Aegje Jacobs Verlaen

Vrouwelijk


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Aegje Jacobs Verlaen 
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding Schuldbekentenis  [1
  • 17-8-1671 - Voor notaris Hubert van Gorcum te Camerijck: Jan Mathijsz. Bijstervelt en Aeghjen Jacobs, echtelieden wonende op s-Gravenslooth gaven te kennen hoe dat Jacob Hendricxsen Verlaen, schoonvader en vader aan haar ‘ernstigen (ver)soecke (ver)scheijde capitalen op intrest heeft gedaen ende oock borgh voor een cap.l van vijfhondert gulden voor haer compt(abel)en was gewooden(?geboden?)’ en dat het hun niet wel mogelijk is de verschillende kapitalen aan de voornoemde Jacob Hendricxse Verlaen te restitueren en hem van de borgtocht te bevrijden.
   Zij waren echter genegen de boedel van hun (schoon)vader niet te ‘vercorten’ noch? daardoor meerder te genieten en profiteren dan hun andere gehele en halve broeders en zusters. Zij verklaarden toe te staan dat alle voor- en nakinderen van hun (schoon)vader, hun gehele en halve broeders en zusters, eerst ieder voor hun portie uit de na de laten boedel van hun (schoon)vader zullen trekken en dat zij een schuld hebben aan de boedel. Etc.
   De akte is opgemaakt ‘inden Dorpe van Camerik ten huijse van Johan Freser, schout’. Getuigen Johannes van Aecken, klerk.
  vermelding van 29 jan 1660  [1
  Geschil over nalatenschap Lijsbeth Jansdr 
  • 29-1-1660: Kwestie en geschil ontstaan tussen:
   1. Dirck Jansz Swanicken, Jan Jansz Swanicken den oude, hoogheemraad van de Grooten Waterschap van Woerden, als ooms en voogden van Jacob Jacobsen Verlaen, Elsgen en Aechtge Jacobsdrs Verlaen, nagelaten onmondige weeskinderen van Lijsbeth Jansdr verwekt bij Jacob Hendricksz Verlaen
   en
   2. Dezelfde Jacob Hendrincks Verlaan.
   Jacob Hendricks Verlaen is schuldig en gehouden ten behoeve van zijn voorschr. kinderen te betalen en voldoen, behoorlijke hure? en ook intrest van ‘haerluide beursen sa(liger) moederlijcke goederen bijde van(de) Jacob Hendricksz sijne voorn. drije kinderen’. Betreft intrest op som van 3.325 gulden.
   Jacob Hendricks heeft de kinderen bij hem gelaten en van kost en kleren voorzien. Voor de kleren van de dochters heeft hij aanmerkelijke kosten gemaakt.
   Partijen beloven zich te houden aan de uitspraken van de arbiters Albertus Costerus, secretaris van Grootwaterschap Woerden en aan Gerardt van Gorcum, secretaris van Rietvelt?, notaris te Woerden.
   Hendrick Jacobs Verlaen tekent als getuige
   Uiteindelijk wordt de zoon Jacob Jacobsen meer geld toegekend, dan zijn zusters, vanwege de kosten van de kleren voor Elsgen en Aechtge.
  vermelding van 1676  [1
  Voogdijschap 
  • NA Woerden 8551/163, 9-4-1676, scan 236: Jacob Jacobs Verlaen, voogd over de minderjarige kinderen Jacob Hendricks Verlaen en Teetje Willems.

   NA Woerden 8551/176, 8-7-1676, scan 256: Jacob Jacobsz Verlaen, broeder en voogt vover de oude en jonge Merrigje Jacobs Verlaen, Hendrick en Willem Jacobs Verlaen, zijne minderjarige zusters en broeders.
  vermelding van 30 jun 1687  [1
  Schuldbekentenis 
  • NA Woerden, 30 juni 1687 8554/119 scan 151 (JP Ouweltjes)
   Jan Jansz Bosch en Merrigjen Jacobs Verlaen int gemeen met haere broeders Heijnderick [Jacobs] en Willem Jacobsz hadden gepossideert ende beseten aghtien koeijen, twee pincken, vier varckens, mitsgaders al het bouwgereetschap en molcke goet hetwelck sij op seeckere hoffstede van twee en dertich mergen gelegen in Teccop voornoemt noodigh hebben ghehadt, en dat sij comparanten vermits sij nu met den anderen inden houwelijcken state waeren getreden met de voornoemde Hendrick en Willem Jacobsz Verlaen met adsistentie van haren oom Jacob Jacobsz Verlaen [?,halfbroer?] waren overcomen [=overeengecomen?], dat sij comparanten souden behouden in eijgendom blijven besitten de voorseijde beesten bouwgereetschap en molcke goet als dat sij daer vooren aenden voornoemde haren broeders soude uijtkeeren een somma van ses hondert gulden, [..] soo bekent sij schuldig te zijn aan haren broeders een bedrag van 600 gulden.
  Persoon-ID I22295  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 11 jun 2018 

  Vader Jacob Heijndrickszn Verlaen,   geb. ca. 1625,   ovl. vóór 9 apr 1676  (Leeftijd ~ 51 jaar) 
  Moeder Lijsbeth Jansdr Swanicken,   ovl. ca. 1650 
  Getrouwd ca. 1640  [2
  Gezins-ID F1528701684  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Jan Mathijsz Bijstervelt 
  Getrouwd Type: civil  [3
  Gezins-ID F1528555141  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14436] Gerrit Verwoerd

  2. [S3610] Geschat

  3. [S12831] Vermeld in akte