top deco

Maerten Sijmonsz

Mannelijk 1536 - vóór 1579  (< 42 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Maerten Sijmonsz 
  Geboren 1536  [1
  • Maarten legt op 3 oktober 1576 een getuigenverklaring af. Hij is dan 40 jaar oud.
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding Landgebruik door Maarten Sijmonsz en Cornelis Jansz Vercroft  [2
  • In het kohier voor de 10e Penning van Monster in 1558 staat Maarten vermeld met 3 M van vrouwe van Loosduinen, 3 M van Regulieren te Warmond, 18 M van heer van Assendelft, 2½ M van Bagijnhof te Delft, 2½ M van Jacob Jansz., 6 M van zijn vader Sijmon Jansz en een huis.
   Bij de 10e penning in 1562 is sprake van dezelfde opsomming. Hij gebruikt dan geen 6 M van zijn vader, maar van Sebastiaan Sijmonsz. in erfhuur. Daarnaast geen 2½ M van Jacob Jansz., maar van Pieter Cornelisz. te Haarlem. Verder wordt niet gesproken over de heer van Assendelft, maar de vrouwe van Waalwijk. Hierbij zal worden gedoeld op Beatrix van Assendelft die is getrouwd met Lambrecht Millink, heer van Waalwijk.
   De opsomming in het kohier voor de 100e penning in 1579 is vrijwel identiek. Gebruiker is dan Cornelis Jansz. als nazaat van Maarten Sijmonsz. in de Lozerdijksepolder. In het verpondingskohier van 1583 wordt eveneens Cornelis Jansz. als gebruiker genoemd. Hij heeft dezelfde 35 M in gebruik, waarvan 6 M in eigen bezit.
   In het kohier voor de 10e Penning van Eikenduinen in 1556 en 1561 is Maarten opgenomen met 3 M 2 H, 11 H en 14 H van Heilige Geest in Den Haag en 16 H van Dirk Claasz. te Nootdorp, alle gelegen in West-Escamp.
   Bij de 100e penning van Wateringen in 1579 is te lezen, dat Cornelis Jansz. is gehuwd met de weduwe van Maarten Sijmonsz. en 11 M van Convent van St. Aachten te Delft in gebruik heeft.

   In juli 1562 verkrijgt Maarten een hypotheek van de Heilige Geest van Den Haag voor de aankoop van 20 hond van Dirk Claasz. in Nootdorp. Dit stuk land is gelegen in Eikenduinen in de polder West-Escamp. Het ligt gemeen met een stuk van 16 hond, dat Maarten dan vermoedelijk al enige jaren in huur heeft van Dirk Claasz. Maartens opvolger Cornelis koopt het stuk van 16 hond op 18 januari 1589 van de erfgenamen van Schrevel Dirksz. van Diemen. Hierdoor neemt het bezit in Eikenduinen toe tot 6 morgen.

   In 1579 wordt Vrederust bewoond door Cornelis Jansz. Vercroft. Hij is een zoon van Maartens zus Maritgen. Het perceel van 6 morgen waarop Vrederust is gelegen, staat dan op naam van Cornelis
  vermelding Leen van land in Wateringen  [3
  • WATERINGEN 209A. 2 morgen land (1403: 3 morgen 1½ hond land) in Barnierswoning, (1517: belend ten oosten: de broeders ter Wateringe, ten westen: zuiden en noorden: de zusters van Sint Aechten binnen Delff, 1546: ten zuiden: een ban of heerweg).

