top deco

Overige plaatjes


Treffers 1 t/m 50 van 151     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
'Huis ter Lucht' in Maasland
'Huis ter Lucht' in Maasland
Huis ter Lucht was oorspronkelijk een herberg aan de andere kant van de Kerkweg. Het woord lucht verwijst naar een laagte in een dijk. Voor de komst van de windwatermolen, begin vijftiende eeuw, werd een lucht benut voor de afvoer van overtollig water.
Vlakbij was het op- en afstappunt voor de trekschuit, die van 1645 tot ver in de negentiende eeuw zesmaal per dag heen en weer voer tussen Maassluis en Delft. Op donderdag ging er van Maasland nog een extra marktschuit naar Delft.
Eigenaar/Bron: Nationaal Archief / WOS.nl
 
2
's-Gravenzande in de 17e eeuw
's-Gravenzande in de 17e eeuw
De kaart is getekend door Blaeu. Rechtsvoor is de korenmolen te zien. Voorouder Jacob Willemsz Bom was daar korenmolenaar.
De grootvader van zijn vrouw was Jasper Jans van Alenburg. Hij was in 1637 burgemeester van 's-Gravenzande.
Eigenaar/Bron: Het geheugen van Nederland
Datum: 17e eeuw
 
3
't Huijs Westerbeeck
't Huijs Westerbeeck
De tekening is gemaakt rond 1665. Het huis Westerbeeck lag te Den Haag. Nu, in 2021, bij De La Reyweg in de buurt van de Loosduinse weg.
Diverse voorouders woonden bij Westerbeek.
Eigenaar/Bron: Het geheugen van Nederland
Datum: 1665
 
4
1588 Stadhuis van Leiden afgebeeld in het stratenboek
1588 Stadhuis van Leiden afgebeeld in het stratenboek
Op deze fraaie tekening uit 1588 is links naast het stadhuis de locatie te zien, waar Matheus Jansz van Berendrecht vanaf 28-7-1560 heeft gewoond. Het pand was eigendom van de stad Leiden en Matheus had het huis gehuurd.
Eigenaar/Bron: Erfgoed Leiden
 
5
1636 Huis van Cornelis Ariensz Vos te Leidschendam
1636 Huis van Cornelis Ariensz Vos te Leidschendam
Op een oude kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland is het dubbelhuis van Cornelis Adriens Vos afgebeeld.
Dit huis lag vermoedelijk ter hoogte van de Leidsekade 15.
Eigenaar/Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland
 
6
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
1693 Land van Pieter Jaspersz van der Harck te Zouteveen
Het land ligt naast de Stinksloot.
De kaart komt uit het Archief van Vredenburch
Eigenaar/Bron: A vd Tuijn
 
7
1696 Lekkerkerk en den Hoek (hoekse polder)
1696 Lekkerkerk en den Hoek (hoekse polder)
In dit gebied bezat Merichen Jacobs Volcken, weduwe van Pieter Jacobsz Lekkerker veel onroerend goed, samen met haar zoon Bastiaan Pietersz Lekkerkerker. Beiden hebben in de 'Houcxs polder' gewoon en zijn daar overleden.
Eigenaar/Bron: archieven.nl
Datum: 1696
 
8
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
17e eeuws tapijt van de firma Nauwinck te Amsterdam
Wandtapijt dat onderdeel is van een reeks 'Marcus Antonius en Cleopatra' naar een ontwerp van Karel van Mander.
Uit de wandtapijtweverij van Joris Nauwincx
Eigenaar/Bron: rkd
 
9
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
In dit huis woonde Jan Buttelaer ook vermeld als Butler zeker van 1648 tot zijn overlijden in 1664. Jan, koopman. Jan was gehuwd met Agneta Ruts een dochter van de door Rembrandt geschilderde Nicolaas Ruts, die verderop in de straat heeft gewoond (op nummer 170). Na het overlijden van Agneta wordt het huis in 1687 eigendom van haar dochter Cornelia Butler.

