top deco

Jan Bouteleur

Mannelijk 1596 - 1664  (~ 68 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jan Bouteleur 
  Roepnaam John 
  Geboorte 1596  Sandwich, Engeland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 1627 tot 1661  [2
  Vermeld in diverse processtukken 
  • Zaken voor het Hof van Holland
   * Jan Butler c.s., eisers contra Guilliaem van Hoorn, gedaagde
   Onderwerp: Betreffende de hoogte van het bedrag van een borgtocht (appel)

   * Jan Butler c.s., eiser contra Meus Olphertsz Croon c.s gedaagden:
   1654-1658: Onderwerp: Schuld (in/onder reductie) over verdiende vracht van een schip ontvangen door de eiser (in eerste instantie toegewezen aan de gedaagde)
   1657-1660: Onderwerp: Betreffende een schuld van de eiser van 400 gulden over verdiende vracht
   1660: Onderwerp: Schuldvordering in reductie over de koop en leverantie van goederen

   ONA Rotterdam
   24-7-1627: Jan Butler en Jacob de Keure hebben een geschil over een partij Engelse gebreide coussens, ingenomen door Willem Crispij of Crispijn te Neucasteel en te leveren aan Jan Butler te Amsterdam.
   De arbiters verklaren dat De Keuwer betalen zal aan Jan Botler 12 st. en 8 penn. voor ieder paar kousen, totaal 156 gld. en 5 st.
   30-10-1641: Susanna van Quickelberch, weduwe en erfgename van Jonas Cabelliau, die koopmam was, machtigt Maerten Deijm, procureur, om haar zaken te regelen, vooral die tegen Jan Butler, Engels koopman in Amsterdam.
   24-4-1652: Jan Butler, koopman te Amsterdam, gemachtigd door Mathias Butler, zijn zoon, laat een insinuatie overhandigen aan Crijn Adriaens van der Linde. Mathias is met Salemon de Vogell, op verzoek van Vl., te Amsterdam geweest ter zake van 40 cartelen moteriesiroop (moutstroop?) voor 42 ponden Vlaams per vat
   22-10-1660: Cornelis Cornelisz van Wochelen, wonend te Wochelen, schipper en mede eigenaar van het schip "Den Swarten Osch", machtigt Lucas Arijensz, Daniël Hendricx en Sara Heddicx weduwe van Lucas Heddicx allen mede eigenaar van het genoemde schip, inzake Jan Butler die beslag heeft gelegd op een gedeeld belang van het genoemde schip.
   14-2-1661: Hartman de Custer, notaris, legt een verklaring af op verzoek van Jan Butler, koopman te Amsterdam. Hij verklaart dat hij op 12-01 met Butler en Cornelis Cornelisz van Woggelom, oud-schipper van 'de Swarten Osch', in de herberg 'de Witte Lelij' is geweest. De schipper zei dat de reders van het schip 4000 gulden tegoed hadden van de generaliteit, ter zake van een order van luitenant-admiraal Opdam.
  vermelding van 1636  [3
  Betalingsregeling na vonnis 
  • ONA Amsterdam 1-11-1636: Jan Butler, Engels koopman wonend te Amsterdam, verklaart dat Juan Battista Benzio, koopman te Amsterdam voor de vierschaar van Amsterdam en ten zijn last heeft verkregen een sententie (vonnis) van 1.058 gld en 8 st. Het komt Jan niet welgelegen om de som in het geheel te betalen. Hij belooft het bedrag binnen 6 maanden te betalen.

   11-11-1636: Jan Battista Benzio draagt de schuld over aan Pieter Cock, koopman.
  vermelding van 8 apr 1638  [3
  Verklaring over in beslagname goederen 
  • ONA Amsterdam 8-4-1638: Hendrick van Zijl, deurwaarder van de Hoge Raad van Holland, verklaart op verzoek van Nicasius Frappé, koopman te Amsterdam, dat jegens Thomas Craffort, rechthebbend sinds maart 1634, goederen in arrest genomen heeft ten huize van Jan Butler. De affiches voor de verkoop van de meubelen waren weggenomen.
  vermelding van 16 jan 1639 tot 19 mrt 1666  [4
  Custingbrief (schuldbekentenis) van f 2000,- 
  • Custingbrief bij Jan Butler ten behoeve van Jan & Jacob Delft. Schepenbrief bij Agneta Ruts d.d. 19-3-1666 ten behoeve van de kopers voldaan f 2000,-
  vermelding van 18 jun 1639  [3
  Transport obligatie 
  • ONA Amsterdam 18-6-1639: transport aan Pr. Jan Lettoor, koopman uit naam van Jan Lemont, dienaar van Jan Buttelaer, koopman van een obligatie d.d. 6-5-1639 uit Stockholm t.w.v. 1.000 rijks(daalders?)
  Beroep van 18 jun 1639  [5
  Koopman 
  • 4-7-1643 vermeld als koopman in wijnen
  vermelding van 15 mei 1643  [3
  Vermeld in Poorterboek Amsterdam 
  • Amsterdam 15-5-1643: Agnietge Rutgers huijsvr van Jan Butler heeft haer porteste welgedaan onder de belofte als hare man thuijs comt hij alsdan de behoren eet sal doen.
   In de marge: 10-9-1651 Burgem. verklaarden dat zolang Jan Butler geen eed heeft gedaan hij geen poorterrecht zal mogen genieten.
  vermelding van 1647 tot 1649  [3
  Vermeldingen in notariële akten 
  • ONA Amsterdam 31-12-1647: Op verzoek van Elias Tael, koopman te Amsterdam is ten huize van Jan Butteler, koopman of winkelier te Amsterdam een akte van protestatie voorgelezen, waarbij Elias verzoek om betaling van 840 gld. volgens een contract uit 1646.

