top deco

Harpert Jorisse van Alsemgeest

Mannelijk 1650 - 1727  (76 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Harpert Jorisse van Alsemgeest 
  Roepnaam Herbert 
  Geboren 3 jun 1650  Monsterambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 2 mrt 1667  [2
  Boedelbeschrijving na overlijden Leendert Jorisz 
  • ONA 's-Gravenzande 4620 2-3-1667: boedelbeschrijving na het overlijden van Leendert Jorissen zaliger, in zijn leven gewoont hebbend aan de Maesdijck onder Sandambacht. Aangegeven door Stijntje Leenderts, zijn weduwe.
   In de beschrijving onder andere: een wooningh, schuer, bargen en geboomte met een halve margen land erfhuur, waar de woning op staat; een zwart paard, diverse koeien, schapen met lammeren; wagen, ploeg, 14 zakken gedorste tarwe; bedden, lakens en slopen, meubilair, spinnewiel, 1 karn met 2 roomstaeren, 2 kaasvaten, 2 tobben...
   Inkomen van de boedel: van Joost Jans Outshoorn wonend in Poeldijck volgens bekentenis ... van haer moeders bewijs de som van 750 car. gulden met intrest.
   Lasten van de boedel: diverse rekeningen waaruit blijkt dat van Harper en Crijntje (broer en zus) een paard is gekocht voor 24 gld. Harper kreeg ook nog een loon van 28 gld.
  vermelding van 23 mrt 1667  [3
  Boedelscheiding bij Notaris Willem van der Rijs 
  • Stijntje Leenderts, weduwe van Leendert Joritsen, wonend aan de Maesdijck onder Sant Ambacht geassisteerd met Bastiaen Heijndericxsen Boshuijsen wonend in 't Noorlant in Sandt ambacht, "swaeger als haar gecooren voocht in desen", hebben uitgekocht Harper Joritsen, oud 17 jr en Reijntjie Joris oud 26 jr, Broer en zus van Stijntje. Harper en Reijntjie werden geassisteerd met Krijn Jorissen Westerlee en Dirck Cornelissen van Zijl hun voogden. De door Leendert Jorisen nagelaten roerende en onroerende goederen, levende have zal Stijntje Leenderts behouden. Uiterlijk mei 1868 zal Stijntje aan Harper en Reijntjie 550 Carolus guldens uitbetalen.
   De akte is gepasseerd in de woning van Stijntje Leenderts, staande en gelegen aan de Maesdijck in Sant Ambacht.
   Harper tekent met "Harper Joriss van alsemgeest"
  vermelding van 29 jun 1669  [4
  Verkoop 
  • Comp. Jannetgen Harpersdr. weduwe van Cornelis Teunisz. Verheul, Teunis Cornelisz. Verheul, Teunis Arendsz. als getrouwd hebbende Neeltie Cornelisdr. Verheul, Gosewijn Cornelisz. Verheul voor haar zelf en vervangende en de rato caverede voor Crijn Joppen van der Meer als getrouwd hebbende Claesje Cornelisdr. Verheul, Cornelis Dircxsz. Groenewegen als voogd van Ada Cornelisdr. Verheul, nog de voorn. Cornelis Teunisz. Verheul als vervangende Claes Cornelisz. Verheul en Crijn Jorisz. Westerlee voor zich zelf en vervangende Dirck Cornelisz. van Zijl als voogden van Harper Jorisz. van Alsemgeest, alle kinderen en erfgenamen van Cornelis Teunisz. Verheul, en bekenden te verkopen aan de heer en mr. Johan Laurentius advocaat voor het Hof van Holland zekere woning als huis, bijhuis, boes, bergen, twee duivenkasten, geboomte en verder getimmerte daar op staande op omtrent 4 hond erfhuurland, met de gevolgen van het gebruik van de portie van de Maasdijk van het ambacht van ’s Gravenzande binnen, staande en gelegen in de Kleine Geest tiende in Zandambacht. Idem nog 5 hond land gelegen in Zandambacht. Idem nog 1 morgen land gelegen aan de zuidzijde van de voorsz. 5 hond. Idem nog 2 morgen 2 hond 68 roeden land gelegen in de Grote Geest tiende in Zandambacht.
