top deco

Overige afbeeldingen


Treffers 1 t/m 50 van 66     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
'Huis ter Lucht' in Maasland
'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft.
 
2
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
Het land ligt naast de Stinksloot.
De kaart komt uit het Archief van Vredenburch
 
3
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
Wandtapijt dat onderdeel is van een reeks 'Marcus Antonius en Cleopatra' naar een ontwerp van Karel van Mander.
Uit de wandtapijtweverij van Joris Nauwincx
 
4
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
In dit huis woonde Jan Buttelaer ook vermeld als Butler zeker van 1648 tot zijn overlijden in 1664. Jan, koopman. Jan was gehuwd met Agneta Ruts een dochter van de door Rembrandt geschilderde Nicolaas Ruts, die verderop in de straat heeft gewoond (op nummer 170). Na het overlijden van Agneta wordt het huis in 1687 eigendom van haar dochter Cornelia Butler.

In 1652 woont de 13-jarige Davidt Jansz Butlaer nog in de Warmoesstraat in ’t Wapen van Engelant. Dit is vermoedelijk hetzelfde huis geweest
 
5
Annahofje door Anton Pieck
Annahofje door Anton Pieck
 
6
Annahofje Leiden
Annahofje Leiden
 
7
Blokhuisbrug rond 1900
Blokhuisbrug rond 1900
Het blokhuis te Woerden lag vroeger vlakbij de huidige Blokhuisbrug aan de Grecht. Het blokhuis was een verdedigingswerk opgericht door de Spanjaarden bij het beleg van Woerden 1575-1576. Op deze plek werd de toegang tot de stad vanuit het westen bewaakt.
In 1651 werd het blokhuis verkocht door de familie. En het is waarschijnlijk vernietigd in 1672/1673 tijdens de Frans-Nederlandse oorlog
 
8
Boerderij Alsemgeest in 1665
Boerderij Alsemgeest in 1665
Een afbeelding van de locatie waar Joris Leendertsz van Alsemgeest nog enkele jaren daarvoor heeft gewoond. Dit is ook de plek waar later de buitenplaats is gebouwd. Joris Leenderts is eigenaar geweest van een woning (vaak een boerderij) èn huis (woonhuis) met bijgebouwen en land in dat gebied. Of hij ook nog zelf gebouwd heeft is niet bekend.
Het geheel van gebouwen lijkt volgens de beschrijving groter te zijn dan het ene gebouw dat de landmeter (heel klein) heeft afgebeeld
 
9
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt.
 
10
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt en de foto is niet lang voor de sloop genomen.
 
11
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Sijmon Jan Philipsz was de eerste eigenaar van de boerderij en deze is tot halverwege de 17e eeuw in het bezit van de familie gebleven
 
12
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
 
13
Brederode ruine slot
Brederode ruine slot
 
14
Brederode slot
Brederode slot
 
15
De boerderij van Jan Bellekom
De boerderij van Jan Bellekom
Geschilderd door Verheul in mei 1927. Janus Vis woonde met zijn vrouw Maria Bellekom in bij zijn schoonvader en schoonzus Anna Bellekom.
 
16
De Dortwegh te Monster bij Poeldijk in 1765
De Dortwegh te Monster bij Poeldijk in 1765
Op de kaart van Cruquius zijn twee boerderijen te zien in De Dortwegh: Den Lagen Doortocht en Den Hoogen Doortocht of Dortwegh. De twee boerderijen zijn zeer oud. Beatrijs, de dochter van Dirc van der Doortoge, werd in 1323 met de boerderijen beleend.
Later in de geschiedenis worden de boerderijen ook als schuilkerk vermeld.
 
17
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
Familieleden die in de omgeving van de Lombardbrug gewoond hebben:
- Willem Vernock en Anna de Leeuw
- Cornelis Greel en Hilligje Gerrits
- Frans van Dorsten
 
18
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
Kaart uit begin 17e eeuw met de 3 poldermolens waar familieleden molenaar waren
 
19
De Noordervliet bij Maasland
De Noordervliet bij Maasland
De familie Noordervliet heeft zijn naam aan dit water te danken
 
20
Dordrecht achter het stadhuis
Dordrecht achter het stadhuis
Aeltgen van Dungen en Willem Vernock hebben achter het stadhuis gewoond
 