   22-7-1649: Jacobus Gorssius, docter in de medicijnen heeft een schuld aan Hans de Wolff, koopman te Amsterdam waarbij vermeld een obligatie van 245 gld. die Jan Butler, koopman te Amsterdam aan hem schuldig is.
  vermelding van 1648 tot 1664  [6
  Woont in het huis Sint Maarten in de Warmoesstraat (nr. 93) te Amsterdam 
  • In 1648 vermeld als bewoner van de Warmoesstraat te Amsterdam. In 2019 is dit het huis met nummer 93. Het pand is dan in gebruik als Italiaans restaurant.
   In 1665 wordt de "weduwe van Buttelaer" nog als zuidelijke buur van het huis op nummer 91 vermeld. En in 1696 is de weduwe Butler nog eigenaresse van dit huis.
   Vermoedelijk is dit huis met de naam "Sint Merten" aan Jan gekocht op 8-1-1630 van Cornelis Jansz Delft.
   23-1-1687: Het voorhuis, achterhuis en onderhuis zijn verhuurd voor samen f 661, per jaar. Koper voor f 10.000,- is nu Jacob de Bruijn, zilversmid, voor zijn moeder en Cornelia Butler, de weduwe van Frederick Lodewijckx.
   29-2-1718: Kinderen en erfgenamen van Arnout de Haas, de enige zoon en erfgenaam van Cornelia Butler, verkopen het huis "Sint Maarten" aan Dirk Smit.
  vermelding van 7 okt 1653  [7
  Machtiging bij notaris Johan van Weel de Oude te Rotterdam 
  • Geertruit Jans Musert, weduwe van Bernhard Willenhal, Engels koopman, machtigt haar zoon Pieter Willenhall om in Duinkerken in Flaenderen rekening, verantwoording en betaling te eisen van John Budler, Engels koopman, voor een partij kannen en glasen die zij aan Budler heeft gezonden om als factoor voor haar te verkopen.
  vermelding van 14 feb 1661  [7
  Verklaring te Rotterdam 
  • Hartman de Custer, notaris, legt een verklaring af op verzoek van Jan Butler, koopman te Amsterdam. Hij verklaart dat hij op 12-01 met Butler en Cornelis Cornelisz van Woggelom, oud-schipper van 'de Swarten Osch', in de herberg 'de Witte Lelij' is geweest. De schipper zei dat de reders van het schip 4000 gulden tegoed hadden van de generaliteit, ter zake van een order van luitenant-admiraal Opdam.
  vermelding van 23 okt 1663  [8
  Had een vordering na afloop van de Braziliaanse bezetting (Braziliaansche pretensiën) 
  • Jan Butler, koopman te Amsterdam staat vermeld als een van de personen die een vordering had op Brazilië
  Begraven 2 okt 1664  Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Komt uit de Warmoesstraat
  vermelding van 15 mei 1687  [4
  Erven Agneta Ruts, weduwe van Jan Butler verkopen huis in de Warmoesstraat 
  • 15-5-1687: Cornelia Butler, wed.e van Fredrick Lodewijckx; Warnaer Groen, getrouwd met Prudentia Butler, Catarina Gravia, en Dirck Huijgen getrouwd met Maria Gravia met elkaar kind en kindskinderen en erfgenamen van Agneta Ruts, laatst wed.e van Jan Butler, hebben verkocht een huis, erf en achterhuis genaamd Sint Maerten in de Warmoesstraat aan de oostzijde voor f 10.000,- Het huis wordt belend door Philip van Halmael. Cornelia Butler staat als koper vermeld. Cornelia woonde op de Nieuwewijk bij de kolk. Warnaer Groen, juwelier, woonde op de St. Anthonis Breestaat
  Getuige bij Gezin: Davidt Ritchardtts (Riches, Rutsie) / Catrijna Buttelar (Verwantschap: civil) 
  Getuige bij Gezin: Hendrick Louwisz Gravia / Marija Butler (Verwantschap: civil) 
  Getuige bij Gezin: Adriaan Aerts de Haes / Cornelia Butler (Verwantschap: civil) 
  Aantekeningen 
  • Staat elders vermeld als John Butler, maar ondertekent zijn trouwakte met Jan Bouteleur. In de doopaktes van zijn kinderen vermeld als Jan Butler. Ook de naam Buttelaer komt voor.
   Ook vermeld als Jan Bouteleur van Santwich.
   Mogelijk is deze Jan verwant aan de Eastry Boteler familie. Op www.eastkenthistory.org.uk staat over deze familie vermeld:
   De Eastry Boteler familie, claimt afstamming van Osbern de "Pincerna" of Butler van aartsbisschop Lanfranc . Tussen 1070 -1089 was aartsbisschop Lanfranc verplicht door Willem I (de Veroveraar) te voorzien in 60 ridders voor militaire dienst. Elk ontving een landgoed gelijk aan het honorarium van een ridder. Een landgoed gelijk aan de helft van vergoeding van een ridder werd gegeven aan de Pincerna van zijn huishouding en was gelegen aan de Fleet in Ash, dicht bij Richborough Castle in Sandwich. Een latere afstammeling Thomas Pincerna (1210) was hoofdbutler van Koning John, toen kreeg de familie de naam van Butler, alias Boteler of Botiller.
   De familie had voor meer dan vijf eeuwen een grote invloed op het leven van Eastry dorp en er werd gezegd:"Ze bezaten het gehele deel van het dorp dat niet in handen was van de Kerk Commissioners"
  Persoon-ID I13896  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 18 apr 2023 