   Opvallend is, dat twee duivenkasten worden verkocht. Het recht van duivenhouderij was in Holland in het algemeen voorbehouden aan de adel.
  vermelding van 26 jul 1677 tot 1680  [5
  Huurder van de "Bogaert" te Monster 
  • In een verkoopacte van diverse eigenaren aan Mr. Roelandt van Kinschot, heer van Kinschot, raad in de Hoge Raad van Holland staat het volgende vermeld:
   Onroerend- en roerend goed Monster*, in de ambacht van-, een woning en land, van ouds genaamd de "Bogaert", groot ca. 31 morgen, 3 hond, zowel weide-, hooi- als teelland waaronder 13 morgen, 3 hond leen van Polaenen en Naeltwijck, het geheel gehuurd door Harpert Jorisz van Alsemgeest tot eind 1680; + 2 morgen, 5 hond weiland gelegen in de Zuijdhooftpolder bij de Leugebrugge, genaamd de "Hoeckweijde".
   Bijzonderheden * Verderop staat er: de "Boomgaerd" in de Poeldijck. Koopvoorwaarden 10-2-'77.
  vermelding van 12 dec 1685  [6
  Boedelbeschrijving van Annetgen Claesdr en Harpert Jorisse 
  • Monster, notaris Jan van Heijningen, 12-12-1685: Inventaris van de gezamenlijke boedel door Harpert Jorisse van Alsemgeest, weduwnaar van Annetje Claes van Duijnen wonend te Monster.
   In de boedel: 5 bedden en 5 peluwen, 8 hoofdkussens, 6 dekens met een beddekleed, 3 paar gordijnen, een schoorsteenkleed, 3 zitkussens, 19 slaaplakens, 34 kussenslopen, 3 servettafellakens (1 groot, 2 klein), 8 servetten.
   Koperwerk: 3 koelketels, een boenketel, een sleijsketel, een dagelijks keteltje, een broederpannetje, een stolp, 1 koperen kandelaar, een schuimspaan, een beddepan.
   Tuinderwerk: 5 tuinschotels, 3 tafelborden, 1 tuinfleskan, 1 tuinbeker, 2 tuinkandelaars, 3 dozijn lepels.
   IJzerwerk: 2 ijzeren potten, 2 tangen, 2 asschoppen, 1 hengel, 1 hengelketting, 1 strijkijzer, 1 toom, 1 treeft, 1 rooster, 1 hangijzer, 1 degel, 1 roer.
   Houtwerk: 1 eiken kas, 1 oud kasiet?, 1 vierkanten tafel, 1 achtkanten tafel, 1 pors?, 2 spiegels, 3 lepelhuijsen, 3 rekken, een mooie eiken kist, 2 tresoortjens, 1 vierkant geverfd tafeltje, 1 vatebank, 1 kapstok, 1 ebbehout emmertje, 4 a 5 stoven, 16 a 17 stoelen, een doos.
   Aardewerk: 30 aardeschotels, 6 schulpkommen, 25 tafelborden, 8 a 10 boterschoteltjes, 3 aarde kommen op de kast, nog een partij aardewerk dat dagelijks gebruikt wordt.
   Mandewerk: 1 baeckermat, 1 wieg, 1 vuurmand.
   Vette waren: 'Vleij ende speck' in de schoorsteen of in de kuip, 14 kazen, 25 ton turf, een partij brandhout
   Levende have: 12 koeien, 2 vaarsen, 4 pinkvaarsen, 4 'hoeckelingen', 5 kalveren, 2 paarden, 10 a 12 hoenderen, 7 a 8 eendvogels, 1 varken
   Bouwgereedschap: 2 paardewagens met haar tuigen, een ploeg met toebehoren, 2 eggen met ijzeren tanden, 1 karn, 1 roomstaer, 4 melkemmers, 1 zoutbak, 1 kaaspers. Voorts 't geen tot de bouwnering behoort, te veel om van stuk tot stuk te specificeren.
   Hooi en koren in den bergh of op de solder: ca. 7 mergen tarwe in den bergh, ca. 20 voer hooi in den bergh, ca. 200 hocken bonen in den bergh, ca. 16 a 17 zakken gedorste haver op de zolder, ca. 3 margen tarwe te velde staand
   Linnen en wollen klederen gediend hebbend voor Annitje Claes van Duijn: 3 mantels, 1 rood scharlaken rok, een blauwe lakense rok, een stoffen blauwen rok, diverse soorten schorten, 1 paar ondermouwen, 1 kroplap, een fulpe (fluwelen) kap, 4 mutsen, 4 halsieren, 4 hals neusdoeken, 6 zakneusdoeken, 9 hemden, 1 paar schoenen, 1 paar muilen, een goud ringetje, een goud of zilver haakje, een 'silver op sij', 1 bloetkraelde kettingh.

