top deco

Overige afbeeldingen


Treffers 1 t/m 50 van 101     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
'Huis ter Lucht' in Maasland
'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft.
 
2
's-Gravenzande in de 17e eeuw
's-Gravenzande in de 17e eeuw
De kaart is getekend door Blaeu. Rechtsvoor is de korenmolen te zien. Voorouder Jacob Willemsz Bom was daar korenmolenaar.
De grootvader van zijn vrouw was Jasper Jans van Alenburg. Hij was in 1637 burgemeester van 's-Gravenzande.
 
3
't Huijs Westerbeeck
't Huijs Westerbeeck
De tekening is gemaakt rond 1665. Het huis Westerbeeck lag te Den Haag. Nu, in 2021, bij De La Reyweg in de buurt van de Loosduinse weg.
Diverse voorouders woonden bij Westerbeek.
 
4
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
Het land ligt naast de Stinksloot.
De kaart komt uit het Archief van Vredenburch
 
5
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
Wandtapijt dat onderdeel is van een reeks 'Marcus Antonius en Cleopatra' naar een ontwerp van Karel van Mander.
Uit de wandtapijtweverij van Joris Nauwincx
 
6
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
In dit huis woonde Jan Buttelaer ook vermeld als Butler zeker van 1648 tot zijn overlijden in 1664. Jan, koopman. Jan was gehuwd met Agneta Ruts een dochter van de door Rembrandt geschilderde Nicolaas Ruts, die verderop in de straat heeft gewoond (op nummer 170). Na het overlijden van Agneta wordt het huis in 1687 eigendom van haar dochter Cornelia Butler.

In 1652 woont de 13-jarige Davidt Jansz Butlaer nog in de Warmoesstraat in ’t Wapen van Engelant. Dit is vermoedelijk hetzelfde huis geweest
 
7
Amsterdam - Damsluis en Vismarkt in 1611
Amsterdam - Damsluis en Vismarkt in 1611
Giertjen Jans woonde op de Damsluis toen zij in 1625 huwde met Jan Jansz van Groesbeeck
 
8
Annahofje door Anton Pieck
Annahofje door Anton Pieck
 
9
Annahofje Leiden
Annahofje Leiden
 
10
Astrakhan met het schip d'Adelaer in 1669
Astrakhan met het schip d'Adelaer in 1669
Davidt Jansz Butler was bevelhebber op het in die tijd grootste Russische oorlogsschip (dat voor het eerst de Russische vlag voerde). Het schip heette Orjol/Oryol, in het Nederlands De Adelaar. Het schip is hier afgebeeld bij het nummer 12 en ligt voor Astrakhan dat Davidt met zijn bemanning moest verdedigen tegen rebellen.
De afbeelding is gemaakt door Coenraet Decker.
 
11
Atlas van het ambt Montfort uit 1623
Atlas van het ambt Montfort uit 1623
Op de atlas in het midden: Beselen (Beesel) en Rickel (Rijkel).
In die tijd pachtten Jan Sloesen (Sluijsen) en zijn vrouw de Klerkenhof te Rijckel van het klooster In den Weije te Venlo. Zij waren ook eigenaar van huis, hof en land te Beesel.

Zijn vader Mathijs Sluijsen was vanaf 1608 pachter van de Klerkenhof en zijn zoon heeft de pacht overgenomen.
Daarvoor waren (waarschijnlijk zijn schoonouders) Hendrik Slabbers en Catharina Beurskens) pachter van de hof te Rijckel.
 
12
Besjeshuis te Amsterdam rond 1728
Besjeshuis te Amsterdam rond 1728
Op een fragment van de kaart van Amsterdam, gemaakt door Gerrit de Broen is de Diaconie oude Vrouwenhuys te zien.
Het pand is in 1681 gebouwd door de Diaconie van de Gereformeerde Gemeente als tehuis voor hulpbehoevende bejaarden (eerst alleen vrouwen, vanaf 1719 ook voor mannen). Oorspronkelijk droeg het gebouw de naam Diaconie Oude Vrouwenhuis, in de volksmond 'Besjeshuis' genoemd. De laatste bewoners vertrokken in maart 2007
naar nieuwbouw.
Nu is dit het gebouw voor het museum De Hermitage.
Geertruijt Groesbeeck woonde daar toen zij op 86-jarige leeftijd overleed.
 
