top deco

Maritge Gerritsdr Vercroft

Vrouwelijk - vóór 1626


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Maritge Gerritsdr Vercroft 
  Roepnaam Marijcken 
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding Leen van land in Wateringen  [1
  • WATERINGEN 209A. 2 morgen land (1403: 3 morgen 1½ hond land) in Barnierswoning, (1517: belend ten oosten: de broeders ter Wateringe, ten westen: zuiden en noorden: de zusters van Sint Aechten binnen Delff, 1546: ten zuiden: een ban of heerweg).

   21-5-1582: Cornelis Jansz. Vercroft te Monster na overdracht door Gerrijt Jansz. als stiefvader van Pietertgen Pietersdochter, onmondig (H, fol. 11).
   11-8-1598: Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer, bij dode van haar broer Cornelis Jansz. Vercroft (H, fol. 120v).
   22-3-1599: Marrijtgen Gerrits, weduwe van Cornelis Jansz. Vercroft, te Monster, zwager: Cornelis Jorisz., na overdracht door Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer (H, fol. 123v).
   18-5-1626: Gerrit Maertens Vercroft bij dode van zijn moeder Maritgen Gerritsdochter Vercroft (K, fol. 50).
   7-9-1632: Cornelis Gerrits Vercroft bij dode van zijn vader Gerrit Vercroft (K, fol. 85;
   7-9-1632: Maerten Gerritsz. Vercroft en Pieter Gerritsz. Vercroft, broers te Wateringe, mede namens hun zuster Gerritgen Gerritsdochter Vercroft, gehuwd met Louris Joosten, en hun minderjarige broers en zusters Jacob, Trijntgen, Grietgen en Aechtgen, machtigen voor notaris Joachim Coop van Groen te ‘s-Gravenhage en meester Christiaen Queborn, kunstschilder, en Jan Wiericksz., kleermaker, hun broer Cornelis te Wateringen het leen te verheffen overeenkomstig het testament van hun vader op 15-10-1629 gepasseerd voor dezelfde notaris).
   17-10-1633: Machteld Aelbrechts van Leuningen, weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wou, zwager: Dirck Gool, griffier van de lenen van de grafelijkheid, na overdracht door Cornelis Gerritsz. Vercroft
  vermelding Zekerheidsstellingen op land bij boerderij Vrederust  [2
  • Het perceel eigen land van 6 morgen waarop ook boerderij Vrederust staat, wordt meerdere keren belast. Zo verschaft Maarten op basis van dit eigen land op 21 januari 1563 zekerheid voor het betalen van een jaarlijkse rente van ruim 34 gld.
   Op 26 oktober 1582 volgt een jaarlijkse rente van ruim 18 gulden. Dit gebeurt door Maartens opvolger Cornelis Jansz. Vercroft ten behoeve van Pietergen Fransdr., weeskind van Frans Maartensz.
   Op 15 maart 1584 verklaart Maritgen Gerritsdr. dat zij 2000 gulden schuldig is aan de vijf weeskinderen uit haar huwelijk met Maarten en daarnaast 50 gulden als bruidsstuk. Als waarborg stelt zij haar woning met 6 morgen eigen land, welke gemeen ligt met 18 morgen van de kinderen van de heer van Assendelft.
   Op 21 juni 1598 verstrekt zij, geassisteerd door gekoren voogd Cornelis Jorisz. van Honselersdijk, opnieuw haar woning met 6 morgen eigen land als zekerheid. Dit keer gaat het om een jaarlijkse rente van anderhalf pond en vijf schellingen aan Roelant Kantert Aalbrechtsz. te Den Haag. Deze rente wordt volgens het bijschrift op 23 september 1612 afgelost door haar zoon Gerrit Maartensz.
   Op 6 september 1598 geeft Maritgen nog een derde borgstelling af. Geassisteerd door voogd Cornelis Jorisz. verklaart zij dan 7300 gulden schuldig te zijn aan de erfgenamen van haar tweede echtgenoot Cornelis Jansz. Vercroft. Hieruit vloeit voort, dat Maritgen op 10 februari 1602 toezegt om ruim 1333 gld. te betalen aan de voogden van de weeskinderen van Alewijntgen Alewijnsdr. uit haar huwelijk met Willem Claasz. aan de Westgaag in Maasland.
  vermelding van 4 feb 1568  [3
  Regeling nalatenschap Aelken Dircxdr 
  • [fol. 23] 4-2-1568 stilo co(mmun)i: Dirck Pietersz. rentmr. van mijn vr(ouw)e van der Lee onsen buijerman ende bekende schuldich te wesen dachtergelaten kinderen van wijlen Aelken Dircxdr. zijn huijsvr(ouw)e eertijts zaliger memorien bij name Heijman Jacobsz., Pieter Jacobsz. en(de) Adriaen Jacobsz. elcx voor hem selven, Helias Vranckez. als man en(de) voocht van Marijcken Jacopsdr., Jacob Dircxz. voor hem selven, Cornel(is) Allertsz. als man en(de) voocht van Gerritgen Gerritsdr., Lenaert Vriesz. als man en(de) voocht van Grietgen Dircxdr., Adriaen Jorisz. als man en(de) voocht van Marijcken Dircxdr. en(de) Maertijn Sijmonsz. als man en(de) voocht van Marijcken Gerritsz. sic alle kinderen van Trijngen Jacobsdr. z:me: ende de voors. Heiman Jacopsz. als voocht van(de) onmondige weeskinderen van Cornel(is) Jacopsz. z:me: mitsgaders Adriaenken Cornel(is)dr. des selven Cornel(is) Jacopsz. d(ochte)r die alsnu mondich en(de) gehijlict es tesamen ter cause van heurl(uijder) moederl(icke) erffve die somme van ses en(de) twintich hondert karol(us) guldens.
  vermelding van 1599  [2
  Overeenkomst over land (bij boerderij Vrederust) 
  • Op 22 december 1599 komt de wederom weduwe geworden Maritgen, geassisteerd door haar zoon Gerrit Maartensz., tot een overeenkomst met de Wateringse smid Cornelis Cornelisz. Laatstgenoemde heeft in Monster 3 morgen gekocht van de Staten van Holland. Dit perceel dat gemeen ligt met de woning van Maritgen, behoorde eerder tot de Abdij van Loosduinen. Cornelis staat zijn 3 morgen af aan Maritgen en krijgt hiervoor 3 morgen terug welke gemeen ligt met 11 morgen in Wateringen. Deze 11 morgen is door Maritgens tweede echtgenoot Cornelis Jansz. in 1595 gekocht van de Staten van Holland. Tot dan toe huurt Cornelis Jansz. dit land van het klooster Sint Aachten in Delft. Het perceel van 3 morgen in Monster wordt op 16 februari 1600 aan Maritgen getransporteerd. Daarbij wordt vermeld dat het gemeen ligt met een perceel van het klooster te Warmond in een kamp van 5 morgen 596 roeden. Op 23 maart 1608 bekent Maritgen, dat zij op 22 december 1599 3 morgen in Wateringen heeft overgedragen aan smid Cornelis Cornelisz.
  vermelding van 1599 tot 1602  [2
  Schatting vermogen in verband met heffing van gemene penningen 
  • In verband met de heffing van gemene penningen wordt het vermogen van Maritgen in 1599 getaxeerd op 5000-6000 gld en in 1602 op 4000-5000 gld
  vermelding van 22 mrt 1599  [4
  Akte van belening van Cornelis Jorisz voor Maritgen Gerritsdr 
  • 22-3-1599 - de Staten van Hollandt ende Westvrieslandt: Cornelis Willemsz. als man en voogd van Neeltgen Jans dochter wonende in de Lier ende heeft getransporteert 3 morgen, 1,5 hont land, gelegen in het ambacht van Wateringen in Barniers wooninghe. O de broeders van Wateringen; W, Z en N de zusters van Sinte Aechten te Delft.
   Aan: Marijtgen Gerrits dochter weduwe van wijlen Cornelis Jansz. Vercroft wonende in Monster.
   Met leen van het huis Wassenaer en Zuijdtwijck met hulde van 'Cornelis Jorijs zoon haeren zwaeger als getroudt hebbende desselffs Marijtgens dochter'
  vermelding van 16 feb 1600  [5
  Koop van land aan de Lozerlaan in Monsteramacht 
  • Maritgen Gerritsdr, wed. van Cornelis Jansz Vercroft, koopt voor 410 pond van de Staten van Holland land dat is gekomen van de Abdij van Loosduinen. Betreft 3 morgen gemeen met het klooster van Warmond in een kamp van 5 morgen 5 hont en 96 roeden
  Overleden vóór 18 mei 1626  [1
  Persoon-ID I18054  Hennies genealogie | Neerscholten
  Laatst gewijzigd op 27 dec 2020 

