Thonis Jacobsz van Schie

Mannelijk ca. 1610 - 1676  (~ 66 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

  • Naam Thonis Jacobsz van Schie 
    Roepnaam Anthonis 
    Geboren ca. 1610  Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
    Geslacht Mannelijk 
    vermelding van 1623  [2
    Hoofdgeld 
    • Sijbrant Arentsz. ende Maritgen Meesendr. sijn huijsvrou, een weeskint van Thonis Jacobsz. van Noortwijck, noch twee weeskinderen beijde cleijn van Jacob Thonisz. bij naemen Maritgen ende Neeltgen
    vermelding van 17 mrt 1632  [3
    Erfgenamen van Jacob Thonisz verkopen huis, erf en land te Noordwijk 
    • 8v. 17-3-1632. Adriaen Huygenzn. als gehuwd gehad hebbende Maertje Jacobsdr., Pieter Symonszn. gehuwd met Neeltje Jacobsdr., Willem Willemszn. en Cornelis Corneliszn. Bouffge voogden over Thonis Jacobszn. dragen op Cornelis Jeroenszn. een stuk teelland, belend NW de koper, NO en NW de Dyverweg en ZW Joost Meeszn. en de Woonsdagse watering, belast met 23 st erfpacht per jr alsmede de helft van 10 hond land gemeen met de koper die de andere helft toekomt gelegen in Noordwijkerhout, belend NW Cornelis Pieterszn. ter Lee, NO en ZO de Abdij van der Lee voorsz. en ZW Cornelis Claes Corsznzn. getaxeerd op 40 gulden en Cornelis Jeroenszn. draagt op aan de Jacobskinderen 5 hond land (de helft van 10 hond) daarvan de andere helft aan deze toekomen, belend deze 5 hond NO de Geerlaan, ZO de andere 5 hond, ZW Lenaert Lenaertszn. van der Plas en NW de Hoge weg en Cornelis Jeroenszn. krijgt toe 300 gulden.
      9. 12-3-1632. Dezelfden, waarbij nu ook Cornelis Jeroenszn. optreedt als voogd met Willem Willemszn. en Cornelis Corneliszn. Bouffge tezamen kinderen en erfgenamen van Jacob Thoniszn. verkopen Joost Janszn. een huis en erf gelegen te Noordwijk binnen, belend NO de voorsz. Cornelis Jeroenszn., ZO de Heerestraat, ZW de Woonsdagse watering en NW Adriaen Corneliszn. Pluys belast met 20 st per jr tbv de Memorien te Leiden en 25 st erfpacht daarvan Cornelis Jeroenszn. de helft moet betalen. Voldaan met een obligatie van 2000 gulden.
      10. 17-3-1632. Adriaen Huygenzn. en Pieter Symonszn. verkopen Thonis Jacobszn. hun schoonbroer 2/3e van 10 hond land daarvan Thonis 1/3e toekomt, belend in zijn geheel NO de Geerlaan, ZO de Masloot, ZW Lenaert Lenaertszn. van der Plas en NW de Hogeweg. Voldaan met een obligatie van 2100 gulden
    vermelding van 23 nov 1632  [3
    ORA Noordwijk 1631-1636 
    • 49v. 23-11-1632. Thonis Jacobszn. Jongman met Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden en Willem Willemszn. van Leeuwen zijn omen en voogden verkoopt Thonis Pieterszn. 10 hond land, belend NO de Geerlaan, ZO de Maesloot, ZW Lenaert Lenaertszn. en NW de Hogeweg. Voldaan met een schuldbrief
    Verblijfplaats van vóór 1636  [2
    Adres:
    Zwarteweg
    Noordwijk 
    • Pacht de boerderij 's-Gravendijkerbos (pacht volgt op pacht door Maritgen Meesdr en haar man Sijbrant Adriaensz)
    vermelding van 29 sep 1636  [3
    Koopt land en meubels gelegen aan de Catwijkerweg te Noordwijk 
    vermelding van 4 okt 1637  [3
    Verkoopt twee percelen land gelegen buiten het west- of zuidwesteind van Noordwijk 
    • Woont in de Cley
    vermelding van 11 mei 1644  [3
    Ruilt 3 morgen land gelegen buiten het Oosteinde en in de Cley te Noordwijk en verkoopt het land 
    • was op 14-5-1643 eigenaar geworden van het land op het Oosteinde
    vermelding van 10 mei 1645  [3
    Koopt 11 hond land gelegen buiten de St. Jeroensbrug bij Noordwijk 
    • Hij woont dan in de Cley
    vermelding van 6 mei 1646  [3
    Koopt huis en erf met barg en boomgaard en 5,5 hond land aan St Jeroensbrugge te Noordwijk 
    vermelding van 17 mei 1646  [3
    Koopt 2 partijen land genaamd de Wipweyde bij Noordwijk 
    vermelding van 21 mei 1647  [3
    Verkoopt 2 percelen land te Noordwijk 
    vermelding van 18 dec 1647  [3
    Verkoopt land aan de Achterweg te Noordwijk 
    vermelding van 2 mei 1648 tot 16 jun 1650  [3
