Andries Stevensz

Mannelijk ca. 1552 - vóór 1618  (~ 66 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Andries Stevensz 
  Geboren ca. 1552  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 14 apr 1590  [2
  Borgstelling 
  • IJsbrandt Adriaensz stelt zich borg voor de boete die Huijbrecht Leenaerts, schuijtvoerder, moet betalen aan Andries Stevensz, goutsmit.
  vermelding van 18 mrt 1595  [2
  Attestatie 
  • Andries Stevensz, goutsmit, 42 jr, op verzoek van Arent Jansz, wonend te Utrecht. Betreft het feit dat hij nooit door een brief aan Henrick Craeijevanger, muntmeester bij Arent Jansz is aanbevolen.
  vermelding van 17 jun 1597  [2
  Attestatie 
  • Verklaring op verzoek van Claes Willemsz, goudsmid.
   Andries Stevensz, 47 jaar; Jacob Jansz, 30 jaar; en Pieter Jansz, 27 jaar, allen goudsmeden. Inzake een gebroken tandestoker. Genoemd wordt ook Gillis Marchandt, goudsmit, wonend naast de brouwerij de Oliphant.
  vermelding van 6 nov 1604  [2
  Huwelijksvoorwaarden 
  • Oluff Roelandtss, zeemvercooper, en Tanneken Anthonisdr Picquolet, weduwe van Jan Evertss, wonende in Sgravenhage, geassisteerd door haar zwager Andries Stevenss, goutsmit.
   Andries Stevenss woont in de Hoochstraet.

