top deco

Neeltie Pietersdr van der Lelij

Vrouwelijk ca. 1593 - na 1636  (> 43 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Neeltie Pietersdr van der Lelij 
  Geboorte ca. 1593  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 23 aug 1636  [2
  Testament 
  • ONA Delft 23-8-1636: Testament van het echtpaar Adriaen Corn. van der Houff en Neeltgen Pieters van der Lelij, wonend in het Westeinde in het ambacht van Schipluij. Hij is kloek en gezond en zij zit ziekelijk in de stoel en is hardhorend. Hij benoemt Neeltgen tot zijn erfgenaam van de roerende, onroerende goederen, actien en crediten, beesten, bouwgereedschap, geld, goud, zilver, op voorwaarde van onderhoud en opvoeding van hun kind. Het kind krijgt op 18-jarige leeftijd een som van 600 car. gld. etc.
   Zij prelegateert 200 car. gld. aan Claesgen Claesdr, haar dochter geprocreert bij Claes Jacobs, haar eerste man. Haar man erft een kindsdeel naast al haar kinderen. Tot voogden benoemt zij Gabriel Dircxs van der Houff (over het kind bij Adriaen Corn.), Corn. Pieters van der Lelij en Huijbrecht Pieters van der Lelij, haar broers (over al haar kinderen).
   De weeskamer wordt uitgesloten.
  Overlijden na 23 aug 1636  [3
  vermelding van 1637 tot 1638  [4
  Leen land in de Duifpolder te Maasland 
  • MAASLAND 27B. 2 morgen land in de Duyffpolder, belend ten oosten: de Vlaerdincse vaert, ten zuiden: de Barnaditen te Warmond, ten noorden: de Oostgaech, ten westen: jonkheer Johan Pijnsz.
   10-12-1592: Hubrecht Cornelisz. na overdracht door Willem de Milde (L.H. 138, fol. 82).
   11-6-1607: Pouwels Hubrechtsz. bij dode van zijn vader Hubrecht Cornelisz. (L.H. 140, fol. 270v).
   27-3-1637: Cornelis Pietersz. van der Lely te Schipluy, hulde door Willem Canter, rentmeester in den Hage, volgens procuratie d.d. 23-3-1637, bij dode van zijn vader Pieter Hubertsz., die na scheiding met zijn oudste broer Pouwels Hubertsz. had verzuimd het leen te verheffen na de dood van zijn vader Hubrecht Cornelisz. en draagt het leen over aan Adriaen Cornelisz. van der Houff te Schipluy (L.H. 147, cap. N.H., fol. 67v).
   14-5-1638: Claes Claesz. van der Burch na overdracht door Adriaen Cornelisz. van der Houff (L.H. 148, cap. N.H., fol. 5v).
  vermelding van 26 apr 1657  [2
  Uitkering na procedure 
  • ONA Delft notaris F Boogert 26-4-1657: voor de heren Baljuw en welgeboren mannen van Delfland na citatie voor den Hove van Holland tussen Pieter Claesz van den Acker, Claesje Claes van den Acker, voor hun zelf en de voorn. Pieter Claesz van den Acker, als oom en voogd van de kinderen van zaliger Jacob Claesz van den Acker, Corn. Arentsz van der Wegt als vader en voogd van Neeltge Corn. geprocreert bij Hilletje Claesdr van den Acker, nog dezelfde Pieter Claesz en Claes Zieren Ceijweg als voogden van de kinderen van Geertgen Claes van den Acker en dezelfde Claes Zieren als vader en voogd van de kinderen van Grietgen Arentsdr. tesamen erfgenamen van zaliger Neeltge Pietersdr. hun moeder en grotemoeder, in huwelijc gehad hebbend Arijen Corn. van der Hoeff, ter eenre. Is jegens de voogden van Rusgen Arijens (nu meerderjarig geworden) ter andere sijde.
   Rusjen Arijensdr zal aan Pieter Claesz van den Acker c.s. uitkeren de som van 360 gld.
  vermelding van 1704  [2
  Nakomelingen vermeld in nalatenschap Rusjen Ariens van der Houven 
  • Nalatenschap van Rusjen Ariens van der Houven, bejaarde ongehuwde dogter, gewoond hebbende en op den 23e mei 1704 overleden op het Bagijnhof binnen de stadt Delft.
   Op 31-5-1704 is te Delft een inventaris van de boedel en goederen gemaakt
   Op 16-6-1705 wordt de boedel verdeeld.
   Rusjen had een testament gemaakt op 5-3-1687 bij notaris Westerhoven te Delft en dat is gewijzigd op 16-3-1699.

