top deco

Links genealogiesites

Op onderstaande sites is veel informatie voor de Genealogie Alsemgeest gevonden. Dank aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan die informatie!

Aldfaer
Het gratis programma waarin de genealogie wordt geregistreerd.

TNG
Dit programma, gemaakt door Darrin Lythgoe, is gebruikt voor de publicatie van de database op Internet.

Genealogica Grafica
Dit programma is gebruikt om de grafische overzichten te maken.

WieWasWie
Deze site bevat een enorme database van registraties uit burgerlijke stand e.a.

Studiegroep Genealogie Westland
De door de studiegroep uitgegeven CD bevat een schat aan gegevens van Westlandse families

Hollandse Genealogische Databank
Op deze site van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' staan heel veel indexen, uittreksels en transcripties. Dankzij het werk van de vele deelnemers heb ik veel voorouders in het verre verleden terug kunnen vinden.

Genealogie Van Tetrode
Site met gegevens over de familie Tetteroo en andere familietakken.

Frans van Agthoven
Site waarop veel gegevens van de familie Neerscholten te vinden zijn.

Karel de Grote site
Een site waarop veel stamlijnen van Karel de Grote staan.

Rootsweb Wessels
Site waarop de link naar Karel de Grote gevonden is.

Genealogie Lekkerkerker
In deze genealogie staan diverse voorouders van de familie Laduk.

Haags Gemeentearchief
Site van het Haags Gemeentearchief waarop steeds meer over onze familieleden is terug te vinden.

Kwartierstaat Johannes Petrus Maria Koot
Op de kwartierstaat komen heel veel voorouders voor die ook in de lijn Alsemgeest en Zuidwijk voorkomen.

Geneaknowhow
Site met verwijzingen naar genealogische bronnen.


Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.