top deco
Joris Leendertsz. van Alsemgeest

Joris Leendertsz. van Alsemgeest

Mannelijk ca. 1605 - vóór 1664  (< 59 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Joris Leendertsz. van Alsemgeest 
  Geboorte ca. 1605  Loosduinen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 5 sep 1630  [2
  Koop zaailand in 's-Gravenzande 
  • De ridderschap etc. bekennen verkocht te hebben aan Joris Lenaertsz. [opdrachtbrief: in De Lier] een partij zaailand gelegen in het blok genaamd Costverloeren groot volgens de laatste meting 1 morgen 113 roeden gespecteerd hebbende tot zekere vicarie gefundeerd op het Lieve Vrouwen altaar in de Oude Kerk tot Delft gelegen in de jurisdictie van ’s Gravenzande.
  vermelding van 13 jun 1634  [3
  Koop woning e.a. te Zandambacht 
  • Zandambacht f. 53v d.d. 13-6-1634: Comp. Adriaen Louwen wonende in Willem Woutersz. Wecht aan de Maasdijk onze buurman en bekende verkocht te hebben aan Joris Lenaertsz. van Loosduinen zekere woning als huis, bijhuis, boes, met een kleine barg met omtrent 4 hond erfhuur land daar al hetzelve op staat, gekomen van Gerridt Maertensz. Verschildt nu wonende aan de Maasdijk […].
  vermelding van 10 mei 1637  [3
  Verkoop voor weeskinderen Harper Danielsz 
  • Zandambacht f. 166v d.d. 10-5-1637: Comp. Joris Leendertsz. als man en voogd van Jannetgen Herpersdr. voor hem zelf en nog benevens Jan Claesz. wonende in ’s Gravenhage als voogden van de onmondige weeskinderen van Harper Danielsz. in echte geprocreerd bij Wijven Adriaensdr., en bekende in de voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Frans Sijmonsz. van der Meer zekere woning, huis, schuur, bargen en geboomte, staande en gelegen in het Noorland van Zandambacht met 1 morgen eigen land daarop de voorsz. woning en boomgaard staat.

   f. 168: Bijbehorende custingbrief. Zijn borgen zijn Cornelis Adriaensz. van der Burch en Leendert Pietersz. ’t Hert wonende in De Lier

