top deco
Willem Jansz Thoen

Willem Jansz Thoen

Mannelijk 1595 - 1671  (~ 76 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Willem Jansz Thoen 
  Geboren 1595  [1
  • was op 19-1-1658 63 jaar
  Geslacht Mannelijk 
  functie van 1630 tot 1644  [2
  Welgeboren man te Delfland 
  • 1630, 1636, 1637, 1638, 1650, 1651, 1657: Willem Janss Thoen, aen de Nyeuwe Wecht in Maeslant
   1643: Willem Jansz t Hoen
   1644: Willem Jansz Thoen, aen de Westgaech
  vermelding tot 1638  [2
  Leen te Maasland van Proosdij Ten Dom 
  • Maasland in Ruischen hoeve in de Oude inlage tussen de weg en de dijk ten zuiden van de kerk, gepacht door Pieter Arnoutsz.

   6 morgen van het leen
   ..-.-1556: Albert Egbertsz. bij overdracht door Adriaan Arnoutsz. Roos, 2373, 2393.
   22-3-1569: Timan Cornelisz. bij dode van Cornelis Timansz., zijn vader, waarna overdracht aan Willem Jansz. alias Hoen, 4 fol. 28, Nationaal Archief, Graven van Holland, inv.nr. 738 fol. 192v-195.
   24-11-1579: Jan ‘t Hoen bij dode van Willem Jansz. ‘t Hoen, zijn vader, 2393. ZIE OOK HET LEEN HIERONDER
   2-4-1638: Willem ‘t Hoen bij dode van Jan, zijn vader, 6 fol. 144-145.

   156B. 6 morgen van het leen.
   ..-.-1556: Cornelis Timansz. bij overdracht door Adriaan Arnoutsz. Roos, 2373.
   22-3-1569: Timan Cornelisz. bij dode van Cornelis Timansz., zijn vader, waarna overdracht aan Willem Jansz. alias Hoen, 4 fol. 28-30.
   13-11-1575: Jan Hendriksz. te Delft voor Elisabeth Gerardsd. bij dode van Willem Jansz. Hoen, haar man, AGH., inv.nr. 738 fol. 193v-194 en 195.
   24-11-1579: Adriaan Antonsz. Bosman voor Elisabeth Gerardsd. bij dode van Willem Jansz. ‘t Hoen, haar man, 2373., 2393.
   12-6-1588: Pieter Nikolaasz. voor Barbara Franken, zijn vrouw, bij dode van Elisabeth Gerardsd., weduwe, Aanwinsten Derde Afdeling, 1971, XII-1 fol. 350, 2373, 2393.
   5-5-1591: Jan Jansz. ‘t Hoen bij overdracht door Barbara Franken, gehuwd met Pieter Nikolaasz., 2393, 2370.
   2-4-1638: Willem ‘t Hoen bij dode van Jan, zijn vader, 6 fol. 144.
  Beroep van 1643  [2
  Bouwman 
  • Op 29-9-1643 vermeld in het Transportregister Maassluis als bouwman wonend te Maasland en op 7-10-1647 wonend in de Duifpolder
  vermelding van 27 jul 1652  [3
  Koop van 10 koeien met kalveren 
  • Maassluis, 27-7-1652: Arent Dircxsz van der Meer alias Passer wonend te Maassluis heeft 10 koebeesten met kalveren verkocht aan Willem Jansz Thoen te Maasland
  vermelding van 11 mei 1654  [4
  Benoemd als voogd in testament van nicht Trijntgen Jansdr Thoen 
  vermelding van 30 nov 1656  [3
  Vermeld in schuldbekentenis 
  • Maassluis 30-11-1656: Jan Jacobs van Biert, zeilmaker wonend te Maassluis met het oog op de vaart naar Oost-Indie als zeilmaker op het schip De Vogel foenicx? als principaal en Willem Jansz Thoen wonend te Maasland met Gerrit Gerritsz Menheer wonend te Maassluis als borgen en mede-principalen verklaren schuldig te zijn aan de gemene boedel van Pieter Cornelisz van Dorp en Trijntje Jans Thoen, beiden overleden in Maasland 300 gld. hem door Willem Leendertsz Bocxhoorn, commissaris ter hand gesteld.
  vermelding van 30 mei 1657  [3
  Vermeld in schuldbekentenis 
  • Maassluis 30-5-1657: Pieter Willemsz Thoen wonend Oostgaag, als principaal en Willem Jansz Thoen als zijn borg en mede principaal zijn 1000 gld schuldig aan Arij Leendertsz Schinkelhouck, ook wonend in het Ambacht van Maasland. Er wordt een betalingsregeling vastgelegt.

