top deco

Foto's overig


Treffers 1 t/m 49 van 49     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
Wandtapijt dat onderdeel is van een reeks 'Marcus Antonius en Cleopatra' naar een ontwerp van Karel van Mander.
Uit de wandtapijtweverij van Joris Nauwincx 
 
2
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
In dit huis woonde Jan Buttelaer ook vermeld als Butler zeker van 1648 tot zijn overlijden in 1664. Jan, koopman. Jan was gehuwd met Agneta Ruts een dochter van de door Rembrandt geschilderde Nicolaas Ruts, die verderop in de straat heeft gewoond (op nummer 170). Na het overlijden van Agneta wordt het huis in 1687 eigendom van haar dochter Cornelia Butler.

In 1652 woont de 13-jarige Davidt Jansz Butlaer nog in de Warmoesstraat in ’t Wapen van Engelant. Dit is vermoedelijk hetzelfde huis geweest
 
 
3
Annahofje door Anton Pieck
Annahofje door Anton Pieck
 
 
4
Annahofje Leiden
Annahofje Leiden
 
 
5
Boerderij Alsemgeest in 1665
Boerderij Alsemgeest in 1665
Een afbeelding van de locatie waar Joris Leendertsz van Alsemgeest nog enkele jaren daarvoor heeft gewoond. Dit is ook de plek waar later de buitenplaats is gebouwd. Joris Leenderts is eigenaar geweest van een woning (vaak een boerderij) èn huis (woonhuis) met bijgebouwen en land in dat gebied. Of hij ook nog zelf gebouwd heeft is niet bekend.
Het geheel van gebouwen lijkt volgens de beschrijving groter te zijn dan het ene gebouw dat de landmeter (heel klein) heeft afgebeeld 
 
6
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Sijmon Jan Philipsz was de eerste eigenaar van de boerderij en deze is tot halverwege de 17e eeuw in het bezit van de familie gebleven 
 
7
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
 
 
8
Brederode ruine slot
Brederode ruine slot
 
 
9
Brederode slot
Brederode slot
 
 
10
De boerderij van Jan Bellekom
De boerderij van Jan Bellekom
Geschilderd door Verheul in mei 1927. Janus Vis woonde met zijn vrouw Maria Bellekom in bij zijn schoonvader en schoonzus Anna Bellekom. 
 
11
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
Familieleden die in de omgeving van de Lombardbrug gewoond hebben:
- Willem Vernock en Anna de Leeuw
- Cornelis Greel en Hilligje Gerrits
- Frans van Dorsten 
 
12
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
Kaart uit begin 17e eeuw met de 3 poldermolens waar familieleden molenaar waren 
 
13
Dordrecht achter het stadhuis
Dordrecht achter het stadhuis
Aeltgen van Dungen en Willem Vernock hebben achter het stadhuis gewoond 
 
14
Dordrecht Kloveniersdoelen
Dordrecht Kloveniersdoelen
De kloveniersdoelen lagen tegenover de Muntpoort in de Doelstraat.
In een huis daar zijn Lucas Vonk en zijn zoon Gerrit Vonk overleden 
 
15
Driehoekstraat in Amsterdam
Driehoekstraat in Amsterdam
Pieter Steen en Marritje Gerrits Beset verkopen in 1741 een huis aan de Driehoekstraat te Amsterdam.
Omschrijving: Het Witte Lam, huis en erf, het vierde huis van de Palmgracht  
 
16
Epitaaf Clara van Sparwoude
Epitaaf Clara van Sparwoude
 
 
17
Foto gemaakt door Pierre de Bock
Foto gemaakt door Pierre de Bock
De foto is rond 1870 genomen en toont Bezuidenhoutseweg 10, huize Overwijk, achterzijde met (onbekende) bewoners. Overwijk stond ter plekke van het huidige ministerie van EZ, tegenover Bezuidenhoutseweg 85 en 87 
 
18
Foto van de SS Patria
Foto van de SS Patria
Tijdens de reis op deze boot is Johannes Hermanus Matthijs Jung overleden. 
 
19
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Foto van een puzzeltocht in Dordrecht over de voorouders van Maria Kroeg
Op 20 januari 2018 werd de afwisselende en leuke puzzeltocht gehouden in het prachtige oude centrum van Dordrecht.
Stam je af van Maria Kroeg? Neem contact met ons op als je belangstelling hebt voor deze tocht. 
 
20
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
Als eigenaar van "Het Witte Hert" heeft Michiel Jacobs Cotermans plafonds laten aanbrengen in het (nu nog) monumentale pand. Bij een recente verbouwing werd een toen aangebracht stempelversiering met het jaartal 1618 teruggevonden in het plafond.
Michiel woonde daar met zijn vrouw, 9 kinderen en 6 personeelsleden. In 1622 werd hij aangeslagen voor een hoofdgeld (belasting) van 40 pond, wat een aanzienlijk bedrag was. 
 