13
Blokhuisbrug rond 1900
Blokhuisbrug rond 1900
Het blokhuis te Woerden lag vroeger vlakbij de huidige Blokhuisbrug aan de Grecht. Het blokhuis was een verdedigingswerk opgericht door de Spanjaarden bij het beleg van Woerden 1575-1576. Op deze plek werd de toegang tot de stad vanuit het westen bewaakt.
In 1651 werd het blokhuis verkocht door de familie. En het is waarschijnlijk vernietigd in 1672/1673 tijdens de Frans-Nederlandse oorlog
 
14
Boerderij Alsemgeest in 1665
Boerderij Alsemgeest in 1665
Een afbeelding van de locatie waar Joris Leendertsz van Alsemgeest nog enkele jaren daarvoor heeft gewoond. Dit is ook de plek waar later de buitenplaats is gebouwd. Joris Leenderts is eigenaar geweest van een woning (vaak een boerderij) èn huis (woonhuis) met bijgebouwen en land in dat gebied. Of hij ook nog zelf gebouwd heeft is niet bekend.
Het geheel van gebouwen lijkt volgens de beschrijving groter te zijn dan het ene gebouw dat de landmeter (heel klein) heeft afgebeeld
 
15
Boerderij gebouwd door Jacobus Alsemgeest
Boerderij gebouwd door Jacobus Alsemgeest
Tekening van een door Jacobus Alsemgeest gebouwde boerderij te Klein Delfgauw. Bij de bouw zijn boven de melkkelderramen enkele gevelstenen aangebracht met een IHS-embleem (met kruis). Een symbool dat ook door de Jezuïetenorde werd gebruikt. Naast een christelijk symbool, diende het embleem ook als afweerteken tegen het bederf van de producten. De gevelstenen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar op het gebouw.

De boerderij waarvan Jacobus ooit eigenaar van was, is nu onderdeel van de Bieslandse Heerlijkheid.
 
16
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt.
 
17
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt en de foto is niet lang voor de sloop genomen.
 
18
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Sijmon Jan Philipsz was de eerste eigenaar van de boerderij en deze is tot halverwege de 17e eeuw in het bezit van de familie gebleven. De boerderij is gesloopt in 1957.
De boerderij lag aan de westkant van de oude Lozerlaan waar nu de Schependreef ligt.
 
19
Boerderij Vreedenrust te Leidschendam in 1958
Boerderij Vreedenrust te Leidschendam in 1958
Jan Jacobs van Nierop bouwt voor 1615 de bouwmanswoning 'Vreedenrust' op de locatie van bouwmanswoning Amstelwijk te Veur.
De boerderij stond op de huidige locatie Mauvelaan 45 te Leidschendam.
 
20
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
 
21
Brederode ruine slot
Brederode ruine slot
 
22
Brederode slot
Brederode slot
 
23
De Binnen Amstel met de grote schutsluis te Amsterdam
De Binnen Amstel met de grote schutsluis te Amsterdam
Mariken Ramerts woonde bij haar overlijden in 1691 aan de 'binnenamstel tegen over de groote schutsluijs' te Amsterdam
 
24
De boerderij van Jan Bellekom
De boerderij van Jan Bellekom
Geschilderd door Verheul in mei 1927. Janus Vis woonde met zijn vrouw Maria Bellekom in bij zijn schoonvader en schoonzus Anna Bellekom.
 
25
De Dortwegh te Monster bij Poeldijk in 1765
De Dortwegh te Monster bij Poeldijk in 1765
Op de kaart van Cruquius zijn twee boerderijen te zien in De Dortwegh: Den Lagen Doortocht en Den Hoogen Doortocht of Dortwegh. De twee boerderijen zijn zeer oud. Beatrijs, de dochter van Dirc van der Doortoge, werd in 1323 met de boerderijen beleend.
Later in de geschiedenis worden de boerderijen ook als schuilkerk vermeld.
 
