Kwartierstaat van Franciscus Johannes (Frans) Zuidwijk

Generatie 1 (proband)

frans_zuidwijk-2.jpg
1 Frans Zuidwijk-2
1 Franciscus Johannes (Frans) Zuidwijk (afb. 1), geboren op 08-08-1880 om 13:30 in Loosduinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1880.
Notitie bij de geboorte van Frans: Andere getuige bij de aangifte: Willem Voortman, rijksveldwachter, 62 jr.
Geboren in het huis wijk B nr. 66
Frans is overleden op 28-02-1950 in Den Haag, 69 jaar oud (oorzaak: Aangereden door een auto toen hij op de fiets reed). Hij is begraven op 03-03-1950 in Den Haag, RK begraafplaats St. Jozef.
Notitie bij overlijden van Frans: Tijdens een fietstocht na een cafébezoek is Frans overreden door een voertuig vlakbij het toenmalige weeshuis Groenestein.
Uit de akte van zijn nalatenschap d.d. 3-8-1954 (notaris Antonie Kleijn te Loosduinen) bleek dat de nalatenschap niet anders werd aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het saldo (eigendommen na aftrek van schulden) van zijn nalatenschap was f 20.535,39.
Beroep:
Tuinder (Bij zijn overlijden had hij een tuin gelegen in de Dijkpolder te Poeldijk, gemeente Monster, kadastraal bekend, sectie K, nummers 3422, 3423, 3424, 3425 en 3426 in totaal groot 4,91 hectare)
Functie:
Bestuurslid Loosduinse groentenveiling (Frans was in 1924 lid van de bouwcommissie van de Loosduinse groentenveiling en is tot aan zijn dood lid van het bestuur geweest.)
Religie:
RK
1966omazuidwijkladuk.jpg
2 1966OmaZuidwijkLaduk
Frans trouwde, 43 jaar oud, op 28-05-1924 in Loosduinen met Maria Petronella (Marie) Laduk (afb. 2), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Marie: Maria Petronella was zwanger toen zij trouwde met Franciscus Johannes. Zij was gescheiden echtgenote van Johannes Hendrik Bruinewoud. Afkondiging van het huwelijk is gedaan op zaterdag 17 mei 1924. Zij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd (akte van huwelijkse voorwaarden d.d. 15-5-1924 voor M.J. Telchuijs, notaris te Loosduinen).
Marie is geboren op 17-05-1898 om 22:30 in Den Haag, dochter van Antonie (Toon) Laduk en Pieternella Brems. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1898.
Notitie bij de geboorte van Marie: Getuigen bij de aangifte:Nicolaas van de Ruit, 35 jr, broodbakker en Pieter Jacob van der Bel, 27 jr, koetsier, beiden wonende te Den Haag
Marie is overleden op 17-03-1993 in Den Haag, 94 jaar oud. Marie trouwde voorheen op 12-03-1919 in Den Haag met Johannes Hendrik (Joop) Bruinewoud (1893-1939). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 21-09-1922 in Den Haag. Marie begon later een relatie op 07-09-1992 in Scheveningen met Peter van Oosten.
Beroepen:
vanaf ca. 1915     Werkster (Marie was op jonge leeftijd al in dienst getreden van de familie Boekholt. De heer des huizes H.E. Boekholt was de directeur/eigenaar van het toenmalige Scala-theater in Den Haag. Zij heeft het heel erg naar haar zin gehad bij die familie.Schoonmaken was haar hobby en is dat ook haar hele leven gebleven. Zij heeft daar heel erg lekker leren koken. De (klein)kinderen hebben nog veel van haar kookkunsten mogen genieten.)
vanaf ca. 1965     Toiletjuffrouw bij Madurodam (Marie was jarenlang toiletjuffrouw bij recreatiepark Madurodam te Den Haag. Marie hield van poetsen en zij zorgde ervoor dat de toiletten kraakhelder waren.
En dat zij bij Madurodam werkte was ook fijn voor haar kleinkinderen, die gratis naar binnen mochten als zij bij hun Oma op bezoek gingen.)

Generatie 2 (ouders)

2 Franciscus Zuidwijk, geboren op 08-04-1850 om 15:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1850. Franciscus is overleden op 07-01-1938 in Monster, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1938.
Notitie bij overlijden van Franciscus: Woonde in Kwintsheul
Beroep:
Tuinder
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1877 in Den Haag met de 25-jarige Hendrina Geertruida de Bock.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Hendrina: Franciscus is op dezelfde dag getrouwd als zijn broer Cornelis. Hij woonde in Loosduinen.
Overige getuigen: Adrianus Petrus van der Knaap, 51 jr, tuinier wonende te Poeldijk en Henricus Theodorus Kokshoorn, 33 jr, tuinier, wonende te Loosduinen.
1925_hg_de_bock_bidpr.jpg
3 1925 HG de Bock bidpr
3 Hendrina Geertruida de Bock (afb. 3), geboren op 21-12-1851 om 01:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1851.
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Getuigen bij de aangifte: Hendrik van Houten, 48 jr, baardscheerder en Willem Hartogh, 40 jr, boekdrukker
Hendrina is overleden op 13-10-1925 in Loosduinen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1925. Zij is begraven op 16-10-1925 in Loosduinen, RK begraafplaats St. Jozef.

Generatie 3 (grootouders)

4 Johannes Zuijdwijk, geboren op 26-01-1821 om 14:00 in Naaldwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1821.
Notitie bij de geboorte van Johannes: vader Johannes is 40 jaar en moeder is 28 jaar
De ouders woonden te Naaldwijk
Johannes is overleden op 21-03-1895 om 02:30 in Den Haag, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1895.
Beroepen:
vanaf 1849     Warmoesier
vanaf 1873     Winkelier (In een overlijdensakte van dochter Cornelia Elisabeth staat Johannes vermeld als groentenverkooper.)
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 01-08-1849 in Den Haag met de 29-jarige Elisabeth Verpoort.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Getuigen: Pieter Stade, behanger, 54 jr; Willem Paulussen 63 jr; Hendrik Koegler, oppasser, 26 jr en Nicolaas Lensing, waagwerker, 56 jr.
5 Elisabeth Verpoort, geboren op 19-01-1820 in Veur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1820. Elisabeth is overleden op 11-03-1900 om 15:00 in Den Haag, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1900.
Beroepen:
vanaf 1849     Naaister
vanaf 1877     Winkelierster
6 Willem Rudolph de Bock, geboren op 28-01-1805 in Den Haag. Hij is gedoopt op 03-02-1805 in Den Haag, Nieuwe kerk. Willem is overleden op 25-03-1891 om 09:30 in Den Haag, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1891.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden na een lang doch geduldig lijden
Beroep:
Koperslager; Blikslager
Willem is weduwnaar van Catriena (Catharina) Eijbinck (1803-1844), met wie hij trouwde (1), 33 jaar oud, op 09-09-1838 in Den Haag.
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op 20-11-1844 in Den Haag met de 28-jarige Geertruida Smits (zie 7 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Geertruida: Het huwelijk is afgekondigd op 17 november 1944. Willem Rudolph was weduwnaar van Catharina Eybink
Getuigen: Willem Hertogh, 33 jr, boekdrukker, Johannes Herman Figge, 39 jr, Kleermaker, Hermanus Meyboom, 32 jr, Rijtuigschilder en van Reinier Wette, 28 jr, schoenmaker.
7 Geertruida Smits, geboren op 21-09-1816 om 24:00 in Terborg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1816. Geertruida is overleden op 21-03-1906 om 14:30 in Den Haag, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1906.
Beroep:
Dienstbode

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Johannes Zuijdwijk, geboren op 31-05-1776 in Schiedam. Hij is gedoopt op 31-05-1776 in Schiedam, RK kerk. Johannes is overleden op 09-06-1852 om 17:00 in Den Haag, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-06-1852.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bij zijn overlijden zijn de namen van de ouders niet bekend.
Bij zijn overlijden is hij 77 jaar oud
Notitie bij Johannes: Bij de volkstelling van 1840 in Den Haag wordt 1777 als geboortejaar opgegeven. Op grond van beroep, geboorteplaats en jaartallen, zal het hier toch om dezelfde Jo(h)annes Zuijdwijk gaan.
De vermelde leeftijden bij de geboorte van de kinderen geven verder geen zekerheid. Op basis van de beroepen van vader en zoon (molenaarsvak), de woonplaatsen en de vernoemingen lijkt het toch te gaan om de op 31-5-1776 geboren Johannes.
Beroepen:
vanaf 1813     Molenaar (Ook vermeld tot en met 1849)
vanaf 1818     Molenaarsknecht
Functie:
van 11-11-1814 tot 29-08-1816     Canonnier (Laatst gewoond Delft, geboren 31-5-1776
11-11-1814: geëngageerd voor 6 jaren à D...
16-12-1815: Over naar West-Indische Artillerie als corporaal en de 21e gedegradeerd tot kanonnier
27-12-1815: aangekomen van ’t Batt. West-Ind. Artillerie als Canonnier
29-8-1816: Gepasporteerd wegens lichaamsgebreken)
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1810 met de ongeveer 19-jarige Dingena (Digna) Duijn.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Digna: In 1832-1834 woonden beiden in de gemeente Loosduinen. In 1842 woonden zij in ’s-Gravenhage. Zij ondertekenden beiden de trouwakte van hun zoon Gerhardus in 1842. In 1865 woonde de weduwe Dingena Duin in Schiedam.
9 Dingena (Digna) Duijn, geboren op 09-10-1791 in Dordrecht. Zij is gedoopt op 29-01-1792 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Digna: Remonstrants gedoopt; de ouders woonden te Dordrecht
Digna is overleden op 27-12-1870 om 01:00 in Den Haag, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1870.
Notitie bij overlijden van Digna: Dingena was weduwe van Johannes Zuidwijk
Beroep:
van 1849 tot 1865     Naaister (Zowel vermeld als naaister te Den Haag als naaister te Schiedam)
Digna begon een relatie (1) met Pieter Cornelis Koppenschaar (ovl. vóór 1849).
10 Frans Verpoort. Hij is gedoopt op 11-10-1785 in Rijnsburg.
Notitie bij de geboorte van Frans: Oegstgeest, RK kerk, locatie Rijnsburg
Frans is overleden op 17-06-1853 in Voorburg, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1853.
Beroep:
vanaf 1849     Warmoesier
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 21-02-1813 in Voorburg met de 26-jarige
11 Cornelia Koot, geboren op 10-02-1787 in Voorburg. Zij is gedoopt op 10-02-1787 in Voorburg. Cornelia is overleden op 17-06-1873 in Voorburg, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1873.
12 Roedolph (Rudolph) de Bock. Hij is gedoopt op 10-04-1768 in Grave, NH kerk.
Notitie bij de geboorte van Rudolph: Doopgetuige: Antonius Bartholomeus van Dieren
Rudolph is overleden op 23-02-1813 om 06:00 in Den Haag, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1813.
Notitie bij overlijden van Rudolph: Rudolph woonde in Den Haag Sectie C/242. Zijn ouders woonden in Den Haag.
Beroep:
Vervanger van lantaarns
Hij trouwde met
13 Johanna Elisabeth (Anna) Vuurbaak. Zij is gedoopt op 31-10-1763 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopgetuige Elisabet Bijvoet
Anna is overleden op 23-10-1854 om 23:00 in Den Haag, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1854.
Beroep:
Naaister (Wonende in de Wagestraat Wijk N nummer 31, Den Haag)
14 Johannes Coenradus (Coenraad) Smeets. Hij is gedoopt op 21-02-1772 in Swalmen, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Coenraad: Doopgetuigen Henricus Linsen en Catharina Sangers
Coenraad is overleden op 07-07-1835 om 14:00 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1835.
Notitie bij overlijden van Coenraad: Oud 64 jr; Coenraad Smit, geboren te Roermond, zonder beroep, gewoond hebbend te Zutphen, weduwnaar van Hendrina Bosman, overleden in het huis no. 146.
Aangifte is gedaan door 2 vaders van het Gasthuis
Notitie bij Coenraad: In Gelderland vermeld met de achternaam Smits, maar gedoopt onder de naam Smeets
Beroepen:
vanaf 1816     Landbouwer
vanaf 1820     Olijslagersknecht
vanaf 1827     Arbeider
Coenraad is weduwnaar van Margrieta (Grietje) Koers (1772-1803), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 22-12-1799 in Doesburg.
Hij trouwde (2), 37 jaar oud, op 13-11-1809 in Doetinchem met de 32-jarige Hendrina (Henrica) Bosman (zie 15 hieronder). Coenraad en Henrica gingen op 28-10-1809 in Doetinchem in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Henrica en Coenraad vond plaats op 13-11-1809 in Aerdt, RK kerk.
Notitie bij het huwelijk van Coenraad en Henrica: Weduwnaar van Margaretha Koers uit Ter Borg, geboren bij Roermond wonend onder ’t Ambacht van Doetichem, oud 37 jaren; en Hendrina Bosman, JD geboren te Herwen tans wonende te Doesborg, oud 32 jaren. Met toestemming van bruids ouders;
Burgerlijk huwelijk: attest van R. Kolkschoten, pastoor te Aardt
Getuigen: Theodorus van der Zand en Johanna Bosman
15 Hendrina (Henrica) Bosman. Zij is gedoopt op 06-06-1777 in Herwen, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Henrica: Andere doopgetuige: Rutgerus van de Sande
Locatie Herwen
Henrica is overleden op 26-10-1827 om 10:30 in Zutphen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1827.
Notitie bij overlijden van Henrica: Ouders onbekend; 51 jaar, gewoond hebbend te Zutphen

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Gerardus (Gerrit) Zuijdwijk. Hij is gedoopt op 20-09-1741 in Veur. Gerrit is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-1811 in Delft.
Notitie bij overlijden van Gerrit: oud 70 jaren, roomsch aan de Voorstraat, nalatende 4 kinderen
Notitie bij Gerrit: Gerrit Zuijtwijk (Suijdewijck) (1768)(1778)
Religie:
RK
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-06-1768 in Schiedam met de 25-jarige Johanna (Jannetje) Timmermans. Het kerkelijk huwelijk tussen Jannetje en Gerrit vond plaats op 05-06-1768 in Schiedam.
17 Johanna (Jannetje) Timmermans. Zij is gedoopt op 06-03-1743 in Maassluis.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: RK doop Maasland; locatie: M(aas)S(luis)
Getuigen doop: Gerrit Olijslagers & Jannitje Joosten
Jannetje is overleden op 04-03-1812 in Delft, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Overleden in het huis wijk 3 nr. 45, weduwe van Gerrit Zuidwijk, 69 jaar.
Religie:
RK
18 Cornelis Duijn.
Hij begon een relatie met Paulina Hendrika Catharina de Joode.
Notitie bij de relatie van Cornelis en Paulina: De aard van deze relatie moet nog uitgezocht worden
19 Paulina Hendrika Catharina de Joode. Zij is gedoopt op 12-06-1768 in Woudrichem, NG kerk.
Notitie bij de geboorte van Paulina: Getuigen doop: Aaltje de Joode en Hendrina van der Hart
Paulina is overleden na 1809, minstens 41 jaar oud.
20 Jan Arijsz (Joes) Verpoort, geboren op 07-12-1730 in Hazerswoude - Rijndijk. Hij is gedoopt op 07-12-1730 in Hazerswoude.
Notitie bij de geboorte van Joes: RK doop, zelfde dag geboren op de Rijndijk
Doop- (en geboortedag) niet goed leesbaar (maand en jaar wel)
Joes is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 16-01-1800 in Rijnsburg.
Notitie bij overlijden van Joes: Het lijk van Jan Verpoort Weduwnaar van Ariaantje Hogervorst, alhier overleeden. Prodeo
Joes is weduwnaar van Ariaantje Leendertsdr van der Pluijm (1732-1777), met wie hij trouwde (1), 29 jaar oud, op 06-07-1760 in Rijnsburg.
Hij trouwde (2), 48 jaar oud, op 16-05-1779 in Rijnsburg met de 24-jarige Ariaantje Franse (Adriana) Hogervorst (zie 21 hieronder). Joes en Adriana gingen op 01-05-1779 in Rijnsburg in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Adriana en Joes vond plaats op 16-05-1779 in Rijnsburg.
Notitie bij het huwelijk van Joes en Adriana: wed.r van Ariaantje van der Pluim geb. te Hazarswoude; JD geb. en beide woonende alhier. Voor beiden Pro Deo
Oegstgeest, RK kerk - locatie Rijnsburg
21 Ariaantje Franse (Adriana) Hogervorst. Zij is gedoopt op 23-06-1754 in Rijnsburg.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Doopgetuigen: Jan de Winter en Cornelia de Winter
Oegstgeest, RK kerk, locatie Rijnsburg
Adriana is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 23-07-1798 in Rijnsburg.
Notitie bij overlijden van Adriana: Het lijk van Ariaantje Hogervorst, huijsvrouw van Jan Verpoort, alhier overleeden. Prodeo
22 Hendrik Melisz Koot. Hij is gedoopt op 02-04-1756 in Wassenaar.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Andere getuige doop Laurens van Poelgeest
Hendrik is overleden op 08-09-1821 in Voorburg, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1821.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bij het overlijden wordt een leeftijd van 73 vermeld. Dit zal nog worden uitgezocht.
Beroep:
Bouwman te Voorburg
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1784 in Voorburg met de 26-jarige
23 Elisabeth (Lijsje) van Veen. Zij is gedoopt op 12-01-1758 in Voorburg.
Notitie bij de geboorte van Lijsje: Andere getuige doop Maria Halverhoud
Lijsje is overleden op 19-01-1827 in Veur, 69 jaar oud.
24 Johannes (Jan) de Bock, geboren in 1732 in Deventer. Jan is overleden op 23-02-1816 om 12:00 in Den Haag, 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1816.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan woonde in wijk V 472. De ouders waren niet vermeld in de overlijdensakte.
Beroepen:
Kleermaker
vanaf 1758     Kanonnier in garnizoen in Grave
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15-02-1758 in Nijmegen, Nederduits ger. gem. met de 23-jarige Christina (Anna Christina) Servaes. Jan en Anna Christina gingen op 29-01-1758 in Nijmegen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna Christina: JM, JD te Nijmegen; getuige Johanna Wullikken
25 Christina (Anna Christina) Servaes, geboren in 07-1734 in Klundert. Zij is gedoopt op 10-07-1734 in Zevenbergen.
Notitie bij de geboorte van Anna Christina: Doopgetuigen: Thomas Bijgers en Maria de Clercq
Anna Christina is overleden op 24-11-1820 om 05:00 in Den Haag, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1820.
Notitie bij overlijden van Anna Christina: Johanna was weduwe van Jan de Bock; de ouders waren onbekend (overleden)
Notitie bij Anna Christina: Bij de doop en de doop van enkele kinderen vermeld als Christina Servaas. Bij huwelijk vermeld als Johanna Christina en bij andere dopen als Anna Christina
Beroep:
Dagloonster
26 Pieter Vuurbaak.
Hij trouwde met
27 Johanna Bos.
28 Jacobus Smeets. Hij is gedoopt op 25-01-1740 in Swalmen, RK kerk. Jacobus is overleden op 08-09-1788 om 13:00 in Swalmen, 48 jaar oud. Hij is begraven op 10-09-1788 in Swalmen, RK kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Jacobus Smeets, daghuijder, getrouwd met Maria van de Rieth
Beroepen:
vanaf 1783     Akkerman
van 1786 tot 1788     Daghuurder
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-02-1767 in Maasniel, RK Kerk met de 27-jarige
29 Maria van de Rieth. Zij is gedoopt op 28-07-1739 in Sint Odiliënberg.
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen Hubertus Geurts (vervangen door Joannes Vrencken) en Maria Silkens
Maria is overleden op 04-09-1811 om 16:00 in Swalmen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1811.
Notitie bij overlijden van Maria: Aangifte door Jan Wijnants, 48 jaar, dagarbeider, schoonzoon en door Antoon Smeets, 37 jaar, dagarbeider en buurman wonend te Swalmen in het gehucht Malbroque.
Maria was 79 jaar oud, dagarbeidster, weduwe van Jacques Smeets, dochter van A.de? De aangevers waren niet bekend met de geboorte-gegevens
Notitie bij Maria: Achternaam ook vermeld als van den Rijt
1771_de_kievaart_overl_hendrina_hoef.jpg
4 1771 De Kievaart overl Hendrina Hoef
30 Henricus (Hendrik) Bosman (afb. 4). Hij is gedoopt op 10-03-1741 in Aerdt, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Doopgetuigen: Agnes Vierkens en Jan Wemmers
Hendrik is overleden op 16-12-1817 in Herwen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1817.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Henricus was tabaksplanter, wonende te Herwen, weduwnaar en zoon van wijlen Joost Boschman en van Hendrina Hoef. Overleden in het huis no 16 te Herwen
Aangifte door: Jan Hebing, dagloner, en schoonzoon, 31 jaar en Hendrik Hermsen, arbeider, 29 jaar, buur van de overledene
Beroepen:
van 1814 tot 1817     Tabaksplanter
vanaf 1816     Landbouwer (Wonend te Herwen)
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 28-04-1776 in Millingen met de 33-jarige Geertruidt (Anna Gertrudis) Raadts. Hendrik en Anna Gertrudis gingen op 10-04-1776 in Millingen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Anna Gertrudis en Hendrik vond plaats op 28-04-1776 in Herwen, NH kerk.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Anna Gertrudis: Herwen NH Kerk: Den 28 april op attestaetsie van Custos (koster) van Millingen en van D:N:N: van Lohe v. DM te Lobith getrouwt Hendrik Bosman en Geertruid Raats.
Millingen: Den 10 April ingeschreven Hendrik Bosman J.M. van de Kievaart (Kijfwaard) onder Pannerden, dog nu woonende te ’s Gravenward onder het Lobith en Gertuidt Raads J.D. mede van ’s Gravenward dog nu woonende te Millingen
Lobith RK kerk: Henricus Bosman ex Kijffward et Gertrudis Raadts ex s-Greevenward - Getuigen Gerardus Bosman en Wilhelma Raadts
31 Geertruidt (Anna Gertrudis) Raadts. Zij is gedoopt op 24-02-1743 in Aerdt, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Anna Gertrudis: Doopgetuigen: Daniel Cremer, pastor in Elst; Theodorus Feerkens, Anna Hendricks en Anna Jansen
Doopnamen: Anna Gertrudis
geboren te ’s-Gravenwaard
Anna Gertrudis is overleden op 12-06-1815 om 23:00 in Herwen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1815.
Notitie bij overlijden van Anna Gertrudis: Leeftijd 73 jaar
Overleden in het huis no. 16 te Herwen
Beroep:
tot 1815     Werkvrouw

Generatie 6 (oudouders)

32 Wilhelmus Arisz (Willem) Zuijdwijk. Hij is gedoopt op 05-04-1709 in Stompwijk. Willem is overleden vóór 1778 in Schiedam?, ten hoogste 69 jaar oud.
Religie:
RK
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 24-11-1737 in Stompwijk met de 21-jarige Joanna Willemsen (Jannetje, Anna) (van) Wesenberg. Willem en Jannetje, Anna gingen op 08-11-1737 in Stompwijk in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Jannetje, Anna en Willem vond plaats op 24-11-1737 in Stompwijk, RK kerk.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje, Anna: JM geboren en wonend in Stompwijk; JD geboren in Werkhoven en wonend te Stompwijk
Bij de aangifte werd de BG geassisteerd met Arij Zuijdwijck, zijn vader wonend te Stompwijk. De bruid werd geassisteerd met haar vader Jan van Weesenbergh, die te Schiedam woonde.
33 Joanna Willemsen (Jannetje, Anna) (van) Wesenberg. Zij is gedoopt op 11-05-1716 in Werkhoven.
Notitie bij de geboorte van Jannetje, Anna: RK gedoopt als dochter van Jan Willemsen en Annighie.
Doopgetuigen: Marie Claessen en Cornelia Paulus
Jannetje, Anna is overleden op 28-10-1767 in Schiedam, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje, Anna: Anna Wesenberg, in’t Gasthuis overleden
Notitie bij Jannetje, Anna: Achternaam ook vermeld als Wesenburch
34 Johannes Janse (Jan) Timmermans. Hij is gedoopt op 11-05-1706 in Helvoirt.
Notitie bij de geboorte van Jan: RK doop, doopgetuigen Elizabeth Janse Meulders; Joannes Cornelisse
Jan is overleden vóór 01-08-1791, ten hoogste 85 jaar oud. Jan trouwde (2), 46 jaar oud, op 14-01-1753 in Maasland, RK kerk met Helena Leenderts (Leentje) van Dijk (1720-1791), 32 jaar oud.
Hij trouwde (1), 31 jaar oud, op 27-04-1738 in Maasland, RK kerk met de 25-jarige Anna Lammers van Sittert (zie 35 hieronder). Jan en Anna gingen op 11-04-1738 in Maassluis in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Opmerking bij het kerkelijk huwelijk: M(aas)S(luis)
Ondertrouw Maassluis: Johannes Janse Timmermans JM geboren van Helvoort in de Meijre van den Bos en sedert eenige jaaren alhier gewoont hebbende en Anna Lambregts van Sittert gebore van Macharen onder Ravesteijn en mede eenige tijt gewoont hebbende alhier. Pro deo.
1738-04-11_huwelijk_timmermans-sittert_met_handtekeningen.jpg
5 1738-04-11 Huwelijk Timmermans-Sittert met handtekeningen
35 Anna Lammers van Sittert (afb. 5). Zij is gedoopt op 01-10-1712 in Macharen.
Notitie bij de geboorte van Anna: RK gedoopt, getuigen: Franciscus Wilhelmus Cleuvers en Quirina Wilhelmina Cleuvers
Anna is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op 28-12-1751 in Maassluis.
Notitie bij overlijden van Anna: Begraven op het kerkhof
Notitie bij Anna: Achternaam ook vermeld als van Zittart
38 IJsebrant Cornelisse Joode.
Hij trouwde met
39 Dingena Gerrits Dalm.
40 Arij Pietersz Verpoort, geboren omstreeks 1705 in Koudekerk. Arij is overleden, ongeveer 34 jaar oud. Hij is begraven op 02-03-1739 in Hazerswoude.
Notitie bij overlijden van Arij: Pro Deo
Notitie bij Arij: Achternaam ook vermeld als Voorpoort
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-05-1728 in Koudekerk met de 23-jarige Aagje Jansen (Aaltie) Zonneveld.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Aaltie: JM wonend te Koudekerk; JD geboren te Rijnsburg en wonend te Koudekerk
41 Aagje Jansen (Aaltie) Zonneveld. Zij is gedoopt op 30-11-1704 in Leiden, RK kerk Kuipersteeg. Aaltie is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 29-06-1738 in Hazerswoude.
Notitie bij overlijden van Aaltie: Impost 3 gulden
42 Frans Klaasze Hogervorst. Hij is gedoopt op 07-01-1720 in Rijnsburg, ger. kerk. Frans is overleden vóór 20-01-1808, ten hoogste 88 jaar oud. Frans ging in ondertrouw (2), 51 jaar oud, op 26-07-1771 in Rijnsburg met Ida Beekman. Dit huwelijk werd ontbonden op 10-10-1771 in Rijnsburg (Elkaar vrijwillig ontslagen voor het derde voorstel met consent van Schout en schepenen). Frans trouwde (3), 54 jaar oud, op 27-11-1774 in Rijnsburg, NH kerk met Trijntje Pieters Buitenom (1726-1808), 48 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 16-06-1743 in Valkenburg (ZH) met de ongeveer 21-jarige Lijsbeth de Planke (zie 43 hieronder). Frans en Lijsbeth gingen op 31-05-1743 in Rijnsburg in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Lijsbeth: JM van Rhijnsburg ; JD van Valkenburg
Oegstgeest, RK kerk - locatie Valkenburg (ZH)
43 Lijsbeth de Planke, geboren omstreeks 1722 in Valkenburg (ZH). Lijsbeth is overleden, ongeveer 41 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1763 in Rijnsburg.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: ’t lijk van Lijsje Planken, huisvr. van Frans Hogervorst
44 Melis Hendriksz (Nelis) Voges Kotteren (Koot), geboren vóór 1728 in Nordwalde bij Munster. Nelis is overleden op 17-08-1789 in Voorschoten, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Nelis: Melis leidde een enigszins zwervend bestaan. Na zijn huwelijk noemt Melis zich Vogelscoot (Vogelkoot). zijn kinderen noemen zich Koot. Afkomstig uit Münsterland, Westfalen, Waarschijnlijk van een buitenplaats Voges Kotten (bron: Kwartierstaat Johannes Petrus Maria Koot)
Hij trouwde, minstens 20 jaar oud, op 12-05-1748 in Wassenaar met de 22-jarige Cornelia Cornelisdr. van der Clauw. Het kerkelijk huwelijk tussen Cornelia en Nelis vond plaats op 12-05-1748 in Wassenaar, RK kerk.
Notitie bij het huwelijk van Nelis en Cornelia: Jm geb Munsterland wnd Wassenaar, jd geb Veur wnd Wassenaar
45 Cornelia Cornelisdr. van der Clauw. Zij is gedoopt op 25-01-1726 in Veur. Cornelia is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1807 in Voorschoten.
46 David Arisz van Veen. Hij is gedoopt op 08-06-1716 in Zoeterwoude.
Notitie bij de geboorte van David: Weipoort; andere getuige doop: Anna Luneman
David is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1791 in Voorburg.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 28-05-1747 in Voorburg met de 20-jarige Lijsbet Gerritsdr (Lijsje) van de Berg. David en Lijsje gingen op 12-05-1747 in Voorburg in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Lijsje en David vond plaats op 28-05-1747 in Voorburg.
47 Lijsbet Gerritsdr (Lijsje) van de Berg. Zij is gedoopt op 08-01-1727 in Voorburg, RK kerk. Lijsje is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-1772 in Voorburg.
50 Joannis Servaes.
Hij trouwde met
51 Gertrudis Sweerenbroek.
Notitie bij Gertrudis: Achternaam ook vermeld als Sweirbroek
56 Conrardus (Coen) Smets. Hij is gedoopt op 23-03-1716 in Swalmen, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Coen: Doopgetuigen: Chrijstophorus Frederix en Anna Mans
Coen is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 14-10-1766 in Swalmen, RK begraafplaats.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1739 in Asselt, RK kerk met de 23-jarige Bertha Hansen.
Notitie bij het huwelijk van Coen en Bertha: Getuigen: Henricus Coenen en Henricus Pex
57 Bertha Hansen. Zij is gedoopt op 27-06-1715 in Asselt, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Bertha: Doopgetuigen Wilhelmus Willems en Sibilla Hanssen
Bertha is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op 13-02-1766 in Swalmen, RK begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Bertha: Lamberta Hansen vrouw van Conrardus Smeets
58 Joannes van der Riedt. Hij is gedoopt op 13-06-1716 in Swalmen, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Joannes: doopgetuigen: Johannes Geursen en Maria Coenen
Joannes is overleden, 36 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-1753 in Sint Odiliënberg.
Notitie bij overlijden van Joannes: Joannes van Riedt echtgenoot van Gertrudis Silkens
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 27-07-1738 in Sint Odiliënberg, RK kerk met de ongeveer 30-jarige Gertrudis Silkens.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Gertrudis: Getuigen: Theodorus van Vlodrop en Margarita van Riedt
59 Gertrudis Silkens, geboren omstreeks 1708 in Lerop, Sint Odiliënberg. Gertrudis is overleden op 11-01-1784 om 08:00 in Herten, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1784 in Herten, RK kerkhof.
Notitie bij overlijden van Gertrudis: oud 75 jaar, weduwe van Wilhelmus Sangers, daghuurder. Geboortig van Lerop onder Odilienberg
Notitie bij Gertrudis: Achternaam ook vermeld als Silkens
Gertrudis trouwde (2), ongeveer 45 jaar oud, op 31-07-1753 in Herten met Wilhelmus Sangers (ovl. 1781).
60 Jodocus (Joost) Bosman. Hij is gedoopt in 04-1701 in Oud-Zevenaar, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Joost: Doopgetuigen Joannes Helmigh en Margaretha Busman
Joost is overleden vóór 21-05-1755, ten hoogste 54 jaar oud.
Notitie bij Joost: Voornaam ook vermeld als Joseph, Jost en Jochim
Achternaam ook vermeld als Busman
Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 12-04-1733 in Herwen, ger. kerk met de ongeveer 21-jarige Hendrina (Hendrijn) Hoef. Joost en Hendrijn gingen op 04-03-1733 in Aerdt, RK kerk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Joost en Hendrijn: Josephus (Joost) Bosman, JM van Oud-Zevenaer en Hendrina Hoef(s), JD van Herwen.
Met attest na Pannerden
Getuigen Derck Ruesenaer en Mechtildis Dericks
61 Hendrina (Hendrijn) Hoef (afb. 4), geboren omstreeks 1712 in Herwen. Hendrijn is overleden op 21-06-1773 in Pannerden, Kievaart, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 24-06-1773 in Pannerden.
Notitie bij overlijden van Hendrijn: Den 21 Junij is hier overleeijde Henderijna Roelf, huijsvrouw van Derk Hanssen op de Kievaart en den 24 dito begraaven
het beste kleet is 0-14-0
voor het luijden is 0-12-0
Dit is betaalt
Hendrijn trouwde (2), ongeveer 43 jaar oud, op 21-05-1755 in Herwen, ger. kerk met Dirk (Theodorus) Hanssen (1721-1776), 34 jaar oud.
1771_kaart_s-gravenweerd_met_huis_jan_raats.jpg
6 1771 Kaart s-Gravenweerd met huis Jan Raats
62 Johannes (Jan) Raadts (afb. 6), geboren omstreeks 1716. Jan is overleden op 12-11-1788 in ’s-Gravenwaard, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-11-1788 in Lobith.
Notitie bij Jan: Voornaam ook (afgekort) vermeld als Joes
Jan trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, op 27-02-1753 in Elten (Duitsland) met Elisabeth Geertruijd van Embden (1731-1798), 21 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 29-11-1739 in Aerdt, RK kerk met de ongeveer 21-jarige Gertruid (Gertjen) Brantsz (zie 63 hieronder). Jan en Gertjen gingen op 12-09-1739 in Lobith in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gertjen: Gereformeerde kerk: 12 september zijn alhier driemael geproclameert Jan Raedt met Gertruidt Brantz
Getuigen bij het kerkelijk huwelijk op 29 november: Theodorus Vierkens en Mechtildis Derickse
63 Gertruid (Gertjen) Brantsz, geboren omstreeks 1718. Gertjen is overleden vóór 27-02-1753, ten hoogste 35 jaar oud.
Notitie bij Gertjen: Ook vermeld als Gertrudis Fierkens bij doop kind Joannes

