Aeltge Cornelisdr

Vrouwelijk - vóór 1614


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Aeltge Cornelisdr 
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 13 okt 1592  [1
  Vermeld als erfgenaam broer 
  • 149. 13-10-1592 Floris Corneliszn. man en voogd van Aeltge Cornelisdr. voor hem zelve en vervangende de twee weeskinderen van Jan Corneliszn., Cornelis Reyerszn. ook voor hem zelve en vervangende Cors Reyerszn. zijn broer in den Briel en zulks oom en bloedvoogd over de twee weeskinderen van Maritge Reyersdr. bij Steven Janszn. als het weeskind van Jannetge Reyersdr. bij Gerrit Adriaenszn. erfgenamen van Huygh Corneliszn. anders genaamd Huygh Reyerszn. wonende te Lisse ter eenre en Claes Hendrickszn., Jan Gerritszn. man en voogd van Maritge Hendricksdr., Hendrick Willemszn. alias Papouw man en voogd van Machtelt Hendricksdr. wonende Warmond en Pieter Willemszn. Vouger wonende Lisse man en voogd van Willempge Hendricksdr. als erfgenamen van Lijsbeth Hendricksdr. de leste vrouw van de voorsz. Huygh Corneliszn. tezamen ter andere verkopen Dirck Adriaenszn. Robol en Willem Wouterszn. van der Leth 2 1/2 morgen land met huis en barg gelegen in de Liesbroek als de voorsz. Lijbeth Hendricksdr. met de voorsz. Pieter Vouger op 20-2 lestleden verkocht hadden, belast met 25 gulden tbv de erfgenamen van Mr Reynier Brunt te Leiden
  vermelding van 4 jun 1593  [1
  Erfgenamen Floris Corneliszn verkopen land bij Lisse 
  • 183. 4-6-1593. Aeltge Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. anders genaamd Floris jonge Neelen met Cornelis Floriszn. bakker haar oudste zoon en gekoren voogd, Cornelis Claeszn. man en voogd van Maritge Florisdr., Jacob Janszn. man en voogd van Jannetge Florisdr., de voorsz. Cornelis Floriszn. nog voor hem zelve, Pieter Corneliszn., Cornelis Corneliszn. van Velsen oom en bloedvoogd over de onmondige weeskinderen van Floris Corneliszn. bij Aeltge Cornelisdr. verkopen Jan Claeszn. van Santvliet de helft van een veenkamp van 3 morgen 2 hond land gelegen over duin in de Lage Venen, waarvan de andere helft aan de koper toekomt, welke veencamp de koper en Floris Corneliszn. in zijn leven tezamen jegens de erfgenamen van Jan van Brouchoven op 29-2-1592 waren opgedragen
  vermelding van 4 jun 1593  [1
  Koopt land genaamd Langeveen bij Lisse 
  vermelding van 28 apr 1596  [2
  Erfgenamen Floris Corneliszn verkopen land bij Lisse 
  • 271. 28-4-1596 stilo novo. Aeltge Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. met Cornelis Floriszn. haar oudste zoon en voogd en de voorsz. Cornelis Floriszn. voor hem zelve, Pieter Floriszn., Cornelis Claeszn. man en voogd van oude Maritge Florisdr. als vervangende Lenaert Franszn. man en voogd van jonge Maritge Florisdr., Jacob Janszn. man en voogd van Jannetge Florisdr. en Cornelis Corneliszn. wonende Velsen oom en bloedvoogd over jonge Cornelis Floriszn., Catrijn Florisdr. en jonge Pieter Floriszn. onmondige weeskinderen van Floris Corneliszn. verkopen Lenaert Danielszn. van Tetroede 11 hond toegemaakt veenland gelegen inde Hoge Mosvenen aan de Delft volgens de oude brief van 6-2-1590 op een oud eigendomsbewijs met een copie authentiek van een transport
  vermelding van 12 nov 1597 tot 8 jun 1614  [1
  Koopt een erfje met een kamer te Lisse 
  • 33v. 12-11-1597 Willem Thomaszn. verkoopt Aeltge Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. een erfke daarop een kamer getimmerd is, voor 290 gulden
  vermelding van 9 mrt 1601  [1
  Erfgenamen van Floris Corneliszn genoemd in schuldverklaring 
  • 105. 9-3-1601 Aeltge Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. alias Floris jonge Neelen met oude Cornelis Floriszn. haar zoon en gekoren voogd en de voorsz. Cornelis Floriszn. voor hem zelve, oude Pieter Floriszn. van Wassenaer, Cornelis Claeszn. van Velsen man en voogd van oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. man en voogd van Jannetge Florisdr., jonge Cornelis Floriszn., Lenaert Franszn. man en voogd van jonge Maritge Florisdr., Cornelis Corneliszn. als oom en bloedvoogd over Trijntge Florisdr. en jonge Pieter Floriszn. onbejaarde weeskinderen van de voorsz. Floris Corneliszn. ter eenre als pricipael en Claes Corneliszn. Corsteman als borg zijn schuldig aan Dirck de zoon van Cornelis Jan Baerntsznzn. te Leiden 25 gulden per jr met hypotheek op 13 hond weiland genaamd de Donckerscamp gelegen in de Lisserbroek. Afgelost 7-5-1610
   106. 9-3-1601 Jacob Janszn. nomine uxoris verklaart alhoewel hij en Aeltge Cornelisdr. zijn schoonmoeder weduwe en boedelhoudster van Floris Corneliszn. alias Floris jonge Neelen met haar kinderen en zwagers op land tbv Dirck de zoon van Cornelis Jan Baerntsznzn. te Leiden een rente gevestigd hadden van 25 gulden per jr, doch dat deze 400 gulden hem alleen ten goede zijn gekomen en wil het geld verzekeren op zijn deel van de voorsz. 13 hond land als ook op de twee toegemaakte campen land gelegen over duin aan elkander in de Lagevenen, welke zijn schoonmoeder nog bezit, de ene groot 3 1/2 morgen genaamd de Lange veen, en de andere 13 hond onder meer genaamd de Cleyne Veen...
  vermelding van 30 nov 1609  [1
  Erfgenamen van Floris Corneliszn verkopen land gelegen in de polder van de Lisserbroeck 
  • 34v. 30-11-1609. Aeltgen Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. met oude Cornelis Floriszn. haar oudste zoon en voogd voor de ene helft, dezelfde Cornelis Floriszn. voor hem zelve, Pieter Floriszn., jonge Cornelis Floriszn., jonge Pieter Floriszn., Cornelis Claeszn. man en voogd van oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. man en voogd van Jannetge Florisdr., jonge Maritge Florisdr. weduwe van Lenaert Franszn. met oude Pieter Floriszn. haar broer als haar gekoren voogd als erfgenamen van Floris Corneliszn. hun vader en schoonvader voor de andere helft verkopen Philips Dirckszn. van Larum 2 morgen 27 roe tijnsbaar land gelegen in de polder van de Lisserbroeck genaamd Donckers camp, alles volgens de oude brieven de ene van 30-7-1586 en de andere van 5-4-1588.
  vermelding van 12 jun 1611  [1
  Erfgenamen Floris Corneliszn verkopen land bij Lisse 
  • 67v. 12-6-1611. Aeltge Cornelisdr. weduwe Floris Corneliszn. of anders genoemd Floris Jongenelen met oude Cornelis Florizn. haar zoon en gekoren voogd voor de ene helft en dezelfde Cornelis Floriszn. voor hem zelve, oude Pieter Floriszn., Cornelis Claeszn. man en voogd van oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. op t Hoff als man en voogd van Jannetge Florisdr., jonge Cornelis Floriszn., jonge Maritge Florisdr. weduwe van Lenaert Franszn. met oude Pieter haar broer als haar gekoren voogd en jonge Pieter Floriszn. als erfgenamen van de voorsz. Floris jonge Neelen voor de andere helft verkopen Joris Dammaszn. Cluft een verkoop- of eigendomsbrief van een camp land genaamd de Langeveen verkocht op 20-6- 1593 door Jeroen Dammaszn. Cluft aan de voorsz. weduwe en erfgenamen.
  Overleden vóór 8 jun 1614  [1
  • Overleden tussen 30-11-1609 en 8-6-1614
  vermelding van 8 jun 1614  [1
  Erfgenamen Floris Corneliszn en Aeltge Cornelisdr verkopen land 
  • 139v. 8-6-1614 stilo novo. oude en jonge Cornelis Floriszn., oude en jonge Pieter Floriszn. broers, Cornelis Claeszn. Velsserman gehuwd met oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. op ‘t Hoff man en voogd van Jannetge Florisdr., Dirck Engelszn. gehuwd met jonge Maritge Florisdr. weduwe van Lenaert Franszn. gezwagers, universele erfgenamen van Floris Corneliszn. of anders Floris jonge Neelen en Aeltge Cornelisdr. stellen dat deze Floris Corneliszn. te anderen tijde jegens Foy van Brouckhoven, Wijnant Scholl en Willem van Duvenvoorde bij brief van opdracht verkregen had twee partijen land gelegen aan elkander onder meer genaamd Swietens kleine veen, groot 2 morgen 91 roe volgens de brief van 29-2- 1592 en verkopen dit onroerend goed nu aan Claes Jacobszn. van Oosten en Claes Pieterszn. Bursgen, voor 615 gulden.
  Persoon-ID I19509  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 26 okt 2016 

