top deco

Claes Willemsz van der Burch

Mannelijk ca. 1580 - 1609  (~ 29 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Claes Willemsz van der Burch 
  Geboren ca. 1580  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 24 jun 1608  [2
  Verklaring over verkoop onroerend goed 
  • 's-Gravenzande 24-6-1608: Comp. Willem Claesz. van der Burch inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande en verklaarde hoe dat Claes Willemsz. van der Burch zijn zoon mede wonende binnen de voorsz. stad nu op 23-2-1606 volgens zeker staat, inventaris en koopvoorwaarden verkocht heeft aan de e. Samuel Coster [hier staat in het origineel Corster, maar verderop in de tekst is het duidelijk Coster] geboren van Amsterdam zekere zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte staande ten dele op de erfhuur van de Huis van Naaldwijk en deels op eigen landen met alle eigen landen, appendentien en dependentien vandien daaraan behorende, en die gekomen is van hem comparant, genaamd de Waels woning. Verwijst naar twee transporten voor het gerecht van Zandambacht d.d. 12-12-[jaar niet vermeld]. Stelt zich waarborg […].

   's-Gravenzande [ongedateerd ca. 1611]: Comp. Jacob Cornelisz. Boudesteijn waerdt in het Roe Handt binnen de stad ’s Gravenzande en bekende al in het jaar 1606 verkocht te hebben aan zaliger Claes Willemsz. van der Burch in zijn leven mede alhier een zeker huis, barg en erf staande en gelegen aan het marktveld tegen of bij de Puelsloot binnen de stad ’s Gravenzande laatst bewoond bij hem comparant, en alzo tot deze tijd tot van dezelve koop nog geen brieven waren gepasseerd, zo heeft hij bij deze hetzelve huis, barg en erf opgedragen aan Maertge Pietersdr. weduwe van de voorn. Claes Willemsz., staande en gelegen als voren. [het laatste stuk van de akte w.o. de datering ontbreekt]
  Overleden 29 mei 1609  's-Gravenzande, NH Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  • Grafzerk bij familiegraf achter een rond hek: Hier leyd begraven Claas Willemssoon van der Burg en sterft anno XVIC ende IX den 29 Mey
   In register vermeld met 'de eerste zerk'
  vermelding van 14 mei 1613  [4
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 14-5-1613: Comp. Willem Andries Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor hem zelf en uit naam van haar huisvrouwen, Lambrecht Heijnricxsz. en Cornelis Adriaensz. van der Burch alle tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jan Willemsz. Popel in Zandambacht te samen als geordonneerde voogden bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. eertijds mede tot ’s Gravenzande en te samen als erfgenamen in de boedel en goederen van zaliger Willem Claesz. van der Burch in zijn leven mede aldaar, en bekenden te samen elk voor zijn portie verkocht te hebben aan Crijn Pietersz. de nombre van 8 morgen 87 roeden eigen land gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht tussen de woning van Dirick Cornelisz. Tuijt en ‘topecel’?, tegen de woning van Louweris Willemsz. of Willem Woutersz. weg. Mitsgaders met de gerechtigheid dat hetzelve binnenland competeert in de uitergorsen buitendijks, wezende vrij eigen land.

   14-5-1613: Comp. Crijn Pietersz. wonende aan de Maasdijk onze buurman en bekende schuldig te wezen aan Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor een derde part, mitsgaders de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. mede voor een gelijk derde part ten behoeve van dezelve weeskinderen, de som van 4276 gld. vanwege de hiervoor genoemde koop.

