Floris Jansz

Mannelijk ca. 1531 - vóór 1613  (~ 82 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Floris Jansz 
  Geboren ca. 1531  [1
  • ca. 50 jr in 1581
  Geslacht Mannelijk 
  functie van 1580 tot 1604  [1
  Schepen van Lange Ruige Weide 
  vermelding Woonde in Langeweide in het Utrechts gerecht Lange Ruige Weide  [1
  vermelding van 1599  [1
  Eigenaar van land op Langeweide en in Oukoop 
  • In 1599 bezat en gebruikte Floris Jansz twee percelen land van respectievelijk 15 en 10 morgen op Langeweide. Het eerste stuk was de helft van een stuk land dat in 1536 toebehoorde aan Jan Florisz (mogelijk zijn vader).
   In 1656 is dit stuk van oorspronkelijk 30 morgen in bezit van en in gebruik door: de kinderen Claes Gerridsz (6m), Pieter Claesz Gerridden (2m), Pieter Gerrid Florensz (4m), Cars Gerridsz (6m). Bovendien bezit Hiob Gansenberch twee percelen van 9 m. en 3 m. die in gebruik zijn door resp. Joos Gerridsz Verhaer en Cars Gerridsz.
   Het tweede stuk land dat Floris Jansz bezat en gebruikte in 1599 was in 1656 in bezit van en in gebruik door Pieter Gerrid Florisz (4 m.) en zijn broer Cars Gerridsz (6 m.)
   Ook in Oukoop bezit en gebruikt Floris Jansz, wonende in Langeweide, tenminste 14,5 morgen land in 1599.
   Op 12-3-1606 transporteert Floris Jansz aan zijn zoon Gerrit Floorisz 10 land op Langeweide
   Op 6-5-1613 worden de weduwe en kinderen van Floris Jansz vermeld als belenders op het Hoogeind van de Langeweide
  vermelding van 21 jun 1603  [1
  Testament 
  • Pieter Jansz Hoogenboom en Marritgen Jansdr, echtelieden wonende in het Land van Stein maken hun testament op in Gouda. De langstlevende krijgt de lijftocht. Zijn erfgenamen zijn (de nakomelingen van) zijn (half)broeders en zuster. Marritgen Jansdr zegt haar halve? broeder Floris Jansz 300 gld toe en benoemt mede tot haar universele erfgenamen haar halve zusters Aeltgen en Geertgen Pietersdr. en verder ook de kinderen en wettige nakomelingen van haar overleden broeders en zuster Woutter, Jan, Arijen en Aechtte Pieters. Deze (half)broerders en (half)zusters krijgen ieder een zevende deel van haar nalatenschap
  Overleden vóór 6 mei 1613  [1
  • Overleden tussen 12-3-1606 en 6-5-1613
  vermelding van 25 mei 1613  [1
  Afhandeling nalatenschap Marritgen Jansdr 
  • 25-5-1613 Gouda: Aeltgen Pieters, wed. wijlen Floris Jansz., won. tot Woerden, geass. met haar zoon Claes Floren en verder Claes Florisz (voornoemd), Evert Florisz, Gerrit Florisz, Coen Pietersz (x Maritgen Florensdr) en Grietgen Florensdr (wed. wijlen Jan Woutersz Versloot) namens zichzelf en ook vervangende hun broeder en zuster Jan Florensz en Anneken Florensdr (x Willem Corneisz), machtigen Pieter Florisz hun zoon, broeder en zwager om namens hen uit de erfenis van hun zuster en tante Maritgen Jansdr, te verkopen aan haar nog levende echtgenoot Pieter Jansz Hoogenboom in het Land van Stein: 4,5 hond buitendijks land in Rosendaal 'wezende t smaleijnde van de grooten draeck' en de helft van 3,5 morgen land in Sluipwijk in de Lange-roggebroek. De andere helften zijn reeds van Pieter Jansz Hoogenboom.
   De overdracht is geregistreerd op 28-2-1614
  vermelding van 9 jun 1613  [1
  Overdracht land aan kinderen 
  • 9-6-1613: Aeltgen Pieters, wed. wijlen Floris Jansz., met Jan Jacobsz haer gecoren voocht, in desen volgens vertichtinge van 23-1-1613 draagt over aan haar zoon Gerrit Florisz en zijn erven: 6 morgen land 'onbegrepen der mate mat huijs barch schuijr' daar op staande, gelegen op het Hoogeind van Langeweide'. Op diezelfde dag krijgen haar zonen Pieter Floorisz en Evert Floorisz hun vaderlijke erfenis, namelijk respectievelijk 5 en 4 morgen land op het Hoogeind van Langeweide
  vermelding van 20 feb 1614  [2
  Schuldverklaring 
  • 20-2-1614 Woerden: Aeltgen Pietersdr, weduwe van Flooris Jans, poorteres van Woerden, oud 78 jr, legt een verklaring af terzake van een obligatie van 31-3-1613 aan Annichgen Floorisdr, huisvrouw van Willem Cornelisz en gewoond hebbende tot Moordrecht, haer swaeger en dochter voor de som van 400 gld met een jaar interest van 50 gulden
  Persoon-ID I22255  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 27 mei 2018 

  Vader Jan N.N. 
  Moeder N.N. 
  Gezins-ID F1527400039  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Aeltgen Pieters,   geb. ca. 1536,   ovl. na 20 feb 1614  (Leeftijd ~ 78 jaar) 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Annichgen Florisdr
   2. Gerrit Florisz
   3. Evert Florisz
   4. Pieter Florisz
   5. Jan Florisz
   6. Claes Floren
   7. Maritgen Florensdr,   ovl. vóór 4 mei 1623
  +8. Grietgen Florensdr,   ovl. vóór 4 mei 1623
  Gezins-ID F1527400035  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14431] OV 2009 Parenteel Floris Jansz door NP den Hollander - G Verwoerd

  2. [S14418] RHC Rijnstreek en Lopikerwaard