top deco
Portretten - kunstwerken

Portretten - kunstwerken

Portretten die zijn vervaardigd door kunstenaars. NB: copyright

Treffers 1 t/m 43 van 43    » Zie Galerij     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Portret van Nicolaes Ruts door Rembrandt van Rijn
Portret van Nicolaes Ruts door Rembrandt van Rijn
Het portret is 1631 gemaakt. Zijn dochter Susanna Ruts had dit schilderij in 1636 in bezit. Het schilderij is op Mahonie geschilderd. Het schilderij bevindt zich nu in de Frick collectie te New York. 
 
2
Nicolaes Ruts door A. Delfos
Nicolaes Ruts door A. Delfos
Tekening van Nicolaes Ruts gemaakt door Abraham Delfos. De tekening is in 1799 gemaakt naar een schilderij dat Rembrandt in 1631 heeft gemaakt. 
 
3
Nicolaes Ruts
Nicolaes Ruts
Het portret is vermoedelijk gemaakt door Jan Veth. Gemaakt naar een schilderij van Rembrandt van Rijn 
 
4
Nicolaes Ruts door Frans van Mieris
Nicolaes Ruts door Frans van Mieris
Portret uit een losbladig album van de familie Backer. Het portret is gekopieerd naar een schilderij van Rembrandt van Rijn.
Volgens prof. dr. J.F. van Bemmelen (Amstellodamum 1929) uit serie portretten vervaardigd door Frans van Mieris de Jongere. 
 
5
Nicolaes Ruts
Nicolaes Ruts
Getekend door Jacoba Elizabeth van Royen naar een (tekening van) een schilderij gemaakt door Rembrandt van Rijn. Maakt onderdeel uit van een album met getekende portretten van leden van de families Van der Hagen en de Moor, gekopieerd naar oudere voorbeelden en voorzien van onderschriften met naam en jaren van de voorgestelden. Dit is nummer P4. 
 
6
Susanna Ruts
Susanna Ruts
Schilderij (naar?) Dirck Dircksz van Santvoort. Olieverf op koper 
 
7
Susanna Ruts
Susanna Ruts
Portret (olieverf op koper) gemaakt door Hendrik van Velthoven, waarschijnlijk naar een schilderij van Dirck Dircksz van Santvoort.  
 
8
Susanna Ruts
Susanna Ruts
Portret uit een losbladig album van de familie Backer. Het portret is gekopieerd naar een schilderij van Dirck Dircksz van Santvoort dat in 1738 berustte bij Johannes van der Hagen.
Volgens prof. dr. J.F. van Bemmelen (Amstellodamum 1929) uit serie portretten vervaardigd door Frans van Mieris de Jongere. 
 
9
Susanna Ruts
Susanna Ruts
Portret waarschijnlijk gemaakt naar een schilderij van Dirck Dircksz van Santvoort. Maakt onderdeel uit van een album met getekende portretten van leden van de families Van der Hagen en de Moor, gekopieerd naar oudere voorbeelden en voorzien van onderschriften met naam en jaren van de voorgestelden. Dit is nr. P6 
 
10
Pieter van der Hagen
Pieter van der Hagen
Portret uit een losbladig album van de familie Backer. Het portret is waarschijnlijk gekopieerd naar een schilderij dat in 1656 is geschilderd en in 1738 berustte bij Johannes van der Hagen.
Volgens prof. dr. J.F. van Bemmelen (Amstellodamum 1929) uit serie portretten vervaardigd door Frans van Mieris de Jongere. 
 
11
Petrus van der Hagen
Petrus van der Hagen
Onbekend wie dit schilderij heeft vervaardigd. Eerder toegeschreven aan de omgeving van Nicolaes Maes 
 
12
Petrus van der Hagen
Petrus van der Hagen
Portret van Petrus van der Haagen, predikant te Amsterdam, gemaakt door Wallerant Vaillant 
 
13
Petrus van der Hagen
Petrus van der Hagen
Kopergravure van Petrus van der Hagen, predikant 
 
14
Petrus van der Hagen
Petrus van der Hagen
Portret uit een losbladig album van de familie Backer. Het portret is gekopieerd naar een schilderij dat in 1738 berustte bij Johannes van der Hagen. Mogelijk gekopieerd naar een schilderij van F. Bol.
Volgens prof. dr. J.F. van Bemmelen (Amstellodamum 1929) uit serie portretten vervaardigd door Frans van Mieris de Jongere. 
 
