Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: SELECT personID, firstname, lastname, birthplace, birthdate, deathdate, deathplace, p.gedcom FROM tng_people p LEFT JOIN tng_branchlinks bl ON bl.persfamID = p.personid and bl.gedcom = p.gedcom WHERE bl.persfamID IS NULL ORDER BY birthplace, birthdate, lastname LIMIT 50

The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay