top deco

Dagtocht door het land van de familie Van Brederode

Inleiding

Link naar tour op izi.TRAVEL Een vooroudertocht (auto - 48 km) te Noord-Holland in de sporen van het middeleeuwse paar Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne. Zij zijn voorouders in de takken Alsemgeest en Neerscholten. Net als de vader van Willem - Dirk van Drossaet - en zijn broer Floris van Brederode, zijn nakomelingen Dirk "de goede" van Brederode en Catharina van Brederode.

Tijdens deze tocht kom je letterlijk heel erg dichtbij de voorouders, omdat de skeletten van Willem en Hildegonde bewaard zijn gebleven. Op basis daarvan zijn reconstructies van hen gemaakt die te zien zijn in het museum. Ook kun je nog rondlopen in de ruïne van het kasteel waar zij en andere voorouders gewoond hebben.

Het Huis van Hilde te Castricum

Reconstructie Willem en Hildegonde van Brederode Westerplein 6, Castricum (naast het station)

In dit vrij nieuwe, boeiende museum vind je een vaste tentoonstelling over de archeologie van Noord-Holland. De permanente tentoonstelling is een reis door de eeuwen heen. Pronkstukken zijn onder andere de reconstructies van mensen die in de verschillende eeuwen hebben geleefd, waaronder ook de reconstructies van 'onze' Willem en Hildegonde.

Je vindt Willem en Hildegonde ongeveer halverwege de tentoonstelling. En daar zie je ook hun skeletten. Het zijn de vroegste Hollandse edelen van wie de skeletten zijn ontdekt en met vrijwel absolute zekerheid zijn geïdentificeerd. De reconstructie van Hildegonde ziet er veel ouder uit dan Willem, omdat zij ongeveer 17 jaar na haar echtgenoot is overleden, kort voor 5 spril 1302.
De gezichten zijn gereconstrueerd op basis van hun schedels. De kledingstukken zijn gereconstrueerd op basis van afbeeldingen uit dit tijd, en van hun afbeeldingen op de grafzerk.
In de tijd van ridder Willem van Brederode droegen de ridders nog een maliënkolder in plaats van een ijzeren harnas. Een maliënkolder was een hemd van tienduizenden ijzeren ringetjes en had een gewicht van ettelijke kilo's. Door de ijzeren pothelm kon de ridder maar weinig zien van wat er om hem heen gebeurde.

De Engelmunduskerk in Oud Velsen

Engelmunduskerk	Kerkplein 1, Velsen-Zuid

De Engelmunduskerk ligt te midden van de historische oase van Velsen-zuid en de basis is een van de oudste kerken van West-Nederland. Op de plek waar je nu een kleine uitbouw ziet bevond zich in het verleden de familiekapel van de Van Brederodes en de plek waar Willem en Hildegonde waren begraven.

De kerk was, net als het hele dorp, het privé-eigendom van ridder Willem van Brederode. Tegenwoordig ziet de kerk er door vele ver- en herbouwingen anders uit dan in de tijd van Willem.

In 1967 werd bij opgravingen een opzienbarende vondst gedaan: een grote grafzerk van Willem en Hildegonde. Het middeleeuwse echtpaar stond (zonder namen) afgebeeld op de steen. Onder de grafsteen twee gemetselde grafkisten met hun stoffelijke resten.
Uit een onderzoek van de skeletten bleek dat Willem geen pijnloos einde heeft gekend. Het is niet bekend, waar Willem en Hildegonda overleden, maar de overlijdensdata zijn wel bekend. Deze werden opgetekend in het register van de abdij van Egmond.

Ruïne van Brederode

Ruïne kasteel Brederode Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid

Ridder Willem van Brederode en zijn vrouw Hildegonde begonnen eind 13e eeuw met de bouw van kasteel Brederode. Het kasteel lag op een strategische plek vlakbij de Aelbertsberg, dat het jachtslot was van hun leenheer, Willem II, de graaf van Holland.

Nu is de ruïne van het kasteel Brederode bij Santpoort een beroemd middeleeuws monument in de provincie Noord-Holland, waar de bezoeker een goede indruk kan krijgen van de omvang van het complex.

Het kasteel van de Van Brederodes is verschillende malen verwoest en weer opgebouwd. (Verwoestingen in 1354 en 1426 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1492 verwoest door Duitse huurlingen en in 1573 door Spaanse soldaten). De heren van Brederode zijn in 1414 gaan wonen op Kasteel Batestein in Vianen. De laatste bewoner van het kasteel in Santpoort was Yolande de Lalaing, de vrouw van Reinhoud II, de 9e heer van Brederode. Zij woonde daar tot 1492.

Voor de toegang tot de ruïnes wordt een lage entreeprijs gevraagd.

Voorouders in de familie van Brederode

Route Willem en Hildegonde van Brederode De Van Brederodes behoorden tot de absolute top van de Hollandse adel. Een oud versje luidt "Brederode de edelste, Wassenaer de oudste, Egmond de rijkste, Arkel de stoutste".
Halverwege de 13e eeuw duikt hun naam voor het eerst op. De hierboven vermelde Willem was de eerste die zich een Brederode noemde. Hieronder de voorouders uit dit geslacht (klik op de link voor meer informatie over die persoon):

 • Dirk van Drossaet (1205-1230)
  Dirk had een hoge functie aan het grafelijke hof. Hem was de zorg van de grafelijke hofhouding toevertrouwd en het bestuur over alle voortbrengsels van de grafelijke goederen. Dirk was gehuwd met Alveradis van Heusden.
 • Willem van Brederode (1226-1285)
  Zoon van Dirk van Drossaet. Dit is de Willem waarom deze vooroudertocht draait.
  Willem bekleedde hoge posities in het graafschap van Holland, was ridder, kasteelheer, grootgrondbezitter, baljuw van Zuid-Holland en vertrouweling van de graven Willem II en Floris V. Hij was getrouwd met Hildegonde, dochter van de machtige heer van Voorne, waardoor hij contacten had binnen de hoge Zeeuwse en Vlaamse adel.
 • Floris van Brederode (1281->1281)
  Ridder Floris was een broer van Willem. Hij vestigde zich in Monsterambacht en had tevens land te Zegwaard en Zevenhuizen.
 • Dirk "de goede" van Brederode (1256-1318)
  Dirk "de goede" van Brederode, de zoon van Willem, was een vertrouweling van graaf Floris V. Hij vocht mee in de voorhoede van het leger van Floris.
  Zijn eerste huwelijk was met onze voorouder Maria van der Lecke.
 • Catharina van Brederode (1297-1371)
  Catharina was een dochter van Dirk "de goede" van Brederode. Zij was gehuwd met Jan I van Polanen. Zij erfde van een oom de heerlijkheid van de Lek, en dat ging door haar huwelijk over in het huis Polanen.

Afstamming van Willem van Brederode

Via beide (over)grootouders Klaas Alsemgeest en zijn vrouw Jaan Neerscholten stammen wij af van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne. Klik op de linken hieronder om beide afstammingen te zien: NB - het duurt even voordat je de resultaten ziet, nadat je op de link hebt geklikt

Bronnen:

 • Huis van Hilde Willem en Hillegonda van Brederode
 • Ruïne van Brederode
 • Rijksmuseum
 • YoutubeOver deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.