21
Dordrecht Kloveniersdoelen
Dordrecht Kloveniersdoelen
De kloveniersdoelen lagen tegenover de Muntpoort in de Doelstraat.
In een huis daar zijn Lucas Vonk en zijn zoon Gerrit Vonk overleden
 
22
Driehoekstraat in Amsterdam
Driehoekstraat in Amsterdam
Pieter Steen en Marritje Gerrits Beset verkopen in 1741 een huis aan de Driehoekstraat te Amsterdam.
Omschrijving: Het Witte Lam, huis en erf, het vierde huis van de Palmgracht
 
23
Epitaaf Clara van Sparwoude
Epitaaf Clara van Sparwoude
 
24
Foto gemaakt door Pierre de Bock
Foto gemaakt door Pierre de Bock
De foto is rond 1870 genomen en toont Bezuidenhoutseweg 10, huize Overwijk, achterzijde met (onbekende) bewoners. Overwijk stond ter plekke van het huidige ministerie van EZ, tegenover Bezuidenhoutseweg 85 en 87
 
25
Foto van de SS Patria
Foto van de SS Patria
Tijdens de reis op deze boot is Johannes Hermanus Matthijs Jung overleden.
 
26
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Op 20 januari 2018 werd de afwisselende en leuke puzzeltocht gehouden in het prachtige oude centrum van Dordrecht.
Stam je af van Maria Kroeg? Neem contact met ons op als je belangstelling hebt voor deze tocht.
 
27
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Als eigenaar van "Het Witte Hert" heeft Michiel Jacobs Cotermans plafonds laten aanbrengen in het (nu nog) monumentale pand. Bij een recente verbouwing werd een toen aangebracht stempelversiering met het jaartal 1618 teruggevonden in het plafond.
Michiel woonde daar met zijn vrouw, 9 kinderen en 6 personeelsleden. In 1622 werd hij aangeslagen voor een hoofdgeld (belasting) van 40 pond, wat een aanzienlijk bedrag was.
 
28
Gevelsteen verwers
Gevelsteen verwers
Deze gevelsteen is te zien in de Grote Spuistraat te Dordrecht en geeft goed weer hoe de verwers vroeger werkten
 
29
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Willem en Hildegonde zijn begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen. Op de zerk zijn beide personen afgebeeld.
 
30
Groentenkar-Jan-Tousain
Groentenkar-Jan-Tousain
 
31
Grote Karel de Rijk
Grote Karel de Rijk
 
32
Herengracht 317
Herengracht 317
Het huis is gelegen op "de Oostzijde van de Heeregragt besuijden de Oude Spiegelstraat, daar de Drie Spaansse Wolbaalen in de Geevel gestaan hebben". Het huis met de naam De Drie Spaansche Wolbaelen heeft het huisnummer 317.
In 1700 koopt Nicolaes het huis van Margareta Domi, de weduwe van Pieter Belien en van Jan van der Upwigh.
Het huis is na het overlijden van Nicolaes bewoond geweest door Bernina en later door haar stiefdochter Jacoba van der Helst. Jacoba heeft het huis verkocht aan Hermanus Bols (van de distilleerderij), die getrouwd was met Geertruijd Elisabeth van der Helst.
 
33
Het Groothoofd rond 1755
Het Groothoofd rond 1755
Naar een schilderij van Arie van Wanum. Het huis de Hopsak was vanaf 1765 eigendom van Jezaias van Benthum (gehuwd met Cornelia Vonk).
 
34
Het huis de Lantskroon in Dordrecht
Het huis de Lantskroon in Dordrecht
De foto is in 1931 genomen, meer dan 250 jaar nadat Samuel de Jager het huis gekocht heeft. Het grote huis daarnaast heette toen De Toelast. Later was het huis eigendom van zijn schoonzoon Jesaias van Benthem.
 
