top deco
Willem Jansz Claesz 't Hoen

Willem Jansz Claesz 't Hoen

Mannelijk 1505 - 1574  (69 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Willem Jansz Claesz 't Hoen 
  Geboren 1505  Delft Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Geslacht Mannelijk 
  functie Ambachtsbewaarder in Maasland  [2
  vermelding van 1556 tot 1562  [2
  Vermeld als pachter grafelijke domeinen te Maasland en Schipluiden 
  • 2E. Het noordblok tussen de zeedijk en de Zeynwatering:
   1556: Willem Jansz. Thoen 37 pond (r.r. 391)
   1561: Willem Jansz. Thoen 63 pond (r.r. 396).
   2F. Het zuidblok tussen de zeedijk en de Zeynwatering.:
   1556: Willem Jansz. Thoen 31 pond (r.r. 391).
   11. De smaltiende (1551: de grote smaltiende) te Maeslant (1470: vermeerderd met de smaltiende van Scipluy):
   1561: Willem Jansz. Thoen 27 pond (r.r. 396).
   1562: Willem Jansz. Thoen 21 pond (r.r. 397).
  vermelding van 1560 tot 1564  [2
  Processen tussen Willem Janszoon 't Hoen en zijn halfbroer Jacob Jans Marinuszoon 
  • 1560: Geschil tussen Willem Jansz. ’t Hoen en Jacob Matthijsz. (gijzeling) om het land van hun beider moeder gelegen in de Aalkeet
   22-12-1564 - Hof van Holland: Willem Janszoon ’t Hoen contra Jacob Jan Marinuszoon. Twee koebeesten waren over de sloot gesprongen in het land van Jacob Jan Marinuszoon in de Dijckpolder. Willem Janszoon ’t Hoen weigerde schadevergoeding te geven. Hij vond het bedrag te hoog. Jacob Jan Marinuszoon, ook wel Jacob Matthijszoon genoemd, woonde in de Suytbuurt.
  vermelding van 1564 tot 1581  [2
  Vermeld in leenkamer Hontshol 
  • Maasland: 3½ hond land met 2 tuintjes en een huis, belend ten oosten: Jacob Splinter, ten zuiden: Jan Cornelisz. secretaris van Maeslant met de Burch, ten noorden: Jacob Splinter.
   13-11-1570: Wilhelm Jansz. Thoen te Maeslant na overdracht door Marijtge Florijsdochter, gehuwd met Cornelis Cornelisz. Cors.
   8-4-1581: Ocker Screvelsz. houtkoper te Dordrecht na overdracht door meester Anthonis van Dijck, advocaat in den Haeghe namens Wilhelm Dircxz. Stoop.

   Maasland: 2 morgen land in een woning van 17½ morgen in de Dijckpolder.
   1-5-1564: Pieter Sproncx te Maeslant na overdracht door Jacob Jacobsz. aldaar als oom van Lenaert Cornelisz. en draagt het leen over aan Willem Jansz. Thoen te Maeslant.
   15-8-1565: Lenaert Cornelisz. te Maeslant, onmondig, voogd: Jacob Jacobsz. te Maeslantschesluys, na overdracht door Willem Jansz. Thoen.
   19-11-1568: Stijntge Cornelisdochter, gehuwd met Cornelis Adriaensz. ‘t Jonck te Maeslant, bij dode van haar broer Lenaert Cornelisz.
   9-3-1569: Pieter Sproncxz. na overdracht door Stijntge Cornelisdochter, gehuwd met Cornelis Adriaensz. ‘t Jonck.
   4-3-1570: Willem Jansz. ‘t Hoen te Maeslant na overdracht door Peter Sproncx.
   18-3-1588: Neeltge Cornelisdochter, gehuwd met Cornelis Gerritsz., bij dode van haar tante Lijsbeth Gerritsdochter.
  vermelding van 1569 tot 1575  [2
  Vermeld in Leenkamer Proosdij ten Dom 
  • Maasland in Ruischen hoeve in de Oude inlage tussen de weg en de dijk ten zuiden van de kerk, gepacht door Pieter Arnoutsz.

