top deco

Willem Claesz van der Burch

Mannelijk ca. 1550 - 1611  (~ 61 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Willem Claesz van der Burch 
  Geboren ca. 1550  [1
  Geslacht Mannelijk 
  functie Burgemeester van 's-Gravenzande  [2
  vermelding van 9 feb 1577 tot 27 dec 1577  [3
  Leen land te 's-Gravenzande van de Leenkamer Hontshol 
  • 's-Gravenzande 2 morgen land in het Noortlant, belend ten oosten: een dijk, die de hoogheemraden
   schouwen, ten zuiden: de kerk van ‘s Gravenzande, ten westen: de kreek en ten
   noorden: Aecht Louwen.
   8-4-1526: Jan Willem Bortelmeusz. bij dode van zijn vader Willem Bortelmeusz.
   21-2-1556: Pieter Claesz. Backer te ‘s Gravensande na overdracht door Jan Willem Bartelemeusz.
   28-9-1562: Claes Pietersz. te ‘s Gravensande bij dode van zijn vader Pieter Claesz.
   9-2-1577: Willem Claesz. te ‘s Gravensande bij dode van zijn vader Claes Pietersz.
   27-12-1577: Jan Engelsz. Dom te ‘s Gravensande na overdracht door Willem Claesz.
  vermelding van 8 nov 1588  [4
  Koop onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 8-11-1588: Heeft Willem Claesz. tegenwoordig burgemeester dezer stad gekocht van Jan Ariaen Huijgen timmerman zijn huising en erve staande en gelegen op het zuideinde dezer stad.
  vermelding van 18 mei 1589  [5
  Voogd 
  • 's-Gravenzande 18-5-1589: Comp. Adriaen Adriaensz. wonende op ‘t Slop binnen de stad ‘s Gravenzande ende bekende schuldig te wezen Willem Claesz. en Willem Heijnricsz. als voogden van Heijman Meeusz. en Neeltgen Heijmansdr. (sic) weeskinderen van Meeus Heijnricxz. een jaarlijkse rente van 12,5 gld. ’s jaars.
  vermelding van 28 dec 1597  [4
  Verkoop losrente 
  • 's-Gravenzande 28-12-1597 (?): Comp. Willem Claesz. onze mede burger en burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben jonkheer Henrick Heermael wonende in Den Haag een jaarlijkse losrente van 31 ponden 5 schellingen.
  vermelding van 24 jun 1608  [5
  Verklaring over verkoop onroerend goed 
  • 's-Gravenzande 24-6-1608: Comp. Willem Claesz. van der Burch inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande en verklaarde hoe dat Claes Willemsz. van der Burch zijn zoon mede wonende binnen de voorsz. stad nu op 23-2-1606 volgens zeker staat, inventaris en koopvoorwaarden verkocht heeft aan de e. Samuel Coster [hier staat in het origineel Corster, maar verderop in de tekst is het duidelijk Coster] geboren van Amsterdam zekere zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte staande ten dele op de erfhuur van de Huis van Naaldwijk en deels op eigen landen met alle eigen landen, appendentien en dependentien vandien daaraan behorende, en die gekomen is van hem comparant, genaamd de Waels woning. Verwijst naar twee transporten voor het gerecht van Zandambacht d.d. 12-12-[jaar niet vermeld]. Stelt zich waarborg […].
  Overleden 29 jul 1611  's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [6
  • Grafzerk bij familiegraf achter een rond hek: Hier is begraven Willem Claes v. dr. Burch oud burgermr. tot ’s Gravenzande en sterf anno XVIC ende II den XXIX Julius.
   Ingeschreven in het register in het jaar 1611 met de opmerking: de vierde zerk
  vermelding van 14 mei 1613  [4
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 14-5-1613: Comp. Willem Andries Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor hem zelf en uit naam van haar huisvrouwen, Lambrecht Heijnricxsz. en Cornelis Adriaensz. van der Burch alle tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jan Willemsz. Popel in Zandambacht te samen als geordonneerde voogden bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. eertijds mede tot ’s Gravenzande en te samen als erfgenamen in de boedel en goederen van zaliger Willem Claesz. van der Burch in zijn leven mede aldaar, en bekenden te samen elk voor zijn portie verkocht te hebben aan Crijn Pietersz. de nombre van 8 morgen 87 roeden eigen land gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht tussen de woning van Dirick Cornelisz. Tuijt en ‘topecel’?, tegen de woning van Louweris Willemsz. of Willem Woutersz. weg. Mitsgaders met de gerechtigheid dat hetzelve binnenland competeert in de uitergorsen buitendijks, wezende vrij eigen land.

