Jacob Heijndrickszn Verlaen

Mannelijk ca. 1625 - vóór 1676  (~ 51 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jacob Heijndrickszn Verlaen 
  Geboren ca. 1625  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding Schuldbekentenis  [2
  • 17-8-1671 - Voor notaris Hubert van Gorcum te Camerijck: Jan Mathijsz. Bijstervelt en Aeghjen Jacobs, echtelieden wonende op s-Gravenslooth gaven te kennen hoe dat Jacob Hendricxsen Verlaen, schoonvader en vader aan haar ‘ernstigen (ver)soecke (ver)scheijde capitalen op intrest heeft gedaen ende oock borgh voor een cap.l van vijfhondert gulden voor haer compt(abel)en was gewooden(?geboden?)’ en dat het hun niet wel mogelijk is de verschillende kapitalen aan de voornoemde Jacob Hendricxse Verlaen te restitueren en hem van de borgtocht te bevrijden.
   Zij waren echter genegen de boedel van hun (schoon)vader niet te ‘vercorten’ noch? daardoor meerder te genieten en profiteren dan hun andere gehele en halve broeders en zusters. Zij verklaarden toe te staan dat alle voor- en nakinderen van hun (schoon)vader, hun gehele en halve broeders en zusters, eerst ieder voor hun portie uit de na de laten boedel van hun (schoon)vader zullen trekken en dat zij een schuld hebben aan de boedel. Etc.
   De akte is opgemaakt ‘inden Dorpe van Camerik ten huijse van Johan Freser, schout’. Getuigen Johannes van Aecken, klerk.
  vermelding van 31 dec 1650  [3
  Testament Heijndrick Jacobsz Verlaen en Merrichgen Cornelisdr 
  • Woerden 31-12-1650: Heijndrick Jacobsz Verlaen, oud-hoogheemraad van de grote Waterschap Woerden, en zijn vrouw Merrichgen Cornelisdr, wonend te Teckop maken hun testament. Hij is gezond en zij zit ziekelijk op een stoel. Beiden zijn bij hun volle verstand. In het testament wordt nagelaten aan haar kinderen Anthonis en Jacob Heijndrickszns en Neeltgen Heijndricksdr, die al een bruidschat hebben gekregen. Haar oudste en enige ongetrouwde zoon Cornelis Heijndricks krijgt acht mergen land gelegen in Teccop tegenover haar woning
  vermelding van 18 jun 1653  [2
  Eigendom 2 morgen in Gerverskop in Harmelen 
  • 2 morgen in Gerverskop in Harmelen (1639: in het gerecht Indijk) in het land van Woerden (1691: in Holland; 1503: gemeen in een weer van 14 morgen met Jan de Ridder, rentmeester van St. Katherijne te Utrecht), boven: Hendrik Gerardsz. en Werner Gerardsz. (1639: Cornelis Egbertsz.; 1667: Hendrik Arnoutsz. Schuilenburg), beneden: Loef Gerardsz. en Jacob Gerardsz. (1639: Johan Jacobsz. en nu de leenman; 1667: Geertje Jacobs).
   ...
   18-6-1653: Gijsbert Jacobsz. bij dode van Jacob Frederiksz, zijn vader, te Gerverskop, waarna overdracht aan Jacob Hendriksz. Verlaan te Teckop, 708.
   15-6-1667: Jacob [Jacobsz] Verlaan te Gerverskop bij overdracht door Jacob, zijn vader, 708.
   3-2-1669: Mr. Hubert van Gorcum, advokaat, voor Maria Penning, weduwe Adolf van der Wint, burgemeester van Woerden, bij overdracht door de hulder, curator van de boedel van Jacob Verlaan Jacobsz.,
  vermelding van 27 dec 1654  [2
  Vermeld in boedelscheiding 
  • 27-12-1654: Na het overlijden van Marrichgen Cornelisdr, de vrouw van Willem Luijten en de moeder van Teetje Willems wordt de boedel gescheiden.
   Haar broers erven landerijen, schuren, koeien en paarden in Oud Kamerik en Spengen. Met haar zus erft Teetje Willems rentebrieven en obligaties. Jacob Hendricx Verlaen wordt als voogd en man van Teetje Willems vermeld.
  vermelding van 29 jan 1660  [2
  Geschil over nalatenschap Lijsbeth Jansdr 
  • 29-1-1660: Kwestie en geschil ontstaan tussen:
   1. Dirck Jansz Swanicken, Jan Jansz Swanicken den oude, hoogheemraad van de Grooten Waterschap van Woerden, als ooms en voogden van Jacob Jacobsen Verlaen, Elsgen en Aechtge Jacobsdrs Verlaen, nagelaten onmondige weeskinderen van Lijsbeth Jansdr verwekt bij Jacob Hendricksz Verlaen
   en
   2. Dezelfde Jacob Hendrincks Verlaan.
   Jacob Hendricks Verlaen is schuldig en gehouden ten behoeve van zijn voorschr. kinderen te betalen en voldoen, behoorlijke hure? en ook intrest van ‘haerluide beursen sa(liger) moederlijcke goederen bijde van(de) Jacob Hendricksz sijne voorn. drije kinderen’. Betreft intrest op som van 3.325 gulden.
   Jacob Hendricks heeft de kinderen bij hem gelaten en van kost en kleren voorzien. Voor de kleren van de dochters heeft hij aanmerkelijke kosten gemaakt.
   Partijen beloven zich te houden aan de uitspraken van de arbiters Albertus Costerus, secretaris van Grootwaterschap Woerden en aan Gerardt van Gorcum, secretaris van Rietvelt?, notaris te Woerden.
   Hendrick Jacobs Verlaen tekent als getuige
   Uiteindelijk wordt de zoon Jacob Jacobsen meer geld toegekend, dan zijn zusters, vanwege de kosten van de kleren voor Elsgen en Aechtge.
  vermelding van 31 mei 1663  [3
  Testament Hendrick Jacobsz Verlaan 
  • Woerden 31-5-1663: Heijndrick Jacobs Verlaen, oud hoogheemraad van het waterschap Woerden, wonend te Teccop, maakt zijn testament. Tot zijn erfgenamen worden benoemd Jacob Heijndricks Verlaen, zijn zoon, Neeltge Heijndricks Verlaen, zijn dochter die is getrouwd met Zegrum Claes, alsmede de drie weeskinderen (Heijndrick Cornelis, Merrichgen en Geertgen Cornelis) van Cornelis Heijndricks Verlaen, zijn overleden oudste zoon.
  vermelding van 7 mei 1667  [3
  Afhandeling nalatenschap 
  • Woerden 7-5-1667: Jacob Hendricks Verlaan, voor hemzelf, Cornelis Cornelis Gansevanger en Neeltgen Hendricxs Verlaen, echte(liede)n,Pieter van Liesvelt, schout van Cockengen als voogd over Hendrick, Merrichien en Geertgien, onmondige kinderen van Cornelis Verlaen en Jacobjen Romers treden allen op als erfgenamen van de overleden Hendrick Jacobs Verlaen uit Teckop. Zij dragen over aan Jan Claesz Poolen een perceel hooi- en hennepland, gelegen in Oudt Camerick, drie mergen en twee hont etc.
  Overleden vóór 9 apr 1676  [4
  vermelding van 9 apr 1676  [3
  Afhandeling in boedel Jacob Heijnrickszn Verlaen en Teetgen Willems 
  • Woerden 9-4-1676: Jacob Jacobsen Verlaen voor hemzelf en als voogd over zijn minderjarige broers en zusters, kinderen van Jacob Hendrickse Verlaen en Teetgen Willems, geassisteert met de schout en gerechte van Teccop maakt een overeenkomst met crediteuren en schuldeisers van de nagelaten boedel van Jacob Hendricks Verlaen en Teetgen Willems
   Op 19-2-1677 Verkoopt Jacob Jacobsen 32 morgen land met betimmeringen te Teccop
  Persoon-ID I22226  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 25 mei 2018 