21
Gevelsteen verwers
Gevelsteen verwers
Deze gevelsteen is te zien in de Grote Spuistraat te Dordrecht en geeft goed weer hoe de verwers vroeger werkten 
 
22
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Grafsteen van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne
Willem en Hildegonde zijn begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen. Op de zerk zijn beide personen afgebeeld. 
 
23
Groentenkar-Jan-Tousain
Groentenkar-Jan-Tousain
 
 
24
Grote Karel de Rijk
Grote Karel de Rijk
 
 
25
Herengracht 317
Herengracht 317
Het huis is gelegen op "de Oostzijde van de Heeregragt besuijden de Oude Spiegelstraat, daar de Drie Spaansse Wolbaalen in de Geevel gestaan hebben". Het huis met de naam De Drie Spaansche Wolbaelen heeft het huisnummer 317.
In 1700 koopt Nicolaes het huis van Margareta Domi, de weduwe van Pieter Belien en van Jan van der Upwigh.
Het huis is na het overlijden van Nicolaes bewoond geweest door Bernina en later door haar stiefdochter Jacoba van der Helst. Jacoba heeft het huis verkocht aan Hermanus Bols (van de distilleerderij), die getrouwd was met Geertruijd Elisabeth van der Helst. 
 
26
Het Groothoofd rond 1755
Het Groothoofd rond 1755
Naar een schilderij van Arie van Wanum. Het huis de Hopsak was vanaf 1765 eigendom van Jezaias van Benthum (gehuwd met Cornelia Vonk).  
 
27
Het huis de Lantskroon in Dordrecht
Het huis de Lantskroon in Dordrecht
De foto is in 1931 genomen, meer dan 250 jaar nadat Samuel de Jager het huis gekocht heeft. Het grote huis daarnaast heette toen De Toelast. Later was het huis eigendom van zijn schoonzoon Jesaias van Benthem. 
 
28
Het vroegere huis 'De Baert' in de Warmoesstraat te Amsterdam
Het vroegere huis "De Baert" in de Warmoesstraat te Amsterdam
Vroeger nummer 170 (nu de achterkant van de Bijenkorf en dus niet het huidige Players):
Het huis lag ongeveer tegenover het huidige restaurant de White Room.
Nicolaes Ruts die door Rembrandt was geschilderd woonde op dit adres. Bij zijn overlijden woonde hij in het huis “De Baert”. Agneta Ruts woonde in dat huis bij haar huwelijk in 1623.

Nicolaes heeft zijn uithangbord “De Baert” waarschijnlijk meegenomen uit Duitsland, omdat enkele van zijn kinderen in Keulen in een huis met dezelfde naam zijn geboren. Voordat hij er rond 1617 ging wonen heette het huis de “Sint Pieter”. 
 
29
Hotel Café de Roskam 1910
Hotel Café de Roskam 1910
Jacobus van der Hoeven is eigenaar geweest van de Roskam 
 
30
Huis ter Spekken
Huis ter Spekken
 
 
31
Jacobus Le Duc betrokken bij de slag bij Waterloo
Jacobus Le Duc betrokken bij de slag bij Waterloo
Jacob was Kurassier (zie afbeelding) een kreeg een gratificatie. Voor de gratificatie kwamen alle militairen in aanmerking die onder bevel van de Hertog van Welligton betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815. 
 
32
Kasteel Willem van Beieren in Schagen
Kasteel Willem van Beieren in Schagen
 
 
33
Kromme Tuinstraat te Amsterdam
Kromme Tuinstraat te Amsterdam
De Kromme Tuinstraat bestaat niet meer. Het was een steegje dat uitmondde op de Lijnbaansgracht (ongeveer naast huis nr. 65) en lag tussen de huidige Westerstraat en de Anjeliersstraat.
Dirck Le Duck woonde hier in de tijd van zijn overlijden in 1755
 
 
34
Lombardbrug Dordrecht met het huis van Nicolaes Rijckaert
Lombardbrug Dordrecht met het huis van Nicolaes Rijckaert
Nicolaes Rijckaart en Anna de Leeuw kochten het (omkaderde) huis in 1664 voor f 3400,- en het werd in 1698 verkocht voor f 1700,- 
 
