Maertge Frans van Polanen

Vrouwelijk - na 1654


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Maertge Frans van Polanen 
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 24 feb 1643  [1
  Verkoopakte bij Notaris Jacobus Delphius 
  • Gerrit Jacobs van Musscher (schoonzoon van haar zus), gemachtigd door Marichgen Fransdr, weduwe van Adrijaen Dircx, schepen en brouwer te Viaenen, verkoopt aan Cornelis Jans Cogel, huistimmerman, man van Magdaleentgen de Cooninck, een huis aan de westzijde van de Oude Kerckstraet, genaamd "den Bonten Hont", belast met een waarborg voor het huis van Leendert de Jongen, gekocht van Cornelis Waerts, op het Steijger en genaamd "de Maeckelaer", ook de rente van het huis ten behoeve van het leprooshuijs, en verder voor 3700 gulden.. Hij mag geen brood bakken zolang Johannes Waerts in de Kerckstraet bakt.
   Belendingen: ten noorden Areaentgen Conincx en ten zuiden Johannes Waerts.
  vermelding van 1654  [2
  Schuldbekentenis bij notaris Gerrit van der Hout 
  • Jan Hendricxsz Rotshouck, voor 1/4e part, Franchoys Wildemans voor 1/4e part, Jacob Paets voor 4/12e part, namens Dirck Verboom voor 1/12e part, participanten in de brouwerije van De Haen, bekennen 12.000 gulden schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Vincent Paets en Willemken Harmans van der Vult, wegens geleende gelden, van Jacob Paets, als voogd van de weeskinderen d.d. 6 oktober j.l. ontvangen.
   Jan Hendricxsz Rotshouck stelt zich borg voor Franchoys Wildemans, evenals Wildemans zelf, die machtiging heeft van Maertge Frans van Polanen, weduwe van Adriaen Dircxsz de Wildemans, gepasseerd voor notaris Gerrit Adriaensz van Leent te Vyaenen.
  Overleden na 9 okt 1654  [3
  Persoon-ID I19004  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 1 sep 2018 

  Vader Frans Jansz van Polanen,   ovl. vóór 25 okt 1601 
  Moeder Marritgen Aertsdr,   geb. Goudriaan Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd 17 mrt 1576  Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [4
  • Den voorseijden dage compareerden voor Burgermeesteren deser Stede Frans Jansz pontgaerder ende Maritgen Aertsdr. huijsvrouw uijt Goudriaen ende verclaerden dat sij bij weten wille ende consent van haer vader moeder ten weerz. In den echte. state waren getreden ende dat sij dyen volgende ende naer vermogen ‘d ordonnantie ende publicatie bij den magistraten deser stede gemaeckt daer in begeerden te continueren ende over sulcx sijn sij volgens de selve ordonnerende heur voorscreven burgers daer inne bevestigt ende geconfirmeert actum als boven

   Dit is een bijzondere huwelijksakte. Het gaat hier om echtelieden die al eerder gehuwd waren en dit om de een of andere reden bij de heren burgenmeesters (Stadstrouw) in Rotterdam moesten bevestigen. Ze waren dus al eerder gehuwd, mogelijk was er dus al sprake van een kind of meerdere kinderen. De echte datum van de trouw is niet gegeven.
  Gezins-ID F1465566680  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Adriaen Dircxzs de Wildemans,   ovl. vóór 24 feb 1643 
  Getrouwd Type: civil  [5
  Kinderen 
   1. Geertruijt de Wildemans
  +2. Franchoijs de Wildemans,   geb. ca. 1630, Vianen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   3. Pieter Adriaensz. de Wildemans,   geb. ca. 1633, Vianen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. ca. sep 1657  (Leeftijd ~ 24 jaar)
  +4. Maria Wildemans,   geb. ca. 1637, Vianen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 23 okt 1687  (Leeftijd ~ 50 jaar)
  Gezins-ID F1465619224  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S13089] ONA Rotterdam, 366 324/674

  2. [S13050] ONA Rotterdam, 318 4/7

  3. [S14482] Geeft in 1654 machtiging bij opstelling schuldbekentenis

  4. [S13142] DS Rotterdam / Richard de Bruijn

  5. [S12878] Vermeld in schuldbekentenis