top deco

Jacob Doesen Lucq

Mannelijk 1570 -


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jacob Doesen Lucq 
  Geboren 1570  's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 1 nov 1594  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 1-11-1594: Comp. Doe Adriaensz. Luck thans wonende binnen het dorp van Naaldwijk en bekende verkocht te hebben aan Jacob Doesz. Luck zijn zoon zijn woning als huis, erve, schuren, ‘buessen’, bargen, geboomte, wagen- en schaaphuis staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Ommeloop daar hij comparant laatst gewoond heeft en zoals het voorsz. erf tegenwoordig beheind en bepaald is. Idem nog diverse percelen land.

   1-11-1594: Comp. de eerzame Jacob Doesen Luck onze inwonende poorter en bekende schuldig te wezen Doe Adriaensz. Luck zijn vader wonende binnen het dorp van Naaldwijk de som van 11.100 gld. uit zaak van koop van zijn comparants woning als huis, schuren, ‘biessen’, bargen, erf, geboomte en wagen- en schaaphuis staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande daar hij comparant tegenwoordig op woont staande aan de Ommeloop, en diverse percelen land.
  vermelding van 23 sep 1603  [2
  Regeling zorg kind 
  • 's-Gravenzande 23-9-1603: Comp. de eerzame Jacob Doesen Lucq inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande te kennen gevende hoe dat hij op 11-12-1602 zekere uitkoop gedaan heeft jegens de voogden van zijn weeskind hetwelk hij in de echt geprocreerd heeft bij zaliger Betgen Corssendr. als volgt:
   Zo heeft Jacob Doesen Lucq ’s Gravenzande weduwnaar van zaliger Betgen Corssendr. geassisteerd met Doe Adriaensz. Lucq tot Naaldwijk, Jan Herpersz. tot Monster, Pieter Adriaensz. Lucq in ’s Gravenhage, vader, broeder en oom respectievelijk van de voorn. Jacob Doesen zekere uitkoop gedaan jegens Floris Adriaensz. Bruijsser wonende opte Hoorn buiten Delft als man voogd van Neeltgen Corssen, ook ten overstaan en in bijwezen van Maertgen Corssendr. weduwe Wigger Jacobsz. wonende tot Delft als oom en meuij en overzulks bestorven bloedvoogden van het nagelaten weeskind bij name Annetgen Jacobsdr. oud 1 jaar, nagelaten bij de voorsz. Betgen Corssendr., wezende de voorsz. voogden geassisteerd met Pouwels Adriaensz. van Adrichem tot Naaldwijk, Claes Heijnricksz. brouwer tot Delft, Joris Cornelisz. van Vliet tot Naaldwijk mede neven van het voorsz. weeskind en dat uit de nagelaten goederen daarin het voorsz. weeskind voor de helft door het overlijden van haar moeder bestorven is […]. Aldus gedaan en geaccordeerd ten huize van de voorn. Jacob Doesen door tussenspreken van Jacob Cornelisz. tot Schipluiden, Claes Adriaensz. opte Geest tot Naaldwijk, Arent Willemsz. Dom ’s Gravenzande en Claes Claesz. Zwieten secretaris aldaar als minnelijke arbiters en compositeurs hierover geroepen, en ondertekent op 11-12-1602.
   Comparant verbindt tot waarborg voor deze uitkoop bij deze, eerst zijn woning als huis, erf, schuren, ‘boes’ en bargen staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Ommeloop. Idem nog een erf, een boomgaard (belend o.a. Cors de Lapper als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Lenaertsz. stoeldraeijer) en landen.
  functie van 30 dec 1625  [2
  Burgemeester van 's-Gravenzande 
  vermelding van 30 dec 1625  [2
  Verklaring over schuld aan de armenkamer Ter Heijde 
  • 's-Gravenzande 30-12-1625: Comp. Jacob Doesen Lucq onze burgemeester als getrouwd hebbende Aeltgen Willemsdr. van der Burch en Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz. Boegaert allen tot ’s Gravenzande en bekenden te samen, uit kracht van zeker testament gemaakt bij wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe was van Willem Claesz. van der Burch [aanhef: in haar leven gewoond hebbende in de armenkamer Ter Heijde] derzelve respectievelijke vader en moeder was voor schout en schepenen van Naaldwijk d.d. 27-6-1617, schuldig te wezen aan de armenkamer Ter Heijde een eeuwige onlosbare rente van 3 gld. ’s jaars.
  vermelding van 5 jan 1628  [2
  Verklaring over verkoop huis en erf te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 5-1-1628: Comp. Jacob Doesen Lucq onze mede broeder in rechte en bekende verstaan te hebben als dat Trijntgen Cornelisdr. de tweede huisvrouw van wijlen Doe Adrijaensz. Lucq zijn comparants vader was, de helft van de huising en erve bij hemluiden te samen in haar leven gepossideerd en nu verkocht aan Joris Cornelisz. van Vliet, staande en gelegen binnen het dorp van Naaldwijk, zoude subject gemaakt hebben de restitutie of fideicommis tot behoef van haar descendenten in zeker testament of akte notarieel breder geroerd, en bij de voorn. Joris Cornelisz. van Vliedt gepretendeerd en dat daarvoor Jacob Engelsz. wonende tot Naaldwijk als getrouwd gehad hebbende de derde huisvrouw en nagelaten weduwe van de voorsz. comparants vader gewoond hebbende mede aldaar, hem in het geheel als verkoper van dezelve huising en erve verbonden en verobligeerd heeft om de voorn. Joris Cornelisz. als koper vandien over de ‘pretense subiectheijt’ van de helft van dezelve huising en erve indien er zwarigheid kwam te vrijden. Zo heeft de voorn. comparant Jacob Doesen Lucq insgelijks als mede-erfgenaam van zijn voorsz. vader beloofd de voorn. Jacob Engelsz., voor zo veel zijn portie in de erfenis van de helft van dezelve huising en erve zoude mogen gedragen voor een vierde part vandien, te bevijden en indemneren.
  vermelding van 19 jan 1628  [2
  (Ver)koop sommen met losrente 
  • 's-Gravenzande 19-1-1628: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Jacob Doesen Lucq onze mede burger en bekende verkocht en schuldig te wezen monsr. Johan Stoop rentmeester wonende in ’s Gravenhage de som van 250 ponden ’s jaars eeuwige en erfelijke losbare rente.

