top deco

Dirck Dircksz van der Kluijss

Mannelijk - vóór 1696


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Dirck Dircksz van der Kluijss 
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van ca. 1673  [1
  Betaalt familiegeld Delft 
  • Maasland: 29. Dirck Dircksz. Cluys, bouwman Cluyscade/Dorp ƒ 20,00
  vermelding van 19 mei 1685  [2
  Schuldverklaringen 
  • 19-5-1685: Comp. Dirk Dirksz. van der Kluijs onze inwoner en is schuldig aan Hendrik van Waard schout van Maasland de som van 800 gld. en aan Isbrand Delft in kwaliteit als voogd en administrateur over zodanige goederen van Krijntie Cornelisdr. Oosterlee aan de kinderen van haar dochter Annittie Tijssen van der Meer huisvrouw van de comparant volgens de codicillaire dispositie voor not. Floris van der Werf d.d. 9-10-1681 binnen Delft gepasseerd zijnde, heeft gelegateerd en besproken en ook ten behoeve van dezelve zijn kinderen, de som van 600 car. gld., makende te samen een som van 1400 gld.

   17-5-1687: Comp. Dirk Dirksz. van der Kluijs onze inwoner en is schuldig aan de heer en mr. Hendrik van der Eemd, Willem van der Woerd en Antonij Brouwer in kwaliteit als voogden over Maarten Arentsz. Brouwer en ten behoeve van dezelve Brouwer de som van 600 car. gld. uit zaak van geleende penningen.

   7-12-1688: Comp. Dirk Dirksz. van der Kluijs onze inwoner en is schuldig aan Isbrant Delft een som van 350 gld. kapitaal uit zaak van geleende penningen.
  vermelding van 26 jan 1689  [2
  Verklaring over obligaties 
  • Maasland 26-1-1689: Comp. Dirk Dirksz. van der Kluijs onze inwoner te kennen gevende dat Willem Dirksz. van der Kluijs zijn broeder zichzelf, voor verscheidene obligaties en schulden kopende tot last van de comparant, borg en principaal had geconstitueerd, namelijk voor een obligatie die de kinderen van Dammis Sloof ter som van 500 gld. tot last van de comparant hebben, item (beneffens Maarten van der Kluijs) voor de obligatie die Jakob Sijmonsz. van der Meer ter som van 400 gld. tot zijn last heeft en nog voor zodanige obligatie ter som van 400 gld. als Klaas Jorisz. Valk en Evert Maartensz. van Dorp qualitate qua tot last van de comparant hebben voor welke obligatie Dirk Arentsz. Brouwer hem mede, beneffens Willem van der Kluijs, heeft geconstitueerd […]. Stelt hiervoor tot waarborg zijn huis en erve waarin hij tegenwoordig woont, staande en gelegen binnen het dorp van Maasland. Idem een vogelkooi […].
  vermelding van 6 mei 1689  [2
  Verkoop onroerend goed te Maasland 
  • 6-5-1689: Comp. Dirk Dirksz. van der Kluijs onze inwoner en heeft verkocht aan de heer en mr. Johan Ruijsch advocaat fiscaal en procureur generaal over Holland, Zeeland en WestFriesland zekere huising, erve en achterhuis met twee bargen daarvan het ene een hollen barg is, staande en gelegen binnen het dorp van Maasland. Oude brieven d.d. 10-5-1667 en van het gedeelte van het erf. d.d. 18-5-1667.

   6-5-1689: Comp. Dirk Dirksz. van der Kluijs onze inwoner en heeft verkocht aan de heer en mr. Johan Ruijsch advocaat fiscaal en procureur generaal over Holland, Zeeland en WestFriesland zeker stuk patrimoniaal weiland groot 4 morgen 3 hond gelegen in de Commandeurspolder onder Maasland. Het voorsz. land is verkoper aanbestorven uit hoofde van zijn huisvrouw Annittie Tijssen en dat door het overlijden van zal. Crijntie Cornelisdr. Oosterlee haar moeder laatst wed. en boedelhoudster van Pieter Pietersz. Bregman zal. Verwijst naar de oude brief d.d. 27-5-1667.
  vermelding van 27 mei 1689  [3
  Akte in nalatenschap van Maartie Maartensdr 
  • Maasland 27-5-1689: Comp. Willem Dirksz. van der Cluijs en Dirk Dirksz. van der Cluijs beide wonende binnen deze ambacht en Maarten Dirksz. van der Cluijs wonende in Vlaardingerambacht, te kennen gevende dat zijn als erfgenamen van haar moeder Maartie Maartensdr. wed. van Dirk Dirksz. van der Cluijs, schuldig zijn aan de kinderen van haar broeder (hun zwager) Arij Teunisz. Brouwer zal. eerstelijk drie vierde parten in een som van 3200 gld. kapitaal volgens obligatie onder de hand d.d. 1-5-1670, nog drie vierde parten in een som van 100 gld. kapitaal blijkende bij obligatie onder de hand sprekende ten laste van Willem Teunisz. Brouwer d.d. 15-5-1671, item […]. Diverse andere obligaties. Waarborg van de comparanten Maarten en Dirk Dirksz. van der Cluijs (tot zekerheid voor de comparant Willem Dirksz. van der Kluijs): haar twee vierde parten in een woning met 28 morgen land gelegen zowel in de Commandeurspolder als in de Dijkpolder van Maasland.
  vermelding van 19 mei 1691  [2
  Verkopen uit nalatenschap 
  • Maasland 29-5-1691: Comp. Willem Dircksz. van der Kluijs voor een vierde, Maarten en Dirck Dircksz. van der Kluijs ieder mede voor een vierde, mitsgaders Anthoni, Dirck, Cornelis en Maarten Arensz. Brouwer kinderen van Trintie Dircksdr. van der Kluijs voor het resterende vierde part, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Dirck Dircksz. van der Kluijs en Maartie Maartensdr. van Dorp beide zal., en hebben verkocht aan de heer Boudewijn van Leeuwe brouwer in de Drie Hoefijssers binnen de stad Delft zekere woning vanouds genaamd De Kluijs staande en gelegen in de Commandeurspolder van Maasland bestaande in huis, schuur, barg, boomgaard en geboomte met een stukje land, in het geheel groot volgens meting ruim 3 morgen. Verwijst naar de oude brieven, waarvan de jongste d.d. 15-12-1614. Voor 1900 gld. contant.

