top deco

Dirck Dircxz van der Kluijss

Mannelijk - vóór 1691


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Dirck Dircxz van der Kluijss 
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 20 dec 1635 tot 30 okt 1636  [1
  Testamenten 
  • Delft Notaris Gerrit van der Wel 20-12-1635: Langstlevende-testament van het echtpaar Dirck Dircxsz van der Cluijs en Marige (Maertgen) Maertens van Dorp wonend inden Ambachte van Maeslant beide clouck ende gesont van lichame...
   Op 30-10-1636 maakt het echtpaar een nieuw langstlevende testament. Grabriel Pietersz woonende inde Suijtbuijert van Maeslant, Pieter Leendertsz Verka, Cornelis Willemsz Suijderent ende Arent Pietersz Aelman worden tot voogden over de kinderen genoemd.
  vermelding van 13 sep 1688  [2
  Erfgenamen van Dirk Dirksz op de Kluijs vermeld als belending te Maasland 
  • Belenders van land en woning in de Commandeurspolder
  vermelding van 27 mei 1689  [3
  Akte in nalatenschap van Maartie Maartensdr 
  • Maasland 27-5-1689: Comp. Willem Dirksz. van der Cluijs en Dirk Dirksz. van der Cluijs beide wonende binnen deze ambacht en Maarten Dirksz. van der Cluijs wonende in Vlaardingerambacht, te kennen gevende dat zijn als erfgenamen van haar moeder Maartie Maartensdr. wed. van Dirk Dirksz. van der Cluijs, schuldig zijn aan de kinderen van haar broeder (hun zwager) Arij Teunisz. Brouwer zal. eerstelijk drie vierde parten in een som van 3200 gld. kapitaal volgens obligatie onder de hand d.d. 1-5-1670, nog drie vierde parten in een som van 100 gld. kapitaal blijkende bij obligatie onder de hand sprekende ten laste van Willem Teunisz. Brouwer d.d. 15-5-1671, item […]. Diverse andere obligaties. Waarborg van de comparanten Maarten en Dirk Dirksz. van der Cluijs (tot zekerheid voor de comparant Willem Dirksz. van der Kluijs): haar twee vierde parten in een woning met 28 morgen land gelegen zowel in de Commandeurspolder als in de Dijkpolder van Maasland.
  vermelding van 19 mei 1691  [2
  Verkopen uit nalatenschap 
  • Maasland 29-5-1691: Comp. Willem Dircksz. van der Kluijs voor een vierde, Maarten en Dirck Dircksz. van der Kluijs ieder mede voor een vierde, mitsgaders Anthoni, Dirck, Cornelis en Maarten Arensz. Brouwer kinderen van Trintie Dircksdr. van der Kluijs voor het resterende vierde part, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Dirck Dircksz. van der Kluijs en Maartie Maartensdr. van Dorp beide zal., en hebben verkocht aan de heer Boudewijn van Leeuwe brouwer in de Drie Hoefijssers binnen de stad Delft zekere woning vanouds genaamd De Kluijs staande en gelegen in de Commandeurspolder van Maasland bestaande in huis, schuur, barg, boomgaard en geboomte met een stukje land, in het geheel groot volgens meting ruim 3 morgen. Verwijst naar de oude brieven, waarvan de jongste d.d. 15-12-1614. Voor 1900 gld. contant.

   Op dezelfde dag verkopen de hierboven vermelde erfgenamen aan de heer Antonij van Vollenhoven en Jan Jaspersz. van der Harg zekere 13 morgen 472 roeden land gelegen achter en aan de anderen in de Commandeurspolder van Maasland, waar onder mede begrepen is de oostkade strekkende neffens het voorsz. land. Verwijst naar de oude brieven, waarvan de jongste d.d. 17-12-1604. Met conditie van uitpad voor 7,5 morgen land van de verkopers. Voor 4825 gld. contant.

   Maasland 1-6-1691: De hierboven vermelde erfgenamen verkopen aan Cornelis Isselsteijn zekere stuk weiland gelegen in de Dijkpolder van Maasland groot omtrent 4 morgen 5 hond, daar bruiker van is Jan Dirksz. Mostert. Verwijst naar de oude brieven, waarvan de jongste d.d. 5-7-1625. Belovende de comparanten het voorsz. verkochte te vrijen en te waren van alle verdere lasten en zwarigheden gedurende de possessie van haar en haar voorn. vader en grootvader zal. Voor 2875 gld. contant.
  Overleden vóór 29 mei 1691  [4
  vermelding van 7 jul 1691  [2
  Overdracht in nalatenschap 
  • Maasland 7-7-1691: Comp. Willem en Dirk Dirksz. van der Kluijs ieder voor een vierde, mitsgaders Anthonij, Dirk en Cornelis Arentsz. Brouwer als mede Willem van der Woerdt wonende tot Delft in kwaliteit als mondelinge last en ordre hebbende van Maarten Brouwer te samen voor een vierde part, en transporteren aan Maarten van der Kluijs drie vierde parten in zeker stuk weiland gelegen in de Commandeurspolder van Maasland verongeld wordende voor 7,5 morgen daar de voorn. koper het resterende vierde part in is competerende, volgens de oude brieven, de jongste vandien d.d. 19-2-1632 en 7-7-1634 resectievelijk daarbij Dirk Dirksz. van der Kluijs vader van de comparanten het eigendom heeft verkregen.

   7-7-1691: Comp. Maarten van der Kluijs en is schuldig aan Anthonij, Dirk, Cornelis en Maarten Arensz. Brouwer een som van 500 gld. uit zaak en als rest van de kooppenningen van het voorgaande transport.
  Persoon-ID I24436  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 25 jul 2020 

  Vader Dirck Dircksz van der Kluijss,   geb. 1572 
  Verwantschap geboorte 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1589094609  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Maertgen Maertens van Dorp,   ovl. vóór 29 mei 1691 
  Getrouwd vóór 20 dec 1635  [5
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Willem Dircksz van der Kluijss  [geboorte]
  +2. Dirck Dircksz van der Kluijss,   ovl. vóór 14 mei 1696  [geboorte]
   3. Maarten Dirksz van der Kluijss  [geboorte]
   4. Trintie Dircksdr van der Kluijss,   ovl. vóór 27 mei 1689  [geboorte]
  Gezins-ID F1589094610  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14706] SA Delft

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S15306] www.hogenda.nl - T. van der Vorm

  4. [S13610] Afhandeling nalatenschap

  5. [S11206] Vermeld in testament
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.