Hendrick Jacobsz Verlaen

Mannelijk ca. 1595 - vóór 1667  (~ 72 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Hendrick Jacobsz Verlaen 
  Geboren ca. 1595  [1
  Geslacht Mannelijk 
  functie tot vóór 1650  [2
  Hoogheemraad van de Grote waterschap Woerden 
  vermelding van 31 dec 1650  [3
  Testament Heijndrick Jacobsz Verlaen en Merrichgen Cornelisdr 
  • Woerden 31-12-1650: Heijndrick Jacobsz Verlaen, oud-hoogheemraad van de grote Waterschap Woerden, en zijn vrouw Merrichgen Cornelisdr, wonend te Teckop maken hun testament. Hij is gezond en zij zit ziekelijk op een stoel. Beiden zijn bij hun volle verstand. In het testament wordt nagelaten aan haar kinderen Anthonis en Jacob Heijndrickszns en Neeltgen Heijndricksdr, die al een bruidschat hebben gekregen. Haar oudste en enige ongetrouwde zoon Cornelis Heijndricks krijgt acht mergen land gelegen in Teccop tegenover hun woning
  vermelding van 26 mrt 1652  [4
  Protest - Aanvaarding vruchtgebruik 
  • Protest - aanvaarding van het vruchtgebruik van een stuk land geschiedt zonder goedkeuring van het testament van Henrick Jacobss Verlaen en + Marigen Cornelis, ouders van comparante
   Datering: 26-03-1652; Aktenummer: 43, Notaris: G. VASTERT
   Personen: Protesteerder: Segerum Claess, Echtgenoot: x Neeltge Henricx Verlaen, Woonplaats: Houdyck
   Verwijzingen: testament d.d. 31-12-1650 nieuwe styl voor notaris A. Costerus te Woerden
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U021a019
  vermelding van 29 jan 1660  [4
  Getuige bij geschil in afhandeling nalatenschap 
  • Woerden: Kwestie en geschil ontstaan tussen:
   1. Dirck Jansz Swanicken, Jan Jansz Swanicken den oude, hoogheemraad van de Grooten Waterschap van Woerden, als ooms en voogden van Jacob Jacobsen Verlaen, Elsgen en Aechtge Jacobsdrs Verlaen, nagelaten onmondige weeskinderen van Lijsbeth Jansdr [Swanicken] verwekt bij Jacob Hendricksz Verlaen.
   2. Jacob Hendricks Verlaen is schuldig en gehouden ten behoeve van zijn voorschr. kinderen te betalen en voldoen, behoorlijke hure? en ook intrest van ‘haerluide beursen sa(liger) moederlijcke goederen bijde van(de) Jacob Hendricksz sijne voorn. drije kinderen’. Betreft intrest op som van 3.325 gulden.
   Jacob Hendricks heeft de kinderen bij hem gelaten en van kost en kleren voorzien. Voor de kleren van de dochters heeft hij aanmerkelijke kosten gemaakt.
   Partijen beloven zich te houden aan de uitspraken van de arbiters Albertus Costerus, secretaris van Grootwaterschap Woerden en aan Gerardt van Gorcum, secretaris van Rietvelt?, notaris te Woerden.
   Hendrick Jacobs Verlaen tekent als getuige.
   Uiteindelijk wordt de zoon Jacob Jacobsen meer geld toegekend, dan zijn zusters, vanwege de kosten van de kleren voor Elsgen en Aechtge.
  vermelding van 31 mei 1663  [3
  Testament Hendrick Jacobsz Verlaan 
  • Woerden 31-5-1663: Heijndrick Jacobs Verlaen, oud hoogheemraad van het waterschap Woerden, wonend te Teccop, maakt zijn testament. Tot zijn erfgenamen worden benoemd Jacob Heijndricks Verlaen, zijn zoon, Neeltge Heijndricks Verlaen, zijn dochter die is getrouwd met Zegrum Claes, alsmede de drie weeskinderen (Heijndrick Cornelis, Merrichgen en Geertgen Cornelis) van Cornelis Heijndricks Verlaen, zijn overleden oudste zoon.
  vermelding van 21 feb 1664  [3
  Machtiging om te procederen 
  • Woerden 21-2-1664: Heijndrick Jacobs Verlaen, oud hoogheemraad van het waterschap Woerden, wonend te Teccop, machtigt Gerard van Gorcum, secretaris van Rietvelt en notaris te Woerden om uit zijn naam te procederen met betrekking tot de erfenis van Tonis Heijndricks Verlaen, zijn overleden zoon.
  Overleden vóór 7 mei 1667 
