Maarten Gerrits Verlaen

Mannelijk ca. 1601 - vóór 1670  (~ 69 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Maarten Gerrits Verlaen 
  Geboren ca. 1601  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 8 nov 1646  [2
  Getuigenis over schenking van huis met toebehoren in Nieuw Kamerik 
  • Woerden 08-11-1646.
   Maerten Panckrasz, woenende in Teccop, out ontrent de 60 iaren, en Cornelis Willemsz de Rijck, mede woenende in Teccop, out ontrent 62 iaren, op verzoek van Gijsbert Jansz Geestdorp, woenende in Geestdorp in den lande van Woerden, verklaarden "hoe dat sij comp.ten in den jare 1642 op maenendach van Woertse kermis, die ordinaris ontrent gehouden wort in het midden van de maent julio. tsamentl. sijn vergadert geweest neffens meer ander geselschap ten huijse van den vn. requirant, doen ter tijt woonende op Brevelt, en affirmeerden de vn. getuijgen gehoort en gesien te hebben, dat ten vn. dage de schoonvader van de gemelten requirant, met naeme Gerrit Meertensz Verlaen, aen hem requirant met nuchteren gemoede en vollen verstande vrij en absouluijt heeft geschoncken en vereert seeckere huijsinge mette aincleven vandien, daer doen ter tijt inne woonde Arien Tomasz Verlaen, staende in Nieu Camerick, staet en gerechte op de gront en erve, aencomende tconvent van Outwijck t'Uijytrecht, verclaerende den gemelten Gerrit Meertensz Verlaen geen actie off recht daeraen te behouden, maer alle tgunt hem daeraen gecompeteert hadde over te geven aen sijnen vsz. swager, requirant in desen, omme sijn eijgen vrije wille en beliefte daer mede te doen. Gevende sij getuijgen voor redenen van wetenschap, dat den vn. Gerrit Meertensz Verlaen op de vn. vereeringe der eijgen eenen dronck toebrachte tot bevestiginge vandien." Getuigen waren Crijn Iansz Ioffers en Heijndrick Roeloffsz.
   Compareerde voor en ten dage als boven Gerrit Maertensz Verlaen, out ontrent de 80 iaren, schoonvader van den vn. requirant, dewelcke verclaerde ter instantie van sijnen vn. schoonsoon, naer dat hem comp.t de boven gesc. attestatie punctuel, duijdel. en met lancksame woorden int geheel voorgelesen was, den inhout derselver waerachtich te wesen en de vn. vereeringe even in sulcker voegen gedaen te hebben, oock alsnoch well expressel. daer bij te persisteren en blijven, versoeckende hiervan acte gedepescheert te worden in forma. Compareerde mede Maerten Gerritsz Verlaen, swager van den vn. requirant, out ontrent de 45 iaren, bruijcker slants, daer 't vn. huijs en appendentien vandien op getimmert staet, dewelcke insgel. verclaerde kennis te hebben, dat de vn. sijnen vader aen de req.t in desen ten voorn. tijde 't voorsz. getimmerte met alle het recht vandien vereert en geschoncken heeft en verclaerde oock voor soo veell hem aengaet daer inne te bewilligen en consent toe te gedragen. Getekend door Gerrit Maertensz Verlaen en Maerten Gerritsz Verlaen en bovengenoemde getuigen.
  Beroep van 3 apr 1652  [3
  Hoogheemraad van de Groot Waterschap 
  • Vermeld als getuitge in de huwelijkse voorwaarden van zijn dochter Aechgen Maertens Verlaen (met bruidegom Cornelis Ponsz van Dobben). Zijn zwager Gijsbert Jansz Geestdorp is ook getuige.
  vermelding van 22 jun 1668  [3
  Vermeld als geldnemer 
  • Schepenakte Kamerik, 22-6-1668: Maerten Gerrits Verlaen als man en voogd van Neeltjen Claes Swaenevelt vermeld als geldnemer
  Overleden vóór 28 feb 1670  [4
  vermelding van 28 feb 1670  [2
  Verzoek om te worden beleend 
  • Procuratie - om voor de leenkamer van huize Beverweerd te verzoeken te worden beleend met 2½ morgen land in een weer van 12 morgen te Nieuw-Kamerik.
   Datering: 28-02-1670.
   Aktenummer: 117.
   Soort akte:Procuratie.
   Notaris:
   W. VAN DER HOUVE.
   Samenvatting:
   Personen:
   Constituant: Jan Meertenss Verlaen, oudste zoon van + Meerten Gerritss Verlaen.
   Geconstitueerde: Jacobus van Almeloveen.
   Geconstitueerde: Steven van Nyenrode.
   Bijzonderheden: het leenverlei is op 25-3-1670 verkregen erflater woonde te Kamerik.
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905.
   Inventarisnummer: U047a006.
  vermelding van 8 mrt 1675  [3
  Verhuur uit de boedel te Kamerik 
  • Woerden 8-3-1675: Voor notaris Hubert van Gorcum, tot Camerijck: Herman Claesz Swanevelt en Jan Gerritsz Zael als curatoren in de boedel van het echtpaar Maerten Gerritsz Verlaen en Neeltje Claes Swanevelt, hebben verhuurd aan Cornelis Tijs Groenevelt, twaalf mergen weij, hoij en henniplant, met huijs, bergh, schuijr, bepotinge en beplantinge, toebehoord aan de voornoemde (overleden) echtelieden. En nog tien mergen huijrlant gelegen in Camerijck. etc.
  Persoon-ID I22330  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 10 aug 2018 

  Vader Gerrit Maertensz Verlaen,   geb. ca. 1566,   ovl. na 3 apr 1652  (Leeftijd ~ 86 jaar) 
  Moeder Aechje Gerrits,   ovl. vóór 9 jun 1648 
  Getrouwd ca. 1590  [2
  Gezins-ID F1533309310  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Neeltje Claes Swanevelt,   geb. ca. 1620,   ovl. vóór 8 mrt 1675  (Leeftijd ~ 55 jaar) 
  Getrouwd ca. 1645  [2
  Type: civil 
  Gezins-ID F1533909777  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14443] Is in 1646 ongeveer 45 jaar

  2. [S14436] Gerrit Verwoerd

  3. [S14418] RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

  4. [S12831] Vermeld in akte