   19-1-1628: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Jacob Doesen Lucq onze mede burger en bekende verkocht en schuldig te wezen jonkheer Floris Bam wonende in ’s Gravenhage de som van 75 ponden ’s jaars eeuwige en erfelijke losbare rente.

   27-11-1628: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Jacob Doesen Lucq poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende geconstitueerd en verkocht te hebben aan juffrouw Geertruijt van Duijvenvoerde en Wassenaer wonende in ’s Gravenhage een losrente van 50 gld.

   1-2-1629: Comp. Jacob Doesen Lucq wonende binnen de stad ’s Gravenzande te kennen gevende dat hij comparant van de 10 gld. ’s jaars daar mede de 6,5 morgen land is belast aan de andere zijde dezes gesteld tot zijn last genomen heeft om te betalen de som van 4 gld. ’s jaars en hij comparant begerende Jacob Adriaensz. Lucq tegenwoordig possesseur van het voorsz. land van de voorsz. 4 gld. ’s jaras met de hoofdsom en al de verlopen renten vandien te bevrijden, indemneren, kosteloos en schadeloos te houden.

   3-8-1636: Comp. Jacob Doesen Lucq onze inwonende poorter en mede broeder in rechte en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan Cornelis Willemsz. Boegaert een losrente van 50 gld. ‘s jaars
  vermelding van 9 apr 1628  [2
  Borg voor Pieter Woutersz duijnmeijer wonend te Monster 
  • Pieter Woutersz is pachter van de Grafelijke duinen te Monster
  functie van 20 sep 1631  [2
  Hieligegeestmeester te 's-Gravenzand 
  • Vermeld op 20-9-1631
  vermelding van 14 apr 1636  [2
  Verkoop van een woning met land te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 14-4-1636: Alzo Joris Claesz. Verlaen van Jacob Doensz. Lucq gekocht heeft een woning met omtrent 26 of 27 morgen land gelegen tot ’s Gravenzande, waarvan de ene helft de voorn. Jacob Doensz. en de andere helft Trijntge Willemsdr. was toekomende, en ik op de helft van de voorsz. Jacob Doensz., mitsgaders nog andere partijen de voorn. Jacob Doensz. nog toekomende, sprekkende heb een rente van 2000 gld. hoofdsom en de voorsz. rente de voorn. Joris Claesz. Verlaen tot zijn last genomen heeft. Zo verklaar ik met deze van mijn recht van hypotheek te ontslaan de landen die de voorn. Jacob Doensz. tegenwoordig in eigendom is bezitende, behoudende mijn recht van hypotheek op de woning en landen bij Joris Claesz. Verlaen van Jacob Doensz. gekocht. [handtekening: J. Stoop]
  vermelding van 15 nov 1636  [2
  Schuldverklaring 
  • 's-Gravenzande 15?-11-1636: Comp. Jacob Doesen Lucq onze inwonende poorter en bekende schuldig te wezen aan Claes Claesz. van Zwieten secretaris alhier de som van 450 gld. uit zaak van verlopen verschenen landpachten. Tot waarborg zijn huis en erf (belend o.a. de boomgaard gekomen eertijds van Aem Heijnricxsz. cramer en zijn huisvrouw Maertge Jacobsdr. beide overleden).

   8-1-1637: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doesen Lucq wonende tot ’s gravenzande en bekende ter zake van verschenen landpachten schuldig te wezen aan de voogden van de kinderen van Maria Paets […], te samen de som van 750 gld.
  vermelding van 17 jan 1638  [2
  Verkoop onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 17-1-1638: Comp. Jacob Doessen Lucq onze mede broeder in schependom en bekende verkocht te hebben aan de heer Franchois Meerman burgemeester van de stad Delft zekere zijn erve en ‘misdel’ gelegen achter de huising van Maritge Wiggersdr. weduwe van Pieter Cornelisz. Idem nog zijn Jacob Doessen Lucq’s erve en schaaphok staande en gelegen achter desselfs Lucq’s erve. Compareerden mede Cornelis Willemsz. Bogart en Jan Pietersz. Timmers en verklaarden afstand te doen van zodanig recht van hypotheek als zij op dit verkochte misdel en schaaphok hebben.
  Aantekeningen 
  • Zoon van Doe Adriaens Lucq en Marigen Jansdr van Alenburgh
  Persoon-ID I24679  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 15 jun 2020 

  Gezin 1 Betgen Corssendr,   geb. ca. 1572, 't Woudt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 23 sep 1603  (Leeftijd ~ 31 jaar) 
  Getrouwd 2 jun 1593  's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  Type: civil 
  • bruidegom Jacob Doesse; van Sgravezandt
   bruid Betge Cost; j:d: vant Woudt
   getrout tot Sgravezandt ii junius
  Gezins-ID F1592118563  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Aeltgen Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1575 
  Getrouwd ca. 1605  [1
  Type: civil 
  Gezins-ID F1591949413  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - 1570 - 's-Gravenzande Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 2 jun 1593 - 's-Gravenzande Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S15458] BS Westland index - S 15
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.