In 1652 woont de 13-jarige Davidt Jansz Butlaer nog in de Warmoesstraat in ’t Wapen van Engelant. Dit is vermoedelijk hetzelfde huis geweest
Eigenaar/Bron: SA Amsterdam
Datum: 1862
52.37457335249366, 4.897304014298243
 
10
Amsterdam - Damsluis en Vismarkt in 1611
Amsterdam - Damsluis en Vismarkt in 1611
Giertjen Jans woonde op de Damsluis toen zij in 1625 huwde met Jan Jansz van Groesbeeck
Eigenaar/Bron: SAA Beeldbank Amsterdam
Datum: 1611
 
11
Annahofje door Anton Pieck
Annahofje door Anton Pieck
 
12
Annahofje Leiden
Annahofje Leiden
 
13
Astrakhan met het schip d'Adelaer in 1669
Astrakhan met het schip d'Adelaer in 1669
Davidt Jansz Butler was bevelhebber op het in die tijd grootste Russische oorlogsschip (dat voor het eerst de Russische vlag voerde). Het schip heette Orjol/Oryol, in het Nederlands De Adelaar. Het schip is hier afgebeeld bij het nummer 12 en ligt voor Astrakhan dat Davidt met zijn bemanning moest verdedigen tegen rebellen.
De afbeelding komt uit een boek van J.J. Struys, die verslag heeft gedaan van de avonturen met de Oryol.
Eigenaar/Bron: VUN
Datum: ca. 1669
 
14
Atelier voor gobelins met basse-lisse weefgetouwen
Atelier voor gobelins met basse-lisse weefgetouwen
De familie Nauwincx (voorouders in de tak Laduk) produceerde gobelins, waarvan nog enkele prachtige afbeeldingen zijn te vinden. In hun ateliers (Oudenaarde, Schoonhoven, Amsterdam) werkten de arbeiders op weefgetouwen. In de zuidelijke Nederlanden en ook in Oudenaarde, werd vooral met liggende weefgetouwen gewerkt, de zogenaamde basse-lisse weefgetouwen. Deze afbeelding geeft een indruk van een atelier voor het maken van de wandtapijten.
Eigenaar/Bron: Museum Parijs
 
15
Atlas van het ambt Montfort uit 1623
Atlas van het ambt Montfort uit 1623
Op de atlas in het midden: Beselen (Beesel) en Rickel (Rijkel).
In die tijd pachtten Jan Sloesen (Sluijsen) en zijn vrouw de Klerkenhof te Rijckel van het klooster In den Weije te Venlo. Zij waren ook eigenaar van huis, hof en land te Beesel.

Zijn vader Mathijs Sluijsen was vanaf 1608 pachter van de Klerkenhof en zijn zoon heeft de pacht overgenomen.
Daarvoor waren (waarschijnlijk zijn schoonouders) Hendrik Slabbers en Catharina Beurskens) pachter van de hof te Rijckel.
Eigenaar/Bron: loegiesen.nl
Datum: 1623
 
16
Baertout Willemsz van den Heuvel in 1577
Baertout Willemsz van den Heuvel in 1577
Portret van Bartholdus Willemsz van den Heuvel, brouwer en eigenaar van brouwerij de Flapkan te Delft. Hij was 39 jaar toen het portret werd gemaakt.
Het portret is gemaakt door Johannes Wierix (zijn merk, een kannetje, staat in de rand)
Eigenaar/Bron: SA Delft
 
17
Besjeshuis te Amsterdam rond 1728
Besjeshuis te Amsterdam rond 1728
Op een fragment van de kaart van Amsterdam, gemaakt door Gerrit de Broen is de Diaconie oude Vrouwenhuys te zien.
Het pand is in 1681 gebouwd door de Diaconie van de Gereformeerde Gemeente als tehuis voor hulpbehoevende bejaarden (eerst alleen vrouwen, vanaf 1719 ook voor mannen). Oorspronkelijk droeg het gebouw de naam Diaconie Oude Vrouwenhuis, in de volksmond 'Besjeshuis' genoemd. De laatste bewoners vertrokken in maart 2007
naar nieuwbouw.
Nu is dit het gebouw voor het museum De Hermitage.
Geertruijt Groesbeeck woonde daar toen zij op 86-jarige leeftijd overleed.
Eigenaar/Bron: SA Amsterdam
 
