Cornelis Willemsz van Rijn

Mannelijk ca. 1493 - ca. 1573  (~ 80 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Cornelis Willemsz van Rijn 
  Geboren ca. 1493 
  Geslacht Mannelijk 
  functie van 1543 tot 1561  [1
  Schout van Voorschoten 
  • Ook vermeld als schout: 04-11-1551, 1554, 1561
  vermelding van 1543  [2
  Vermeld in het morgenboek van Voorschoten 
  • Cornelis Willemsz die Schout 17,49,51,52,76
  vermelding van 1544  [2
  Vermeld in kohier 10e penning Voorschoten 1544 
  • f. xxviii verso
   Cornelis Willemsz van Rijn brenct an sijn huijs mit vi morgen lants erfpacht daer dat huijs op staet belent ende belegen die oostzijde een papelicke
   proeven tot Delff die westzijde Pieter Claesz bruickwaer ende is geestimeert voir xx L


   Wij Cornelis Willemsz van Rijn schout Dirck Cornelisz Clerck Huijch Cornelisz ende Dirck Gherijtsz buijeren certificeren bij onsen eedt nae onse wetenschap die taxatie ende sommatie van de voors huijsen landen ende
   verhogingen gedaen nae beveel van der K. Mt in oirconde onse hantscrift hier ondergestelt opten xvie maij anno xv C vier ende veertich
  vermelding van 1561  [2
  Vermeld in het kohier 10e penning Voorschoten 1561 
  • Dese naevolgende perceelen van ghoeden duer gelevert Cornelis Willemsz van Rijn, schoudt van Voorschoten thoe behoeren de edele heere heere [sic] van Wassenaer om den Xe penninck daer nae zulcx an te brengen

   Sol. Cornelis Willemsz van Ryn schoudt van Voorschoten bruijckt 6 margen landts erfpacht van mr.Willem priester tot Delft tsjaers van pacht 12£
   Ende is getauxeert voor 20£ Sol. Thuys daer upt voorn lant staende is getauxeert voor voor 8£ Beloept den Xe penninck van beyde perceelen 2£ 16 schelling

   Sol. Idem (Adriaen Maetseen) bruyckt noch 6 margen weylant ende ghoet teelandt onder malcander huyerwaer van de zelfde heer van Wijngaerden ende is in den lesten Xe penninck angebrocht in de 9 margen by Cornelis Willemsz van rijn schoudt alst blyckt fol. [niet ingevuld] ende geeft tsjaers van huijer
  Overleden ca. 1573 
  vermelding van mrt 1579  [3
  Rente in nalatenschap 
  • 98. maart 1579. Jan Andrieszn. onze mede buurman schuldig aan Adriaan Maartenszn. de Swert poorter te Leiden een losrente van 12 gld 10 st per jr met hypotheek 6 morgen 4 1/2 hond land hem in eigendom toebehorende, gelegen op de Donck, zulks hem bij dood van Cornelis Willemszn. van Rijn in leven schout van Voorschoten zijn bestevader aanbestorven, belend Z de Voorwatering, W de Kerk van Voorschoten en het capittel ten Hoge Lande te Leiden, N juffr. Sandelijn met de leprozen te Leiden en O Jacob Claaszn., waarvan 4 1/2 morgen erfpacht belast met 5 gld per jr tbv de St Pieterskerk te Leiden en de rest met 3 st per jr tbv de Kerk van Voorschoten en 6 gld 5 st per jr toekomende Cornelis Bouwenszn. te Stompwijk.
  vermelding van 12 aug 1579  [3
  Verkoop in de nalatenschap van Cornelis Willemszn van Rijn 
  • Voorschoten RA: 108v. 12-08-1579. Claas Corneliszn wonende Heemstede buiten Haarlem gehuwd met Barbelken Arrisdr. verkoopt aan Cornelis Arrriszn. wonende Hillegom 1/3e deel van een verbrande woning met 8 morgen land hem aangekomen bij dood van Cornelis Willemszn. van Rijn in leven schout van Voorschoten
  vermelding van 10 mrt 1580  [3
  Vermeld als bestevader van Cornelis Andrieszn 
  • 74. ongedateerd met schepenen van de Vennip. Cornelis Andrieszn. wonende in de Vennip heeft op 10-03-1580 verkocht aan Claas Corneliszn. van Rijn zijn oom wonende te Voorschoten 1/3 deel van een verbrande woning groot 8 morgen zo eigen als erfpacht gelegen in Voorschoten, belend in zijn geheel N de Voorwatering, O de erfgenamen van Pieter Willemszn. en juffrouw Sandelings te Delft, Z de Heerweg en W de Leprozen te Leiden, de verkoper voor 1/3e aangekomen door overlijden van Cornelis Willemszn. van Rijn in leven schout te Voorschoten zijn bestevader, vlgs de 2 scheidingsbrieven verleden voor schout en schepenen van Voorschoten op 27-12-1577 en 28-12-1577, belast met een erfpacht van 12 gld per jr, waarvan 8 gld tbv Mr Arend van der Meer te Delft en 4 gld tbv de papelijke prove te Leiden, 20 st per Jr tbv de Kerk van Voorschoten en de helft van een hoofdsom van 200 gld tbv Cornelis Bouwenszn. en zal verkoper bevrijden van de helft van een losrente van 9 gld per jr tbv Griete Boelen weduwe Pieter Jacobszn. Schaap te Amsterdam en in het geheel op 2/3e parten van de voorsz. woning en landen in welke koop mede begrepen is 1/3e van de helft van 9 morgen 4 1/2 hond bruikwaar toekomende het capittel van Coningsveld te Delft. Waarborg 10 hond weiland met getimmerte gelegen in Vennip, belend N Jhr Johan Monck, O Willem Dirkszn. en de voorsz. jhr, Z Jan Corneliszn. en W de verkoper zelf.
  Persoon-ID I8715  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 23 jul 2019 

  Vader Willem van Rijn,   ovl. na 1485 
  Gezins-ID F1563695992  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin NN Claesdr 
  Getrouwd Type: civil  [4
  Kinderen 
  +1. N.N. Cornelisdr van Rijn
  +2. N.N. Cornelisdr van Rijn
  +3. Claes Cornelisz van Rijn,   geb. vóór 1550,   ovl. vóór 16 apr 1612  (Leeftijd < 62 jaar)
  Gezins-ID F1292280932  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14908] Vermeld in leenkamer van de Hof te Wassenaar - RA Voorschoten

  2. [S12826] www.hogenda.nl

  3. [S14894] www.hogenda.nl - RA Voorschoten

  4. [S538] Kwartierstaat Bredero Ton´s genealogiesite