   14-5-1613: Comp. Crijn Pietersz. wonende aan de Maasdijk onze buurman en bekende schuldig te wezen aan Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor een derde part, mitsgaders de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. mede voor een gelijk derde part ten behoeve van dezelve weeskinderen, de som van 4276 gld. vanwege de hiervoor genoemde koop.

   14-6-1616: Comp. Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq te samen als bloedvoogden uit naam elk van hun huisvrouw, Lambrecht Heijnricxsz. als gestelde en gekoren voogd bij de heren schout en gerecht van de stad ’s Gravenzande, alle mede aldaar, zijnde te samen geassisteerd met Jacob Maertensz. wonende in de Maepolder in het ambacht van Monster als getrouwd hebbende Maertge Pieters Overslootsdr. eerst weduwe was van wijlen Claes Willemsz. van der Burch en overzulks schoon- en stiefvader van dezelve weeskinderen en mede comparerende, en bekenden elk in de voorsz. kwaliteit uit naam en vanwege de voorsz. weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij de voorn. Maertge Pietersdr. verkocht te hebben aan Cornelis Jorisz. van der Bie onze buurman [penningbrief: wonende in Zandambacht aan de Maasdijk] de nombre van 4 morgen 1 hond eigen patrimonie land gelegen in de polder van het Nieuweland binnen Zandambacht aan twee kampen, de ene groot 3 morgen en de andere 7 hond land, met de toegift van de actie van 1 morgen 4 hond bruikwaar.
  vermelding van 14 dec 1621  [4
  Transport van onroerend goed te Zandambacht 
  • Zandambacht 14-12-1621: Comp. Arentgen Heijmansdr. weduwe Willem Claesz. van der Burch met Willem Andriesz. Boegaert haar voogd in deze, Grietge Lenaertsdr. weduwe Adriaen Adriaensz. opt Slop met Cornelis Adriaensz. haar zoon en gekoren voogd in deze, Willem Jansz. Dom vervangende zijn zusters en broeders alle tot ’s Gravenzande, dewelke te samen bekenden al over lange jaren als beschadigde borgen aangestaan te hebben zekere vervallen woning als huis, schuur, bargen en geboomte met 1 morgen eigen land met de aanzeggen van omtrent 15 morgen bruikwaar staande en gelegen in het Noorland van Zandambacht laatst bewoond bij Jop Adriaensz. Cuijper en welke woning met land en bruikwaar zij comparanten verklaarden dat haar respectievelijke mannen en vader elk te samen in haar leven overgegeven hebben zonder enig profijt daarvan genoten te hebben maar merkelijke grote schade aan Jan Adriaensz. van der Maerel van ’s Gravenzande om dezelve woning, eigen en bruikwaar voorsz. te aanvaarden en behouden […]. Transporteren bij deze aan voorsz. Van der Maerel
  vermelding van 14 dec 1621  [4
  Verklaring over verkoop in 1609 van onroerend goed te Zandambacht 
  • Zandambacht 14-12-1621: Comp. Arentgen Heijmansdr. weduwe Willem Claesz. van der Burch te ’s Gravenzande met Willem Andriesz. Boegaert mede aldaar haar gekoren voor in deze en bekende dat haar voorsz. man al in het jaar 1609 verkocht heeft gehad aan Lenaert Joostensz. alsnu wonende in het Noorland van Zandambacht een zekere vervallen woning als huis, schuur, barg en geboomte staande in het Noorland van Zandambacht bij overgift van de e. Dirick Gerridtsz. Meerman gekomen aan de voorsz. comparante. Met de actie van het gebruik van 7 morgen bruikwaar wezende proveland gepossideerd bij Arent Dirickxsz. apoteecker tot Delft en nu toebehorende Govert Pietersz. Knoll mede aldaar.
  vermelding van 3 mei 1623 tot 19 dec 1627  [4
  Afhandeling nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 19-12-1627 (2x) met daarin een eerdere akte d.d. 3-5-1623 gemaakt in het sterfhuis:
   Ver- en uitkoop na het overlijden van Arentgen Heijmansdr. weduwe van Willem Claesz. van der Burch in haar leven tot ’s Gravenzande, door de erfgenamen, kinderen en kleinkinderen:
   1. Aeltgen Willemsdr met haar man en voogd Jacob Doesen Lucq
   2. Crijntgen Willemsdr, weduwe van Willem Andriesz Bogaert wonend binnen de stad ’s-Gravenzande. Geassisteerd met Jan Jansz van der Beeck, Andries Claesz Bogaert in de Lier, haar schoonvader (in 1623), Beijer Andriesz (Bogaert) en met haar zoon en voogd
   2.1. Cornelis Willemsz Bogaert
   3.De weeskinderen van Claes Willemsz van der Burch en Maertgen Pieters Overslootsdr, nu huisvrouw van Jacob Maertensz, wonende in de Made in Monsterambacht (met haar schoonvader Crispijn van Mijerop):
   3.1. Lijduwij Claesdr, weduwe van Pouwels Centen (overleden tussen 3-5-1623 en 19-12-1627) wonende in het Honderdland en nu getrouwd met Cornelis Pieters Dijckshoorn in de Lier
   3.2. Drie onmondige weeskinderen met hun voogden Cornelis Adriaens van der Burch en Lambrecht Heijndricxsz bode te ‘Gravenzande
   Betreft woning, huis, schuur, bargen en geboomte, geestelijke landen met ten zuiden: het huis, erf, boomgaard, genaamd het huis van Lijduwij Claes Piers
  vermelding van 30 dec 1625  [4
  Verklaring over schuld aan de armenkamer Ter Heijde 
  • 's-Gravenzande 30-12-1625: Comp. Jacob Doesen Lucq onze burgemeester als getrouwd hebbende Aeltgen Willemsdr. van der Burch en Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz. Boegaert allen tot ’s Gravenzande en bekenden te samen, uit kracht van zeker testament gemaakt bij wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe was van Willem Claesz. van der Burch [aanhef: in haar leven gewoond hebbende in de armenkamer Ter Heijde] derzelve respectievelijke vader en moeder was voor schout en schepenen van Naaldwijk d.d. 27-6-1617, schuldig te wezen aan de armenkamer Ter Heijde een eeuwige onlosbare rente van 3 gld. ’s jaars.
  Begraven 's-Gravenzande, NH Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [7
  Persoon-ID I24675  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 14 jun 2020 