18
Blokhuisbrug rond 1900
Blokhuisbrug rond 1900
Het blokhuis te Woerden lag vroeger vlakbij de huidige Blokhuisbrug aan de Grecht. Het blokhuis was een verdedigingswerk opgericht door de Spanjaarden bij het beleg van Woerden 1575-1576. Op deze plek werd de toegang tot de stad vanuit het westen bewaakt.
In 1651 werd het blokhuis verkocht door de familie. En het is waarschijnlijk vernietigd in 1672/1673 tijdens de Frans-Nederlandse oorlog
Eigenaar/Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
 
19
Boerderij Alsemgeest in 1665
Boerderij Alsemgeest in 1665
Een afbeelding van de locatie waar Joris Leendertsz van Alsemgeest nog enkele jaren daarvoor heeft gewoond. Dit is ook de plek waar later de buitenplaats is gebouwd. Joris Leenderts is eigenaar geweest van een woning (vaak een boerderij) èn huis (woonhuis) met bijgebouwen en land in dat gebied. Of hij ook nog zelf gebouwd heeft is niet bekend.
Het geheel van gebouwen lijkt volgens de beschrijving groter te zijn dan het ene gebouw dat de landmeter (heel klein) heeft afgebeeld
Eigenaar/Bron: NA - Hingman suppl 4190
Datum: 1665
 
20
Boerderij gebouwd door Jacobus Alsemgeest
Boerderij gebouwd door Jacobus Alsemgeest
Tekening van een door Jacobus Alsemgeest gebouwde boerderij te Klein Delfgauw. Bij de bouw zijn boven de melkkelderramen enkele gevelstenen aangebracht met een IHS-embleem (met kruis). Een symbool dat ook door de Jezuïetenorde werd gebruikt. Naast een christelijk symbool, diende het embleem ook als afweerteken tegen het bederf van de producten. De gevelstenen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar op het gebouw.

De boerderij waarvan Jacobus ooit eigenaar van was, is nu onderdeel van de Bieslandse Heerlijkheid.
Eigenaar/Bron: SA Delft
Datum: 1929
 
21
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Boerderij Het Slot te Papsou (Abtsregt) op de kaart van Cruqius
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt.
Eigenaar/Bron: SA Delft
 
22
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Boerderij Het Slot te Papsou in 1927
Het boerenbedrijf is in 1654 als volgt omschreven: woning, huis, bijhuis, schuur, (hooi)berg en geboomte genaamd Het Slot met 60 mergen, 3 hond, 86 roeden land over de Abtwousewecht.
De Boerderij is in 1927 gesloopt en de foto is niet lang voor de sloop genomen.
Eigenaar/Bron: SA Delft
Datum: 1927
 
23
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Boerderij Vrederust vlak voor de afbraak
Sijmon Jan Philipsz was de eerste eigenaar van de boerderij en deze is tot halverwege de 17e eeuw in het bezit van de familie gebleven. De boerderij is gesloopt in 1957.
De boerderij lag aan de westkant van de oude Lozerlaan waar nu de Schependreef ligt.
Eigenaar/Bron: Haags gemeentearchief
 
24
Boerderij Vreedenrust te Leidschendam in 1958
Boerderij Vreedenrust te Leidschendam in 1958
Jan Jacobs van Nierop bouwt voor 1615 de bouwmanswoning 'Vreedenrust' op de locatie van bouwmanswoning Amstelwijk te Veur.
De boerderij stond op de huidige locatie Mauvelaan 45 te Leidschendam.
Eigenaar/Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Datum: 1958
52.08500663643972, 4.387045556955371
 
25
Boerderij, Zuidzijde 97-98 te Goudriaan
Boerderij, Zuidzijde 97-98 te Goudriaan
Boerderij en locatie waar voorouders hebben gewoond.