   Zandambacht f. 186 d.d. 5-5-1637: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de secretaris getaxeerd zekere koren of gewas op 23,5 morgen bruikwaarlanden te velde staande in Zandambacht met de toegift van dezelve bruikwaarlanden en zeker einde dijks bij Frans Simonsz. van der Meer met zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte benevens 1 morgen eigen land gekocht van de mondige en voogden van de onmondige kinderen van zaliger Herper Danielsz.
  vermelding van 19 jun 1639  [4
  Koop land in Zandambacht 
  • Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Arijen Lourisz. in de Wecht wonende in Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Joris Leendersz. zekere 5 hond land gelegen in Zandambacht.
  vermelding van 13 aug 1645  [3
  Koop land te Zandambacht 
  • Zandambacht f. 255 d.d. 13-8-1645: Comp. Willem Jorisz. Buis wonende in Haagambacht en bekende verkocht te hebben aan Joris Leendersz. wonende aan de Maasdijk binnen Zandambacht zekere 2 morgen 2 hond 68 roeden land gelegen in de Grote Geesttiende binnen Zandambacht, beneffens de overgift van omtrent 8 morgen bruikwaar land.
  vermelding van 1652  [2
  Vermeld als weerbare man te Zandambacht 
  • Vermeld bij: Dum Man op de Hoff Stede aen behoorende en Halve piecken
  vermelding van 25 apr 1656  [4
  Koop woning, huis, schuur, land e.a. aan de Maasdijk 
  • Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Gillis Jansz. van der Sluijs als weduwnaar van Pietertje Thomisdr. die te voren weduwe en boedelhoudster was van Aries Lourisz., mitsgaders Laurits Ariensz. mondige en Arien Cornelisz. de Goede onze mede broeder in rechte als oom en naaste bloedvoogd van Thomis Ariensz. onmondige zonen van de voorsz. Arien Lourisz. en Pietertje Thomisdr. in haar leven echtelijk gewoond hebbende in Zandambacht, en verklaarden zij comparanten in voorsz. kwaliteit getransporteerd te hebben aan Joris Leendertsz. van Alsemgeest wonende in Zandambacht zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte met 3 morgen land daar dezelve woning op staat staande en gelegen aan de Delftse Maasdijk. Mitsgaders nog 2 morgen eigen geestelijk land eertijds gekomen van St. Agnietenconvent binnen Delft.
  vermelding van 26 okt 1656  [5
  Schuldbekentenis 
  • ONA Monster #2196. 26-10-1656 Joris Leendertsz van Alsemgeest wonende aende Maesdijck in Zandambacht is ƒ 600,- schuldig aan Louris en Thomas Arijensz van der Wegt wonende mede in Zandambacht ivm te cort betaalde penningen bij hem comparant beloofd van de gecofte wonijnge en landen van henluijden. De woning ligt in Zandambacht. Gedaan tot Monster.
  vermelding van 24 mei 1658  [2
  Verkoopakte 
  • Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Joris Leendertsz. van Alsemgeest en verklaarde verkocht te hebben aan Tomas Ariensz. Kleijwegh zekere zijn woning, huis, schuur, barg en geboomte met 3 morgen land daar dezelve woning op staat, staande en gelegen aan de Delflandse Maasdijk. Idem verkoop van meer land.
  vermelding van 1659  [6
  Betaalt pacht 
  • Betaalde pacht op zijn woning van de Heilige Geest (GA 's-Gravenzande). In 1659 betaalt hij 15 stuivers pacht op zijn woning in de 'Cleyne Geest thienden' in Zandambacht en 6 gulden op 3,5 hont land in de 'grooten geest thienden'.
  Overlijden vóór 8 nov 1664  [7
  vermelding van 3 jul 1669  [2
  Oorsprong buitenplaats Alsemgeest 
  • Comp. Thomas Arentsz. Cleijwech wonende in Zandambacht en verklaarde verkocht te hebben aan de heer en mr. Johan Laurentius avocaat voor het Hof van Holland zekere 4 hond eigen land gelegen aan de Delflandse Maasdijk in Zandambacht (belend o.a. ten noorden de heer koper met zijn woning genaamd Den Alsemgeest), als breder blijkende is bij de opdrachtbrief van comparant voor deze gewezene woning en landen staande en gelegen aan de Maasdijk bij hem gekocht van Joris Leendertsz. van Alsemgeest zaliger op 24-5-1658 die geregistreerd is in het protocol met de letter A fol. 175.
  vermelding van 17 nov 1669  [8
  Vermeld als voormalig huurder van land 
  • ONA Den Haag 17-11-1669: Aan baljuw, gasthuijsm. en heijligengeestmrs. der stede 's-Gravesande wordt officieel geinsinueerd en bekendgemaakt door advocaat Mr. Johan Laurentius, dat hij tot zijn groot misnoegen en verwondering heeft gezien dat de geinsinueerden op eigen authoriteit en zonder toestemming over zekere landerijen een grote laan hebben gelegd en met bomen beplant. Hij eist dat de bomen gerooid en de landerijen hersteld worden. Het land was voordien in huur bij Joris Leendertsz.
  vermelding van 18 mei 1676  [8
  Machtiging voor het innen van (koop)penningen 
  • ONA Den Haag, 496 fol. 199 18-5-1676: Theunis Cornelis Verheul wonend i Monsterambacht en Crijn Joppen (van der Meer) wonend tot Eijckenduijnen in Haechambacht, voor hunzelf als voor Gooswijn Cornelis wonend in de lande van Jannetie Harperts, weduwe van Joris Leenderts, wonend in Monsterambacht, Claes Cornelis wonend aan de Maesdijck, Theunis Ariens wonend tot Honsholredijck, met Cornelis Dircks als voogd van Ade Cornelisdr, dochter van Cornelis Theunis en Leuntge Claes zaliger. Zij geven een volmacht aan Mr. Adrian Anrocque, advocaat voor het Hof van Holland, om penningen e.d. te innen van Mr. Johan Laurentius, ook advocaat voor het hof op woning en landen gelegen in Santambacht.
  Beroep Bouwman te Zandambacht op den "Alsemgeest"  [9
  Religie RK 
  Aantekeningen 
  • Joris Leendertsz is de eerst bekende Alsemgeest. In de archieven van ’s-Gravenzande komt Joris meerdere malen voor en heet daar Van Alsemgeest.

   De naam Alsemgeest is voor 1656 ontstaan in het gebied langs de Maasdijk bij de Grote en Kleine Geest in Zandambacht: het gebied van de latere buitenplaats 'Alsemgeest' en rond de huidige Alsemgeestlaan in 's-Gravenzande. De naam staat voor 'met alsem begroeide geest(grond)'. Alsem is een plant (van de soort Artemisia), die goed gedijt in duingebieden en langs dijken.
   Deze elementen waren aanwezig in het gebied in de geestgronden van Zandambacht. Het gebied lag vroeger in de nabijheid van het klooster "Maria Magdelena in Bethanië". Vermoedelijk hebben kloosterlingen de alsem op de geest gekweekt in hun kruidentuin en de alsem gebruikt in de geneeskunde.