   Lasten van de boedel: pacht van de woning en landen gebruikt door Harper Joriss te betalen aan de heer Kinschot 934 guldens + 500 gld over 1685 (NB zijn zoon huurt later van het Burgerweeshuis te Den Haag waarvan een heer Kinschot bestuurder was.)
   De brouwer te Delft voor geleverde bieren: 60 gld.
   Aan vr. Lelievelt? voor de koop van koeien: 98 gld.
   Aan de ontvanger voor de verpondingen Monster over het jaar 1684: 100 gld en voor 1685 135 gld.
   Aan de gaarder voor sluisgeld 1684: 36 gld + 1685 80 gld.
   Arij Arijens te Watering over geleend geld: 50 gld.
   Willem Jacobsz Kuijckhoven, bakker in Poeldijk voor geleverd brood en winkelwaren 55 gld.
   Arij W.ms van Passchier, mr. smid in Poeldijk voor geleverd ijzerwerk 22 gld.
   Corn. Dircxz, timmerman in Poeldijk voor geleverd hout en arbeidsloon 13 gld.
   Jan cornelisz van Rijn in Poeldijk voor geleend geld 10 gld.
   Leentje Cornelis, dienstmeid in deze boedel, huurloon 54 gld.
   Corn. Arents Mostaert, wielemaker te Honsholredijck voor gemaakt wagenwerk 6 gld.
   Teunis Cornelis Verheul voor geleend geld 25 gld.
   W(ille)m van Meurs voor zout 12 gld
   Leendert Willems van(der) Valck voor de koop van een vette koe 70 gld.
   Voor de impost van het hoorngeld 37 gld. en van het zoutgeld 17 gld., voor het molengeld 20 gld. en voor de impost van 't beestialen 10:12:0, voor de impost van 't zout en zeep 9:8:0
   W(ille)m Clasen van Rijn voor geleverde en gerepareerde schoenen 10 gld
   Schiltael 1685 3 gld.
  vermelding van 21 jan 1686  [7
  Genoemd in testament neef 
  • Monster, Notaris Jan van Heijningen, 21-1-1686: Testament van Cornelis Teunisse Verheul, wonend te Monster int Uijthoff, ziekelijk te bed liggend. Hij legateert 200 car. gld. aan Harpert Jorisse van Alsemgeest, zijn oom. In zijn verdere na te laten goederen benoemt hij tot enig erfgenaam Teunis Cornelis Verheul, zijn vader. Het testament is opgemaakt in het huis van Teunis Cornelisse Verheul.
  vermelding van 1688  [8
  Schuld in nalatenschap 
  • Weeskamer Monster 1688: Arij Blasen Vos Weesmr. vande Weescamer van Monster bekende schuldigh te wesen eerst aende weeskinderen van Annetjen Claes van Duijn geprocreert bij Harper Joriss Alsemgeest de somme van 59 gulden 17 stuivers...
  vermelding van 19 jun 1693  [9
  Erfenis van Jannetie Arents van Duijnen 
  • Weeskamer Monster 19-6-1693: Is ter weescamer van Monster gecomen voor de kinderen van Annetjen Claes van Duijnen verweckt bij Harpert Jorisse Alsemgeest haer aengeërft bij dode ende overlijden van haer meuij (tante) za(liger) Jannetie Arents van Duijnen die getrouwt is geweest met Claes van Leeuwen.