   14-6-1616: Comp. Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq te samen als bloedvoogden uit naam elk van hun huisvrouw, Lambrecht Heijnricxsz. als gestelde en gekoren voogd bij de heren schout en gerecht van de stad ’s Gravenzande, alle mede aldaar, zijnde te samen geassisteerd met Jacob Maertensz. wonende in de Maepolder in het ambacht van Monster als getrouwd hebbende Maertge Pieters Overslootsdr. eerst weduwe was van wijlen Claes Willemsz. van der Burch en overzulks schoon- en stiefvader van dezelve weeskinderen en mede comparerende, en bekenden elk in de voorsz. kwaliteit uit naam en vanwege de voorsz. weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij de voorn. Maertge Pietersdr. verkocht te hebben aan Cornelis Jorisz. van der Bie onze buurman [penningbrief: wonende in Zandambacht aan de Maasdijk] de nombre van 4 morgen 1 hond eigen patrimonie land gelegen in de polder van het Nieuweland binnen Zandambacht aan twee kampen, de ene groot 3 morgen en de andere 7 hond land, met de toegift van de actie van 1 morgen 4 hond bruikwaar.
  vermelding van 20 mrt 1618  [4
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 20-3-1618: Comp. Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq en Lambrecht Heijnricxsz. bode, alle tot ’s Gravenzande en te samen voogden van de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in zijn leven tot ’s Gravenzande, zijnde zij voogden in deze mede geassisteerd met Jacob Maertensz. [aanhef: Rottevall] in de Made tot Monster als getrouwd hebbende Maertge Pietersdr. laatst weduwe van de voorsz. Claes Willemsz. en moeder van dezelve weeskinderen in de echt geprocreerd bij de voorsz. haar eerste man, en bekenden zij comparanten in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Heijnrick Meessen onze buurman de nombre van 7 hond vrij eigen patrimonie land gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht gemeen met Jacob Franchois in Den Haag als possesseur van een zekere vicarie en dat achter aan de woning genaamd Cornelis Dirickxsz. den Boom [penningbrief: Boems woning], met de gevolgen van de gerechtigheden dat het voorsz. binnenland competeert in de uitergorsen buitendijks over de gerechtigheden van 9 hond land daarvan 3 hond mede in het bedijkte Nieuweland gelegen beorende aan de voorsz. woning, zoals de weeskinderen aangekomen bij deling na het overlijden van Willem Claesz. van der Burch haar grootvader.
  vermelding van 3 mei 1623 tot 19 dec 1627  [4
  Afhandeling nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 19-12-1627 (2x) met daarin een eerdere akte d.d. 3-5-1623 gemaakt in het sterfhuis:
   Ver- en uitkoop na het overlijden van Arentgen Heijmansdr. weduwe van Willem Claesz. van der Burch in haar leven tot ’s Gravenzande, door de erfgenamen, kinderen en kleinkinderen:
   1. Aeltgen Willemsdr met haar man en voogd Jacob Doesen Lucq
   2. Crijntgen Willemsdr, weduwe van Willem Andriesz Bogaert wonend binnen de stad ’s-Gravenzande. Geassisteerd met Jan Jansz van der Beeck, Andries Claesz Bogaert in de Lier, haar schoonvader (in 1623), Beijer Andriesz (Bogaert) en met haar zoon en voogd
   2.1. Cornelis Willemsz Bogaert
   3.De weeskinderen van Claes Willemsz van der Burch en Maertgen Pieters Overslootsdr, nu huisvrouw van Jacob Maertensz, wonende in de Made in Monsterambacht (met haar schoonvader Crispijn van Mijerop):
   3.1. Lijduwij Claesdr, weduwe van Pouwels Centen (overleden tussen 3-5-1623 en 19-12-1627) wonende in het Honderdland en nu getrouwd met Cornelis Pieters Dijckshoorn in de Lier
   3.2. Drie onmondige weeskinderen met hun voogden Cornelis Adriaens van der Burch en Lambrecht Heijndricxsz bode te ‘Gravenzande
   Betreft woning, huis, schuur, bargen en geboomte, geestelijke landen met ten zuiden: het huis, erf, boomgaard, genaamd het huis van Lijduwij Claes Piers
  vermelding van 30 dec 1625  [4
  Verklaring over schuld aan de armenkamer Ter Heijde 
  • 's-Gravenzande 30-12-1625: Comp. Jacob Doesen Lucq onze burgemeester als getrouwd hebbende Aeltgen Willemsdr. van der Burch en Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz. Boegaert allen tot ’s Gravenzande en bekenden te samen, uit kracht van zeker testament gemaakt bij wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe was van Willem Claesz. van der Burch [aanhef: in haar leven gewoond hebbende in de armenkamer Ter Heijde] derzelve respectievelijke vader en moeder was voor schout en schepenen van Naaldwijk d.d. 27-6-1617, schuldig te wezen aan de armenkamer Ter Heijde een eeuwige onlosbare rente van 3 gld. ’s jaars.
  Begraven J  [5
  Persoon-ID I24676  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 14 jun 2020 

  Vader Willem Claesz van der Burch,   geb. ca. 1550,   ovl. 29 jul 1611, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 61 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Arentgen Heijmansdr,   geb. ca. 1550,   begr. 12 feb 1623, Naaldwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd J  [6
  Gezins-ID F1591949414  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Maertge Pieters Overslootsdr,   geb. ca. 1580 
  Getrouwd Type: civil  [7
  • Het echtpaar had in 1623/1627 naast Lijduwij nog 3 onmondige (wees)kinderen
  Kinderen 
   1. Liedewij Claesdr van der Burch,   geb. ca. 1600  [geboorte]
  Gezins-ID F1591949412  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S12826] www.hogenda.nl

  3. [S15455] BS Westland index - G 6

  4. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  5. [S15453] www.hogenda.nl - PC Bloys van Treslong Prins

  6. [S15447] Vermeld in akte te Zandambacht

  7. [S11517] Vermeld bij verkoop uit nalatenschap
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.