top deco
Bartgen Quiten

Bartgen Quiten

Vrouwelijk ca. 1602 - vóór 1661  (< 59 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Bartgen Quiten 
  Roepnaam Beatrix 
  Geboren ca. 1602  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 31 mei 1626  [2
  Overdracht huis en hof te Beesel 
  • Beesel 31-5-1626: Ten overstaan van Goerdt Quiten, richter, Heinrich Ingels en Paulus in der Hoven, schepenen te Beesel, dragen Wilhelm Kessels c.s. 2 morgen en 1 vierdel akkerland met huis, boomgaard en moeshof gelegen in het dorp Biesel, zoals zij deze hebben geërfd van wijlen Peter Mereels, voor een bedrag van in totaal 162 gulden 10 stuiver over aan Jan Schlousen en Barttgen, echtelieden.
   - Tevens draagt Wilhelm Frelichs zijn aandeel over.
   - Gerart Poelen en diens vrouw Elisabet dragen hun aandeel in voornoemd land en huis c.a. over, inclusief een obligatie van 25 gouden rijders, gevestigd op het erf van Rutger Scherers.
   - Op 30 mei 1626 heeft Peter Reutzen de kerkelijke bekendmaking van deze vererving 'geschrektt' ten overstaan van voornoemde richter en schepenen.
  vermelding van 13 jun 1626  [2
  Overdracht land 
  • Reuver-Leeuwen:
   13-6-1626: Ten overstaan van Goerdt Quiten, dagelijks richter, Heincken Eingels en Paulus in der Hoven, schepenen te Beesel, draagt Peter, zoon van Thiss Eingels, ongeveer 3 morgen erf met houtgewas in de Wilder Hoeven gelegen voor een bedrag van 300 gulden Roermonds over aan Jan Schlousen en Bartten, echtelieden.

   10-1-1627: Ten overstaan van Goerdt Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen, draagt kremer Herman van Biesel met toestemming van zijn vrouw Grietgen 1 morgen land in de Wilder Hoeven gelegen tussen Jan Schloussen en het erf van jonker Dursdal, voor een bedrag van 53 daalder over aan Johan Schloussen en Bartt Quiten, echtelieden.
  vermelding van 1629  [2
  Overdracht land te Rijkel en Beesel 
  • December 1629:
   RIJKEL Ten overstaan van Jan op den Bongardt, Matthijs Engels, Dirick Lienen, Hendrick Engels en Peeter Quijten dragen Wullem aen die Beck en Itgen, echtelieden, bij opbod met brandende kaars 1 bunder land in den Rijckelervelde gelegen tussen Paulus Slabbers en Thonis van Chruchten, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg, belast met ½ malder rogge aan de pastorie, voor een bedrag van 800 gulden over aan Jan Sluijsen en Bartt Quiten, echtelieden.

   BEESEL Ten overstaan van Jan op den Bongardt, Matthijs Engels, Dirick Lienen, Hendrick Engels en Peeter Quijten draagt Matthijs Stams, als aangesteld voogd van het nagelaten kind van Matthijs Scherers en Encken Thissen Vergoedtzschalx dochter, bij opbod met brandende kaars ½ bunder land op de Steijl gelegen tussen Sluisen en landerijen van de kerk, met de korte zijden grenzend aan de maas en de Rijckelerwegh, plus ½ morgen in de Schoeldt gelegen tussen Peeterken IJten en Itgen t'Genops, over aan Jan Sluijsen en Bardt Quiten, echtelieden.

