Familiewapen Alsemgeest

Het familiewapen is in 1980 geregistreerd door mijn vader, Toon Alsemgeest.

Registratie familiewapen Alsemgeest

Mijn broer Nico Alsemgeest heeft het initiatief voor registratie genomen en heeft veel bijgedragen aan het ontwerp van dit familiewapen. Hieronder een door hem gemaakte afbeelding van het wapen.

Registratie familiewapen Alsemgeest

Naar boven