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Arij Claasz Zuijdwijk, geboren omstreeks 1670 in Wateringen?. Arij is overleden na 1737, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: Achternaam ook vermeld als Suijderwijck
Beroep:
Molenaar
Hij trouwde met
65 Annetje Willemsdr. van der Knaap, geboren omstreeks 1670 in Wateringen?.
66 Jan Willemsz. van Wesenbergh, geboren omstreeks 1685 in Cothen.
Beroep:
vanaf 1717     Molenaar te Werkhoven
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-08-1707 in Werkhoven met de ongeveer 31-jarige Anna Cornelisdr. van der Meer. Jan en Anna gingen op 17-07-1707 in Den Haag in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: JM van Koote in ’t Stigt van Utrecht; JD aen Lijtsendam
RK getrouwd
67 Anna Cornelisdr. van der Meer, geboren omstreeks 1676 in Leidschendam.
Notitie bij de geboorte van Anna: Is op 15-8-1679 3 jaar
68 Jan Willem Nelisse (Joannes) Timmermans, geboren omstreeks 1674 in Helvoirt. Joannes is overleden op 18-07-1731 in Helvoirt, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joannes: Weduwnaar
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-01-1697 in Helvoirt met de ongeveer 21-jarige Joanna Hendrix Cornelissen.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Joanna: JM en JD van Helvoirt
69 Joanna Hendrix Cornelissen, geboren omstreeks 1676 in Helvoirt. Joanna is overleden vóór 18-07-1731, ten hoogste 55 jaar oud.
70 Lambertus van Zittardt. Hij is gedoopt op 07-12-1682 in Ravenstein.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: RK gedoopt Getuigen Henricus Oirloo, Theodorus van den Ancker en Maria Daenen
Lambertus is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 14-02-1731 in Macharen.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 01-11-1703 in Macharen met de ongeveer 21-jarige Maria Jan Colen.
Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Maria: get1: meester van Erp. get2: Joanna Peters
71 Maria Jan Colen, geboren omstreeks 1682 in Berghem. Maria is overleden, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven op 02-09-1724 in Macharen.
Notitie bij overlijden van Maria: Maria vrouw van Lambertus van Zittaert
80 Pieter Louwijs Verpoort. Hij is begraven op 03-10-1719 in Koudekerk.
Notitie bij overlijden van Pieter: Begraven Pieter Louwijs Verport, pro deo
1731_kloosterschuur_rijnsburg.jpg
7 1731 Kloosterschuur Rijnsburg
82 Jan Korsse van Sonnevelt (afb. 7), geboren omstreeks 1660. Jan is overleden, ten hoogste 79 jaar oud. Hij is begraven vóór 10-10-1739 in Sassenheim.
Beroep:
vanaf 1685     Bouwman
Jan is weduwnaar van Gerritje Cornelisdr van Haestert (ovl. vóór 1695), met wie hij trouwde (1), ten hoogste 25 jaar oud, vóór 15-12-1685. Jan is weduwnaar van Leuntje Arisdr Elsgeest (ovl. 1697), met wie hij trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 29-04-1696 in Rijnsburg. Jan is weduwnaar van Marijtjen Hendrikx van der Post (ovl. 1701), met wie hij trouwde (3), minstens 37 jaar oud, na 1697.
Hij trouwde (4), ongeveer 41 jaar oud, op 25-09-1701 in Noordwijk met de ongeveer 26-jarige Maria Leenders van Slot (zie 83 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Jan vond plaats op 25-09-1701 in Oegstgeest, RK kerk.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Marijtje Leenderts van Slot wonende tot Oestgeest, sullende begeven in huwelijken staat met Jan Corsz Zonneveld, weduwnaar van Marijtgen Heijndricx van der Post wonen(de) tot Rhijnsburg, onder de classis van 3 Gulden
Woonden in Oegstgeest op Kloosterschuur
Getuigen Christiaen Vermeij en Maria Verhorst
83 Maria Leenders van Slot, geboren omstreeks 1675 in Oegstgeest.
Notitie bij Maria: Achternaam ook vermeld als Bredero
84 Claas Pietersz Hogervorst. Hij is gedoopt op 28-09-1687 in Rijnsburg, ger. kerk.
Notitie bij de geboorte van Claas: Doopgetuige Geertje Gerritsdr van Leeuwen
Claas is overleden vóór 20-02-1742, ten hoogste 54 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 30-06-1715 in Rijnsburg, ger. kerk met de ongeveer 21-jarige Ariaantje Pieters de Winter.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Ariaantje: JM en JD
Claas is gereformeerd en Ariaantje is katholiek. Zij laten hun kinderen afwisselend RK of gereformeerd dopen.
85 Ariaantje Pieters de Winter, geboren omstreeks 1694. Ariaantje is overleden, ongeveer 48 jaar oud. Zij is begraven op 10-01-1742 in Rijnsburg.
Notitie bij overlijden van Ariaantje: ’t lijk van Ariaantje de Winter, wed.e van Claas Hogervorst, Pro Deo
88 Henrich Voges Kotteren. Henrich is overleden na 1747.
Hij is de biologische vader van het kind van
89 Gretigen. Gretigen is overleden na 1747.
90 Cornelis Cornelisz (Cnelis d´Oude) van der Klaauw. Hij is gedoopt op 05-04-1693 in Leidschendam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen doop: IJsbrant Cornelisse en Arianntie Jans
Cornelis is overleden op 03-02-1778 in Wassenaar, 84 jaar oud.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1724 in Veur met de 18-jarige
91 Marijtje Joppen (Maria) Gordijn. Zij is gedoopt op 27-08-1705 in Leidschendam.
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen doop: Willem Leendertse en Marij Willems
Maria is overleden op 17-01-1775 in Wassenaar, 69 jaar oud.
92 Arie Davidse van Veen. Hij is gedoopt op 27-02-1693 in Voorburg. Arie is overleden op 15-09-1751 in Voorburg, 58 jaar oud. Arie trouwde (2), 42 jaar oud, op 08-05-1735 in Voorburg met Marijtje Ariens Hartkam (ovl. 1745).
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 24-05-1716 in Zoeterwoude met de 24-jarige Neeltje Bastianen van Veen (zie 93 hieronder). Arie en Neeltje gingen op 09-05-1716 in Zoeterwoude in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Neeltje en Arie vond plaats op 24-05-1716 in Zoeterwoude, RK Kerk.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Neeltje: Meerderjarig jongman en JD geadsisteert met haar vader Bstiaan C.ns van Veen; wonede beijde alhier
93 Neeltje Bastianen van Veen. Zij is gedoopt op 02-12-1691 in Stompwijk.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Getuigen doop: Leendert Teuwisse en Claasje Jans
Neeltje is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 02-09-1732 in Voorburg.
94 Gerrit Jacobs van den Bergh. Hij is gedoopt op 14-03-1683 in Rijnsburg.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Tweeling met Jannetje
Gerrit is overleden op 02-07-1753 in Rijswijk, 70 jaar oud. Hij is begraven in Voorburg.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aangegeeven ’t lijk van Gerrit Jacobusse van den Berg, binnen dessen Ambagte overleeden en vervoert na(ar) Voorburg. Pro Deo
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 20-06-1717 in Voorburg met de 31-jarige Emmerentia Crijne van Noort. Gerrit en Emmerentia gingen op 04-06-1717 in Voorburg in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Emmerentia: BG meerderjarigh jonman; J.D. geadsis. met haer vader Crijn van Noort,
beide wonend te Voorburg
95 Emmerentia Crijne van Noort. Zij is gedoopt op 21-12-1685 in Voorburg, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Emmerentia: Emmitie dochter van Crijn.
Getuigen Arie en Apollonia Pieters
Emmerentia is overleden na 1750, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Emmerentia: Achternaam bij de dopen van kinderen vermeld als Van Oort
112 Jacobus Smets, geboren omstreeks 1678.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Bij de doopgetuigen van de kinderen van Jacobus staan voor de vaderszijde ook doopgetuigen uit de familie Vermeulen: Joannes Vermeulen bij de doop van het eerste kind; Godefridus Pex, gehuwd met Elisabeth Vermeulen; Elisabeth Vermeulen zelf. Bij de eerste doop is vaak een (stief)grootouder van de dopeling aanwezig. Als Joannes de stiefvader is van Jacobus dan is Cornelia Coenen (dochter van Conrardus?) misschien wel de moeder van Jacobus. Helaas geen bewijs kunnen vinden van deze veronderstelling. In Swalmen is ook een andere Jacobus gedoopt, een zoon van Arnoldus Smets. Maar dit lijkt een andere persoon te zijn. Arnoldus is misschien wel een broer van de vader van Jacobus.
Jacobus is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven op 04-06-1749 in Swalmen, RK begraafplaats.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-11-1701 in Swalmen, RK kerk met de 20-jarige Sophia Getseler.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Sophia: Getuigen Leonardus Vermeulen en Arnoldus Meuters
113 Sophia Getseler. Zij is gedoopt op 26-01-1681 in Swalmen, RK kerk.
Notitie bij de geboorte van Sophia: Doopgetuigen: Joannes Moren en Maria Pijpers
Achter de voornaam van de moeder vermeld ’coniug." Vermoedelijk een latijns begrip voor echtgenote
Sophia is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 17-06-1717 in Swalmen, RK begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Sophia: In het kerkregister vermeld als Sophia Smets
Notitie bij Sophia: Achternaam ook vermeld als Ghetses
114 Arnioldus (Aret) Hansen. Hij is gedoopt op 22-02-1663 in Maasniel, RK Kerk.
Notitie bij de geboorte van Aret: Doopgetuigen Joannes Spaeren en Arriaen Surestz
Aret is overleden op 30-04-1743 in Maasniel, 80 jaar oud. Hij is begraven op 02-05-1743 in Maasniel.
Notitie bij overlijden van Aret: Het is niet zeker of het om deze Arnoldus (Areth) gaat
Aret is weduwnaar van Sophia Rutten, met wie hij trouwde (1), 29 jaar oud, op 01-02-1693 in Maasniel, RK Kerk. Aret is weduwnaar van Catharina Willems (ovl. 1708), met wie hij trouwde (2), 37 jaar oud, op 03-06-1700 in Asselt, RK kerk. Aret is weduwnaar van Maria (Meriken) Schoenmaeckers (1672-1711), met wie hij trouwde (3), 45 jaar oud, op 21-10-1708 in Melik. Aret is weduwnaar van Joanna Reugels (ovl. 1713), met wie hij trouwde (4), ten hoogste 49 jaar oud, vóór 02-11-1712.
Hij trouwde (5), ten hoogste 51 jaar oud, vóór 14-04-1714 met
115 Sibilla (Beelken) van der Kitsen. Zij is begraven op 13-07-1758 in Swalmen.
Notitie bij overlijden van Beelken: Begraven: Beelken ’ex Laplender’
116 Johannes van der Rijdt, geboren omstreeks 1692. Johannes is overleden op 19-04-1727 in Beesel, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Joannes in de Rijt man van Maria Geurts
Notitie bij Johannes: Achternaam ook vermeld als in den Rijdt, van Driet, van de Riet
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 13-06-1716 met de ten hoogste 22-jarige
117 Maria Geurts, geboren omstreeks 1694. Maria is overleden op 21-04-1736 in Beesel, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Vrouw van Alberti Albers
Maria trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op 20-04-1728 in Beesel met Albertus Albers (±1695-1785), ongeveer 33 jaar oud.
120 Hermannus (Harmen) Bosman, geboren omstreeks 1659. Harmen is overleden, ongeveer 44 jaar oud. Hij is begraven op 10-01-1703 in Oud-Zevenaar. Harmen is weduwnaar van Beeltje (Sibilla) Sijbers (1646-1697), met wie hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 12-05-1682 in Oud-Zevenaar, RK kerk.
Hij trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, op 17-01-1698 in Oud-Zevenaar, RK kerk met de ongeveer 33-jarige Catharina Peters Teppriaens (zie 121 hieronder). Harmen en Catharina gingen op 13-12-1697 in Didam, ger. kerk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Catharina: Herman Busman en Catharina Peters (bij ondertrouw Harmen Bosman en Trinite Peters), weduwnaar van Beeltje Sijbers van Old Sevenaer, nagelate dogter van Peter Teppriaen van Dijdam
Getuigen: Albertus Ontijtt en Ignatus Geubs
121 Catharina Peters Teppriaens, geboren omstreeks 1665 in Didam. Catharina is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven in 1727 in Oud-Zevenaar.
Notitie bij overlijden van Catharina: Catharina Teppriaens uxor (vrouw van) Jo.is Bouman. Geen exacte datum vermeld.
Notitie bij Catharina: Achternaam ook geschreven als Topperjaens
Catharina trouwde (2), ongeveer 38 jaar oud, op 14-10-1703 in Didam, ger. kerk met Jan Bouman (±1675-1732), ongeveer 28 jaar oud.
122 [waarschijnlijk] Henricus Hoef, geboren omstreeks 1675.
Hij trouwde met
123 [waarschijnlijk] Henrica Jansen, geboren omstreeks 1678.
126 Otto Brands. Hij is gedoopt op 18-08-1667 in Herwen.
Notitie bij de geboorte van Otto: Andere getuigen: N: van de Poll, (Huiber Brands-)vrouw Reijters?
ger. doop
Otto is overleden na 20-07-1739, minstens 71 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1737     Tabaksplanter (In 1736 wast Otto ook eigenaar van tabaksland bij zijn huis Steentjens Hofstede)
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1691 in Herwen met de ongeveer 21-jarige Anna Reijers.
Notitie bij het huwelijk van Otto en Anna: JM van Herwen; JD van Beenen
127 Anna Reijers, geboren omstreeks 1670 in Beenen. Anna is overleden vóór 01-09-1733, ten hoogste 63 jaar oud.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Claas (Claes) Willemz. Zuijdwijk (Suijtwijck), geboren in 1626 in Wateringen. Claas is overleden op 07-12-1711 in Wateringen, 84 of 85 jaar oud.
Religie:
RK
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 14-05-1656 in Rijswijk met
129 Maritje van Berckel, geboren in Wateringen.
130 Willem Jacobsz. van der Knaap. Willem is overleden op 18-06-1720 in Wateringen.
Beroep:
Tuinman te Wateringen
Hij trouwde met
131 Jannetje Evertsdr. van der Zwan.
132 [waarschijnlijk] Willem Jansz (van) Wesenbergh.
Functies:
vanaf 04-06-1686     Schepen van Cothen (Ook vermeld op 18-8-1698)
vanaf 08-07-1688     Kerkmeester te Cothen (Ook vermeld in 09-06-1691)
134 Cornelis Jansz van der Meer, geboren omstreeks 1640. Cornelis is overleden vóór 15-08-1679, ten hoogste 39 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1663 met de ongeveer 21-jarige
135 Maertge Dirksdr Noordermeer, geboren omstreeks 1642. Maertge trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, op 16-09-1679 in Stompwijk met Louris Matheus van der Meer (geb. ±1640), ongeveer 39 jaar oud.
136 Willem Nelissen.
140 Adrianus Janssen van Zittardt, geboren omstreeks 1650. Adrianus is overleden op 05-12-1714 in Ravenstein, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-1714 in Ravenstein.
Hij trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 07-09-1676 met de ten hoogste 24-jarige
141 Cornelia Janssen van Ham, geboren omstreeks 1652.
164 Cors Janse van Sonnevelt, geboren omstreeks 1625. Cors is overleden vóór 26-05-1696, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde met
165 Aeffgen Cornelisdr.
166 Leendert Cornelisz van ’t Slot, geboren omstreeks 1651 in Voorschoten.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 06-05-1674 in Voorschoten met de ongeveer 21-jarige Leuntje Jansdr van Swieten.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Leuntje: Jonghman woonend onder Voorschooten; Jongedr. w. in Voorsch.
167 Leuntje Jansdr van Swieten, geboren omstreeks 1653 in Voorschoten.
168 Pieter Cornelissen Hogervorst, geboren omstreeks 1640. Pieter is overleden vóór 20-05-1721, ten hoogste 81 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1678 met de ongeveer 23-jarige
169 Machtelt Fransdr van Veen, geboren omstreeks 1655. Machtelt is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-1721 in Rijnsburg.
Notitie bij overlijden van Machtelt: Weduwe van Pieter Corn. Hogervorst
een uur met alle de klokken geluijt komt f 0-15-
het gemeene kleet f 0-10-
170 Pieter de Winter.
180 Cornelis Bastiaensz van der Klaauw, geboren vóór 1660 in Leidschendam. Cornelis is overleden, minstens 58 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1718 in Stompwijk.
Beroep:
vanaf 1681     Trekker (Had in 1681 een kind jonger dan 4 jaar. Had ook een trekkersjongen in dienst.)
Hij trouwde, minstens 18 jaar oud, op 15-05-1678 in Voorburg met de minstens 18-jarige Jannitgen Jacobsdr van der Veen.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jannitgen: van Leidschendam, onder de banne van Stompwijk
181 Jannitgen Jacobsdr van der Veen, geboren vóór 1660. Jannitgen is overleden op 30-10-1720 in Voorburg, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannitgen: Jannetie Jacobs van Veen van den Leijdsendam, pro deo
182 Job Willemsz Gardijn. Hij is gedoopt op 08-05-1678 in Veur. Job is overleden op 11-12-1749 in Wassenaar, 71 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1704 in Voorburg met de 29-jarige Marijtje Jaspersdr van Nierop. Job en Marijtje gingen op 11-04-1704 in Voorburg in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Marijtje en Job vond plaats op 27-04-1704 in Voorburg.
Notitie bij het huwelijk van Job en Marijtje: Meerderjarig J:M: en meerderjarige J:D:
Beide wonend te Voorburg
183 Marijtje Jaspersdr van Nierop, geboren op 09-01-1675 in Veur. Marijtje is overleden op 07-03-1726 in Voorburg, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marijtje: Pro Deo
184 David Pietersz van Veen, geboren vóór 1660. David is overleden op 06-03-1708 in Stompwijk, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van David: Op 8 maart 1708 wordt in het kerkregister van Voorburg ingeschreven dat Davis is overleden aan een slepende ziekte.
Hij trouwde, minstens 22 jaar oud, op 26-09-1682 in Voorburg met de ongeveer 27-jarige Aeltie Alewijnsdr van der Meer. Het kerkelijk huwelijk tussen Aeltie en David vond plaats op 18-10-1682 in Voorburg.
Notitie bij het huwelijk van David en Aeltie: Davit Pietersz van Veen jonghgesel als bruijdegom ter eenre ende Jan Adriaensz van der Horst als gemacht. van Aeltgen Alewijns van der Meer jongedr., zijne nicht als bruijt ter andere

