Naam Bellekom

Uit de Genealogie Bellekom door Th.P. Van Zijl

(Bussum, 6-11-1973)

In het centraal Bureau voor Genealogie te ’s-Gravenhage bevinden zich gegevens over een Fam. Bellekom die teruggaan tot kort na 1400. Deze familie woonde in en om ’s-Hertogenbosch.

In de 17de eeuw treffen we ook een fam. Belcom aan in ’s-Gravenhage die uit Gorinchem stamde. De voorvaarder (Jan Jacobsz. Van Berchum) met wie deze stamreeks begint duikt op in Voorschoten. Vóór hem is de naam daar niet te vinden. Maar waar kwam hij vandaan? Misschien dat voortgezet onderzoek en een goede portie geluk dit probleem nog eens tot een oplossing brengen.

De spelling van de familienaam varieert nogal: van Berckum, Van Belcom, van Velkom, van Bellekom en tenslotte Bellekom. Dat vond men vroeger niet zo erg belangrijk.
Een kopie van bijlage 2 uit de Genealogie Bellekom:

Naam Bellekom

Naar boven