top deco

Natuurwandelingen door het land van de voorouders

Inleiding

Soms is er in de loop van eeuwen niet veel veranderd in het land waar onze voorouders gewoond en gewerkt hebben. Je kunt de sfeer van toen nog 'proeven'. In dit soort gebieden zijn wandelingen uitgezet.

De natuurwandelingen zijn gemaakt met de wandelapp Komoot.

Wandeling in de Duifpolder bij Schipluiden (4)

Duifpolder in 1712

Duifpolder in 1712

De familie van der Lelij in de Duijfpolder bij Schipluiden

Wij stammen via grootmoeder Jaan Neerscholten af van de voorouders van der Lelij. Jaan was gehuwd met Klaas Alsemgeest.
De familie van der Lelij huurde land van de Graaf van Holland in de Duifpolder - in het gebied tussen de Oostgaag en de Vlaardingse vaart. De wandeling gaat langs beide vaarten.

Hieronder een overzicht van de voorouders die in dit gebied gewoond en gewerkt hebben:

 • Hubrecht Cornelisz
  Hubrecht Cornelisz was de eerste 2 morgen land leende in de Duifpolder. Het leen liep van 10-12-1592 tot zijn dood rond 11-6-1607.
 • Pieter Hubertsz van der Lelij
  Zoon van Hubrecht Cornelisz.
  Pieter Hubertsz gebruikt het land samen of na zijn broer Pouwels Huberts. Hij draagt het land op 27-3-1637 over aan zijn zwager Adriaen Cornelisz van der Houff die gehuwd was met de volgende voorouder:
 • Neeltie Pietersdr van der Lelij
  Ruim een jaar jaar nadat de man van Neeltie het land in leen kreeg - op 14-5-1638 - wordt het land uit deze tak van de familie overgedragen aan Claes Claesz van der Burch.
 • Claes Sieren van Cleijwecht
  Zes jaar later - op 5-2-1644 - gaat het leen weer over naar Claes Sieren van Cleijwecht, de schoonzoon van Neeltie Pietersdr van der Lelij

Afstamming van de familie Van der Lelij

Via grootouder Jaan Neerscholten, die gehuwd was met Klaas Alsemgeest, stammen wij met verschillende voorouderlijnen af van Cornelis Hubrechts, Pieter Hubertsz van der Lelij en Neeltie Pietersdr van der Lelij. Klik op de linken hieronder om beide afstammingen te zien: NB - het duurt even voordat je de resultaten ziet, nadat je op de link hebt geklikt

Wandeling in Warmond (5)

Warmond in 1609

Warmond in 1609De Heren van Warmond

Ook via de hierboven vermelde Jaan Neerscholten stammen wij af van enkele Heren van Warmond.
De wandeling gaat langs het Huys te Warmond en langs de ruïne van de oude kerk, waar de voorouders gewoond hebben en begraven zijn.

Hieronder een overzicht van de desbetreffende voorouders:

 • Frank van Warmond
  Van Frank van Warmond is niet zoveel bekend. Wel dat hij Heer van Warmond was en hij woonde op het oude kasteel Warmond, dat in die tijd lag bij de Oude kerk, ten noorden van de ruïne bij de oude toren. Van het kasteel daar is niets meer te zien. Frank van Warmond stierf zonder mannelijk nageslacht, waardoor zijn dochter Sophia erfdochter werd. Zij huwde met:
 • Jacob XI van den Woude
  Door het huwelijk met Sophia van Warmond, werd Jacob de XIe heer van Warmond. Jacob kwam uit een geslacht dat heerste over het ambacht Esselijkerwoude (bij het huidige Woubrugge). Hij verliet het Huys ter Woude en ging op het oude kasteel Warmond wonen.
 • Ridder Jacob XII van den Woude
  De zoon van Jacob XI.
  Deze Jacob trouwde met Sophie van Egmond. Het was een aanzienlijk huwelijk, omdat de Van Egmonds tot de grafelijke omgeving behoorden. Jacob en Sophie woonden op het oude kasteel.
  Jacob had borg gestaan voor Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woerden, de ontvoerders van graaf Floris V. Daarom raakte hij al zijn grafelijke lenen kwijt. Omdat hij als een van de legeraanvoerders had meegevochten tegen de bisschop van Utrecht, kregen zijn kinderen in 1303 eerherstel.
 • Ridder Jacob XIII van den Woude
  Ridder Jacob XIII was waarschijnlijk de eerste heer van Warmond die het huidige Huys te Warmond bewoonde. In zijn tijd was het huis nog een burcht. Een burcht die veel geleden heeft onder verschillende veldslagen. Bij een verbouwing rond 1775 kreeg het huis zijn huidige vorm. Van de grafzerk voor zijn zoon, heer Jacob XIV van den Woude is in de 17e eeuw een replica gemaakt. Deze steen is te bewonderen bij de ruïne van de oude kerk te Warmond.
  Zijn dochter Ada of Aleid is onze voorouder. Zij trouwde met Floris van Alkemade. Floris kwam ook uit een aanzienlijk geslacht en werd vermeld in Oegstgeest.

Afstamming van de heren van Warmond

klik op de link om de verwantschap te zien met Jaan Alsemgeest-Neerscholten.
Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.