Getuigen kerkelijk huwelijk: Jacob Ariens Vergouw en Ariaantje Ariens
185 Aeltie Alewijnsdr van der Meer, geboren omstreeks 1655. Aeltie is overleden op 26-04-1701 in Voorburg, ongeveer 46 jaar oud.
186 Bastiaan Pieters van Veen, geboren vóór 1670. Bastiaan is overleden na 1721, minstens 51 jaar oud. Bastiaan trouwde (2), minstens 38 jaar oud, op 19-02-1708 in Zoeterwoude met Marijtje Jacobs Velleger.
Hij trouwde (1), minstens 19 jaar oud, op 22-05-1689 in Zoeterwoude met de 23-jarige
187 Maartie Jans (Marij) Lelievelt. Zij is gedoopt op 11-07-1665 in Stompwijk.
Notitie bij de geboorte van Marij: Getuigen doop: Willem Pieters en Ariaentje Claasse
Marij is overleden vóór 1708, ten hoogste 43 jaar oud.
188 Jacob Jacobsz sr. van den Berg, geboren omstreeks 1647 in Rijnsburg. Jacob is overleden omstreeks 1726, ongeveer 79 jaar oud.
Beroep:
Beurtschipper (tussen Leiden en Rijnsburg)
Functie:
van 1682 tot 1726     Bestuurder te Rijnsburg (In de periode van 1682 tot en met 1726 vermeld als schepen, weesmeester, burgermeester, welgeboren man van Rijnsburg)
Jacob is weduwnaar van Marijtje Jeroensz van Zijp (1644-vóór 1674), met wie hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 22-05-1673 in Warmond.
Hij trouwde (2), ongeveer 27 jaar oud, op 22-07-1674 in Sassenheim met de 25 of 26-jarige Lijsbeth Gerritsdr van Rhijn (zie 189 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Lijsbeth: Met attestatie van Rhijnsburgh, Jacob Jacobsz van den Bergh, weduwnaar met Lijsbeth Gerrits van Rhijn
189 Lijsbeth Gerritsdr van Rhijn, geboren in 1648.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Lijsbet was in 1678, ca. 30 jaar
Lijsbeth is overleden, 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1721 in Rijnsburg.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: begraven Elisabeth Gerrits van Rhijn, huijsvrouw van Jacob van den Bergh. Een uur met alle de klokken geluijt komt f 0-15-; het beste kleet f 2-0-
190 Crijn Willems van Noort, geboren omstreeks 1659 in Voorschoten. Crijn is overleden op 29-11-1725 in Voorburg, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Crijn: Het is niet zeker of het bij de aangifte van het overlijden om om deze Crijn gaat omdat aangifte is gedaan van een lijkie. Meestal gaat het dan om een kind. Maar het kan ook een schrijffout zijn geweest.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-08-1682 in Voorburg met de minstens 26-jarige Lijsbeth Pieterse van Meurs. Crijn en Lijsbeth gingen op 08-08-1682 in Voorburg in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Crijn en Lijsbeth: Crijn Willems van Noort JM geboortich van Voorschoten, woonende alhier tot Voorburgh ende Arij Pietersz van Meurs hem sterck makende voort consent van Lijsbet Pieters van Meurs, J.dr. sijne suster, mede alhier woonachtich.
191 Lijsbeth Pieterse van Meurs, geboren vóór 1656.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Is op 31-5-1679 meerderjarig
Lijsbeth is overleden op 10-08-1731 in Voorburg, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Pro Deo
226 Joannes Henricus (Hans) Hejmans. Hans is overleden vóór 07-07-1705.
Notitie bij Hans: Alias Getsel. Ook vermeld met de achternaam Cats
Ook vermeld als Henricus
Functie:
Meester
Hij trouwde vóór 26-01-1675 met
227 Maria Maren. Zij is begraven op 04-06-1721 in Swalmen, RK begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Maria: Maria Marre, weduwe van Joannes Getseler
Notitie bij Maria: Ook vermeld als Maree e.a.
228 [waarschijnlijk] Gerardus Hansen.
Hij trouwde vóór 1656 met
229 Beertien Sluijsen.
232 [waarschijnlijk] Jan van der Rijdt.
240 [waarschijnlijk] Jodocus (Joost) Bosman, geboren omstreeks 1620. Joost is overleden na 12-11-1695, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joost: Is op 12-11-1695 nog getuige bij doop kleindochter (Aleida, dochter van Margareta Bosman en Bernardus Jansen)
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 25-10-1643 in Neder-Elten met de ongeveer 21-jarige Anna Hulsmans.
Notitie bij het huwelijk van Joost en Anna: Getuigen Nicolaus en Joannes Hulsmans
241 [waarschijnlijk] Anna Hulsmans, geboren omstreeks 1622.
Notitie bij Anna: Ook vermeld als Anna Hulsings en Anna Klumpers
242 Peter Teppriaen, geboren omstreeks 1639. Peter is overleden vóór 13-12-1697, ten hoogste 58 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-11-1662 in Neder-Elten met de 23-jarige Jenneken (Joanna) Jacobs. Peter en Joanna gingen op 21-09-1662 in Didam in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Joanna: Ehel.n (echtelijke) soon en JM; N(agelaten) J.D van salig. Hendrick Jacobs
Getuigen Bernardus Stockman en Henricus van de Wardt
Het echtpaar liet hun kinderen waarschijnlijk om en om katholiek en gereformeerd dopen
243 Jenneken (Joanna) Jacobs. Zij is gedoopt op 24-03-1639 in Didam, ger. kerk.
252 Hendrik Brands, geboren omstreeks 1630. Hendrik is overleden vóór 07-01-1692, ten hoogste 62 jaar oud.
Functies:
vanaf 21-07-1668     Gerechtsman van Herwen en Aerdt (Op 21-7-1668 ingezworen.
18-6-1674: Derick van Huissen en Henrick Brants zijn ontslagen uit hun dienst en eed als gerechtslieden in de Bancken of Gerichten van Herwen en Aerdt omdat zij van de Roomsche Religie zijn.

Wel weer vermeld op 25-09-1690. Hendrik is waarschijnlijk toch van religie veranderd omdat hij zijn kinderen ook na 1674 gereformeerd heeft laten dopen.)
vanaf 29-10-1685     Heemraad te Herwen en Aerdt
Hendrik is weduwnaar van Hester Goris (ovl. vóór 1664). Hendrik trouwde (3), ongeveer 46 jaar oud, op 28-07-1676 in Herwen met Neeske van de Pavert (±1640-vóór 1678), ongeveer 36 jaar oud. Hendrik trouwde (4), ongeveer 48 jaar oud, op 03-08-1678 in Herwen met Anneke (Entgen) Brands (geb. 1649), 29 jaar oud. Hendrik trouwde (5), ongeveer 52 jaar oud, op 12-05-1682 in Herwen met Helena de Greef (±1655-vóór 1692), ongeveer 27 jaar oud.
Hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op 31-05-1664 in Elst met de ongeveer 24-jarige Hendricksken (Hernske) Cornelisdr (zie 253 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hernske: Weduwnaar van Hester Goris wonende tot Herwen; Dochter van Cornelis Geurtsz tot Elst
253 Hendricksken (Hernske) Cornelisdr, geboren omstreeks 1640 in Elst. Hernske is overleden vóór 28-07-1676, ten hoogste 36 jaar oud.
254 Derck Reijers, geboren omstreeks 1644 in Aerdt. Derck is overleden vóór 31-12-1716, ten hoogste 72 jaar oud. Derck trouwde (2), minstens 49 jaar oud, na 03-07-1693 met Arnolda (Aerntje) Wittenhorst (ovl. na 1736).
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 27-01-1667 in Herwen met de ongeveer 21-jarige Gertje Wolters (zie 255 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Derck en Gertje: JM van Aart en; JD van Herwen
255 Gertje Wolters, geboren omstreeks 1646 in Herwen. Gertje is overleden na 03-07-1693, minstens 47 jaar oud.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Willem Joosten ((van)) Zuijtwijck, geboren omstreeks 1600 in Rijswijk. (van) is overleden na 1665 in Rijswijk?, minstens 65 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-08-1624 in Rijswijk met Neeltje Claesdr Gravelaer.
Notitie bij het huwelijk van (van) en Neeltje: Van ’Stamboom Zuiderwijk internet’ : Uit een akte van 13-10-1685 bleek, dat het gezin vanaf hun trouwen in 1624 woonde aan de Kerklaan in het dorp van Rijswijk in het op een na laatste huis.
257 Neeltje Claesdr Gravelaer, geboren in Rijswijk.
Notitie bij Neeltje: Van ’stamboom Zuiderwijk internet’: Op 01-10-1640 verkochten Leendert Claesz., Matthijs Claesz. en Cornelis Lourisz. van Heemskerck, man en voogd van Annitgen Claesdr. van Gravelaer, als erfgenamen van hun ouders driekwart van een huis met erf te Rijswijk aan hun zuster Neeltgen Claesdr. van Gravelaer.
Op 25-05-1665 werd er te Rijswijk een schuld- of rentebrief verkocht met een jaarrente van 15 gulden ten laste van Willem Joosten van Zuijtwijck. Er stond bij, dat deze rentebrief op 01-10-1642 verleden was. (Vermoedelijk had dit te maken met de aankoop van bovengenoemd huis).
260 Jacob van der Knaap.
268 Jan Jansz van der Meer, geboren omstreeks 1613 in Wassenaar. Jan is overleden vóór 13-07-1672 in Leidschendam, ten hoogste 59 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-01-1637 in Stompwijk met de ongeveer 28-jarige Trijntje Ariensdr (Crijntje) van Catterwijck. Jan en Crijntje gingen op 16-12-1636 in Stompwijk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Crijntje: Jan Jans van der Meer jonggesel van Wassenaar wonend aan de Leijtschendam; Jan Jans van Pomeren als voogd van Trijntgen Ariens weduwe van Adam Cornelis van der Gaech wonend aan de Leijtschendam
269 Trijntje Ariensdr (Crijntje) van Catterwijck, geboren omstreeks 1609 in Voorburg. Crijntje is overleden vóór 03-09-1680, ten hoogste 71 jaar oud. Crijntje is weduwe van Adam Cornelisz van der Gaech (ovl. vóór 1636), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op 16-06-1630 in Stompwijk.
270 Dirck Gerritsz van Noordermeer, geboren omstreeks 1615 in Rijswijk.
Notitie bij de geboorte van Dirck: Is op 28-2-1651 36 jaar oud
Dirck is overleden.
Functie:
vanaf 1656     Croosheemraad te Valkenburg
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-11-1640 in Leiden met de ongeveer 21-jarige Jannetgen Jansdr van Elstuijn.
Notitie bij het huwelijk van Dirck en Jannetgen: jongman van Rijswijck; jongedochter van Valckenburch, getrouwd met attestatie van Valckenburch en Rijswijck
271 Jannetgen Jansdr van Elstuijn, geboren omstreeks 1619 in Valkenburg (ZH). Jannetgen is overleden vóór 29-10-1668, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Jannetgen: Ook vermeld met achternaam Backer
1656_huis_jan_gijsbertsz_van_sonnevelt.jpg
8 1656 huis Jan Gijsbertsz van Sonnevelt
328 Jan Gijsbertsz van Sonnevelt (afb. 8), geboren omstreeks 1595 in Voorhout.
Notitie bij de geboorte van Jan: Is op 20-4-1600 5 jaar oud
Jan is overleden vóór 15-06-1677, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Jan: Op 11-3-1643 koopt ’Jan Gijsbertszn. van Sonnevelt een zeer vermakelijke en welgelegen woning als huis, schuur, barg en boomgaard met de laan, gronden en landen daartoe behorende, groot 2 morgen 520 roe gelegen aan de Dinsdagse watering’ te Voorhout. Hij woonde daarvoor al een tijdje als huurder op de woning. Als huurder had Jan, die timmerman was, al aardig wat vertimmerd aan de woning naast de ’Nagelen Brugge’ en hij had de molen daarnaast al vernieuwd.
Jan Gijsbertsz verkoopt de woning als hij bejaard is, op 1-11-1662.