   Vermeld o.a.: opbrengst van wol en clederen 32:7:0; goederen onder de vrienden verkocht 1:11:0; 1/6 part van zilver en goud 12:17:8; aftrek van diverse onkosten.
   Ontvangen door de volgende kinderen:
   op 8 mei 1700 - Joris Harperse Alssemgeest: f 22:10:2 + f 45:10:8
   op 2 augustus 1709: Jan Jacobs van(der) Burgh getrouwd met Klaesie Harpers Alssemgeest: f 25:6:4 en f 49:2:15
  vermelding van 23 apr 1694  [10
  Voogd 
  • ORA Wateringen f. 39 d.d. 23-5-1694: Arij Arentsz. van der Helm, Harpert Jorisz. Alsemgeest en Claes Pietersz. van der Valck zich sterk makende voor Mijndert Gerritsz. van der Cleij te samen als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Jan Arentsz. van der Helm en Cornelia Jacobsdr. Outshoorn verklaarden op te dragen aan Aris Jacobsz. van Leeuwen een huis en erf staande en gelegen binnen Wateringen.
  vermelding van 25 jan 1702  [11
  Vermeld als echtgenoot van Bettjen Cornelis van Bree 
  • Weesboek Maasland 30-9-1683: Comp. [voor gerecht Maasland] Pietertie Claes van der Burg wed. lest van Cornelis Leendertsz. van Bree ter eenre Hendrick en Gijsbrecht Cornelisz. van Bree omen en gestelde voogden van vaderszijde over Bettjen Cornelis van Bree nagelaten dochter van voorn. Cornelis van Bree geprocr. bij Pieternellite...[nietingevuld] haar moeder zal. ter andere zijde. Zijn veraccordeerd over de uitkoop. Pietertie zal blijven bezitten de huijsinge ende erve etc. Het weeskind krijgt 120 guden met een gouden ring met een steentje, een gouden ketting en een wit schortekleet.
   In de marge, 25-1-1702: De bode heeft voldaan aan Harpert Jooris Alsemgeest, gehuwd met Bettjen Cornelis van Bree, de som van 100 car. guldens
  Beroep Bouwman te Monsterambacht  [12
  Religie RK 
  Overleden 2 jun 1727  Poeldijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [13
  • inschrijving van overlijden, Herbert Jorisse Alsemgeest
   8-5-1727: inschrijving van bediening van het H. Oliesel
  Getuige bij Gezin: Teunis Cornelisz. Verheul / Crijntje Jorisdr van Alsemgeest (Verwantschap: civil) 
  Getuige bij Annetje Joris Alsemgeest (Verwantschap: doopgetuige) 
  Aantekeningen 
  • Het is niet zeker uit welk huwelijk de kinderen zijn.
   Harpert Jorisse wordt met zijn zus Crijntje Joris vermeld in een notariële akte uit 1667. Harpert ondertekent met een mooie handtekening. In 1695 pacht Harpert Jorisse land in Monster in de Dijckpolder.
  Persoon-ID I910  Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten
  Laatst gewijzigd op 7 dec 2021 