15
Cosmo de Moucheron
Cosmo de Moucheron
Fragment uit het schilderij "Officieren en andere schutters van wijk XI in Amsterdam" geschilderd door Jan Tengnagel 
 
16
Thomas Maurois
Thomas Maurois
Portret ca. 1646 gemaakt door Abraham J. Conradus 
 
17
Thomas Maurois
Thomas Maurois
Portret uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam
Inscriptie: C'est icy le portrait de celuy dont la vie son Dieu a couronné de gloire sans envie 
 
18
Familie de Moucheron
Familie de Moucheron
Het gezin De Moucheron lijkt aan tafel te gaan om te eten. Maar dat is niet zo. De tafel is door de schilder gebruikt om de familieleden te kunnen rangschikken en er een samenhangend geheel van te maken. De man in het midden is Pierre de Moucheron (1508-1567), koopman in het Zeeuwse Middelburg en Antwerpen. Hij en zijn al even ondernemende zonen stonden aan de wieg van de Nederlandse Gouden Eeuw. 
 
19
Isaac de Moucheron
Isaac de Moucheron
De schilder en architect Isaac de Moucheron in een venster voor een tuin. Prent is vervaardigd door Arnoud van Halen. 
 
20
Isaac Moucheron, leerling van zijn vader
Isaac Moucheron, leerling van zijn vader
Fragment uit het boek "La vie des peintres flamands, allemands et Hollandois" 
 
21
Isaak de Moucheron
Isaak de Moucheron
Protestantse portretten van Museum Catharijneconvent en Vrije Universiteit, Amsterdam. 
 
22
Magdalena de Moucheron
Magdalena de Moucheron
Kinderzegel uit 1955 gemaakt naar een schilderij van de familie de Moucheron  
 
23
Officieren en andere schutters van wijk XI in Amsterdam
Officieren en andere schutters van wijk XI in Amsterdam
geschilderd door Jan Tengnagel.
De tweede van rechts bovenste rij is Cosmo de Moucheron 
 
24
Thomas de Moucheron
Thomas de Moucheron
Kinderzegel uit 1956 naar een schilderij van de familie de Moucheron 
 
25
Johan Jacob Aernoud Muller
Johan Jacob Aernoud Muller
Buitengewoon hoogleraar geodesie en kartografie te Utrecht 
 
26
Paulus Verschuur
Paulus Verschuur
Portret gemaakt door Pieter van der Werff (naar Frans Hals) 
 
27
Sara Anteunis is in 1671 - zittend achter het venster - geschilderd door Michiel van Musscher
Sara Anteunis is in 1671 - zittend achter het venster - geschilderd door Michiel van Musscher
Volgens een veilingcatalogus uit 1902 staat op de landkaart, die achter haar hangt, Aet suae (op de leeftijd van) 72 en Aet suae 47. Op één van de brieven staat 'Eersamen Discreten Jan Muyser Heere gracht tot Amsterdam'. Op een andere brief zou haar naam staan.
(signatuur was gewijzigd in Nicolaes Maes) 
 
28
Hendrik Meurs
Hendrik Meurs
Portret gemaakt door Paulus Pontius naar schilderij van Pieter Codde. Joost van den Vondel schreef het gedicht 
 
29
Judith Cotermans
Judith Cotermans
Portret gemaakt door Paulus Pontius naar een schilderij van Pieter Codde. De tekst is van Joost van den Vondel 
 
30
Portret van Hendrik Meurs
Portret van Hendrik Meurs
Portret gemaakt door Theodor Matham naar een schilderij van Dirck Dircksz van Santvoort. Het gedicht is van Joost van den Vondel 
 
31
Adriaen Joosten van Bergen - de turfschipper van Breda
Adriaen Joosten van Bergen - de turfschipper van Breda
Portret gemaakt door Philippus Velijn  
 
32
Penning gemaakt door Gerard van Bijlaer in 1590 met afbeelding van het Turfschip van Breda
Penning gemaakt door Gerard van Bijlaer in 1590 met afbeelding van het Turfschip van Breda
Inname van Breda met het behulp van het turfschip, penning geschonken aan de veroveraars van de stad 
 
33
Synode van Dordrecht, munt gemaakt door Willem van Bylaer
Synode van Dordrecht, munt gemaakt door Willem van Bylaer
Gemaakt in 1619 naar een schilderij van Francois Schillemans. Betreft de synode van Dordrecht met Remonstranten en contraremonstranten die begon in 1618 
 
34
Schilderij door Dirck van Delen: Beeldenstorm
Schilderij door Dirck van Delen: Beeldenstorm
Dit schilderij zou het enige schilderij zijn waarop de beeldenstorm uit 1566 is afgebeeld. Het schilderij is gemaakt in 1630. 
 