De boerderij is een rijksmonument en heeft de volgende kenmerken:
Voorgevel met vlechtingen, top-sieranker, oude kozijnen met luiken en negenruitsramen. Rechts een opkamer.
Twee deuren waarvan de linker met levensboombovenlicht.
Ook in de zijgevel van het woongedeelte nabij de stal vensters met luiken en kleine roeden. Mooie baanderdeuren opzij onder zadeldakje met houten puntgevel. Links van het woonhuis een uitbouw.

De boerderij is gebouwd in de 17e of 18e eeuw
Hier hebben 3 generaties voorouders gewoond (bron Alblasserwaard Genealogie)
Eigenaar/Bron: Henny vd Broek
Datum: 31 Dec 2021
 
26
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
Borduurwerk gemaakt door Cornelia Alsemgeest in 1886
Eigenaar/Bron: Lucia van Leeuwen
Datum: 2019
 
27
Brederode ruine slot
Brederode ruine slot
 
28
Brederode slot
Brederode slot
 
29
De Binnen Amstel met de grote schutsluis te Amsterdam
De Binnen Amstel met de grote schutsluis te Amsterdam
Mariken Ramerts woonde bij haar overlijden in 1691 aan de 'binnenamstel tegen over de groote schutsluijs' te Amsterdam
 
30
De boerderij van Jan Bellekom
De boerderij van Jan Bellekom
Geschilderd door Verheul in mei 1927. Janus Vis woonde met zijn vrouw Maria Bellekom in bij zijn schoonvader en schoonzus Anna Bellekom.
Eigenaar/Bron: Pieter van der Valk/Vissen in onvoltooid verleden tijd
 
31
De Dortwegh te Monster bij Poeldijk in 1765
De Dortwegh te Monster bij Poeldijk in 1765
Op de kaart van Cruquius zijn twee boerderijen te zien in De Dortwegh: Den Lagen Doortocht en Den Hoogen Doortocht of Dortwegh. De twee boerderijen zijn zeer oud. Beatrijs, de dochter van Dirc van der Doortoge, werd in 1323 met de boerderijen beleend.
Later in de geschiedenis worden de boerderijen ook als schuilkerk vermeld.
Eigenaar/Bron: NA archief.
 
32
De erfgenamen van Sijmon Pouwels vermeld op het Rapenburg 85-87 te Leiden
De erfgenamen van Sijmon Pouwels vermeld op het Rapenburg 85-87 te Leiden
Op deze afbeelding uit het Grachtenboek van Leiden uit 1587 staan de erfgenamen van Sijmon Pouwels vermeld op het Rapenburg te Leiden.
Rechts, een paar huizen verder, ligt de Kolfmakersteeg, waar Sijmon Pouwels ook eigenaar was van een paar panden.
Eigenaar/Bron: Erfgoed Leiden e.o.
Datum: 1587
 
33
De Hoogewaard bij Koudekerk in 1647
De Hoogewaard bij Koudekerk in 1647
Daniel Lourisz en familie woonde in de 'Hogewaert' te Koudekerk. Hij was pannebakker. Misschien was zijn werkplek wel één van de op de kaart afgebeelde steenovens...
Eigenaar/Bron: Hoogheemraadschap Rijnland
 
34
De Hoogwerf bij Monster
De Hoogwerf bij Monster
Cornelis Vrancken van der Houf woonde op de woning genaamd de Hooghwerf in Monster. Hij verkoopt de Hoogwerf in 1663 samen met zijn vrouw Trijntje Jacobsdr die eerder weduwe was van Gijsbrecht Arentsz. van IJperen (Hoogwerff). In 1663 bestond de Hooghwerf uit een huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomten.
De Hoogwerf staat op een kaart van Crucquis uit 1712.
Eigenaar/Bron: TU Delft
 
35
De Kifwaard (Kievaart) tussen Pannerden en Herwen - 1771
De Kifwaard (Kievaart) tussen Pannerden en Herwen - 1771
Voorouder Hendrina Hoef woonde op op de Kievaart toen zij overleed op 21 juni 1773. Haar zoon Henricus is bij zijn huwelijk in 1776 ook afkomstig van de Kievaart.
Eigenaar/Bron: Gelders Archief
Datum: 1771
 
