top deco

Overige afbeeldingen


Treffers 1 t/m 50 van 59     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
'Huis ter Lucht' in Maasland
'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft. 
 
2
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
Wandtapijt dat onderdeel is van een reeks 'Marcus Antonius en Cleopatra' naar een ontwerp van Karel van Mander.
Uit de wandtapijtweverij van Joris Nauwincx 
 
3
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
In dit huis woonde Jan Buttelaer ook vermeld als Butler zeker van 1648 tot zijn overlijden in 1664. Jan, koopman. Jan was gehuwd met Agneta Ruts een dochter van de door Rembrandt geschilderde Nicolaas Ruts, die verderop in de straat heeft gewoond (op nummer 170). Na het overlijden van Agneta wordt het huis in 1687 eigendom van haar dochter Cornelia Butler.

In 1652 woont de 13-jarige Davidt Jansz Butlaer nog in de Warmoesstraat in ’t Wapen van Engelant. Dit is vermoedelijk hetzelfde huis geweest
 
 
4
Annahofje door Anton Pieck
Annahofje door Anton Pieck
 
 
5
Annahofje Leiden
Annahofje Leiden
 
 
6
Boerderij Alsemgeest in 1665
Boerderij Alsemgeest in 1665
Een afbeelding van de locatie waar Joris Leendertsz van Alsemgeest nog enkele jaren daarvoor heeft gewoond. Dit is ook de plek waar later de buitenplaats is gebouwd. Joris Leenderts is eigenaar geweest van een woning (vaak een boerderij) èn huis (woonhuis) met bijgebouwen en land in dat gebied. Of hij ook nog zelf gebouwd heeft is niet bekend.
Het geheel van gebouwen lijkt volgens de beschrijving groter te zijn dan het ene gebouw dat de landmeter (heel klein) heeft afgebeeld 
 
7
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt. 
 
8
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt en de foto is niet lang voor de sloop genomen. 
 
9
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Sijmon Jan Philipsz was de eerste eigenaar van de boerderij en deze is tot halverwege de 17e eeuw in het bezit van de familie gebleven 
 
10
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
 
 
11
Brederode ruine slot
Brederode ruine slot
 
 
12
Brederode slot
Brederode slot
 
 
13
De boerderij van Jan Bellekom
De boerderij van Jan Bellekom
Geschilderd door Verheul in mei 1927. Janus Vis woonde met zijn vrouw Maria Bellekom in bij zijn schoonvader en schoonzus Anna Bellekom. 
 
14
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
Familieleden die in de omgeving van de Lombardbrug gewoond hebben:
- Willem Vernock en Anna de Leeuw
- Cornelis Greel en Hilligje Gerrits
- Frans van Dorsten 
 
15
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
Kaart uit begin 17e eeuw met de 3 poldermolens waar familieleden molenaar waren 
 
16
De Noordervliet bij Maasland
De Noordervliet bij Maasland
De familie Noordervliet heeft zijn naam aan dit water te danken 
 
17
Dordrecht achter het stadhuis
Dordrecht achter het stadhuis
Aeltgen van Dungen en Willem Vernock hebben achter het stadhuis gewoond 
 
18
Dordrecht Kloveniersdoelen
Dordrecht Kloveniersdoelen
De kloveniersdoelen lagen tegenover de Muntpoort in de Doelstraat.
In een huis daar zijn Lucas Vonk en zijn zoon Gerrit Vonk overleden 
 
19
Driehoekstraat in Amsterdam
Driehoekstraat in Amsterdam
Pieter Steen en Marritje Gerrits Beset verkopen in 1741 een huis aan de Driehoekstraat te Amsterdam.
Omschrijving: Het Witte Lam, huis en erf, het vierde huis van de Palmgracht  
 
20
Epitaaf Clara van Sparwoude
Epitaaf Clara van Sparwoude
 
 
21
Foto gemaakt door Pierre de Bock
Foto gemaakt door Pierre de Bock
De foto is rond 1870 genomen en toont Bezuidenhoutseweg 10, huize Overwijk, achterzijde met (onbekende) bewoners. Overwijk stond ter plekke van het huidige ministerie van EZ, tegenover Bezuidenhoutseweg 85 en 87 
 
22
Foto van de SS Patria
Foto van de SS Patria
Tijdens de reis op deze boot is Johannes Hermanus Matthijs Jung overleden. 
 