   6 morgen van het leen
   ..-.-1556: Albert Egbertsz. bij overdracht door Adriaan Arnoutsz. Roos, 2373, 2393.
   22-3-1569: Timan Cornelisz. bij dode van Cornelis Timansz., zijn vader, waarna overdracht aan Willem Jansz. alias Hoen, 4 fol. 28, Nationaal Archief, Graven van Holland, inv.nr. 738 fol. 192v-195.
   24-11-1579: Jan ‘t Hoen bij dode van Willem Jansz. ‘t Hoen, zijn vader, 2393. ZIE OOK HET LEEN HIERONDER
   2-4-1638: Willem ‘t Hoen bij dode van Jan, zijn vader, 6 fol. 144-145.

   156B. 6 morgen van het leen.
   ..-.-1556: Cornelis Timansz. bij overdracht door Adriaan Arnoutsz. Roos, 2373.
   22-3-1569: Timan Cornelisz. bij dode van Cornelis Timansz., zijn vader, waarna overdracht aan Willem Jansz. alias Hoen, 4 fol. 28-30.
   13-11-1575: Jan Hendriksz. te Delft voor Elisabeth Gerardsd. bij dode van Willem Jansz. Hoen, haar man, AGH., inv.nr. 738 fol. 193v-194 en 195.
   24-11-1579: Adriaan Antonsz. Bosman voor Elisabeth Gerardsd. bij dode van Willem Jansz. ‘t Hoen, haar man, 2373., 2393.
   12-6-1588: Pieter Nikolaasz. voor Barbara Franken, zijn vrouw, bij dode van Elisabeth Gerardsd., weduwe, Aanwinsten Derde Afdeling, 1971, XII-1 fol. 350, 2373, 2393.
   5-5-1591: Jan Jansz. ‘t Hoen bij overdracht door Barbara Franken, gehuwd met Pieter Nikolaasz., 2393, 2370.
   2-4-1638: Willem ‘t Hoen bij dode van Jan, zijn vader, 6 fol. 144.
  Overleden 27 sep 1574  Delft Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  • Op het graf: Hier leyt begraven Willem Jansz. Thoen uyt Maesland ende starf den 27 September
   1574. (Wapen.)
   Overleden tijdens de evacuatie van Maeslant in verband met het beleg van Leyden.
  vermelding van 1577 tot 1578  [2
  Processen tussen Thijman Cornelis uit Maasland en zijn schoonmoeder Lijsbeth Gerritsdochter 
  • Processen tussen Thijman Cornelis uit Maasland en zijn schoonmoeder Lijsbeth Gerritsdochter

   19-2-1577 - Hof van Holland Maasland: Thijman Cornelisz uit Maasland, als man en voogd van Trijntgen Willemsdr, contra Lijsbeth Gerritsdr, weduwe van Willem Jansz 't Hoen (die 2 of 3 jaar daarvoor was overleden).
   Willem Jansz 't Hoen, in zijn leven wonend te Maasland had bij zijn eerste huisvrouw 5 kinderen verwekt, waarvan Trijntgen er één is. Na het overlijden van zijn eerste vrouw is Willem Jansz 't Hoen in 1569 onder huwelijkse voorwaarden gehuwd Lijsbeth Gerritsdr.
   Thijman Cornelisz maakt aanspraak op een kindsdeel uit de nalatenschap van Willem.
   Uit de akte blijkt dat weduwnaar Willem Jansz en weduwe Lijsbeth Gerritsdr op 19-12-1558 ten huize van Mr. Jan Cornelisz te Maasland de huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Na het consumeren van het huwelijk in de slaapkamer van Lijsbeth heeft Willem langer dan 9 maanden niets meer van zich laten horen, alsof hij haar niet gekend of getrouwd had.
   Het Hof oordeelt dat Lijsbeth een vijfde deel moet uit betalen(10.000 ponden van XL groten 't pondt plus nog een vijfde deel uit de helft van de resterende goederen).