36
De Kitswoning bij Sion in 1712
De Kitswoning bij Sion in 1712
Op deze oude kaart gemaakt door Crucquius is de Kitswoning getekend bij Sion (tussen Delft en Rijswijk).
Claes Willemsz van den Heuvel was in 1575 brouwer in de Kit. In 1595 wordt zijn zwager Cornelis Jacobsz van der Burch vermeld op de Kithswoning. Dit is vermoedelijk hetzelfde pand als de Kitsoning. Zijn zus Christina Willems van den Heuvel was voor haar dood (voor 1627) eigenaresse van de Kitswoning. Adriaen Leenderts van Winde, gehuwd met een nicht van Christina, Machteld Cornelisdr van der Burgh, woonde in 1621 op de 'Kidtswoning' te Rijswijk en in 1632 werd hij ook als (mede)eigenaar van de Kitswoning vermeld. Hij woonde er nog in 1668 toen hij 80 jaar was. Op 7-5-1681 wordt de Kitswoning door de erfgenamen van Arij Leendertssen van Winden verkocht aan Gerard Putmans, burgermeester van Delft.
De huidige locate van de boerderij is Rijnweg 3 te Rijswijk. Er staat nog steeds een monumentale boerderij. De boerderij is herbouwd in 1903 en heeft oudere bijgebouwen.
Eigenaar/Bron: TU Delft
Datum: 1712
 
37
De Kloosterschuur bij Rijnsburg in 1731
De Kloosterschuur bij Rijnsburg in 1731
Jan Korsse van Sonnevelt woonde met zijn gezin op de Kloosterschuur te Rijnsburg. 2 Kinderen van dochter Leena Jansz Sonnevelt werden te Kloosterschuur gedoopt.
Diverse vermeldingen van 1685 tot en met 1736.
Eigenaar/Bron: RKD
 
38
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
De Lombardbrug te Dordrecht rond 1776
Familieleden die in de omgeving van de Lombardbrug gewoond hebben:
- Willem Vernock en Anna de Leeuw
- Cornelis Greel en Hilligje Gerrits
- Frans van Dorsten
Eigenaar/Bron: RA Dordrecht
 
39
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
De Meerpolder en de molens in Zoetermeer
Kaart uit begin 17e eeuw met de 3 poldermolens waar familieleden molenaar waren
52.08934155862589, 4.487876545646941
 
40
De Noordervliet bij Maasland
De Noordervliet bij Maasland
De familie Noordervliet heeft zijn naam aan dit water te danken
Eigenaar/Bron: Nationaal Archief
 
41
De Ossenwaard bij Herwen en Lobith in 1632
De Ossenwaard bij Herwen en Lobith in 1632
Evert Brands laat in 1689 een huis repareren in de Ossenwaard. Hoewel in het bestek ook wordt gesproken over reparaties aan het Toldehuijs, lijkt het onwaarschijnlijk dat het gaat om het rechts afgebeelde dorpje (met kasteel) 't Tolhuijs.
Waarschijnlijker is het links onder afgebeelde huis 'Aert de Greeff'. Evert was namelijk getrouwd met Sibilla de Greef. En dit huis heeft op latere kaarten de naam 'Kopraaij'. De weduwe van Evert verkoopt in 1694 aan Hendrick Copraaij een hofstad met bijbehorend binnen- als buitendijks land, huis, boomgaard en een perceel bouwland aan de zuidzijde van de boomgaard.
Eigenaar/Bron: Gelders Archief
 
42
De paardenmarkt in Valkenburg in 1646
De paardenmarkt in Valkenburg in 1646
Pieter Pieters Borsboom woonde in Valkenburg en behoorde tot de notabelen van het kleine dorp.
Al vanaf 1246 (tot op heden) stroomde Valkenburg in september vol met bezoekers voor de jaarlijkse paardenmarkt. Zo stonden er in 1612 minstens 30 drank-, logements- en hoerententen opgesteld op en om het Marktveld. Voorzien van allerlei toepasselijke uithangborden.
Pieter Pieters was ondermeester van een steenplaats, maar hij bezat ook een herberg 'Den Hasewint' en hij had grote paardenstallen met het uithangbord De Drie Kievitten, waar ook getapt werd, ongetwijfeld tijdens de jaarlijkse paardenmarkt.
Eigenaar/Bron: Erfgoed Leiden e.o.
Datum: 1646
 
