Alle Media


Treffers 101 t/m 150 van 1,417     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
102
20070930 Marleen
20070930 Marleen
 
 
103
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
104
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
105
2008 Glaskunst voor het goede doel
2008 Glaskunst voor het goede doel
Leo Tousain maakt met een club vrijwilligers glas-in-lood-werk, dat wordt verkocht aan particulieren en bedrijven. De opbrengst gaat naar het goede doel, zoals een project in India. 
 
106
2008 Krantenartikel Ria Alsemgeest
2008 Krantenartikel Ria Alsemgeest
Krantenartikel uit de Westlandse krant 
 
107
2008 Overlijdensadvertentie Ria Hooydonk-Alsemgeest
2008 Overlijdensadvertentie Ria Hooydonk-Alsemgeest
 
 
108
2008 Taalproject Piet v.d. Valk
2008 Taalproject Piet v.d. Valk
Piet van der Valk is vrijwilliger in een taalproject. Hierbij staan de publicaties in Groot Rijswijk over dit project 
 
109
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
110
2009 Overlijdensadvertentie Bep de Kok-Alsemgeest
2009 Overlijdensadvertentie Bep de Kok-Alsemgeest
 
 
111
2009 Overlijdensadvertentie Corrie van Leeuwen-Alsemgeest
2009 Overlijdensadvertentie Corrie van Leeuwen-Alsemgeest
 
 
112
2009 Overlijdensadvertentie Henk Alsemgeest
2009 Overlijdensadvertentie Henk Alsemgeest
 
 
113
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
114
2014 Grafsteen A.M. v.d. Valk-Alsemgeest - 1
2014 Grafsteen A.M. v.d. Valk-Alsemgeest - 1
Status: Gelokaliseerd;  
 
115
2014 grafsteen A.M. van der Valk-Alsemgeest - 2
2014 grafsteen A.M. van der Valk-Alsemgeest - 2
 
 
116
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
117
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
118
3. 'Buitenplaats Alsemgeest' wordt 'Alsemgeestlaan'
3. "Buitenplaats Alsemgeest" wordt "Alsemgeestlaan"
Op deze pagina zie je het gebied waar de naam Alsemgeest ontstaan is. Eerst was dit een buitenplaats en nu is het een tuinbouwgebied waarin de Alsemgeestlaan ligt. 
 
119
3. Schetsboek broeder Remigius
3. Schetsboek broeder Remigius
Diashow met de afbeeldingen die in het schetsboek staan.
Broeder Remigius maakte zijn boek in de periode te Rome tot zijn overlijden op 26-jarige leeftijd in Montana te Zwitserland  
 
120
3. Winkeliers en middenstanders in de Hovybuurt in de jaren vijftig
3. Winkeliers en middenstanders in de Hovybuurt in de jaren vijftig
Een verhaal van Piet van der Meer over winkeliers en middenstanders in de Hovybuurt (Den Haag - Loosduinen) in de jaren vijftig  
 
121
4. Alsem en Geest
4. Alsem en Geest
Iets meer informatie en bijzonderheden met betrekking tot de twee elementen waaruit de naam 'Alsemgeest' is opgebouwd: Alsem en Geest. 
 
122
4. Kunstwerken door Cor Alsemgeest
4. Kunstwerken door Cor Alsemgeest
Enkele afbeeldingen van (kunst)werken gemaakt door Cor Alsemgeest 
 
123
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
124
5. Familieboek J.F. Alsemgeest - Honselersdijk
5. Familieboek J.F. Alsemgeest - Honselersdijk
Een boek over de familie van Johannes Franciscus Alsemgeest en Ardina Maria van Kreij. 
 
125
5. Naam Bellekom
5. Naam Bellekom
Achtergrond bij de naam Bellekom 
 
126
5. Verspreiding naam Alsemgeest in 2007 en 1947
5. Verspreiding naam Alsemgeest in 2007 en 1947
Toont de verspreiding van de naam Alsemgeest op een kaart van Nederland 
 
127
6. Een site maken met TNG en het gebruik daarvan
6. Een site maken met TNG en het gebruik daarvan
Al jaren ben ik een enthousiast gebruiker van TNG. Voor de HCC afdeling genealogie heb ik deze presentatie gegeven. 
 
128
6. Ontstaan van deze genealogie
6. Ontstaan van deze genealogie
Het begon met een reunie en waar het eindigt....? Het onderzoek is nog lang niet afgerond. 
 
129
6. Verhalen van de familie Bellekom
6. Verhalen van de familie Bellekom
Anekdotes van het gezin van Jan Bellekom en Marie Alsemgeest. 
 