   Reconstructie op basis van de erfgenamen:
   1. Cornelis van der Hoeve
   1.1. Arien Cornelis van der Houven (x Neeltie Pietersdr van der Lelij was eerst gehuwd met Arien Cornelis van der Houven en ten tweede met Claas Jacobs van den Acker (2) en ten derde met Arent Jacobsen (3))
   1.1.1 RUSJEN Ariens van der Houven (erflater)

   1.2. Joris Cornelis van der Hoeve (oom van Rusjen). Erfgenamen zijn kints kinderen:
   1.2.1. Claes Joris van der Houve zaliger. Erfgenamen zijn kinderen:
   1.2.1.1. Arij Claas van der Hoeven wonend in Vlaergingerambagt
   1.2.1.2. Trijntie Claas van der Houve huijsvrouw van P(iete)r Ariens (Sijren?)Cleijweh onder 't Ambagt van Schipluijden wonend
   1.2.2. Trijntjen Joris van der Houve zaliger. Erfgenamen zijn haar kinderen geprocreerd bij Claas Claas Schellinckhout (NB in de akten van 1704 en 1705 staat Trijntjen Cornelis vermeld, maar het gaat zo goed als zeker om Trijntjen Joris, die in 1662 een testament maakte met Claas Claas Schellinghout)
   1.2.2.1. Claas Claas Schellinckhout wonend in 't ambagt van Maesland (mede-executeur)
   1.2.2.2. Cornelis Claas Schellinckhout wonend in Vlaerdinghambagt
   1.2.2.3. Joris Claas Schellinckhout wonend in het Ambagt van Maesland
   1.2.2.4. Maritie Caas Schellinckhout huijsvrouw van Beijer P(iete)rs van der Marel, wonende in de ambagt van Pijnaker
   1.2.2.5. Elisabeth Claas Schellinkhout huijsvrouw van Arij Ariens Zuijcker wonende op Holie?
   1.3. Simon Cornelis van der Houff (vermeld als oom van Rusjen)
   1.3.1. Rusie Simons van der Houve, wed.e van ... van der Hout tot Overmaes (Overleden voor 1704)
   1.3.2. Cornelis Simons van der Houff (niet vermeld - overleden?)
   1.3.2.1. Simon Cornelis van der Houff legaat (2 silvere ducatons) uit te betalen door Rusie Simons (1.4.1.)
   1.3.3. Pieter Simons van der Houff
   1.4. Maertie Cornelis van de Houve, vermeld als Meuije van Rusjen (huwt 1 Jan Pouwels van der Lelij en 2 (1636 te Schipluiden) Cornelis Jacobsz van Dijck).
   1.4.1. Pouwels Jans van der Lelij
   1.4.1.1. Neeltie Pouwels van der Lelij huijsvrouw van Cornelis van den Bosch
   1.4.1.2. Maertie Pouwels van der Lelij huijsvrouw van Jan Snel
   1.4.2. Cornelis Cornelis van Dijck (overleden). Zijn weduwe Lijsbeth Leenderts Hodenpijl wonende tot Maesland moet uit haar erfdeel een silveren ducaton uitbetalen aan de kinderen van haar zwager Pouwels Jans van der Lelij

   2 (Neeltie Pietersdr van der Lelij was eerst gehuwd met Arien Cornelis van der Houven (zie 1.1.) en ten tweede met Claas Jacobs van den Acker en ten derde met Arent Jacobsen)
   2.1. Pieter Claas van den Acker (vermeld als halfbroer van Rusjen)
   2.1.1. Neeltie Pieters van den Acker, huijsvrouw van Dirck Jacobs Hensbroeck (benoemd tot voogd en executeur) wonende op Maessluijs
   2.1.1.2 Jacob Dirks Hensbroeck (voogd als zijn vader komt te overlijden)
   2.1.1.3 Bartha Hensbroeck (komt na overlijden in haar moeders plaats)
   2.2. Jacob Claas van den Acker (vermeld als halfbroer van Rusjen)
   2.2.1. Neeltie Jacobs van den Acker, huijsvrouw van Andries Dircxs van der Hoeff, wonende in het ambagt van Maesland
   Zij moet uit haar erfdeel aan haer (niet genoemde) susters ende broeders kinderen een silvere ducaton uitbetalen
   2.3. Geertie Claas van den Acker (was gehuwd met Teunis van den Bosch). Erfgenamen haar kinderen ende kints kinderen:
   2.3.1. Pieter Theunis van den Bosch wonende in den Ambagte van de Lier
   2.3.2. Jannetie Theunis van den Bosch zaliger, verweckt bij Pieter Hendricxs vander Marck
   2.3.2.1. Theunis Pieters van der Marck wonende bij 's-Gravenhage
   2.3.2.2. Ariaentie Pieters van der Marck wonende tot Langeraer
   2.3.2.3. Geertie Pieters van der Marck (al overleden in 1704 - legaat)
   2.3.3. Neeltie Theunis van den Bosch zaliger gehuwd met Arend Anthonis Ruijghrock. Erfgenamen hun kinderen:
   2.3.3.1. Geertie Arents Ruijghrock, ongehuwde meerderjarige dogter (in 1705)
   2.3.3.2. Theunis Arents Ruijghrock oud 23 jaren (in 1705)
   2.3.3.3. Magdalena Arents Ruijghrock, oud 24 jaren (in 1705)
   2.3.3.4. Jannetie Arents Ruijghrock, huijsvrouw van Jan van Doorne
   2.3.3.5. Petronella Arents Ruijghrock oud 20 jaren (in 1705)
   2.4. Hilletje Claas van den Acker gehuwd geweest met Cornelis van de Wegt
   2.4.1. Neeltie Cornelis van de Wegt (weduwe van Cornelis Mierop) en haar twee kinderen
   2.4.1.1. Annetie Cornelis Mierop Huijsvr. van Jacob Gerrits
   2.4.1.2. Hilletie Cornelis Mierop, huijsvr. van Cornelis Huijsman

