Aechje Gerrits

Vrouwelijk - vóór 1648


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Aechje Gerrits 
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding Machtiging om geld te innen  [1
  • NA Woerden 8510/90 09-06-1648
   Gerrit Maertensz Verlaen, weduwenaer van Aechgen Gerrits, mitsgaders Maerten Gerritsz Verlaen, vader en soon respective, beijde won. in Nieuw Camerick staeten gerechte, verclaerden gesamentl. en elcx int bijsonder procuratie te geven aen Gijsbert Jansz Geestdorp, woonende op Geestdorp, man en voocht van Merrichgen Gerrits Verlaen, haer comp.ten schoonsoon en swager repective, omme uijt haer naemen te manen, innen en beuren van Cornelis Aertsz, won. in Out Camerick, als 't recht aengevaert hebbende van Lijn Tomas, desselfs moeder, mitsgaders van sijn broeder en susters respective, de somma van 99 gulden, spruijtende uijt [het] slodt van affreeckeninge gedaen op 20-6-1644 metten intreste totte betalinge toe, […].
  vermelding van 8 nov 1646  [1
  Getuigenis over schenking van huis met toebehoren in Nieuw Kamerik 
  • Woerden 08-11-1646.
   Maerten Panckrasz, woenende in Teccop, out ontrent de 60 iaren, en Cornelis Willemsz de Rijck, mede woenende in Teccop, out ontrent 62 iaren, op verzoek van Gijsbert Jansz Geestdorp, woenende in Geestdorp in den lande van Woerden, verklaarden "hoe dat sij comp.ten in den jare 1642 op maenendach van Woertse kermis, die ordinaris ontrent gehouden wort in het midden van de maent julio. tsamentl. sijn vergadert geweest neffens meer ander geselschap ten huijse van den vn. requirant, doen ter tijt woonende op Brevelt, en affirmeerden de vn. getuijgen gehoort en gesien te hebben, dat ten vn. dage de schoonvader van de gemelten requirant, met naeme Gerrit Meertensz Verlaen, aen hem requirant met nuchteren gemoede en vollen verstande vrij en absouluijt heeft geschoncken en vereert seeckere huijsinge mette aincleven vandien, daer doen ter tijt inne woonde Arien Tomasz Verlaen, staende in Nieu Camerick, staet en gerechte op de gront en erve, aencomende tconvent van Outwijck t'Uijytrecht, verclaerende den gemelten Gerrit Meertensz Verlaen geen actie off recht daeraen te behouden, maer alle tgunt hem daeraen gecompeteert hadde over te geven aen sijnen vsz. swager, requirant in desen, omme sijn eijgen vrije wille en beliefte daer mede te doen. Gevende sij getuijgen voor redenen van wetenschap, dat den vn. Gerrit Meertensz Verlaen op de vn. vereeringe der eijgen eenen dronck toebrachte tot bevestiginge vandien." Getuigen waren Crijn Iansz Ioffers en Heijndrick Roeloffsz.
   Compareerde voor en ten dage als boven Gerrit Maertensz Verlaen, out ontrent de 80 iaren, schoonvader van den vn. requirant, dewelcke verclaerde ter instantie van sijnen vn. schoonsoon, naer dat hem comp.t de boven gesc. attestatie punctuel, duijdel. en met lancksame woorden int geheel voorgelesen was, den inhout derselver waerachtich te wesen en de vn. vereeringe even in sulcker voegen gedaen te hebben, oock alsnoch well expressel. daer bij te persisteren en blijven, versoeckende hiervan acte gedepescheert te worden in forma. Compareerde mede Maerten Gerritsz Verlaen, swager van den vn. requirant, out ontrent de 45 iaren, bruijcker slants, daer 't vn. huijs en appendentien vandien op getimmert staet, dewelcke insgel. verclaerde kennis te hebben, dat de vn. sijnen vader aen de req.t in desen ten voorn. tijde 't voorsz. getimmerte met alle het recht vandien vereert en geschoncken heeft en verclaerde oock voor soo veell hem aengaet daer inne te bewilligen en consent toe te gedragen. Getekend door Gerrit Maertensz Verlaen en Maerten Gerritsz Verlaen en bovengenoemde getuigen.
  Overleden vóór 9 jun 1648  [2
  Persoon-ID I22329  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 3 aug 2018 

  Gezin Gerrit Maertensz Verlaen,   geb. ca. 1566,   ovl. na 3 apr 1652  (Leeftijd ~ 86 jaar) 
  Getrouwd ca. 1590  [1
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Maarten Gerrits Verlaen,   geb. ca. 1601,   ovl. vóór 28 feb 1670  (Leeftijd ~ 69 jaar)
  +2. Marichgen Gerrits Verlaen,   geb. ca. 1605,   ovl. vóór 1679  (Leeftijd ~ 73 jaar)
  Gezins-ID F1533309310  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14436] Gerrit Verwoerd

  2. [S12831] Vermeld in akte