35
Zelfportret van Samuel van Hoogstraten, ca. 1647
Zelfportret van Samuel van Hoogstraten, ca. 1647
Het schilderij is nu eigendom van het Hermitage in Sint Petersburg 
 
36
Schilderij van Samuel van Hoogstraten 'Muntmeesters en waardijns van de Munt van Holland te Dordrecht'
Schilderij van Samuel van Hoogstraten 'Muntmeesters en waardijns van de Munt van Holland te Dordrecht'
Samuel was bestuurder van de Munt van Holland en heeft zichzelf vooraan afgebeeld, getooid met de gouden keten en penning van de Duitse keizer. De bovenste rij bestuursleden op het schilderij is later door een andere schilder toegevoegd. 
 
37
Schilderij Clara van Sparwoude
Schilderij Clara van Sparwoude
 
 
38
Joost Aems van den Burch-2
Joost Aems van den Burch-2
 
 
39
Joost Aemsz van den Burch-1
Joost Aemsz van den Burch-1
 
 
40
Aem van der Burch ontmoet de graaf van Holland
Aem van der Burch ontmoet de graaf van Holland
Deze afbeelding is gemaakt naar aanleiding van een legende over een ontmoeting tussen Aem en een graaf.
In het Vaderlands Woordenboek staat:
"Aam van der Burch, een der vroegste voorzaaten van het gemelde geslagt, was een welgesteld landman, en in het Woudt woonagtig. Deeze was Vader van twaalf zoonen. Op zekeren tijd vernomen hebbende, dat de Graaf van Holland, wiens naam wij niet vermeld vinden, zijnen weg voorbij het Dorp zoude neemen, steeg te paerd, nevens zijne zoonen, allen volwassen, en allen, naar de wijze des lands, fraai uitgedoscht, en reedt vervolgens den Graave te gemoet, welken hij zijne zoonen aanboodt. De graaf, verwonderd over deeze zeldzaame ontmoeting, met den waardigen vader van een zo talrijk kroost een blijk van zijn genoegen willende betoonen, vraagde hem, wat voorregt hij voor zijn dorp begeerde? Geen ander voorregt, hernam daarop de onbaatzuchtige Aam van der Burch, dan dat wij eene vrije verkiezing van onzen eigen pastoor mogen hebbe. In dit verzoek wierdt onmiddelijk, door den graaf bewilligd. ..."

Volgens schatting vond het voorval rond 1475 plaats.
Maar...Dit verhaal blijkt niet meer dan een legende te zijn; in werkelijkheid schonk graaf Floris V bij oorkonde van 1 november 1277 het recht van de vrije verkiezing aan de parochianen. Bovendien had Aem, zo goed als zeker, geen 12 zonen. 
 
41
Hugo van der Helst
Hugo van der Helst
 
 
42
Arent Franckensz van der Meer
Arent Franckensz van der Meer
Portret van Arent Franckensz van der Meer (overl. 1503), heer van Pendrecht, dijkgraaf en baljuw van Delfland en de schout van Delft, bijgenaamd 'quaet Aertje'. Buste, een stok in de rechterhand en een anjer in de linkerhand. Linksboven het familiewapen: in rood drie zilveren meerbladeren
Het schilderij van een onbekende schilder wordt gedateerd op ca. 1510. Dit zou betekenen dat het na zijn dood is gemaakt.
Het is gerelateerd aan het portret van zijn echtgenote Jacomina Claesdr van Ruijven. 
 
43
Jacomina Claesdr van Ruyven
Jacomina Claesdr van Ruyven
Portret van Jacomina Claesdr. van Ruyven, gezegd Tetrode (gest. 1509), echtgenote van Arent Franckensz van der Meer. Buste naar links met een witte hoofddoek, een rozenkrans in de rechterhand.
De datering van het portret van een onbekende schilder wordt geschat op 1510. Dat betekent dat het na haar overlijden is geschilderd. Samen met het portret van haar man Arent Franckensz van der Meer 
 
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.