23
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Op 20 januari 2018 werd de afwisselende en leuke puzzeltocht gehouden in het prachtige oude centrum van Dordrecht.
Stam je af van Maria Kroeg? Neem contact met ons op als je belangstelling hebt voor deze tocht. 
 
24
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Als eigenaar van "Het Witte Hert" heeft Michiel Jacobs Cotermans plafonds laten aanbrengen in het (nu nog) monumentale pand. Bij een recente verbouwing werd een toen aangebracht stempelversiering met het jaartal 1618 teruggevonden in het plafond.
Michiel woonde daar met zijn vrouw, 9 kinderen en 6 personeelsleden. In 1622 werd hij aangeslagen voor een hoofdgeld (belasting) van 40 pond, wat een aanzienlijk bedrag was. 
 
25
Gevelsteen verwers
Gevelsteen verwers
Deze gevelsteen is te zien in de Grote Spuistraat te Dordrecht en geeft goed weer hoe de verwers vroeger werkten 
 
26
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Willem en Hildegonde zijn begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen. Op de zerk zijn beide personen afgebeeld. 
 
27
Groentenkar-Jan-Tousain
Groentenkar-Jan-Tousain
 
 
28
Grote Karel de Rijk
Grote Karel de Rijk
 
 
29
Herengracht 317
Herengracht 317
Het huis is gelegen op "de Oostzijde van de Heeregragt besuijden de Oude Spiegelstraat, daar de Drie Spaansse Wolbaalen in de Geevel gestaan hebben". Het huis met de naam De Drie Spaansche Wolbaelen heeft het huisnummer 317.
In 1700 koopt Nicolaes het huis van Margareta Domi, de weduwe van Pieter Belien en van Jan van der Upwigh.
Het huis is na het overlijden van Nicolaes bewoond geweest door Bernina en later door haar stiefdochter Jacoba van der Helst. Jacoba heeft het huis verkocht aan Hermanus Bols (van de distilleerderij), die getrouwd was met Geertruijd Elisabeth van der Helst. 
 
30
Het Groothoofd rond 1755
Het Groothoofd rond 1755
Naar een schilderij van Arie van Wanum. Het huis de Hopsak was vanaf 1765 eigendom van Jezaias van Benthum (gehuwd met Cornelia Vonk).  
 
31
Het huis de Lantskroon in Dordrecht
Het huis de Lantskroon in Dordrecht
De foto is in 1931 genomen, meer dan 250 jaar nadat Samuel de Jager het huis gekocht heeft. Het grote huis daarnaast heette toen De Toelast. Later was het huis eigendom van zijn schoonzoon Jesaias van Benthem. 
 
32
Het huis Thoen in het dorp Maasland in 1570
Het huis Thoen in het dorp Maasland in 1570
Op deze tekening uit 1570 is in het omcirkelde gedeelte het huis van Thoen te zien 
 
33
Het Huis Torenvliet bij Oegstgeest in 1745
Het Huis Torenvliet bij Oegstgeest in 1745
 
 
34
Het vroegere huis 'De Baert' in de Warmoesstraat te Amsterdam
Het vroegere huis "De Baert" in de Warmoesstraat te Amsterdam
Vroeger nummer 170 (nu de achterkant van de Bijenkorf en dus niet het huidige Players):
Het huis lag ongeveer tegenover het huidige restaurant de White Room.
Nicolaes Ruts die door Rembrandt was geschilderd woonde op dit adres. Bij zijn overlijden woonde hij in het huis “De Baert”. Agneta Ruts woonde in dat huis bij haar huwelijk in 1623.

Nicolaes heeft zijn uithangbord “De Baert” waarschijnlijk meegenomen uit Duitsland, omdat enkele van zijn kinderen in Keulen in een huis met dezelfde naam zijn geboren. Voordat hij er rond 1617 ging wonen heette het huis de “Sint Pieter”. 
 
35
Hotel Café de Roskam 1910
Hotel Café de Roskam 1910
Jacobus van der Hoeven is eigenaar geweest van de Roskam 
 
36
Huis ter Spekken
Huis ter Spekken
 
 
37
Jacobus Le Duc betrokken bij de slag bij Waterloo
Jacobus Le Duc betrokken bij de slag bij Waterloo
Jacob was Kurassier (zie afbeelding) een kreeg een gratificatie. Voor de gratificatie kwamen alle militairen in aanmerking die onder bevel van de Hertog van Welligton betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815. 
 
