top deco

Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 1,655     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 34» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
'Gerrit de Lor' met lorrenzak in de Herenstraat te Naaldwijk
'Gerrit de Lor' met lorrenzak in de Herenstraat te Naaldwijk
Cornelis Gerardus Alsemgeest op foto voor de Westlandsche Courant
 
2
'Huis ter Lucht' in Maasland
'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft.
 
3
's-Gravenzande in de 17e eeuw
's-Gravenzande in de 17e eeuw
De kaart is getekend door Blaeu. Rechtsvoor is de korenmolen te zien. Voorouder Jacob Willemsz Bom was daar korenmolenaar.
De grootvader van zijn vrouw was Jasper Jans van Alenburg. Hij was in 1637 burgemeester van 's-Gravenzande.
 
4
't Huijs Westerbeeck
't Huijs Westerbeeck
De tekening is gemaakt rond 1665. Het huis Westerbeeck lag te Den Haag. Nu, in 2021, bij De La Reyweg in de buurt van de Loosduinse weg.
Diverse voorouders woonden bij Westerbeek.
 
5
01 - Vergane glorie
01 - Vergane glorie
Het verhaal van het faillissement van Joris Harpertsz Alsemgeest
 
6
02 - Familie in de gouden eeuw
02 - Familie in de gouden eeuw
Bijzonderheden met betrekking tot de koopmansfamilie Ruts en het schilderij dat Rembrandt van Nicolaes Ruts schilderde
 
7
03 - Veenhuizen
03 - Veenhuizen
Veenhuizen was een kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid met als doel 'Arbeid ter disciplinering en bestraffing.
 
8
04 - Vakmanschap in de textiel
04 - Vakmanschap in de textiel
Informatie over de textielwerkers in onze familie en vooral over de verschillende, niet meer bestaande beroepen
 
9
05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
Twee boerderijen met een vergelijkbare naam, waarvan voorouders eigenaar zijn geweest of daar gewoond hebben.
 
10
1. Herkomst familienaam Alsemgeest
1. Herkomst familienaam Alsemgeest
Oorsprong van de familienaam Alsemgeest en informatie over de buitenplaats Alsemgeest
 
11
1. Portretten gemaakt door Nico Alsemgeest
1. Portretten gemaakt door Nico Alsemgeest
In de periode 1995 - 1999 heeft Nico Alsemgeest een serie portretten gemaakt.
 
12
1. Riek vertelt over haar jeugd (vanaf 1924)
1. Riek vertelt over haar jeugd (vanaf 1924)
Riek, mijn moeder, is opgegroeid in een tuindersgezin te Loosduinen. Zij vertelt onder andere over haar jeugd, haar (voor)ouders en de huizen waarin zij gewoond hebben
 
13
11-4-1738 Ondertrouwakte Johannes Janse Timmermans en Anna Lammers van Sittert
11-4-1738 Ondertrouwakte Johannes Janse Timmermans en Anna Lammers van Sittert
Op het document van Maassluis staan ook de handtekeningen van de voorouders. Dankzij dit document was duidelijk waar zij geboren waren.
 
14
1225 Ridder Hendrik de Velde doet afstand van erfpacht
1225 Ridder Hendrik de Velde doet afstand van erfpacht
Hendrik de Velde, ridder, heeft in 1225 afstand gedaan van een erfpacht in de gerechten van Muiden, Weesp en Diemen, dat hij deelde met ridder Gijsbrecht van Amstel (De grootvader van de door Joost van den Vondel beschreven Gijsbrecht). Hierop kreeg Gijsbrecht de gehele erfpacht. Dit is bevestigd op 29-3-1226 (zie afbeelding) in een akte van bisschop Otto (de II)
 
15
1302 Hildegonde van Voorne
1302 Hildegonde van Voorne
Hildegond is in 1302 begraven in de Engelmunduskerk te Velsen. Eerder was haar echtgenoot in hetzelfde graf begraven. Hun skeletten zijn in 1967 opgegraven en de provincie Noord-Holland heeft later een digitale gezichtsreconstructie laten maken van het echtpaar, waarvan hier het resultaat.
 
