top deco

Boerderijen Vrederust en Vreedenrust

Twee boerderijen met een vergelijkbare naam, waarvan voorouders eigenaar zijn geweest of daar gewoond hebben.

De boerderij Vrederust in Den Haag

Boerderij Vrederust in Den Haag lag in de Uithofspolder aan de westkant van de oude Lozerlaan waar nu de Schependreef ligt.
De Uithofspolder was een veen/kleipolder die in de loop van de Middeleeuwen ontgonnen was.
De boerderij bevond zich in een groen landschap met een bloemrijke toegangsweg. Aan het grote woonhuis met twee puntdaken was een enorme schuur gebouwd, achter een hooiberg. En tegenover het huis lag ook een grote schuur. Al met al een indrukwekkend boerenbedrijf met een stukje van onze voorouderlijke geschiedenis:

 • 1518: Voorouder Jan Philipsz huurt land in die omgeving.
 • ca. 1544: Zijn zoon en ook onze voorouder Sijmon Jan Philipsz heeft Vrederust in eigendom.
 • 1563: Het eigendom van boerderij Vrederust is in handen van Maerten Sijmonsz, de zoon van Sijmon Jan Philipsz. Hij belast het land waarop de boerderij staat met een jaarlijkse rente van ruim 34 gld..
 • 1582: Na het overlijden van Maerten Sijmonsz huwt zijn weduwe, Maritge Gerritsdr Vercroft met Cornelis Jansz Vercroft. Cornelis Jansz Vercroft gebruikt de woning als onderpand.
  De boerderij is rond die tijd op de kaart gezet voor de abdij van Loosduinen, waarbij ook de naam van Cornelis Jansz Vercroft vermeld staat. Zie de link onder de afbeelding rechts boven.
 • 1584: Maritgen Gerritsdr. verklaart dat zij 2000 gulden schuldig is aan de vijf weeskinderen uit haar huwelijk met Maarten en daarnaast 50 gulden als bruidsstuk. Als waarborg stelt zij haar woning met 6 morgen eigen land.
 • 1598: Na het overlijden van Cornelis Jansz Vercroft geeft Maritge Gerritsdr borgstellingen af voor haar kinderen op de woning. Hiervoor betaalt Maritge een jaarlijkse rente van anderhalf pond en vijf schellingen aan Roelant Kantert Aalbrechtsz te Den Haag
 • 1600: Maritgen Gerritsdr, koopt voor 410 pond van de Staten van Holland 3 morgen land dat is gekomen van de Abdij van Loosduinen. Het land ligt aan de Lozerlaan in Monsterambacht.
 • 1612: De zoon van Maritge en Maerten Sijmonsz, Gerrit Maertens Vercroft (van Bohemen) zorgt voor aflossing van de jaarlijkse rente. Hij is dan waarschijnlijk eigenaar van Vrederust.
 • 1613: Gerrit Maertens Vercroft koopt 2,5 morgen land aan de Loosduinerlaan (Lozerlaan).
 • 1632: Na het overlijden van Gerrit Maertens Vercroft verkopen zijn erfgenamen op 30-10-1632 de woning en het onroerend goed aan de Lozerlaan, in West Escamp aan Machtelt Aeilbrechtsdr (van Leuningen) wed. van Hillebrant Jacobszn van Wou te ’s-Gravenhage. Voor een som van 23.000 car. guldens verdwijnt Vrederust e.a. uit de familie.
 • 1957: De monumentale boerderij wordt gesloopt. (Zie de link onder de afbeelding rechts). De boerderij Vrederust had toen als bouwjaar 1593. Dat zou betekenen dat Maritgen Gerritsdr en haar tweede echtgenoot een nieuwe boerderij hebben gebouwd op de plaats van het oude Vrederust.

De boerderij Vreedenrust te Veur

Boerderij Vreedenrust te Veur lag op de locatie van de huidige Mauvelaan 45 in Leidschendam:
In de beginperiode lag ook deze boerderij in weids landschap

 • ca. 1600 - 1615: Jan Jacobs van Nierop verkrijgt de gronden die behoorden bij de bouwmanswoning Amstelwijk te Veur. Daar bouwt hij voor 1615 de bouwmanswoning 'Vreedenrust'. (zie de link onder de afbeelding hiernaast).
 • 1632 - 1654: Zijn zoon Leendert Jansz van Nierop wordt als eigenaar van 'Vreedenrust' vermeld.
 • 1669 : Jannetgen Jaspersdr van Haastrecht, de weduwe van Leendert Jansz van Nierop, is op 23-12-1669 in het bezit van Vreedenrust, waaronder de Sijde Molen.
 • 1676: Het eigendom gaat weer over naar hun zoon Jacob Leendertsz van Nierop. Hij verkoopt "Vreedenrust" te Veur op 21-4-1676 aan Pellenaer Jaspersz van Alenburg, een paardenkoper te Leidschendam. En daarmee is ook deze boerderij uit onze directe familie.
 • 1688 - 1720: Claas Joosten van der Maade, is pachter van Vreedenrust.
 • 1721 - 1729: Vreedenrust is verhuurd aan Jacob Maartens van Haastrecht
 • Na 1958: Vreedenrust wordt gesloopt voor de bouw van een woonwijk in Leidschendam.

Ten slotte

Naast de naamgeving hebben de boerderijen nog meer gemeen.
De boerderijen Vrederust en Vreedenrust bestaan niet meer. Beide boerderijen vielen ten prooi aan de sloophamer voor de bouw van woonwijken. Het Hollandse weidelandschap moest plaats maken voor stenen en beton.
De Haagse boerderij leeft voort in de naoorlogse wijk Vrederust en de Vrederustlaan, die naar de boerderij zijn vernoemd.

Nog een opvallend feit: in deze 2 boerderijen komen de vier belangrijkste voorouderlijnen uit deze genealogie bij elkaar:
- Boerderij Vrederust in Den Haag: Voorouders uit de takken Neerscholten en Laduk
- Boerderij Vreedenrust te Veur: Voorouders uit de takken Alsemgeest en Zuidwijk.

Bronnen:

 1. Hoogheemraadschap van Delfland
 2. Hoogheemraadschap van Rijnland
 3. PJM van Bohemen
 4. Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 5. www.hogenda.nl
 6. Ons Voorgeslacht - PJM van Boheemen
 7. Beeldbank Gemeente Den Haag
 8. WikipediaContact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.