top deco

Meijnsge Willemsdr Bogaert

Vrouwelijk ca. 1606 - vóór 1662  (~ 56 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Meijnsge Willemsdr Bogaert 
  Geboren ca. 1606  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 21 apr 1626  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 21-4-1626: Comp. Crijntgen Willemsdr. van der Burch weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boegaert wonende tot ’s Gravenzande, Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon, Pieter Pietersz. als getrouwd hebbende Grietge Beijersdr. wonende in De Lier, Cornelis Gerridtsz. Back van Leuwen als getrouwd hebbende Meijnsge Willemsdr. tot Loosduinen, Gerridt Jansz. Thoon als mede getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. wonende in het ambacht van Maasland, dochters en andere kinderen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, mitsgaders Beijer Andriesz. Boegaert als oom en voogd van de twee ongehuwlijkte en onmondige weeskinderen, en te samen erfgenamen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, en bekenden verkocht te hebben aan de e. Cornelis Rosa secretaris van het Hof van Holland, eerste een stuk weiland genaamd de Moelenweij gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande groot omtrent 6,5 morgen, nog een stuk een teelland groot 11,5 morgen of daaromtrent mede gelegen in het voorsz. Nieuweland, mitsgaders nog een stuk teelland groot omtrent 4 morgen mede aldaar gelegen.
  vermelding van 19 sep 1656  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr. Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande, mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz. Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast. Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3 morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
  Overleden vóór 11 aug 1662 
  vermelding van 5 feb 1663  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 9-10-1655: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert onze burgemeester en Gerrit Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Bogaert zowel voor hen zelf als vervangende en de rato caverende voor de andere mede-erfgenamen van zaliger Crijntge Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert in zijn leven mede burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekenden in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Dirck Dircksz. Coot onze poorter zekere twee kleine huiskens en erfkens staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde.

   's-Gravenzande 5-2-1663: Comp. Cornelis Willemsz. Boogert oud-burgemeester van ‘s Gravenzande voor hem zelf en als procuratie hebbende van de mede-erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boogaert, welke procuratie hier is geinsereerd: Op heden 11-8-1662 compareerde voor mij Adriaen de Bije notaris te Maassluis Machtelt Willemsdr. Boogert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz. Thoen wonende in Maasland voor een zesde part, en Willem Cornelisz. van Leeuwen zoon van zaliger Cornelis Gerritsz. van Leeuwen en Meijnsje Willemsdr. Boogert voor hem zelf en nog hem sterk makende en caverende voor Gerrit Cornelisz., item voor Dame Daemsz. getrouwd hebbende Ariaentje Cornelisdr., nog voor Cornelis Leendertsz. getrouwd hebbende IJda Cornelisdr., mitsgaders voor Geertje en Crijntje Cornelisdr., alle kinderen van de voorsz. Meijnsje Willemsdr. mede voor een zesde part, en nog dezelve Willem Cornelisz. van Leeuwen hem sterk makende en caverende voor Pieter Pietersz. Rodenburgh en Jan Pietersz. wonende tot Utrecht, item voor Crijn Jansz. van Velden schipper in Maasland als getrouwd hebbende Ariaentje Pietersdr. en voor Cornelis Jorisz. van Adrichem wonende tot Noucoop [Nieuwcoop?!] getrouwd hebbende Maertje Pietersdr. te samen kinderen van zaliger Grietje Willemsdr. Boogert daar vader af is Pieter Pietersz. Rodenburgh overleden in De Lier, mede voor een zesde part, te samen mede erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boogert overleden tot ’s Gravenzande haar comparanten moeder en grootvader [bedoeld zal zijn: grootmoeder] respectievelijk, en verklaarden te constitueren en machtig te maken Cornelis Willemsz. Boogert […]. En verklaarde hij comparant in zijn respectievelijke kwaliteiten al op [dag niet vermeld]-5- 1643 verkocht te hebben aan de heer Johan van den Broeck in zijn leven commies van de financien van de ed. groot mogende heren Staten van Holland en West-Friesland en alsnu op te dragen aan de ed. heer Gerbrant Sas advocaat voor het Hof van Holland als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Broeck, dochter van de voorsz. heer Johan van den Broeck zaliger, zekere 4 morgen 5 hond 74 roeden weiland gelegen in het bedijkte Nieuweland met de gerechtigheden van het buitenland eertijds gekomen van het convent van Leiderdorp. Compareerde voorts de voorn. heer Sas en verklaarde dat hij al op 4-5-1662 de voorsz. 4 morgen 5 hond 74 roeden had opgedragen aan sr. Roelant de Bruijn.

   Op 19-5-1653 verkopen de erfgenamen (nu ook met Andries Pietersz Rodenburgh) land gelegen in het Nieuweland in Zandambacht

   Op 11-3-1665 verkopen de erfgenamen aan Willem Jorisz. Oudendijck oud-schepen van ’s Gravenzande 5 morgen en omtrent 2 hond teelland genaamd het Veetland gelegen binnen de vrijheid van de voorsz. stad ’s Gravenzande.
  Persoon-ID I24681  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 13 jun 2020 

  Vader Willem Andries Bogaert,   geb. ca. 1570,   ovl. vóór 14 jun 1622  (Leeftijd ~ 52 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Crijntge Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1576,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 80 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1584793800  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Cornelis Gerritsz van Leeuwen,   geb. ca. 1602,   ovl. vóór 11 aug 1662  (Leeftijd ~ 60 jaar) 
  Getrouwd vóór 21 apr 1626  [3
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Ariaentje Cornelisdr van Leeuwen  [geboorte]
   2. IJda Cornelisdr van Leeuwen  [geboorte]
   3. Geertje Cornelisdr van Leeuwen  [geboorte]
   4. Crijntje Cornelisdr van Leeuwen  [geboorte]
   5. Gerrit Cornelisz van Leeuwen  [geboorte]
   6. Willem Cornelisz van Leeuwen,   geb. ca. 1628  [geboorte]
  Gezins-ID F1591949415  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S13523] Vermeld bij afhandeling nalatenschap
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.