26
De Kifwaard (Kievaart) tussen Pannerden en Herwen - 1771
De Kifwaard (Kievaart) tussen Pannerden en Herwen - 1771
Voorouder Hendrina Hoef woonde op op de Kievaart toen zij overleed op 21 juni 1773. Haar zoon Henricus is bij zijn huwelijk in 1776 ook afkomstig van de Kievaart.
 
27
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
Familieleden die in de omgeving van de Lombardbrug gewoond hebben:
- Willem Vernock en Anna de Leeuw
- Cornelis Greel en Hilligje Gerrits
- Frans van Dorsten
 
28
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
Kaart uit begin 17e eeuw met de 3 poldermolens waar familieleden molenaar waren
 
29
De Noordervliet bij Maasland
De Noordervliet bij Maasland
De familie Noordervliet heeft zijn naam aan dit water te danken
 
30
De Ossenwaard bij Herwen en Lobith in 1632
De Ossenwaard bij Herwen en Lobith in 1632
Evert Brands laat in 1689 een huis repareren in de Ossenwaard. Hoewel in het bestek ook wordt gesproken over reparaties aan het Toldehuijs, lijkt het onwaarschijnlijk dat het gaat om het rechts afgebeelde dorpje (met kasteel) 't Tolhuijs.
Waarschijnlijker is het links onder afgebeelde huis 'Aert de Greeff'. Evert was namelijk getrouwd met Sibilla de Greef. En dit huis heeft op latere kaarten de naam 'Kopraaij'. De weduwe van Evert verkoopt in 1694 aan Hendrick Copraaij een hofstad met bijbehorend binnen- als buitendijks land, huis, boomgaard en een perceel bouwland aan de zuidzijde van de boomgaard.
 
31
Detail van een tekening van Den Haag in 1613 met op de achtergrond: Westerbeek, Loosduinen en Eikenduinen
Detail van een tekening van Den Haag in 1613 met op de achtergrond: Westerbeek, Loosduinen en Eikenduinen
Het huis Westerbeeck lag te Den Haag. Nu, in 2021, bij De La Reyweg in de buurt van de Loosduinseweg.
Diverse voorouders woonden bij Westerbeek.
Deze prent is gemaakt naar een afbeelding uit 1613.
 
32
Dordrecht achter het stadhuis
Dordrecht achter het stadhuis
Aeltgen van Dungen en Willem Vernock hebben achter het stadhuis gewoond
 
33
Dordrecht Kloveniersdoelen
Dordrecht Kloveniersdoelen
De kloveniersdoelen lagen tegenover de Muntpoort in de Doelstraat.
In een huis daar zijn Lucas Vonk en zijn zoon Gerrit Vonk overleden
 
34
Driehoekstraat in Amsterdam
Driehoekstraat in Amsterdam
Pieter Steen en Marritje Gerrits Beset verkopen in 1741 een huis aan de Driehoekstraat te Amsterdam.
Omschrijving: Het Witte Lam, huis en erf, het vierde huis van de Palmgracht
 
35
Epitaaf Clara van Sparwoude
Epitaaf Clara van Sparwoude
 
36
Foto gemaakt door Pierre de Bock
Foto gemaakt door Pierre de Bock
De foto is rond 1870 genomen en toont Bezuidenhoutseweg 10, huize Overwijk, achterzijde met (onbekende) bewoners. Overwijk stond ter plekke van het huidige ministerie van EZ, tegenover Bezuidenhoutseweg 85 en 87
 
37
Foto van de SS Patria
Foto van de SS Patria
Tijdens de reis op deze boot is Johannes Hermanus Matthijs Jung overleden.
 
38
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Op 20 januari 2018 werd de afwisselende en leuke puzzeltocht gehouden in het prachtige oude centrum van Dordrecht.
Stam je af van Maria Kroeg? Neem contact met ons op als je belangstelling hebt voor deze tocht.
 