  Vader Hendrick Jacobsz Verlaen,   geb. ca. 1595,   ovl. vóór 7 mei 1667  (Leeftijd ~ 72 jaar) 
  Moeder Merrichje Cornelisdr,   geb. ca. 1595,   ovl. vóór 26 mrt 1652  (Leeftijd ~ 57 jaar) 
  Getrouwd ca. 1618  [5
  Gezins-ID F1527147415  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Lijsbeth Jansdr Swanicken,   ovl. ca. 1650 
  Getrouwd ca. 1640  [1
  Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Jacob Jacobsen Verlaen,   ovl. vóór 1691
  +2. Elsje Jacobs Verlaen,   ovl. vóór 13 feb 1681
   3. Aegje Jacobs Verlaen
  Gezins-ID F1528701684  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Teetje Willems Luijten,   geb. ca. 1627,   ovl. vóór 9 apr 1676  (Leeftijd ~ 49 jaar) 
  Getrouwd ca. 1650  [1
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Willem Jacobsz. Verlaen,   ovl. na 19 jun 1694
   2. Hendrick Jacobs Verlaen
   3. Merrichje Jacobs Verlaen
  Gezins-ID F1527231566  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S14436] Gerrit Verwoerd

  3. [S14418] RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

  4. [S12831] Vermeld in akte

  5. [S14421] Vermeld in testament - www.mijn-genea.nl