   BEESEL-RIJKEL ‑ Erfruil.
   Ten overstaan van Jan op den Bongardt, Matthijs Engels, Dirick Lienen, Hendrick Engels en Peeter Quijten vindt een ruiling plaats tussen Peeter Quijten en Jan Sluisen.
   Peeter Quijten geeft 1½ morgen in twee stukken aan de Rijckeler Benden gelegen, waarvan 3 vierdel tussen land van de kerk en de erfgenamen van Thijs Prinsbergh, en 3 vierdel op de Steijll gelegen tussen Gordt Cruitzbergh en Harmen van Bleerick en consorten.
   Jan Sluisen geeft ½ bemd aan de maas naast het Fluttershuisken gelegen [vgl. 20-10-1740], plus 1 vat rogge pacht gevestigd op Struijcken goed.
  vermelding van 4 mrt 1629  [2
  Overdracht van een half huis 
  • Beesel 4-3-1629: Ten overstaan van Peter Quiten, dagelijks richter, en Johan up den Bongardt en Heinrich Eingels, schepenen, dragen Jan Schlousen en Barth Quiten, echtelieden, een half huis, groot 3 vierdel, gelegen binnen Biesell tussen het erf van Jan Schlousen en 'des vaders burgers tott Ruremundt', met de korte zijden grenzend aan het erf van Marcelis Coxs en aan de openbare weg, belast met 1 malder aan de kerk te Biesel, voor een bedrag van 100 daalder over aan Jacob up den Boeckesdriesch.
  vermelding van 22 feb 1638  [2
  Vermelding te Beesel Ouddorp 
  • Beesel-Ouddorp, 22-2-1638: Bij een overdracht van huis en hof op de Platz wordt vermeld dat het goed is belast met een erfpacht van 1 malder rogge ten behoeve van de nagelaten kinderen van wijlen Jan Sluijsen en Bart Quijten, plus een jaarlijkse pacht van 2 vat rogge ten behoeve van de kerk van Beesel.
  vermelding van 29 jan 1646  [2
  Erfruil te Beesel 
  • Beesel, 29-1-1646: Ten overstaan van scholtis Dijck, Jan op den Bongardt en Matthijs Engels, schepenen, vindt een ruiling plaats tussen Wullem Quijten tot Overkessell namens de kinderen van Beatrix Quiten, weduwe van wijlen Jan Sluijsen, enerzijds, en Hendrick Sluisen en Neesken Quiten, echtelieden, anderzijds.
   Wullem Quijten geeft aan Hendrick Sluisen 2½ morgen akkerland aan de Obrocker Beeck gelegen tussen Catarina Steijnen en burgemeester Peeter van Wessum, zoals voornoemde Hendrick Sluijsen deze in 1645 van Jan Quijten te Assell heeft 'bij'gekocht (?).
   Beatrix Quijten en de kinderen van wijlen Jan Sluijsen ontvangen in ruil hiervoor ca. ½ morgen hofstad tot moeshof tussen de kerk[hof]muren en Wullem Schroers gelegen, belast met jaarlijks 1 vat haver en 1 hoen aan het huis Monfort plus 1 stuiver herenschat, plus 1 morgen akkerland over de Maas in het Buggenumerveld gelegen.
  Overleden vóór 27 okt 1661  [2
  vermelding van 27 okt 1661  [2
  Overdracht samlle tienden te Beesel 
  • Beesel, 27-10-1661: Ten overstaan van Willem Quijten en Gordt Cruijsbergen, schepenen van Beesel en Belfeld, en Gordt Quijten, bode in plaats van de scholtis, draagt Peeter Stoffers, burger te Ruremunde, met toestemming van zijn vrouw Grietgen Sluijsen hun aandeel van de lammer‑, baggen‑ en vlastiende genaamd de smael tiende onder Biesel gelegen, zoals Grietgen deze heeft geërfd van wijlen haar ouders Jan Sluijsen en Bertien Quijten, voor een bedrag van 50 rijksdaalder plus 1 dukaat als vertegenispenning, over aan Jan Cruijsbergen en Anna Buerskens, echtelieden, alles volgens onderhandse akte van 22 oktober 1661.
  Persoon-ID I27120  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 1 aug 2021 

  Gezin Jan Sluijsen,   geb. ca. 1600,   ovl. vóór 27 dec 1649  (Leeftijd < 49 jaar) 
  Getrouwd vóór 3 mei 1625  [3
  Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Beertien Sluijsen
   2. Neesken Sluijsen
   3. Margaretha Sloesen
   4. Trincken Sluisen
  Gezins-ID F1627721701  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Overige plaatjes
  Atlas van het ambt Montfort uit 1623
  Atlas van het ambt Montfort uit 1623
  Op de atlas in het midden: Beselen (Beesel) en Rickel (Rijkel).
  In die tijd pachtten Jan Sloesen (Sluijsen) en zijn vrouw de Klerkenhof te Rijckel van het klooster In den Weije te Venlo. Zij waren ook eigenaar van huis, hof en land te Beesel.

  Zijn vader Mathijs Sluijsen was vanaf 1608 pachter van de Klerkenhof en zijn zoon heeft de pacht overgenomen.
  Daarvoor waren (waarschijnlijk zijn schoonouders) Hendrik Slabbers en Catharina Beurskens) pachter van de hof te Rijckel.

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15932] Loegiesen.nl

  3. [S16473] Vermeld in pachtovereenkomst
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.