De woning staat afgebeeld op een tekening uit 1656. De tekening is gemaakt voor het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de planning van de aanleg van een trekvaart.
De welgelegen woning is verdwenen. Huidige locatie is het parkje tussen de Herenstraat en Park Overbosch te Voorhout.
Beroep:
vanaf 1623     Timmerman
Functie:
van 1627 tot 1628     Heilige Geestmeester van Voorhout
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1620 met de ongeveer 20-jarige
329 Grietje Corsdr van der Cluft, geboren omstreeks 1600. Grietje is overleden na 15-06-1677, minstens 77 jaar oud.
332 Cornelis van ’t Slot.
336 Cornelis Pietersz Hogervorst, geboren in 1595.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Was in 1673 78 jaar
Beroep:
vanaf 1623     Rietdekker
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1619 met
337 Jorisgen Jansdr.
rijnsburg-oegstgeest-rustenburg.jpg
9 Rijnsburg-Oegstgeest-Rustenburg
338 Frans Willemsz van Veen (afb. 9), geboren omstreeks 1623. Frans is overleden na 19-07-1670, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Frans: Woonde bij Rustenburg te Oegstgeest. Rustenburg was een herberg en is voor 1758 gesloopt.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 21-11-1655 in Oegstgeest, ger. kerk met de ongeveer 21-jarige Jannetgen Dircks van Leth.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Jannetgen: Getrouwd in de kerk van Oegstgeest met attestatie van Rhijnsburch
JG en JD
339 Jannetgen Dircks van Leth, geboren omstreeks 1634.
360 Bastiaan Baerthoutsz van der Claeuw, geboren in 1626.
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: Op 11-12-1658 omtrent 32 jaar
Bastiaan is overleden vóór 20-05-1682, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1674     Herbergier te Leytschendam
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-05-1650 in Stompwijk met de 19 of 20-jarige Lijsbeth Cornelis Vos.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaan en Lijsbeth: Getuige: Cornelis Ariens Vos, vader
361 Lijsbeth Cornelis Vos, geboren in 1630 in Stompwijk.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Op 11-12-1658 omtrent 38 jaar oud
Lijsbeth is overleden vóór 20-05-1682, ten hoogste 52 jaar oud.
362 Jacob Walingsz van Veen, geboren omstreeks 1630 in Voorburg. Jacob is overleden vóór 16-02-1705, ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Op 16-2-1705 wordt de weduwe van Jacob Walings Veen vermeld als belender van een huis aan de Kerklaan.
Beroep:
vanaf 1679     Bouwman
Functie:
vanaf 24-11-1671     Ambachtswaarder van Voorburg
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 09-02-1653 in Voorburg met de 33 of 34-jarige Beateris Cornelisdr van Tedingerbrouck. Jacob en Beateris gingen op 25-01-1653 in Voorburg in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Beateris: Jonghgesel van Voorburg; jongedochter en zuster van Cornelis Cornelisz Tedingerbrouck
363 Beateris Cornelisdr van Tedingerbrouck, geboren in 1619 in Voorburg.
Notitie bij de geboorte van Beateris: Is op 13-10-1675 56 jaar oud
Beateris is overleden na 30-04-1706, minstens 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Beateris: Op 30-4-1706 wordt de weduwe van Jacob Walings Veen vermeld als belender van een huis aan de Kerklaan.
364 Willem Leenderts Gardijn, geboren omstreeks 1650.
Hij trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1676 met
365 Neeltgen Adrieansdr.
366 Jasper Leenderts van Nierop, geboren omstreeks 1624.
Notitie bij de geboorte van Jasper: Op 27-7-1676 oud omstreeks 52 jaar, Den Haag Not. Archief 486 fol 313
Jasper is overleden vóór 23-04-1695, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 51 jaar oud, vóór 1675 met
367 Maertgen Lourisdr Rosenburch, geboren vóór 1655. Maertgen is overleden vóór 1711. Maertgen trouwde (2) vóór 1695 met Pieter Cornelisz (van) Veen.
368 Pieter Pietersz van Veen, geboren in 1617.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Is in 1626 9 jaar
370 Alewijn Pietersz van der Meer, geboren na 1623.
Hij trouwde met
371 Neeltje Ariens van der Horst.
372 Pieter Pietersz van Veen (dezelfde als 368).
374 Jan Claesz Lelievelt, geboren vóór 1630. Jan is overleden op 14-04-1672 in Stompwijk, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Na zijn overlijden zijn er nog 3 kinderen, Maartje, Claesje en Jan (postuum geboren).
Hij trouwde, minstens 28 jaar oud, op 24-09-1658 in Stompwijk met de minstens 16-jarige
375 Neeltje Joris van der Horst, geboren vóór 1642 in Stompwijk. Neeltje is overleden vóór 12-11-1682. Neeltje trouwde (2), minstens 32 jaar oud, op 22-05-1674 in Stompwijk, RK kerk met Leendert Teusz van der Meer (±1640-1726), ongeveer 34 jaar oud.
376 Jacob Cornelisen van den Berg, geboren omstreeks 1613 in Rijnsburg.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Is op 9-4-1633 ca. 20 jaar oud
Jacob is overleden vóór 15-11-1648, ten hoogste 35 jaar oud.
Hij trouwde met Janneke Willems van Wetteren. Het kerkelijk huwelijk tussen Janneke en Jacob vond plaats op 10-12-1635 in Rijnsburg.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Janneke: ger. huwelijk: JG en JD beijde van Rhijnburgh
377 Janneke Willems van Wetteren, geboren omstreeks 1619 in Rijnsburg. Janneke trouwde (2), ongeveer 29 jaar oud, op 15-11-1648 in Rijnsburg met Cornelis Dircxen Smacker (geb. ±1620), ongeveer 28 jaar oud.
378 Gerrit Cornelisz van Rhijn, geboren omstreeks 1603. Gerrit is overleden vóór 10-04-1680, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Gerrit Cornelisz van Rhijn had een graf (nr 66) in de kerk van Oegstgeest (begraafdatum niet vermeld). Het graf is op 10-8-1683 overgeboekt op zijn erfgenamen
Beroep:
vanaf 1678     Bouwman te Rijnsburg
Functie:
van 1631 tot 1666     Schepen van Rijnsburg
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 23-01-1627 in Leiden met de ongeveer 21-jarige Jannetje Cornelisdr van Outshoorn.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: ONA Leiden 23-1-1627: huwelijkse voorwaarden tussen Jannetgen Cornelisdr van Outshoorn en Gerrit Cornelis van Rhijn.
Aanwezig zijn: Cornelis Zegersz van Outshoorn als en vader en voogd van Jannetgen Cornelisdr, hij in deze vervangende met raad en goedvinden van haar broeders en zwagers, nog Zeger Cornelisz en Pieter Cornelisz van Outshoorn, broeders met Cors Cornelisz en Jan Pietersz en Williem Willemsz Kolff, zwagers van Jannetgen, en nog Pieter Ghijsbertsz van der Codde en Cornelis Ghijsbertsz van der Codde, omen van Jannetgen.
Gerrit Cornelis van Rhijn geassisteert met Ghijsbert Cornelisz van Rhijn, zijn broeder, Wouter Warboutsz, Jan Willemsz Hoftuijn zijn omen.
De bruidegom heeft een woning met huis, schuur en toebehoren te Rijnsburch, 5,5 morgen land e.a. (4400 gld). De bruid brengt in een bedrag van 2.500 gld, 3 morgen land te Voorhout e.a. (2 morgen genaamd Voetackers Weij en de ander het Quackbokh)
379 Jannetje Cornelisdr van Outshoorn, geboren omstreeks 1606 in Voorhout. Jannetje is overleden vóór 10-04-1680, ten hoogste 74 jaar oud.
santhorst_wassenaar.jpg
10 Santhorst Wassenaar
380 Willem Florisz van Noort (afb. 10), geboren vóór 1622 in Voorschoten. Willem is overleden na 10-1675, minstens 53 jaar oud.
Beroep:
Verweijer te Voorschoten
Hij trouwde, minstens 28 jaar oud, op 08-05-1650 in Voorschoten met de ongeveer 21-jarige Grietje Nanningsdr.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Grietje: JM woonachtich tot Voorschooten; JD geboortich van Wassenaer ende nu lange jaren woonachtich geweest sijnde tot Voorschooten
381 Grietje Nanningsdr (afb. 10), geboren omstreeks 1629 in Wassenaar. Grietje is overleden na 27-04-1694, minstens 65 jaar oud.
382 Pieter Sijmens van Meurs, geboren omstreeks 1620. Pieter is overleden vóór 23-05-1665 in Voorburg, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Op 23-5-1665 worden de kinderen van Pieter Sijmonsz van Meurs vermeld als belender te Voorburg
Beroep:
vanaf 1650     Bakker aan de Kerklaan te Voorburg
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met
383 Immetje Ariens (Jannetge) Cocxhoorn. Jannetge is overleden vóór 26-05-1668.
1623_beesel_en_rijken_eo.jpg
11 1623 Beesel en Rijken eo
458 Jan (Joannes) Sluijsen (afb. 11), geboren omstreeks 1600. Joannes is overleden vóór 27-12-1649, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Achternaam ook vermeld als Sloesen en Slousen
Hij trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 03-05-1625 met de ten hoogste 23-jarige
459 Bartgen (Beatrix) Quiten, geboren omstreeks 1602. Beatrix is overleden vóór 27-10-1661, ten hoogste 59 jaar oud.
484 [waarschijnlijk] Bernardus Tepperjaen, geboren omstreeks 1615. Bernardus is overleden na 02-10-1696, minstens 81 jaar oud. Bernardus is weduwnaar van Clara NN (ovl. vóór 1638).
Hij trouwde (2), ongeveer 23 jaar oud, op 26-01-1638 in Neder-Elten met de ongeveer 21-jarige Henrica Kersten (zie 485 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Bernardus en Henrica: Getuigen: Adolphe Tepperjaens en Anthonio Christiaans
485 [waarschijnlijk] Henrica Kersten, geboren omstreeks 1617.
Notitie bij Henrica: Achternaam ook vermeld als Christiaans
486 Hendrick Jacobs, geboren omstreeks 1615. Hendrick is overleden vóór 21-09-1662, ten hoogste 47 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1638 in Didam, ger. kerk met de ongeveer 21-jarige Fijcke Mentinghs.
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Fijcke: Getrouwd na 3 proclamatien
487 Fijcke Mentinghs, geboren omstreeks 1617.
504 Otto (Ott) Brands, geboren omstreeks 1585. Ott is overleden na 19-06-1659, minstens 74 jaar oud.
Functies:
vanaf 12-11-1641     Curator te Aerdt van de onmondige kinderen van Clein Arien en Stijn
van 1642 tot 19-06-1659     Gerechtsman te Herwen en Aerdt (Vermeld als ’Geërfde’ (eigenaar van waardevolle erven)
Ook vermeld op 17-3-1657, 30-6-1657 en 19-6-1659
Naam Ott(o) Brants)
506 Cornelis Geurtsz.
508 NN Reijers.

Generatie 10 (stamouders)

