top deco

Johannes Jaspers Weerts (Waerts)

Mannelijk 1614 - 1675  (~ 61 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Johannes Jaspers Weerts (Waerts) 
  Roepnaam Jan 
  Geboren 1614  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep van 1636  [2
  Pasteibakker 
  • 28-3-1643:
   Adriaen Pietersz Groenrijs, 53 jaar, legt een verklaring af op verzoek van Cornelis Cogele, huijstimmerman, en zegt dat hij op 21-02 ll. aanwezig is geweest bij de koop door Cogele van het huis en erf van Gerrit Jacobsz aan de westzijde van de Oude Kerckstraet, genaamd de Bonte Hont. Daarbij stelde de verkoper de voorwaarde dat in dit huis het beroep van broodbakker, zoals door Jan Waerts uitgeoefend in zijn huis in de Kerckstraet ten zuiden ervan, niet mocht worden bedreven zonder toestemming van de koper. Maar van pasteij-, soetecouck- of tegelbacken of dergelijke is geen sprake geweest.
  vermelding van 29 mei 1645  [3
  Attestatie bij notaris Johan Troost Albertsz 
  • Jan Waerts, Annaer Foux, weduwe van Tomas Foux, en Evert Stoffels, 17 jaar, wonend bij Thomas Russel, leggen een verklaring af op verzoek van Thomas Russel.
   Waerts en Annaer zeggen dat zij op de Nieuwe Haven voor de Koestraet voor het huis van voornoemde Thomas Hendricxsz hebben gezien dat Jan Claesz, wijnkopersgezel, wonend bij de weduwe van wijnkoper Jan Huijbrechtsz, de knecht van Russel hard slaat en in huis achtervolgt.
   Evert Stoffels zegt dat Jan Claesz de knecht van de trap af schopt zodat hij in het huis van Russel valt.
   Jan Claesz slaat de vrouw van Russel, die terugslaat met een ijzeren schop.
   Waerts en Annaer zeggen dat zij de mishandeling van de vrouw hebben gezien en dat Waerts haar heeft ontzet.
  vermelding van 28 jan 1649  [4
  Attestatie bij notaris Isaac Dz Troost 
  • Isaac Isaacxsz van Copere (Coperen) en Jan Jansz van Engelrave (Engelraven), beiden bakkers, verklaren op verzoek van de hoofdieden van het bakkersgilde, dat toen de gildebroeders en de hoofdlieden op 14 december 1648 in het St. Jorisdoelen bijeen waren, Johannes Warts (Waerts), bakker in de Kerckstraet, de hoofdlieden tegenover de gilde-broeders slecht heeft bejegend. Warts wordt o.a. door de hoofdman Cornelis Jansz Verhouve (van der Houve) gevraagd naar de reden van zijn kwalijke woorden. Johannis blijft bij wat hij gezegd heeft. Als verklaring geeft Warts dat de hoofdlieden hun werk gedurende 3 jaar niet goed hebben gedaan. Warts wilde zelf geen hoofdman worden, maar de genoemde hoofdlieden heeft hij niet gewild.
  Beroep van 21 nov 1649  [5
  Makelaar 
  • Joannes Weerts, makelaar, en Dammis Eewoutsz de Moeye, luitenant op een oorlogsschip onder Maerten Harpertsz Tromp, machtigen als voogden van de minderjarige nagelaten kinderen van Hercules Janssen Pijl, Cornelis Piek, procureur, hun zaak te bepleiten vs de erven van Pieter Adriaansen Blenkvliet.
   Moeder van de kinderen is Susanna Adriaans Blom, weuwe van H.J. Pijl.
  functie van 2 feb 1650  [6
  Diaken en Ouderling Remonstrantse gemeente 
  • Jan Cornelisz Dorrestam, Jan Dircx van Ravesteyn en Jan Waerts, diaconen van de Remonstrantse Gemeente en Maertge Teunisdr, geholpen door haar neven capteyn Joris Pieters van den Broeck als haar voogden komen overeen dat de Remonstrantse Gemeente haar zal onderhouden tot aan haar dood, zoals zij dit al ettelijke jaren heeft gedaan.
   Daarvoor krijgt de Remonstrantse Gemeente de helft van de opbrengst van het huis aan de noordzijde van de Bancketstraet, aan Maertge Teunisdr nagelaten door haar zuster Ariantge Teunisdr en na haar dood haar nagelaten goederen.
   Gedaan ten huize van Maertge Teunisdr aan de Vogelesangh.