130
7. Instructie Alsemgeest-site
7. Instructie Alsemgeest-site
Een 'filmpje' van de oude Alsemgeest-site 
 
131
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 
132
Aad van der Velde
Aad van der Velde
Foto is onderdeel van een groepsfoto gemaakt in 1913 
 
133
Aad van der Velde met fiets
Aad van der Velde met fiets
 
 
134
Aad-van-der-Valk
Aad-van-der-Valk
 
 
135
Aagje Bal en nicht marie in 1939
Aagje Bal en nicht marie in 1939
Beide vrouwen zijn gekleed in Scheveningse klederdracht. 
 
136
Aagje en Cor Bal 1924
Aagje en Cor Bal 1924
 
 
137
Aagt Hilgersom-van der Velde
Aagt Hilgersom-van der Velde
 
 
138
Adriaan Stekhoven
Adriaan Stekhoven
Buste gemaakt door Patuzzi. Buste staat in de landbouwhogeschool te Wenen. 
 
139
Adriaen Joosten van Bergen - de turfschipper van Breda
Adriaen Joosten van Bergen - de turfschipper van Breda
Portret gemaakt door Philippus Velijn  
 
140
Adriana van Wassenaer
Adriana van Wassenaer
Portret uit een losbladig album van de familie Backer. Het portret is gekopieerd naar een schilderij dat in 1738 berustte bij Johannes van der Hagen.
Volgens prof. dr. J.F. van Bemmelen (Amstellodamum 1929) uit serie portretten vervaardigd door Frans van Mieris de Jongere. 
 
141
Advertentie Buitenplaats Alsemgeest uit 1729
Advertentie Buitenplaats Alsemgeest uit 1729
De advertentie is geplaatst in de 's Gravenhaegse courant van 6 juni 1729. 
 
142
Aem van der Burch ontmoet de graaf van Holland
Aem van der Burch ontmoet de graaf van Holland
Deze afbeelding is gemaakt naar aanleiding van een legende over een ontmoeting tussen Aem en een graaf.
In het Vaderlands Woordenboek staat:
"Aam van der Burch, een der vroegste voorzaaten van het gemelde geslagt, was een welgesteld landman, en in het Woudt woonagtig. Deeze was Vader van twaalf zoonen. Op zekeren tijd vernomen hebbende, dat de Graaf van Holland, wiens naam wij niet vermeld vinden, zijnen weg voorbij het Dorp zoude neemen, steeg te paerd, nevens zijne zoonen, allen volwassen, en allen, naar de wijze des lands, fraai uitgedoscht, en reedt vervolgens den Graave te gemoet, welken hij zijne zoonen aanboodt. De graaf, verwonderd over deeze zeldzaame ontmoeting, met den waardigen vader van een zo talrijk kroost een blijk van zijn genoegen willende betoonen, vraagde hem, wat voorregt hij voor zijn dorp begeerde? Geen ander voorregt, hernam daarop de onbaatzuchtige Aam van der Burch, dan dat wij eene vrije verkiezing van onzen eigen pastoor mogen hebbe. In dit verzoek wierdt onmiddelijk, door den graaf bewilligd. ..."

Volgens schatting vond het voorval rond 1475 plaats.
Maar...Dit verhaal blijkt niet meer dan een legende te zijn; in werkelijkheid schonk graaf Floris V bij oorkonde van 1 november 1277 het recht van de vrije verkiezing aan de parochianen. Bovendien had Aem, zo goed als zeker, geen 12 zonen. 
 
143
Afscheidsrede vader Toon
Afscheidsrede vader Toon
Afscheidsrede voor Toon Alsemgeest, gehouden bij de crematieplechtigheid op 26 oktober 2002 door Henny 
 
144
Afstamming van Karel de Grote
Afstamming van Karel de Grote
Informatie over de verwantschap tussen Karel de Grote en Alsemgeest 
 
145
Agatha van der Voort
Agatha van der Voort
 
 
146
Akte van ondertrouw Michel Leduc en Cathalina du Pont
Akte van ondertrouw Michel Leduc en Cathalina du Pont
Akte uit 1646 van één van de voorouders uit de Laduk-tak 
 
147
Albert Alsemgeest
Albert Alsemgeest
 
 
148
Alida Helena van Buuren
Alida Helena van Buuren
 
 
149
Allemaal familie
Allemaal familie
Een voorbeeld van de connecties die er tussen diverse families zijn, waardoor we toch één familie worden. 
 
150
Gegevens alleen voor familie toegankelijk
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»