512 Joost Adriaensz (van) Suijdwijck, geboren omstreeks 1570. Joost is overleden omstreeks 1622 in Rijswijk?, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joost: In 1622 werd Aechtgen Willemsdr., weduwe, genoemd als ingelande van de Noordpolder te Rijswijk.
Hij trouwde met
513 Aechtge(n) Willemsdr, geboren in 1580. Aechtge(n) is overleden omstreeks 1635 in Rijswijk?, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Aechtge(n): Uit de ’Stamboom Zuiderwijk op Internet’: Onderzoek naar Joost Adriaansz. van Suijtwijck in de rekeningboeken van de Noordpolder te Rijswijk, die zich bevinden in het archief van het Hoogheemraadschap Delfland leverden niets op. Deze besloegen de perioden 1578-1604, 1607-1623 en 1627-1650. Hier ging het vooral om onkosten, die gemaakt zijn voor de polder, waarbij meestal de namen werden vermeld van de leveranciers e.d.. Verder stond er per jaar vermeld wie de molenmeester was en werd de eindrekening getekend door de aanwezige ingelanden.
Toch geeft onderstaand stukje voldoende houvast.
Op 24-11-1607 werd er door de landmeter Floris Jacobsz. een akte opgesteld, waarin de grens tussen het land met woning van de Heer Gouverneur Prijss en het land met woning van Joost Adrijaensz. in de Noordpolder te Rijswijk precies werd vastgelegd. Bij deze akte was ook een situatie-tekening gemaakt, waarop de stal en kamermuur van Joost Adrijaensz. waren aangegeven. Het land van Joost Adriaensz. lag aan de noord-oost-zijde van het land van Gouverneur Prijss. Tussen beide landen lag een wal en een sloot. Dwars door de landen van de voornoemde personen liep een voetpad van noordoost naar zuidwest. In het zuidoosten werd het land begrensd door de Heerweg
Misschien dat in het oud-archief van Rijswijk via belendende personen nog wat aanvullende informatie kan worden gevonden. Deze zoektocht valt nog niet mee, mede door de slechte leesbaarheid van de akten.
Er bleek ook nog een boek te bestaan, waarin alle eigenaren en gebruikers van de landen in de Noordpolder in 1622 werden genoemd (OAD-367-blz. 33). Hier stond, dat Joost Adriaens weduwe eigenaar was van 20 morgen en 4 hont land. Misschien is het ook zinvol om nog te bekijken, wie de buren van haar i n die polder waren in 1622. Als dit de juiste persoon is, en hierbij heb ik weinig twijfel, heeft deze weduwe tussen 1622 en 1639 10 morgen van haar land verkocht. Dit moet in het Oud-archief van Rijswijk terug te vinden zijn.
Verder vond ik, dat op 07-11-1627 Aechtgen Willemsdr., weduwe van wijlen Joost Adriaensz., wonende te Rijswijk, verscheen voor Wijnandt van Elst, de schout aldaar. Zij gaf aan, dat zij 1025 gulden schuldig was aan Willem van Aelst uit Delft wegens de koop van 5 morgen 4 hont en 62 roeden land op deze datum. Dit land was gelegen in de Noordpolder te Rijswijk en liep van de Heerweg in het zuiden tot in de Hoofdsloot. Ten oosten werd het begrensd door de "Vicarije van Stenvoirde" en ten westen door haarzelf. Als borgen werden genoemd schout Wijnandt van Elst en Jan Jansz. Witteman, gezworene. Op 06-02-1631 was de schuld voldaan en werd de akte doorgestreept en geroyeerd.
Deze laatste akte nam de twijfel weg. Het ging steeds over dezelfde Joost Adriaensz. (van Suijtwijck) en zijn vrouw Aechtgen Willemsdr..
In het oud-rechterlijk-archief van Rijswijk werden op 24-06-1639 de erfgenamen (4 zonen en 4 dochters) van dit echtpaar genoemd. Achtereenvolgens stond er: Adriaen Joosten van Suijdwijck, Willem, Leendert en Ghijsbrecht Joost zonen van Suijdwijck, Maertgen Joostdr. van Suijdwijck, Jacob Joosten als man en voogd van Trijntgen Joostendr., Cornelis Joosten als getrouwd hebbende Leentgen Joostendr.; Jan Sijmonsz. en Willem Joris vanwege de onmondige kinderen van Sijmon Jorisz. geprocreeerd bij oude Maertgen Joostendr., kinderen, kindskinderen van bovengenoemd paar.
Zij verkochten een "woninge als huijsinge schuijr, bergen ende geboomte" groot 10 morgen, 4 hond en 62 roeden wei-, hooi- en teelland gelegen in de Noordpolder te Rijswijk aan Cornelis Cornelisz. van Leeuwen, die woonde in Veur onder Voorschoten.
514 Claes Matthijsz Gravelaer. Claes is overleden vóór 1640.
Hij trouwde met
515 Aeltgen Pietersdr. Aeltgen is overleden vóór 1640.
536 Jan Leendert Govertsz van der Meer, geboren omstreeks 1580.
Notitie bij de geboorte van Jan: Is op 31-12-1608, 28 jaar oud
Jan is overleden na 16-02-1647, minstens 67 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-01-1612 in Stompwijk met Neeltje Arijensdr Boschman. Jan en Neeltje gingen op 15-01-1612 in Stompwijk in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: 15-1-1612 Lenert Govertsz. als vader van Jan Lenertsz. ende Cornelis Gerritsz. als neef van Neeltgen Arentsdr. tot Wassenaer wed. van Henric Willemsz. (getrouwd 29-1-1612).
537 Neeltje Arijensdr Boschman, geboren in Den Haag. Zij is begraven op 15-10-1647 in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Neeltje: De vrouw van Jan Leendertsz
Neeltje is weduwe van Hendrik Willemsz Persoon (ovl. 1611), met wie zij trouwde (1) op 13-11-1604 in Den Haag.
538 Adriaen Dircks van Catterwijck, geboren omstreeks 1580. Adriaen is overleden vóór 12-07-1637, ten hoogste 57 jaar oud.
Functie:
vanaf 1621     Diaken / armenmeester te Voorburg
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1605 met de ongeveer 25-jarige
539 Annitge Jansdr, geboren omstreeks 1580. Annitge is overleden vóór 12-07-1637, ten hoogste 57 jaar oud.
540 Gerrit van Noordermeer. Gerrit is overleden na 05-03-1650.
542 Jan Cornelisz van Elstuijn, geboren omstreeks 1565. Jan is overleden vóór 10-02-1635, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Op 10-2-1635 worden de weduwe en erfgenamen van Jan Cornelisz Backer, veerman, vermeld als belenders te Valkenburg en op 6-5-1639 de weduwe van Jan Cornelisz van Elsthuijn
Notitie bij Jan: Ook vermeld met achternaam Backer
Beroep:
vanaf 1625     Veerman
Functie:
vanaf 21-03-1625     Kerkmeester te Valkenburg
Hij trouwde met
543 Maritgen Willemsdr. Maritgen is overleden na 10-02-1635.
656 Gijsbert Dirckszn van Sonnevelt, geboren omstreeks 1566. Gijsbert is overleden vóór 20-04-1600 in Voorhout, ten hoogste 34 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1590 met de ten hoogste 22-jarige
657 Aefge Cornelisdr, geboren omstreeks 1568. Aefge is overleden na 21-03-1628, minstens 60 jaar oud. Aefge ging in ondertrouw (2), ongeveer 32 jaar oud, op 12-05-1600 in Voorhout met Adriaen Adriaenszn (ovl. vóór 1628).
658 Cors Gerritsz van der Cluft, geboren omstreeks 1567 in Sassenheim. Cors is overleden vóór 1615, ten hoogste 48 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1595 met de ongeveer 21-jarige
659 Trijntge Garbrantsdr, geboren omstreeks 1574. Trijntge is overleden vóór 02-02-1638, ten hoogste 64 jaar oud. Trijntge trouwde (2), ten hoogste 48 jaar oud, vóór 14-05-1622 met Willem Sijmonsz (±1575-na 1628), ten hoogste 47 jaar oud.
672 Pieter Cornelis van Hoogervorst, geboren omstreeks 1570. Pieter is overleden na 08-05-1631, minstens 61 jaar oud.
676 Willem Pietersz van Veen, geboren omstreeks 1585. Willem is overleden na 1648, minstens 63 jaar oud.
Notitie bij Willem: Ook vermeld als Van Paridon
Beroep:
vanaf 1623     Bouwman
Functie:
van 1609 tot 1648     Schepen van Rijnsburg
Hij trouwde met
677 Grietje Simonsdr Hofland, geboren omstreeks 1595.
678 Dirck van Leth.
720 Baerthout Cornelisz van der Claeuw, geboren in 1575.
Notitie bij de geboorte van Baerthout: Op 24-01-1599 was Baerthout ca. 24 jaar.
Baerthout is overleden vóór 08-02-1646, ten hoogste 71 jaar oud. Baerthout is weduwnaar van Neeltgen Crijnensdr (vóór 1580-vóór 1610), met wie hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1600.
Hij trouwde (2), 34 of 35 jaar oud, op 22-11-1610 in Voorschoten met de 27 of 28-jarige Leentgen (Magdaleentgen) Pieters (zie 721 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Baerthout en Magdaleentgen: Inschrijving ’s-Gravenhage, Oude Molstraat: Bartholdus Cornelij & Helena Petri; Getuigen Quirinus Danielis & Anna Joannis
721 Leentgen (Magdaleentgen) Pieters, geboren in 1582. Magdaleentgen is overleden vóór 23-02-1670, ten hoogste 88 jaar oud.
1636_leidschendam_cornelis_arijenz_vos.jpg
12 1636 Leidschendam Cornelis Arijenz Vos
722 Cornelis Ariensz Vos (afb. 12), geboren omstreeks 1600.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Op 11-12-1658 oud omtrent 58 jaar
Cornelis is overleden vóór 27-06-1680, ten hoogste 80 jaar oud.
Beroep:
van 1637 tot 1674     Timmerman
Functie:
vanaf 1674     Schepen van Stompwijk (woont Leidschendam (aan den treckwech) Ambt Stompwijk)
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-10-1625 in Stompwijk met de minstens 17-jarige Maritgen Pietersdr Bosch.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maritgen: Cornelis Ariens Vos woonende in Voorschooten ende Cornelis Garbrants van der Gaech schepen van de banne van Stompwijck voor Maritgen Pietersdr. j.d. woonende in Stompwijck dr. van Pieter Gerrits geproc. bij Maertgen Govertsdr.
723 Maritgen Pietersdr Bosch, geboren vóór 1608 in Stompwijk. Maritgen is overleden vóór 27-06-1680.
724 Waelling Jacobsz van Veen, geboren omstreeks 1593.
Notitie bij de geboorte van Waelling: Op 11-11-1666 oud omtrent 73 jaar
Waelling is overleden, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven op 05-09-1670 in Voorburg, Oude kerk.
Notitie bij overlijden van Waelling: Graf 1, plein: Waeliing Jacobsz Veen, begraven in het graf van zijn zwager van Willem Isaacksz van Wormer
Beroep:
Schepen van Voorburg (Woont aan de "Oude Tol")
Hij trouwde met
725 Maertge Isaacxdr van Wormer, geboren op 25-07-1594 in Voorburg. Maertge is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-1667 in Voorburg, Oude kerk.
Notitie bij overlijden van Maertge: Graf 1 plein: Maertgen Isaacks is begraven in het graf van Willem Isaacksz van Vormer
726 Cornelis Claesz van Tedingerbrouck, geboren omstreeks 1586. Cornelis is overleden vóór 1654, ten hoogste 68 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 06-01-1611 met de ten hoogste 27-jarige
727 Jannetge Cornelsidr van Outshoorn, geboren omstreeks 1584. Jannetge is overleden vóór 1654 in Stompwijk, Tedingerbroek, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetge: Overleden "aan den dijck" in de polder van Tedingerbroek
728 Leendert Joppen Gardijn, geboren omstreeks 1620 in Voorburg. Leendert is overleden op 25-09-1681 in Voorburg, ongeveer 61 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 15-05-1649 in Wassenaar met de ongeveer 24-jarige Martgen Willems Keij.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Martgen: JM van Voorbburch; JD van Wassenaar
729 Martgen Willems Keij, geboren omstreeks 1625 in Wassenaar. Martgen is overleden vóór 1676, ten hoogste 51 jaar oud.
1958_vreedenrust_leidschendam.jpg
13 1958 Vreedenrust Leidschendam
732 Leendert Jansz van Nierop (afb. 13), geboren vóór 1600 in Veur. Leendert is overleden vóór 1666 in Veur.
Notitie bij overlijden van Leendert: Waarschijnlijk in 1661
Hij trouwde, minstens 22 jaar oud, omstreeks 1622 met de ongeveer 32-jarige
1687_veur-vreedenrust.jpg
14 1687 Veur-Vreedenrust
733 Jannetgen Jaspersdr van Haastrecht (afb. 14), geboren omstreeks 1590. Jannetgen is overleden omstreeks 1675 in Veur, ongeveer 85 jaar oud.
734 Louris Adriaensz van Rosenburch, geboren omstreeks 1595 in Voorschoten. Louris is overleden vóór 30-04-1665, ten hoogste 70 jaar oud. Louris is weduwnaar van Leuntje Jansdr (ovl. vóór 1628), met wie hij trouwde (1), ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1620.
Hij trouwde (2), ongeveer 33 jaar oud, op 14-10-1628 in Leiden met de ongeveer 21-jarige Geertgen Claesdr (zie 735 hieronder). Louris en Geertgen gingen op 30-09-1628 in Leiden in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Louris en Geertgen: Weduwnaar van Leuntgen Jansdr van Voorschoten wonend aldaar; jongedochter van Bodegraven wonend te Leiden
Attestatie tot Voorschoten
735 Geertgen Claesdr, geboren omstreeks 1607 in Bodegraven. Geertgen is overleden na 14-12-1650, minstens 43 jaar oud.
736 Pieter Cornelisz van Veen. Pieter is overleden vóór 19-04-1626.
Notitie bij Pieter: Anders genaams Pieter Huijgen
Hij trouwde met
737 Neeltge Bastiaensdr. Neeltge is overleden vóór 19-04-1640. Neeltge trouwde (2) omstreeks 1626 met Pieter Davidtsz (geb. 1602), ongeveer 24 jaar oud.
740 Pieter Aelwijns van der Meer.
Hij trouwde met
741 Maritgen Lenaertsdr.
742 Arij Jacobsz (Adriaen) van der Horst. Adriaen is overleden na 1660.
748 Claes Reijne Lelievelt, geboren omstreeks 1585. Claes is overleden vóór 1673, ten hoogste 88 jaar oud. Claes trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, op 20-01-1613 in Stompwijk met Adriaentgen Jansdr (ovl. vóór 1625).
Hij trouwde (2), ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1625 met de ongeveer 21-jarige
749 Jannetgen Cornelisdr. van Rijn, geboren omstreeks 1604. Jannetgen is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven op 01-02-1670 in Stompwijk.
Notitie bij overlijden van Jannetgen: Jannetie Cornelis Huijghen
Notitie bij Jannetgen: Dochter van Cornelis Huijgensz van Rijn en Marijtgen Arentsdr
750 Joris Jansz van der Horst, geboren vóór 1612. Joris is overleden op 12-08-1678 in Stompwijk, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Joris: Achternaam ook vermeld als Van der Hooft
Hij trouwde, minstens 18 jaar oud, op 02-11-1630 in Stompwijk met de minstens 25-jarige Trijntje Willems van Noort.
Notitie bij het huwelijk van Joris en Trijntje: Joris Jans van der Hooft j.m. van Stompwijck ende Trijntgen Willems wed van Cornelis Pieters.
751 Trijntje Willems van Noort, geboren vóór 1605. Trijntje is overleden na 1670, minstens 65 jaar oud. Trijntje is weduwe van Cornelis Pietersz Outshoorn (ovl. vóór 1630), met wie zij trouwde (1) vóór 1620.
754 Willem Jacobsz. van Wetteren, geboren omstreeks 1592. Willem is overleden na 1636, minstens 44 jaar oud. Willem trouwde (2), ongeveer 44 jaar oud, op 26-10-1636 in Rijnsburg met Maertge Dircx.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1615 met de ongeveer 21-jarige
755 Dieuwertgen Dircxdr, geboren omstreeks 1594. Dieuwertgen is overleden vóór 26-10-1636, ten hoogste 42 jaar oud.
756 Cornelis Cornelisz van Rhijn, geboren omstreeks 1560.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Op 28-9-1607 is Cornelis Cornelisz. van Rhijn, schepen van Rijnsburg, 47 jaar oud.
Misschien geboren nadat zijn vader is overleden
Cornelis is overleden vóór 04-11-1625, ten hoogste 65 jaar oud.
Functie:
vanaf 1607     Schepen van Rijnsburg (Ook vermeld als welgeboren man)
Cornelis trouwde (2), minstens 59 jaar oud, na 1619 met Willempgen Dircxdr van der Made.
Hij trouwde (1), ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1600 met
757 Geertgen Warboutsdr (de oude) van der Zijp. Geertgen is overleden vóór 17-01-1619.
758 Cornelis Zegerszn van Outshoorn, geboren omstreeks 1562.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Op 28-1-1595 is Cornelis Segersz., buurman tot Voorhout ca 32 jaar oud.
Cornelis is overleden op 05-09-1634 in Voorhout, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
Bouwman
Functies:
vanaf 1592     Ambachtsbewaarder van Voorhout
vanaf 24-05-1622     Kerkmeester van Voorhout
vanaf 12-11-1627     Gezworene van Voorhout (Vermeld als oudste gezworene)
Cornelis ging in ondertrouw (2), ongeveer 55 jaar oud, op 02-06-1617 in Leiden met Marijtgen Claesdr (ovl. vóór 1626). Cornelis ging in ondertrouw (3), ongeveer 64 jaar oud, op 28-05-1626 in Leiden met Crijntgen Cornelisdr.
Hij ging in ondertrouw (1), ongeveer 22 jaar oud, op 27-10-1584 in Leiden met de ongeveer 21-jarige Petronella (Nelletgen) Pietersdr (zie 759 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Nelletgen: ONA Leiden 49b 27-10-1584: Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Zegersz, buurman tot Voorhout en Pieternelletgen Pietersdr.
Aanwezig zijn voor de bruidegom: Margrietie Corn. weduwe van Zeger Woutersz van Rijnsburg (moeder), Jan Woutersz en Jacob Floris zijn omen, Oth Dircz, secretaris van Woerden, Maerten Borgers en Cornelis Corsz, zijn neven ter eenre. Voor de bruid: Jannetgen Cornelisdr met Ghijsbrecht Jansz, haar man van Rijnsburg, voor Petronella Prs. haar dochter, geassisteert met Vechter Cornelis, Cornelis Cornelisz en Nicolaes Camerlijn, raad ordinarisz van het Hof van Holland, haar ooms? ter andere zijde.
Cornelis brengt in een woning met 17 margen land in Voorhout met nog 8 morgen land te Oegstgeest. De bruid: koeien, paarden en land te Oegstgeest, Warmond en Valkenburg.
759 Petronella (Nelletgen) Pietersdr, geboren omstreeks 1563.
Notitie bij de geboorte van Nelletgen: Is ’toekomende kersmisse 1677 14 jaar oud’
Nelletgen is overleden vóór 02-06-1617, ten hoogste 54 jaar oud.
760 Floris Willemsz van Noort (Oord), geboren omstreeks 1585. Floris is overleden vóór 1632, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Floris: Overleden tussen 1627 en 1632
Hij trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 17-06-1619 met de ten hoogste 39-jarige
761 Maritgen Garrebrandsdr van Haesbroeck, geboren na 1580. Maritgen is overleden na 1657.
762 Nanning Philipsz, geboren omstreeks 1596 in Wassenaar. Nanning is overleden na 1660 in Wassenaar, minstens 64 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-11-1620 in Wassenaar met de ongeveer 22-jarige Marijtje (oude) Cornelisd (Maritgen) de Graeff.
Notitie bij het huwelijk van Nanning en Maritgen: Nannijnck Philipszoon, weduwnaer woonende inden Ambachte van Wassenaer; Maritgen Cornelisdr van Sassenheim, jongedochter
763 Marijtje (oude) Cornelisd (Maritgen) de Graeff, geboren omstreeks 1598 in Sassenheim. Maritgen is overleden na 1656, minstens 58 jaar oud.
764 Simon Corsz van Meurs. Simon is overleden vóór 26-05-1668.
Beroep:
Bakker aan de Kerklaan te Voorburg
Hij trouwde vóór 16-02-1623 met de ten hoogste 25-jarige
765 Maertge Cornelisdr van Veen, geboren omstreeks 1598. Maertge is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven op 18-03-1669 in Voorburg, Oude kerk.
Notitie bij overlijden van Maertge: Begraven in graf 14 (1e plein). Het graf is eigendom van Cors Sijmons van Meurs
16e_eeuw_molen_bij_de_hoornbrug_rijswijk.jpg
15 16e eeuw Molen bij de Hoornbrug Rijswijk
766 Adriaen Lenartsz Cocxhoorn (afb. 15), geboren omstreeks 1585. Adriaen is overleden na 26-08-1646, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: Adriaen Lenarts was eigenaar (via zijn schoonvader) van een molen bij de Hoornbrug te Rijswijk. De molen staat ook afgebeeld op een kaart uit de 16e eeuw.
Beroep:
vanaf 1643     Bakker
Hij trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 16-09-1620 met
767 Aeltge Jansdr van Dalen.
916 Mathijs (Thijs) Sluijsen, geboren omstreeks 1573. Thijs is overleden na 09-02-1617, minstens 44 jaar oud.
Functie:
van 1603 tot na 1617     Schepen te Beesel
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 08-1596 met de ongeveer 21-jarige Bartien Slabbers.
Notitie bij het huwelijk van Thijs en Bartien: getrouwd voor eind augustus 1596
917 Bartien Slabbers, geboren omstreeks 1575. Bartien is overleden vóór 09-1618 in Vermeld in akte, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bartien: De kinderen van Bartgen Slabbers worden in september 1618 vermeld als belender van land grenzend aan de Maas
Notitie bij Bartien: Misschien een dochter van Hendrik Slabbers en Catharina Beurskens, die voor Thijs en Bartien pachters waren van de hof te Rijckel
968 NN Tepperjaen.
970 NN Kersten.
1008 NN Brands.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1729_ridderhof_zuidwijk.jpg
16 1729 Ridderhof Zuidwijk
1024 Adriaen (van) Suijdwijck (afb. 16), geboren omstreeks 1540.
1072 Leendert Govertsz van der Meer, geboren omstreeks 1558. Leendert is overleden vóór 23-05-1639, ten hoogste 81 jaar oud. Leendert trouwde (2), ongeveer 55 jaar oud, op 25-11-1613 in Stompwijk met Aefje Lenertsdr (ovl. vóór 1637).
Hij trouwde (1), ten hoogste 21 jaar oud, vóór 1579 met de ten hoogste 24-jarige Elisabeth Jansdr van Nierop (zie 1073 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Elisabeth: Lenert Govertsz was getrouwd met de weduwe van Pieter Claesz Colen
1073 Elisabeth Jansdr van Nierop, geboren omstreeks 1555. Elisabeth is overleden vóór 17-05-1612, ten hoogste 57 jaar oud. Elisabeth trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1577 met Pieter Claesz Colijn (±1545-±1580), ongeveer 32 jaar oud.
1074 Adriaen Jacobsz Boschman, geboren omstreeks 1534. Adriaen is overleden omstreeks 1614 in Wassenaar, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde met
1075 Grietje Woutersdr. Grietje is overleden na 1614.
1078 Jan Evertsz.
1084 [waarschijnlijk] Cornelis Cornelisz van Elstuijn. Cornelis is overleden na 03-04-1588.
1312 Dirck Janszn van Sonnevelt. Dirck is overleden vóór 30-06-1602. Dirck trouwde (2) met Annetge Lenaertsdr (ovl. na 1602).
Hij trouwde (1) met
1313 Neeltge Lourisdr. Neeltge is overleden na 23-05-1596.
1314 Cornelis?.
1316 Gerrit Dammaszn van der Cluft, geboren omstreeks 1537. Gerrit is overleden vóór 31-05-1588, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Uit een hypotheek en de nalatenschap blijkt dat Gerrit Dammasz een boerderij had te Sassemheim belend ZO de Heerweg, ZW Teylingerland en NW de Houtsingel van het huis Teylingen
Gerrit trouwde (2), ten hoogste 47 jaar oud, vóór 01-12-1584 met Adriaentgen (Adriana) Jans (1542-na 1623), ten hoogste 42 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1561 met de ongeveer 21-jarige
1317 Barbara Cornelisdr, geboren omstreeks 1540. Barbara is overleden vóór 25-05-1585, ten hoogste 45 jaar oud.
1318 Garbrant.
1352 Pieter Garbrantsz van Paridon.
Hij trouwde met
1353 Fijtgen Willemsdr van Veen, geboren omstreeks 1560 in Rijnsburg. Fijtgen is overleden omstreeks 1620 in Rijnsburg, ongeveer 60 jaar oud.
1354 Sijmon Sijmonsz Hofland.
Beroep:
vanaf 1623     Bouwman
Hij trouwde met
1355 Marijtgen Gerritsdr van Alphen. Marijtgen is overleden vóór 1623.
1440 Jonge Cornelis Baerthoutsz van der Clauw, geboren in 1537. Jonge is overleden in 1602, 64 of 65 jaar oud.
Functie:
Schepen van Stompwijk
Hij trouwde, minstens 20 jaar oud, na 1557 met
1441 Grietgen Pietersdr. Grietgen is weduwe van Jacob Pietersz Starre (ovl. vóór 1556), met wie zij trouwde (1) vóór 1556.
1442 Pieter Sijmonsz. Pieter is overleden vóór 12-07-1611. Pieter trouwde (1) met Marijtje Dirksdr. Pieter trouwde (3) met Neeltje Michielsdr.
Hij trouwde (2) met
1443 Martijntje Maartensdr.
1444 Adriaen Cornelisz Vos, geboren omstreeks 1570.
Notitie bij de geboorte van Adriaen: Is op 6-9-1606 36 jaar oud en op 22-5-1613 43 jaar
Adriaen is overleden na 1642, minstens 72 jaar oud.
Beroep:
Timmerman (Woont Leidschendam onder Voorschoten)
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1600 met
1445 Neeltgen Cornelisdr. Neeltgen is overleden na 1622.
1446 Pieter Gerritsz Bosch. Pieter is overleden vóór 1622.
Notitie bij Pieter: Wonende Stompwijk
Hij trouwde vóór 1590 met de ten hoogste 27-jarige
1447 Maertgen Goverts van der Meer, geboren omstreeks 1563 in Stompwijk. Maertgen is overleden vóór 09-12-1648 in Stompwijk, ten hoogste 85 jaar oud. Maertgen trouwde (2), ten hoogste 79 jaar oud, vóór 1642 met Gerrit Ariensz (ovl. na 1642).
1448 Jacob Dircxz Veen (Koij). Jacob is overleden vóór 29-04-1623. Jacob trouwde (2) vóór 1612 met Maertge Pietersdr.
Hij trouwde (1) vóór 1593 met
1449 Annitge Cornelisdr Bol.
1450 Isaack Pieters van Wormer, geboren omstreeks 1570. Isaack is overleden vóór 20-09-1626, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroep:
Beschuitbakker
Isaack ging in ondertrouw (2), ongeveer 29 jaar oud, op 21-11-1599 in Leidschendam met Ermtgen Jansdr (ovl. vóór 1626).
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1593 met de ongeveer 23-jarige
1451 Apolonia Jacobsdr Gardijn, geboren omstreeks 1570. Apolonia is overleden vóór 21-11-1599, ten hoogste 29 jaar oud.
1452 Claes (jonge) Schrevelsz Tedingerbrouc, geboren omstreeks 1550.
Notitie bij de geboorte van Claes: Op 28-9-1605 oud omtrent 74 jaar
Claes is overleden vóór 12-07-1621, ten hoogste 71 jaar oud.
Notitie bij Claes: Woont bij de tolbrug in Voorburg 13-2-1590, wordt ook vermeld als wonende onder Stompwijk, grafelijk leenman 4-8-1569, welgeboren man van Rijnland 1583 e.v
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1570 met Aeltgen Cornelisdr.
Notitie bij het huwelijk van Claes en Aeltgen: Aeltgen was weduwe van Arent Vranckesz
1453 Aeltgen Cornelisdr. Aeltgen is overleden vóór 30-06-1622. Aeltgen is weduwe van Arent Vranckensz (ovl. ±1570).
1454 Cornelis Lourisz. Cornelis is overleden vóór 25-05-1610.
Notitie bij Cornelis: Zijn nageslacht voert vanaf 1620 de naam van Outshoorn
Cornelis trouwde (1) vóór 1576 met Jannetgen Lourisdr (ovl. vóór 1588).
Hij trouwde (2) vóór 1579 met
1455 Maritge Dircxdr. Maritge is overleden vóór 18-03-1637. Maritge trouwde (2) na 1610 met Cornelis Cornelisz (ovl. vóór 1600).
1456 Job Jacobsz Gardijn, geboren omstreeks 1578. Job is overleden vóór 15-05-1652, ten hoogste 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Job: De weduwe van Job Jacobsz Gerdijn is op 15-5-1652 vermeld als belender van de Noordzijde te Voorburg
Functies:
vanaf 1618     ambachtsbewaarder van de noordzijde van Voorburg
vanaf 1618     Molenmeester van de binnenpolder van Voorburg
vanaf 1628     Taxateur over de jurisdictie van Voorburg voor het pondgeld
vanaf 1630     Heilige Geestmeester van Voorburg
Hij trouwde, ten hoogste 51 jaar oud, vóór 22-11-1629 met
1457 Marijtje Dircksdr Corper. Marijtje is overleden vóór 11-04-1657.
1458 Willem Leendertsz Keij. Hij is begraven op 26-08-1657 in Wassenaar.
Hij trouwde op 13-02-1628 in Wassenaar met Geertgen IJsbrantsdr.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Geertgen: Bruid geassisteerd met Saecheries Andriesz
1459 Geertgen IJsbrantsdr.
1464 Jan Jacobs van Nierop (afb. 14), geboren vóór 1580. Jan is overleden na 1627, minstens 47 jaar oud.
Beroep:
Bouwman (woont Voorschoten (Noordbuurt) 15-1-1623, comp. ter weeskamer, Voorschoten, 10-2-1627. Rond 1600 heeft Jan Jacobsz. gronden verkregen, die volgens de morgenboeken van 1577 en 1578 behoorden bij de bouwmanswoning Amstelwijk te Veur. Hij bouwt daar voor 1615 de bouwmanswoning "Vreedenrust".)
Hij trouwde met
1465 Leuntgen Dircxdr. Leuntgen is overleden na 1622.
1466 Jasper Jacobsz van Haastrecht, geboren omstreeks 1560 in Voorburg. Jasper is overleden, ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven op 21-08-1618 in Voorburg.
Notitie bij Jasper: ORA Wassenaar; 4-3-1582. Cornelis Jacobsz is bij brief schuldig gebleven aan Jasper Jacobsz weeskind van Jacob Jacobsz 150 gulden wegens de besterfenis welke zijn moeder Aeltge Jansdr van haar portie in de woning en boedel van Jacob Dirckz aanbestorven is en hem Jasper Jacobsz mede voor zijn vaders erfdeel bewezen en daarvoor hij 9 gulden rente per jaar zal betalen tot Jasper gehuwd is en dan de hoofdsom met rente ineens zal aflossen ..., alles volgens een obligatievan 18-1-1582.
Pacht in 1584 "Huis Leeuwesteyn", een ridderhofstede, in Voorburg. eigendom van de familie van Alckemade. Hij sluit in 1602 een hypotheek af en koopt het naburige "Huis Damsigt", een huis, stal, tuinmanshuis, tuinen en een boomgaard; aan beide zijden van de sloot gelegen en groot 2 morgen, 3 hond en nog de helft van de oost- en westtuin en boomgaard tot in de vliet strekkende, alsmede 9 hond weiland. Zijn kinderen erven in 1623 land in Tedingerbroek.
Functie:
Weesmeester van Voorburg; in 1597 ambachtsbewaarder van de zuidzijde van Tedingerbroek
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1585 met de ongeveer 25-jarige
1467 Maertgen Jansdr van der Horst, geboren omstreeks 1560. Maertgen is overleden na 14-05-1643, minstens 83 jaar oud.
1468 Adriaen Pietersz Rosenburch, geboren omstreeks 1559. Adriaen is overleden vóór 1622, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriaen: Overleden tussen 1619 en 1622
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-11-1587 in Voorschoten met de minstens 17-jarige
1469 Neeltgen Thonisdr Proost, geboren vóór 1570. Neeltgen is overleden na 30-05-1625, minstens 55 jaar oud.
1472 Cornelis Dircxz Veen. Cornelis is overleden vóór 03-11-1618.
Hij trouwde met
1473 Leuntge Pietersdr Huijgendr. Leuntge is overleden vóór 04-07-1623.
Notitie bij overlijden van Leuntge: Overleden tussen 1623 en 1628
1496 Reijn Joachim Reijnen. Reijn is overleden vóór 1590.
Functie:
vanaf 12-11-1583     Schepen van Stompwijk
Hij trouwde met
1497 Appolonia Cornelisdr. Appolonia trouwde (2) omstreeks 1590 met Maerten Huijgensz. (ovl. vóór 1612).
1498 Cornelis Huijgensz. van Rijn. Cornelis is overleden vóór 11-03-1649.
Hij trouwde met
1499 Maritgen Ariensdr.
1500 Jan Maertensz van der Horst, geboren vóór 1590.
Hij trouwde vóór 1612 met
1501 Neeltgen Claesdr. Neeltgen is overleden vóór 01-05-1626.
1502 Willem Lourisz van Noort. Willem is overleden vóór 20-10-1619.
Hij trouwde vóór 1600 met
1503 Aeltje Claesdr van Rijn. Aeltje trouwde (2) omstreeks 28-05-1622 met Huijch Pouwelsz.
1508 Jacob van Wetteren.
1512 Cornelis Pieter Willemsz, geboren omstreeks 1530. Cornelis is overleden vóór 01-11-1559, ten hoogste 29 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: ’van Valkenburg’
Cornelis staat niet bij de erfgenamen van zijn vader Pieter Willemsz vermeld, omdat hij voor zijn vader is overleden en in die tijd volgens het erfrecht van Rijnland de kleinkinderen niet in plaats van de overleden ouders konden erven.
Hij trouwde met
1513 Aeltgen Ghijendr, geboren omstreeks 1531. Aeltgen is overleden vóór 13-03-1604, ten hoogste 73 jaar oud. Aeltgen trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1570 met Pieter Allertsz van Egmond (±1545-na 1604), ongeveer 25 jaar oud.
1514 Warbout Woutersz van der Zijp, geboren omstreeks 1527.
Notitie bij de geboorte van Warbout: Op 28-4-1587 is Werbout Woutersz., buurman tot Rijnsburg 60 jaar oud.
Warbout is overleden vóór 31-10-1604, ten hoogste 77 jaar oud.
Functie:
vanaf 1586     Schepen van Rijnsburg
Hij trouwde met
1515 Geertje Gerritsdr van Dam, geboren omstreeks 1536.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Op 22-9-1592 is Geertgen Gerytsdr., huisvrouw van Werbout Woutersz., won. tot Rijnsburg, ca 56 jaar oud.
Geertje is overleden na 11-06-1619, minstens 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: Komt niet meer voor in het hoofdgeld 1623 te Rijnsburg
1516 Zeger Woutersz. Zeger is overleden vóór 08-03-1575.
Hij trouwde met
1517 Grietgen (Margrietie) Cornelisdr. Margrietie is overleden na 1592.
1518 Pieter Cornelisz, geboren omstreeks 1535. Pieter is overleden vóór 1575, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1560 met de ongeveer 22-jarige
1519 Jannetgen Cornelisdr, geboren omstreeks 1538. Jannetgen is overleden vóór 06-02-1614, ten hoogste 76 jaar oud. Jannetgen ging in ondertrouw (2), ongeveer 39 jaar oud, op 01-06-1577 in Leiden met Ghijsbrecht Jansz van der Codde (ovl. na 1608).
1520 Willem van Noort.
1522 Garbrant Cornelisz van Haesbroeck. Garbrant is overleden vóór 1600.
Beroep:
vanaf 1582     Bakker
Functie:
vanaf 1583     Gezworene van Wassenaar
Hij trouwde vóór 1577 met
1523 Jannitge Jacobdsr. Zij is begraven op 18-02-1632 in Wassenaar.
Beroep:
Bakster in het dorp Wassenaar
1524 Philip Claesz Backer, geboren vóór 1552. Philip is overleden, minstens 73 jaar oud. Hij is begraven op 26-10-1625 in Wassenaar.
Notitie bij Philip: Achternaam vermeld bij huwelijk (maar niet bij kinderen). Het zou ook kunnen dat dit zijn beroep is geweest.
Philip is weduwnaar van Dieuwertje Jeroensdr (ovl. vóór 1583), met wie hij trouwde (1) vóór 1575.
Hij trouwde (2), minstens 31 jaar oud, op 22-11-1583 in Wassenaar met
1525 Apollonia (Leuntje) Nanningsdr. Zij is begraven op 06-12-1637 in Wassenaar.
1526 Cornelis Willemsz Graef, geboren omstreeks 1573. Cornelis is overleden omstreeks 1624 in Sassenheim, ongeveer 51 jaar oud. Cornelis trouwde (2), ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1610 met Trijntje Jansdr (ovl. na 1634).
Hij trouwde (1), ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1597 met de ten hoogste 22-jarige
1527 Grietje Jansdr, geboren omstreeks 1575. Grietje is overleden vóór 27-10-1609, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Overleden dussen 1606 en 1609
1528 Cors Louweris van Meurs.
Hij trouwde met
1529 Apollonia Sijmonsdr.
1530 Cornelis Dircxz Veen (dezelfde als 1472).
Hij trouwde met
1531 Leuntge Pietersdr Huijgendr (dezelfde als 1473).
1532 Lenaert Cocxhoorn.
16e_eeuw_voorburg_met_2_korenmolens.jpg
17 16e eeuw Voorburg met 2 korenmolens
1534 Jan Stevensz van Dalen (afb. 17), geboren in Rijswijk. Jan is overleden vóór 02-11-1619.
Notitie bij Jan: Jan Stevensz was eigenaar van een windkorenmolen te Voorburg en van een windkorenmolen bij de Hoornbrug te Rijswijk. Beide molens zijn te zien op een oude kaart uit de 16e eeuw.
Beroep:
vanaf 1613     Korenmolenaar
1832 Jennis Schloussen.
Functie:
vanaf 1565     Schepen van Beesel en Belfeld