   Johannes als ouderling vermeld in akte van 18-2-1668
  vermelding van 10 feb 1651  [7
  Huwelijksvoorwaarden bij notaris Jacobus Delphius 
  • Johannes Waerts, maeckelaer, weduwnaar van Anna van Toorenvliet, trouwt onder huwelijksvoorwaarden met Elisabeth Emmens, weduwe van Dirck Jans de Jongen.
  vermelding van 3 aug 1651  [8
  Vermeld in weeskamer Rotterdam 
  • 3321 615/265 3-8-1651
   Jasper Weerdts (ov)
   Machteltgen Fransdr. van Polanen (ov)
   (vgdn.: Leendert Willemsz. Verboom (ov, wed. Elsie Fransdr. van Polanen), vert. door mr. Franchoys Verboom, baljuw van Rtd. en Jacob Verboom capt. v.d. Schutterij). Genoemd rentebrief van Johannes Weerdts en Cornelis Weerdts, die een maatschap had met Jasper als makelaars.
   Kinderen: - Cornelis Weerdts backer (oudste zoon) - Maritgen Jaspersdr. (X Gerrit Jacobsz. Muschardt) - Annitgen Jaspersdr. (w.s. meerderjarig) - Grietgen Jaspersdr. - Frans Jaspersz. - Jasper Jaspersz. - Johannes Jaspersz.
  vermelding van 23 sep 1651  [9
  Verkoop Tuin met erf en tuinhuis in de tweede Waard te Leiderdorp 
  • Verkoper: Johannes Waerts, makelaar in granen te Rotterdam, weduwnaar van Annetje Jansdr. vanThoor
   Koper: Lodewijck Hendricks Verbiest
  Beroep van 25 okt 1651  [10
  Pontgaerder 
  • Johannes Waerts, maeckelaer en pontgaerder, en Laurens Willems Verdam, sluiten een overkomst over de waarneming van Verdam van de functie van Waerts, voor de tijd van 3 jaar en voor 200 gulden per jaar.
   16-8-1653: Engel Leenderts Voocht en Johannes Waerts, pontgaerders en makelaars, sluiten een compagnieschap over het pontgaarderschap en makelaardij van de greijnen.
  vermelding van 21 apr 1652 tot 21 jul 1654  [11
  Compagnieschap bij Notaris Jacobus Delphius 
  • Laurentia Blaeuvoets, weduwe van Adrijaen Marinisz Groenincx, Johannes Waerts, Wouter Claesz van Zuijlen en Jeffgen Jans, zijn vrouw, dat zij een compagnieschap zijn aangegaan voor de pacht van de vendu.
  vermelding van 29 apr 1653  [12
  Testament bij Notaris Jacobus Delphius 
  • Johannes Weerts benoemt tot zijn erfgenamen, zijn voorkinderen, zijn vrouw, Elisabeth Emmels, en hun kinderen. Hij benoemt tot voogden Gerrit jacobs Musschert, zijn zwager, en Frans Waerts, zijn broer.
  vermelding van 1 mrt 1655  [13
  Machtiging opgemaakt door Jacobus Delphius 
  • Johannes Waerts machtigt Pieter Burgersdijck, advocaet, om namens hem, als voogd over zijn kinderen die hij verwekt heeft bij wijlen zijn vrouw Anna van Toorvliet, en namens Samuel Jansz van Nier, van de heer Cruytmaecker het geld te ontvangen van de stukken land die deze heeft gekocht, en waarvan zijn kinderen en Van Nier het eigendom hadden. De stukken land zijn gelegen buiten 's Gravenhaege.
  vermelding van 20 apr 1656  [14
  Overeenkomst bij notaris Jacobus Delphius 
  • Gerrit Jacobsz Musschert, man van Maria Weerts, Franchoys Weerts en Grietge Weerts, mede gemachtigden van Annetge Weerts, hun zuster, verlenen goedkeuring aan de verkoop van een huis door Johannes Weerts, hun broer. Het pand is gelegen aan de oostzijde van de Nieuwe Kerkstraat, belendende zuid: het huis van Maria Fransdr, brouwster in Vianen en noord: Cornelis Verdonck. Het huis wordt nagelaten door Jasper Weerts, hun vader.
  vermelding van 19 okt 1658  [6
  Assisteert bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden 
  • Dirck Ambuijren? of Ambueren?, jonckman uit Vianen, en Maria Wildemans, jongedochter uit Vianen, die geassisteerd wordt door haar neven (via de tak Polanen) en voogden Francois Verboom, hoofdofficier alhier, en Joannes Waerts, pontgaarder en makelaar alhier, maken huwelijkse voorwaarden op. Zij zullen elk een inventarislijst van hun goederen maken. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn.
  vermelding van 13 mei 1664  [15
  Attestatie bij notaris Jacobus Duyfhysen jr 
  • Adriaen Hoogendijck, 26 jaar, verklaart op verzoek van Jan Neranus, boeckdrucker, dat hij op 6 mei op de Wolfshouck voor de Wijnstraet werd aangesproken door Samuel Lansbergen de Jonge en Jan Waerts die hem vroegen of hij tegen Gerrit Koningh had gezegd dat hij had gehoord dat er enkele predikanten dronken waren geweest. Ja, dat was gezegd door Jan Koster, wonende te Bleyswijck. Er ontstond een heen en weer verwijt tussen Hoogendijck en Waerts waarbij het woord schelm werd gebruikt.
  vermelding van 31 mrt 1667  [16
  Attestatie bij notaris Jacobus Delphius 
  • Cornelis Gerritss Breugom, 70 jaar, Johannes Jasperss Weerts, 53 jaar, en Maritgen Cornelisdr Weerts, 49 jaar, vrouw van Pieter Janss de Vos, verklaren op verzoek van Jan Janss van Eyck, cooper en eigenaar van het huis en pakhuis in de Rijstuyn, die hij gekocht heeft van Leendert Crijnen Blyenburch, dat de oost- en westmuur gemeenschappelijk met de wederzijdse buren tot een hoogte van 13 roede voeten waren, zonder dat ooit iemand anders enig recht van uit- of ingang door de gang of over het erf tussen de muren had dan de eigenaren. Verder verklaren zij dat de kaye voor het huis en pakhuis te breedte van dezelfde gang alleen toebehoort aan het huis en pakhuis van Van Eyck.
   Vorige eigenaren van het huis en pakhuis waren mr. Abram Migoen, Dirck Aertss van Aertsberch, Cornelis van Beemden, Cornelis Weerts en daarna genoemde Blyenburch.
   Bij de redenen waarom deposanten die goed weten staat o.a. dat Johannes en Maria Weerts al meer dan 40 jaar in dat huis kwamen. Van Beemden is hun oom van moederszijde; Cornelis Weerts is de vader van deposante; Jasper Weerts, de vader van Johannes, heeft er ongeveer 39 jaar geleden een jaar gewoond; Johannes heeft als gemachtigde voor zijn oom Cornelis de administratie van de huizen gevoerd. Breugom heeft meer dan 58 jaar geleden bij Migoen op school gegaan.
  Beroep Marktschipper op Leyden  [17
  Begraven 27 nov 1675  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [18
  • kerk; Lommerstraet b.h. Leijtsse Ver.
   Op 16-12-1652 Heeft Piter Isaacks/Jan Everts Backer verkocht aan Joannes Weerts een grafsteen in de Grote Kerk, op het oosteinde van de trans voor 120 gulden
  Getuige bij Baerthout Weerts (Verwantschap: doopgetuige) 
  Getuige bij Elizabeth (Lijsbeth) Verschuer (Verwantschap: doopgetuige) 
  Getuige bij Johannes Jansz Krooswijck (Verwantschap: doopgetuige) 
  Getuige bij Francoeis Verschuer (Verwantschap: doopgetuige) 
  Persoon-ID I11015  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 14 mrt 2021 