  Vader Gerrit Jansz Vercroft,   ovl. na 31 dec 1610 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Trijngen Jacobsdr,   ovl. vóór 4 feb 1568 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd J  [3
  Gezins-ID F1542963386  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Maerten Sijmonsz,   geb. 1536,   ovl. vóór 1579  (Leeftijd < 42 jaar) 
  Getrouwd vóór 1568  [6
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Cornelis Maartensz Vercroft  [geboorte]
  +2. Maritge Maertensdr,   geb. ca. 1562,   begr. 21 jul 1645, Naaldwijk, NH Kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 83 jaar)  [geboorte]
  +3. Gerrit Maertensz Vercroft (van Bohemen),   geb. vóór 1574, Wateringen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 7 sep 1632  (Leeftijd < 58 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1442751992  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Cornelis Jansz Vercroft,   ovl. vóór 21 jun 1598 
  Getrouwd vóór 1579  [2
  Type: civil 
  • Na het overlijden van Maerten Sijmonsz is Maritge hertrouwd met Cornlis Jansz
  Gezins-ID F1442751998  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Geschiedenis voor 1900
  05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
  05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
  Twee boerderijen met een vergelijkbare naam, waarvan voorouders eigenaar zijn geweest of daar gewoond hebben.

 • Bronnen 
  1. [S16111] hogenda.nl - Leenkamer Wassenaar 1226-1744

  2. [S14559] Ons Voorgeslacht - PJM van Boheemen

  3. [S16126] hogenda.nl - ORA Naaldwijk

  4. [S16061] hogenda.nl - A vd Tuijn

  5. [S14575] Monsterambacht Transporten 1591-1704 GA Den Haag 1 van 2

  6. [S12663] Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.