Jacob Jacobsen Verlaen

Mannelijk - vóór 1691


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jacob Jacobsen Verlaen 
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 18 jun 1653  [1
  Eigendom 2 morgen in Gerverskop in Harmelen 
  • 2 morgen in Gerverskop in Harmelen (1639: in het gerecht Indijk) in het land van Woerden (1691: in Holland; 1503: gemeen in een weer van 14 morgen met Jan de Ridder, rentmeester van St. Katherijne te Utrecht), boven: Hendrik Gerardsz. en Werner Gerardsz. (1639: Cornelis Egbertsz.; 1667: Hendrik Arnoutsz. Schuilenburg), beneden: Loef Gerardsz. en Jacob Gerardsz. (1639: Johan Jacobsz. en nu de leenman; 1667: Geertje Jacobs).
   ...
   18-6-1653: Gijsbert Jacobsz. bij dode van Jacob Frederiksz, zijn vader, te Gerverskop, waarna overdracht aan Jacob Hendriksz. Verlaan te Teckop, 708.
   15-6-1667: Jacob [Jacobsz] Verlaan te Gerverskop bij overdracht door Jacob, zijn vader, 708.
   3-2-1669: Mr. Hubert van Gorcum, advokaat, voor Maria Penning, weduwe Adolf van der Wint, burgemeester van Woerden, bij overdracht door de hulder, curator van de boedel van Jacob Verlaan Jacobsz.,
  vermelding van 29 jan 1660  [1
  Geschil over nalatenschap Lijsbeth Jansdr 
  • 29-1-1660: Kwestie en geschil ontstaan tussen:
   1. Dirck Jansz Swanicken, Jan Jansz Swanicken den oude, hoogheemraad van de Grooten Waterschap van Woerden, als ooms en voogden van Jacob Jacobsen Verlaen, Elsgen en Aechtge Jacobsdrs Verlaen, nagelaten onmondige weeskinderen van Lijsbeth Jansdr verwekt bij Jacob Hendricksz Verlaen
   en
   2. Dezelfde Jacob Hendrincks Verlaan.
   Jacob Hendricks Verlaen is schuldig en gehouden ten behoeve van zijn voorschr. kinderen te betalen en voldoen, behoorlijke hure? en ook intrest van ‘haerluide beursen sa(liger) moederlijcke goederen bijde van(de) Jacob Hendricksz sijne voorn. drije kinderen’. Betreft intrest op som van 3.325 gulden.
   Jacob Hendricks heeft de kinderen bij hem gelaten en van kost en kleren voorzien. Voor de kleren van de dochters heeft hij aanmerkelijke kosten gemaakt.
   Partijen beloven zich te houden aan de uitspraken van de arbiters Albertus Costerus, secretaris van Grootwaterschap Woerden en aan Gerardt van Gorcum, secretaris van Rietvelt?, notaris te Woerden.
   Hendrick Jacobs Verlaen tekent als getuige
   Uiteindelijk wordt de zoon Jacob Jacobsen meer geld toegekend, dan zijn zusters, vanwege de kosten van de kleren voor Elsgen en Aechtge.
  vermelding van 1676  [1
  Voogdijschap 
  • NA Woerden 8551/163, 9-4-1676, scan 236: Jacob Jacobs Verlaen, voogd over de minderjarige kinderen Jacob Hendricks Verlaen en Teetje Willems.