38
Kasteel Willem van Beieren in Schagen
Kasteel Willem van Beieren in Schagen
 
 
39
Kromme Tuinstraat te Amsterdam
Kromme Tuinstraat te Amsterdam
De Kromme Tuinstraat bestaat niet meer. Het was een steegje dat uitmondde op de Lijnbaansgracht (ongeveer naast huis nr. 65) en lag tussen de huidige Westerstraat en de Anjeliersstraat.
Dirck Le Duck woonde hier in de tijd van zijn overlijden in 1755
 
 
40
Land van Willem Thoen in 1654 te Maasland
Land van Willem Thoen in 1654 te Maasland
De van het Hoogheemraadschap van Delfland is gemaakt door Pieter Florisz van der Sallem. Tekening van de Delflandse Maasdijk van de 'Sparteltwecht' tot aan Maassluis.
Links op de kaart is het land van Willem Thoen te zien 
 
41
Ligging van het Huis Velde in Maasland
Ligging van het Huis Velde in Maasland
De kaart is van 1868. Het huis bestond toen niet meer. 
 
42
Locatie Huis ten Dorp bij Schipluiden
Locatie Huis ten Dorp bij Schipluiden
De Westlandse familie van Dorp dankt zijn naam aan Huis ten Dorp bij Schipluiden. De ligging is goed te zien op deze kaart van Cruquius 
 
43
Locatie van 'Huis ter Lucht' in Maasland
Locatie van 'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft. 
 
44
Lombardbrug Dordrecht met het huis van Nicolaes Rijckaert
Lombardbrug Dordrecht met het huis van Nicolaes Rijckaert
Nicolaes Rijckaart en Anna de Leeuw kochten het (omkaderde) huis in 1664 voor f 3400,- en het werd in 1698 verkocht voor f 1700,- 
 
45
Lombardbrug te Dordrecht 1776 - huis op de hoek van de Voorstraat
Lombardbrug te Dordrecht 1776 - huis op de hoek van de Voorstraat
Het (omkaderde huis) op de hoek van de Voorstraat is eigendom geweest van Willem van Ratingen en later van zijn dochter Ariaentje en haar man Rijck van de Ruijt. De volgende personen zijn in dit hoekhuis gestorven: WILLEM, zijn dochter Ariaentje , zijn tweede vrouw Lijsbeth van Langenes, de dienstmaagd van Ariaentje en Rijck, de moeder van Rijck - Barbara Hendricks en tenslotte Rijck zelf.
Het hoekhuis werd 6 jaar na het overlijden van Rijck, in 1698 verkocht door zijn weduwe en tweede vrouw, Elisabeth van Vlissingen.
Elisabeth is ook eigenaresse geweest van het naastgelegen huis in de Voorstraat 
 
46
NH kerk te Waverveen in 1652
NH kerk te Waverveen in 1652
In deze kerk was Gerbrandt Michielsz van der Kade Gaarmeester, Ouderling en Diacon 
 
47
Omgeving Blekerspad Amsterdam
Omgeving Blekerspad Amsterdam
Pieter en Hendrik Le Ducq hadden van 1774 tot en met 1785 een blekerij, opstal en woning aan het Blekerspad buiten de Raampoort te Amsterdam.
De tekening is rond 1660/1665 gemaakt door Allard van Everdingen en toont het Lange Bleekerspad en omgeving. 
 
48
Penning gemaakt door Gerard van Bijlaer in 1590 met afbeelding van het Turfschip van Breda
Penning gemaakt door Gerard van Bijlaer in 1590 met afbeelding van het Turfschip van Breda
Inname van Breda met het behulp van het turfschip, penning geschonken aan de veroveraars van de stad 
 
49
Plundering van Waverveen door de Fransen in 1672
Plundering van Waverveen door de Fransen in 1672
Bij deze plundering en brandstichting zijn meerdere mensen omgekomen, waaronder Claas Albertsz 
 
50
Schilderij door Dirck van Delen: Beeldenstorm
Schilderij door Dirck van Delen: Beeldenstorm
Dit schilderij zou het enige schilderij zijn waarop de beeldenstorm uit 1566 is afgebeeld. Het schilderij is gemaakt in 1630. 
 

    1 2 Volgende»Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.