35
Lombardbrug te Dordrecht 1776 - huis op de hoek van de Voorstraat
Lombardbrug te Dordrecht 1776 - huis op de hoek van de Voorstraat
Het (omkaderde huis) op de hoek van de Voorstraat is eigendom geweest van Willem van Ratingen en later van zijn dochter Ariaentje en haar man Rijck van de Ruijt. De volgende personen zijn in dit hoekhuis gestorven: WILLEM, zijn dochter Ariaentje , zijn tweede vrouw Lijsbeth van Langenes, de dienstmaagd van Ariaentje en Rijck, de moeder van Rijck - Barbara Hendricks en tenslotte Rijck zelf.
Het hoekhuis werd 6 jaar na het overlijden van Rijck, in 1698 verkocht door zijn weduwe en tweede vrouw, Elisabeth van Vlissingen.
Elisabeth is ook eigenaresse geweest van het naastgelegen huis in de Voorstraat 
 
36
NH kerk te Waverveen in 1652
NH kerk te Waverveen in 1652
In deze kerk was Gerbrandt Michielsz van der Kade Gaarmeester, Ouderling en Diacon 
 
37
Omgeving Blekerspad Amsterdam
Omgeving Blekerspad Amsterdam
Pieter en Hendrik Le Ducq hadden van 1774 tot en met 1785 een blekerij, opstal en woning aan het Blekerspad buiten de Raampoort te Amsterdam.
De tekening is rond 1660/1665 gemaakt door Allard van Everdingen en toont het Lange Bleekerspad en omgeving. 
 
38
Penning gemaakt door Gerard van Bijlaer in 1590 met afbeelding van het Turfschip van Breda
Penning gemaakt door Gerard van Bijlaer in 1590 met afbeelding van het Turfschip van Breda
Inname van Breda met het behulp van het turfschip, penning geschonken aan de veroveraars van de stad 
 
39
Plundering van Waverveen door de Fransen in 1672
Plundering van Waverveen door de Fransen in 1672
Bij deze plundering en brandstichting zijn meerdere mensen omgekomen, waaronder Claas Albertsz 
 
40
Schilderij door Dirck van Delen: Beeldenstorm
Schilderij door Dirck van Delen: Beeldenstorm
Dit schilderij zou het enige schilderij zijn waarop de beeldenstorm uit 1566 is afgebeeld. Het schilderij is gemaakt in 1630. 
 
41
Schilderij van Hendrik Bosch / Potuyl
Schilderij van Hendrik Bosch / Potuyl
Huisvrouw op een binnenplaatsje bij het schoonmaken van vis.  
 
42
Sluitsteen van Brouwerij de Ruijt
Sluitsteen van Brouwerij de Ruijt
Steen die ooit behoorde bij Brouwerij de Ruijt op de hoek van de Voorstraat en de Ruitensteeg te Dordrecht. Henderick Ricke was wijnkoper in die brouwerij en zijn nakomelingen noemden zich Van de(r) Ruijt 
 
43
Spin- en werkhuis te Amsterdam
Spin- en werkhuis te Amsterdam
Het huis lag op de hoek van de Roetersstraat en de Nieuwe Prinsegracht.
Dit huis werd in 1782 in gebruik genomen en was bedoeld voor opgebrachte bedelaars, vrijwilligers, geld-gasten (op verzoek van ouders opgenomen) en schout-gasten (tot lichte hechtenis veroordeeld)  
 
44
Studieblad gemaakt door Jacobus van Dorsten
Studieblad gemaakt door Jacobus van Dorsten
Een door Jacobus van Dorsten gesigneerd studieblad waarop tweemaal een verstoting van Hagar is getekend. De schetsen gaan terug op getekende voorbeelden van Rembrandt en in de schetsen is de invloed van Samuel van Hoogstraten (een vroege leerling van Rembrandt) te zien. 
 
45
Synode van Dordrecht, munt gemaakt door Willem van Bylaer
Synode van Dordrecht, munt gemaakt door Willem van Bylaer
Gemaakt in 1619 naar een schilderij van Francois Schillemans. Betreft de synode van Dordrecht met Remonstranten en contraremonstranten die begon in 1618 
 
46
Villa Notre-Dame
Villa Notre-Dame
 
 
47
Wapen van Heijndrick Claesz van der Mijll
Wapen van Heijndrick Claesz van der Mijll
Op het wapen van Heinrick Claesz van der Mijl d.d. 17-11-1444 staat op de rand:
+s.heinric/va~de.miil.claes.soe.
Op het wapen zijn afgebeeld een springend hert en linksachter een adelaar 
 
48
Winkel van Jan Alsemgeest & Zn
Winkel van Jan Alsemgeest & Zn
Oude ansicht van de winkel in de Heerenstraat te Naaldwijk. De winkel was eerst van Johannes Alsemgeest en is later overgegaan naar zijn zoon Johannes Wilhelmus Alsemgeest.  
 
49
Zegel en wapen van Adriaen Dircxz van den Hoorn
Zegel en wapen van Adriaen Dircxz van den Hoorn
 
 Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.