Geschiedenis algemeen

Geschiedenis algemeen

Geschiedenis voor 1600

Geschiedenis 1600-1700

Geschiedenis 1700-1800

Geschiedenis 1800-1900

Geschiedenis na 1900

Het mooie van stamboomonderzoek is niet alleen het speuren naar en het vinden van voorouders, maar ook het vinden en krijgen van - soms kleine en meestal ontroerende, interessante - verhalen. Tot nu toe zijn de meeste van die verhalen als droge feiten bij de persoonsgegevens te zien. Onder 'geschiedenis' zullen deze achtergrondverhalden worden gebundeld.
Houd deze pagina in de gaten, want er worden later nog verhalen toegevoegd.

Geschiedenis algemeen

Achtergrondinformatie over de oorsprong en betekenis van familienamen, de buitenplaats Alsemgeest in 's-Gravenzande enz.

Geschiedenis algemeen

Beschrijving van de verwantschap met Karel de Grote. In de planning staan nog verhalen over de stichter van het St. Annahofje te Leiden en enige bijzondere familieverhalen.

Geschiedenis 1600 - 1700

Informatie over een akte uit 1667 en de achtergronden daarbij. In dit gedeelte ook informatie over de familie Ruts, een koopmansfamilie in de Gouden eeuw en het schilderij, gemaakt door Rembrandt van Rijn.

Geschiedenis 1700 - 1800

Een 'klein' verhaal over een drieling die in 1723 is geboren. Andere kleine verhalen in 'Uitgelicht' over beslagleggingen, een matroos bij de VOC, voorouders die immigranten waren e.a. Voor deze periode volgt later nog informatie over een koninklijke hovenier.
Geschiedenis 1800 - 1900

Over familieleden, die beter verdienen dan een strafkolonie
in Veenhuizen.
Ook beschrijvingen van mensen die betrokken waren bij de slag bij Waterloo. En een overzicht van schippers, die vergaan zijn met hun schip.
Geschiedenis na 1900

Anekdotes, bijzondere familieverhalen en gegevens over de familie in deze periode. Het verhaal van mijn moeder Riek over haar jeugd en de verhalen van de bakkerszoon over de Hovybuurt geven een mooi tijdsbeeld.