzet uitgegaan)
nieuw armhuis: meisjes:
05-01-1724-05-1733: Aletta van den Ruijt (met uitzet uitgegaan))
vanaf 30-05-1748     Koopt huis en erf in de Wijngaardstraat te Dordrecht (f 400 met hypotheek; overdracht op 11-12-1749)
vanaf 30-06-1763     Testament bij Notaris Libertus van der Bank
Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 11-05-1749 in Dordrecht met Teuntje Hoek, nadat zij op 24-04-1749 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Teuntje: JM woont buiten de Spuijpoort, geassisteert met zijn zus Aletta van der Ruijt, huisvrouw van Gerrite Vonk (’Vermits de innocentie van zijn vaeder Rijk van der Ruijt); JD woont op de Groenmarkt, hebbende schriftelijk consent van haare moeder Janneken van Randwijk weduwe van G. Hoek
Teuntje is geboren in Rumpt. Teuntje is overleden op 28-06-1790 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Teuntje: Op ’t Slikvelt Laat geen kindren na, met ordinare koetse
VI. Maria van der Ruijt. Zij is gedoopt op 23-11-1717 in Dordrecht. Maria is overleden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 01-12-1801 in Rotterdam. Maria trouwde, 30 jaar oud, op 18-08-1748 met Jan Vishoek, 47 jaar oud, nadat zij op 01-08-1748 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Weduwnaar van Rotterdam; JD; beide wonen in het Weeshuijsstraatje
Hij is gedoopt op 05-06-1701 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopgetuigen: Jan van Velzen en Elizabeth van der Werf
Jan is overleden op 31-03-1757 in Dordrecht, 55 jaar oud.
Notitie bij Jan: Zoon van Bernard Vishoek en Adriana van Velzen
Beroepen:
vanaf 1734     Derdewaak bij de VOC
vanaf 1736     Onderstuurman bij de VOC
248 Arij Hendricks van Papendregt. Hij is gedoopt op 11-10-1665 in Dordrecht. Arij is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op 23-03-1734 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Arij: Arie Hendrikx van Papendregt, int Klijn Schippers gilthuijs t graft aant Klockhuijs
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-07-1691 in Dordrecht met de 23-jarige Geertruij Cornelis (Geertruijd) Greel. Arij en Geertruijd gingen op 15-07-1691 in Dordrecht in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Geertruijd: Arien Hendricxsen buijten de Vuijlpoort met Geertruij Cornelis in de Voorstraet
249 Geertruij Cornelis (Geertruijd) Greel. Zij is gedoopt op 14-08-1667 in Dordrecht. Geertruijd is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 13-02-1733 in Dordrecht, Nieuwkerk.
Notitie bij overlijden van Geertruijd: Gertruij Gereel huijsvrouw van Arie Hend.se van Papendregt, laat kinderen na, een graft besonder
Notitie bij Geertruijd: Achternaam ook vermeld als ’van Greel’ en ’Gerdel’
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendric van Papendregt. Hij is gedoopt op 01-10-1693 in Dordrecht. Hendric is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1696 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Hendric: Kind van Arien Hendr. Pleunen
II. Hendrik Ariense van Papendregt, gedoopt op 31-03-1696 in Dordrecht (zie 124).
III. Hilligjen (Hilletie) van Papendregt. Zij is gedoopt op 08-12-1697 in Dordrecht.
IV. Theuntje van Papendregt. Zij is gedoopt op 05-07-1699 in Dordrecht. Theuntje is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 28-07-1739 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Theuntje: Teuntie van Papenregt; huijsvrou van Gillis Mol in het Sakedr.straatie, lat 1 kint na; het graft aen het klokhuijs
Theuntje trouwde, 38 jaar oud, op 04-05-1738 in Dordrecht met Gillis Mol, nadat zij op 17-04-1738 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Theuntje en Gillis: Wed.r van Dordregt woont in het Sakkedragersstraetje; JD woont in de Gravestraet
Gillis is geboren in Dordrecht. Hij is begraven op 19-06-1762 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Gillis: Int Weeshuijsstr. Laat kinderen na; beste graft
V. Cornelis van Papendregt. Hij is gedoopt op 24-02-1701 in Dordrecht.
VI. Cornelia van Papendregt. Zij is gedoopt op 16-08-1702 in Dordrecht.
VII. Cornelis van Papendregt. Hij is gedoopt op 19-08-1706 in Dordrecht.
VIII. Margarita Hendricks. Zij is gedoopt op 20-05-1711 in Dordrecht.
250 N.N. van Aerhem.
Kinderen van N.N. uit onbekende relatie:
I. Metje van Aerhem, gedoopt in Den Bommel (zie 125).
II. Pieternella van Aerhem. Pieternella trouwde vóór 24-12-1728 met Tomas Heijmans.
252 Johannes Danielz (Jan) van der Kuijp. Hij is gedoopt op 27-11-1662 in Dordrecht. Jan is overleden, 55 jaar oud. Hij is begraven op 23-06-1718 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Danielse van der Kuijp in de Vleeshouwerstraet
Beroep:
vanaf 1688     Huistimmerman
Hij trouwde met Lijsbeth Gerrits Gregoor. Jan en Lijsbeth gingen op 30-05-1688 in Dordrecht, Augustijnenkerk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: JM woont in de Oude Breestraet; JD woont in de Vleeshouwerstraet beijde van Dordrecht
253 Lijsbeth Gerrits Gregoor. Zij is gedoopt op 26-08-1663 in Dordrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina van der Kuijp. Zij is gedoopt op 13-04-1689 in Dordrecht. Catharina is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1769 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van Catharina: "Catharina van der Cuijp, huijsvrouw van Thomas Hendrik Geerkens inde Ouwestijnekamp. Met Ordinare coetsen. Laat kinderen na"
Vermeld:
vanaf 13-09-1730     Testament bij Notaris Albertus van Nievelt te Dordrecht (Op 17-1-1770, na het overlijden van Catharijna van der Kuijp, wordt door de weeskamer te Dordrecht een extract van het testament gemaakt)
vanaf 25-07-1771     Erfgenamen van Catharing van der Kuijp verkopen voor f 230 huis en erf in de Vleeshouwersstraat te Dodrecht (Als erfgenamen worden vermeld: Thomas Geerkens, Jan den Hartog, Cornelis van der Kuijp en Elisabet van der Kuijp)
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 04-11-1714 in Dordrecht met Tomas Geerkes, nadat zij op 21-10-1714 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Tomas: JM van Gorcum woont in de Vleeshouwerstraaet volgens schriftelijk consent van zijn vader Wirik Geerkes; JD van Dordregt woont b