top deco

Andries Claesz Boogaert

Mannelijk ca. 1540 - vóór 1624  (~ 83 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Andries Claesz Boogaert 
  Geboren ca. 1540  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 26 nov 1596  [2
  Vermeld bij transactie land te Zandambacht 
  vermelding van 16 jan 1599  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 16-1-1599: Comp. de eerzame Andries Claesz. Boegaert wonende opten Hoeck in het Honderdland en bekende verkocht te hebben Willem Andriesz. Bogaert zijn zoon inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande zekere zijn woning als huis, schuur, bargen en geboomte daaraan volgende een uit- of gangpad van een slop, strekkende van de Achterweg tot aan de Voorstraat van de voorsz. stad. Idem nog omtrent 20 morgen 0,5 hond eigen land gelegen in diverse bloktienden, eensdeels binnen de vrijdom van de voorsz. stad en eensdeels in Zandambacht. Wezende dezelve woning en landen belend, belegen, belast en bezwaard naar uitwijzen van de oude brief zoals die gepasseerd is bij Jan Diricksz. Storm eertijds bezitter en possesseur van de voorsz. woning en eigen landen en Dirick Boenefaesz. in De Lier voor zijn gedeelte. Mitsgaders nog 13 hond land gelegen in het noorland dat men eertijds placht te huren van het Sacramentsgilde tot Delft en nu bij de comparant gekocht van de kerkmeesters van de Oude Kerk tot Delft. Nog diverse andere percelen

   's-Gravenzande 16-1-1599: Comp. Willem Andriesz. Bogaert inwonende poorter van ’s Gravenzande en is schuldig aan Andries Claesz. Bogaert zijn vader wonende op de Houck in het Honderdland de som van 16600 car. gld. uit zaak van koop van de woning achter Stee als huis, schuren, bargen en geboomte mitsgaders nog omtrent 33 morgen 1 hond eigen land volgens de waarbiref daarvan zijnde op datum dezes daarvan gepasseerd.
  vermelding van 11 feb 1603  [2
  Koop De Valck 
  • 's-Gravenzande 11-2-1603: Comp. Evert Heijnricxsz. timmerman thans wonende binnen de stad Leiden en bekende getransporteerd te hebben aan Andries Claesz. Boogaert wonende in het Honderdland alzulke portie en gedeelte als hem comparant competerende is in de huising en erve genaampd de Vlack (sic; moet zijn: Valck) staande binnen deze stad aan de Ommeloop en zulks hem dezelve portie aangekomen is door overlijden van zijn zaliger muije Alijdt Jansdr.
  vermelding van 25 jan 1611  [2
  Andries Claesz. Boegaert wonende in het Honderdland bemiddelt bij afhandeling nalatenschap in Zandambacht 
  vermelding van 6 jun 1614  [3
  Vermeld in transportakte Maassluis 
  • Maassluis 6-6-1614: Joris Janss, wonend te Maassluis draagt over aan Andries Claess wonend int Honderland onder 's-Gravenzande de intrest? van 220 gld bij Pieter Willemss, wonend De Lier
  functie van 13 aug 1614  [4
  Arbiter te Naaldwijk voor de (wees)kinderen van Neeltgen Touwen en Joris Cornelisz van Vliet 
  vermelding van 1 jul 1615  [5
  Koopt huis en erve op de Oude Delft 
  • vermeld met Honderland
  vermelding van 8 mrt 1616  [2
  Voogd voor Burchgen Gerritsdr, weduwe van Jan Cornelisz Duijnmeijer 
  • Vermeld samen met zijn zoon Willem Andriesz Boegaert
  vermelding van 14 okt 1618  [6
  Vermeld bij overdracht te Maassluis 
  • Maassluis 14-10-1618: Jan Clofts, smit wonende te Maassluis geeft te kennen dat Andries Claess en Dirck Boonsz, wonend te De Lier ten behoeve van het weeskind van Neeltgen Willemsdr, zaliger, (gehuwd met Adriaen Cornelisz den Bolck) aan hem hebben overgedragen t.w.v. 120 car. gld....
  vermelding van 22 feb 1622  [2
  Transport van land te Zandambacht 
  • Zandambacht 22-2-1611: Comp. Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende getransporteerd te hebben aan Andries Claesz. Boegaert zijn vader wonende in het Honderdland de nombre van 2,5 morgen weiland gelegen in de Groete Noort tiende binnen Zandambacht. De voorn. Andries Claesz. heeft het land verkregen bij naasting op 31-3-1609 van Dirick Lenaertsz. tot Monster, originele koper vandien.
  vermelding van 3 mei 1623  [7
  Assisteert Crijntgen Willemsdr van der Burch bij afhandeling nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 3-5-1623: Andries Claes Bogaert in de Lier (schoonvader) en Beijer Andriesz (Bogaert, zwager) assisteren Crijntgen Willemsdr in de afhandeling van de nalatenschap van haar ouders
  Overleden vóór 1624 
  vermelding van 1624 tot 1627  [8
  Ingeschreven in parochieregister NH Kerk De Lier 
  • (de woning van wijlen) Andries Claesz Boogaert (1624)-1627
  vermelding van 7 okt 1625  [2
  Verkoop land te Zandambacht 
  • Zandambacht 7-10-1625: Comp. Reijer Andriesz. Boogaert wonende in het Honderdland als mede-erfgenaam van Andries Claesz. Boegaert zijn vader en bekende getransporteerd te hebben aan Dirick Lenaertsz. Boegaert in Monsterambacht zeker stuk land genaamd de Wipweide hem comparant van zijn vader opgekomen bij scheiding jegens zijn comparants mede-erfgenamen d.d. 31-1-1624, groot 2,5 morgen.
  Persoon-ID I24673  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 18 jun 2020 

  Kinderen 
  +1. Willem Andries Bogaert,   geb. ca. 1570,   ovl. vóór 14 jun 1622  (Leeftijd ~ 52 jaar)  [geboorte]
  +2. Beijer Andriesz Boogaert,   geb. ca. 1571,   ovl. ca. 1640  (Leeftijd ~ 69 jaar)  [geboorte]
   3. Claes Andriesz Boogaert,   geb. ca. 1572,   ovl. vóór 12 nov 1614  (Leeftijd ~ 42 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1591949410  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S14640] FamilySearch - 28

  4. [S12826] www.hogenda.nl

  5. [S14706] SA Delft

  6. [S15446] FamilySearch - 277

  7. [S13523] Vermeld bij afhandeling nalatenschap

  8. [S15316] www.hogenda.nl - KF van Dijk
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.