  Vader Joris Leendertsz. van Alsemgeest,   geb. ca. 1605, Loosduinen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 8 nov 1664  (Leeftijd < 59 jaar) 
  Moeder Jannetje Harpertsdr. van der Helm,   geb. ca. 1613, 's-Gravenzande Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 12 mei 1683  (Leeftijd < 70 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 1 mei 1633  Den Haag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [14
  Getrouwd 18 mei 1633  Den Haag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [14
  • Getrouwd in het "Stadthuijs: Joris Leenartsen Jongman woonen(de) in Haechambacht met Jannitge Harpers Jongedochter van 's-Gravesande/Lier woonen(de) in Wassenaer".
   Het is waarschijnlijk dat de twee elkaar in Loosduinen hebben leren kennen, omdat de vader van Jannetje nog in 1620 een huis en erf had in Loosduinen.
  Gezins-ID F1292279289  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Annetgen Claesdr. van Duijnen,   geb. ca. 1652, Haagambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 12 dec 1685, Monster Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd < 33 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 6 mei 1674  Monster Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [15
  Getrouwd 20 mei 1674  Monster Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [15
  Type: civil 
  • Getrouwd voor schout en schepenen (aangetekend aldaar 6-5), hij als j.m. wonende in het Ambacht van Monster, zij als j.d. wonende onder Haagambacht.
   Mogelijk dat Harpert & Annetje in Den Haag getrouwd zijn en dat de proclamatie in Monster is gedaan (1e proclamatie op 6-5, 2e op 13-5 en de 3e op 20-5).
  Getrouwd 28 mei 1674  Haagambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [16
  Kinderen 
  +1. Joris Harpertsz. Alsemgeest,   geb. ca. 1680,   ovl. 18 jan 1751, Poeldijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 71 jaar)
  +2. Claesje Harpersdr Alsemgeest,   geb. ca. 1685
  Gezins-ID F1292279291  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Leentjen Cornelis Bouman,   geb. ca. 1655,   ovl. na 6 aug 1686  (Leeftijd > 31 jaar) 
  Getrouwd vóór 6 aug 1686  [17
  Type: civil 
  Gezins-ID F1628490290  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 3 Betje Cornelisse van Broekhoven (Bree),   geb. ca. 1663,   ovl. 22 jul 1740, Monster Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 77 jaar) 
  Getrouwd vóór 25 jan 1702  [18
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Thijs Herbertse Alsemgeest
  +2. Cornelis Harpertsz. Alsemgeest,   geb. ca. 1692, Monsterambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 apr 1774, Poeldijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 82 jaar)
  +3. Leendert Harpertsz Alsemgeest,   geb. ca. 1693, Monsterambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 20 mrt 1754, Wassenaar Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 61 jaar)
  +4. Philip Harpertsz Alsemgeest,   geb. ca. 1699, Monster-Ambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 29 okt 1758, Wateringen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 59 jaar)
  +5. Jannetje Harpersdr Alsemgeest,   geb. ca. 1700
  Gezins-ID F1292279292  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - 3 jun 1650 - Monsterambacht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 6 mei 1674 - Monster Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 20 mei 1674 - Monster Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 28 mei 1674 - Haagambacht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 2 jun 1727 - Poeldijk Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Geschiedenis voor 1900
  Notariële aktie uit 1667
  Notariële aktie uit 1667
  De akte is ondertekend door één van de eerst bekende 'Alsemgeesten'.

  Documenten voor 1900
  1674 Huwelijksakte Harpert Jorisse van Alsemgeest
  Huwelijksakte Harpert Jorisse van Alsemgeest
  Akte van het huwelijk van Annetgen en Harpert voor Schout en Schepenen te Monster

 • Bronnen 
  1. [S74] Th.P. van Zijl

  2. [S16752] FamilySearch - 330/354

  3. [S13187] Gemeentearchief Naaldwijk

  4. [S16058] hogenda.nl

  5. [S9679] Gahetna, nationaal archief

  6. [S16512] FamilySearch - 322/495

  7. [S16537] FamilySearch - 61/399

  8. [S15704] FamilySearch - 166/617

  9. [S16503] FamilySearch - 513/617

  10. [S16151] hogenda.nl - T van der Vorm

  11. [S16504] FamilySearch - 206/376

  12. [S12872] Diverse bronnen

  13. [S13409] BS Westland index, M 6b

  14. [S14889] FamilySearch - 401

  15. [S76] GA Naaldwijk DTB, M 14-6

  16. [S2375] BS Westland index

  17. [S11246] Testament

  18. [S77] Vermeld in de Voogdijstellingen Maasland 1635-1700
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.