   9-11-1577: Oproep voor beide partijen om de verschijnen voor het hof van Holland

   15-7-1578 - Hof van Holland Maasland: Lijsbeth Gerritsdr in Maasland is gegijzelde en Thijman Corneliszn uit Maasland is verzoeker. Het Hof besluit Lijsbeth in gijzeling te houden totdat zij 2.000 gld heeft voldaan en ook voldaan heeft aan eerdere uitspraken.
  vermelding van 1578  [2
  Vermeld in Cohier 100e penning Maasland 
  • Dijkpolder: Lijsbeth Gerritsdr., weduwe wijlen Willem Jansz. ’t Hoen brengt aen dat den gemenen boell noch toecompt VI margen leens, staende tusschen haer ende erffgenaemen van Willem Jansz. ’t Hoen inn questie. Alsoo de selve te onredelijk hoich haer aengeschat of te aengetaxeert dair
   van zij haire heeft laten releveren. Hier getaxeert de morgen op IIII £. Facit XXIIII £. Coempt IIIIcXXXII £. Den Csten penn: IIII £. VI st. V penn. o.b.
   Aalkeetpolder: Idem bruyckt van Lijsbeth Gerritsdr. ’t Hoen weduwe VII hont uuter huyer. Getaxeert op III £. Facit LIIII £. Den Csten penn: X st. X penn. o.b.
   Eadem bruyct noch VIII margen leens. Getaxeert op IIII £. de margen. Facit XXXII £. Coempt VcLXXII £. Den Csten penn. : V £. XIIII st. V penn. o.b.
   Eadem bruyckt II margen I hont, genaempt T mans (?) landt. Getaxeert op VIII £. X st. ‘t sjaers. Coempt IcLIII £. Den Csten penn. : I £. X st. VII penn. o.b.
   Eadem bruyct noch XI hont leens. Getaxeert op VII £. X st. Coemt CXXXV £. Den Csten penn.: VI £. VII st.
   De selve brengt aen V margen lants, te cavel gevallen sijn Thieman Cornelisz. Dair van en is geen huyer gemaeckt. Getaxeert den hoop XX £. ’t sjaers. Coempt IIIcLX £. Den Csten penn.: III £. XII st.
   Thieman Cornelisz. Son-int velt bruyct van den Heilige Geest tot Delff X margen weylants. Den hoop voor LXXX £. Coemt ImIIIIcXL £. Den Csten penn. voor ’t derde part: IIII £. XVI st.

   Coomanduyerspolder: Lijsbeth Gerritsdr., weduwe wijlen Willem Jansz. ’t Hoen bruyckt VI margen IIII hont eygens. Den hoop getaxeert op XIII £. V st. ’t sjaers. Coemt IIcXXXVIII £. X st. Den Csten penn. : II £. VII st. IIII penn.
   Sluys ende Voppenpolder: Lijsbeth Gerritsdr., weduwe wijlen Willem Jansz. ’t Hoen, bruyckt XI hont eygens. Getaxeert op IIII £. ’t Sjaers. Coemt LXXII £. Den Csten penn.: XIIII st. V penn. o.b.
   Tusschen de Vlieten: Lijsbeth Gerritsdr., weduwe wijlen Willem Jansz. ‘t Hoen, bruyckt III margen eygens. Getaxeert op I £. X st. den hoop. Coempt XXVII £. Den Csten penn.: V st. V penn. o.b.
  Begraven Delft, Nieuwe kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  Persoon-ID I24051  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 26 mrt 2020 

  Vader Jan Claes Dirccx Bronckhorst,   geb. ca. 1470,   ovl. 1532  (Leeftijd ~ 62 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Anna Joosten 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1585204346  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 NN,   ovl. vóór 1558 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
   1. Trijntgen Willemsdr 't Hoen  [geboorte]
  +2. Jan Willemsz. 't Hoen,   geb. 1525,   ovl. 1590  (Leeftijd 65 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1585204351  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Lijsbeth Gerritsdr Patijn,   geb. 1505,   ovl. vóór 18 mrt 1588  (Leeftijd < 83 jaar) 
  Getrouwd 19 dec 1558  Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  Type: civil 
  Gezins-ID F1585044764  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - 1505 - Delft Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 19 dec 1558 - Maasland Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 27 sep 1574 - Delft Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - - Delft, Nieuwe kerk Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Familiewapens
  1555 Wapen Willem Jans zoon Thoen
  1555 Wapen Willem Jans zoon Thoen
  Wapen op inmiddels verdwenen zeventiende-eeuwse glasramen in een boerderij in Maasland.
  In het eerste kwartier (linksboven) staat het wapen van de familie Bronckhorst.

 • Bronnen 
  1. [S13658] Stamboom Vennik

  2. [S12826] www.hogenda.nl

  3. [S15248] Vermeld in akte Hof van Holland
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.