top deco

Jacob Corstensz

Mannelijk ca. 1535 - na 1607  (~ 72 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jacob Corstensz 
  Geboren ca. 1535  [1
  Geslacht Mannelijk 
  functie
  • Gezworene en setter van de beden
  vermelding van 1561  [2
  Vermeld in kohier 10e penning van Woudharnasch 
  • 1561: Dese navolgende landen sijn gelegen an de noortzij van de Woutwech ofte Lierwech ende de Molesloot beginnende van de Woutmolen uuyten oosten westwairts opgaende totte voors. Molensloot toe.

   Jacob Corstantsz., als getroudt hebbende de nagelaten weduwe van wijlen Heyman Claesz., wonende bij de Lierhant, gebruyct eenen margen vijff hont weylants, hem eygentlyck toebehorende, leggende an de noortzijde van de voors. Woutwech, streckende in de lencte van de voors. wech noortwairts op beneffens den Groenenveltscen Molensloot, den margen getauxeert op 6.0.0, facit 11.0.0, comt den 10en penninck 1.2.0
   d’Selve gebruyct noch drie margen lants, hem eygentlyck toebehorende mit huys, scuyr, bargen ende geboomten dairop staende, leggende gemeender veur ende gemengender airden in 42 margen 3 hont dairin omtrent 20 margen teelants es, streckende van de voors. elff hondt westwairts tot an de molensloot toe, den margen mittet huys getauxeert op 9.3.0, facit 27.9.0, comt den 10en penninck 2.14.10
   [fol. 3] d’Selve gebruyct noch zes margen lants, gemeen alsvoren, hem eygentlyck toebehorende, den margen getauxeert op 6.10.0, facit 39.0.0, comt den 10en penninck 3.18.0
   d’Selve huyrt van ‘t Oude Gasthuys binnen Delft 12 margen lants, gemeen alsvoren, den hoop sonder maet jairlycx voor de somme van 75.0.0 vrij gelts, comt voor ‘t 3en deel van den 10en penninck 2.10.0 (in marge: by eede verclaert)
   d’Selve gebruyct noch in huyre van Johan van Duvenvoirde uuyten name van Maria van Matenes, vrouwe tot Warmondt, 20 margen lants, gemeen alsvooren, jairlycx voor de somme van 135.0.0 vrij gelts, comt den 10en penninck 13.10.0
   (in marge: hierop gesien de huyrcedul in date den 16en july ‘56) d’Selve gebruyct noch van de Pastoir ende Coster op ‘t Wout drie hont lants, gemeen alsvoren, jairlycx voor 1.10.0, comt den 10en penninck 0.3.0 (in marge: by eede verclaert)
   [fol. 3v] d’Selve gebruyct van de kerck in De Liere eenen margen lants, gemeen alsvoren, maeckende t’samen 42 margen 2 hont lants als voorsegt es, den voors. margen voor 3.0.0 ‘sjaers, comt voor ‘t 3en deel van den 10en penninck 0.2.0 (in marge: bij eede verclaert)
  vermelding van 9 mei 1565  [3
  Verkoop van land te Wout Harnas 
  • 9-7-1565: Cornelis Franchois van Bodeghem, schout van Woutharnis, Groenevelt en Sint Aechtenrecht, Claes Eelgisz. en Jan Pietersz. Groenevelt, gezworenen aldaar, oorkonden dat Jacob Corstensz., wonende bij de Lierhant, verkoopt aan Govert IJsbrantsz., brouwer te Delft, 11 hond land in Wout Harnas, belend ten oosten: de Groeneveltse watering, ten zuiden: de Lierweg, ten westen en noordsn: de Groeneveltse molensloot, strekkende naar de Groeneveltse molen toe. Het land is belast als de buurlanden; borgen: Cornelis Neel Arisz. en Cornelis Jorisz., beiden wonende op ’t Wout. Met het zegel van de schout: gevierendeelt, 1 en 4: een in 2 rijen geschaakte dwarsbalk, rechtsboven vergezeld van een beladen schildhoek, die aan de balk stoot, in het schildhoofd een barensteel met 3 hangers; 2 en 3: een wijdbeens staande krijgsman.
  vermelding van 8 jun 1595  [4
  Koop land te Woudharnas 
  • 8-6-1595: Meester Ewout Robbrechtsz. van Schilperoert, schout van ’t Woudt, Woutharnes en Groenevelt, Cornelis Lenertsz. van der Berch en Jan Arent Touwenz., gezworenen aldaar oorkonden dat Aeltgen Corstiaansdochter, weduwe van Dirck Govert IJsbrantsz. en haar zoon Jan Dircsz., mede gemachtigd op 7-6-1595 voor Cornelis Pietersz. Patman en Kempen Jacobsz., schepenen van ’t Weegers in het land van Voorne, waar hij woont, en voor de secretaris Nieuw Helvoet, mede namens zijn minderjarige broers en zuster Govert, Corstiaen en Jannetge, verkopen aan Jacob Corssen, bouwman aldaar, 11 hond land in de Groeneveltse polder, vermeld in de voorgaande 4 acten. Ondertekend door de secretaris Jochum Jansz
  vermelding van 20 mei 1599  [5
  Borg 
  • Jacob Corss en Heijman Jacobsz, beide wonende op 't Wout zijn met Willem Claesz van Dippen, schoudt van den Ambachte van Schipluijden borg en mede-principalen voor Cornelis Claesz wonende in Lierambacht
  Beroep Bouwman onder Woudharnasch ("bij de Lierhant")  [6
  Overleden na 13 apr 1607 
  Persoon-ID I3532  Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom
  Laatst gewijzigd op 25 jul 2020 

  Vader Cors Jacobsz (van der Hoeven),   geb. 1510, Woudharnasch Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 19 feb 1582  (Leeftijd < 72 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Rusgen Gerritsdr,   geb. ca. 1510,   ovl. vóór 19 feb 1582  (Leeftijd ~ 72 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1292279376  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Betgen Cleaesdr Hoochstadt,   geb. ca. 1536,   ovl. vóór 11 mei 1588  (Leeftijd ~ 52 jaar) 
  Getrouwd vóór 1561  [7
  Type: civil 
  • Jacob Corstantsz., als getroudt hebbende de nagelaten weduwe van wijlen Heyman Claesz.,
  Kinderen 
  +1. Heijman Jacobsz. van der Hoeven,   geb. 1570, Woudharnasch Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 29 apr 1643  (Leeftijd < 73 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1292279375  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S190] Databank Peter Eering

  2. [S15487] www.hogenda.nl - I Kwakkelstein - CF Vellekoop

  3. [S15327] www.hogenda.nl - C. Hoek

  4. [S15326] www.hogenda.nl - C Hoek

  5. [S14706] SA Delft

  6. [S15512] Kohier 10e penning e.a.

  7. [S15510] Vermeld in boek 10e penning Woudharnasch
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.