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2144 Govert Huijchensz op de Meer, geboren omstreeks 1515. Govert is overleden vóór 1563, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Govert: Overleden tussen 1558 en 1563
Hij trouwde met
2145 NN. Zij is overleden na 1563.
2146 Jan Cornelisz van Nierop. Jan is overleden na 26-10-1564.
Functie:
tot 1564     Schout van Stompwijk (Is op 26-10-1564 nog schout)
Predikaat:
tot 1564     Welgeboren man van Rijnland (Jan Nierop, van Stompwijk, schout 1564)
2632 Dammas Gerritszn van der Cluft, geboren omstreeks 1500. Dammas is overleden vóór 12-03-1549, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dammas: Na zijn overlijden wordt een andere schout benoemd
Functie:
van 1548 tot 1549     Schout van Lisse (NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 507 (verpachting van officien 1539-1551), fol. 58 en 49. “Op 18 april 1548 wordt vanwege de aflijvigheid van Dirck Woutersz, schout van Lisse, het schoutambacht van Lisse in pacht gegeven aan Dammas Gerytsz, die heden de eed heeft gedaan, tot de eerste dag van oktober 1549, voor jaarlijks 10 ponden van 40 groten vlaams, en op 12 maart 1548 (sic! 1549)(stilo curiae hollandiae) is bij het overlijden van Dammas Gerritsz het schoutambacht van Lisse in pacht gegeven, vanaf het overlijden van Dammas Gerritsz, aan Jan Claesz, die substituut van Dammas is geweest.”)
Hij trouwde met
2633 Angenietge (jonge) (Niesje) Jansdr, geboren omstreeks 1500. Niesje is overleden vóór 09-01-1592, ten hoogste 92 jaar oud.
2704 [waarschijnlijk] Garbrant Pietersz. Garbrant is overleden vóór 1557.
Hij trouwde met
2705 [waarschijnlijk] Marijtgen NN.
2706 Wilem Pietersz van Veen, geboren omstreeks 1520 in Rijnsburg. Wilem is overleden na 1575, minstens 55 jaar oud.
Hij trouwde met
2707 Lijsbeth Gerritsdr.
2880 Baerthout Foppenz, geboren omstreeks 1500. Baerthout is overleden na 03-10-1558, minstens 58 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1530     Vervener Wilsveen, Ambacht Stompwijk
2884 Sijmon N.N..
2888 Cornelisz Jansz Vos. Cornelisz is overleden na 10-1600.
Beroep:
Timmerman te Voorschoten
Hij trouwde vóór 1575 met
2889 Neeltgen Pietersdr. Neeltgen is overleden vóór 1607.
2892 Gerrit Cornelisz Bosch.
Hij trouwde met
2893 Neeltje Pieters Sterre.
2894 Govert Huijchensz op de Meer (dezelfde als 2144).
Hij trouwde met
2895 NN (dezelfde als 2145).
2896 Dirck Claesz Koij. Dirck is overleden vóór 1595.
Hij trouwde met
2897 Leentje Wallichsdr. Leentje is overleden na 1593.
2898 Cornelis Bol.
2900 Pieter.
Hij trouwde met
2901 Annitgen Ariaensdr. Annitgen is overleden na 10-05-1611.
middenburg-totaal.jpg
18 Middenburg-Totaal
2902 Jacob Willemsz Gordijn (afb. 18), geboren omstreeks 1535. Jacob is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1606 in Voorburg, Oude kerk.
Notitie bij overlijden van Jacob: noch ontfangen ter saecke van ’t beluijden ’t openen van een graf in de kerck ende ’t gebruijck van ’t dootcleet voor Jacob Willems Gardijn diewelcke opten IIIIen oktober begraven werde