    Eigenaar van 7 hond land geleden in de Cley te Noordwijk 
    vermelding van 2 mei 1650  [3
    Verkoopt 5 hond land afgestoken tot een blekerij gelegen ten zuidwesten van Noordwijk 
    vermelding van 1 mei 1651  [3
    Verkoopt 9 hond land gelegen in de Geeren te Noordwijk 
    vermelding van 8 mei 1653  [3
    Verkoopt wei- en hooiland aan de Schilpweg buiten het dorp Noordwijk 
    vermelding van 8 mei 1657 tot 18 mei 1661  [3
    Schuld met hypotheek 
    • 44. 8-5-1657. Thonis Jacobszn. van Schie is schuldig aan Gillis van Heussen 28 gulden 2 st 8 p per jr met hypotheek op 1 morgen 3 hond 86 roe weiland gelegen aan de Masloot te Noordwijk
    vermelding van 16 mei 1659  [3
    Verkoopt wei- of hooiland gelegen aan de Masloot in de Hogewegsepolder bij Noordwijk 
    vermelding van 9 mei 1660  [3
    Vermeld als erfgenaam van Annetje Anthonisdr van Schie 
    vermelding van 23 dec 1664  [3
    Schuld met hypotheek 
    • 127. 23-12-1664. Thonis Jacobszn. van Schie en Immetje Cornelisdr. echtelieden zijn schuldig aan Cornelis Dirckszn. van Bronsgeest kleermaker alhier 16 gulden per jr met hypotheek op 1½ morgen wei- of hooiland gelegen aan de Masloot in de Hogewegsepolder
    vermelding van 16 apr 1665  [3
    Schuld met onderpand 
    • 180v. 16-4-1665. Thonis Jacobszn. van Schie en met hem gevoegd Jacob Thoniszn. van Schie zijn oudste zoon voor zoveel hij enige mate in zijn verstand en zinnen verzwakt zou mogen wezen en Immetje Cornelisdr. Houckman zijn vrouw zijn schuldig wegens geleend geld aan Everard van Lodesteyn 2000 gulden volgens een obligatie tegen 4% per jr en verbindt zijn woning en land gelegen buiten het Westeinde van het Dorp van Noordwijk
    vermelding van 1 mei 1669  [3
    Verkoopt land te Noordwijk 
    • 66. 1-5-1669. Thonis Jacobszn. van Schie in zijn memorie en verstand enigszins verzwakt met Immetje Cornelisdr. zijn vrouw en Jacob Thoniszn. van Schie zijn oudste zoon verkoopt juffr. Margaretha van der Vorst weduwe van Mr Everardt van Lodensteyn in zijn leven burgemeester van Delft 960 roe weiland, doch volgens de jongste brief van 5-6-1582, 10 hond land, volgens de brief in Hoffem en nu in Noordwijk.
    Begraven apr 1676  Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [4
    Overleden 20 apr 1676  Leiden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [4
    vermelding van 9 apr 1681  [3
    Erfgenamen van Immetgen verkopen woning, stalling, schuur, barg, boomgaard, erf en land te Noordwijk 
    • 174v. 9-4-1681. Jacob Thoniszn. van Schie, Cornelis Thoniszn. van Schie en Willem Thoniszn. van Schie mitsgaders Maerten Corneliszn. van Roon gehuwd met Marytje Gerritsdr. weduwe van Wouter Thoniszn. van Schie allen wonende Noordwijk voor hen zelve en voorts als last hebbende van Jeroen Thoniszn. van Schie en Trijntje Thonisdr. van Schie allen met de na te melden koper kinderen en erfgenamen van Immetje Cornelisdr. van der Speck weduwe van Anthonis Jacobszn. van Schie overleden alhier verkopen Ary Thoniszn. van Schie 6/7 van een woning als huis, stalling, schuur, barg, boomgaard en erf gelegen even buiten de Westeinder of St Jeroensbrugge aan de Woensdagse watering, belend NO dezelfde watering, ZO de Heerweg en ZW en NW de weduwe van Cornelis Pieterszn. lijndraaier, daarvan de koper 1/7 toekomt, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 10-5-1645 en 6-5-1646, voor 258 gulden 17 st contant. 175v. 9-4-1681. Dezelfden met Ary Thoniszn. van Schie verkopen Machtelt Pietersdr. weduwe van Cornelis Pieterszn. lijndraaier 10 hond weiland gelegen achter en terzijde van het huis en erf van Ary Thoniszn. van Schie, belend NO t zelfde huis en erf en de Woensdagse watering, ZO het voorsz. huis en erf en de Heerweg, ZO Hendrick Janszn. Langevelt en NO de weduwe van Maerten Janszn. van Vliet, alles volgens de voorsz. jongste brieven, voor 1150 gulden contant
    Persoon-ID I9154  Hennies genealogie | Laduk
    Laatst gewijzigd op 23 okt 2016 