  Vader Claes Pietersz,   geb. ca. 1520,   ovl. 14 jan 1576, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 56 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Lidewij Jans,   geb. ca. 1520,   ovl. 1 nov 1577, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 57 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd J  [8
  Gezins-ID F1592118555  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Arentgen Heijmansdr,   geb. ca. 1550,   begr. 12 feb 1623, Naaldwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar) 
  Getrouwd Type: civil  [9
  Kinderen 
   1. Aeltgen Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1575  [geboorte]
  +2. Crijntge Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1576,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 80 jaar)  [geboorte]
   3. Maartgen Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1577,   ovl. mrt 1600, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 23 jaar)  [geboorte]
   4. Magtelt Willems van der Burch,   geb. ca. 1578,   begr. vóór 3 mei 1623, 's-Gravenzande, NH Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 45 jaar)  [geboorte]
   5. Melis Willems van der Burch,   geb. ca. 1579,   ovl. vóór 3 mei 1623  (Leeftijd ~ 44 jaar)  [geboorte]
  +6. Claes Willemsz van der Burch,   geb. ca. 1580,   ovl. 29 mei 1609, 's-Gravenzande, NH Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 29 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1591949414  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsOverleden - 29 jul 1611 - 's-Gravenzande Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Bronnen 
  1. [S11517] Vermeld bij verkoop uit nalatenschap

  2. [S12713] Vermeld op grafsteen

  3. [S15326] www.hogenda.nl - C Hoek

  4. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  5. [S12826] www.hogenda.nl

  6. [S15455] BS Westland index - G 6

  7. [S15453] www.hogenda.nl - PC Bloys van Treslong Prins

  8. [S14187] Vermeld op grafzerk

  9. [S15447] Vermeld in akte te Zandambacht
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.