  Vader Jaspar Weerts,   geb. Vlissingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 16 mrt 1640 
  Moeder Macheltgen Fransdr van Polanen,   ovl. vóór 3 aug 1651 
  Huwelijkstoestemming 14 okt 1612  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [19
  Getrouwd 4 nov 1612  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [19
  • Jaspar Weerdts JG v. Vlissingen; Macheltgen Frans JD v. Rott. w. inde Kerkstrr.
  Gezins-ID F1292283236  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Anna Jans (Annetje Jans) van Toornvliet,   geb. Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 12 sep 1649, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijkstoestemming 13 okt 1636  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [20
  Getrouwd 4 nov 1636  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [21
  Type: civil 
  • JM wonend te Rotterdam en JD van Leyden, wonend Rijn.
  Kinderen 
  +1. Aaltje (Aeltge) Jans Weerts (Waerts),   geb. Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. na 8 jun 1707
   2. Elisabeth Weerts
  +3. Magteld (Machteld) (Maggeltje) Jans Weerts (Waerts),   geb. Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 26 mrt 1723, Grote kerk in Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +4. Geertruy Jans Weerts,   geb. ca. 1647,   begr. 30 apr 1715, Rotterdam, Grote kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 68 jaar)
   5. Marija Waers,   ged. 12 mrt 1649, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 9 sep 1671, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 22 jaar)
  Gezins-ID F1292280235  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Elizabeth Andries Emmens (Emmels) 
  Huwelijkstoestemming 20 jan 1651  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [22
  Getrouwd 14 feb 1651  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [22
  Type: civil 
  • Weduwnaar van Rotterdam; weduwe van Dirick Jans de Jongh Rotterdam
  Kinderen 
   1. Elisabeth Weerts,   ged. 10 dec 1651, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   2. Jasper Waerts,   ged. 20 apr 1653, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 21 mei 1656, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 3 jaar)
   3. Catalina Waarts,   ged. 27 jun 1655, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   4. Jaspar Weerts,   ged. 7 dec 1656, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   5. Elizabeth Weerts,   ged. 1 sep 1658, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Gezins-ID F1292283219  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 13 okt 1636 - Leiden Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 4 nov 1636 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 20 jan 1651 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 14 feb 1651 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - 27 nov 1675 - Rotterdam Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Geschiedenis voor 1900
  Daders en slachtoffers
  Daders en slachtoffers
  Kleine en grote criminaliteit in de familiegeschiedenis.
  Verhalen uit de 16e en 17e eeuw.