   21-5-1582: Cornelis Jansz. Vercroft te Monster na overdracht door Gerrijt Jansz. als stiefvader van Pietertgen Pietersdochter, onmondig (H, fol. 11).
   11-8-1598: Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer, bij dode van haar broer Cornelis Jansz. Vercroft (H, fol. 120v).
   22-3-1599: Marrijtgen Gerrits, weduwe van Cornelis Jansz. Vercroft, te Monster, zwager: Cornelis Jorisz., na overdracht door Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer (H, fol. 123v).
   18-5-1626: Gerrit Maertens Vercroft bij dode van zijn moeder Maritgen Gerritsdochter Vercroft (K, fol. 50).
   7-9-1632: Cornelis Gerrits Vercroft bij dode van zijn vader Gerrit Vercroft (K, fol. 85;
   7-9-1632: Maerten Gerritsz. Vercroft en Pieter Gerritsz. Vercroft, broers te Wateringe, mede namens hun zuster Gerritgen Gerritsdochter Vercroft, gehuwd met Louris Joosten, en hun minderjarige broers en zusters Jacob, Trijntgen, Grietgen en Aechtgen, machtigen voor notaris Joachim Coop van Groen te ‘s-Gravenhage en meester Christiaen Queborn, kunstschilder, en Jan Wiericksz., kleermaker, hun broer Cornelis te Wateringen het leen te verheffen overeenkomstig het testament van hun vader op 15-10-1629 gepasseerd voor dezelfde notaris).
   17-10-1633: Machteld Aelbrechts van Leuningen, weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wou, zwager: Dirck Gool, griffier van de lenen van de grafelijkheid, na overdracht door Cornelis Gerritsz. Vercroft
  vermelding Zekerheidsstellingen op land bij boerderij Vrederust  [2
  • Het perceel eigen land van 6 morgen waarop ook boerderij Vrederust staat, wordt meerdere keren belast. Zo verschaft Maarten op basis van dit eigen land op 21 januari 1563 zekerheid voor het betalen van een jaarlijkse rente van ruim 34 gld.
   Op 26 oktober 1582 volgt een jaarlijkse rente van ruim 18 gulden. Dit gebeurt door Maartens opvolger Cornelis Jansz. Vercroft ten behoeve van Pietergen Fransdr., weeskind van Frans Maartensz.
   Op 15 maart 1584 verklaart Maritgen Gerritsdr. dat zij 2000 gulden schuldig is aan de vijf weeskinderen uit haar huwelijk met Maarten en daarnaast 50 gulden als bruidsstuk. Als waarborg stelt zij haar woning met 6 morgen eigen land, welke gemeen ligt met 18 morgen van de kinderen van de heer van Assendelft.
   Op 21 juni 1598 verstrekt zij, geassisteerd door gekoren voogd Cornelis Jorisz. van Honselersdijk, opnieuw haar woning met 6 morgen eigen land als zekerheid. Dit keer gaat het om een jaarlijkse rente van anderhalf pond en vijf schellingen aan Roelant Kantert Aalbrechtsz. te Den Haag. Deze rente wordt volgens het bijschrift op 23 september 1612 afgelost door haar zoon Gerrit Maartensz.
   Op 6 september 1598 geeft Maritgen nog een derde borgstelling af. Geassisteerd door voogd Cornelis Jorisz. verklaart zij dan 7300 gulden schuldig te zijn aan de erfgenamen van haar tweede echtgenoot Cornelis Jansz. Vercroft. Hieruit vloeit voort, dat Maritgen op 10 februari 1602 toezegt om ruim 1333 gld. te betalen aan de voogden van de weeskinderen van Alewijntgen Alewijnsdr. uit haar huwelijk met Willem Claasz. aan de Westgaag in Maasland.
  Verblijfplaats van 1558  [1
  Adres:
  Monster 
  • Woont te Monster op 'Vrederust'
  vermelding van 1573 tot 1577  [2
  Belasting voor de opstand tegen de Spanjaarden 
  • Aan het begin van de opstand tegen de Spanjaarden (1573-1577) wordt belasting geheven in verband met de kosten van versterkingen en inkwartiering. Maarten behoort niet alleen tot de betalers, maar ook tot de opstellers van de rekeningen die gedateerd zijn 17 januari 1573, 25 oktober 1575 en 12 oktober 1576.
  vermelding van 10 okt 1576  [4
  Gerechtelijke zaak te Honselersdijk 
  • 10-10-1576: Willem Cornelisz, 28 jr en zijn huisvrouw Annetgen Claisdr, 31 jr wonend in Naaldwijkerbroek getuigen op verzoek van Allert Cornelisz, Vries Cornelisz en Pouwels Jansz, voogden van moederszijde van het achtergebleven weeskind van Jan Sijmonsz te Kwintsheul:
   In de zomer van 1574 hebben zij gewoond op de woning van Jan Sijmons, gehuurd van Maerthen Sijmonszn en Cornelis Sijmonszn en zij namen de zorg waar voor de zuivel, vee en koren, waar zij geleverd hebben aan Cornelis Sijmonsz, administrateur voor die woning,: 50 zakken gerst, 13 zakken erwten, 11 (achtendelen) boters, 20 schapenkazen met 70 koeienkazen. Willem Cornelisz zegt ook geleverd te hebben: 10 zakken en een achtendeel tarwe.
   Cornelis Sijmonsz heeft in de winter gehaald ... een vet varken, twee vaarsen, vlees en huid van een os. Cornelis Korstiaens, bode te Wateringen, heeft namens Cornelis Sijmonsz een vet schaap met een achtendeel blauwe erwten gehaald. En Maritgen Leesten uit Wateringen heeft op bevel van Cornelis Sijmonsz een pot boter van 19 st. met 2 schapenkazen gehaald. Ariaen Willemsz heeft op bevel van Cornelis Sijmonsz een vet lam geleverd. De boden of knechten van Cornelis Sijmonsz toen uit de stad Delft komend om naar de woning de kijken hebben onderweg terug een stier van dezelfde woning naar Delft gebracht.
  Beroep Bouwman te Monster  [2
  Overleden vóór 1579  [5
  Persoon-ID I18053  Hennies genealogie | Neerscholten
  Laatst gewijzigd op 5 dec 2018 

  Vader Sijmon Jan Philipsz,   geb. ca. 1500,   ovl. vóór 24 jan 1559  (Leeftijd ~ 59 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Lijsbeth Cornelisdr,   ovl. na 3 jun 1559 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd J  [2
  • Vermeld bij proces voor het Hof van Holland
  Gezins-ID F1542895480  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Maritge Gerritsdr Vercroft,   ovl. vóór 18 mei 1626 
  Getrouwd vóór 1568  [6
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Cornelis Maartensz Vercroft  [geboorte]
  +2. Maritge Maertensdr,   geb. ca. 1562,   begr. 21 jul 1645, Naaldwijk, NH Kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 83 jaar)  [geboorte]
  +3. Gerrit Maertensz Vercroft (van Bohemen),   geb. vóór 1574, Wateringen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 7 sep 1632  (Leeftijd < 58 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1442751992  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Geschiedenis voor 1900
  05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
  05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
  Twee boerderijen met een vergelijkbare naam, waarvan voorouders eigenaar zijn geweest of daar gewoond hebben.

 • Bronnen 
  1. [S167] Frans van Agthoven

  2. [S14559] Ons Voorgeslacht - PJM van Boheemen

  3. [S16111] hogenda.nl - Leenkamer Wassenaar 1226-1744

  4. [S16124] hogenda.nl - ORA Honselersdijk

  5. [S14571] Ons Voorgeslacht - PJM van Boheemen - 100e penning van Wateringen

  6. [S12663] Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.