   3 (Neeltie Pietersdr van der Lelij derde huwelijk met Arent Jacobsen van Sweth - alleen vermeld in trouwakte dochter)
   3.1. Grietie Arents van Sweth zaliger getrouwd geweest met Claes Sieren Cleijwegh. Erfgenamen de kinderen en kints kinderen
   3.1.1. Arend Claas Cleijwegh wonende in de Zouteveen - wordt als neef van Rusjen vermeld. Hij krijgt een extra prelegaat om sijn blindheijd
   3.1.2. Arij Claas Cleijwegh wonende in het Ambagt van Maesland
   3.1.3. Ariaentie Claes Cleijwegh gehuwd met Maarten Jans Berckel wonend te Pijnacker (had een schuld aan Rusjen van 200 gld.)
   3.1.3.1. Grietie Maartens Berckel, 24 jaren (in 1704)
   3.1.3.2. Jan Maartens Berckel, 21 jaren (in 1704)
   3.1.3.3. Claas Maartens Berckel oud 20 jaren (in 1704)
   3.1.3.4. Willemijntie Maartens Berckel oud 19 jaren (in 1704)
   3.1.3.5. Maritie Maartens Berckel oud 18 jaren (in 1704)
   3.1.3.6. Claasje Maartens Berckel oud 15 jaren (in 1704)
   3.1.3.7. Aegje Maartens Berckel oud 12 jaren (in 1704)


   Legaten aan de armen van Charitate binnen Delft, Geertie Pieters van der Marck (al overleden)
  Aantekeningen 
  • Ook met mogelijke achternaam Pas
  Persoon-ID I24920  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 1 dec 2021 

  Vader Pieter Hubertsz van der Lelij   ovl. vóór 27 mrt 1637 
  Gezins-ID F1638349287  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Claes Jacobs van den Acker,   geb. ca. 1590   ovl. vóór 1621 (Leeftijd < 30 jaar) 
  Huwelijk ca. 1617  [1
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Claesgen Claesdr van den Acker   ovl. na 23 aug 1636
  +2. Jacob Claas van den Acker,   geb. ca. 1615, Schipluiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +3. Geertie Claas van den Acker,   geb. ca. 1616, De Lier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 1673 (Leeftijd < 56 jaar)
  +4. Pieter Claasz van den Acker,   geb. 1618
  +5. Hilletje Claas van den Acker,   geb. ca. 1620
  Gezins-ID F1597642173  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Arent Jacobsz,   geb. ca. 1598, Berkel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijkstoestemming 11 jul 1621  Schipluiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  Huwelijk 28 jul 1621  Berkel en Rodenrijs Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [6
  Type: civil 
  • Arent Jacobsz; j.m. van Berkel, woonende aan de Sparkel; Neeltie Pieters; wed. van Claes Jacobs van den Acker
  Kinderen 
  +1. Grietie Arents van Sweth,   ged. 18 feb 1624, Schipluiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 1655 (Leeftijd ~ 30 jaar)
  Gezins-ID F1597642170  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 3 Arien Cornelisz van der Houven,   geb. ca. 1584   ovl. na 14 mei 1648 (Leeftijd > 64 jaar) 
  Huwelijk vóór 1635  [7
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Rusjen Ariens van der Houven,   geb. ca. 1635   ovl. 23 mei 1704, Delft Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 69 jaar)
  Gezins-ID F1597642171  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 11 jul 1621 - Schipluiden Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijk - Type: civil - 28 jul 1621 - Berkel en Rodenrijs Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Vooroudertochten
  Vooroudertochten - Natuurwandelingen
  Vooroudertochten - Natuurwandelingen
  Wandelingen in gebieden waar voorouders hebben gewoond / gewerkt.

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S14706] SA Delft

  3. [S11246] Testament

  4. [S16068] hogenda.nl - C Hoek

  5. [S15546] BS Westland index - S 18

  6. [S13723] SA Rotterdam

  7. [S15715] Testament - geschat
Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.