  Vader Mathew Butteler of Eastry 
  Moeder Cathalina 
  Huwelijk J  [9
  Gezins-ID F1570721608  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Agneta Ruts,   ged. 23 jan 1600, Keulen, Nederlands ger. kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 27 dec 1685, Amsterdam, Nieuwe kerk en Engelse kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 85 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 6 okt 1623  Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Jan woonde 5 jaar in de Nes; Agneta woont in de Warmoesstraat
  Kinderen 
   1. Mattheus Butler,   ged. 28 mei 1625, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 8 mrt 1662, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 36 jaar)
  +2. Cornelia Butler,   ged. 27 sep 1626, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 15 feb 1696, Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 69 jaar)
  +3. Jacob Butler,   ged. 20 aug 1628, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   4. Clementia Butler,   ged. 21 apr 1630, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 1 feb 1631, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 0 jaar)
   5. Constans Butler,   ged. 10 dec 1634, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. na 18 jan 1685 (Leeftijd ~ 51 jaar)
  +6. Marija Butler,   ged. 10 dec 1634, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 8 sep 1671, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 36 jaar)
   7. Sara Butler,   ged. 2 nov 1636, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +8. David Jansz Butler,   ged. 24 apr 1639, Amsterdam, Oude kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. ca. aug 1674, Nagapattinam, India Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 35 jaar)
  Gezins-ID F1292284059  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboorte - 1596 - Sandwich, Engeland Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 6 okt 1623 - Amsterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - 2 okt 1664 - Amsterdam, Oude kerk Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Overige plaatjes
  Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
  Achterkant van het huis in de Warmoesstraat 93 (aan het Oudekerksplein) te Amsterdam
  In dit huis woonde Jan Buttelaer ook vermeld als Butler zeker van 1648 tot zijn overlijden in 1664. Jan, koopman. Jan was gehuwd met Agneta Ruts een dochter van de door Rembrandt geschilderde Nicolaas Ruts, die verderop in de straat heeft gewoond (op nummer 170). Na het overlijden van Agneta wordt het huis in 1687 eigendom van haar dochter Cornelia Butler.

  In 1652 woont de 13-jarige Davidt Jansz Butlaer nog in de Warmoesstraat in ’t Wapen van Engelant. Dit is vermoedelijk hetzelfde huis geweest

 • Bronnen 
  1. [S11038] Vermeld bij ondertrouw

  2. [S17826] NA - SA Rotterdam

  3. [S14162] SA Amsterdam

  4. [S14772] SA Amsterdam - transportakten

  5. [S13672] Notarieel archief Amsterdam

  6. [S14771] SA Amsterdam - afbeelding eigenaren Warmoesstraat e.a.

  7. [S13723] SA Rotterdam

  8. [S14971] De Nederlandsche Leeuw 5 (1887) - pag. 77

  9. [S12585] MyHeritage
Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.