    Vader Jacob Thonisz van Schie,   geb. ca. 1575,   ovl. vóór 1623  (Leeftijd ~ 47 jaar) 
    Moeder N.N. Jeroensdr Swan,   geb. 1575, Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 1623  (Leeftijd < 47 jaar) 
    Gezins-ID F1475405939  Gezinsblad  |  Familiekaart

    Gezin Immetgen Cornelisdr Houckman,   geb. ca. 1605, Voorhout Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 9 apr 1681  (Leeftijd ~ 76 jaar) 
    Getrouwd ca. 1628  [5
    Type: civil 
    Kinderen 
     1. Jacob Thoniszn van Schie,   geb. Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
    +2. Willem Theunisz van Schie,   geb. 1643, Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 13 nov 1737, Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 94 jaar)
    +3. Wouter Thonisz van Schie,   geb. 1644,   ovl. vóór 6 aug 1679  (Leeftijd < 35 jaar)
    +4. Cornelis Thoniszn van Schie,   geb. ca. 1646, Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 5 mrt 1709, Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 63 jaar)
     5. Jeroen Thonisz van Schie
     6. Trijntje Thonisdr van Schie
    +7. Arij Thonisz van Schie,   geb. Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 4 jul 1726, Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
     8. Jannitje Thonis van Schie,   geb. Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
    Gezins-ID F1292280849  Gezinsblad  |  Familiekaart

  • Gebeurteniskaart
    Link naar Google MapsGeboren - ca. 1610 - Noordwijk Link naar Google Earth
    Link naar Google MapsBegraven - apr 1676 - Noordwijk Link naar Google Earth
    Link naar Google MapsOverleden - 20 apr 1676 - Leiden Link naar Google Earth
     = Link naar Google Earth 
    Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

  • Bronnen 
    1. [S3610] Geschat

    2. [S13228] Stamboomforum - Frans Angevaare

    3. [S12826] www.hogenda.nl

    4. [S11501] Genealogie Alkemade

    5. [S538] Kwartierstaat Bredero Ton´s genealogiesite