35
Het huis Thoen in het dorp Maasland in 1570
Het huis Thoen in het dorp Maasland in 1570
Op deze tekening uit 1570 is in het omcirkelde gedeelte het huis van Thoen te zien
 
36
Het Huis Torenvliet bij Oegstgeest in 1745
Het Huis Torenvliet bij Oegstgeest in 1745
 
37
Het Land van Cornelis Willemsz Bogaert in 't Noorlandt bij 's-Gravenzande
Het Land van Cornelis Willemsz Bogaert in 't Noorlandt bij 's-Gravenzande
Van een kaart door Pieter Florisz. van der Sallem uit 1651
 
38
Het vroegere huis 'De Baert' in de Warmoesstraat te Amsterdam
Het vroegere huis "De Baert" in de Warmoesstraat te Amsterdam
Vroeger nummer 170 (nu de achterkant van de Bijenkorf en dus niet het huidige Players):
Het huis lag ongeveer tegenover het huidige restaurant de White Room.
Nicolaes Ruts die door Rembrandt was geschilderd woonde op dit adres. Bij zijn overlijden woonde hij in het huis “De Baert”. Agneta Ruts woonde in dat huis bij haar huwelijk in 1623.

Nicolaes heeft zijn uithangbord “De Baert” waarschijnlijk meegenomen uit Duitsland, omdat enkele van zijn kinderen in Keulen in een huis met dezelfde naam zijn geboren. Voordat hij er rond 1617 ging wonen heette het huis de “Sint Pieter”.
 
39
Het vroegere huis van Cornelis Alsemgeest in Loosduinen
Het vroegere huis van Cornelis Alsemgeest in Loosduinen
Cornelis, nachtwaker te Loosduinen, was in 1832 eigenaar van 155 m2 huis en erf sectie F115 (in 1900 was dat de Wilhelminastraat)
 
40
Hotel Café de Roskam 1910
Hotel Café de Roskam 1910
Jacobus van der Hoeven is eigenaar geweest van de Roskam
 
41
Huis ter Spekken
Huis ter Spekken
 
42
Jacobus Le Duc betrokken bij de slag bij Waterloo
Jacobus Le Duc betrokken bij de slag bij Waterloo
Jacob was Kurassier (zie afbeelding) een kreeg een gratificatie. Voor de gratificatie kwamen alle militairen in aanmerking die onder bevel van de Hertog van Welligton betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815.
 
43
Kasteel Willem van Beieren in Schagen
Kasteel Willem van Beieren in Schagen
 
44
Kromme Tuinstraat te Amsterdam
Kromme Tuinstraat te Amsterdam
De Kromme Tuinstraat bestaat niet meer. Het was een steegje dat uitmondde op de Lijnbaansgracht (ongeveer naast huis nr. 65) en lag tussen de huidige Westerstraat en de Anjeliersstraat.
Dirck Le Duck woonde hier in de tijd van zijn overlijden in 1755
 
45
Land van Willem Thoen in 1654 te Maasland
Land van Willem Thoen in 1654 te Maasland
De van het Hoogheemraadschap van Delfland is gemaakt door Pieter Florisz van der Sallem. Tekening van de Delflandse Maasdijk van de 'Sparteltwecht' tot aan Maassluis.
Links op de kaart is het land van Willem Thoen te zien
 
46
Ligging van het Huis Velde in Maasland
Ligging van het Huis Velde in Maasland
De kaart is van 1868. Het huis bestond toen niet meer.
 
47
Locatie Blokhuis te Woerden rond 1858
Locatie Blokhuis te Woerden rond 1858
Het blokhuis te Woerden lag vroeger vlakbij de huidige Blokhuisbrug aan de Grecht. Het blokhuis was een verdedigingswerk opgericht door de Spanjaarden bij het beleg van Woerden 1575-1576. Op deze plek werd de toegang tot de stad vanuit het westen bewaakt.
In 1651 werd het blokhuis verkocht door de familie. En het is waarschijnlijk vernietigd in 1672/1673 tijdens de Frans-Nederlandse oorlog.
 
48
Locatie Huis ten Dorp bij Schipluiden
Locatie Huis ten Dorp bij Schipluiden
De Westlandse familie van Dorp dankt zijn naam aan Huis ten Dorp bij Schipluiden. De ligging is goed te zien op deze kaart van Cruquius
 
49
Locatie van 'Huis ter Lucht' in Maasland
Locatie van 'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft.
 
50
Lombardbrug Dordrecht met het huis van Nicolaes Rijckaert
Lombardbrug Dordrecht met het huis van Nicolaes Rijckaert
Nicolaes Rijckaart en Anna de Leeuw kochten het (omkaderde) huis in 1664 voor f 3400,- en het werd in 1698 verkocht voor f 1700,-
 

    1 2 Volgende»Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.