  vermelding van 7 mei 1667  [3
  Afhandeling nalatenschap 
  • Woerden 7-5-1667: Jacob Hendricks Verlaan, voor hemzelf, Cornelis Cornelis Gansevanger en Neeltgen Hendricxs Verlaen, echte(liede)n,Pieter van Liesvelt, schout van Cockengen als voogd over Hendrick, Merrichien en Geertgien, onmondige kinderen van Cornelis Verlaen en Jacobjen Romers treden allen op als erfgenamen van de overleden Hendrick Jacobs Verlaen uit Teckop. Zij dragen over aan Jan Claesz Poolen een perceel hooi- en hennepland, gelegen in Oudt Camerick, drie mergen en twee hont etc.
  vermelding van 19 feb 1689  [4
  Scheiding van boedels 
  • Scheiding - van de boedels van hun overleden man respectievelyk vader, en van Thonis Heyndricksen Verlaan, zwager respectievelyk oom, en van Heyndrick Jacobsen Verlaan, schoonvader respectievelyk grootvader.
   Aktenummer: 12-1. Datum: 19-02-1689. Soort akte: Scheiding. Notaris: P. LEECHBURCH.
   Personen:
   Eerste Partij: Jacobgen Romerts.
   Echtgenoot: wed. Cornelis Hendricksen Verlaan. Woonplaats: Teccop.
   Eerste Partij: erven Cornelis Hendricksen Verlaan.
   Eerste Partij: Hendrick Corneliss Verlaan, zoon. Woonplaats: Teccop.
   Eerste Partij: Merrichjen Cornelis Verlaan, dochter. Woonplaats: Teccop.
   Eerste Partij: Geertgen Cornelis Verlaan, dochter. Woonplaats: Teccop.
   onroerend goed: vier mergen soo wey- als henniplant - naar Jacobgen Romerts -; Swaanvelderweteringe.
   Belendingen: achter: Middelweteringe ow: de kinderen van Jacob Hendricksen Verlaan ww: N.N, de wed. van Willem Dircksen, bruyckster.
   huysinge ende hoffstede c.a. met acht mergen landt - naar Hendrick Cornelissen Verlaan -; Swaansvelderweteringe.
   Belendingen: achter: Gerwerscoopercade ww: Hubert van Gorcum, schout van Woerden ow voor: Hubert van Gorcum ow achter: Merrichje Cornelis Verlaan.
   vyff mergen, twee hont soo wey- als hoylant - naar Merrichje Cornelis Verlaan -; Gerwerscooper kade.
   Belendingen: achter: Hubert van Gorcum ww: Hendrich Corneliss Verlaan ow voor: Cornelis Gerritsen van Diemen ow midden: Merrichje Cornelis Verlaan ow achter: Meerten van Voorst, goutsmith.
   twee mergen hoylant - naar Merrichjen Cornelis Verlaan -;.
   Belendingen: ww: Merrichje Cornelis Verlaan ow: Aart Pietersen Balius nw: Cornelis Gerritsen van Diemen n.u. zw: Meerten van Voorst.
   acht mergen soo wey- als hoylant - naar Geertje Cornelis Verlaan -; Swaansvelderweteringe.
   Belendingen: achter: Gerwerscooper kade ow: Jan Verlaan ww: Romert Cornelissen, gemachtigde.
   Gerecht: Teccop, zuydsyde.
   Bijzonderheden: kwitanties d.d. 31-10-1691 en d.d. 19-9-1691.
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U097a005.
  Getuige bij Gezin: Balten Adriaensz Boel / Aechgen Ghijsberts Geestdorp (Verwantschap: licence) 
  Persoon-ID I22223  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 3 aug 2018 

  Vader Jacob Gerrits Verlaen,   geb. vóór 1560 
  Gezins-ID F1527181609  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Merrichje Cornelisdr,   geb. ca. 1595,   ovl. vóór 26 mrt 1652  (Leeftijd ~ 57 jaar) 
  Getrouwd ca. 1618  [5
  Type: civil 
  Kinderen 
   1. Cornelis Heijndrickszn Verlaan,   ovl. vóór 31 mei 1663
   2. Anthonis Heijndrickszn Verlaan,   ovl. vóór 1663
  +3. Jacob Heijndrickszn Verlaen,   geb. ca. 1625,   ovl. vóór 9 apr 1676  (Leeftijd ~ 51 jaar)
   4. Neeltgen Heijndricksdr Verlaan
  Gezins-ID F1527147415  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14420] www.mijn-genea.nl

  2. [S11206] Vermeld in testament

  3. [S14418] RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

  4. [S14436] Gerrit Verwoerd

  5. [S14421] Vermeld in testament - www.mijn-genea.nl