43
De Waalwoning bij Naaldwijk
De Waalwoning bij Naaldwijk
De Waalwoning of de Dijcker Wael lag tussen 's-Gravenzande en Naaldwijk. Tot 1683 was het een boerderij en daarna werd het een buitenplaats.
De Waalwoning is afgebeeld op diverse oude kaarten. De Waalwoning is verdwenen, maar het toegangshek tot de buitenplaats is bewaard gebleven en staat nu voor het kasteel De Binckhorst in Den Haag. Bij restauratie kreeg het hek wel andere letters.
Voorouder Cornelis Claesz van Geest en zijn zoon Willem hebben op deze boerderij gewoond.
Eigenaar/Bron: Div.
 
44
Detail van een tekening van Den Haag in 1613 met op de achtergrond: Westerbeek, Loosduinen en Eikenduinen
Detail van een tekening van Den Haag in 1613 met op de achtergrond: Westerbeek, Loosduinen en Eikenduinen
Het huis Westerbeeck lag te Den Haag. Nu, in 2021, bij De La Reyweg in de buurt van de Loosduinseweg.
Diverse voorouders woonden bij Westerbeek.
Deze prent is gemaakt naar een afbeelding uit 1613.
Eigenaar/Bron: Beeldbank Den Haag
Datum: 1613
 
45
Dordrecht achter het stadhuis
Dordrecht achter het stadhuis
Aeltgen van Dungen en Willem Vernock hebben achter het stadhuis gewoond
Eigenaar/Bron: Henny
 
46
Dordrecht Kloveniersdoelen
Dordrecht Kloveniersdoelen
De kloveniersdoelen lagen tegenover de Muntpoort in de Doelstraat.
In een huis daar zijn Lucas Vonk en zijn zoon Gerrit Vonk overleden
Eigenaar/Bron: RA Dordrecht
 
47
Driehoekstraat in Amsterdam
Driehoekstraat in Amsterdam
Pieter Steen en Marritje Gerrits Beset verkopen in 1741 een huis aan de Driehoekstraat te Amsterdam.
Omschrijving: Het Witte Lam, huis en erf, het vierde huis van de Palmgracht
Eigenaar/Bron: GAA
 
48
Epitaaf Clara van Sparwoude
Epitaaf Clara van Sparwoude
 
49
Fort Nagapatnam in India 1705
Fort Nagapatnam in India 1705
In 1672 inspecteert David Butler deze fortificatie (De Vijf Sinnen) voor de VOC in Nagapatnam (tegenwoordig Nagapattinam) in India. Hij schrijft onder andere over het verwijden van de gracht tussen 'Leiden' en 'Enkhuizen'. Op de kaart is 'Leiden' het bastion met de letter K midden rechtsonder. En Enkhuizen is de letter L op de kaart.
Nadat David de brief schreef zijn de muren in 1680 zwaar getroffen door een tsunami. Het fort is in de daaropvolgende jaren hersteld.
Klik op deze link voor een vergroting van deze afbeelding.

Als kapitein beleefde David hachelijke avonturen in Rusland en in Iran. Hij vindt een veilig onderkomen bij de VOC in Isfahan, waar hij in dienst ging en verslag deed uit Sri Lanka (Ceylon) en India. David is in 1674 omgekomen in Nagapatnam, in een strijd om de stad te verdedigen.
Eigenaar/Bron: Nationaal Archief
 
50
Foto gemaakt door Pierre de Bock
Foto gemaakt door Pierre de Bock
De foto is rond 1870 genomen en toont Bezuidenhoutseweg 10, huize Overwijk, achterzijde met (onbekende) bewoners. Overwijk stond ter plekke van het huidige ministerie van EZ, tegenover Bezuidenhoutseweg 85 en 87
Eigenaar/Bron: Gemeentearchief Den Haag
52.0843849, 4.32766914
 

    1 2 3 4 Volgende»Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.