  Vader Cornelis N.N. 
  Gezins-ID F1477555182  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Floris Corneliszn van Wassenaer,   geb. 1534,   ovl. vóór 4 jun 1593, Lisse Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd < 59 jaar) 
  Getrouwd ca. 1555  [3
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Cornelis (oude) Floriszn,   geb. ca. 1556
  +2. Pieter Floriszn (oude) Wassenaar,   geb. ca. 1557, Lisse Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. na 3 feb 1632  (Leeftijd ~ 75 jaar)
   3. Maritge (oude) Florisdr,   geb. ca. 1558
   4. Jannetge Florisdr,   geb. ca. 1559
  +5. Maritge (jonge) Florisdr,   geb. ca. 1561
   6. Cornelis Floriszn (jonge) Wassenaer,   geb. ca. 1564,   ovl. vóór 3 feb 1632, Lisse Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 68 jaar)
   7. Trijntge Florisdr,   geb. ca. 1565,   ovl. na 9 mrt 1601  (Leeftijd ~ 36 jaar)
  +8. Pieter Floriszn (jonge) Wassenaer,   geb. ca. 1566,   ovl. na 8 apr 1638  (Leeftijd ~ 72 jaar)
  Gezins-ID F1477392048  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S13347] www.hogenda.nl - ORA Lisse

  2. [S12826] www.hogenda.nl

  3. [S13340] Vermeld in akte - geschat