top deco

Ontstaan van deze genealogie

Het begon allemaal met de voorbereiding van de familiereünie op 12 oktober 2002. De organisatie wilde een overzicht hebben van de nakomelingen van Klaas Alsemgeest voor een boekwerkje. Daarvoor zijn alle bekende familiegegevens verwerkt in het genealogie-programma Aldfaer, waarmee mooie overzichten gemaakt kunnen worden.

De verzameling met gegevens is na de reünie uitgebreid met gegevens die op Internet gevonden zijn, gegevens die ik van de familieleden heb gekregen en gegevens uit archieven. Ook heb ik aanvullingen gekregen via spontane reacties ontvangen per e-mail.

Eerst zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld over de voorouders van mijn vader (Alsemgeest); uiteindelijk zijn ook gegevens van moederszijde (Zuidwijk en Laduk) en van de voorouders van mijn echtgenoot (van den Broek) toegevoegd. De genealogie is nog volop in ontwikkeling. Natuurlijk houd ik mij aanbevolen voor aanvullingen, verbeteringen etc.

Ik bedank iedereen die aan de totstandkoming van deze gegevensverzameling heeft meegewerkt. In het bijzonder Jan Alsemgeest en Klaas Borsboom, die veel fotomateriaal hebben verzameld en bewerkt. Wijlen Th.P. van Zijl heeft een groot deel van de historie van de families Alsemgeest en Bellekom uitgezocht.

Henny van den Broek-Alsemgeest

Krantenartikel over reünie

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.