16
1358 Clementia Willems van Coudenhove legt een verklaring over een leen van de Hofstad Wateringen
1358 Clementia Willems van Coudenhove legt een verklaring over een leen van de Hofstad Wateringen
Cleymensje, de weduwe van Floris van den Velde doet ten behoeve van Pieter Symonsz. afstand van haar lijftocht aan het leen, dat haar zoon Gerrit van den Velde hield; bezegeld door haar neef Dirk van der Burg; een gebogen schuinbalk, in de bovenhoek vergezeld van een zespuntige ster.
 
17
1358 Gerrit vande Velde verklaart over het leen van Wateringen
1358 Gerrit vande Velde verklaart over het leen van Wateringen
 
18
1555 Wapen Willem Jans zoon Thoen
1555 Wapen Willem Jans zoon Thoen
Wapen op inmiddels verdwenen zeventiende-eeuwse glasramen in een boerderij in Maasland.
In het eerste kwartier (linksboven) staat het wapen van de familie Bronckhorst.
 
19
1617 Trouwregister Pieter Hendriks en Barber Dircks
1617 Trouwregister Pieter Hendriks en Barber Dircks
Een trouwbewijs van voorouders uit de Laduk-tak. Het komt uit het register van de gereformeerde kerk te Goudriaan.
 
20
1674 Huwelijksakte Harpert Jorisse van Alsemgeest
1674 Huwelijksakte Harpert Jorisse van Alsemgeest
Akte van het huwelijk van Annetgen en Harpert voor Schout en Schepenen te Monster
 
21
1691 Akte ondertrouw Adrianus en Petronella
1691 Akte ondertrouw Adrianus en Petronella
Bewijs van de aankondiging van het huwelijk te Rotterdam. Opvallend is dat Rotterdam in 1691 al met voorgedrukte documenten werkte.
 
22
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
Het land ligt naast de Stinksloot.
De kaart komt uit het Archief van Vredenburch
 
23
1696 Lekkerkerk en den Hoek (hoekse polder)
1696 Lekkerkerk en den Hoek (hoekse polder)
In dit gebied bezat Merichen Jacobs Volcken, weduwe van Pieter Jacobsz Lekkerker veel onroerend goed, samen met haar zoon Bastiaan Pietersz Lekkerkerker. Beiden hebben in de 'Houcxs polder' gewoon en zijn daar overleden.
 
24
1703 Huwelijksakte Joris Harpertsz Alsemgeest
1703 Huwelijksakte Joris Harpertsz Alsemgeest
Akte van het huwelijk tussen Neeltje en Joris voor schout en schepenen te Monster
 
25
1733 Huwelijksregister Aegie Jorisdr Alsemgeest
1733 Huwelijksregister Aegie Jorisdr Alsemgeest
Links bijna onderaan staat de inschrijving van het kerkelijk huwelijk van Aegie met Jacobus vermeld
 
26
1741 Huwelijksakte Harpert Jorisse Alsemgeest en Maria Piters Nederpelt
1741 Huwelijksakte Harpert Jorisse Alsemgeest en Maria Piters Nederpelt
Akte van het huwelijk voor schepenen van Monster
 
27
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
Wandtapijt dat onderdeel is van een reeks 'Marcus Antonius en Cleopatra' naar een ontwerp van Karel van Mander.
Uit de wandtapijtweverij van Joris Nauwincx
 
28
1853 Foutjes van de burgerlijke stand?
1853 Foutjes van de burgerlijke stand?
Soms kom je bij het stamboomonderzoek officiƫle documenten tegen, waarin echt fouten gemaakt lijken te zijn. Zoals bij deze geboorte- en overlijdensakte.
In de geboorteakte staat dat Johannes Zuidwijk en Elisabeth Verpoort op 27 april 1853 een zoon kregen: Cornelis.
In de overlijdensakte staat dat dezelfde ouders op 21 december 1853 een zoon hebben verloren: Johannes Cornelis, van 11 maanden oud. Het is aannemelijk dat het in de overlijdensakte om de zeven maanden oude Cornelis ging.
Het komt wel eens voor (ook in deze genealogie) dat verschillende echtparen dezelfde namen hebben, maar dat is hier waarschijnlijk niet het geval (geen andere geboorteaktie kunnen vinden).
 
