Links genealogiesites

Op onderstaande sites is veel informatie voor de Genealogie Alsemgeest gevonden. Dank aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan die informatie!

Aldfaer
Het gratis programma waarin de genealogie wordt geregistreerd.

TNG
Dit programma is gebruikt voor de publicatie van de database op Internet.

Genealogica Grafica
Dit programma is gebruikt om de grafische overzichten te maken.

WieWasWie
Deze site bevat een enorme database van registraties uit burgerlijke stand e.a.

Studiegroep Genealogie Westland
De door de studiegroep uitgegeven CD bevat een schat aan gegevens van Westlandse families

Genealogie Van Tetrode
Site met gegevens over de familie Tetteroo en andere familietakken.

Frans van Agthoven
Site waarop veel gegevens van de familie Neerscholten te vinden zijn.

Karel de Grote site
Een site waarop veel stamlijnen van Karel de Grote staan.

Rootsweb Wessels
Site waarop de link naar Karel de Grote gevonden is.

Il Petit
Ook op deze site zijn diverse (voorouders van) Alsemgeesten terug te vinden.

Genealogie Lekkerkerker
In deze genealogie staan diverse voorouders van de familie Laduk.

Virtuele studiezaal Den Haag
Site van het gemeentearchief Den Haag waarop de aktes van de burgerlijke stand te zien zijn.

Tons genealogiesite
Ontzettend veel (wassenaarse) voorouders op deze site gevonden (tak Laduk/Brems).

Kwartierstaat Johannes Petrus Maria Koot
Op de kwartierstaat komen heel veel voorouders voor die ook in de lijn Alsemgeest en Zuidwijk voorkomen.

Geneaknowhow
Site met verwijzingen naar genealogische bronnen.