   Op dezelfde dag verkopen de hierboven vermelde erfgenamen aan de heer Antonij van Vollenhoven en Jan Jaspersz. van der Harg zekere 13 morgen 472 roeden land gelegen achter en aan de anderen in de Commandeurspolder van Maasland, waar onder mede begrepen is de oostkade strekkende neffens het voorsz. land. Verwijst naar de oude brieven, waarvan de jongste d.d. 17-12-1604. Met conditie van uitpad voor 7,5 morgen land van de verkopers. Voor 4825 gld. contant.

   Maasland 1-6-1691: De hierboven vermelde erfgenamen verkopen aan Cornelis Isselsteijn zekere stuk weiland gelegen in de Dijkpolder van Maasland groot omtrent 4 morgen 5 hond, daar bruiker van is Jan Dirksz. Mostert. Verwijst naar de oude brieven, waarvan de jongste d.d. 5-7-1625. Belovende de comparanten het voorsz. verkochte te vrijen en te waren van alle verdere lasten en zwarigheden gedurende de possessie van haar en haar voorn. vader en grootvader zal. Voor 2875 gld. contant.
  vermelding van 7 jul 1691  [2
  Overdracht in nalatenschap 
  • Maasland 7-7-1691: Comp. Willem en Dirk Dirksz. van der Kluijs ieder voor een vierde, mitsgaders Anthonij, Dirk en Cornelis Arentsz. Brouwer als mede Willem van der Woerdt wonende tot Delft in kwaliteit als mondelinge last en ordre hebbende van Maarten Brouwer te samen voor een vierde part, en transporteren aan Maarten van der Kluijs drie vierde parten in zeker stuk weiland gelegen in de Commandeurspolder van Maasland verongeld wordende voor 7,5 morgen daar de voorn. koper het resterende vierde part in is competerende, volgens de oude brieven, de jongste vandien d.d. 19-2-1632 en 7-7-1634 resectievelijk daarbij Dirk Dirksz. van der Kluijs vader van de comparanten het eigendom heeft verkregen.

   7-7-1691: Comp. Maarten van der Kluijs en is schuldig aan Anthonij, Dirk, Cornelis en Maarten Arensz. Brouwer een som van 500 gld. uit zaak en als rest van de kooppenningen van het voorgaande transport.
  Overleden vóór 14 mei 1696  [4
  vermelding van 15 mei 1696  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Maasland 14-5-1696: Comp. Dirck Arentsz. Brouwer in kwaliteit als bij schout en schepenen van Maasland gestelde voogd over de kinderen en erfgenamen van Dirk Dircxsz. van der Kluijs, en heeft verkocht aan Maarten Dircxsz. van der Kluijs zekere helft in de eigendom van de plantagie en verbetering van een vogelkooi (daarvan de wederhelft Lijsbeth Pietersdr. is competerende) staande op 3,5 morgen land wezende de noordkamp in het huisweer achter ’t Hoff en ten dele op het zuidweer daarvan de grond de Commanderij van Maasland in eigendom is toebehorende, leggende en staande in de Commandeurspolder. De jongste oude waarbrief is d.d. 4-12-1647
  Persoon-ID I24453  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 10 mei 2020 

  Vader Dirck Dircxz van der Kluijss,   ovl. vóór 29 mei 1691 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Maertgen Maertens van Dorp,   ovl. vóór 29 mei 1691 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1589094610  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Anna Thijssen van der Meer 
  Getrouwd vóór 25 jan 1673 
  Type: civil 
  • Vermeld bij doop kind
  Kinderen 
   1. Matthias van der Kluijss,   ged. 25 jan 1673, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   2. Cornelis van der Kluijss,   ged. 7 mrt 1674, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   3. Anna van der Kluijss,   ged. 6 mrt 1675, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 31 okt 1678  (Leeftijd ~ 3 jaar)  [geboorte]
   4. Petrus van der Kluijss,   ged. 27 mei 1677, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 31 dec 1679  (Leeftijd ~ 2 jaar)  [geboorte]
   5. Anna van der Kluijss,   ged. 5 okt 1678, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   6. Petrus van der Kluijss,   ged. 31 dec 1679, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   7. Marten van der Kluijss,   ged. 21 okt 1682, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   8. Leonardus van der Kluijss,   ged. 4 apr 1684, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   9. Dirrick van der Kluijss,   ged. 15 feb 1688, Maasland, RK kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
  Gezins-ID F1589036639  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S15340] www.hogenda.nl - A Dijkshoorn

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S15306] www.hogenda.nl - T. van der Vorm

  4. [S11517] Vermeld bij verkoop uit nalatenschap
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.