top deco
Michiel Jacobs Cotermans

Michiel Jacobs Cotermans

Mannelijk 1571 - 1640  (69 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Michiel Jacobs Cotermans 
  Geboren 1571  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 3 apr 1601  [2
  Koopt huis tegenover de Visbrug in Dordrecht 
  • - 3 april 1601: Pijeter Andrijesz. Waelen verkoopt aan Michiel Jacobsz. Cotermans brouwer een huis, staande tegenover de Visbrug tussen het huis van Emer Jansz. vleeshouwer en het huis of de brouwerij van Thonis Thonisz., in welk huis Cotermans tegenwoordig woont. Het pand is verkocht voor 2600 gl., waarvan 684 gl contant. Waarborg: Dirck Gerritsz. bakker. Koper kent schuldig aan verkoper 1916 gl., te betalen met jaarlijkse termijnen van 300 gl. Borg: Thonis Thonisz. zijdekramer. (ORA Dordrecht inv. 746, f. 16v)
  vermelding van 29 dec 1603  [3
  Verdeling boedel Jacob Jacobs Cotermans 
  • 29-12-1603: afhandeling nalatenschap van Jacob Cotermans en Anneken Jan Jacobsdr zijn huisvrouw;
   In de akte worden de volgende personen vermeld:
   Jan Jacobs Cotermans, Isaack Jacobs Cotermans, Jacob Jacobs Cotermans, Franchois Adrieansse sijdenlaeckencooper tot Dordrecht, als man ende borght van Margrietie Jacobs Cotermans, Dirck Otto van Eeuwijcksone als man ende borght van Marne Jacobs Cotermans; Jenneken Jacobs Cotermans, wettige huisfrouwe van Henrick Cornelis Dyrven geassisteert metten voorss. Dircken Heuren Swaeger als heuren gecoren vooght; De voorss. Jan Jacob Cotermans noch inden name van Michielen Jacobs Cotermans zijn broeder, ende de voorss. Jan inden naeme van Aechthen Adriaen Joosten van Bergen, omberade .. ende moeder aff van? Anneken Jacob Cotermans dr. De voorss. Franchois Adriaenss als tesaamente vooght inden naeme vande kinderen Geeraerts van Bijlaer daer moeder aff was wijlen Cathelijn Jacob Cotermansdr ende Dirck dirckss als behoude zoon ende borght inden name van Cornelie Jacobs Cotermans sijn huisfrouwen moeder,
   kinderen en aanverwanten van wijlen Jacob Cotermans en Anneken Jan Jacobsdr zijn huisfrouw;
   Gedeeld en als onderpand genoemd zijn de huijsinge ende erve twee wooningen met toebehoorte genaemt De Son, gestaen ende gelegen inde Veterstrate genaemt Sint Jansstrate. En op te helft van een huijs ende erve met sijn toebehoorte ende metten stal ende hove daer achter aen gelegen, genaemt den Prince van Oraenjen, gestaen ende gelegen opten Haechdijck alhier. Een huijs ende erve met zijn toebehoorte genaemt het Hamerken, gestaen ende gelegen opt Chinnekenseijnde alhier etc.
  Beroep van 1604 tot vóór 1640  [4
  Brouwer 
  • in't Witte Hert te Dordrecht
  vermelding van 13 apr 1604  [5
  Koopt huis, brouwerij en mouterij, genaamd "het Witte Hert" te Dordrecht 
  • - 13 april 1604: Mariken Jansdr., weduwe van Anthonis Anthonisz., geassisteerd met haar zoon Anthonis Anthonisz., verkoopt aan Michijel Jacobsz. Cotermans brouwer, haar schoonzoon, een huis, brouwerij en mouterij, genaamd "het Witte Hert", staande tegenover de Visbrug aan de poortzijde [Groenmarkt] tussen het huis van verkoopster, genaamd "den Grooten Jesus" en het huis van Emer Jansz. vleeshouwer. Koper verklaart verkocht te hebben aan verkoopster een jaarlijkse losrente van 100 gl., verzekerd op dit huis, brouwerij en mouterij. In margine: comp. ter secretarie van Dordrecht Marijken Jansdr., weduwe van Anthonis Anthonisz. en verklaart volledig betaald te zijn van deze hypotheek. Schuldbrief derhalve geroyeerd op 10 mei 1608. (ORA Dordrecht inv. 747, f. 93v en 94)
  vermelding van mei 1607  [3
  Afhandeling nalatenschap van Isack Otten van Eeuwijck 
  • Jan Jacobsz Cotermans en Michiel Jacobsz Cotermans, brouwers, zijn genoemd als voogden van de weeskinderen van zaliger Mariken Jacop Cotermans, hun zus, geprocureert bij Dirck Otten van Eeuwijck bij de afhandeling van de nalatenschap, waarbij de weeskinderen 2/3 deel erven en Cornelis Pieterssz 1/3 deel. Het betreft onroerend goed in de Kerckstrate te Breda.
  vermelding van 31 jul 1607  [3
  Erfgenaam in nalatenschap van Grietgen Jacob Cotermans (de jonge) 
  vermelding van 19 jun 1608 tot 1640  [2
  Eigenaar van korenwindmolen de 'Hoogenmoet' te Dordrecht 
  • De molen stond binnen de stad "de stede vesten van het Bagijnhoff"
   f 3600.
   De molen is tussen 1642 en 1649 verplaatst naar een plek buiten de Vriesepoort en is nu verdwenen.
  vermelding van 4 mrt 1609  [3
  Koopt brouwerij De Moriaen 
  • 04-03-1609: Isaack Jacop Cotermans verkoopt aen Michielen Jacop Cotermans zijn broer en aan Dirck Dircxzn, huis, erf, brouwhuis, hove, genaamd de Moriaen, krachtens het codicil van Anna Jan Jacobs weduwe wijlen Jacop Cotermans
   Voorts verklaart Isaack als propretaris huis en brouwerij genaamd Het Havenkeijn op dorstzijde van het verkochte huis en brouwhuis, dat daaraan niets getimmerd mag worden
  vermelding van 10 apr 1613  [3
  Verkoopt hofstede in Breda 
  • 10-4-1613: Dirck Dircxzn, brouwer in de Moriaen in naam van Michiel Jacop Cotermans wonend in Dordrecht in het Witten Hart. Beiden verkopen de hofstede, waar eertijds een huis en boomgaard op stond, met het erf, tesamen ongeveer 2 bunder. Een deel kwam van de erfenis van de ouders van Michiel, en een ander deel had zijn zus Jenneken bij koop verkregen (1576).