29
1856 Overlijdensakte JBJ Neerscholte
1856 Overlijdensakte JBJ Neerscholte
Overlijdensakte Barend Neerscholten. Uit deze akte blijkt dat hij in Schapen te Duitsland is geboren.
 
30
1865 Benschop
1865 Benschop
Plattegrond uit 1865 van de gemeente Benschop
 
31
1866 Overlijdensakte Catharina Goeijers
1866 Overlijdensakte Catharina Goeijers
Catharina Goeijers wordt vermeld als weduwe van Jan Klaasen (waarvan geen huwelijks- of overlijdensakte is gevonden). Omdat aangifte is gedaan door Leendert van Veen (echtgenoot van dochter Maria Alsemgeest) en deze vermeld staat als schoonzoon, moet dit dezelfde Catharina zijn die eerder echtgenote was van Harpert Hendriksz Alsemgeest. Ook omdat de leeftijd bij overlijden klopt met de leeftijd die zij bij de geboorte van haar kinderen had.
 
32
1886-1901 Trouwboekje Jan Alsemgeest en Martina Volkering
1886-1901 Trouwboekje Jan Alsemgeest en Martina Volkering
 
33
1902 Familie Lankhorst terug uit Afrika
1902 Familie Lankhorst terug uit Afrika
De familie gefotografeerd na terugkomst uit Zuid-Afrika (gevlucht vanwege de boerenoorlog)
 
34
1905 - Marinus Alsemgeest, Cornelia Steentjes en kinderen
1905 - Marinus Alsemgeest, Cornelia Steentjes en kinderen
 
35
1910 Bernard, Marie en Gerrit Alsemgeest
1910 Bernard, Marie en Gerrit Alsemgeest
 
36
1911 Trouwboekje Cornelis Maria Alsemgeest en Anna Maria Tetteroo
1911 Trouwboekje Cornelis Maria Alsemgeest en Anna Maria Tetteroo
 
37
1913 ev Documenten familie Bal
1913 ev Documenten familie Bal
Uittreksel geboorteregister en trouwregister plus trouwboekje
 
38
1913 huwelijk Jan van der Valk en Ka Neerscholten
1913 huwelijk Jan van der Valk en Ka Neerscholten
 
39
1915-1926 Trouwdocumenten Alsemgeest-de Gruiter
1915-1926 Trouwdocumenten Alsemgeest-de Gruiter
Het familieboekje en een uittreksel uit het bevolkingsregister. Het gaat hier over Henricus Simon Alsemgeest en Clasina Johanna Maria de Gruiter en hun kinderen.
 
40
1918-1929 Functie bij de Posterijen H.S. Alsemgeest
1918-1929 Functie bij de Posterijen H.S. Alsemgeest
Brieven uit 1912 en volgende jaren over de functie van Henricus Simon Alsemgeest bij de Posterijen. Ook is een penning te zien die hij bij het afscheid van de Posterijen heeft gekregen.
 
41
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
42
1921 - Nicolaas Georgius Alsemgeest
1921 - Nicolaas Georgius Alsemgeest
 
43
1922 Henk, Klaas en Jan Alsemgeest
1922 Henk, Klaas en Jan Alsemgeest
Henk staat links, Klaas zit in het midden en Jan staat rechts
 
44
1922 Johannes Adrianus Jacobus Alsemgeest
1922 Johannes Adrianus Jacobus Alsemgeest
 
45
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
46
1925 bidprentje Hendrina Geertruida de Bock
1925 bidprentje Hendrina Geertruida de Bock
 
47
1925 Cornelia Adriana Elisabeth (Kee) Alsemgeest
1925 Cornelia Adriana Elisabeth (Kee) Alsemgeest
Kee was 18 jaar toen de foto werd genomen
 
48
1925 Jan Alsemgeest en Alida de Brabander
1925 Jan Alsemgeest en Alida de Brabander
 
49
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
50
1926 of 1927 Jaap Alsemgeest (links) in zijn ziekenhuisbed
1926 of 1927 Jaap Alsemgeest (links) in zijn ziekenhuisbed
Jaap (Jacobus Cornelis Franciscus) is op 19-jarige leeftijd overleden aan TBC
 

    1 2 3 4 5 ... 34» Volgende»Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.