   Op dezelfde dag verklaren Arij Bastiaensz Patijn, als principaal wonend in Zuid-Maasland en Willem Jansz Thoen aan de Nieuwecht en Pieter Willemsz Thoen als borgen en mede-principaal schuldig te zijn aan de kinderen van zaliger Pieter Cornelisz van Dorp, in zijn leven timmerman te Maasland, en Trijntge Jansdr Thoen de som van 900 car. gld. Met de voogd Willem Leendertsz Bocxhoorn wordt een gezamenlijke regeling getroffen.

   Maassluis, 19-2-1690: Simon Corneliss van der Meer, meerderjarige zoon van Corn. Simonss van der Meer en van Trijntie Jans Thoen die ook getrouwd is geweest met Pieter Corneliss Dorp, verstrekt een machtiging aan dr Adriaen vn Sterrevelt, procureur, inzake een opbligatie bij Arij Bastiaenss Patijn en Willem Janss Thoen en Pieter Willems Thoen als borgen en medeprincipalen.
  vermelding van 1658  [5
  Zetter te Maasland 
  Beroep van 19 jan 1658  [3
  Zetter van Maasland 
  • Maassluis, 19-1-1658: Willem Pietersz Bogaert, 43 jr, oud-zetter van Maasland namens de zetters in Maasland verklaart dat hij in 1656 als zetter van Maasland heeft gediend naast Willem Jansz 't Hoen, 63 jr, Jacob Jacobsz Noordervliet, 47 jaar, Leendert Dircxsz Bogaert. 48 jr, Pieter Vriese, Willem van der Woert en Leendert Arijens Burgersdijck. Zij vergaderden te Maasland ten huize van Willem van Wijn. Daar was ook Gerrit Bijvelt, secretaris van Maasland. Verklaring betreft de Ambachtskist van Maasland die ten huize van Van Wijn moest worden gebracht.
   Cornelis Cornelisz Burgersdijck, Sijmon Cornelisz van der Lelij, 47 jaar, arbeiders hebben met enkele van de voornoemde personen de kist gehaald waar de secretaris met Willem van der Woert was blijven zitten...
  vermelding van 15 mrt 1658  [3
  Vermeld in testament als voogd 
  vermelding van 14 mrt 1660  [3
  Huur land te Maasland 
  • Maassluis, 14-3-1660: Pieter van Wijn wonend te Maassluis ... Hendrick Sloot, commandeur van Maasland verklaarden verhuurd te hebben aan Willem Jans 't Hoen, wonend in de Duijfpolder in het Ambacht van Maasland de 91? morgen land gelegen in de duifpolder bij de huurder laatst gebruikt door Allaert Cleijwech die het recht had gekregen van Adrijaen (Cleijwech, secretaris van Maasland zaliger). ...2 percelen van 11 mergen, bezuiden de woning van de huurder, west de middelwatering, oost aan het land van de commandeur. etc.
  vermelding van 28 mrt 1663  [3
  Regeling zorg kinderen van Neeltge Willemsdr Thoen 
  • Maassluis, Notaris Adrijaen de Bije 28-3-1663:
   Claes Claesz Trapper, weduwnaar van Neeltge Willemsdr Thoen wonend te Maasland geassisteerd met Willem Pietersz Bogaert en Jacob IJsbrantsz Perdelft wonend te Maasland ten eenre en Willem Jansz Thoen wonende aen de Nieuwech onder Maasland, grootvader en Jan Willemsz Thoen wonend te Vlaardinger Ambacht, oom, tesamen voogden, en Pieter Willemsz 't Hoen, mede oom en voogd, geassisteert met Jan Sijmonsz Patijn en Jacob Meesz Noordervliet, goede bekende ter andere zijde. Zij regelen de zorg voor en betalingen ten behoeve van de kinderen, Grietge Claes Trapper, oud 6 jr, en Trijntge Claes Trapper oud 5 jr door de dood van hun moeder Neeltge Willemsdr Thoen. Vermeld worden diverse zilveren sieraden en bloedkoralen kettingen.
  vermelding van 6 mei 1665  [3
  Testament 
  • Maassluis, notaris Adrianus de Bije