   11-3-1614: Michiel Jacop Cotermans geeft een garantie op een hofstede enz, buiten Breda in de Kiensdijck? aan de Donk. door hem verkocht aan Anthonis Cornelis Adriaenssen en zijn vrouw Marie Jacops Verbaten. Borg hiervoor staat Dijrck Dijrckxssen.
  vermelding van 17 aug 1623  [3
  Afhandeling en verkoop uit de erfenis van Jacob Jacobs (de oude) 
  vermelding van 15 jun 1625  [6
  Vermeld als schuldeiser bij afdoening nalatenschap van Jacob Anthoniszoon 
  vermelding van 1626  [2
  Betaalt bij de heffing van de 1000e penning 100 ponden aan de stad Dordrecht 
  • Geschat vermogen 100.000 pond. Hij wordt dan vermeld als brouwer.
  vermelding van 6 feb 1640  [7
  Testament bij Notaris Dirck Sijmons te Dordrecht 
  • In het testament van Michiel Jabobs Cotermans worden de zonen Abraham en David benoemd tot voogden over de minderjarige kinderen en over Jan Michiels Cotermans zijn innocente zoon
  Overleden 1 mei 1640  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [8
  • Michiel Jacopsz. Cotermans, sterf hier den eersten meyje 1640
   Een baer bij de Vismart voor Miggiel Coterman, vier mael Luijens
  Begraven 2 mei 1640  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [9
  Getuige bij Gezin: Jan Jacobs Cotermans / Tanneken Carels van Bouckstaven (Verwantschap: religious) 
  Getuige bij Gezin: Thomas Jacobsz Cotermans / Maijken Geeritsdr Bilaer (Verwantschap: civil) 
  Getuige bij Gezin: Thomas Jacobsz Cotermans / Maijken Geeritsdr Bilaer (Verwantschap: religious) 
  Aantekeningen 
  • Als eigenaar van "Het Witte Hert" heeft Michiel plafonds laten aanbrengen in het (nu nog) monumentale pand. Bij een recente verbouwing werd een toen aangebracht stempelversiering met het jaartal 1618 teruggevonden in het plafond.
   Michiel woonde daar met zijn vrouw, 9 kinderen en 6 personeelsleden. In 1622 werd hij aangeslagen voor een hoofdgeld (belasting) van 40 pond, wat een aanzienlijk bedrag was.
  Persoon-ID I21277  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 21 okt 2017 

