top deco

Alsemgeestlaan

Op kaarten van ca. 1711, 1818 en satellietfoto's van april 2009 is de basis van de naam Alsemgeest duidelijk te zien.
Het land waar het hier om gaat is ca. 40 hectare groot en ligt in 's-Gravenzande ten zuid-westen van de bebouwde kom.

Van "Buitenplaats Alsemgeest" naar "Alsemgeestlaan"

Overzichtskaarten 1712 en 2009

<< || >>



Op de afbeeldingen links en rechts is heel goed de ontwikkeling te zien van Buitenplaats Alsemgeest naar "Alsemgeestlaan" De contouren van de vroegere buitenplaats zijn duidelijk herkenbaar, ook op de foto's die in april 2009 zijn gemaakt.

Onder 'Overzichtskaarten 1712 en 2009' zie je de ligging van het Alsemgeest-gebied (linksonder) ten opzichte van de kern van 's-Gravenzande

De details rechts laten de ontwikkeling van het Alsemgeest-gebied zien.

Detailkaarten uit 1712 , 1818 en 2009

<< || >>
Alsemgeestlaan 2009



Op deze satellietfoto is de ligging van de Alsemgeestlaan goed te zien
Straatnaambord



Een foto van het straatnaambord.
Gemeentestuk 1969



Het gebied krijgt zijn naam terug. De laan midden in het gebied waar de buitenplaats lag krijgt de naam 'Alsemgeestlaan'

De kaart uit 1712 is gemaakt door Nicolaus Samuelis Cruquius - cartograaf en waterstaatsman. Cruquius vestigde zijn naam als cartograaf met de kaart van Delfland, die hij in 1712 in opdracht van het Hoogheemraadschap maakte. Deskundigen zijn het er over eens dat dit werk van onovertroffen kwaliteit is. De hier getoonde afbeeldingen zijn details uit die kaart van Delfland.

In 1818 bestond de buitenplaats niet meer. De verschillende percelen bestaan dan uit bos, bouwland en tuin en zijn eigendom cn C.B. Nederburgh.
De kaart uit 1818 is destijds gevonden op De Woonomgeving.nl.

De foto's uit 2009 komen van Google Earth.

Naar boven



Contact

Over deze website