   Joris Leendertsz was van 1630 tot in 1658 eigenaar van onroerend goed in Zandambacht en 's-Gravenzande. In die periode is Joris de naam ‘van Alsemgeest’ gaan gebruiken. In 1659 betaalde Joris ook nog pacht voor een woning en land op de Kleine en Grote Geest in Zandambacht (bij ’s-Gravezande). Het land bij de woning waarvan Joris tot 1658 eigenaar was, werd in 1669 weer verkocht aan Johan Laurentius, een vermogende advocaat voor het Hof van Holland. De woning had toen de naam ‘Den Alsemgeest’. Jannetje, de weduwe van Joris en toen ook weduwe van Cornelis Theunis Verheul verkoopt in dezelfde periode en in hetzelfde gebied huis, bijhuis, schuren, hooibergen en land aan Johan Laurentius. Met deze (ver)kopen in 1669 startte de vorming van de grote buitenplaats ‘Alsemgeest’ die zo mooi te zien is op de kaart van Cruquius uit 1712.

   Bij de verkoop van in 1669 worden ook 2 duivenkassen verkocht. Het recht van duivenhouderij was in Holland in het algemeen voorbehouden aan de adel. Het is nog niet duidelijk hoe en via welke tak dit recht in de familie is gekomen...
  Persoon-ID I1168  Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten
  Laatst gewijzigd op 8 jul 2024 

  Vader Leendert van Alsemgeest 
  Gezins-ID F1292281129  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Jannetje Harpertsdr. van der Helm,   geb. ca. 1613, 's-Gravenzande Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 12 mei 1683 (Leeftijd < 70 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 1 mei 1633  Den Haag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [10
  Huwelijk 18 mei 1633  Den Haag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [10
  Type: civil 
  • Getrouwd in het "Stadthuijs: Joris Leenartsen Jongman woonen(de) in Haechambacht met Jannitge Harpers Jongedochter van 's-Gravesande/Lier woonen(de) in Wassenaer".
   Het is waarschijnlijk dat de twee elkaar in Loosduinen hebben leren kennen, omdat de vader van Jannetje nog in 1620 een huis en erf had in Loosduinen.
  Kinderen 
   1. Leendert Jorisz Alsemgeest,   geb. 1635, Zandambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 2 mrt 1667 (Leeftijd < 32 jaar)
  +2. Crijntje Jorisdr van Alsemgeest,   geb. ca. 1641   ovl. vóór 7 apr 1676 (Leeftijd < 35 jaar)
  +3. Harpert Jorisse van Alsemgeest,   geb. 3 jun 1650, Monsterambacht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 2 jun 1727, Poeldijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 76 jaar)
  Gezins-ID F1292279289  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboorte - ca. 1605 - Loosduinen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 1 mei 1633 - Den Haag Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijk - Type: civil - 18 mei 1633 - Den Haag Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Overige plaatjes
  Boerderij Alsemgeest in 1665
  Boerderij Alsemgeest in 1665
  Een afbeelding van de locatie waar Joris Leendertsz van Alsemgeest nog enkele jaren daarvoor heeft gewoond. Dit is ook de plek waar later de buitenplaats is gebouwd. Joris Leenderts is eigenaar geweest van een woning (vaak een boerderij) èn huis (woonhuis) met bijgebouwen en land in dat gebied. Of hij ook nog zelf gebouwd heeft is niet bekend.
  Het geheel van gebouwen lijkt volgens de beschrijving groter te zijn dan het ene gebouw dat de landmeter (heel klein) heeft afgebeeld

  Historie algemeen
  2. Buitenplaats Alsemgeest
  2. Buitenplaats Alsemgeest
  Informatie over de buitenplaats Alsemgeest en haar eigenaren
  1. Herkomst familienaam Alsemgeest
  1. Herkomst familienaam Alsemgeest
  Oorsprong van de familienaam Alsemgeest en informatie over de buitenplaats Alsemgeest

  Stukken <1900
  Detail van de buitenplaats Alsemgeest
  Detail van de buitenplaats Alsemgeest
  Detail van een kaart in 1712 gemaakt door Cruquis

 • Bronnen 
  1. [S13340] Vermeld in akte - geschat

  2. [S16058] hogenda.nl

  3. [S16151] hogenda.nl - T van der Vorm

  4. [S16130] hogenda.nl - ORA 's-Gravenzande

  5. [S18335] OV - GL van Eendenburg

  6. [S13190] Ineke Alsemgeest

  7. [S15488] Later huwelijk partner

  8. [S14993] HGA

  9. [S15065] Diverse aktes

  10. [S14889] FamilySearch - 401
Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.