   N.B. Tanneken tekent met Tanneken Pycolet.
  vermelding van 1 dec 1609  [2
  Attestatie 
  • Andries Steevensz, goutsmit, verklaart op zijn verzoek en dat van Trijntgen Jansdr Meester, moeder van Pouwels Boudaen, goutsmit, dat
   Gijsbrecht Pijl laatstgenoemde uitstel van betaling heeft gegeven voor betaling van een bedrag van 600 gulden, waartoe Boudaen door het gerecht alhier is veroordeeld, mits hij hierover rente betaald.
   Hij stelt zich hiervoor borg en Pijl verstrekt als onderpand verschillende sieraden aan Andries Stevensz.
  vermelding van 28 aug 1610  [2
  Verkoopakte 
  • Andries Stevensz, goutsmit, draagt een obligatie van 50 gulden ten laste van Jan van Coulster, notaris, over aan zijn zoon Lourens Andriesz.
  vermelding van 23 sep 1613  [2
  Testament 
  • Andries Stevensz, goutsmit, en zijn vrouw Emerentia Anthonisdr benoemen elkaar tot erfgenaam.
   Zij nemen verschillende bepalingen op betreffende de gelden die hun kinderen Lijntgen Andries, Barbara Andries, Anneken Andries(ongehuwd), en Ploentgen Andries, Laurens Andries, en Marie Andries(gehuwd) van hen zullen krijgen en bij hun huwelijk al gekregen hebben.
  Begraven vóór 10 mrt 1618  Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  • Begraven in het graf dat in 1642 stond op naam van Gerrit Jansz Verschuyer; Datum is fictief, de werkelijke datum ligt in de week daaraan voorafgaand.
  vermelding van 15 feb 1619  [2
  Schuldbekentenis 
  • Op verzoek van Laurens Andriesz, en Jan Jacobsz, man en voogd van Maritgen Andriesdr, beiden erfgenamen van Andries Stevensz goutsmit hun vader, resp. schoonvader wordt akte gemaakt van een obligatie groot 200 ponden vlaams ten gunste van genoemde Andries Stevensz en ondertekend door Gillis van Luffel de Jonghe
  vermelding van 13 mrt 1620  [2
  Machtiging 
  • Laurens Andriesz zilversmit, Jan Jacobsz goutsmit, man van Maycken Andriesdr, en Henrick Huygen de Haen machtigen Pieter Adriaensz Smout, wonende te Gravenhage,'s, man van hun mede-erfgename Anneken Andriesdr om henzelf en hun mede-erfgenamen: Lijntgen Andriesdr en de kinderen van Ploentgen Andriesdr, vrouw van Jan Jansz van Berevelt te vertegenwoordigen voor het Hof van Holland in alle zaken betreffende de nalatenschap van Andries Stevensz goutsmit hun vader, resp. grootvader en schoonvader
  vermelding van 24 mrt 1621  [2
  Machtiging 
  • Laurens Andriesz goutsmit machtigt Lowijs Jansz te Amsterdam om van de kamer van de Oost-Indische Compagnie te Amsterdam uit de gage, enz. verdiend door de in Oost-Indie overleden Abraham de Rosier, en bij testament toegevallen aan Laurens de Rosier het aan Abraham de Rosier geleende bedrag terug te vorderen. Comparant treedt op mede namens zijn zwager Jan Jacobsz goutsmit, gehuwd met Maritgen Andriesdr, ook namens zijn zuster Lijntgen Andriesdr en als voogd over de weeskinderen van zijn zuster Ploontgen Andriesdr, daarin tevens namens zijn mede-voogd Henrick Huygensz de Haen. Alle genoemde personen zijn erfgenamen van Andries Stevensz goutsmit hun vader, resp. grootvader, die bedoelde lening heeft verstrekt. Oost-Indische Compagnie Amsterdam
  vermelding van 13 mrt 1630  [2
  Verkoopakte 
  • Jan Jacobsz, man van Maritgen Andriesdr goutsmit verklaart te hebben verkocht aan mede-comparant Johan Franchoys Tortarolis of Johan Franchoys Tartarolis, cassier in de Bancke van Leeninge te Leyden een obligatie d.d. 12.02.1605 verleden door Jan Franchoys de Susio en Jan Kelffken, ten behoeve van Jan Vleynshooving of Jan Vleynshoorum, pro resto groot 960 gulden voor de som van 528 gulden. Jan Jacobsz handelt als erfgenaam van wijlen zijn schoonvader, Andries Stevensz, goutsmit en tevens namens zijn mede-erfgenamen.
  vermelding van 3 okt 1635  [2
  Machtiging 
  • Andries Willemsz Cantier en Evert Maertensz van den Bosch, schoonzoons en Baertgen Jansdr Pijck, weduwe van Abraham Joosten de Heer, allen kinderen van Jan Gijsbertsz Pijck, machtigen Adriaen Lievensz van Haemstede, coopman en Joris Lievensz van Haemstede, coopman te Amsterdam, om van de Oost-Indische Compagnie, als participant in de Magellanische Compagnie waar generael van is Olivier van Oort, 366 gld en 13 stuivers te eisen.
   Dit geld is geinvesteerd in de voorn. Magellanische Compagnie, evenals geld van Lieven Jopgen, van Heyndrick de Coningh van Hellemont en van Andries Stevensz za. Dit blijkt uit brieven van Huyge Gerritsz za., bewinthebber van voorn. compagnie. Zwager van voorn. Gerritsz is Pieter Eewoutsz van der Horst.
  vermelding van 3 okt 1635  [2
  Machtiging 
  • Jan Jacobsz, goudtsmit, man van Mayken Andriesdr, Pieter Uuttenbroeck, man van Geertgen Jansdr, dochter van Pleuntgen Andriesdr en Pieter Cornelisz, gaerntwijnder, man van Neeltgen Jansdr, ook een dochter van Pleuntgen Andriesdr, mede optredend voor Pieter Jorisz Balck, man van Jannetgen Jansdr, ook een dochter van Pleuntgen Andriesdr, die in het buitenland is, de voorn. Jacobsz is oom en voogd over Grietgen Laurensdr, kind van Laurens Andriesz za. en van de nagelaten kinderen van Barbara Andriesdr en van de kinderen van Annetgen Andriesdr za. allen erfgenamen van Andries Stevensz, goutsmit, machtigen Adriaen Lievensz van Haemstede, coopman en Joris Lievensz van Haemstede, coopman te Amsterdam, broers, om hun deel te krijgen van het kapitaal dat is ingelegd in de Magellanische Compagnie, waar generael van is Olivier van Oirt.
   Geld is verder ingelegd door voorn. Stevens, Jan Ghijsbrechtsz Pijck en Lieven Jobsz, vader van Adriaen en Joris Lievensz voorn. en door Hendrick de Coninck wonend te Helmont.
   Dit blijkt uit de brieven van Huich Gerritsz za., bewinthebber van voorn. compagnie.
  Beroep Goudsmid  [2
  Persoon-ID I19030  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 18 jun 2016 

  Vader Steven N.N. 
  Gezins-ID F1466252309  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Emerentia Anthonisdr,   begr. vóór 25 jul 1614, Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Maeijken Andriesz van der Burch,   begr. 1 mei 1661, Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  +2. Lourens Andriesz van der Burch,   ovl. vóór 3 okt 1635
  +3. Annitgen Andriesdr,   ovl. vóór 15 aug 1626
  +4. Barbara Andriesdr van der Burch,   begr. 18 jun 1625, Delft, Oude kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  +5. Apolonia Andriesdr,   begr. 10 okt 1609, Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   6. Catalina Andriesdr,   ovl. na 15 aug 1626
  Gezins-ID F1465741006  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsBegraven - vóór 10 mrt 1618 - Rotterdam Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Bronnen 
  1. [S12527] Vermeld in notariële akte

  2. [S13043] ONA Rotterdam

  3. [S13723] SA Rotterdam