top deco

Aeltgen Willemsdr van der Burch

Vrouwelijk ca. 1575 -


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Aeltgen Willemsdr van der Burch 
  Geboren ca. 1575  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 14 mei 1613  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 14-5-1613: Comp. Willem Andries Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor hem zelf en uit naam van haar huisvrouwen, Lambrecht Heijnricxsz. en Cornelis Adriaensz. van der Burch alle tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jan Willemsz. Popel in Zandambacht te samen als geordonneerde voogden bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. eertijds mede tot ’s Gravenzande en te samen als erfgenamen in de boedel en goederen van zaliger Willem Claesz. van der Burch in zijn leven mede aldaar, en bekenden te samen elk voor zijn portie verkocht te hebben aan Crijn Pietersz. de nombre van 8 morgen 87 roeden eigen land gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht tussen de woning van Dirick Cornelisz. Tuijt en ‘topecel’?, tegen de woning van Louweris Willemsz. of Willem Woutersz. weg. Mitsgaders met de gerechtigheid dat hetzelve binnenland competeert in de uitergorsen buitendijks, wezende vrij eigen land.

   14-5-1613: Comp. Crijn Pietersz. wonende aan de Maasdijk onze buurman en bekende schuldig te wezen aan Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor een derde part, mitsgaders de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. mede voor een gelijk derde part ten behoeve van dezelve weeskinderen, de som van 4276 gld. vanwege de hiervoor genoemde koop.

   14-6-1616: Comp. Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq te samen als bloedvoogden uit naam elk van hun huisvrouw, Lambrecht Heijnricxsz. als gestelde en gekoren voogd bij de heren schout en gerecht van de stad ’s Gravenzande, alle mede aldaar, zijnde te samen geassisteerd met Jacob Maertensz. wonende in de Maepolder in het ambacht van Monster als getrouwd hebbende Maertge Pieters Overslootsdr. eerst weduwe was van wijlen Claes Willemsz. van der Burch en overzulks schoon- en stiefvader van dezelve weeskinderen en mede comparerende, en bekenden elk in de voorsz. kwaliteit uit naam en vanwege de voorsz. weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij de voorn. Maertge Pietersdr. verkocht te hebben aan Cornelis Jorisz. van der Bie onze buurman [penningbrief: wonende in Zandambacht aan de Maasdijk] de nombre van 4 morgen 1 hond eigen patrimonie land gelegen in de polder van het Nieuweland binnen Zandambacht aan twee kampen, de ene groot 3 morgen en de andere 7 hond land, met de toegift van de actie van 1 morgen 4 hond bruikwaar.
  vermelding van 3 mei 1623 tot 19 dec 1627  [2
  Afhandeling nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 19-12-1627 (2x) met daarin een eerdere akte d.d. 3-5-1623 gemaakt in het sterfhuis:
   Ver- en uitkoop na het overlijden van Arentgen Heijmansdr. weduwe van Willem Claesz. van der Burch in haar leven tot ’s Gravenzande, door de erfgenamen, kinderen en kleinkinderen:
   1. Aeltgen Willemsdr met haar man en voogd Jacob Doesen Lucq
   2. Crijntgen Willemsdr, weduwe van Willem Andriesz Bogaert wonend binnen de stad ’s-Gravenzande. Geassisteerd met Jan Jansz van der Beeck, Andries Claesz Bogaert in de Lier, haar schoonvader (in 1623), Beijer Andriesz (Bogaert) en met haar zoon en voogd
   2.1. Cornelis Willemsz Bogaert
   3.De weeskinderen van Claes Willemsz van der Burch en Maertgen Pieters Overslootsdr, nu huisvrouw van Jacob Maertensz, wonende in de Made in Monsterambacht (met haar schoonvader Crispijn van Mijerop):
   3.1. Lijduwij Claesdr, weduwe van Pouwels Centen (overleden tussen 3-5-1623 en 19-12-1627) wonende in het Honderdland en nu getrouwd met Cornelis Pieters Dijckshoorn in de Lier
   3.2. Drie onmondige weeskinderen met hun voogden Cornelis Adriaens van der Burch en Lambrecht Heijndricxsz bode te ‘Gravenzande
   Betreft woning, huis, schuur, bargen en geboomte, geestelijke landen met ten zuiden: het huis, erf, boomgaard, genaamd het huis van Lijduwij Claes Piers
  vermelding van 30 dec 1625  [2
  Verklaring over schuld aan de armenkamer Ter Heijde 
  • 's-Gravenzande 30-12-1625: Comp. Jacob Doesen Lucq onze burgemeester als getrouwd hebbende Aeltgen Willemsdr. van der Burch en Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz. Boegaert allen tot ’s Gravenzande en bekenden te samen, uit kracht van zeker testament gemaakt bij wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe was van Willem Claesz. van der Burch [aanhef: in haar leven gewoond hebbende in de armenkamer Ter Heijde] derzelve respectievelijke vader en moeder was voor schout en schepenen van Naaldwijk d.d. 27-6-1617, schuldig te wezen aan de armenkamer Ter Heijde een eeuwige onlosbare rente van 3 gld. ’s jaars.
  vermelding van 1631  [2
  Verkoop land 
  • 's-Gravenzande 14-9-1631: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doensen Lucq in kwaliteit als getrouwd hebbende Aeltge Willemsdr. en Crijntge Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Boegaert voor haar zelf zijnde geassisteerd met Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon en gekoren voogd in deze, en bekenden te samen op 4-4-1631 verkocht te hebben volgens zekere schriftelijke voorwaarden daarvan zijnde de dato als voren, en als nu getransporteerd te hebben aan de voogden van Maria Paets nagelaten weeskind en dochter van zaliger juffrouw Maria Heermans geprocreerd bij mr. Willem Paets schepen van de stad Leiden, al de navolgende partijen van landen, als eerst een partij land groot 2 morgen 2 hond 2 roeden land […].
  Persoon-ID I24678  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 15 jun 2020 

  Vader Willem Claesz van der Burch,   geb. ca. 1550,   ovl. 29 jul 1611, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 61 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Arentgen Heijmansdr,   geb. ca. 1550,   begr. 12 feb 1623, Naaldwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd J  [3
  Gezins-ID F1591949414  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Jacob Doesen Lucq,   geb. 1570, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd ca. 1605  [1
  Type: civil 
  Gezins-ID F1591949413  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S15447] Vermeld in akte te Zandambacht
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.