Documenten

Documenten voor 1700

Documenten 1700-1800

Documenten 1800-1900

Documenten na 1900

Geboorte na 1900

Trouwen na 1900

Overlijden na 1900

Op de Alsemgeest-site staat een kleine selectie van een grote hoeveelheid documenten, die voor het stamboomonderzoek zijn geraadpleegd. Klik op de links of op de knoppen om die documenten te raadplegen.

Documenten voor 1700

Een oud trouwbewijs van voorouders uit 1617 en andere documenten.

Documenten 1700-1800

Diverse aktes waaronder het trouwbewijs uit 1703 van een Alsemgeest (Joris) met een afstammeling van Karel de Grote (Neeltje Brouwer).

Documenten 1800-1900

Bij deze documenten een doop- en overlijdensakte waarin de burgerlijke stand waarschijnlijk fouten heeft gemaakt.

Documenten na 1900

Veel krantenartikelen, een stamboom gemaakt voor de reunie in 1973 en andere documenten.
Geboorte na 1900

Geboortekaartjes- en advertenties.
Huwelijk na 1900

Trouwboekjes en -documenten

Overlijden na 1900

Bidprentjes, overlijdensberichten en andere documenten.