   6-5-1665: Willem Jansz Thoen, zetter in Maasland en zijn vrouw Trijntge Dircx van der Gaech wonend aan de Nieuwweg onder de Ambacht van Maasland maken hun testament.
   Hun goederen: 12 mergen weiland liggend in de Dijckpolder te Maasland; Leen van de Domproost tot Utrecht, welke Willem Thoen als leenvolger van zijn za. vader Jan Jansz Thoen bij de heer Corn. van Lockhorst domproost aldaar op 2 april 1638 is verleend.
   Vermeld zijn hun zonen Jan Willemsz Thoen en Pieter Willemsz Thoen, hun dochters Neeltge Willemsdr Thoen getrouwd geweest met Claes Claesz Trapper, Lijsbeth Willems Thoen getrouwd met Abram Jansz van Velden aan Oostgaech, Trijntge Willems Thoen tetrouwd met Arij Bastiaensz Patijn te Maasland, Maertge Willems Thoen getrouwd met Dirck Jacobs van Dijck. Allen hebben een flink bedrag bij hun huwelijk uitbetaald gekregen.
  vermelding van 11 mei 1667  [3
  Schuldbekentenis 
  • Maassluis, 11-5-1667: Willem Jansz Thoen wonende aan de Nieuwecht in het Ambacht van Maasland als principaal, Abram Jansz van Velden wonend aan de Westgaech te Maasland en Dirck Jacobs van Dijck wonend te Vlaardingen, beide als borg en mede-principaal verklaren schuldig te zijn aan Pouwels Joosten van Rijn, lijndraaier te Maassluis de som van 200 gld, Maertge Joosten van Rijn weduwe van
   za. Cornelis Arijensz van Claveren te Maassluis, de som van 700 gld....
   Op dezelfde dag verklaren bovengenoemde principalen schuldig te zijn aan Pieter Joosten van Rijn wonend te Maassluis 1.300 car. gld....
  vermelding van 29 dec 1670  [2
  Testament willem Jansz Thoen en Trijntje Dircx van der Gaegh 
  • 29-12-1670: Comp. [voor Glaude van der Tol, not. te Maasland] de eerzame Willem Jansz. Thoen en de eerbare Trijntje Dircx van der Gaegh zijn huisvrouw, echtelieden wonende in de Duiffpolder binnen het ambacht van Maasland aan de Nieuwewecht, hij te bedde leggende en zij gaande en staande ‘met ons op de aerde’. Stellen tot voogden over de onmondige kindskinderen: Jan Willemsz. Thoen, Pieter Willemsz. Thoen haar zonen, mitsgaders Abraham Jansz. van Velden en Dirck Jacobsz. van Dijck haar zwagers.
  Begraven 1671  Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  • Vermeld in het lidmatenregister van de gereformeerde kerk te Maasland
  vermelding van 1673  [6
  Familiegeld Delft 
  • Maaslandt 1673: De weduwe van Willem Jansz. t Hoen, bouwvrouw; is Crijntje Dirks, wonende aan de Nieuwe Wegh, nu Kwakelweg ƒ 80,00
  vermelding van 4 mei 1691  [2
  Verkoop uit de nalatenschap van Trintie Dircksdr van der Gaagh 
  • 4-5-1691: Comp. Jan en Pieter Willemsz. Thoen, mitsgaders Lijsbet Willemsdr. Thoen nagelaten wed. van zal. Abram Jansz. van Velden, mitsgaders Abram Arensz. Patijn voor hem zelf en als in deze vervangende voor Grabel van der Kooij getrouwd met Maartien Arensdr. Patijn, kinderen van Arij Bastijaansz. Patijn, en Trintie Willemsdr. Thoen, zijnde de comparanten kinderen, kindskinderen en erfgenamen van zal. Trintie Dircksdr. van der Gaagh die wed. en boedelhoudster was van Willem Jansz. Thoen, en hebben verkocht aan sr. Jacobus van den Werve wonende tot Maassluis zekere omtrent 1 hond eigen land leggende gemeen in een stuk leenland in de Dijkpolder van Maasland groot 3 morgen 107 roeden welk voorsz. leenland te leen gehouden wordt van het kapittel van de dom te Utrecht en aan de comparant mede verkocht en voor het gemelde leenhof opgedragen.