  Vader Jacob Jacobs (de oude) Cotermans,   geb. ca. 1532,   ovl. aug 1603  (Leeftijd ~ 71 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Anneken Jan Jacops,   ovl. sep 1603 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd vóór 1562  [10
  Gezins-ID F1501911124  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Neelten Toonis Toonissen,   geb. Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 6 aug 1626 
  Huwelijkstoestemming 31 jul 1594  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [11
  Kinderen 
   1. Abraham Cotermans,   geb. Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   2. David Michielsz Cotermans,   ovl. vóór 13 jul 1657  [geboorte]
   3. Jan Michiels Cotermans  [geboorte]
   4. Jacob Michiels Cotermans,   begr. 14 feb 1638, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   5. Anna Michiels Cotermans,   geb. Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 31 jul 1662, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   6. Adriana Cotermans,   geb. ca. 1606, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 27 okt 1660, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 54 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1501855262  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Catharina Willemsdr 
  Huwelijkstoestemming 6 aug 1626  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [12
  • Weduwnaer en weduwe, geassisteert met d'heer mr. Digman Pauls haar verkoren voogd
  Gezins-ID F1502077861  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 3 Maeijcken Michiels Deijlman,   geb. Zevenbergen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 25 jun 1644, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Huwelijkstoestemming 31 aug 1634  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [13
  Getrouwd 17 sep 1634  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [8
  Type: religious 
  • Wedr. en JD geassisteerd door haar moeder en haar broer Jan Michielsz.

   In de marge: Op huyden den XVI Marty 1640 compareerde voor d’heeren mr. Jacob van Beveren heeren Cornelis Cornelis ende Johan van de Corput heeren Jacobsz., schepenen, Michiel Cotermans sieckelijk te bedde liggende ende Maeyken Michielsdr., gesont van lichaem ende verclaerden hoe dat zijlieden op den [17 september] 1634 in hun gemeente inden echten staete sijn bevesticht welcke bevestinge ende trouwe sy comparanten aende voorn[oemde] heeren Schepenen mits desen sijn bekent maeckende ende voor haer E[dele] mits desen syn renoverende voor soo veer des noots sy. Actum ut supra.

   Uit de Resolutien van Holland blijkt dat dit huwelijk bij de mennonieten is aangevochten door de kinderen uit de vorige huwelijken van Michiel. Volgens de kinderen was het huwelijk 'nul, kragteloos en van onwaarden' omdat o.a. alleen voor de Mennonieten is getrouwd en niet voor Magistraat en bij de Kerkendienaars. De weduwe verklaarde dat het huwelijk bekend was gemaakt bij de Magistraat van Dordrecht en dat daarop drie 'Marktdaagsche Proclamatien' waren gevolgd. In het ziekbed van Michiel Cotermans is de trouw vernieuwd voor de twee schepenen en secretaris van de stad Dordrecht.
   Op 26-6-1640 wordt besloten dat het huwelijk valide is. Wel wordt de hoge en provinciale raad verzocht om advies hoe de huwelijken van Mennonieten het best gereguleerd kunnen worden.
  Gezins-ID F1502077867  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 31 jul 1594 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 6 aug 1626 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 31 aug 1634 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: religious - 17 sep 1634 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 1 mei 1640 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - 2 mei 1640 - Dordrecht Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Overige afbeeldingen
  Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
  Gebouw waar ooit Het Witte Hert gevestigd was
  Als eigenaar van "Het Witte Hert" heeft Michiel Jacobs Cotermans plafonds laten aanbrengen in het (nu nog) monumentale pand. Bij een recente verbouwing werd een toen aangebracht stempelversiering met het jaartal 1618 teruggevonden in het plafond.
  Michiel woonde daar met zijn vrouw, 9 kinderen en 6 personeelsleden. In 1622 werd hij aangeslagen voor een hoofdgeld (belasting) van 40 pond, wat een aanzienlijk bedrag was.

 • Bronnen 
  1. [S14070] SA Breda - vestbrief / geschat

  2. [S13304] Uwstamboomonline

  3. [S14049] SA Breda - vestbrief

  4. [S12999] RA Dordrecht

  5. [S12569] Genealogieonline

  6. [S13801] RA Dordrecht - weeskamer

  7. [S13844] RA Dordrecht - 64

  8. [S14158] Doopsgezinden in Dordrecht van Willem Stuve - Gert Jan van Dorsten

  9. [S13984] RA Dordrecht - 60

  10. [S14080] Vermeld in testament - geschat

  11. [S13760] RA Dordrecht - 149

  12. [S13787] RA Dordrecht - 59

  13. [S14059] RA Dordrecht - 71 / Google books
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.