Anneken Jacobs Cotermans

Vrouwelijk - vóór 1603


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Anneken Jacobs Cotermans 
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 5 sep 1603  [1
  Testament 
  • In een akte van 6-9-1604 staat vermeld dat Anneken op 5-9-1603 haar testament heeft gemaakt.
  Overleden vóór 29 dec 1603  [2
  vermelding van 29 dec 1603  [2
  Verdeling boedel Jacob Jacobs Cotermans 
  • 29-12-1603: afhandeling nalatenschap van Jacob Cotermans en Anneken Jan Jacobsdr zijn huisvrouw;
   In de akte worden de volgende personen vermeld:
   Jan Jacobs Cotermans, Isaack Jacobs Cotermans, Jacob Jacobs Cotermans, Franchois Adrieansse sijdenlaeckencooper tot Dordrecht, als man ende borght van Margrietie Jacobs Cotermans, Dirck Otto van Eeuwijcksone als man ende borght van Marne Jacobs Cotermans; Jenneken Jacobs Cotermans, wettige huisfrouwe van Henrick Cornelis Dyrven geassisteert metten voorss. Dircken Heuren Swaeger als heuren gecoren vooght; De voorss. Jan Jacob Cotermans noch inden name van Michielen Jacobs Cotermans zijn broeder, ende de voorss. Jan inden naeme van Aechthen Adriaen Joosten van Bergen, omberade .. ende moeder aff van? Anneken Jacob Cotermans dr. De voorss. Franchois Adriaenss als tesaamente vooght inden naeme vande kinderen Geeraerts van Bijlaer daer moeder aff was wijlen Cathelijn Jacob Cotermansdr ende Dirck dirckss als behoude zoon ende borght inden name van Cornelie Jacobs Cotermans sijn huisfrouwen moeder,
   kinderen en aanverwanten van wijlen Jacob Cotermans en Anneken Jan Jacobsdr zijn huisfrouw;
   Gedeeld en als onderpand genoemd zijn de huijsinge ende erve twee wooningen met toebehoorte genaemt De Son, gestaen ende gelegen inde Veterstrate genaemt Sint Jansstrate. En op te helft van een huijs ende erve met sijn toebehoorte ende metten stal ende hove daer achter aen gelegen, genaemt den Prince van Oraenjen, gestaen ende gelegen opten Haechdijck alhier. Een huijs ende erve met zijn toebehoorte genaemt het Hamerken, gestaen ende gelegen opt Chinnekenseijnde alhier etc.
  vermelding van 6 sep 1604 tot 26 sep 1620  [1
  Vermeld in schuldbrief 
  • 6-9-1604: IJsaack Jacop Jacop Cotermanszn heeft een schuld aan zijn broer Jannen als oom en voogd van Aechtken wijlen Adriaen Joostensdr, dochter van Anneken Jacop Cotermans zaliger. betreft de som van 2000 Kar.gld. ter zake van haar portie in de achtergelaten goederen van Anneken (volgens testament van Anneken d.d. 5-9-1603). IJsaack zal Aechtken hiervoor onderhouden tot haar volwassenheid op voorwaarde dat hij jaarlijks rente betaalt. Onderpand zijn de huijsinge (gebouwen), hovinge, achterhuijsinge genaamd Den Moriaen en nog andere huijsinge en erffenisse genaamd Den Haen, naast elkaar staand in de Lange Brugstrate te Breda.
   IN DE MARGE 26-9-1620: Aechken Adriaen Joostensdr huisvrouw van Cornelis van Donck en bij diens afwezigheid geassisteerd met haar voogd Mr. Aertus Pels, stadhouder van heeren? schouten van Breda, heeft verklaard dat Dirck Dircks - de huijsinge in deze schuldbrief verbonden in handen hebbend - de schuld voldaan heeft.
  vermelding van 31 jul 1607  [2
  Vermeld in nalatenschap van Grietgen Jacob Cotermans (de jonge) 
  vermelding van 17 aug 1623  [2
  Afhandeling en verkoop uit de erfenis van Jacob Jacobs (de oude) 
  Getuige bij Gezin: Jacob Coninck / Maria Jans Cotermans (Verwantschap: religious) 
  Persoon-ID I21303  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 9 aug 2017 

  Vader Jacob Jacobs (de oude) Cotermans,   geb. ca. 1532,   ovl. aug 1603  (Leeftijd ~ 71 jaar) 
  Moeder Anneken Jan Jacops,   ovl. sep 1603 
  Getrouwd vóór 1562  [3
  Gezins-ID F1501911124  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Adriaen Joostz van Bergen,   geb. Leur Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. sep 1602, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
   1. Aechtken Adriaen Joosten van Bergen,   ged. 1 jan 1601, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Gezins-ID F1501991867  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S14112] SA Breda

  2. [S14049] SA Breda - vestbrief

  3. [S14080] Vermeld in testament - geschat