   NA Woerden 8551/176, 8-7-1676, scan 256: Jacob Jacobsz Verlaen, broeder en voogt vover de oude en jonge Merrigje Jacobs Verlaen, Hendrick en Willem Jacobs Verlaen, zijne minderjarige zusters en broeders.
  vermelding van 9 apr 1676  [2
  Afhandeling in boedel Jacob Heijnrickszn Verlaen en Teetgen Willems 
  • Woerden 9-4-1676: Jacob Jacobsen Verlaen voor hemzelf en als voogd over zijn minderjarige broers en zusters, kinderen van Jacob Hendrickse Verlaen en Teetgen Willems, geassisteert met de schout en gerechte van Teccop maakt een overeenkomst met crediteuren en schuldeisers van de nagelaten boedel van Jacob Hendricks Verlaen en Teetgen Willems
   Op 19-2-1677 Verkoopt Jacob Jacobsen 32 morgen land met betimmeringen te Teccop
  vermelding van 17 apr 1677  [1
  Afhandeling boedel Schuijlenburch 
  • NA Woerden 8523/61, scan 133: Op huijden den 17e aprill a[nn]o 1677 compareerden voor mijn Albertus Costerus openbaer notaris bij de ed[ele] hoven van Hollant en Uijtrecht geadmitteert binnen der stede Woerden residerende en voor de getuijgen naer benoemt Jacob Jacobsz Verlaen in qualite als weduwnaer van za[liger] Metgen Heijndricks Schuijlenburch Mitsg[aders] Jan Dircks Blom als man en voocht van Geertgen Heijndricks Schuijlenburch beijde woonen in Gerwerscoop mijn notaris bekent de welcke respectivelijck verclaerde en bekenden door handen van Aeltgen Luijten weduwe wijlen Heijndrick Ariensz Schuijlenb[urch] haer schoonmoeder tenn vollen vergenoecht voldaen en betaelt te wesen van het huijwelijcx goet haer comparanten bij het aengaen van haer huijwelijck met hunne voorgenoemde huijsvrouwen ten huijwelijcke beloofte sulcx ende soodanich het selve bij huijwelijckse voorwaerden was gestipuleert bedancken hare voorn[oemde] schoon moeder van goeder en volle betaelinge compareerde noch mede Cornelis Crijnen Verlaen getrouwt hebbende Merrichgen Heijndricx Schuijlenburch de welcke van sijn schoonmoeder Aeltgen Luijten voorn[oem]t ter goeder trouwen en reeckeninge en huijwelijcks goet bekende ontfangen en genooten te hebben de somme van vijff hondert guldens Aldus gepasseert in Woerden comptoire mijns notarij present Gijsbertus Costerus (www.ooijevaar.info)
  vermelding van 30 jun 1687  [1
  Schuldbekentenis 
  • NA Woerden, 30 juni 1687 8554/119 scan 151 (JP Ouweltjes)
   Jan Jansz Bosch en Merrigjen Jacobs Verlaen int gemeen met haere broeders Heijnderick [Jacobs] en Willem Jacobsz hadden gepossideert ende beseten aghtien koeijen, twee pincken, vier varckens, mitsgaders al het bouwgereetschap en molcke goet hetwelck sij op seeckere hoffstede van twee en dertich mergen gelegen in Teccop voornoemt noodigh hebben ghehadt, en dat sij comparanten vermits sij nu met den anderen inden houwelijcken state waeren getreden met de voornoemde Hendrick en Willem Jacobsz Verlaen met adsistentie van haren oom Jacob Jacobsz Verlaen [?,halfbroer?] waren overcomen [=overeengecomen?], dat sij comparanten souden behouden in eijgendom blijven besitten de voorseijde beesten bouwgereetschap en molcke goet als dat sij daer vooren aenden voornoemde haren broeders soude uijtkeeren een somma van ses hondert gulden, [..] soo bekent sij schuldig te zijn aan haren broeders een bedrag van 600 gulden.
  Overleden vóór 1691  [3
  Persoon-ID I22234  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 11 jun 2018 

  Vader Jacob Heijndrickszn Verlaen,   geb. ca. 1625,   ovl. vóór 9 apr 1676  (Leeftijd ~ 51 jaar) 
  Moeder Lijsbeth Jansdr Swanicken,   ovl. ca. 1650 
  Getrouwd ca. 1640  [4
  Gezins-ID F1528701684  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Metje Hendricks Schuilenburg,   geb. ca. 1648,   ovl. vóór 17 apr 1677  (Leeftijd ~ 29 jaar) 
  Getrouwd ca. 1669  [5
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Elisabeth Jacobs Verlaan,   geb. ca. 1670
   2. Henderick Jacobs Verlaen,   geb. ca. 1673,   ovl. 14 mei 1735, Harmelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 62 jaar)
  Gezins-ID F1527234595  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14436] Gerrit Verwoerd

  2. [S14418] RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

  3. [S14420] www.mijn-genea.nl

  4. [S3610] Geschat

  5. [S14423] Geschat - www.mijn-genea.nl