39
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Als eigenaar van "Het Witte Hert" heeft Michiel Jacobs Cotermans plafonds laten aanbrengen in het (nu nog) monumentale pand. Bij een recente verbouwing werd een toen aangebracht stempelversiering met het jaartal 1618 teruggevonden in het plafond.
Michiel woonde daar met zijn vrouw, 9 kinderen en 6 personeelsleden. In 1622 werd hij aangeslagen voor een hoofdgeld (belasting) van 40 pond, wat een aanzienlijk bedrag was.
 
40
Gevelsteen verwers
Gevelsteen verwers
Deze gevelsteen is te zien in de Grote Spuistraat te Dordrecht en geeft goed weer hoe de verwers vroeger werkten
 
41
Gezicht op de Utrechtse Poort vanuit de Utrechtse straat te Amsterdam
Gezicht op de Utrechtse Poort vanuit de Utrechtse straat te Amsterdam
Geertruijt Groesbeeck woonde in 1682 in de Utrechtsestraat toen zij in Amsterdam trouwde met Heere Buttelaer.
 
42
Gezicht op het Huijs Vreeburg bij Voorburg
Gezicht op het Huijs Vreeburg bij Voorburg
De schets is gemaakt door Johannes Huibert Prins eind 18e eeuw.
Pieter Crijnen an Noort en zijn vrouw Maritie Outshoorn lenen in 1729 f 800,- met huis Vreeburgh als onderpand.
 
43
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Willem en Hildegonde zijn begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen. Op de zerk zijn beide personen afgebeeld.
 
44
Groentenkar-Jan-Tousain
Groentenkar-Jan-Tousain
 
45
Grote Karel de Rijk
Grote Karel de Rijk
 
46
Handtekening van Cornelis Jansen Boode
Handtekening van Cornelis Jansen Boode
Als schepen en burgemeester van Jaarsveld heeft Cornelis Jansen Boode vele akten ondertekend. Deze handtekening is uit een akte van 1705 van de weeskamer te Jaarsveld
 
47
Handtekening van Evert Cornelis Woggelom in 1674
Handtekening van Evert Cornelis Woggelom in 1674
Evert zette zijn handtekening in een notariële akte te Berkel, na opmaak van de boedelinventaris van zijn overleden vader,
 
48
Handtekeningen van het echtpaar Cornelis Cornelisz van Rijn en Maertge Jans van der Beeck
Handtekeningen van het echtpaar Cornelis Cornelisz van Rijn en Maertge Jans van der Beeck
Cornelis en Maertge zetten hun handtekening op het testament van 6-4-1658, waarin elk kind een flinke som geld krijgt toebedeeld.
 
49
Herberg 'sLants Welvaren naast het Hof van Honselersdijk
Herberg 'sLants Welvaren naast het Hof van Honselersdijk
Cornelis Cornelisz van Rijn was tot 8-5-1659 waard in de herberg sLants Welvaren te Honselersdijk.
De herberg ligt linksonder op de kaart. De herberg werd in 1706 bevorderd tot hofherberg. De naam van de herberg is later veranderd in 'Het Wapen van Oranje'. De herberg verhuisde later naar de stalling ernaast (het huidige Café Bij 't Hof).

De afbeelding is een detail van een grotere afbeelding gemaakt door Balthasar Floris van Berkenrode tussen 1635 en 1652
 
50
Herberg te Willige Langerak
Herberg te Willige Langerak
Op deze afbeelding uit 1745 is rechts de Herberg van Willige Langerak te zien. Voorouders Hendrik Jansz Vurens en Willempje Ariens Borst waren eigenaar van en herbergier in deze herberg.
De herberg werd na hun overlijden in 1749 verkocht aan Pieter Oostrom, bode van Willige Langerak.
Bij de verkoop werd de herberg omschreven als een "schone en welgelegen en neringrijke herberg met kookhuis, schuur, berg en erve met 11 M(orgen) wei, hennip en boomgaardland met uitterwaard van 2 M(orgen)"
Het pand lag aan de dijk, op de hoek van de Kerkstraat
 

    1 2 3 Volgende»Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.