De erfgenamen en kinderen van Jacobs Willemsz Gordijn (Willem Jacobsz, Arij, Aem en Job Jacobsz) zijn eigenaar van het graf 25 op het 1e plein in de Oude kerk. (De kinderen ende erffgenamen van eertijts Jacob Willemsz Gerdijn, als Willem Jacobs, Arij, Aem, ende Job Jacobsz Gerdijn cum sociis Den 26. Januarij 1667 hierin begraven Gerritge Willems Gerdijn)
Notitie bij Jacob: Jacob Willemsz Gardijn was vanaf 1585 eigenaar van een boerderij te Voorburg. De boerderij die vanaf 1531 van zijn vader was en door zijn vader werd gepacht. De familie was tot en met 1657 eigenaar van de boerderij aan de Vliet. Door latere eigenaren is de boerderij verbouwd tot buitenplaats Middenburg (nu nog een buitenpaats aan het Westeinde 28)
Hij trouwde met
2903 Leuntge (Leentgen) Adriaensdr (afb. 18), geboren omstreeks 1540. Leentgen is overleden, ongeveer 78 jaar oud. Zij is begraven op 22-08-1618 in Voorburg.
2904 Schrevel IJsbrantz Tedingerbrouc, geboren omstreeks 1507. Schrevel is overleden na 1567, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Schrevel: Hij woont bij de tolbrug, belending Voorburg 2-3-1540, gegoed onder Voorburg en Stompwijk, kerkmeester Voorburg, taxateur 10e penning Stompwijk 3-10-1558. Zijn nageslacht voert de namen Schrevels, Schrevelius, van Tedingerbrouck
Hij trouwde met Neeltgen Jacobsdr (ovl. na 1574).
2908 Louris Pieters Huijgensz.z. Louris is overleden vóór 1578.
Notitie bij overlijden van Louris: Overleden tussen 1572 en 1578
Notitie bij Louris: Het nageslacht van zijn zoon Willem Lourisz. voert ten dele sedert 1613 de naam van Rijn, ten dele sedert 1638 de naam Outshoorn.
Beroep:
Bouwman Ambacht Voorschoten, ook gegoed Ambacht Zoeterwoude, vermeld 1553 / 1558
Functie:
Gezworene van Voorschoten
Hij trouwde omstreeks 1536 met
2909 Aeltgen Jansdr (van Noorden, van Noort). Aeltgen is overleden na 1548.
Notitie bij overlijden van Aeltgen: Overleden tussen 1548 en 1587; memorie voor haar bevestigd 1-4-1598
2910 Dirk Danielszn. Dirk is overleden vóór 14-11-1602.
Notitie bij overlijden van Dirk: Overleden tussen 25-6-1602 en 14-11-1602
Hij trouwde met
2911 Ermptgen Cornelisdr Coppen. Ermptgen is overleden vóór 14-11-1602.
2912 Jacob Willemsz Gordijn (dezelfde als 2902).
Hij trouwde met
2913 Leuntge (Leentgen) Adriaensdr (dezelfde als 2903).
2914 Dirck Jansz Corper, geboren omstreeks 1553 in Voorschoten. Dirck is overleden vóór 22-11-1629, ten hoogste 76 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 23 jaar oud, op 27-10-1576 in Leiden met de ongeveer 21-jarige Annetgen (Jannetje) Dammasdr.
Notitie bij het huwelijk van Dirck en Jannetje: BG van Voorschoten; BD van Leijderdorp
Getuige BG: Corn. Adriaensz buurman
2915 Annetgen (Jannetje) Dammasdr, geboren omstreeks 1555 in Leiderdorp. Jannetje is overleden, ongeveer 74 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-1629 in Leiden.
2916 Leendert (de oude) Jansz Keij. Hij is begraven op 25-09-1633 in Wassenaar.
Notitie bij Leendert: Nakomelingen voeren de naam Keij en of Loijenstein.
Hij trouwde met
2917 Marritgen Philipsdr. Zij is begraven op 17-04-1625 in Wassenaar.
Notitie bij overlijden van Marritgen: Leendert Keij s vrouw
2928 Jacob van Nierop.
2930 Dirk Jonge Arijsz. Dirk is overleden vóór 24-06-1618.
2932 Jacob Jacobsz van Haastrecht, geboren omstreeks 1530. Jacob is overleden vóór 28-01-1582, ten hoogste 52 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1560 met
2933 Aeltgen Jansdr van der Lubbe. Aeltgen is overleden vóór 29-11-1608. Aeltgen trouwde (2) na 1582 met Gerrit Dirck Jacobsz (ovl. vóór 1602).
2934 Jan Jansz van der Horst.
2936 Pieter Maertensz. Pieter is overleden vóór 1577.
Hij trouwde met
2937 Machteld Romboutsdr (Rongendr).
2938 Anthonis Maertensz Proost, geboren omstreeks 1533. Anthonis is overleden vóór 1609, ten hoogste 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anthonis: Overleden tussen 1601 en 1609
Hij trouwde met
2939 Baertgen Claesdr. Baertgen is overleden na 1601.
2994 Cornelis.
3004 Louris van Noort.
1620_voorschoten_land_fam_claes_corn_van_rijn.jpg
19 1620 Voorschoten land fam Claes Corn van Rijn
3006 Claes Cornelisz van Rijn (afb. 19), geboren vóór 1550. Claes is overleden vóór 16-04-1612.
Notitie bij Claes: Alias Claas Schouten
Functies:
vanaf 1577     Taxateur 100e penning over t kwartier van Voorschoten
vanaf 1581     Schout van Voorschoten (Ook vermeld als Claas Schouten iop 23-10-1588)
vanaf 20-03-1584     Heilige Geestmeester en Kerkmeester van Voorschoten (20-3-1584: vermeld als kerkmeester van de Kerk van Voorschoten
03-06-1588: vermeld als Heilige Geestmeester)
Hij trouwde met
3007 Leentgen Willemsdr, geboren in Sassenheim. Leentgen is overleden vóór 10-02-1614.
3024 Pieter Willemsz, geboren omstreeks 1501. Pieter is overleden omstreeks 1563, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1524 met de ongeveer 21-jarige
3025 Jaepgen Vechtersdr, geboren omstreeks 1503. Jaepgen is overleden vóór 30-05-1590, ten hoogste 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jaepgen: Overleden tussen 1562 en 30-5-1590
3026 Ghij Woutersz, geboren omstreeks 1500. Ghij is overleden vóór 1530, ten hoogste 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ghij: Van 1530 tot 1535 pachten de weduwe en erfgenamen van Gije Woutersz land te Oegstgeest
Beroep:
Bouwman te Rijnsburg
Hij trouwde met
3027 Trijn.
Notitie bij Trijn: Het is niet zeker of Trijn de weduwe of de dochter van Gije Wouters was
3028 Wouter Warboutsz, geboren omstreeks 1504. Wouter is overleden omstreeks 1549, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Wouter: Ook vermeld als Wouter Wormboutsz
Beroep:
Bouwman (te Rijnsburg)
Hij trouwde met
3029 Geerte Woutersz. Geerte is overleden vóór 01-11-1563.
Notitie bij overlijden van Geerte: overleden tussen 27-4-1562 en 1-11-1563
3030 Gerrit Claesz van Dam, geboren omstreeks 1502.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Bij een getuigenverklaring op 19-5-1576 ca. 74 jaar en op 5-11-1575 ca. 70 jaar (!)
Gerrit is overleden vóór 28-01-1579, ten hoogste 77 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1530 met de ongeveer 25-jarige
3031 Griet Boumoers, geboren omstreeks 1505. Griet is overleden na 13-12-1553, minstens 48 jaar oud.
3032 Wouter Lambertsz. Wouter is overleden vóór 04-02-1575.
Beroep:
Bouwman (te Rijnsburg)
Hij trouwde vóór 1538 met Maritgen Claesdr Colff.
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Maritgen: In het cohier van de goederen van het H.G.-gilde te Rijnsburg van 1538, opgesteld door Mr Pieter Claesz. (Colff), priester, komt voor onder ‘ vuytgheve van alrehande sake’: betaald voor butter aan Maritgen, Wouter Lambrechtsz.s wijf, mijn nicht.
3033 Maritgen Claesdr Colff. Maritgen is overleden vóór 1572.
Notitie bij overlijden van Maritgen: Uit een getuigenverklaring in 1576 blijkt dat Wouter Lambrechtsz voor een kwart erfgenaam was in de nalatenschap van de familie Colff. Maritgen was toen waarschijnlijk al overleden.
3034 Cornelis Jan Meesz. Cornelis is overleden vóór 04-05-1577.
Beroep:
Bouwman te Voorhout
Hij trouwde met
3035 Grietgen Willemsdr. Grietgen is overleden vóór 04-05-1577.
3036 Cornelis Vechtersz, geboren omstreeks 1524. Cornelis is overleden vóór 13-10-1571, ten hoogste 47 jaar oud.
Beroep:
Bouwman te Warmond
Hij trouwde met
3037 Fijtgen (Sophia) Pietersdr. Sophia is overleden vóór 27-10-1584.
3038 Cornelis Meeusz, geboren omstreeks 1510. Cornelis is overleden vóór 1573, ten hoogste 63 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1549     Bouwman
Functie:
vanaf 1549     Schepen van Rijnsburg
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1536 met de ongeveer 21-jarige
3039 Maritgen Claesdr Boen, geboren omstreeks 1515.
3046 Jacob.
Hij trouwde vóór 1560 met
3047 Neeltje Jansdr Hil. Neeltje is overleden vóór 04-03-1580.
3052 Willem Jacobsz. Jorisz.
Functie:
vanaf 1591     Ambachtsbewaarder te Sassenheim
Hij trouwde met
3053 Aefgen Cornelisdr. Aefgen is overleden na 24-04-1618.
3055 Willempgen Jansdr. Willempgen is overleden na 26-02-1616.

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

5264 Gerrit Dammaszn. Gerrit is overleden vóór 01-05-1549.
5760 Fop Cornelisz, geboren omstreeks 1470.
5776 Jan Vos.
5786 Pieter Claasz Sterre, geboren omstreeks 1510. Pieter is overleden vóór 03-10-1585, ten hoogste 75 jaar oud.
5792 Claesz Koij. Claesz is overleden na 24-02-1607.
5804 Willem Willemsz Gordijnsz (afb. 18), geboren omstreeks 1500 in Voorburg. Willem is overleden vóór 1584, ten hoogste 84 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem is nergens met het patroniem als Willem Willemsz Gordijnsz vermeld. Gezien de tijdslijn lijkt het waarschijnlijk dat er een Willem sr. en een Willem jr. is geweest.
Willem Gerdijn wordt in 1531 vermeld als eigenaar van een boerderij te Voorburg. De familie was tot en met 1657 eigenaar / pachter van de boerderij aan de Vliet. Door latere eigenaren is de boerderij verbouwd tot buitenplaats Middenburg (nu nog een buitenpaats aan het Westeinde 28)
5806 Adriaen.
5808 IJsbrant Harpersz. Hij is begraven op 02-06-1523 in Voorburg.
Hij trouwde met
5809 Yefgen.
5816 Pieter Huijgensz., geboren omstreeks 1474. Pieter is overleden vóór 1544, ten hoogste 70 jaar oud. Hij is begraven in Voorschoten.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overleden tussen 1535 en 1544
Functie:
Ambachtsbewaarder en kerkmeester (1520) van Voorschoten
Hij trouwde met
5817 Neeltgen. Neeltgen is overleden omstreeks 1560. Zij is begraven in Voorschoten.
Notitie bij overlijden van Neeltgen: Overleden 1553-1559
5818 Jan Dircxz van Noorden (Noort). Jan is overleden vóór 1540.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden tussen 1534-1540
5820 Daniel.
5822 Cornelis Jacobszn Coppen. Cornelis is overleden vóór 14-11-1602.
Hij trouwde met
5823 Ermptgen Jansdr. Ermptgen is overleden vóór 14-11-1602.
5828 Jan Willemsz Corper, geboren omstreeks 1516.
Notitie bij de geboorte van Jan: Op 6-10-1576 oud omtrent 60 jaar
Jan is overleden na 04-02-1589, minstens 73 jaar oud.
Hij trouwde met
5829 NN Dircksdr.
5830 Dammas Willemsz, geboren omstreeks 1513 in Leiderdorp. Dammas is overleden vóór 21-01-1584, ten hoogste 71 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1554 met de ongeveer 24-jarige
5831 Jannetgen Garbrandtdr, geboren omstreeks 1530. Jannetgen is overleden vóór 28-02-1590, ten hoogste 60 jaar oud.
5832 Jan Willemsz. Jan is overleden vóór 1584.
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden tussen 1568-1584
5834 Philip Dircksz. Philip is overleden vóór 1573.
5864 Jacob Dirk Jacobsz van Haastrecht, geboren omstreeks 1500 in Wassenaar. Jacob is overleden vóór 1579, ten hoogste 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Overleden tussen 1563 en 1579
Notitie bij Jacob: gehuwd ca. 1530
Beroep:
Bouwman Ambacht Wassenaar (Rijsdorp, achter de kerk) (Heeft eigen en pachtland. ". Jacob Dirckz bruyckt zyn woening met xx margen voir lv lb x st. Noch bruykt hy ii margen voir xv lb x st. Noch bruyckt hy ½ margen getaxeert voir i lb x st, somma lx lb xv st, bron Tiende Penning Wassenaar 1544, ARA Archief Staten van Holland voor 1572 inv. nr. 524 (flOv)Risdorp.")
5874 Rombout (Rong) Jansz, geboren omstreeks 1495. Rombout is overleden na 1575, minstens 80 jaar oud.
5876 Maerten Dircxz Proost. Maerten is overleden na 30-09-1553.
6012 Cornelis Willemsz van Rijn, geboren omstreeks 1493. Cornelis is overleden omstreeks 1573, ongeveer 80 jaar oud.
Functie:
van 1543 tot 1561     Schout van Voorschoten (Ook vermeld als schout: 04-11-1551, 1554, 1561)
Hij trouwde met
6013 NN Claesdr.
6048 Willem Jansz.
6050 Vechter Klaasz, geboren omstreeks 1468. Vechter is overleden omstreeks 1640, ongeveer 172 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Vechter: In de rekeningen van het Onze Lieve Vrouwe- en St Mathiasgilde te Warmond over de periode 1540 tot 1541 wordt onder de gestorvenen in dat jaar vermeld VechterClaesz
Vechter trouwde (2), minstens 32 jaar oud, na 1500 met Weijndtgen (ovl. vóór 1561), zie 6073.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1491 met
6051 NN.
6056 Warbout Philipsz, geboren omstreeks 1478. Warbout is overleden omstreeks 1526, ongeveer 48 jaar oud.
Beroep:
Bouwman te Rijnsburg
Hij trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1503 met de ten hoogste 23-jarige Marijtgen.
Notitie bij het huwelijk van Warbout en Marijtgen: In het cohier van de goederen van het H.G.-gilde te Rijnsburg van 1502-’03 komt voor onder ‘ontf. van broederen ende susteren, die int ghilde horen’: ‘van Werbout Fyllyps ende sijn wijf Marijtgen’.
6057 Marijtgen, geboren omstreeks 1480. Marijtgen is overleden na 1540, minstens 60 jaar oud.
6060 Claes Sijmonsz van Dam, geboren omstreeks 1464.
Notitie bij de geboorte van Claes: Is op 26-2-1514 50 jaar oud
Claes is overleden na 1544, minstens 80 jaar oud.
Notitie bij Claes: Ook vermeld als Claes Symonsz Hieck
Claes trouwde (2) met Ermgen (ovl. na 1540).
Hij trouwde (1) met
6061 Neeltgen.
6064 Lambrecht Aerntsz. Lambrecht is overleden na 01-12-1529.
6066 Claes Claesz Colff. Claes is overleden vóór 1563.
Beroep:
vanaf 1544     Kolfmaker
6068 Jan Meesz.
6072 Vechter Klaasz (dezelfde als 6050).
Hij trouwde (2), minstens 32 jaar oud, na 1500 met
6073 Weijndtgen. Weijndtgen is overleden vóór 1561.
6074 Pieter Jacobsz. Pieter is overleden omstreeks 1538.
Hij trouwde na 1512 met
6075 Lijsbeth (Liesbeth) Woutersdr. Liesbeth is weduwe van Jacob Willemsz (±1480-vóór 1512), met wie zij trouwde (1) omstreeks 1504.
6078 Claes Florisz Boen.
6094 Jan Hil.
Hij trouwde met [waarschijnlijk]
6095 [waarschijnlijk] Mariken Jansdr. Mariken is overleden vóór 30-12-1582. Mariken trouwde (2) met Jan Hermansz (±1520-na 1583).

Generatie 14 (stamoudouders)

11608 [waarschijnlijk] Willem Gardijnsz, geboren omstreeks 1470.
Functie:
vanaf 1506     Gildemeester te Voorburg
11656 Willem.
11658 Dirk Willemszn. Dirk is overleden vóór 1584.
11728 Dirk Jacobsz van Haastrecht, geboren omstreeks 1475.
Beroep:
Bouwman (Genoemd in de morgenboeken van Wassenaar)
12024 Willem van Rijn. Willem is overleden na 1485.
12026 Claes Sijmonsz. Claes is overleden vóór 31-01-1529.
Hij trouwde met
12027 Eemsgen. Eemsgen is overleden na 08-07-1531.
12112 Philips Jansz. Philips is overleden omstreeks 1505.
Notitie bij overlijden van Philips: In 1505 neemt Warbout Filipsz de pacht over van zijn vader Filips Jansz
12132 Claes Willemsz. Claes is overleden vóór 1506.

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

23216 [waarschijnlijk] Gordijn Dircxz, geboren omstreeks 1451.
Notitie bij de geboorte van Gordijn: Gordijn Dircxzoon is op 17-10-1514 63 jaar
Gordijn is overleden na 1522, minstens 71 jaar oud.
Functie:
vanaf 17-10-1514     Ambachtsbewaarder van Voorburg (Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden van Hollant ende Vrieslant
"VOORBORCH Jan Corneliszoon schout oudt 40 jaer, Gordijn Direxzoon oudt 63 jaer, Willem Willemszoon oudt 50 jaer, Simon Corneliszoon oudt 32 jaer, Dirrick Jacobszoon oudt 44 jaer ende Jan Willemszoon oudt 40 jaer buyeren ambochsbewaerders ende schotgaerders van denselven am bochte gehoert by eede in den Hage 17en in Octobri 1514" leggen een verklaring af over de staat van Voorburg)
Hij trouwde met
23217 Aefjen.
24264 Willem.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 12-05-2024 10:51:29