 • Bronnen 
  1. [S13059] Vermeld in attestatie

  2. [S13099] DS Leiden DTB Leiden Ned Herv Ondertrouw folio L-253/ONA Rotterdam

  3. [S13100] ONA Rotterdam, 497 92/29

  4. [S13101] ONA Rotterdam, 542 111/156

  5. [S13102] ONA Rotterdam, 622 35/61

  6. [S13043] ONA Rotterdam

  7. [S13103] ONA Rotterdam, 365 132/388

  8. [S16058] hogenda.nl

  9. [S14123] Transportregisters Leiderdorp

  10. [S13104] DS Rotterdam DTB Rotterdam stadstrouw, ind 086/ONA Rotterdam

  11. [S13105] ONA Rotterdam, 404 253/569

  12. [S13098] ONA Rotterdam, 358 41/121

  13. [S11160] DS Rotterdam 384-318/578

  14. [S13057] ONA Rotterdam 406 206/506

  15. [S13107] ONA Rotterdam, 249 71/149

  16. [S13060] ONA Rotterdam 398,17/33

  17. [S11157] Vermeld in testament partner

  18. [S3173] DS Rotterdam DTB Rotterdam inv 44 Begraven

  19. [S2072] DS Rotterdam DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

  20. [S427] DS Leiden DTB Leiden Ned Herv Ondertrouw folio L-253

  21. [S428] GA Delft Boekdeel G 1250-1420, Roode band/DS Rotterdam DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

  22. [S2062] DS Rotterdam DTB Rotterdam stadstrouw, ind 086
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.