   De erfgenamen verkopen op de zelfde dag aan Arij Pietersz. van Rijn bouman wonende tot Maassluis zeker stukje land groot omtrent 1 hond leggende gemeen in een stuk land groot te samen 3 morgen 4 hond 59 roeden zijnde leenland dat te leen gehouden wordt van het kapittel van de dom te Utrecht gelegen in de Dijkpolder van Maasland en mede aan de voorsz. van Rijn verkocht en voor het gemelde leenhof opgedragen.
   En aan Alewijn Claasz. van der Houf wantrijder tot Maassluis een stukje land groot omtrent 1 hond gelegen in en door de andere gemeen in een stuk land te samen groot omtrent 3 morgen zijnde leenland en mede aan de voorn. Alewijn Claasz. verkocht en voor het kapittel van de dom te Utrecht daarvan hetzelfve te leen gehouden wordt opgedragen zijnde […]
  Persoon-ID I24041  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 13 sep 2020 

  Vader Jan Jansz (den ouden) Thoen van Bronckhorst,   geb. ca. 1568, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 2 apr 1638  (Leeftijd ~ 70 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Catharina van der Velde,   geb. 1564, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 3 apr 1637, Vlaardingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 73 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd ca. 1595  [7
  Gezins-ID F1585044762  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Trijntge Dircx van der Gaech,   ovl. vóór 4 mei 1691 
  Getrouwd Type: civil  [8
  Kinderen 
   1. Neeltge Willemsdr Thoen,   ovl. vóór 28 mrt 1663  [geboorte]
   2. Lijsbeth Willems Thoen,   begr. 25 apr 1701, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [geboorte]
   3. Maertge Willems Thoen,   ovl. vóór 26 okt 1680  [geboorte]
  +4. Pieter Willemsz Thoen,   geb. ca. 1630,   begr. 30 nov 1703, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 73 jaar)  [geboorte]
   5. Trijntge Willems Thoen,   geb. ca. 1630, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 4 mei 1691  (Leeftijd ~ 61 jaar)  [geboorte]
  +6. Jan Willemsz. Thoen,   ged. 25 sep 1644, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   begr. 11 feb 1695, Maasland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 50 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1584971415  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsBegraven - 1671 - Maasland Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Overige afbeeldingen
  Land van Willem Thoen in 1654 te Maasland
  Land van Willem Thoen in 1654 te Maasland
  De van het Hoogheemraadschap van Delfland is gemaakt door Pieter Florisz van der Sallem. Tekening van de Delflandse Maasdijk van de 'Sparteltwecht' tot aan Maassluis.
  Links op de kaart is het land van Willem Thoen te zien

 • Bronnen 
  1. [S12831] Vermeld in akte

  2. [S12826] www.hogenda.nl

  3. [S2522] FamilySearch

  4. [S14706] SA Delft

  5. [S15058] Vermeld in diverse akten

  6. [S15352] www.hogenda.nl - J Heemskerk

  7. [S15263] OV 1993 S.M. Auwerda-Berghout

  8. [S11206] Vermeld in testament
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.